Dunántúli Napló, 1978. november (35. évfolyam, 302-330. szám)

1978-11-10 / 310. szám

Kétszintes családi ház félig kész állapotban, 180 ezer plusz OTP át­vállalással, Dávidföldöni betegség miatt sürgő­sen eladó. Érdeklődni: Komló, Ságvári Endre út 4. Csonka. Házhely, 236 négyszögöl, eladó. Magyarürögi út 164. Idős nénivel fiatal há­zaspár eltartási szerző­dést kötne lakásért. — ,,Megbecsülés" jeligére a Hunyadi úti hirdető­be. _______ __________ F iatal házaspár egy gyermekkel külön bejá­ratú, bútorozott vagy üres szoba-konyhát bé­relne — hosszabb időre. ,,Pontos fizetés" jeligé­re a Hunyadi úti h;r- detőbe. Újpetre, Kossuth utca 88. sz. alatti családi ház, 1400 négyszögöl belterülettel, eladó vagy pécsi lakásért elcserél­hető. Hódi Kálmán, Pe­tőfi Mgtsz, Újpetre vagy Pécs, Melinda ut­ca 33. Kertes, garázsos családi ház eladó. 1 */* szobás lakást beszámítok. — Kertváros, Tolsztoj utca 22. Házfelügyelői lakáscse­rét hirdetünk: 3 db két- szoba összkomfortos, távfűtéses és 3 db más­fél szoba összkomfortos, távfűtéses, házfelügyelői lakást cserélnénk ha­sonló nagyságú PIK vaay egyéb lakással. — Cím: Újmecsekaljai La­kásszövetkezet, Pécs, Építők útja 2/c. Egy- vagy másfél szo­bás, összkomfortos la­kást vennék. ,,150 ezer plusz OTP" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Révfülöpi, közművesített, 135 n-öles telkemet el­adnám vagy hasonló értékű pécsi vagy Pécs környéki ingatlanra cse­rélném. „Révfülöp” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Belvárosban IV2 szobás házrész azonnali beköl­tözéssel eladó. Érdek­lődni Déryné u. 39. — Maurer. Egész nap. Kétszintes családi ház beköltözhetően eladó. — ,,Áron alul” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Beköltözhető kertes csa­ládi ház eladó. Mártí­rok útja 6. Hétköznap 4 —6 óra, vasárnap 10—12 óra között. Telefon es­te 20-115. Ipacsfa, , Kossuth u. 32. számú ház garázzsal együtt eladó. Ipacsfa, , Kossuth u. 38. számú ház haláleset miatt eladó, gazdasági épület és 800 rvöl föld­del. Osszeköltözők, figyelem I Bartók Béla u. 42. szá­mú kertes, négyszobás családi ház eladó, két­szobás, távfűtéses cse­relakást beszámítunk. 150 000 kp plusz OTP-vel IV2 szobás lakást ven­nék. „Szilveszteri költö­zés" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Víkendtelkek eladók. — Szabolcsfalu, légakna alatt. Vargáéknál. Egy szoba, étkezős plusz főzőfülkés, magánren­delkezésű lakás eladó. „60 000 kp” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Fiatal házaspár eltartá­si szerződést kötne la­kásért idős személlyel. „Rendes” jeligére o Sallai utcai hirdetőbe. Házfelügyelői lakást elcserélnék Pécshez köze­li, falusi családi há­zért. ,,Jó jövedelem" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe kérem. Asztalos János utcában három szoba, összkom­fortos, szövetkezeti la­kás beköltözhetően el­adó. „Most készült el" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Hosszúhetény, Hegyalja u. 1. szám alatti csalá­di ház olcsón eladó. Ér­deklődni: Molnár Lász­ló, Komló, Petőfi u. 33. Este. Vennék kisebb harkányi üdülőt. Ajánlatokat „Lakrész is lehet” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe kérem. Másfél szobás házrész eladó. Érdeklődni Tety- tye u. 24-ben. Alsó csen­gő. ____________________ Szűrben kétszoba-kony- hás lakás gazdasági épülettel eladó. Érdek­lődni Szabadszentkirály, Petőfi u. 4. Nagyállomás melletti villasorban levő két szo­ba, összkomfortos, fő- bérleti lakásomat elcse­rélném kisebb családi házra, közeli falu is ér­dekel. „Jól jár'* jeligére a Sallai utcai hirdető­be. Elcserélném másfél szo­bás, gázfűtésű, harma­dik kerületi, tanácsi fő­bérletemet állomás kör­nyéki hasonlóra. „Kert­város kizárva" jeligére o Sallai utcai hirdető­be. Gázfűtéses, belvárosi, szoba-konyha, éléskam­rás, tanácsi lakást cse­rélnék másfél-kétszobás­ra. Válaszokat „Sietve" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Földszinti, cserépkályha fűtéses, tanácsi, kom­fortos garzonlakást cse­rélek nagyobbra. Leve­leket „Újmecsekaljai” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe kérem. Osszeköltözők, figyelem I Elcserélném kertvárosi, három szoba, komfortos, tanácsi lakásom kettő másfél szobásra. Pécs, Anikó u. 12. I. 5. Fábián Gyula. ADÁS — VÉTEL Eladó egy Myson vízke­ringtető. Hird, Újtelep, Löfferék. Érdeklődni 17 után. Neográdi László fest­ményt vásárolnék. Leve­leket: „Ajándék” jeligé­re, 94153 számra a ka­posvári hirdetőbe. Olaszrizling, rizlingszil­váni szőlőoltvány és zalagyöngye gyökeres vesszőt utánvéttel szál­lít Lucz, Keszthely, Jó­zsef Attila utca 3. Modern garnitúrák 3580 Ft-löl ré$;letre,Vaj1a kárpitos Pécs, Déryné u. 11. T.: 21-474. Harmóniumot vennék — hibásat is. Vargo Jenő, Kaposvár, Losonc köz 10. ___________________ B útort veszek és eladok. Zsolnay u. 1. Bútorüzlet, özv. Soóky Gézáné. Te- lefon: 11-261. _ Új öntöttvas radiátor eladó. Érdeklődni: Cser­fa utca 2. sz. alatt. Fűrészelt hárs épületfa, stukatúrdeszka eladó. — „Családi házra elegen­dő" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Pécs, aranyhegyi — Hol­ló dűlő — oltványszőlő mázsás tételekben kap­ható. Ugyanott 400 n-öl szőlő terméssel eladó. Érdeklődni naponta 14 órától, Cserdy József szőlőben. Csehszlovák „Liberta” sport babakocsi, egy or­kán és egy velúr bunda­zsák eladó. Kertváros, Egri Gyula u. 20., föld­szint 3. VEOVE S Zongora gyakorló helyet kerpsek. „Boszorkány út közelében" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Pince, kb. 200 négyzet- méter, a Surányi Miklós úton — tárolásra kivá­lóan alkalmas — hosz- szabb időre is kiadó. Telefon: 14-595, reggel 8 óráig. Galambtartásra alkal­mas helyiséget bérelnék Pécs területén. „20—30 négyzetméter" jeligére a Hunyadi úti hirdető­be. Fiatal értelmiségi nő bármilyen munkát vál­lal. Dekorációs munká­ban képzett. „Délután és este" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Zárt hely, téli leállásra, garázsnak kiadó. Ady Endre utca 36. 1200-as Zsiguli II. mű­szaki vizsga után, fel­újított állapotban el­adó. Érdeklődni: Sziget­vár, Fertő köz 1/1. Barokk vitrin, pohárszek­rény, festmények, porce­lánok és más antik tár­gyak eladók. Madách utca 14. Középső csen­gő. _____ T örzskönyvi elójegyzéses kuvaszkölykök eladók. — Pécs, Apafi_utca 16. K ing, texán, mondén és F 1 húshibrid galambok sürgősen eladók — 100 Ft/db. Pavkovits. 7700 Mohács, Felszabadulás u. 33. Választási malacok el­adók. I. kerület, Ka- rancs utca 12. Újhegyi sportpályánál. 200 férőhelyes fa tojó tyúkketrec eladó. Szil­vás, Attila utca 42. 125-ös torinói Fiat, PhT lips autórádió, tv-an- tenna, kettő darab elektromos libatömő, keverő, füllesztő eladó. Pécs, Csend u. 4. Flex típusú kővágógép eladó. Sellye, Mező Im­re u. 53. Fülszámozott, 10 hetes német juhász kutyák, osztrák szülőktől, el­adók. Bayer, Pécsváad, Kálvin u. 6. Egy darab 7 éves, hat és fél hónapos vemhes, jól tejelő tehén eladó. Gerde, Béke u. 117, Yamaha dobfelszerelés olcsó áron eladó. Tele­fon: 82-976. Lengyel lakókocsi sürgő­sen eladó. „50 000" jel­igére a Sallai utcai hir­detőbe. Eladó olajkályha, mosó­gép, kombináltszek- rény, rekamié, fotelok, könyvszekrény. Mártírok útja 6., délután 4—6 óra között. 40 darab 8 hetes ma­lac eladó. Vasas II., ,,S" u. 5. Paksi. Bontásból származó aj­tók, ablakok, hódfarkú cserép nagyon olcsón eladó. Hunyadi út 18. „Vibromat Super” haris- nyaszemfelszedő, új ál­lapotban, „Star” rádió­magnó, „Tesla" mikro­fon eladó. Pécs, Hóvi- rág u. 6. 7634. _________ K étszemélyes, ágynemű- tartós, kinyitható reka- mié eladó, újszerű ál­lapotban. Cserkúti. Ko­dály u. 9. Megtekinthe­tő 17 óra után. Eladó kettő darab bőr­fotel, 1 dohányzóasztal, 1 körjáróka, 1 mózesko­sár. Pécs, Siklósi város­rész, Egri Gy. u. 32 — Benkovics. Kiskerekű Wartburg bontásra eladó. Bárá­nyává r u. 38. I. kerület. Érdeklődni 17—19 óráig. AZ ELEGANCIA női divatszaküzlet őszi téli áruajánlata Nöí müszörmebundók minden méretben női és bakfis panofix bundák női sertésvelúr téliesitett kabátok bakfis müirha több fazonban bakfis rövidállású szövetkabátok női alkalmi ruhák különböző színekben és fazonokban markás farmeraljak kötenyruhák valamint női 'selyemgarbók több szinben VÁSÁROLHATOK! A MERUKER minden idényben, minden igényt kielégítő divatos áruválasztékkal várja kedves vásárlóit! A kirakat megtekintése segít a választásban! 1170 Ft-tol, 500 Ft-tól, 650 Ft-tól, 214 Ft-tól Vajszlón levő vidéki gyáregységünknek Pécs környékéről kikészítő (hóig. nikkelezés) kapacitást keresünk Kérjük jelentkezésüket az alábbi címekre: Szabó János term. ov. Ganz Műszer Művek Alkatrészgyár. Tel.: Vajszló 64. Vajszló, Petőfi u. 72. (II. 7838). Halász József, váll, term. ov. Ganz Műszer Művek Tel.: 271-430/209 vagy 470-740/209. Budapest XIX., Vöröshadsereg u. 64. 1701 BÖRRUHAZATI Gyár bérelszámolót keres felvételre. Jelentkezés: Pécs- bánya, munkaügy. (2594 0009) jegyezze ELŐ CÍMÜNKET 15. SZINESFÉM-SZAKÜZLET Pécs, Tüskés dűlő 3. (Vágóhíd mögött) Telefon: 10-571 METALLOGLOBUS BARANYAKER SZÍNESFÉM SZAKÜZLETÉBEN Aluminium — sárgaréz Vörösréz — bronz — ólom \ lemezek, idomok. I profilok, csövek, nagy műanyagok, öntvények választéka kapható! Közületeket is kiszolgálunk ! Az EIVRT Sopiana Gépgyára felvesz □ gépiforgácsoló gépszerelő és festő szakmunkásokat, O vizsgázott targoncavezetőket, □ tehergépjármű-jogosítvánnyal gépkocsivezetőket, O nehézgépkezelői és gépkocsivezetői bizonyítvánnyal rendelkező dolgozót (5 tonnás Diesel targoncára), □ raktári kiadókat, □ forgácsolási munkák előkészítésére darabolókat, □ mühelytakarítókat. Jelentkezés: EIVRT Sopiana Gápgyára, Felvételi iroda Pécs, Szalai A. u. 8. HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, anyósom, nagymamánk, dédnagyma­mánk és testvérem, TISZAY ANDRASNÉ 73 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 1978. november 11-én, szombaton fél 11 órakor lesz a köz­ponti temetőben. Részvétlátogatás mellőzését kérjük. A gyászoló csa­lád. Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy OZV. IMHOF LAJOSNÉ nyugd.jas, 90 éves korában, november 5- én elhunyt. Temetése 1978. novem­ber 13-án, hétfőn 3 órakor lesz a pécsi temetőben. Gyászolja Vass Mihály és családja. Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk, hogy szeretett feleségem, édes­anyám, anyósom, nagymamánk, dédi- kénk és kedves rokonunk, HORVATH KAROLYNÉ Zákányi Zsófia, Rigó u. 28., volt rinyaszentkirályi lakos, életének 81. évében elhunyt. Temetése november 13-án, hétfőn fél 4 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyá­szoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy HERGET BALINTNÉ volt egerági lakos 1978. november 6- án, 74 éves korában elhunyt. Te­metése november 11-én 2 órakor az egerági temetőben. Valyon család. Megrendültén tudatjuk, hogy sze­retett férjem, édesapánk, apósom, nagyapám, testvérünk, HOHMANN MÁTYÁS, a Komlói Karbantartó Vállalat nyug­díjas főmérnöke november 5-én el­hunyt. Temetéséről később történik intézkedés. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk, NAGYVARI GYULA ny. MÁV főellenőr 1978. november 5-én 66 éves korában váratlanul el­hunyt. Temetése 1978. november 11- én fél 10 órakor lesz a pécsi köz­ponti temetőben. A gyászoló csa­lád. Fájdalommal tudatjuk, hogy édes­anyánk, anyósunk, nagyanyánk, dé- dink, ükmamám, OZV. ANTAL NANDORNÉ 1978. november 5-én, 82 éves korá­ban Vasason meghalt. Drága halot­tunkat szülőfalujában, Felsöszentmár- tonban 1978. november 11-én 10 órakor helyezzük örök nyugalomra. A gyászoló Antal és Fasching csa­lád. Fájdalommal tudatjuk, hogy felejt­hetetlen feleségem, édesanyánk, nagymamánk, JANDÓ JENÖNÉ Pitz Mária, november 4-én váratlanul elhunyt. Temetése november 11-én de. 10 órakor lesz a pécsi központi te­metőben. A gyászoló család. Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk, hogy felejthetetlen édesapánk, após, nagyapa és rokon, STALENBERGER JAKAB életének 74. évében, rövid szenve­dés után csendesen itthagyott ben­nünket. Drága halottunkat 1978. no­vember 11-én, 2 órakor helyezzük örök nyugalomra a bükkösdi teme­tőben. A gyászoló család. PÉCS A BARANYAHlDVÉGI Közös Üt Mgtsz azonnali belépéssel felvesz a faüzemébe betanított munkásokat, to­vábbá 1 gépjármű-villamosság szere­lőt, 3 mezőgazdasági gépszerelőt. Je­lentkezés: a faüzem, ill. a gépműhely vezetőjénél. (2648/1445) A SZŐLÖ-Gyümölcstermelö ÁFÉSZ Igazgatósága eladókat felvesz a KERTBARÁTOK boltjába. Jelentkezés: Pécs, Béri B. A. u. 1. Telefon: 13-961. (2651/1370) BORRUHÁZATI Gyár gépkocsiveze­tőt keres Moszkvics személygépkocsira. Jelentkezés: Pécsbánya, munkaügy. (2637/0009) TAKARÍTÓNŐKET, valamint 1 mű­szerészt felveszünk. Jelentkezni lehet: Kesztyűgyár 2. sz. Gyára, Pécs, Va­dász utca 83. Munkaügy. (2636/0009) „D”-VIZSGÁVAL rendelkező gép- járművezetőket keres felvételre a Pé­csi Közúti Építő Vállalat. Jelentke­zés: a szállítási csoportvezetőnél, Pécs, Felszabadulás út 16. sz. alatt. ((1433/52850) A SZENTLÖRINCI Állami Gazda­ság állatgondozókat vesz fel. Jelent­kezni lehet a gazdaság központját ban, Szentlőrincen. (52839 1427) FÉRFI segédmunkásokat, valamint 10 év feletti gyakorlattal rendelkező bérelszámolót felvesz a Pécsi Do­hánygyár. (52843 1385) A PÉCSI Faipari Szövetkezet gép­író adminisztrátort azonnali belépés­sel felvesz. Jelentkezni lehet: Pécs, Bolgár Néphadsereg útja 10., mun­kaügy. (0697/78) A PÉCSI Keményítőgyár felvesz 3 műszakos gépkezelői munkakörbe fér­fi és női munkaerőket. Jelentkezés: Pécs, Bolgár Néphadsereg útja 47., munkaügy. (52848 1327) FELVÉTELRE keresünk: forgalmi előadót, üzemmérnököt, üzemanyag- kút-kezelőt, gépkocsivezetőt, gépko­csiszerelőt, gépkocsiszerelő csoport- vezetőt, segédmunkást, udvartakari- tót és olajkazánhoz fűtőt. Jelentkez­ni személyesen, Postai Gépjármű Szállítási üzem, Pécs, Diósi út 51. (52836/1407) A VOLÁN 12. sz. Vállalat pécsi telephelyre felvesz autószerelőket, autóvillamossági műszerészeket, hű­tőbádogost, akkumulátor javítót és tehergépkocsi-vezetőket. siklósi fő­nökséghez gumiszerelő és kocsimo­só segédmunkásokat, mohácsi üzem­egységéhez rakodó-gépkezelőket és szállítómunkásokat, valamint komlói üzemegységéhez tehergépkocsi-vezető­ket. Jelentkezés: Pécs, Bolgár Nép­hadsereg u. 6., illetve Siklós, Szé­chenyi u. 56. Mohács, Szt. István u. 6. Komló, Áutósvölgy. (2570/1378) ARUKIADÓT fel­veszünk. Jelentke­zés a Dél-dunán­túli TUZÉP Vál­lalat 1. számú telepén, Pécs, Me­gyeri út 64. sz., telepvezető elvtárs­nál. (2605 1424) PÉCS KÖZÉPISKOLAI végzettséggel rendelkező, admi­nisztratív munka­körben jártas dol­gozót felveszünk. Jelentkezés a Dél-dunántúli TUZÉP Vállalat munkaügyi osztályán, Pécs, Rákóczi út 46. sz. (2606 1424) FÉRFI és női raktári segédmunká­sokat azonnali belépéssel felveszünk. Jelentkezés: AMFORA UVÉRT, Me­gyeri út 59., raktárbázis. (2598 1422) A PÉCSI Ingatlankezelő Vállalat felvételre keres vegyestüzelésű ka­zánhoz fűtőket. Jelentkezni lehet: Pécs, Rákóczi út 55., munkaügyi osz­tály. (2597/1335) A BARANYA megyei Moziüzemi Vállalat keres felvételre házmestert a Petőfi filmszínházba. Egyszobás komfortos cserelakás szükséges. Je­lentkezni a filmszínház üzemvezető­jénél lehet az esti órákban. Kere­sünk még felvételre festő és mázo- lót. Jelentkezés a munkaügyön Pécs, Perczel u. 22. szám. (2604/1436) A PÉCSI Orvostudományi Egyetem felve'- i S:^lé«reti Klinikára taka­rítónőket és műtössegédeket, a köz­ponti inten-» v osztályra takarítónő­ket, a 400 ágyas klinika gondnoksá­gára takarítónőket és gépi takarí­táshoz férfi takarítót, a Fogászati Klinikára orvosírnokot és a központi műhelyre festő szakmunkásokat. Je­lentkezés: Pécs, Honvéd u. 5. (2563 1362) TAKARÍTÓNŐT, segédmunkást fel­vételre keres a DDGÁZ Pécs, Felsza­badulás út 107., termelő üzemegy­ség. (2614/1413) VILLANYSZERELŐT, lehetőleg jogo­sítvánnyal, felvesz a pécs-remény- pusztai mgtsz. Jelentkezés: reggel 7 órától a termelőszövetkezet központ­jában. Megközelíthető a 41-es városi buszjárattal. (2626 1456) BŐRRUHÁZATI Gyár tmk-műhely részére vizvezetékszerelő szakmunkást keres felvételre. Jelentkezés: Pécs­bánya, munkaügy. (2595/0009) ANYAGBESZERZÉSBEN jártas gép­kocsivezetőt, beruházásban jártas építőipari technikust, gépírni tudó műszaki ügyintézőt és bolthálózati ellenőrt felveszünk. Jelentkezés: Pé­csi Szoloáltatóipari Vállalat, mun­kaügy. Pécs, Endresz György u. 2. (2578/1373) A SZENTLÖRINCI ÁFÉSZ a dinnye­berki közös kezelésű boltjába azon­nali belépéssel másfél műszakos bolt­ba egységvezetőt keres. Jelentkezés ar Áfész központi irodában, Szent- lőrinc, Munkácsy M. u. 4. (2577 1432) TEHERGÉPJÁRMŰ-vezetőt és áru­kísérőket felveszünk. Baranya megyei Élelmiszerkereskedelmi Vállalat szál­lítási részlege Pécs, Rákóczi út 50. (udvarban). (2512/1358) KÖZÉRDEKŰ PRÓBAJÁTÉKOT hirdet a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zene­kara brácsa-szólamvezető hely be­töltésére. Az írásbeli jelentkezéseket november 30-ig kérjük beküldeni élet­kor, zenei végzettség, zenekari gya­korlat részletes felsorolásával a kö­vetkező címre: Magyar Rádió Zenei Főosztály, 1800 Budapest. A boríté­kon kérjük feltüntetni: PRÓBAJÁTÉK. KÖSZÖNET Köszönetét mondunk mindazok­nak a rokonoknak, barátoknak, ti ház lakóinak, akik felejthetetlen ha­lottunk, SZTEPANEK JANOS temetésén megjelentek és fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a kedves rokonoknak, szomszédoknak, munkatársainknak és barátainknak, akik szeretett édes­anyánk, OZV. LÓKI JÓZSEFNÉ temetésén részt vettek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak és munkatársak­nak, akik szeretett férjem, CSENDER GÉZA temetésén megjelentek, virágokkal és koszorúkkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet a 12. sz. Volán dolgozóinak és nyugdíjas kol­lektívájának. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazon kedves rokonoknak, barátoknak, mun­katársaknak és ismerősöknek, akik felejthetetlen halottunk, REISCH NÁNDOR temetésén részt" vettek, együttérzésük­kel, koszorúkkal és virágokkal fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló család. Ezúton mondunk köszönetét mind­azoknak a kedves rokonoknak, isme­rősöknek, szomszédoknak, barátok­nak, akik felejthetetlen halottunk, OZV. BARACSI GYORGYNÉ temetésén megjelentek, koszorúk és virágok küldésével mély fájdalmunk­ban osztoztak. Külön köszönetét mon­dunk a Gyógyszertári Vállalat dol­gozóinak. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerő­söknek, akik szeretett halottunk, DR. STRENGER JÓZSEF temetésén részt vettek, koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszöne­tét mondunk a Pécs városi Tanács Egyesített Egészségügyi Intézmények, a Szigetvári városi Tanács Kórház, Rendelőintézet, valamint a Pécsi Pos­taigazgatóság dolgozóinak. A gyá­szoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak a barátoknak, kollégáknak és isme­rősöknek, akik PATAKI ERZSÉBET ny. színművésznő temetésén részt vettek, koszorúk és virágok küldésével együttérzésüket nyilvánították s köszönjük a színész kollégák megható búcsúztató sza­vait. Aszódi család. Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerő­söknek, munkatársaknak és szomszé­doknak, akik felejthetetlen férjem, édesapánk, fiam, testvérem, sógo­rom, TOLDI JANOS temetésén részt vettek. Külön köszö­netét mondunk a Városi Tanács pénzügyi osztály dolgozóinak és mindazoknak, akik fájdalmunkat ko­szorúkkal, virágokkal, táviratok kül­désével és részvétükkel enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓI A Bara­nya megyei Vendéglátó . Vállalat szakszervezeti bizottsága, párt- és gazdasági vezetősége 1978. november 15-én, szerdán 15 órakor nyugdíjas találkozót és búcsúztatót rendez a Szliven étteremben — Pécs, III. kér. Mezőszél u. —, melyre szeretettel meghívja minden kedves nyugdíjasát. A MAGYAR Honvédelmi Szövetség személygépkocsivezetői tanfolyamot indít november hónapban Pécsvára- don. Jelentkezni lehet Pécsvárad, a helyi titkárnál és Gerst Mártonnál, Radnóti u. 4. A KÓRHÁZ téri Olcsó Aruk Boltjának aján­lata : férfi pamutpi­zsama 90 Ft, férfi ke- ki ing 149 Ft, férfi buhda alsó, felső 49,20-80,59 Ft, férfi meleg tő, bordó 374 Ft, női száras bánion nadrág 33,40 Ft, női selyemkendö 38—65 Ft, női crepp hálóing 44,70 Ft, gyermek pamut pi­zsama 53,59-84 Ft. A KÓNZUM ÓRA-ÉKSZER OSZTÁLYÁNAK AJÁNLA­TA: vörösréz doboz 380 Ft helyett 228 Ft-ért, vörösréz képtartó 239 Ft helyett 138 Ft-ért, gyertyatartó 325 Ft helyett 195 Ft-ért, falitükör 870 Ft helyett 522 Ft-ért, dohányzókészlet 140 Ft helyett 8-. Ft-ért, falitál 350 Ft helyett 210 Ft-ért. Most vásároljon ol­csó, szép ajándékot, amg a készlet tart! A KONZUM PAPlROSZ- TALYANAK AJANLATA: ROTRING sablonok, kész­letek és kiegészítők nagy választékban kaphatók, valamint villany rógépek asztali számológépek. Bő választékot kínálunk az 1979. évi NAPTÁRAKBÓL is. Keressék fel osztályunkat, közülete­ket is kiszolgálunk. 142 Ft/m. A KONZUM SZÖVETKEZE­TI ÁRUHÁZ AJANLATA: ismét érkezett MŰANYAG­PADLÓ (parkett mintás) áruházunk lakástextil osz­tályára, 135 cm széles, ,**» A Belvárosi Áruház 4r cipőosztályának leg­* frissebb áruajánlata: női divatcsizmák 319 Ft-tól 1330 Ft-ig, férfi­csizmák és bundaci- —’ * pők 197 Ft-tól 712 Ft­ig vásárolhatók. A bő áruválasztékban On is megtalálja a megfelelőt I (Mis) emeletén. Télikabát készítésére kiválóan alkalmas BELGA MŰSZŐRME 3 féle színben, 140 cm szélességben, fői­enként 1240 Ft-os ár­ban vásárolható a MECSEK ÁRUHÁZ II.

Next

/
Oldalképek
Tartalom