Dunántúli Napló, 1981. június (38. évfolyam, 148-177. szám)

1981-06-12 / 159. szám

A számok tükrében A 48. FERENCVÁROS-PÉCS TALÁLKOZÓ Az eddigi mérkőzések összesített eredménye o Pécs szemszögéből: 47 7 12 23 44-93 26 csak Budapesten: 24 — 5 19 19-64 5 Tehát a Pécs még nem nyert Buda­pesten az FTC ellen. A tizenkilenc pécsi gólt Budapesten a következő játékosok szerezték; 3 gólos: Dunai II., 2 oólos: Opova, Vári, Daka, 1 gólos: Garami, Györkő, Török, Gór, Rapp, Máté, Zombori, Lőrincz, Dár­dai P. és öngól. A két csapat legutóbbi hazai, il­letve idegenbeli eredményei: FTC (otthon) : Rába ETO 2:1, Bp. Va­sas 1:2, MTK VM 4:2, Csepel 1:0, Nyíregyháza 3:1 és Békéscsaba 3:1. A Ferencváros jelenlegi hazai mérlege: 16 14 — 2 49-17 28 PMSC (idegenben): Csepel 1:1, Bp. Vasas 0:0, Videoton 1:2, Békés­csaba 2:3, Tatabánva 0:1 és Rába ETO 1:1. A Pécsi MSC jelenlegi idegenbeli mérlege: 16 — 6 10 10-25 6 A 4. AJKAI ALUMÍNIUM—MVTE TALÁLKOZÓ Az eddigi mérkőzések összesített eredménye az MVTE szemszögéből: 3 1-24-3 2 csak Ajkán 1------------1 1-2 — A két csapat legutóbbi hazai, il­letve idegenbeli eredményei: Ajka (otthon): PVSK 3:4, Bakony Vegyész 1:1 és Szekszárd 1:0. Az Ajkai Aluminium jelenlegi hazai mér­lege: 18 9 5 4 26-13 23 MVTE (idegenben): Olajbányász 0:4, PVSK 2:1 és Bakony Vegyész 2:0. A Mohács-Véménd jelenlegi ide­genbeli mérlege: 18 6 4 8 16-19 16 A 2. PVSK—VARPALOTA TALÁLKOZÓ Az első mérkőzést a Várpalota nyerte 2:0-ra. A két csapat legutóbbi hazai, il­letve idegenbeli eredményei: PVSK (otthon): Bauxitbányász 3:0, MVTE 1:2 és Bábolna 0:0. A Pécsi VSK jelenlegi hazai mér­lege: 18 11 4 3 31-11 26 Várpalota (idegenben): Keszthely 1:4, Dombóvár 2:2 és Olajbányász 1:1. A Várpalotai Bányász jelenlegi idegenbeli mérlege: 18 2 7 9 19-34 11 A 6. PÉTI MTE—KOMLÓ TALÁLKOZÓ Az eddigi mérkőzések összesített eredménye a Komló szemszögéből: 5 3 2 — 12-4 8 csak Pétfürdőn: 2 1 1 — 4-3 3 A két csapat legutóbbi hazai, il­letve idegenbeli eredményei: Pét (otthon) : Ajka 2:0, MÁV DAC 3:0 és Tatai Rákóczi 0:1. A Péti MTE jelenlegi hazai mér­lege: 18 8 2 8 35-28 18 Komló (idegenben): Fűzfő 0:1, Sellye 2:2 és Sopron 0:3. A Komlói Bányász jelenlegi ide­genbeli mérlege: 18 5 4 9 17-23 14 A 2. SZEKSZÁRD—SELLYE TALÁLKOZÓ Az első mérkőzést 2:1-re a Sellye nyerte. A két csapat legutóbbi hazai, il­letve idegenbeli eredményei: Szekszárd (otthon): Haladás VSE 3:3, Fűzfő 0:1 és Keszthely 0:1. A Szekszárdi Dózsa jelenlegi ha­zai mérlege: 18 8 7 3 24-10 23 Sellye (idegenben) : Várpalota 1:3, Haladás VSE 2:4 és Keszthely 1:3. A Sellyéi SE jelenlegi idegenbeli mérlege: 18 2 2 14 17-48 6 Jubileum: 50. NB-s bajnoki mérkő­zése előtt áll a Sellyében Markovics. Lehel Jenő így láttam A szerdai PMSC—Dunaújvá­ros NB l-es bajnoki mérkőzé­sen a pécsi játékosok teljesít­ményét Baka László, a Magyar Rádió Pécsi Stúdiójának mun­katársa értékelte. Baka László osztályzatai: Katzirz 6 — Brez- niczky 5, Torna 5, Pál 5, Kin­cses 6 — Lutz 5, Róth 7, Dár­dai 6 — Kardos 5, Dobány 6, Lőrincz 5. A csereként beállt Vigh 6. Autósport Bükön rendezték az országos szlalombajnokság harmadik fordu. lóját. A mohácsi Duna SE autósai jól szerepeltek, Mangné, Fodor, Mang, Czink és Fekete is biztosan jutott a döntőbe. A Pécsi AFIT versenyzője, Storczné okozta az egyik kellemes meglepetést, aki több férfi versenyzőnél is jobb idővel nyerte kategóriájának ver­senyét. Ugyancsak meglepetés a mohácsi Kaltenecker György győzelme a meghívásos kategóriában. Eredmények: 750-ig: 3. Fekete, 5. Csongrádi. 1600-ig: 1. Fodor. Meghívásos kategóriában: 1. Kaltenecker, 2. Fodor, Nők: 1. Storczné, 2. Mangné. Sakk Bizonyítványjavitás - a második felvonásban OB Ls U. PMSC Az első felvonás mérlege: nyolc mérkőzésből két győze­lem, hat vereség. Ez állhatna a PMSC OB l-es férfi sakk­csapatának képzeletbeli bizo­nyítványában a tavaszi szezon befejeztével. Folytatás, lehető­ség az érdemjegyek javítására — ősszel.- Amikpr kiderült, hogy ki­ket tudtunk leigazolni, a szak­vezetés a középmezőnybe vár­ta együttesünket — pörgeti vissza az eseményeket Kádár Gábor vezető edző. — Ez egye­lőre nem jött be, oka a 10. táb­lától lefelé játszók teljesítmé­nyében keresendő, ők nem tud­ták hozni magukat. hogy bízzam benne: talán a vidék legjobbja címért is küzd­hetünk majd. Persze a BÁCSÉP sem adja alább ... A világ húsz legjobb sak­kozója közé tartozó Sax Gyu­la, a piros-feketék újdonsült el­ső táblása mellett Karsa, Krisz­tián és Farkas játszotta a leg­egyenletesebb formában végig az idényt, valamennyien 50 szá­zalékosnál jobb teljesítményt nyújtottak. Sax azonban nem­csak vasárnaponként segíti az együttest, elméleti tudását is közkinccsé teszi, rendszeresen konzultációkat, előadásokat tart a PMSC-seknek - a jobb sze­replés érdekében. A PMSC-sakkozóknak az OB l-ben akadt meglepetésszerű sikerük is (a KGM elleni győ­zelmet előre nem kalkulálták be), de váratlan vereségük is (a Törekvés és !a Debrecen ellenében). Mindezek befolyá­solták a tavaszi idény végi sor­rendet, ami a tabellán elfoglalt 11. helyet jelenti. — Ősszel kell javítanunk — bocsátja előre Kádár Gábor. — Akkor öt forduló lesz, lehe­tőség nyílik a feljebb kapasz­kodásra. Reméljük, kiesési gondjaink nem lesznek. A szakosztályvezető, dr. Mar­ton István derűlátóbb. — A kívülállók szerint rosszul kezdett a csapat. Kétségtelen, van benne valami. Viszont a legnehezebb mérkőzéseken már túljutottunk, ez feljogosít arra, Az OB l-ben még semmi sincs lefutva. Éppen ezért van szükség a második felvonás előtti, nem kevés próbára, ami ebben az esetben elméleti képzéssel, játéklehetőséggel egyenlő. Néhány verseny a sok közül, amelyek a PMSC-sak- kozók őszi bizonyitványjavítását segítik elő: vidékbajnokság, or­szágos ifjúsági bajnokság, Zsol- nay Kupa, Ivovi edzőtábor, vagy az éppen most folyó nemzet­közi torna a Hajnóczy úti sakk­teremben. Dr. Marton István: — A szakosztályt patronáló MÉV a lehetőségein belül nagy támo­gatást nyújt a sakkozóknak. A vállalaton tehát nem múlik a jobb szereplés. Mint oly sok­szor, most is a játékosokon a sor... H. L. A MECSEKI ÉRCBÁNYÁSZATI VÁLLALAT II. BANYAÜZEME BÁNYAMUNKÁRA O szállító csillést O vájvégi csillést O segédvájárt O lakatosokat vájvégi munkára O vájárt kereseti lehetőséggel. 5— 6 ezer Ft/hó 6— 8 ezer Ft/hó 7— 9 ezer Ft/hó 7— 9 ezer Ft/hó 8— 12 ezer Ft/hó Két éven belül lakáshoz juthat! Vidéki dolgozóknak munkásszállást biztosítunk! Tanfolyami képzéssel szakmunkás-képesítés megszerezhető! Várjuk 18 évtől 36 éves korig a férfi dolgozók jelentkezését! Jelentkezni lehet személyesen az üzemnél közvetlenül; II. Bányaüzem Bakonya címen, vagy a vállalat központjában — a munkaügyi osztályon — Pécs, 39-es dandár u. 19. Szinte mindent elért már. Olimpiai, világ- és Európa- bajnok, tanítványai is sorra nyerik a versenyeket. Köz­ben jogi doktorátust szer­zett, megvívott a halállal. Volt tuskirály és emberroncs, magánnyal küzdő, esendő ember és ünnepelt sztár, villanyszerelő és sikeredző, pedig még csak harminchá­rom éves. Róla, Hegedűs Csabáról szól Szekeres Ist­vánnak, a Népsport munka­társának nemrég megjelent könyve. Hegedűs a birkózásra ál­dozta életét, szerinte ez a sportág „az emberi küzde­lem jelképes sűrítménye”. Az egyén harca — az érvényesü­lésért. Itt is kemény munkát kíván a siker, semmi esélyük az ímmel-ámmal dolgozga- tóknak. A „muszkíimiskák” Tuskirály és sikeredző elbuknak. Hegedűs az egyik ellenpélda, a fakuló magyar élsport nagy egyénisége. Fanatikus. Olyan ember, aki Európa-bajnokságot képes nyerni alig három évvel élet- veszélyes balesete után. Aki szövetségi kapitányként fá­radságos munkával, áttöp­rengve és átvitatkozva éjsza­kákat, megalkuvást nem is­merve tör célja felé. Aki szembeszáll az élet más te­rületein is sűrűn előforduló „mindig okos" kívülállók le­kicsinylő kijelentéseivel. A könyvben többször meg­szólaló Hegedűs minden szavát elszántság és hit fűti. Nem a divatos virágnyelven fogalmaz, nyíltan és egysze­rűen közli gondolatait. Mikor újoncként, első vi­lágbajnokságán megkérdez­ték: „Sejtetted, hogy az ara­nyért fogsz birkózni?” „Nem sejtettem, akartam." — vá­laszolja, s ha akkor esetleg fellengzősnek tűnt is a mon­dat, a további sikerek isme­retében már másként cseng. Ars poetica ez és — korkö­vetelmény. Szekeres István könyve ol­vasmányosan, az időrendi sorrendet is a siker hátteré­nek és beteljesülésének szol­gálatába állítva hitelesen mutatja be egy példaképül állítható ember közel sem befejezett életútját. A mo­zaikokból összeállított műből megismerhetjük a nagy ve- télytársakat (Nazarenkót, Anderssont) és a magyar bir­kózókat is. A bőséges kép­anyag pedig nagyszerűen il­lusztrálja a leírtakat. Bozsik László Röviden ATLÉTIKA. A PMSC atlétái az után­pótlás bajnokságon a 4x100 m férfi­váltóban 43.20 mp-es idővel harmadik helyen végeztek. A tízpróbában La­kosa harmadik volt 6526 ponttal. Az ifjúsági válogató versenyen a férfi magasugrásban Rausch 206 cm-rel második lett. A tízpróbában Vran- csics győzött 6194 ponttal. A MASZ hétközi országos versenyén a női gerelyvetést Torma nyerte 55 m 46 cm-es dobásával, klubtársa, Nikola- uszné előtt, aki 53 m 24 cm-t do­bott. TÁJFUTÁS. Büdöskút térségében rendezte meg a POEÜ sportköre a hagyományos Csermely Vilmos em­lékversenyt. Győztesek. Felnőtt férfi B-kategória: Nagy L. (PVSK). C-kate- gória: Zolarek (PVSK). Női felnőtt II. osztály: Péter (FVSK). Női fel* nőtt III. osztály: dr. Kissné (PVSK). Serdülő fiúk: Szólal (Vörös Meteor). Női nyílt ,,A” kategória: Endréd! (PVSK), ,,B” kategória: Pusztai (PVSK). D ÖN túraajánlata Nyílt túrák a Mecsekben A Baranya megyei Termé­szetbarát Szövetség a Keleti- Mecsek legszebb útvonalának megismerése céljából június 14-én, vasárnap nyílt túrát ter­vez, melyhez bárki csatlakoz­hat. Útvonal: Mecseknádasd— Rékavár—Óbánya—Rékakuny- hó—Püspökszentlószló—Hosz- szúhetény. Távolság: kb. 16 ki­lométer. Visszaérkezés: 18 órá­ra. Találkozás a Bacsó Béla utcai autóbuszállomáson 8 óra 45-kor. Túravezető: Stuiber Ká­roly, Pécsi Bőrgyár. * A Pécsi IHSC természetjáró­szakosztálya nyílt túrát hirdet június 14-én, vasárnap. A túra útvonala: Mecseknádasd-Ré­kavár-Óbánya—Kisújbánya -Márévár—Magyaregregy. A résztvevők hideg élelmet, a fü­rödni kívánók fürdőruhát is hozhatnak magukkal. Találko­zás: 8.45-kor a Bacsó B. utcai távolsági autóbusz-pályaud­varon. Visszaindulás Magyar- egregyről a 18.30 órai autó­busszal. Túravezető: Till Tamás sza kosztá lyvezető. Ökölvívás Halléban befejezte megbe­széléseit a Nemzetközi Ökölví­vó Szövetség (AIBA) végrehaj­tó bizottsága A tanácskozáson 37 ország képviseletében 53 küldött vett részt, ott volt ter­mészetesen az amerikai Don Hull, a Nemzetközi ökölvívó Szövetség elnöke is. — Az volt a feladatunk, hogy előkészítsük az 1983. évi, tize­dik AIBA kongresszust és meg­beszéljük, mit tehetnénk az amatőr ökölvívás fejlesztése ér­dekében — mondotta Don Hull elnök. Döntöttek személyi kér­désekben is. Az ausztrál John Castle, aki eddig az AIBA bíró­bizottságának elnöke volt, ko­rára való tekintettel lemondott megbízatásáról. A bíróbizott­ság új elnöke a bolgár Emil Zecsev lett, aki az EABA kerete­in belül is betölti ezt a tisztsé­get. Szaúd-Arábia, Kuvait, Zim­babwe és Palesztina bekerült az AIBA tagszövetségei közé, ugyanakkor Dél-Afrika újrafel- vételi kérelmét elutasították. A vb-ülésen beszámoló hang­zott el az idei montreali Világ Kupáról, valamint az 1982-ben Münchenben sorra kerülő 3. világbajnokságról. — Az ökölvívás nem szere­pel a Santa darában sorra ke­rülő világjátékokon — mondot­ta Don Hull. — Egyébként te­le van a sportág más nagy ese. menyekkel, örvendetes fejlő­dés jeleit látom. Biztos vagyok abban, hogy az ökölvívás nép­szerűsége nem csökkenni, ha­nem emelkedni fog az egész világon. Üttöröolimpia Mintegy 2200 úttörősportolót vár Nyíregyháza a június 22-től 29-ig sorra kerülő XVII. nyári úttöróolimpia versenyeire. Tíz sportágban 2172 úttörő harcol­ta ki a nyári olimpián való rész. vétel jogát, miután 300 ezren vettek részt az előversenyeken. A befejező erőpróbákon a nyír­egyházi városi stadion, továbbá a város valamennyi fedett és sza­badtéri sportlétesítménye várja a gyerekeket, akik nyolc sport­ágban mérik össze tudásukat. A sztalitenlsz Hongkongban megkezdődött az asztaliteniszezők mesterek tornája, amelyen két magyar is részt vesz. Jányer István jól kezdett, a múlt évi Európa-baj- nok angol Hilton ellen_győzött, Gergely viszont sima vereséget szenvedett a lengyel Kucharski. tói. Meglepetés, hogy az első fordulóban a három kínai játé­kos közül csak a világbajnok Kuo Yao-hua tudott nyerni. Négy csoportban körmérkő­zést vívnak és az első két-két helyezett jut a legjobb nyolc közé. A LABDARÚGÓ MEGYEI II. OSZTÁLY ALLASA CZIBULKA-CSOPORT 1. Szentegát 30 21 — 9 88-38 42 2. Szentlőrinc 30 18 6 6 71-29 42 3. Kétújfalu 30 18 6 6 77-37 42 4. Sásd 30 17 8 5 65-Z5 42 5. Pécsi Gázmű 30 18 3 9 80-42 39 6. Harkány 29 14 6 9 59-37 34 7. Szabadszt.-k. 30 14 4 12 50-49 32 8. Magyarszék 30 15 2 13 65-65 32 9. Bogádm.-szt. 30 12 6 12 47-49 30 10. Hossxúhetény 29 11 7 11 65-64 29 11. Abaliget 30 11 4 15 35-35 26 12. Pellérd 30 10 5 15 37-64 25 13. Kishárságy 30 9 3 18 35-82 21 14. Ócsárd 30 8 2 20 51-74 18 15. Szentlászló 30 6 5 19 27-71 17 16. Felsőszm. 30 2 3 15 25-116 7 TAMASI CSOPORT 1. Somberek 28 20 2 6 80-27 42 2. Geresdlak 27 17 5 5 50-24 39 3. Hidas 28 15 8 5 46-21 38 4. Hímesháza 27 15 5 7 48-37 35 5. Dunoszekcső 28 12 8 8 56-33 32 6. Szederkény 28 12 8 8 47-31 32 7. Nagynfárad 27 12 6 9 46-36 30 8. Újpetre 28 13 2 13 48-40 28 9. Olasz 28 8 10 10 37-42 26 10. Püspökbóly 28 11 3 14 46-51 25 11. Nagykozár 28 7 8 13 33-52 22 12. Babarc 27 8 5 14 35-68 21 13. Magyarbóly 28 6 8 14 43-50 20 14. Lippá 28 3 8 17 21-69 14 15. Üjmohács 28 3 6 19 25-80 12 Mai sportműsor Kosárlabda. MNK férfimér­kőzés: U. PEAC-Baja, Műszaki Főiskola, 17.30. Dunántúlt napló Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapjo Főszerkesztő: Mitzki Ervin Főszerkesztő-helyettesek: Báling József és Hallania Erzsébet Szerkesztőségi ügyelet 12—19 óráig 10-053, 19 óra után 15-726 Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat , Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, Pf.: 134. Hunyadi út 11. 7601 telefon: 15-000, 15-762, 15-852, 15-245. 15-264 Szerkesztőséa telex: 12-421 ________Kiadó telex: 12-320________ K észült ofszet rotációs eljárással Saphir 96-os gépen Pécs, Engel János u. 8. 7630 Tel.: 13-177, 13-696. Telex: 12-211 Felelős vezető: Szendrői György Pécsi Szikra Nyomda Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hóra 34,- Ft negyedévre 102,— Ft fél évre 204.- Ft egy évre 400,— Ft Indexszám: 25 054 ISSN 0133—2007 A KONZUM ÁRUHÁZ RÉSZÉRŐL JÚNIUS 15-T0L 30-IG TARTÓ bőrönd- és utazótáska-akcióban a következő áruk szerepelnek 30—50%-os árengedménnyel: , • válltáskák 306, 293, 253, 258 Ft helyett egységesen 250 Ft-ért, % utazótáskák 388, 379, 362 Ft helyett egységesen 250 Ft-ért, % műbőr gurulós utazóbőröndök 910 Ft helyett 620 Ft-ért VÁSÁROLHATÓK AZ ÁRUHÁZ ALAGSORI TERMÉBEN. AKONZUM SKALA COOP ÁRUHÁZBAN PÉCS. KOSSUTH TÉR

Next

/
Oldalképek
Tartalom