Dunántúli Napló, 1982. június (39. évfolyam, 148-177. szám)

1982-06-23 / 170. szám

Dunántúlt napló 1982. június 23., szerda 1982. JÚNIUS Szeretettel köszöntjük 23 névnapjuk alkalmából » SZERDA ZOLTÁN 1 nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 4.47 — nyugszik 20.45 órakor A Hold kél 6.47 — nyugszik 22.47 órakor Olvasószolgálat Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők 10-től 12 és 14-től 16 óráig a 15-000 telefonszámon Ügyeletes újságíró: SAROK ZSUZSA Szerkesztőségi hirügyeletes: ADAM ERIKA 16-tól 19 óráig a 10-053 telefonszámon — HIBAIGAZÍTÁS. A június 19-i számunkban a 3-as oldalon megje­lent gépjármű-felelősségbiztosítás második félévi dijának visszafizeté­séről szóló tájékoztatóban a csekk­számla száma hibásan jelent meg, (amelyre az elmaradt első félévi dí­jakat lehet befizetni). A csekkszámla helyes száma a következő: 218-98873- 4396.- Grafikai kiállítás. Kobi Baumgartner grafikusművész munkáiból látható kiállítás a Pécsi Orvostudományi Egyetem előcsarnokában. A kiállításra a POTE Kisgalériájának több éves sorozata keretében került sor.- „Névjegyet" kaptak a fák és a cserjék a székesfehérvári parkokban. A Hazafias Nép­front városi bizottságának kör­nyezetvédői, valamint ifjú bota­nikusok lajstromba vették az ér­tékes fákat, bokrokat, cserjéket, s mindegyik elé kis táblácskát helyezte^ el az elmúlt napok­ban, amelyen a növény nevét, származási helyet, valamint fel­tételezett, vagy tényleges korát is feltüntették. A „névjegyek” főként ismeretterjesztő célokat szolgálnak, de a tapasztalatok szerint környezetvédő hatásuk is van. Elhelyezésük óta ugyan­is kevesebb a parkrongálás a városban. MOZI Petőfi: Ez Amerika (hn4, hn6, hn8) Kossuth: Annie Hall (10, 12, 6, 8) Szicíliai védelem (2, 4) Park: Szicíliai védelem (hn5) Ez Amerika (Hn7) Park-kert: Ez Amerika (9) Komarov-kert: Tűzszekerek (9) Lvov- Kertváros-kert: Emberek és farkasok (9) Tanárképző: Hogyan felejtsük el életünk legnagyobb szerelmét? (5) Mindent bele, csak rá ne fázzunk! (f8) Mohács: Szuperexpressz (6) A vágy titokozatos tárgya (8) Mohács­kert Óvakodj a törpétől (9) Komló, Zrínyi: Nyerítő nyeremény (4) Sóly­mok vezetője (6, 8) Komló, Május 1.: Akció a fegyvertárnál (f5, f7) Har­kány: Félénk vagyok, de hódítani akarok (10) Rendőrök háborúja (6. 8) A szerda estig várható időjárás: szerdán napközben délnyugat felől erős felhősödés, majd heves zivata­rok várhatók, jelentős mennyiségű csapadékkal. Az addig gyenge, vagy mérsékelt szél délnyugati irányból megerősödik, sőt viharos széllökések is lesznek. A legalacsonyabb hőmér­séklet szerdán hajnalra 13—18, a leg­magasabb szerdán délután 26 és 31 fok között várható. A Balaton vize kedden 11 órakor Siófoknál 20 fok volt. Á közélet hírei III Jogi tanácsadás Szerkesztőségünk ma dél­után 5—6 óráig jogi tanács­adást tart. (Pécs, Hunyadi út 11.) A tanácsáéi* * éfjlalan. Dr. Gonda György államtitkár, az Országos Környezet- és Természetvé­delmi Hivatal elnöke tegnap Pécsett Horváth Lajossal, a Baranya megyei Tanács elnökével, a megye hosszú távú környezetvédelmi koncepciójá­nak végrehajtásáról, valamint az időszerű környezetvédelmi feladatok­ról tanácskozott. Nőtt a múzeum­látogatók száma Dinamikusan nő a múzeum- látogatók száma, elsősorban a hazai turizmus növekedésének köszönhetően most közzétett adatok szerint tavaly minden korábbi éves csúcsot fölülmúlva összesen 17,4 millióan tekintet­ték meg az ország múzeumait, ebből csaknem 4 millióan Bu­dapesten. Eddig az 1979-es év tartotta a rekordot 16.7 millió­val. A 100 ezernél több látoga­tót fogadó múzeumok száma egy év alatt öttel emelkedett, s elérte az 50-et. Évi 1 milliónál nagyobb mú­zeumi forgalmat tavaly hat me­gye — Pest, Heves, Győr-Sopron, Veszprém, Komárom és Borsod- Abaúj-Zemplén - bonyolított le- 1975-ben még mindössze Veszp­rém megye múzeumai dicseked­hettek ilyen eredménnyel. A be­lépőt váltók száma egyébként nincs közvetlen összefüggésben egy-egy megye múzeumhálóza­tának a mértékével. Komárom megye 16 giúzeuma például kétszer annvi érdeklődőt foga­dott, mint a hasonló iritézmény- számú Csongrád megye. A leg­kisebb az érdeklődés Somogy, Tolna és Nógrád megyében. Az öt legnépszerűbb múze­um: a szentendrei Kovács Mar­git kerámiagyűjtemény, a Ma­gyar Nemzeti Galéria, a Ma­gyar Nemzeti Múzeum, az egri Dobó István Vármúzeum és a szilvásvárad! szabadtéri erdé­szeti múzeum. Ezt követi a sor­ban a budavári Mátyás temp­lom, az esztergomi főszékesegy­házi kincstár, a keszthelyi Heli­kon kastélymúzeum, a Közleke­dési Múzeum és a szegedi Mó­ra Ferenc Múzeum. Szombathelyi középiskolások — mintegy 250-en — szedik a meggyet a Pécsi Állami Gazdaság danitzpusztai gyümölcsösében. A naponta ládákba kerülő 70—75 mázsa kézi szedésű meggyet az NDK-ba exportálják. Läufer László felvétele- SZOT ösztöndijak. Oda­ítélte a Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának titkársága az 1982-83. évi irodalmi valamint képző- és iparművészeti ösztön­díjakat. A 289 pályázó közül 20-an nyerték el, köztük Halla­nia Erzsébet, a Dunántúli Napló főszerkesztő-helyettese.- Zók várhegy ásatása. Né­hány hete ismét megindult a régészeti feltárás Zók őskori telepén. A kutatásokat dr. Ecsedy István, a Janus Panno­nius Múzeum régésze végzi a késő bronzkori, kora rézkori településen. Klsgraflka barátok országos találkozója Húsz évvel ezelőtt alakult meg Pécsett a Kisgrafika Ba­rátok Köre. A ma már 40 ta­got számláló kör a Ságvári Endre Művelődési Ház klubja­ként működik. A jubileum meg­ünneplését rangos eseménnyel kötik öísze, július 3-án és 4-én ugyanis Pécs lesz a házigaz­dája a KBK országos találko­zójának. A találkozót megelő­zően június 25-én, pénteken 17-től 19 óráig nyilvános klub­napot tart a vezetőség a Ság- vári Művelődési Ház fszt. 20-as termében, ahol tájékoztatót adnak az országos rendezvény­ről. Egyben minden érdeklődőt, új tagok jelentkezését is vár­ják.- Meghosszabbították a Me­gyeri út közúti-vasúti átjáró tel­jes lezárásának időpontját. Az eredetileg május 10-től június 10-ig tervezett zárvtartási idő meghosszabbítására azért volt szükség, mert az átjáró és kör­nyezetének átépítési munkála­tai, valamint a vágányok vég­leges szintre történő emelése közbejött technikai okok miatt elhúzódtak. A módosított határ­idő július 10. Változékony idő Dunám túl HETI IDÖJARAS-ELÖREJ ELZES A DUNÁNTÚLI MEGYÉKNEK Júniusban sokszor előfordul olyan időjárási helyzet, hogy 4—7 napon­ként kővetően ciklonok vonulnak Európán keresztül, s frontjaikat több­kevesebb csapadék és élénk szél ki­séri. Az elmúlt héten több alkalom­mal érte el a Kárpát-medencét idő­járási front, ezért volt a közelmúlt­ban olyan változékony hazánk idő­járása. Időjárásunk változékony jel­lege várhatóan a következő egyhe­tes időszak folyamán is megmarad. A hét közepén egy felhő- és csapa- dékzóna éri el hazánkat, sokfelé vár­hatók esők, záporok, helyenként zi­vatarok. Ezt követően a hét végén gyengén felhős időre lehet számí­tani, majd a következő hét elején újra felhősebbre, csapadékosabbra fordul időjárásunk. A hőmérsékleti mazimumok az időszak legelején 24, 29 fok között alakulnak, majd 20, 25 fok közötti értékek valószinűek, a hét végén erősödik, a következő hét ele­jén pedig mérséklődik a nappali felmelegedés. A hőmérsékleti mini­mumok eleinte még 12, 17, majd 9, 14 fok között alakulnak, a hét vé­gétől újra 15 fokhoz közeli értékek valószinűek.- Tabi László kapta az idei Karinthy-gyűrűt. A rádió kaba­réműsoraiban nyújtott több éves kiemelkedő tevékenységé­ért idén Tabi Lászlót jutalmazta a Magyar Rádió elnöksége a Karinthy-gyűrűvel. A neves hu­morista évtizedek óta sikeres konferansziéja a szilveszteri mű­soroknak, az utóbbi években pedig a Kabarészínház egyéb programjaiban is rendszeresen közreműködik. Tagja volt az el­ső humorfesztivál zsűrijének is. A díjat kedden a Rádió szék­házában Hárs István, a Magyar Rádió elnöke nyújtotta át.- Megkezdődött Baranyában az árpa aratása. Hétfőn a Bi- kali Állami Gazdaságban, teg­nap pedig a sásdi tsz-ben meg­kezdték az árpa aratását A bi- kaliak Kaposszekcső és Mágocs határában 300 hektárról, a sás- diák Vázsnok határában 350 hektárról takarítják be az ár­pát.- A Love Story — magyarul. Az Európa Könyvkiadó gondo­zásában magyarul is megjelent Erich Segal: Love Story (Szerel­mi történet) című regénye, melynek alapján Francis Lai a hasonló című musical, illetve érzelmes világsláger zenéjét írta. Az eredetileg 1970-ben, New Yorkban megjelent művet Kada Júlia fordította magyarra.- Munkavédelmi újítás. A Mecseki Szénbányák külfejtési üzemében a KRAZ típusú teher­gépkocsikra a kocsik platójá­nak helyzetét jelző készüléket szerelnek fel. A készülék főleg az éjszakai műszakban teszi biztonságosabbá a szénszállí­tást, a véletlenül fönnakadt pla­tó nem szakíthat el villamos légvezetéket. Sí 15-000 Buzási Imre jelezte a Kulich Gyula utcából, hogy az itt lévő öreg fákról már' több esetben törtek le ágak, veszélyeztetve a járókelők és az ott parkoló gépkocsik épségét. A leg­utóbbi éjszakai vihar is ágakat tört le, amelyek gépkocsikra zuhantak. A Kertészeti és Parképítő Vállalat még a mai napon a helyszínre küldi O' szakembereit, akik a fákat meg­vizsgálják, a veszélyes ágakat levág­ják, s egyúttal megnézik, hogy a fák megmenthetők-e, vagy ki kell vágni őket. * Szili Miklós, Kővágószőlős, Újtelep 4-es épületében lakó olvasónk arra hívta fel a figyelmünket, hogy a mintegy 120 családnak otthont adó lakótelepen állandó bűz uralkodik, mert az engedélyezettnél sokkal több sertés-, illetve nyúlólat építettek a lakásoktól kb. 70 méternyi távolság­ban, minden szennyvízelvezetési lehe­tőség nélkül. Ezen kívül rendszerte­lenül szállítják el a szemetet, de ha elszállítják, az se sokat javít a hely­zeten, mert a tsz —, amely ezt a tevékenységet vállalta — csak egy embert biztosit ehhez a munkához. Az az egy ember pedig a szabvány kukás edényekből először a földre borijta a benne lévő szemetet, és onnan lapátolja fel a teherautóra, vagy a traktor pótkocsijára. Olvasónk már két éve próbálkozik az illeté­keseknél, eredménytelenül. Sokan emiatt költöznek el. Ő maradni sze­retne, de tisztább körülmények kö­zött.- Bővülő művelődési hál. A Mecseki Szénbányák Vállalat lett a pécs-meszesi József Attila Művelődési Ház fenntartója, egyúttal átvette a volt Puskin Művelődési Ház melletti, vala­mint a szabolcsfalui munkás­klubot is. A klubok kisebb át­alakítás után ősztől ismét fo­gadnak látogatókat, a József Aitila Művelődési Ház bővíté­sének terveit pedig most készí­tik. Az üzemi és lakóterületi mű­velődési feladatokat egyaránt ellátó intézmény bővítése előre­láthatólag jövő tavasszal kez­dődik.- Elmarad az előadás. A ma délutánra a pécsi Technika Há­zába hirdetett iparjogvédelmi egyesületi előadás az előadó más irányú elfoglaltsága miatt elmarad. Kórházi felvételes ügyeletek Mindennapos felvételi ügyeletek gyermek belbetegek részére, Pécs város: POTE Gyermekklinika, Sziget­vár város és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyermekkór­ház. Gyermeksebészeti, kórházi fel­vételt igénylő gyermekfülészeti bete­gek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan napokon: POTE Gyermekklinika, páros napokon Me­gyei Gyermekkórház Pécs és a megye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat: I. kerület: II. sz. Belgyógyászati Klinika, II. ke­rület: Megyei Kórház (belgyógyá­szat). III. kerület: I. sz. Belgyógyá­szati Klinika. Sebészet, baleseti se­bészet: Megyei Kórház. Égési sérü­lések : Hodvéd Kórház. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. Felnőtt fül-, orr-, gégészet: POTE Fül-, Orr-, Gégeklinika. ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET: Felnőtt lakosság részére egy he­lyen, a Munkácsy M. u. rendelőin­tézet ügyeleti bejárata. Telefon: 12-812. Minden este 19 órától más­nap reggel 7 óráig. Fogászati ügyelet: Munkácsy M. u. rendelőintézet ügyeleti bejárata. Minden este 20 órától másnap reg­gel 7 óráig. Gyermeklakosság részére a Gyer­mekklinikán, József A. u. 7. (bejárat a Bajnok u. felől) 17 órától más­nap reggel 7 óráig. Telefon: 10-938. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR: Pécs, Munkácsy M. u. 4., 10/9. sz. gyógyszertár. SÓS-ELET telefonszolgálat díjmen­tesen hívható a 12-390-es számon — este 7-től reggel 7 óráig. Közlemény Útlezárás. A Pécs városi Tanács útfelügyelősége értesíti a lakosságot, hogy 1982. június 23-án reggel 8 órá­tól június 30-án délután 16 óráig az Almos utcát a Fürst Sándor utcától a ' vasúti felüljáróig burkolatjavítás miatt lezárják. Déli irányból az Ál­mos utca zsákutca lesz, a Csaba utcában megállási tilalom lép élet­be. A forgalmat jelzőkészülékkel irá­nyítják ez idő alatt. Rendezvények Termékbemutató. Az Építőipari Ter­melőeszközkereskedelmi Vállalat és a Baranya megyei Tanácsi Magas- és Mélyépítő Vállalat holnap — jú­nius 24-én — délelőtt 10 órakor mű­szaki tájékoztatóval egybekötött ter­mékbemutatót tart a magas- és mély­építő vállalat központi telepén, a Verseny utcában. Ausztráljai díszpintyek tenyésztése címmel tart előadást dr. Kálmán Sán­dor budapesti tenyésztő június 24-én, csütörtökön 18 órai kezdettel, a Ter­mészettudományi Stúdióban (Szőlő u. 65/4.). Esküvő RICK SZILVIA és NÉMETH ATTILA szeretettel értesítjük kedves isme­rőseinket, barátainkat, hogy 1982. jú­nius 26-án 14.00 órakor házasságot kötünk a pécsi központi házasság- kötő teremben. (Hunyadi út 2. sz.). VARGA-SOMOGYI ERZSÉBET és GUTH SÁNDOR ezúton értesítik minden kedves is­merősüket, hogy 1982. június 25-én 18.00 órakor házasságot kötnek a pé­csi központi házasságkötő teremben (Hunyadi út 2. sz.). A barcsi Vörös Csillag Mgtsz felvesz megrendeléseket különböző méretű polietilén tasakokra, tömlőkre, zsákokra. Telefon: Barcs 142. Ügyintéző: Deák. Terlyszter- és gyapjúszövet pantallók készen is kaphatók A TERLYSZTER MINTABOLTBAN. / Pécs, Jókai tér 2. C PÉCSI ^Centrum Áruház

Next

/
Oldalképek
Tartalom