Dunántúli Napló, 1981. június (38. évfolyam, 148-177. szám)

1981-06-12 / 159. szám

AZ ÜNNEPI ASZTAL DÍSZE ... A MAGYAROS MINTÁJÚ HARMÓNIA KÉSZLET 2449 Ft 6 személyes étkészlet 8 db főzőedény, fedővel 1 db abrosz 6 db szálvéta PÉCSETT CSAK NÁLUNK KAPHATÓ! a konzum áruházban, Pécs, Kossuth tér : : KONZUM ÁRUHÁZ LAKAS-INGATLAN Bérelnék hosszabb, meghatározott időre 1 szoba-összkomfortos vagy garzonlakást. Le­veleket a Sallai utcai hirdetőbe „Megbízha­tó” jeligére kérem. Bérelnék nagy alapte­rületű, zárható épületet vagy épületeket kisál­lat-nevelés céljára. Víz és villany szükséges. Ajánlatokat „Bérlet” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe kérek. ________ H árom szoba-összkomfor­tos, központi fűtéses családi ház sürgősen eladó. Hóból, Mátyás ki­rály u. 19._______________ A 23-as buszvégállomás­nál 200 négyszögöl zárt­kert eladó. Víz, villany van. ,,Beépíthető” jel­igére a Hunyadi úti hir­detőbe.__________________ K eresünk 2,5 szobás, összkomfortos, tanácsi lakást a Siklósi város­részben. Cserébe adunk 2 db kétszobás, összkom­fortosat ugyanott. „Ta­nácsi” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe._________ E lcserélném 3 szoba­összkomfortos. tanácsi lakásom nagyméretű, másfél szobás vagy két­szobás, tanácsira. „Éva utco” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Bérelnénk hosszabb időre 40 négyzetméter körüli helyiséget (két helyiségből állót is), fürdőszoba-használat­tal. „Sürgős, 4819” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. _______________ K ét szoba, konyha, gazdasági épülettel be­költözhetően eladó. Szabadszentkirály, Pető­fi Sándor u. 76.________ P écsvárad, Petőfi u. 7. szám alatti családi ház beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Hird, Hadik A. u. 6._________________ P arasztház, kertészke­désre is alkalmas, Har­kányhoz 5 km-re, eset­leg kisebb pécsiért is elcserélhető. Érdeklődni a helyszínen: Dráva- szerdahely, Kossuth u. 34. 7847._______________ Lak ást vagy lakrészt bérelnék. „Fürdőszobá­val” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Eladó 3 szoba-összkom­fortos társasházi lakás, 82 m* 2 * 11, Kacsóh P. u. 8., fszt. 1.__________________ El cserélném Budapest, Moszkva tér felett levő, másfél szobásnak meg­felelő komfortos, taná­csi lakásomat pécsire, összkomfortos, tanácsi előnyben. Érdeklődni le­het 17 óra után: Kovács László, Pécs, Kacsóh Pongrác u. 6. III. em. 3. ajtó. Kalinyin út 47/B, 7-es ajtó, 2 szobás, 54 m-’-es öröklakás azonnal beköl­tözhetően, 50 ezer OTP- vel eladó. Irányár: 11 és fél ezer Ft/m2. Érdeklőd­ni az esti órákban. Halász utcában kis csa­ládi ház eladó. Érdek­lődni mindennap 17 óra után a 11-906-os telefo­non. Orfű község központjában közművesített, családi HÁZHELYTELKEK olcsón TARTÓS HASZNÁLATBA VEHETŐK. Bővebb tájékoztatást személyesen a községi tanácson adunk vagy a 78-011-es telefon­számon. Eladó kertes családi ház, áron alul, beköl­tözhetően. Pécs, Antal u. 6. Lakásért magas életjá­radékot fizetek. „Biztos megélhetés” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Közép-Daindol hegyhát 17. sz. alatt (23-as au­tóbusz-végállomásnál) 380 négyszögöl és 410 négyszögöl termő szőlő eladó. Érdeklődni a helyszínen 9 órától 18 óráig. ____________________ Ko mló (Somág), Bocs­kai u. 36. sz. alatti ker­tes, garázsos, családi házunkat értékkülönbö- jet-ráfizetéssel elcserél­jük két- vagy másfél szo­bás, összkomfortos szö­vetkezeti lakásért a má­sodik emeletig. Bármi­kor megtekinthető. Eladó jó állapotban le­választott fél ház, két­szobás, komfortos, la- kókonyhás, nagy erké- lyes, műhelynek hasz­nálható alagsorral, és pincével. Kisebb ház, szövetkezeti vagy örök­lakáscsere is érdekel. Érdeklődni a 14-141-es telefonon, 13—16 óráig. Uránvárosi, kétszobás, összkomfortos, szövetke­zeti lakás eladó, kp -f- OTP vagy elcserélném másfél szobás összkom­fortra. Érdeklődni: Orosz László, 39-es dan­dár U..3/C, VII. emelet 4. ajtó.__________________ Eladói Két családnak megfelelő kétszer két szoba, konyha, előszo­ba, garázsos, 800 négy­szögöl, kertes családi ház. „Első kerület” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Eladnám vagy elcserél­ném székesfehérvári, kétszoba-összkomfortos, OTP-öröklakásomat ha­sonló pécsire. Ajánla­tokat ..Pécs” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe kérem. Belvárosi, 3 szobás, komfortos, családi ház beköltözhetően, garázs­lehetőséggel eladó. „Lakó nincs” jeliqére a Hunyadi úti hirdetőbe. Kis családi ház azon­nal beköltözhetően el­adó. Ára: 30 000 Ft. Nemeskisfalud (8717), Madarász utca, Tóth Im­re. 70 000 Ft kp -f- havi részletfizetéssel életjá­radéki szerződést köt­nék. „Lakás szükséges” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe._______________ 70 000 Ft kp-vel lakás- megoldást keresek. „Pécs” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Pécs közelben házhelyet vennék. „200 n-öl” jel­igére a Sallai utcai hir­detőbb__________________ S zoba, konyha, nyári­konyha, gazdasági épü­letekkel, 531 n-öl kert­tel, gyümölcsfákkal, szőlővel, gazdálkodásra alkalmas területtel, be- tegséq miatt, sürgősen eladó. Érdeklődni: szer­da, péntek és vasárnap kivételével mindennap. Vasas I.. Pajtás út 3/1., idős Ottó Jánoséknál. Balatonbogláron 2 szo­ba, komfortos ház, kis szőlővel eladó. Vízhez közel, központban van. Kp + részlet. Érdeklőd­ni: Sárai József, Szent- lőrinc. Pécsi út 16/A, 111/11.______________ E ladó 2 db családi ház Drávafokon, minden el­fogadható áron. Érdek­lődni lehet: Pécs, III. k., Hajnalka u. 32. szám alatt, Győr János- nénál. Elcserélném kővágósző- lősi, 2 szobás, komfor­tos lakásomat pécsire. 2 szobás előnyben. Kerttel rendelkezem, ál­latok tartása lehetsé­ges. Cím: Balogh Jó­zsef, Kővágószölős, Új­telep 1., II. em. 3. aj­tó.________________ B alatonfenyvesen 1500 n-öl kert, mezőgazdasá­gi terület, 20 ezerért eladó. Érdeklődni: Pécs, Fürj u. 32. Tiskér Fe­renc. 2x2 szobás családi ház eladó + garázs, eset­leg fél házrész. „Köz­pont” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Elcserélném 2 szoba, konyhás, gazdasági épületekkel, családi há­zamat pécsi tanácsira, sima cserével. Leveleket ..Birján” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Orfüire cserélnénk vagy eladnánk keszthelyi, víz- közeli, hétvégi házun­kat, 237 n-öl gyümöl­csössel öregség miatt. „Később szanálják” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Külterületen vagy csendes helyen nagyobb házat vennék. „Erdőkö­zeiben” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Eladó Erzsébet-telepen szoba-konyhás, kertes házrész. Olcsó bérű ta­nácsi lakáscserével. Ér­deklődni : Hügl József, Pécs, Székely u. 3/3. 3 szobás családi ház mellékhelyiségekkel, nyári beköltözéssel eladó. Érdeklődni: Pe­tőfi u. 51. 16 óra után, Pócsa. ___________________" E lcserélném másfél szo­bás, szövetkezeti laká­som hasonló tanácsira. „Különbözette!” jeligé­re a Sallai utcai hirde­tóbe. __________________ Kertes családi házat vennék Pécsett. „450 ezer” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.______ M ásfél szobás, üres la­kást bérelnénk hosszabb időre. „Rendkívül sür­gős” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe._________ Elc serélném 2 szoba­összkomfortos, tanácsi lakásomat 1!/j szobás, összkomfortos, tanácsi lakásra II. emeletig (nem panel). Érdeklőd­ni: Semmelweis u. 17., fszt. 1.__________________ S ürgősen cserélnénk 41 m2 területű, balkonos, összkomfortos, szőnyeg- padlás, belvárosi, taná­csi lakást IV2 szoba, tanácsi, összkomfortra, Szí ivén környékére, nem gázfűtésest. „Csak földszinti érdekel” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. ADAS-VÉTEL UB-s Trabant olcsón el­adó. Pécs, Alkotmány u. 28., II. 9. Telefon: 20-488. _________________ Fra nciaágyak, gyógyheverök, garnitúrák 3580 Ft-tól részletre Vojta kárpitos Pécs, Déryné u. 11. Rövid, páncéltőkés Pet- rof zongora kifogásta­lan állapotban eladó. Tel.: 19-343, este. Wartburg de Luxe. 2L frsz.-ú, eladó. Bojtor. Szentlőrinc, Pécsi u. 15. 220 V-tal üzemeltethető, 120 l-es betonkeverő el­adó vagy bérbe adó. „Jutányos ár” jeligére a Sallai utcai hirdető­be. Egr garazsírozott Tra­bant Combi igényesnek eladó. Pécs, Engels u. 26. _______________________ F ürdőszobo-olajbojlei, NB. négykeretes perge­tő és négy db, 50 kg- os mézeskanna eladó. Hosszúhetény, Fő u^ 68. Parkettás garázsajtó, gázkonvektor, 4 m-es deszka eladó. Sztraka. Kalinyin u. 8. Veszek-eladok szekré­nyeket, szekrénysorokat, heverőket, rekamiékat, konyhabútorokat, egyéb modern bútorokat. Su­lyok bútorkereskedés. Mártírok útja 18. Tele­fon: 20-571, __________ H árom db egyéves szűz üsző és egy 350 cm'-es Jawa bontva eladó. Hosszúhetény, Ormándi u. 18.___________________ G arázsban tartott, 1200- as Zsiguli eladó. Ér­deklődni 17 óra után: Kedves utca 6. Fehér­hegy fölött.______________ 6 01-es Trabant és egy Jawa CZ 350-es sürgő­sen eladó. Patacs, Fő u. 46.____________________ H IFI Orpheus sztereó rádió. beépített, dina­mikus előerősítővel el­adó. Telefon: 31-238. Veszek-eladok heverő­ket, fotelokat, szekré­nyeket, szekrénysorokat, ülőgarnitúrát és egyéb modern bútorokat. Ga­ray utcai bútorbolt. Te­lefon; 20-270.____________ P rofi versenykerékpár eladó, 15 ezerért. Ru­das L. u. 34. Különböző rendszerű méhkaptárak eladók. „Méhész” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Egy szép, kétszemélyes rekamié, két fotel, hű­tőszekrény, kinyitható étkezőaszta1, eladó. Érdeklődni délután há­rom órától: Tímár u. 19., fszt. jobb.__________ V OX Super Continental két manuálos orgona eladó. Pusch József. Pécsbánya, Zöldellő u. 2._____________________ 412-es Moszkvics, 6 éves, lejárt műszakival, üzemképtelen, eladó. Érdeklődni: mindennap 17 óra után, toronyház, 24. em. 6. Most műszakizott Raj Gaz eladó. Schraub Györgyné. Mecsekná- dasd. Rákóczi u. 3. Garázsban tartott. 46 000 km-t futott Lada 1300-as gépkocsi eladó. Érdeklődni: dr. Rado­vits. Telefon: 17-243. Neobarokk intarziás, nagyméretű ebédlőbú- tor, hat szék, vitrin, tá­laló, fiókos asztal, kre- denc eladó. Gaál Lászlóné, Kaposvár, Rippl-Rónai u. 10. Téglaféleségek, enged­ményes cserép, E-geren- da, födémbélés, ége­tett mész, oltott mész, sóder, faanyag állan­dóan kapható. Megál­lapodással a teljes anyagszükséglet bizto­sítható. Szalánta, épí­tőanyag-kiskereskedés. Keveset használt, 60 I- es hűtőszekrény eladó. Béke u. 11._____________ Tö lgy parketta, 16 m2 és egy Gold Star tele­vízió eladó. Fürj u. 32. Hőerőműnél._____________ L ada-motor eladó. Tel.: 18-452.___________________ S üldők, üres méhkaptá­rak, Jáwa 250-es motor- kerékpár alkatrésznek eladó. László Domokos, Mekényes. DX-es, négy és fél éves. 128-as Fiat eladó, 1983- ig érvényes műszaki vizsgával. Érdeklődni: Lakácsa. Petőfi u. 75., 17 órától. 4 éves Wartburgomat eladnám vagy Daciára cserélném. Érdeklődni: 12-709-es telefonon, 7— 14 óráig.________________ 1 2 M-es Ford Taunus eladó. Érdeklődni: 18 óra után, Baranyavár u. 14. VEGYES Porszívók, centrifugák, mosógépek javítása 72 órás határidővel. Pécs, Rózsa u. 17. (réqi Kert­város. Honvéd tér). Ágyneműtartós fotel­ágyak készítése, garni­túrák javítása. Pécs, Doktor Sándor u. 2. Rácz kárpitos.___________ K ezdő jogász német nyelvtudással állást ke­res. 7225 Csibrák, Vö­rös Hadsereg u. 9. pSrUéTTHT^“^“"““' csiszolás, magasfényű lakkozás, műanyag, szőnyegpadló burkolás — KOZULETEKNEK IS. Telefon: 31-613, 18-674. Bőczin._______________ H ázfelügyelői vagy más takarítási munkát vál­lalnék, egyedülálló, idő­sebb hölgynél. Lakás vagy kis szoba szüksé­ges. „Rendszerető” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Kisiparosnál-kiskereske- dőnél „B” kát. jogosít­vánnyal munkát vállal­nék teljes elfoglaltság­gal, esetleg társulnék. „Tárgyalóképes” jeligé­re a Hunyadi úti hirde­tőbe^ ____________________ A lumínium garázs, kerti szerszám és tüzelőtá­roló készítését vállalom. Tamás Ferenc, Sásd, Fáy u. 24._______________ „ Pécs Holidays” két hét alatt angolul, „Pécs Holidays” diákoknak kedvezmény. „Pécs Ho­lidays” jeligére jelent­kezhet a Hunyadi úti hirdetőbe.________________ C saládi és társasházak, faházak ácsmunkáit vál­lalom. Barics József ácsmester, Pécs, Fran­kel L. u. 21.____________ G épipari és munkavé­delmi technikusi vég­zettséggel, 15 éves kö­zépszintű vezetői gyakor­lattal családi okok miatt munkahelyet vál­toztatnék. „Hivatásos jogosítvány” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Tolbuhin út 30-ban hús­füstölő kiadó.____________ Közületek, magánosok, figyelem! Szobafestő, mázoló, tapétázó kis­iparos új és felújítási munkát vállal. Cím: Paulies József, Pécs, Kovácstelep, Jácint u. 11. Érdeklődni: 18 órá­tól. ___________ Ü zleti tevékenységhez csendestársat keresek. „Biztos üzlet” jeligére a Sallai utcai hirde­tóbe.____________________ F estés-mázolást, tapétá­zást vállalok. Telefon: 31-219. 16 évet betöltött szünidős diákokat Márka üdítő ital palackozásához A VILLANY-MECSEKALJAI BORGAZDASAGI KOMBINÁT. Jelentkezés: Pécs, Batthyány u. 2. Az ÉLISZ rövid határidővel vállal sziloplaszt nyílászáró szigetelést, szögbelövést, zárjavítást 0 Cím: PÉCS, Kossuth L. u. 63. Ügyfélszolgálati iroda. Tel.: 11-751 A PÉCSI DOHÁNYGYÁR vezetősége és szakszervezeti bizottsága 1981, június 26-án, (pénteken) 14.30 órokor a vállalat éttermében nyugdíjas­találkozót tart, melyre valamennyi nyugdíjasát szeretettel meghívja. A Pécsi Bútorgyár kedvező ajánlata a lakosság részére Nagy választékban, kényelmes kivitelű, nagy ágyneműtartós, könnyen kezelhető, tetszetős egy- és kétszemélyes, valamint gyermekheverőinket ajánljuk tetszés szerinti szövetbevonattal. Szekrénysoraink, szóló szekrényeink világos és tölgy furnérozással, mattlakkos kivitelben a kárpitos bútorokkal együtt megtekinthetők és kiválaszthatók: Pécs, Somogyi Béla u. 6. sz. alatti mintatermünkben. Nyitvatartási idő: hétfőtől- péntekig 7 órától 16 óráig, szombaton 7 órától 12 óráig. Azonnali ügyintézés, OTP-re is. Pécs területére és 10 km-es körzetébe díjtalan házhoz szállítás. DOHÁNYGYÁR HALÁLOZÁS Tudatjuk mindazokkal, akik ismer­ték és szerették, hogy drága halot­tunk, BARSI ISTVÁN Pécs, Avar u. 15. sz. alatti lakos hamvasztás utáni búcsúztatása június 12-én, ma 14 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyászoló csa­lád. Szeretett férjem, DOLMÁNY LŐRINC hamvainak elhelyezése június 16-án de. 10 órakor lesz a pécsi központi temetőben. Gyászoló felesége. Felejthetetlen emlékű apám, KOPJAR ISTVÁN, a Mecseki Szénbányák nyugdíjas szíjgyártója 1981. június 6-án, életé­nek 81. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatásáról későbbi időpontban történik intéz­kedés. Június hó 8-án, 83 éves korában meghalt CSABA ISTVÁN, a Baranya megyei Tanács nyugdíja­sa. Hamvait végakarata szerint leánya Környén helyezi nyugalomba. Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett férjem, édesapám, apósom, nagypapám és kedves rokonunk, BUJDOSÓ LAJOS Damjanich u. 31. (volt cserdi) lakos, 67 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 1981. június 15-én fél 3 órakor lesz a pécsi köz­ponti temetőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatom, hogy KRISZTINKOVICH JÚLIA életének 90. évében, türelemmel vi­selt hosszú betegség után elhunyt. Temetése 1981. június 15-én, hétfőn 1 órakor lesz a pécsi központi te­metőben. Fájdalommal tudatjuk, hogy VIGH JÁNOSNÉ 69 éves korában elhunyt. Temetése 1981. június 15-én fél 4 órakor lesz a pécsi központi temetőben. Szo­ciális gondozás. KÖSZÖNET Hálás szívvel mondok köszönetét minden kedves rokonnak, jóbarátnak, ismerősöknek, akik szeretett jó fér- jem, HEGYVÁRI PÁL búcsúztatásán megjelentek, koszorúk, virágok, táviratok, levelek küldésével fájdalmamat enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetét a Mező­gép Vállalatnak a szép búcsúzta­tásért, a Pécsi Kesztyűgyár dolgozói­nak a részvételét és a ház lakóinak megielenését. Gyászoló özvegye. Hálás szívvel mondunk köszönetét a kedves rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak, volt kollégáinak, akik szeretett férjem, édesapánk, nagy­apánk, testvérünk. ANDALÍTS ENDRE temetésén megjelenésükkel, koszorúk, táviratok küldésével, velünk gyá­szunkban együttérzésüket kifejezték. Külön köszönet a Megyeszer Válla­lat vezetőségének a szép, megemlé­kező búcsúbeszédért. A gyászoló csa­lád. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen férjem és édes­apánk, ROZSNYAI ISTVÁN temetésén megjelentek és mély fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Kü­lön köszönetét mondunk a járási pártbizottság, községi pártszervezet és KISZ-szervezet, valamint a vajszlói általános iskola tantestületének és a Dráva menti Afész dolgozóinak. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett halot­tunk, GAÁL GYULANÉ (Bicskei Irén) temetésén részt vettek, virágokkal és koszorúkkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mon­dunk a kővágószőlősi Vörös Szikla Mgtsz dolgozóinak és a MÉV II. üzem dolgozóinak. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek és ba­rátoknak, akik drága fiam, bátyám és unokánk, IFJ. HEGYVÁRI ZOLTÁN temetésén részt vettek. Külön köszö­netét mondunk a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Is­kola tanárainak és tanulóinak, akik részvétükkel, virágaikkal és koszorúik­kal fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. fl Baranya megyei Baromfi- feldolgozó és -forgalmazó KözSs Vállalat felvételre keres mérlegjavító szakmunkást, kétmüszakos beosztással, ÉS RAKTÁRI ADMINISZTRÁTORT. 0 Jelentkezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán, Pécs, Edison u. Dolgosokat felvesznek A FIM Zsolnay Porcelángyár fel­vesz lakatos szakmunkásokat, vala­mint férfi, női munkavállalókat be­tanított munkára. Jelentkezés a gyár munkaügyi osztályán. (145210) A BARANYA megyei Fényképész Szövetkezet felvesz anyagkönyvelőt; valamint felsőfokú végzettségű elektro­műszerészt. Jelentkezni lehet: Pécs, Széchenyi tér 16. sz. alatt. (1588) A DÉL-DUNÁNTÚLI Vízügyi Igazga­tóság anyaggazdálkodási és szállítá­si osztálya az alábbi munkakörökbe dolgozókat vesz fel: T—174-es és Volvo rakodógépkezelő vizsgával ren­delkező gépkezelőket, raktárkiadó­kat, targoncavezetői vizsgával ren­delkezők előnyben. Jelentkezés: Cser- kúton, az anyaggazdálkodási és szál­lítási osztályon. Megközelíthető a 26- os autóbusszal. (145211) A MOHÁCS és Vidéke Áfész szól- litásvezetőt keres azonnali belépés­sel. Felvételi feltételek: legalább 5 éves szakmai gyakorlat, felső- vagy középfokú száliitásvizsga. Bérezés: megegyezés szerint. Jelentkezés a személyzeti vezetőnél. Mohács, Eöt­vös u. 3. (1533) KESZTYŰSZABASZOKAT felveszünk. Jelentkezni lehet: Pécsi Kesztyű- és Bőrdíszműipari Szövetkezet Pécs, Mun­kácsy M. u. 10. Munkaügy. (145195) A BARANYA megyei Állami Építő­ipari Vállalat felvesz: „Weimár” gépkezelőket, nehézgépkezelőket, multikárosokat, gk. rakodókat, va- gonrakókat, raktári anvagkiadókat, üzemőröket és segédmunkásokat. Je­lentkezni lehet: Pécs, Szántó Kovács János u. 1/a. Munkaerőgazdálkodás. (1396) A SZIGETVÁR és Vidéke Áfész a szigetvári vas-, edény- és barkács- boltjába szakképzett eladókat fel­vesz. Jelentkezni lehet az áfész köz­pontjában, Szigetvár Szabadsóq u. 14. 0 529) A DÉDÁSZ Vállalat felvételt hirdet a következő munkakörökbe: 3 vil­lanyszerelőt transzformátor-javítás­hoz, valamint villamos labor méré­sekhez (1 műszak), 3 érettségizett műszerész szakmunkást. fogyasztás­mérő-javító és -beszabályozó munka­körbe (2 műszak), 2 gyakorlattal rendelkező műszaki rajzolót, 1 nagy gyakorlattal rendelkező közgazdasági szakközépiskolai végzettséggel szám­laellenőrt. Jelentkezni lehet: DÉDÁSZ Vállalat munkaügyi osztályán, Pécs, Légszeszgyár u. 36. (145206) A PANNÓNIA SÖRGYÁR felvesz kocsikísérőket, vogonrakókat, segéd­munkásokat. valamint villanyszerelő szakmunkást. (1418) A MAGYARTELEKI „Vörös Októ­ber” Mg Termelőszövetkezet azonna­li belépéssel felvesz 1 hegesztőt, 1 autószerelő, 1 mezőgazdasági gép­szerelő szakmunkást. Jelentkezés sze­mélyesen a műszaki ágazatvezetönél. Pécsről, Szentlőrincről a kijárás meg­oldott. (165808) A BARANYA megyei Talajerőgaz­dálkodási Vállalat felvesz udvarost és autószerelő szakmunkásokat. Je­lentkezni lehet: Pécs, Kossuth L. u. 17., munkaügy. (165826) SZEMÉLYGÉPKOCSIRA legalább 10 éves gyakorlattal rendelkező gépko­csivezetőt keresünk. Fizetés: 30/1980. MŰM sz. rendelet szerint. „Tudo­mányos intézmény” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. (145217) KARBANTARTÓ részleghez gépla­katost és villanyszerelőt azonnal fel­veszünk. Jelentkezés: Patyolat Válla­lat, Tüzér u. 13., műszaki vezetőnél. (145218) KUTATÓ és szaktanácsadó tevé­kenységhez okleveles kertészmérnö­köt és üzemmérnököt keresünk. „Sző­lőtermesztés” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. (145217) A DÉL-DUNÁNTÚLI Vízügyi Igazgató­ság pécsi gépműhelye felvételre ke­res lakatosokat, nehézgépkezelőket, nehézgépszerelőket, asztalost, takOri- tónőt, műhelyi segédmunkásokat. Je­lentkezés a munkaügyön. Megközelít­hető a 26-os busszal. (145216) A VÍZÜGYI Igazgatóság gépüzeme előregyártó telepére felvételre keres vasbetonszerelőket. Jelentkezés a munkaügyön. Megközelíthető a 26-os busszal. (145216) A PÉCSI Faipari Szövetkezet pécsi, mecseknádasdi, siklósi, bólyi és sás- di üzemeibe asztalos szakmunkásokat, betanított és segédmunkásokat keres felvételre. Jelentkezés: a helyi üze­mek vezetőinél, ill. a központban Pécs. Bolgár Néphadsereg úita 10. munkaügy. (145214) A PÉCSI Faipari Szövetkezet fel­vételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: vizsgával rendelkező ka­zánfűtő (lehet nyuqdijas is), kőmű­ves szak- és segédmunkás, vizsgával rendelkező vontatóvezető. Jelentke­zés: Pécs, Bolgár Néphadsereg útja 10., munkaügyi osztály. (145213) TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI területi ter­vezői munkakörbe gyakorlattal ren­delkező közgazdasági egyetemi vég­zettségű munkaerőt keresünk szep­tember 1-től. Ajánlatokat az eddigi gyakorlat és fizetésigény megjelölé­sével „Pécsi munkahely” jeligére o Hunyadi úti hirdetőbe. (1535)

Next

/
Oldalképek
Tartalom