Dunántúli Napló, 1982. március (39. évfolyam, 59-89. szám)

1982-03-01 / 59. szám

Fogdában a hetvenéves házasságszédelgö HDN-ablak Öserdei gyík lába a slusszkulcstartón Az NSZK kitart a földgáz-acélcső üzlet mellett A nyugatnémet kormány a washingtoni bírálatok ellenére is kitart a szovjet—nyugat-euró­pai földgáz-acélcső üzlet mel­lett — hangsúlyozta vasárnap Helmut Schmidt, az NSZK kan­cellárja. A bonni sajtóhivatal által nyilvánosságra hozott in­terjújában a kancellár ugyan­akkor hozzátette, hogy az ame­rikai kormány eddig sem a francia, sem a nyugatnémet kormánnyal nem közölte azt, hogy az üzlet ellen van. „Vilá­gosan meg kell azonban mon­danom, hogy semmi ilyesfajta közlés nem befolyásolná azt a tényt, hogy a franciákhoz ha­sonlóan mi is szilárdan kitör­tünk az üzlet mellett" — hang­súlyozta nyomatékkai a kancel­lár. Hasonlóan nyilatkozott a hét végén Jürgen Möllemann, a szabaddemokrata párt bizton­ságpolitikai szóvivője is. Ki­emelte annak szükségességét, hogy a nyugatnémet energia- ellátást lehetőleg több forrás­ból biztosítsák, s hangoztatta annak fontosságát is, hogy se­gítsék a Szovjetuniót saját ener­giaforrásainak feltárásában. Ami Washingtont illeti, az amerikai kormány az üzlettel kapcsolatosan még nem mond­ta ki a végső szót. A nemzetbiz­tonsági tanács pénteki ülése ebben a vonatkozásban „ered­ménytelen" maradt. Az üzlet megakadályozását sürgető Weinberger hadügyminiszterrel szemben Haig külügyminiszter fontosabbnak mondotta a nyu­gati szövetségen belüli nyílt tö­rés elkerülését. Hét vége- tél vége? Igaz, már jó egy hete is megjósoltuk, ha alig észrevehe. tőén is, de belopózott a tavasz Baranyába. Aztán mintha a tél megharagudott volna, hogy idő előtt akarták kiakolbólintani, két nap múlva vastag hólepellel fedte be az utakat — bizonyít­ván, még jogai vannak! Teg­nap aztán úgy tűnt, végképp fogyóban az ereje. A szerkesztő­ségünknél lévő nagy hőmérő higanyszála délután 2 órakor plusz 9 fokot mutatott árnyék­ban. A Széchenyi téri kőpadka ismét benépesült, a galambo­kat kergető kicsinyek még téli kezeslábasban, az őket őrző papák már nyitott kabátban vol­tak, s a Mecsek cukrászdában ismét sorban álltak fagylaltért. A tél már csők a Mecseken tartotta magát sikerrel. Tegnap délelőtt bonyolították a megyei sílesíkló bajnokságot, sok gyalo­gos kirándulónak ide vezetett az útja. Az autósok közül sokan Orfűt célozták. Az orfűi, ahogy köznyelven hívják a kis. és nagytónál levő víkendházak mintegy harmadánál füstöltek a 'kémények, s autók parkoltak az udvarban. A nagytó jegére teg­nap már csak kevesen merész­kedtek, a rajta levő megapadt, vizes hó miatt korcsolyázni nem lehetett, egy-két csúszkáló gye­rek próbálkozott csők. A Víz­ügyi Igazgatóság üdülője előt­ti letisztított jég is már kásáso- dott a korcsolyák vágásai nyo­mán. A tavaszra való készülődés je­lei azonban már látszottak, mint például az autóbuszról hor­gászbotokkal leszálló embernél s ott, ahol a vízbe mélyen be­nyúló stéget a jégen állva javí­tották, korhadt deszkáit cserél­ték. Orfű törzsközönsége pedig, — mint például Golácz Józsi bácsi, a Pécsi Bőrgyár focicsa- patónak egykori nagynevű ka­pusa, aki télen-nyáron imádja ezt a tájat — kicsit melegedni, egy-egy pohár jó bort inni be­térnek a gyorsan népszerűvé vált családias hangulatú új szó­rakozóhelyre, a Vaskakas pen­zióba. Világ proletárjai, egyesüljetek! héttői Dunántúli napló XXXIX. évfolyam, 59. szám 1982. március 1., hétfő Ara: 2,20 Ft ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Uniform tégla, tetőfelületi ablak, összecsukható padlásfeljáró és társaik Labdaritg# MB I( Farkasnak sok dolga akadt a PVSK—Keszthely mérkőzésen. Ez­úttal öklözéssel szabadít fel, a bólyból a legmagasabbra emel­kedve. Arató László felvétele Két percen múlott A tetőtér-beépítéseknél kitűnő megvilágítást biztosítanak a legújabb tetőfelületi ablakok Napfénnyel búcsúzott el február. Vasárnap a pécsi Széchenyi téren a fiatalok fagylalttal temették a telet. Erb János felvétele Pécsi VSK-Keszthely l-l (1-0) PVSK-edzőpálya, 800 néző. V.: Pádár. PVSK: Farkas — Hu­ber, Szabó, Kaszás, Hammer — Szász, Szőcs, Kresz, Stájer — Freppán, Varga (Skátár, a 70. percben). Edző: dr. Dunai Já­nos. Keszthely: Hajba — Ko­vács, Antoni, Filó, Gáspár - Szabó (Deme, o szünetben), Pál, Bagó, Sebestyén - Rácz, Kiss. Edző: Géléi Imre. Az első 10 percben három­szor is Farkas kapusnak kellett bizonyítania rátermettségét, je­léül annak, hogy a keszthe­lyiek kezdetben jobban éltek a subaszőnyeg süppedésű tala­jon. A 11. percben Freppán ót- gyömöszölte magát a védőkön, a 11-es pontról kapura gurí­tott, de Hajba lábbal védett. A 20. percben Szabó néhány lé­péssel a 16-oson belül elhúzta Rácz lábát, a védő szerencsé­jére Pádár továbbot intett. Há­rom perc múlva Szász jobb ol­dali óriási partdobására Frep­pán az ötösön úgy ment fel, mint a lift, és a bal felső sa­rokba fejelte a labdát (1-0). A 25. percben Varga reklamálá­sért sárga lapot kapott. A 37. percben Sebestyén egy legurí­tott szabadrúgásból majdnem bevette a PVSK kapuját. Az el­ső félidő hajrájában a Keszt­hely sokat tett az egyenlítésért — ekkor még sikertelenül. A szünet után, az 50. perc­ben Varga sokat ígérőén ki­tört, azonban elpuskázta a helyzetet, miként három perc múlva Freppán is egy másikat. Nem lanyhult a küzdőkedv, úgyhogy élvezetes volt a mér­kőzés. A vendégek nem adták fel, többször percekre beszorí­tották a pécsieket, a góllövés viszont akkortájt nem ment ne­kik. A 72. percben Szász futott el, kisodródva balról az oldal­hálóba lőtt. A 84. percben Se­bestyén szabadrúgását köve­tően nehéz pillanatai adódtak a pécsi védelemnek, de meg­úszták gól nélkül. A 88. perc­ben ez már nem sikerült a PVSK-nak. Egy pillanatra el­aludt a hazai együttes hátvéd­sora, Antoni ugratta ki Ráczot, aki a kivetődő Farkas fölött jobbról, 6 méterről okosan a jobb sarokba ívelte a labdát (1-1). Soha rosszabb NB ll-es ta­lálkozót! A lápos talaj dacára nagy iramú, kemény, hajtás já­ték folyt a pályán - a 90 perc­ből legalább hetvenötön át. A PVSK-t viszonylag korai gólja megnyugtatta, védelme a ké­sőbbi keszthelyi rohamoktól so­káig nem zavarodott meg. A véghajrában egyszer elmélá­zott a pécsiek hátsó alakzata, amit a rutinos és a második félidőben jóval többet kezde­ményező vendégek azonnal ki­használlak. A PVSK csupaszív, de ezúttal balszerencsés csa­patából Szabó emelkedett ki, rajta kívül Kaszás, Szőcs és Farkas érdemel dicséretet. A Keszthelyben Antoni és Sebes­tyén mutatta a legtöbbet, ám Pál és Rácz is igyekezett. Egyenletes építőanyag-ellátást ígér a TÜZÉP Törölték a hiánycikklistáról az „E" gerendát Újdonságok az építőanyag­kereskedelemben „Nagyon várjuk már a ta­vaszt” — mondta Szederkényi György, a Dél-dunántúli TÜZÉP Vállalat gazdasági igazgatóhe­lyettese. Ezzel a fohásszal is utalt arra, hogy raktáraik dugig vannak a különféle építőanya­gokkal, jöhet az építkezni szán­dékozók rohama. Idén mintegy 5-6 százalékos forgalomnövekedéssel számol­nak a TÜZÉP-nél, elsősorban a magánerős építkezések felfutá­sára számítanak. Ennek megfe­lelően töltötték fel készleteiket, amely — indokolt optimizmussal — tartós hiány nélkül biztosítja az igényeket. Cement bőséggel áll rendel­kezésre, készleteik és megren­deléseik meghaladják a tavalyi mennyiséget. Mészhidrátból, sem lesz hiány oz idén, mert a beremendi mészmű beindulása (Folytatás a 2. oldalon.) Sport, sorokban 7000 NÉZŐ AZ OLAJBÁNYÁSZ- DUNAÜJVÁROS MÉRKŐZÉSEN MUNDIAL-RÉSZTVEVÖK: CHILE, PERU * A SIÓFOKOT NEM LEHET MEGÁLLÍTANI DOMBÓVÁRON NYERT A KOMLÓ A LABDARÚGÓ NB ll-BEN A MESTER MONOLÓGJA * ÚJRA INDUL A GÓLTOTÓ a két pont S. Zs. Horváth László

Next

/
Oldalképek
Tartalom