Dunántúli Napló, 1979. február (36. évfolyam, 31-58. szám)

1979-02-07 / 37. szám

Benyik János és Taróczy Balázs edzés előtt ütőt választ Smid a csehszlovákok erőssége edzés közben Pécsett a csehszlovák és a magyar teniszezők Smid és Lendl kitűnő eredményei A magyar versenyzők készülődése Hogyan alakul az eredmény? Kedden a déli órákban meg­érkeztek Pécsre a Király Kupa csütörtöki döntőjének résztve­vői a magyar és csehszlovák teniszezők. Jákfalvi Béla szö­vetségi kapitány Taróczy, Sző­ke és Benyik játékosokkal ér­kezett. A csehszlovákoknál Smid, Lendl, Slozil és Pavel, Hutka játékosok jöttek Péter Hutka kapitány vezetésével. Sokan hirdetik ezekben a napokban, mit tudnak a cseh­szlovák teniszezők. 1973-ban Kodes Wimbledonban bajnok­ságot nyert. Jelenleg ugyan nem rendelkeznek a csehszlo­vákok ilyen kimagasló képes­ségű versenyzővel, de az a tény, hogy számítógépes vi­lágranglistán az első 150 ver­senyző között 8 csehszlovák versenyző van (a magyarok közül csak Taróczy), sok min­dent elárul, Smid, a 23 éves csehszlovák rangelső 1978-ban három Grand Prix verseny döntőjébe verekedte magát. Taróczyt a legutóbbi időben kétszer le­győzte. Az Univerziád döntő­jében és Madridban a spa­nyol nemzetközi bajnokság döntőjében nyert a magyar bajnak ellen, aki csak 1977 őszén tudta legyőzni Bécs nemzetközi bajnokságán. A másik csehszlovák játékos, Lendl mindössze 18 éves, de már olyan -fegyverténnyel di- ceskedhet, mint a csehszlovák nemzetközi bajnokság megnye­rése. A Davis Kupa csapatból Ködest, az egykori wimbledoni győztest szorította ki. Smid tá­madó szellemben játszik, gyak­ran megy a hálóhoz, kitűnően röptézik, remek fizikai felépí­tésű versenyző. Lendl kevés hibát vét, fonák ütés az erős­sége, jól összpontosít, s hihe­tetlenül szívós játékos. A cseh­szlovák teniszezők a Király Kupa döntője előtt a csehszlo­vák fedettpályás bajnokságon tartották főpróbájukat. Kodest is meghívták a versenyre, de nem indult el. Smid a csapat elsőszámú játékosa rajthoz állt, de mindössze egy játsz­mát fejezett be. Az első for­dulóban 7:5-re vesztett Hutka ellen, amikor hasizomsérü­lésére való hivatkozással visz- szalépett. Lendl, a csapat má­sik embere annál jobban sze­repelt, a döntőben az ugyan­csak fiatal Laceket verte, aki előzőleg Hutkát és Palát is le­győzte. A magyar versenyzők közül Taróczy Budapesten készült, a tervezett amerikai versenyeit lemondta a Király Kupa dön­tője miatt. Taróczy február 19-én Denverben kezdi meg idei versenyműsorát, majd egy­más után következnek a többi versenyek. Benyik és Szőke Franciaországban nemzetközi versenyeken álltak rajthoz, ahol váltakozó sikerrel szerepeltek. Egyöntetű' vélemény, hogy a két csapat kulcsemberé Taró­czy és Lendl. Amennyiben Ta­róczy legyőzi Smidet és Be­nyik nem bír Lendlvel, a pá­ros dönti el, mint annyiszor, a Király Kupa mérkőzés sorsát. A tenisz sport kedvelői kö­zül sokan kiegyeznének az eredmények ilyenfajta alaku­lásában, mert hiszen a Taró­czy—Szőke páros az idei Ki­rály Kupa mérkőzéseken kitű­nően szerepelt, még nem szen­vedett vereséget. — hi — Cselgáncs. Két rangsorverse­nyen vettek részt a közelmúlt­ban a Pécsi Sportiskola ifjú­sági cselgáncsozói. Tatabá­nyán 63 kg-ban Vida győzött, 68 kg-ban 3. Keszthelyi, 75 kg- ban 5. Kersics, nehézsúlyban 5. Krajnyák. Miskolcon Vida szin­tén az első helyen végzett, 68 kg-ban második Keszthelyi, nehézsúlyban 3. Krajnyák. koly Gyula két győzelmet ara­tott, 800 m-en 1:54,0, 1500 in­én 3:55,2 mp-es idővel. Klub­társa, Tamás két második he­lyet szerzett a nők versenyében. Távolugrósban 566 cm-es, súlylökésben pedig 11.85 méte­res eredményt ért el. Atlétika. A fővárosban az Olimpiai Csarnokban rendez­ték meg az ifjúsági fedettpályás Budapest-bajnokságot, melyen vidéki atléták is indulhattak. A PMSC sportolói közül Kon­ökölvivás, Budapesten, a Jég­színházban rendezték meg a Rózsa József emlékversenyt, me­lyen serdülő korú versenyzők indultak. A PV5K ökölvívói kö­zül harmatsúlyban Dunai győ­zött, kisváltósúlyban Perlaki 3. váltósúlyban Szili 2. és ugyanitt Friedrich 3. lett. Olimpiai keret 180 pere alatti tizenegy gól A magyar olimpiai váloga­tott keret egy másik „kiadó­sa" kedden 2 edzőmérkőzést ját­szott, a hétfőihez hasonló be­osztással. Két NB II. osztályú együttes, az Ikarus és a BVSC volt az ellenfél, délelőtt Má­tyásföldön, délután a Szőnyi úti pályán. A két csapatnak az olimpiai keret a 180 perc alatt 11 gólt rúgott, és mindössze egyet kapott. Az Ikarus ellen 5:1 (3:1) volt az eredmény. Itt Szokolai (2), Kovács J., Kovács B. (MTK- VM) és Tatár volt a gólszerző. A BVSC-t 6:0 (2:0) arány­ban győzte le az együttes. Gólszerzők: Nagy (3), Tieber, Tatár, Pogány. Nagyjából azonos összeté­telben szerepelt a csapat mind a két találkozón. Az Ikarus ellen: Zsiborás (Csepecz) — Tepszics, Salamon, Kovács B. (Izzó), Kutasi (Baranyi) - Oláh (Kovács J.), Tatár, Ko­vács B. (MTK-VM) - Szokolai, Nagy (Schmidt), Pogány (Tie­ber) játszott. A BVSC ellen annyi volt a változás, hogy Salamon köny- nyebb sérülése miatt nem játsz­hatott. Az Ikarus elleni cserék voltak a kezdőjátékosok, Ba­ranyi szerepelt Salamon he­lyén. A sportélet hírei Szombathelyi Tamás, a ma­gyar öttusa bajnoki cím védője szerdán reggel bevonul a Kor­vin Ottó kórház sebészeti osz­tályára, ahol még ezen a hé­ten sebészkés alá kerül, dr. Major Sándor osztályvezető főorvos térdpanaszaitól próbál­ja megszabadítani. Még egy rossz hír az öttusa válogatott házatájóról: Sasics Szvetiszláv, a Bp. Honvéd versenyzője is hosszú ideje térdfájdalmakról panaszkodik. • tett, tíz gólt dobott, s egyet sem kapott I * Az ausztrál John Walker, az egymérföldes síkfutás világ­csúcstartója, az 1500-as olim­piai bajnok csúnya vereséget szenvedett Edmontonban, az egy mérföldön csak 5. lett, majd 10 másodperccel kapott ki az ír Coghlantól. A chebi nemzetközi női kézi­labda-tornán a „b” erősségű magyar válogatott újabb győ­zelmet aratott, a csehszlovák junior együttes ellen 23:13 (13:5) arányban bizonyult jobbnak. Ugyanebben a for­dulóban a csehszlovák A-válo- gatott és a Szovjetunió meg­osztozott a két ponton, s ha hinni lehet a hírügynökségi je­lentésnek, a második félidő úgy alakult, ahogy nemzetközi mérkőzésen talán még soha: a Szovjetunió 15:5-ről egyenlí­Röplabda­játékvezetői tanfolyam A Baranya megyei Röplabda Szövetség játékvezetői tanfolya­mot indít. Az érdeklődők febru­ár hónapban, minden hétfői napon 18 és 19 óra között je­lentkezhetnek a Megyei Sport- hivatal székházában. (Pécs, Megye u. 21.). A tanfolyam kezdete március 1. Uj, korszerűen felszerelt, modern gyárunkba «A» FELVESZÜNK vjy Hl Öl dolgozókat uarrasra 4 ÉS 6 HÓNAP BETANULÁSI IDŐVEL. Foglalkoztatós: két műszakban történik. A munkakör betanulását köve­tően szakmunkás-képesítés meg­szerzését biztosítjuk. KESZTYŰGYÁR 2. sz. gyár, Pécs, Vadász u. 83. Konzum Kupa országos I. osztályú teniszverseny A Király Kupa csütörtöki döntőjét követően újabb te­niszverseny színhelye lesz a pécsi sportcsarnok. A Kon­zum Áruház támogatásával a pécsi Spartacus pénteken és szombaton I. osztályú versenyt rendez, amely idénynyitó ver­senylehetőséget jelent két fő­városi és a legjobb vidéki já­tékosok részére. A tenisz sport népszerűsége Pécsett is jelentősen megnőtt. Szükségesnek tartjuk, hogy a Spartacus mellett más sport­kör is létesítsen tenisz-szakosz­tályt és építsen pályákat, mert csak így látjuk megoldható­nak mind a fiatalság, mind a felnőttek körében megnyilvánu­ló igény kielégítését. A me­gyében tapasztalható —Kom­lón, Mohácson — kezdemé­nyezés ennek az egészséges sportágnak a meghonosításá­ra, amely már nemcsak a ki­váltságosok sportja, hanem egyre inkább tömegsporttá vá­lik. A tanácsi és a társadalmi szervek és vállalatok részéről eddig is tapasztalt anyagi és erkölcsi támogatás bizonnyal módot nyújtana a fejlesztésre. Lövészszakkörök kupája Az úttörő lövész-szakkörök kupája versenysorozat VI. for­dulójára került sor február 3— 4-én a kisállomási MHSZ lő­téren. Egy kiemelkedően jó eredmény is született a fiúk légpisztoiyos számában. Lőrincz Attila 172 körrel csaknem 20 kört javított eddigi legjobbján, és utcahosszal nyert. A fiúk légpuskás számában is az ed­digi iegjobb eredményt érte el Fekete Csongor 171 körrel. A győztesek. Légpuska (20 lö­vés), lányok: Angyal Erika (Úttörőház) 159 kör. Fiúk: Fe­kete Csongor (Úttörőház) 171 kör. Légpisztoly (20 lövés),, lá­nyok: Varga Szilvia (Kertvá­ros) 111 kör. Fiúk: Lőrincz At­tila (Kertvárc^) 172 kör. Az összetett csapatversenyben a Köztársaság tériek előnye is­mét csökkent, ezúttaf 48 kör­rel. A két fordulóval ezelőtti 157 körös előny 99 körre zsu­gorodott. 1. Köztársaság téri Iskola 7853 kör, 2. Kertvrpos II. sz. Iskola 7754 kör, 3. Úttörő­ház 6220 kör. A v.erseny most egy hónapig szünetel, legközelebb március 3—4-én állnak tüzelőállásba az úttörők. A Petőfi Sándor lö­vészklub versenyzői az MHSZ téli légfegyveres bajnokságra készülnek, ami február 16—17 —18-án kerül megrendezésre Budapesten. A pécsiek 9 pus­kás és 6 pisztolyos versenyző­vel képviseltetik magukat, ame­lyen Kiss Éva, a serdülő fiú és ifjúsági leány légpuskás csapat dobogóra esélyes. Bosznay Pál Térem­kézilabda DNK I. o. férfi: Komlói Bányász 2 2 — 69-35 4 Pécsi MSC 1. 2 2 — — 51-20 4 Kesztyűgyár 2 1 — 1 30*36 2 U. PEAC 2 — 1 1 41-45 1 Dombóvár 2 — 1 1 44-69 1 Pécsi MSC II. 2 — — 2 26-56 — 1. o. női „A1 " csop.: Pécsi MSC 2 2 _______ 37­15 4 MEZŐGÉP 2 1 — 1 24-18 2 Zsolnay 2 1 — 1 19-20 2 Kesztyűgyár 2 — — 2 14-41 — 1. o. női „B •1 csop.: Pécsi MSC II. 2 2 __ ___ 42­24 4 Pécsi BTC 2 1 — 1 32-22 2 U. PEAC 2 1 — 1 18-26 2 Szekszárd 2 — — 2 18-38 — Bástyaáldozaf matt-támadásért Megkezdődtek az 1979. évi OB l-es sakkcsapatbajnokság mérkőzései. Az első fordulóban a PMSC csapata nagy küzdelem után csak minimális 7,5-6,5 arányú vereséget szenvedett a tavalyi bajnokság ötödik helye­zettjétől, a Bp. Volántól. A mérkőzés legszebb játszmáját Szilárd Miklós mesterjelölt, a PMSC játékosa produkálta. Bástyaáldozatos matt-támadással győzött mester el­lenfelével szemben. íme a játszma. Szicíliai védelem Szilárd M. — Biró Gy. 1. e4, c5. 2. c4 (Ritkábban játszott folytatás. Szokásosabb itt 2. Hf3, Hc3, c3, d4, f4.) - Hc6. 3. Hf3, dó. (Számításba jött 3. — g6 is.) 4. d4, Fg4. 5. d5, Hd4. 6. Fe2, Ff3:. 7. Ff3:, g6. 6. Fd2, (Eredeti állásfel­építés.) - Fg7. 9. Fc3, Vbó? (A ké­sőbbi bajok forrása. Természetesebb és jobb 9. - Hf6 és 10. -0-0.) 10. Va4! (Elveszi sötéttől a sáncolás le­hetőségét.) — Kf8. 11. Hd2, Hfó. 12. Vd1, Hd7. 13. 0-0, Vaó. 14. Fe2, Hfó. 15. Fd3. g5. 16. f4, gf:. 17. Bf4:, Hd7. 18. Hb3. Fe5. 19. Bfl, Bg8. 20. Fd4: (Sorozatos cserékkel eltávolítja a sötét királyt védő köny- nyűtiszteket.) - Fd4:. 21. Hd4:, cd:. 22. c5, Va5. 23. cd:, ed:. 24. Vh5, Bg7. (24. - He5-re, 25. Vhóf, Bg7. 26. Vdó:t azonnal nyer. 25. Vhóf, Ke7. 26. Vfóf is világos előnyére ve­zet.) 25. Vh6, Vbó. (Csak Vd6:f kö­vetkezményeivel számol és ezt a fe­nyegetést védi.) 26. Bf7:fll (Megle­pő és hatásos bástyaáldozat.) - Kf7:. 27. Ve6t és a sötét feladta, mert Kf8-ra. 28. Bf1f, Hfó. 27. Bf6:f, Bf7. 30. Vf7:t és matt. Kocsis László Mai sportműsor Labdarúgás. HDN Kupa: Szigetvár—Kaposvár, Szigetvár. 14.30. Komlói Bányász—Szek- szárd, Komló 14.30. MVTE—- PVSK, Mohács, 14.30. Labdarúgás. Steinmetz Kupo. ZsoJnay SE—Komlói Bányász II. Zsolnay-pálya, 14.30. ■ ’----------------------------------------­T orna. A ,,C" kategóriás tor­nászok csapatbajnokságának " második fordulójában a kővet­kező eredmények , születtek. Leányok: 1. Leőwey Gimnáziumai,^ 2. Komarov Gimnázium, 3. Sik­lósi Gimnázium. Fiúk: 1. Koma­rov Gimnázium, 2. Nagy Lajos Gimnázium, 3. Gépipari „A". Duncmtullf napló y Az MSZMP Baranya m Bizottságának lapja K Főszerkesztő: Mitzki Ervin Főszerkesztő-helyettesek: Báling József és Hallama Erzsébet Szerkesztőségi ügyelet 8—20 óráig 10-053, 20 óra után 15-726 Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, Pf.: 134. Hunyadi'út 11. 7601 Telefon: 15-000, 15-762, 15-852, 15-245, 15-264 Szerkesztőség telex: 12-421 Kiadó telex: 12-320 Készült ofszet rotációs eljárással Saphir 96-os gépen Pécsi Szikra Nyomda Pécs, Engel János u. 8. 7630 Tel.: 13-177, 13-696. Telex: 12-211 Felelős vezető: Szendrői György Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbe.sítő postahivataloknáf és kézbesítőknél. Előfizetési díj eqy hóra 30,— Ft, negyedévre 90,— Ft, egy évre 360,— Ft Indexszám: 25 054 ISSN 0133-2007

Next

/
Oldalképek
Tartalom