Dunántúli Napló, 1979. november (36. évfolyam, 300-328. szám)

1979-11-18 / 316. szám

bikali alétterem Pécs, Szabadság út 14. szám (Zsolnay-szobornál) ZENÉS ÉTTERMÜNKBEN ÚJRA OLCSŰBB, SZÉLES ÉTELVÁLASZTÉKKAL «VARJUK KEDVES VENDÉGEINKET! Nyitva: 11-től 23 óráig. Szünnap: kedd Szilveszteri asztalfoglalás az üzletvezetönét LAKÁS-INGATLAN Lakás kiadó. „Nárcisz” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Elcserélném kétszobás családi házam pécsi két­szobás, összkomfortos lakásra. Pécs, Gáspár u. 24. ______ 100 000 forint kp plusz OTP-átvállalással lakás- megoldást keresünk Komlón, esetleg Pécsen. „Komló” jeligére a Hu- nyodi úti hirdetőbe. Háromszobás, OTP örök­lakás sürgősen eladó kp. plusz OTP-átválla­lással. Érdeklődni a helyszínen 16 óra után, vasárnap egész nap. — Szigetvár, Radován tér 4., fszt. 1. ______________ Ela dó Keszüben szőlőte­rület, kb. 600 n-öl, meg­osztva is. Érdeklődni le­het Keszü, Petőfi u. 46. Külön bejáratú, bútoro­zatlan, összkomfortos albérleti szoba decem­ber 1-től kiadó. Érdek­lődni Kertváros, Enyezd u. 8., fszt. 1. Garat, 18 óra után. Tetőtér beépítési lehető­séggel padlásteret vásá­rolnék. „Külön feljáró” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Fiatalember lakásért egész évben szőlőműve­lést vállal. „Megegye­zünk” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Különálló épület, két szoba, konyha (gáz van), fürdőszoba, elő­szoba, bútorozva albér­letbe kiadó, ugyanott garázs is. Pécs, Puskin tér 13. Gyárvárosi temp­lommal szemben. Kétszobás, parkettás, II. emeleti, szövetkezeti la­kás eladó 450 ezer kp. plusz OTP. ,,25 emele­tes mellett” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Családi házat vennék Pécs környéki faluban, 100 000 forintig OTP- részletre. „Novemberi beköltözés” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Másfél szobás, összkom­fortos, kertvárosi, taná­csi lakást elcserélnék ipásfél—kétszobás, taná­csi lakásra. Érdeklődni: Pécs, Földes F. u. 3. Balog László. Négyszobás családi ház eladó, Pécs, Diczmalom u. 1. Balokánynál. Az egész ház alatt szupe­rén, amelyben 17 éve működő lakatosműhely van. Műhellyel együtt átvehető, vagy bármi­lyen műhelynek átala­kítható. Ugyanott garázs is. Érdeklődni november 1$. és 20-án délután le­het. Vennék két család ré­szére megosztható na­gyobb gyümölcsöst Uránvároshoz közel. — Ajánlatokat a 17-590-es telefonon kérjük 18 óra után. ___ Pécshe z köze! — 15 km- es körzetben — kis csa­ládi házat vennék. — Részletes leírást és ár- megjelölést ,,160 000” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe.___________ Egyszobás, összkomfor­tos, erkélyes lakás Pé­csett, a József u. 23. II. emelet 14. sz. alatt, nem beköltözhetően el­adó. Érdeklődni lehet ugyanott az I. em. 8. sz. alatt. _______________ La kást vennék Pécsett, 1*/2 vagy 2 szobát, 200 000 kp plusz OTP- átvállalással. „Éva” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe.__________ 30 0 n-öl telek Balaton- márián eladó, 70 000-ért. Cím: Kiss Gyula, Szé­kesfehérvár, Pa Ikovics út 11., fszt. 2. 8000. Belvárosi, nagyméretű, tanácsi lakást keresek első emeletig. „Csere­lakást biztosítok” jel­igére a Sallai utcai hir­detőbe. Magányos özvegyember lakást biztosítana Pécs­hez közel középkorú le­informálható hölgynek, aki azért a ház körüli munkában besegítene. „Külön bejárat” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Kifogástalan hűtőszek­rény eladó. „S 80” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Modern bútorokat ve­szek és eladok. Telefon: 21-071. Szabó. Jókai u. 1. Ötödik emeleti, erké­lyes, 2 szoba összkom­fortos, távfűtéses, szö­vetkezeti lakásomat el­cserélném kisebb kertes családi házra. Tüzér és Megyeri úti csere előny­ben. „Sima csere” jel­igére a Sallai utcai hir­detőbe. IG-s Moszkvics 412-es el­adó. Pécs, Gáspár u. 24. Szőrmatracokj Nova vil­lanysütő, Álba Lux mo­sógép príma állapotban eladó. Pécs. Éger köz 11. IH-s Fiat 850-es Sport Coupe jó állapotban eladó vagy elcserélhető Fiat 127-re, illetve Fiat 850 Limousine-ra. Pécs, Páfrány u. 13. Beer. Eladó kétszobás,- kony- hás családi ház. Cím: Pál konya, Pincesor 64. sz. Háromszobás lakás el­adó. Érdeklődni: Zodo- máné, Péter u. 1. 16 óra után. NDK variálható baba­kocsi eladó. Pécs, Bitt­ner Alajos u. 13. Garzont vásárolnék 80 000 Ft kp. + OTP-át- vgllalással vagy magas havi részlettel. Telefon: 15-378. Argyelán. Wartburg 353-as alváz és egyéb, Skoda és Za- porozsec bontási alkat­rész eladó. Pécs, Rác­város 25. Czinderi. Március 21. téren két­szobás öröklakás eladó. „Azonnali beköltözés” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 2 db vemhes üsző, 8 hó­napos, eladó. Királyegy­háza, Petőfi u. 74. Üzemképes Warszawa bontva is eladó. Érdek­lődni 16-651-es telefo­non. Elcserélnénk kétszobás, komfortos, tanácsi la­kásunkat 2—2V2 szobás, összkomfortos, tanácsi­ra. „Régi bérű” jeligé­re a Hunyadi úti hir­detőbe. Polski Fiat 1500-as fel­újított motor eladó. Szi­getvár, Szabadság u. 35. 3 vagy 4 sebességű Warszawa sebváltót ve­szek. Czinderi, Pécs, Rácváros 25. Elcserélném Móricz Zsigmond téri, tégla­épületben lévő kétszo- ba, összkomfortos, gáz­fűtéses, saját garázsos, szövetkezeti lakásomat hasonló kertes családi házra. Érdeklődni: a 23-690-es telefonon. IZ 353-as Wartburg el­adó. Münnich F. u. 20/A. IV. 13. Németh. Érdeklődni: 2 óra utár. 1300-as Polski Fiat jó állapotban eladó. Meg­tekinthető: Bokor u. 73., egész nap. Béta-aknai, harmadik emeleti, kétszoba, kom­fortos, tröszti lakásomat hasonló, esetleg másfél szobás pécsire cserél­ném. „Tavaszra” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Sürgősen eladó négy­éves tehén háromhetes borjával. Nagypoll, Sza­badság u. 43. Modern bútorok vétele- eladása. Mártírok útja 18. Tel.: 20-571. Eladó, Babarc, Kossuth u. 14. szám alatt ház gazdálkodásra alkalmas épületekkel és nagy kerttel. Érdeklődni: Ba­barc, Kossuth u. 15. szám alatt. UO-s Trabant eladó. — Olga u. 1. VII. 22. Mun­kaidőben: 11-721 tele­fonon. Karambolos 601-es Tra­bant Combi eladó. Mo­hács, Rókus u. 21. Vennék hétvégi ház épí­tésére alkalmas terüle­tet 200—250 n-ölig. Pé­csett vagy környékén. Ajánlatokat hely- és ár- megjelöléssel „Kikap­csolódás” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Vitrinek, rekamiék, he- verők, fotelek, olajkály­hák, szeneskályhák Ze­phir kályhák, mosógé­pek, gyerekbútor eladó. Sallai u. 15., bútorüzlet. Jakabhegyi út 44. szám alatt 260 n-öl gyümöl­csös és szőlőrészek el­adók. Cím: Szabadság út 27. Telefon: 14-648. Ezüst ajándéktárgyat vennék. „Karácsonyi ajándék” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Két darab fejőstehén el­adó. Katonáék, Kökény, Dózsa Gy. u. 24. Toronyházban egyszo­bás, 17. emeleti, össz­komfortos lakásomat el­cserélném 2—2V2 szo­bás, összkomfortosra. — „Minden érdekel” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Másfél éves, fehér sző­rű, házőrző komondor kutya eladó. Pécs, Bol­gár köz 14. szám. 1200-as, UB-s Zsiguli sürgősen eladó. Pécs, Tiborc u. 12. Jurisics úti 2 és fél szo­bás, beköltözhető örök­lakás készpénzért eladó. 500 ezer plusz OTP. „Ti- mea” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ZA rendszámú, 1200 Zsi­guli eladó. Érdeklődni 22-203 telefonon a dél­utáni órákban lehet. Trabant 601-es, kitűnő állapotban lévő, eladó. Szentlőrinc, Széchenyi u. 4. Érdeklődni: egész nap. Elcserélném pécsi lakás­ra ráfizetéssel budapes­ti, távfűtéses, melegv5- zes, napfényes, 27 _m2 alagsori, 220 cm belma­gasságú helyiségemet, ami magántulajdon, tár­sasházban. „Meseház" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Garázsban tartott, UG-s, 1200-as Zsiguli gépkocsi eladó. Érdeklődni: a 16-318-as telefonon. US-es Dácia, 4*/z éves, eladó. Mohács, Radnó- ti-lakótelep 4. épület 1/3. Farost mintaterem fölött. I ADÁS — VÉTEL 1 Veszek és eladok mo­dern, szép bútorokat. Eladók: nagyon szép, világos, újszerű szek­rénysor, olcsó, diószínű kombi náltszekrény, könyvszekrény, világos fehérneműsszekrény. — Özv. Soókyné bútorke­reskedő, Jókai u. 25. 1. em. jobbra 2. ajtó. Rá­kóczi út sarok. (Nagy­postával majdnem szem­ben.) Telefon: 11-261. Vasárnap is megtekint­hető. 82 novemberig vizsgá­zott, 6 éves, 6 henge­res, automata, amerikai Ford, 65 000 km-rel, el­ső kézből igényesnek eladó. Arató, magas­ház, 9. em. 11 ajtó. 127-es Fiat személygép­kocsit vennék. „Megkí­mélt” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Ul-s fehér Trabant igé­nyesnek eladó. Zsig­mond u. 11. 601-es Trabant-karosszé- riát vennék. Berer László, Pécs, Könyök u. 10. 5/110-es acéltűágyas kö­tőgép eladó. Vasas 1., Kőbánya u. 18. ZH-s Trabant Combi 1982-ig műszakizott, el­adó. 24 000 km van ben­ne. „Igényesek” jeligé­re a Hunyadi úti hirde­tőbe. Sertésvágást vállalunk Pécs és környékén. — „Hentes” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Pécs belső területén és Uránvárosban fűtött, vil­lannyal és folyó vízzel ellátott garázsokat bér­be vennénk. Telefon: 12-277, 11-es mellék. Garázs Kertváros, Móra F. u. 60. kiadó. Érdek­lődni 18 óra után 17-953 telefonon. Télen is végezhető kő­művesmunkát vállalok. „Kisiparos” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Garázs kiadó az erdősá­von. „500” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Keresek olyan nyugdí­jas középiskolai mate­matikatanárnőt, aki korrepetálást vállal. „Sikeres vizsgák” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. HÁZASSÁG Középvégzettségű barna nő megismerkedne há­zasság céljából 42 év körüli férfival, lakás, kocsi van. „Józan élet” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 170 cm magas, csinos, diplomás nő megismer­kedne utazást, művésze­tet szerető, 25—34 éves korú értelmiségi férfi­val házasság céljából, „őszi szonáta” jeligére a Hunyadi úti hirdető­be. Válaszoljon, aki 25 éves­nél idősebb, magas, sportos alkatú, általános érdeklődésű és megis­merkedne házasság cél­jából egy csalódott lánnyal. Fényképet kér­nék. „Lehetőség” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Magányos, 52 éves, jó megjelenésű özvegyasz- szony szép lakással, jó anyagiakkal keresi ha­sonló, jólszituált, józan életű, magára is igé­nyes férfi ismeretségét, házasság céljából, ki otthonomba jönne. Csak komoly férfiak írjanak. „Boldog karácsony” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. 45/165, barna, nyugdíjas, elvált férfi hozzáillő, fi­nom érzésű, házias, jó­szágszerető, szerény, kö­zépkorú hölgy levelét várom házasság céljá­ból. Fényképpel és sa­játkezű írással, függet­len előnyben, illetve vi­déki és falusi életet kedvelő hölgyek írjanak, „őszirózsa” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 42/167 férfi házasság céljából megismerkedne gyermektelen hölggyel. Nekem két gyermekem van. „Anyukát keresünk” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 27 éves, 180 cm magas, barna, elvált fiatalem­ber házasság céljából keresi fiatal leány vagy elvált asszony ismeret­ségét. „Szigorú tanító az élet” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. 43/165 magas, értelmisé­gi elvált férfi ezúton keresi hozzáillő hölgy társaságát, házasság céljából. „Boldogság” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Egyedülálló, otthonót szerető, szép lakással rendelkező, 163 cm ma­gas nő megismerkedne 60—62 éves korig kor­rekt, józan életű férfi­val, házasság céljából. „Szép karácsony” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Keresem azt a kellemes megjelenésű, de békés természetű, nyugodt ott­honra vágyó férfi isme­retségét, házasság cél­jából, aki egy 58 éves, csinosnak mondott, füg­getlen özvegyasszony hű párja tudna lenni. Lakásom szépen beren­dezve. „Együtt, szép az élet” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 31 éves, 158 cm magas fiatalember, kis járás­hibával, társaság hiá­nyában, ezúton keresi nem dohányzó, házias lányok ismeretségét, 24 —31-ig, házasság céljá­ból. „Egymásra talá­lunk” jeligére a Sal'ai utcai hirdetőbe. Egyedülálló, 55 éves, el­vált, egészségügyi dol­gozó nő, szép lakással, rendezett anyagiakkal megismerkedne házas­ság céljából jól szituált, józan életű, magára is igényes férfival, lehető­leg ő is hasonló adott­ságokkal rendelkezzen. „Kocsi is lesz” jeligére a Sallai utcai hirdető­be. Házasság céljából meg­ismerkednék lakással rendelkező, független dolgozó nővel, 49—54 éves korig, „őszirózsa” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 24 éves, 175 magas, érettségizett fiatalember jó szakmával, saját ko­csival, megismerkedne korban hozzáiliő leánnyal, házasság cél­jából. „Valcer” jeligére a SaHai utcai hirdető- be. 36/160, pedagógusnő, gyermekkel, nem do­hányzó, sportkedvelő, igaz társat keres az élethez, munkához, 40 évesig, házasság céljá­ból. „Intermezzo” jel­igére a Sallai utcai hir­detőbe. 31 éves, 170 cm magas, érettségizett, szakmun­kás fiatalember megis­merkedne korban hoz­záillő, jó megjelenésű, utazást kedvelő leánnyal vágy elvált asszonnyal, házasság céljából. Jó anyagiak­kal és lakással rendel­kezem. Minden kézzel írott, fényképes levélre válaszolok. „Nyugat­európai körút” jeligére a Sallai utcai hirdető- be. 67 éves, magányosan élő nő, saját nyugdíjjal, keresem azt a becsüle­tes, magányos, nyugdí­jas és lakással rendel­kező férfit, kinek hiány­zik a gondviselés, ott­hont szerető. „Vidékiek is írjanak” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 23 éves, 162 cm magas, barna, szolid, érettségi­zett lány, rendezett anyagiakkal, megismer­kedne legalább érettsé­gizett fiatalemberrel, házasság céljából. „La­kás megoldható” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. ____________ 41 éves, 182 cm magas, egyedül élő, elvált, jó megjelenésű, vezető be­osztású, diplomás férfi vagyok. Keresem annak a diplomás, jó megjele­nésű, magas, gyermek­telen, rendezett anyagi körülmények között élő, lehetőleg orvos, jogász, pedagógus nő ismeret­ségét, kölcsönös szimpá­tia esetén házasság cél­jából, ki otthonomba jönne. „Karácsony” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Negyvenéves, 165 cm magas férfi megismer­kedne házasság céljá­ból becsületes hölggyel, aki otthonomba jönne. Vállalnám egy kisbaba felnevelését. „Tündér mosoly” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Egyedül élő középkorú, igényes nő vagyok, ha­sonló, magas, józan éle­tű, intelligens férfi is­meretségét keresem há­zasság céljából. „Laká­som van” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 42/173, elvált, egyedül­álló, vidéki, saját csa­ládi házban élő, érett­ségizett, műszaki férfi korban hozzáillő nő is­meretségét keresi, há­zasság céljából. „Vidé­ki” jeligére a Sallai ut­cai hirdetőbe.__________ 32 éves, elvált nő, 4 éves kislányával és 44 éves özvegy nő megis­merkednénk korban hozzánk illő férfiakkal, házasság céljából. — „Barnák” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 45/162, szerény özvegy­asszony vagyok, megis­merkednék házassáq céljából intelligens, jó­zan életű férfival, 48 évesig. „Diszkréció—jo­gosítvány” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. árukísérőket, gépkocsivezetőt takarítót és udvarost. JELENTKEZÉS: PÉCS, MEGYERI ÚT 59. Füszért, munkaügy. ,E" vizsgával. Felhívás! Értesítjük a húsgalamb­termeléssel foglalkozni kí­vánó kistermelőket, hogy a baksai „Ezüstkalász” Mgtsz húsgalamb szülőpárokat helyez ki, kedvezményes feltételekkel. Igénynek megfelelően ketrecet is biztosit Érdeklődni lehet a tsz háztáji főágazatánál (tele­fon: Baksa 11.) és a pécsi 42. sz. Galambtenyésztő Egyesület székházánál, Pécs, Gáspár u. 14. (Hegy­alja u. 76-tal szemben.) minden csütörtökön 18— 19 óráig, vagy telefonon, a 23-892-es számon, 16 óra után. Leinformálható belső ellenőrt felveszünk. „IPARI SZÖVETKEZET” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. A Pécsi Ingatlankezelő Vállalat FELVESZ VILLANYSZERELŐKET. Jelentkezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán, a dél­előtti órákban. (Pécs, Rákóczi út 55.) A DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI VÁLLALAT PÉCSI ÜZEMIGAZGATÓSÁGA felvételre keres szállításvezetőt FELTÉTELEK: szállitásvezetői képesítés és gépjármű szakirányú ismeret JELENTKEZNI LEHET: üszögi víztisztító, 10-897-es telefon. Karácsonyi fotócikkvásár a Konzumban 30%-os árengedménnyel vásárolhatnak hasznos ajándékot november 19-től december 19-ig. Keressék fel osztályunkat, segítünk választani, szaktanácsot adunk. a kétüjfáí;w;;:;ívSi^s;:!öWá®::^t5í értékésítésréfeláján I ja az 2 db JD—463$Sftt':.::jtrt(k mellső hajtású. 1 db SZTK—2-^:jpprqdi4^tó>etö1iáhfti> kombájn, 2 éves, de új állapafó. 1 db IKARUS 311-éit::iÍ|j^iiÚ:;AÍ^i^)ttSz, 7 éves, üzemképes, 1980. augusztúscí^:::%jjiéiiij(l^: műszaki vizsgával. 2 db E—733-as répafejé'io:-i&;:;: 2 db E—766-os répg!cis?é^:|:ítftkpt.részként is) és FRAK—B fot^i^^j^;:|iftlorjiieiié alkatrészei, (kormánymű, Előzetes karácsonyi vásár a dombóvári NAPSUGÁR ÁRUHÁZBAN 30—40%-OS ÁRENGEDMÉNNYEL, NOVEMBER 19—24-IG. Hideg, téli napokra ajánljuk: bakfis müirhakabát férfi flanelling női bokacipő és még sok más árucikk. Szeretettel várja kedves vásárlóit a Dombóvári ÁFÉSZ igazgatósága. 5100 Ft helyett, 3060 Ft 160 Ft helyet^ 112 Ft fl O­407 Ft helyett, 270 Ft KÖZÉRDEKŰ A Pécsi Orvostudományi Egyetem tudományos szakcsoportja 1979. no­vember 19-én, délután 4 órakor tu­dományos ülést tart a POTE közpon­ti épület II. sz. tantermében. Tárgy: Csaba Imre (Szülészeti Klinika): Terhességre Specifikus beta—1^ gli- koprotein (SPj, PS#G) vizsgálata. Bevezető. — Arany Antal, Csaba lm- ,re, Karg Norbert, Than Gábor, Szal- másy Miklós (Szülészeti Klinika) : Szü­lés alatt várható szövődmények elő­rejelzése terhesség során végzett anyai szérum—SPj meghatározások­kal. — Karg Norbert, Csaba Imre, Than Gábor, Arany Antal, Szalmásy Miklós (Szülészeti Klinika) : Az anyai szérum—SP| vizsgálatának klinikai jelentősége a terhesség harmadik trimeszterében. — Szalmásy Miklós, Csaba Imre, Karg Norbert, Than Gábor, Arany Antal (Szülészeti Kli­nika) : Anyai szérum—SP, meghatáro­zások prognosztikai értéke fenyegető vetélésekben. — Than Gábor, Csaba Imre, Karg Norbert, Szabó Dénes (Szülészeti Klinika; Biokémiai Inté­zet) : Trophoblast tumorok monitori- zálása a szérum—SPi radioimmun meghatározásával.

Next

/
Oldalképek
Tartalom