Dunántúli Napló, 1980. októbar (37. évfolyam, 270-300. szám)

1980-10-22 / 291. szám

Tichy a Real Madridat véli esélyesnek A Real Madrid a még min­dig sérült Benitó, valamint az eltiltott Del Bosque nélkül áll ki szerdán este a Bernabeu sta­dionban a Bp. Honvéd elleni Európa Kupa mérkőzésre. Ját­szik viszont. ismét a spanyol bajnokcsapat két erőssége, Santillana és Garcia Hernan­dez. A Real összeállítása így a következő lesz: Garda Remon — Isidro, Sabido, Gallego, Camacho — Stielike, Garcia Hernandez, Angel —• Juanitó, Gantillana, Cunningham. Az „El Pais” című lap sze­rint a Bp. Honvéd a futballtör­Magyar bírók külföldön Kapósak a magyar labda­rúgó játékvezetők, a közeli na­pokban hét nemzetközi mérkő­zésen bíráskodnak. A szerdai kupa-napon Kuti fújja a sípot a Beroe Sztara Zagora—Radnicski Nis, Palotai a PSV Eindhoven—Hamburger 5V UEFA-Kupa mérkőzésen, se­gítőik Mohácsi és Szávó, illetve Győri és Nagy M. Szerdán rajtol a Közép­európai Kupa is. A Como—FK Zagreb nyitányt jelentő talál­kozó bírója Tátrai. A november 5-i visszavágón BEK-mérkőzés jut Pádárnak, a Dynamo Berlin—Bánik Ostrava összecsapás. Jaczinával és Hartmannal utazik majd az NDK fővárosába. Október 29-én a Jugoszlávia —Bulgária ifjúsági EB találko­zót Győri, ugyanezen a napon a Csehszlovákia—Szovjetunió 21 éven aluli EB-selejtezőt Ja- czina vezeti. Október 30-án az Ausztria—Csehszlovákia 16 éven aluliak UEFA selejtezőjé­nek Kőrös a játékvezetője. Alvics Londonban Az Angol ökölvívó Szövetség megalakulásának századik év­fordulója alkalmából nemzet, közi ökölvívótornai kezdődik Londonban. Az 1948-ban, Lon­donban rendezett olimpiai já­tékok óta ilyen nagyszabású amatőr ökölvívó-eseményt nem rendeztek az anqol fővárosban. Anglia legjobbjai mellett szovjet, magyar, NDK-beli, nyugatnémet, kanadai, ír, skót és dán ökölvívók alkotják a mezőnyt, közöttük az olimpiai ezüstérmes szovjet Koskin és a bronzérmes angol Tony Willis, indul a nyugatnémet örene Weller, az 1979. évi kölni EB második helyezettje. A PVSK versenyzője, Alvics is ott lesz a mezőnyben. Mai sportműsor Labdarúgás. MNK-mérkőzés: Ajkai Alumínium—PMSC, Ajka, 13.30, Dunaújvárosi Kohász— Mohács-Véménd TE, Dunaújvá­ros, 13.30, Keszthelyi Haladás- Komlói Bányász, Keszthely, 13.30, ZTE-PVSK, Zalaegerszeg, 13.30, ténelem egyik nagy csapata, az ötvenes években volt külö­nösen rendkívüli képességű a gárda, szerencsétlenségükre abban az időben még nem ját­szottak az Európa Kupáért. A lap szerint jelenlegi csapata is ütőképes, amelyből kiemelke­dik a középpályás Nagy, vala­mint a két csatár, Bodonyi és Esterházy. A „Diaro 16” hosszabb inter­jút közöl Tichy Lajossal, a Bp. Honvéd edzőjével, a Honvéd hajdani legendás játékosával. Tichy a Real Madridot mon­dotta a szerdai játék esélyesé­nek, szerinte egy minimális ará­nyú vereség jó eredmény lenne csapata számára. „A Real Madrid nagy csapat és jó fut­ballt játszik. A sikerhez ne­künk lényegesen jobban kelle­ne játszanunk, mint a szombati bajnoki mérkőzésen” — mon­dotta Tichy. A Bp. Honvéd valószínű ösz- szeállítása: Gujdár — Paróczai, Kocsis, Garaba, Varga ' — Nagy, Dajka, Lukács — Bodo­nyi, Esterházy, Kozma. Az országos serdülő B kategóriás atlétikai bajiokságon két bólyi versenyző hívta fel magára a figyelmet. Képünkön balról Fábián József 3000 m-es síkfutásban nyert bajnokságot, edzője Kremsberger Dezső. Jobbról Rogányi Izabella, aki 1500 m-en nem talált legyőzőre. Edzője: Ro- gányi Miklós. Egy sportvezető emlékezete Dr. Zsolt Zsigraond Önzetlen alázattal szolgálta a sportot A húszas és a harmincas években sokoldalú munkásságával egyik legjelentősebb vezetője volt Pécs sportéletének dr. Zsolt Zsigmond. Még iskolás kora előtt Heine-Medin betegség következtében megbénult a jobb lába. Műtét után járni tanult, de később is sokat be­tegeskedett és növésben, testi erőben messze elmaradt társai mögé. Talán épp ez váltotta ki benne a sportszeretetet. Egyetemi tanulmányai idején 1925 őszén kezdte meg műkö­dését a Pécsi Egyetemi Atléti­kai Klub, a PVSK be sem kerí­tett salakos pályáján. Az öltö­ző egy marhavagon volt. Itt kezdte meg sporttevékenységét hivatalosan Trinn Zsigmond, a PEAC atlétikai szakosztályának szertárosa. Szertár? Egy dísz­kosz és egy súlygolyó. Hölter Lajos sprinter, Bajka István súlydobó és Günther Kornél magasugró alkotta a szakosz­tályt. Günther volt az elnök, klubhelyiségük az egyik pécsi napilap egyetlen szerkesztősé­gi szobája. . Ez volt az a csíra, melyből a PEAC országosan elismert nagyszerű atlétagárdája kifejlő­dött. Dr. Zsolt (Trinn) Zsigmond munkássága révén nemcsak az országban, de Európa nagyvá­rosaiban is megismerték az egyetemi klub versenyzőit. Dr. Zsolt Zsigmond időközben az egyetemi^klub elnöke és a dél­nyugati atlétikai szövetség ve­zetője lett. Az atlétikai versenyeken dr. Zsolt Zsigmond mérőszalaggal vagy stopperrel szinte minde­nütt jelen volt, hogy rendez­kedjen, mérjen, vitatkozzon, lel­kesítsen, tanácsot adjon és tak­tikára tanítsa a versenyző klub­társait. Eszmei menedzser volt, állandó kapcsolatot tartott ver­senyzőivel. Lelkesedése környe­zetére is átragadt, nemcsak az egyetemi ifjúságot mozgatta meg, de a városban is sikerült felkeltenie az érdeklődést az atlétika iránt. Dr. Zsolt Zsigmond szervezte meg az éveken ke­resztül hagyományosan meg­rendezésre került Pécs-Szeged atlétikai viadalokat és a Pécs— Torino egyetemek közötti ver­senyeket, melyeket több ezer néző izgult végig a Tüzér ut­cában. 1931-től „Bajvívó" cím­mel sporthíradót szerkesztett, mely volt idő amikor 4 ezer példányban jelent meg. Dr. Zsolt Zsigmond nem auto­matikusan tevékenykedett, ha­nem a hűség melegével, tág látóhatárral, a közösségi érzet erős kötelékeiben. Vérévé vált, hogy önzetlenül és alázatosan szolgálja a sportot, melynek tényleges gyakorlásából ki volt rekesztve. Kudarcai tanulsággá lettek és még nagyobb erőfe­szítésre sarkallták. zemélyes példája tettek­re ingerelte a verseny­társ pécsi egyesületeket is, és így tette naggyá Pécs at­létikai életét. Egy szép augusz­tus végi napon búcsúztak el tő­le egykori klubtársai, a régi pé­csi sportbarátok, tisztelői, bará­tai a pécsi temetőben a 72 éves korában elhunyt dr. Zsolt Zsigmondtól. A Pécsi Bútorgyár Az Autóközlekedési kedvező ajánlata Tanintézet „B” kot. a lakosság részére: személy­Nagy választékban kényelmes kivitelű, nagy ágyneműtartós, gépkocsi­könnyen kezelhető, tetszetős egy- és kétszemélyes heverőinket vezetői ajánljuk, melyek tetszés szerinti szövetbevonattal kiválaszthatók Pécs, lpt1 Károly u. 2. sz. alatti üzemünkben. • tanfolyamot Szekrénysorainkat, szekrényelemeinket világos és diófurnérozással, mattlakkos kivitelben ajánljuk. indít Kiválaszthatók: Pécs, Somogyi Béla u. 6. sz. alatti OKTÓBER 24-én üzemünkben. 16 órakor MOHÁCSON, • a „BARTÓK BÉLA” Termékeink mintadarabjai megtekinthetők: MŰVELŐDÉSI Pécs, Somogyi Béla u. 6. sz. alatti mintatermünkben. Nyitvatartási idő: 7—16 óráig. Azonnali ügyintézés, OTP-re is. KÖZPONTBAN (Vörösmarty u. 3/5.) Jelentkezni lehet: Mohács, Tolbuhin u. 34. Pécs területére és 10 km-es körzetébe sz. alatt, szombat díjtalan házhoz szállítás. kivételével naponta 10-16 óráig. iflllft Labdarúgó MNK Idegenben játszanak a baranyai csapatok A PMSC Ajkán, a Komló Keszthelyen, a PVSK Zalaegerszegen, a Mohács- Véménd Dunaújvárosban szerepel Ma délután újabb forduló lesz a labdarúgó Magyar Nép­köztársasági Kupában. 32 csa­pat lép pályára, ebből 16 bú­csúzni kényszerül. A továbbjutó 16 csapat mellett még verseny­ben van a nemzeközi kupákban induló Honvéd, Vasas, Újpest és a Diósgyőr. Baranyából a PMSC, a Mohács-Véménd, a PVSK és a Komlói Bányász har­colta ki a 32 csapat közé ju­tást. A sorsolás nem kedvezett csapatainknak, mind a négy, Baranya megyei csapat ide­genben lép pályára. A PMSC Ajkán az Alumínium vendége lesz, a Mohács-Véménd TE Du­naújvárosban az NB l-ben sze­replő Kohásszal méri össze ere­jét, NB I-es ellenfelet kapott a PVSK is, a vasutasok Zala­egerszegen á ZTE-vel kerülnek szembe, a Komlói Bányász Keszthelyen lép pályára. A PMSC vezetői amikor a csapat bekapcsolódott az MNK- mérkőzésekbe, úgy határozták meg az együttes célkitűzését, hogy az NB 11-es csapatok el­leni mérkőzésen az elvárás a továbbjutás kiharcolása, ugyan­ez vonatkozik a hazai pályán az NB l-es ellenfelekre is. — A Diósgyőr elleni mérkő­zésen Róth és Kincses megsé­rültek — mondotta Farkas László, a PMSC technikai veze­tője - ezért játékukra nem számítunk. Minden valószínű­ség szerint a Katzirz — Schul- teisz, Tapaszd, Pál, Brezniczky — Lutz, Dárdai, Gallai, Lőrincz- Nagy, Kardos (Dobány) csa­pat lép majd pályára Ajkán. A hazaiak otthonukban nem le­becsülendő ellenfelek, ezt tud­ják a fiúk is és remélem en­nek megfelelően fognak küz­deni. A PVSK három évvel ezelőtt, amikor az NB lll-ban bajnok­ságot nyert, nem kis bravúrral, egyszer már kiverte a ZTE-t az MNK-ból. Zalaegerszegen ek­kor 0:0 volt az eredmény, Pé­csett pedig a vasutasok 6:0-ra győztek. — Nincsenek vérmes remé­nyeink Zalaegerszegen — mon­dotta Rónai István, a PVSK ed­zője. — Nehéi helyzetben va­gyok, alig tudok összehozni 11 egészséges játékost. A Hausz- nek — Hüber, Tallósi, Szabó, Németh — Szász, Tóth, Kaszás, Szőcs — Freppán, Stájer csa­pat szerepel Zalaegerszegen. Horváth sérülése miatt nem játszhat, de Freppán is kisebb sérüléssel bajlódik, amennyi­ben nem tudja vállalni a játé­kot, Skáfár kezdő ember lesz. Jó a hangulat a Komlói Bá­nyásznál, ez érthető is, a csa­pat '3 ponttal vezet az NB II- ben. Szerdán azzal a Keszt­hellyel játszanak MNK-mérkő- zést a komlóiak, akinek vasár­nap bajnoki mérkőzésen lesz­nek a vendégei. — Az MNK kiírása szerint, ahhoz, hogy valamelyik csapat továbbjusson, nye'rni kell. Mi pedig szeretnénk továbbjutni Keszthelyen — mondotta Lahó István, a Komlói Bányász tech­nikai vezetője. — A legutóbbi hetekben jól szerepelt csapatot tervezzük, de egy-két fiatal - Róth II., Hegyi és Kafona —is szóhoz jut majd. A Mohács-Véménd TE labda­rúgóira nehéz feladat vár, a Dunaújvárosi Kohász elleni ta­lálkozón. Az Olajbányász elle­ni rangcdón legutóbb helyen­ként biztatóan játszottak a mo­hácsiak, Dunaújvárosban azon­ban a papírforma szerint nincs sok esélyük. Mint ismeretes, döntetlen eredmény nincs, ha a helyzet úgy kívánja, hosszabbítás kö­vetkezik, majd 11-es rúgások határozzák meg a továbbjutást. A legjobb nyolcba jutásért no­vember 5-én mérkőznek majd a csapatok, a legjobb négybe pedig november 26-án. Az ek­kor állva maradt négy csapat­hoz csatlakoznak majd a nem­zetközi kupákban szerepelt együttesek. — hi — Pécsiek a válogatottban Zsúfolt programja volt az utóbbi időben Faludi Mihálynak, a férfi ké­zilabda-válogatott szövetségi kapitá­nyának. A nemzetközileg is jól ismert szakember a múlt hét végén a cseh­szlovákiai Gottwaldovban járt, meg­tekintette a négyes nemzetközi tor­nát, utána edzéseket tartott a ma­gyar válogatottnak Budapesten, majd kedden a csapattal együtt elutazott Svájcba, ahol a héten szintén tornát rendeznek. Ami az új embereket illeti, ezzel Faludi is bemutat többet a svájci tornán. Ott lesz a viadalon a pé­csiek 182 cm magas kapusa, Kova­csics, valamint a szintén pécsi, 198 centis Füzesi, s a 182 centis Hunya­di is, aki az utolsó pillanatban, Ja- novszky sérülése után került be az együttesbe. Az újoncok közé tartozik még a veszprémiek 194 centis játéko­sa, Horváth G., s az ugyanilyen ma­gas szegedi Tóth G. is. Visszakerült a válogatottba az ú. dózsás, 196 centis Vurszuly. A további utazók: Jegenyés (Bp. Honvéd — kapus), Ko­vács P., Kenyeres (Bp. Honvéd), Sza- badics, Szilágyi, Fodor (FTC). A tor­nán a «tatabányai játékosok BEK-mér- kőzésük miatt nem vesznek részt. Labdarúgó vb Kanadában? Kanadában járt Joao Have- lange, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke. Montrealban a vendéglátó ország labdarúgó szövetségének fogadásán érte­sült arról a FIFA első embere, hogy Kanada hamarosan hiva­talosan beadványban is meg­pályázza az 1990-es labdarúgó világbajnokságot, amelynek megrendezésére o közelmúlt­ban már Jugoszlávia, Francia- ország, Olaszország, Hollandia és Belgium közösen, valamint a Szovjetunió is jelentkezett. A Kanadai Labdarúgó Szövetség nevében George Schwartz szó­vivő elöljáróban arról számolt be, hogy a világbajnokságot 16 nagyvárosban rendeznék meg, a legfontosabb találkozókra pediq azokban kerülne sor, amelyekben az észiak-amerikai profi liga, az NASL mérkőzé­seit is játsszák, tehát Montreal­ban, Torontóban , Calgaryban, Edmontonban, Albertaban és Vancouverben. Mint ismeretes, a FIFA csak 1982-ben választ és dönt a tíz év múlva sorra kerülő vb helyszínéről. Tájfutás A PVSK rendezésében vasár­nap került sor a 27. Wolf Jó- zsef-emlékversenyre. A Hetve- hely térségében a baranyai klubok mellett kaposvári, paksi, zalaegerszegi és szombathelyi klubok 200 versenyzője indult a sok esőtől felázott, nehéz pá­lyán. Eredmények. Nők, Felnőtt II. o-zfály: 1. Balázs (Kaposvári Egészségügy). Felnőtt III. osz­tály: 1. Angster (Pécsi Orvos­egészségügy). Ifjúságiak: 1. Pa­jor (Sabaria). Serdülők: 1. Tóth (K. Sabaria), Úttörők: 1. Miholics (Pécsi Vörös Meteor). Újoncok: Gösits (Szombathelyi Haladás). Férfiak. Felnőtt II. osztály: 1. Péter A. (PVSK). Felnőtt III. osztály: 1. Lipp (PVSK). Ifjúságiak: 1. Kovács L. (PVSK). Serdülők: 1. Tóth Zs. (Sz. Haladás). Újoncok: 1. Tóth T. (Sabaria). Úttörők: Sze­keres (PVSK). Nyílt kategória: 1. Kiss E. (PVSK). Dunántúli napló Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzki Ervin Főszerkesztő-helyettesek: Báling József és Hallamo Erzsébet Szerkesztőségi ügyelet 12—19 óráig 10-053, 19 óra után 15-726 Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, Pf.: 134. Hunyadi út 11. 7601 Telefon: 15-000, 15-762, 15-852, 15-245. 15-264 Szerkesztőség telex: 12-421 __________Kiadó telex: 12-320_________ K észült ofszet rotációs eljárással Saphir 96-os gépen Pécs, Enge! János u. 8. 7630 Tel.: 13-177, 13-696. Telex: 12-211 Felelős vezető: Szendrői György Pécsi Szikra Nyomda________ T erjeszti a Magyar Posta Előfizethető hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hóra 30,— Ft negyedévre 90,— Ft, egy évre 360,— Ft Indexszám: 25 054 ISSN 0133—2007

Next

/
Oldalképek
Tartalom