Dunántúli Napló, 1977. november (34. évfolyam, 301-329. szám)

1977-11-22 / 321. szám

A Dunántúli napló 1977. november 22., kedd hírek 1977. NOVEMBER KEDD Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából CECILIA nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 6.59 — nyug­szik 16.02 órakor. A Hold kél 14.34 — nyugszik 3.24 órakor. — Életmentőt tüntettek ki Egerben. A kitüntetést Wajand Ferenc honvéd kapta hősies és önzetlen helytállásáért. 1977. ok­tóber 6-án a Bélapátfalvi Cementgyár építésénél gyors beavatkozásával megmentette a lezuha­nástól és a teljes elvér­zéstől Misinszki Károly építésvezető mérnököt, akit a híddaru beállítása közben ért súlyos baleset. A Minisztertanács által adományozott életmentő emlékérmet Fekete Győr Endre, a Heves megyei Tanács elnöke adta át Wajand Ferenc honvéd­nek. — A Mecseki Fotóklub hagyományos képpályá­zatának ez évi utolsó ér­tékelésére pénteken, no­vember 25-én este kerül sor a Doktor Sándor Mű­velődési Központban. Az ekkorra tervezett kamara­kiállítás december 2-án nyílik. — Az Új Tükör-napok keretében ma este 19 órakor a BARANYAKER Új Tükör klubjában Mol- doványi Ákos riporter olaszországi látogatásáról tart beszámolót. A rendez­vényre minden érdeklődőt várnak. Ma este SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Cigánysze­relem (este 7 órakor). Törzs­bérlet. MOZI Park: Egri csillagok (f5, f8). Petőfi: Ki látott engem? (f3, fó, f8). Kossuth: Öngyilkosság vagy gyilkosság? (10, 12, f7, f9). A tize^nötéves kapitány (f3, f5). Fekete Gyémánt: Déryné (6). Jószerencsét: Focizzon, aki tud! (5, 7). Rákóczi: A gyé­mántakció (5). Május 1.: Riasztólövés (f6). Boly: A nagy mérkőzés (7). Harkány: Háborúm, szerelmem (7). Komló, Május 1.: Csizmás kandúr (f 5, f7). Komló, Zrí­nyi: A kis hableány (4), Helló. Dolly! (6). Mohács: A mesék birodalmában (6). Apám néhány boldog éve (8). Pécsvárad: Libera, szerelmem (7). Sásd: A sziklabarlang titka (7). Sellye: Egy roman­tikus angol nő (7). Siklós: Csendes otthon (7). Sziget­vár: Gyilkos szenvedély (6), ítélet Nürnbergben (8). HANGVERSENY Szigetvár: Ifjúsági bérlet II. hangversenye (9 és 11 óra). Szentlőrinc: Ifjúsági bérlet II. hangversenye (13.00 órakor). Várható időjárás kedd es­tig: túlnyomóan felhős idő, többfelé eső. Az élénk déli, délnyugati szelet erős, időn­ként viharos lökések kisérik. A legalacsonyabb hajnali hőmér­séklet általában 0—plusz 5, keleten kevéssel nulla fok alatt. A legmagasabb nappa­li hőmérséklet kedden 5—10 fok között. Távolabbi kilátások péntek reggelig: általában felhős, csapadékos idő. Megélénkülő délnyugati széllel a hőmérsék­let emelkedik. Az éjszakai fa­gyok keleten is megszűnnek. Legalacsonyabb hajnali hő­mérséklet 0—plusz 5 fok kö­zött, legmagasabb nappali hő­mérséklet plusz 7—plusz 12 fok között. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország területének 80 százalé­kán várható. Egy éve avatták a Pécsi Körzeti Tv-Stúdiót. Ez alkalomból rövid ünnepségen Békés Sándor stúdióvezető köszöntötte a meghívottakat, a megye és a város párt­ós állami vezetőit, az újságírókat és az ezután bemutatásra kerülő legújabb mű­sort, a Pincelabirintus című film alkotóit, szereplőit. Erb János Üdvözlő távirat Az MSZMP Központi Bizottsága nevében Ká­dár János táviratban kö­szöntötte M. A. Szuszlo- vot, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagját, a Központi Bizottság titká­rát 75. születésnapja és az Októberi Forradalom Érdemrenddel történt ki­tüntetése alkalmából. ♦ — Ady-ünnepségek. A Pécsi Tudományegyetem Közművelődési Bizottsága november 22-én 12 óra­kor tartja Ady-matinéját az egyetem aulájában. A megemlékezést Bécsy Ta­más kandidátus tartja. Közreműködik a Glosszá- tor színpad és az Ergo együttes. Ugyancsak 22- én kerül sor a pécsi Ifjú­sági Házban az Ady-em- lékünneDségre — 15 óra­kor — melyen Tüskés Ti­bor tart előadást „Ady időszerűsége” címmel. A műsort a Jókai utcai álta­lános iskolások állították össze. ♦ 60 esztendő fényei Zenés irodalmi estet tartottak tegnap a pécsi Ifjúsági Házban. A „60 esztendő fényei" című műsort a NOSZF 60. év­fordulója alkalmából állí­totta össze a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat és az Ifjúsági Ház. Az est vendége volt Bakcsi György irodalomtörténész, Berek Katalin, Tóth judit, Koltai János, Löte Attila színművész, Tokodi Ilona és ütő Endre operaéne­kes. Zongorán Varga Emőke kísérte az előadó­kat. ♦ — Fakiültetések. A Pé­csi Kertészeti és Parképí­tő Vállalat elkezdte a fák és cserjék kiültetését. Pécs parkjaiba 2500 fia­tal fa és 12 000 cserje kerül december közepéig. — „A kis herceg”. Bé­res Ilona irodalmi össze­állítását „A kis herceg" címmel mutatja be a Pécsváradi Művelődési Központban, közreműkö­dik a Calcutta együttes. Az előadás ideje novem­ber 23., délután 5 óra. — Rock-and-roll jazz. Beat-rock zenetörténeti előadássorozat indult a szentlőrinci „Lemle Géza” művelődési házban. A so­rozat második előadására Rock-and-roll jazz címen 1977. november 23-án este 7 órakor kerül sor ú művelődési ház ifjúsági klubjában. Az előadó dr. Schmidt Gábor ügy­véd. MÉV-nyugdijasok találkozója Találkozóra hívja a nyugdí­jasokat november 23-án 16 órakor a Ságvári Művelődési Házba a MÉV nyugdíjas-szak­szervezete. A szerda délutáni találkozóra várják az Ércbánya valamennyi nyugdíjasát. ♦ — Bolgár csuklósok a nagyjavítóban. A XIV. számú AFIT nagyjavítójá­ban januártól megkezdő­dik a .180-as Ikarusok tel­jes felújítása, amelyet a Szófiai Közlekedési Vál­lalat megrendelésére vé­geznek. A negyven autó­busz nagyjavítását de­cember 31-re fejezik be. — Újabb börholmik külföldre. A Pécsi Kesz­tyűgyár bőrruházati üze­me januárban a 1978-as év első exportjaként a svéd JOFAMA cégnek, rö­vidített fazonú velúr és nappa bőrkabátokat küld. A szállítmány ötszáz da­rabból áll. ♦ Kórházi felvételes ügyeletek Mindennapos felvételi ügye­letek gyermekbelbetegek ré­szére: Pécs város: POTE Gyer­mekklinika, Szigetvár város és járás, a pécsi és a volt seliyei járás: Megyei Gyermekkórház. Gyermeksebészeti, gyermektü- lészeti betegek, égett és for­rázott gyermekek részére pá­ratlan napokon: POTE Gyer­mekklinika, páros napokon: Megyei Gyermekkórház, Pécs és a megye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat, sebé­szet: Pécsbánya. Traumatoló­gia: I. sz. Klinika. Égési sé­rülések: Honvéd Kórház. Ko­ponya- és agysérülések: Ideg­sebészet. Felnőtt tül-orr-gégé- szét: POTE Fül-Orr-Gége Kli­nika. SOS-ÉLET telefonszolgálat hívószáma: 12-390, este 7-től reggel 7 óráig. Gépkocsik előjegyzési sorszámai A múlt héten 1654 gépkocsit adott át a MERKUR új tulaj­donosainak. Ebből legtöbbet, 421-et Trabant Limousine (Bu­dapest) típusból adtak ki. A gépkocsik előjegyzési sorszá­mai a következők: Trabant Li­mousine (Budapest) 11 653, Trabant Limousine (Győr) 4216, Trabant Limousine Spe- ciál (Budapest) 17 160, Tra­bant Limousine Speciál (Győr) 8060, Trabant Limousine Hyco- mat 6343, Trabant Combi (Bu­dapest) 2342, Trabant Combi (Győr) 578, Wartburg Limou­sine 7173, Wartburg de Luxe 8159, Wartburg de Luxe, toló­tetős 2194, Wartburg Limou­sine, tolótetős 1976, Wartburg Tourist 2268, Skoda 105 S (Bu­dapest) 84 969, Polski FIAT 1500 12 598, Polski FIAT 126 7168, Zaporozsec 26 066, Zsi­guli (Budapest) 90 893, Zsiguli fDebrecen) 42 886, Zsiguli Combi 10 707, Zsiguli 1500 9186, Zsiguli 21011 (Budapest) 7982, Zsiguli 21011 (Debrecen) 4000, Dácia 9855, Moszkvics 2140 1194. ♦ — Százpalackos gáz­cseretelepet építettek tár­sadalmi munkában Király- egyházán a község lakói. A telepet a napokban ad­ták át rendeltetésének. — Iskolabővítés Mind- szentgodisán. Két tante­remmel és egy politechni­kai műhellyel bővítik az általános iskolát Mind- szentgodisán. A kivitele­zést a helyi tanács építő­brigádja végzi több mint 1,1 millió forintért. 04-05-07 Az országban a hét végén 88 személyi sérü­léssel járó közlekedési baleset történt, ebből 13 halálos, 37 súlyos és 38 könnyű sérüléses kimene­telű volt. — Dolgozó nők kozme­tikája címmel a HNF vá­rosi nőbizottsága és a Centrum Áruház novem­ber 24-én — csütörtökön i — 17 órakor a Bem utca 22. számú házban, Pé­csett, árubemutatóval egybekötött előadást tart. Az érdeklődők a kozme­tikai ipar legújabb termé­keivel ismerkedhetnek meg, s a helyszínen vásá­rolhatnak belőlük. ♦ Előadás Előadás. Dr. Tallós György, a Magyar Nemzeti Bank el­nökhelyettese november 23-án (szerdán) délután két órakor előadást tart a fogyasztási cikkek termelésének és forgal­mazásának néhány közgazda- sági problémájáról. Az elő­adással összekötött konzultá­ciót a Magyar Közgazdasági Társaság Baranya megyei Szervezete rendezi a pécsi Tu­domány és Technika Házában. ♦ Esküvő KÖRÖSI ÉVA és SZANTÓY KAROLY ezúton értesítik kedves isme­rőseiket, hogy 1977. november 19-én házasságot kötöttek a pécsi központi házasságkötő teremben. A tűzoltók kilenc óra előtt néhány perccel érkeztek. Há­rom gépjármű fecskendővel, port- és haboltós, valamint létrás gépkocsikkal. Riasztot­ták a komlói tűzoltókat is, de útközben érkezett az újabb utasítás: visszafordulhatnak. Tegnap reggel, a Pécsi Bőr­gyár régi sertés-krómeserzö műhelyében fél kilenc óra után néhány perccel tűz ke­letkezett. Az üzemrész bontás­ra ítélt cserzőhordóinak egyi­ke lángot fogott a hegesztő­pisztolyból kipattanó szikrától. Pontosabban, a hordóban „fe­lejtett" festett drótfonat gyűl­Meghalt lfárkonyi András Mély fájdalommal tu­datjuk, hogy munkatár­sunk és kollegánk, Vár- konyi András, a Magyar Televízió A Hét című mű­sorának felelős szerkesz­tője november 21-én, életének 52-ik évében, hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Temetéséről később in­tézkednek. Magyar Televízió Magyar Újságírók Országos Szövetsége ♦ — Növendékhangver­seny. Orosz és szovjet ze­neszerzők műveiből állí­tották össze műsorukat a pécsi Liszt Ferenc Állami Zeneiskola tanulói. Hang­versenyüket a NOSZF 60. évfordulója tiszteletére adják elő november 22-én 18 órakor a Liszt-terem­ben. — Szocialista brigádve- zetök tanácskozása. A dél-dunántúli vízgazdál­kodási társulatok — Ba­ranyában és Somogybán 110 társulat működik — brigádvezetőinek és nő dolgozóinak konferenciá'- ját tartják november 24-én Nagyatádon. — Ebben az évben 'har­mincmillió forint értékben gyártott védőruhákat a Szentlőrinci ÁFÉSZ. Védő­kesztyűket, kopás- és lángálló ruhákat küldenek az ország mintegy har­minc vállalatának. — Virágmintás tapéta. Mától húszféle, mosható belga tapéta kapható a pécsi _ tapéta boltban. Nemrég Angliából érke­zett szállítmány: zömmel virágmintás, öntapadós tapéták. Kaphatók a sváj­ci karácsonyi csomagoló­papír, valamint a külön­böző zárószegélyek. — Az első kalandját- szó-szert állították fel Pé­csett, a Tüzér utcai ké­szülő grundon. A nagy­méretű fa- és rönkvár fur­csa idomaival, formáival kalandjátékokra készteti a gyerekeket. Legmagasabb bástyája három méteres. ladt meg. A tűzoltók tömör füstben, légzőkészüléket öltve magukra közelítették meg a tűzfészket s közel félórás megfeszített munka után sike­rült lokalizálni, majd eloltani a lángokat: ezzel a már hasz­nálaton kívüli műhely feletti marhabőr kikészitö üzemrész berendezéseit és az ott feldol­gozandó alapanyagot is meg- védték. A megyei tűzoltópa­rancsnokságtól, valamint a Pécsi Bőrgyár igazgatójától kapott információ szerint anyagi kár nem keletkezett. A termelés zavartalanul fo­lyik. Az ügyben a rendőrség a tűzoltóság bevonásával megkezdte a vizsgálatot. Tűz a Pécsi Bőrgyárban A RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ üso RADIO KOSSUTH RADIO 8.27: Az ember biológiai jövője. 8.57: Zenekari muzsika. 10.05: Isko­larádió. 10.35: Hiánycikk a hidrau­lika. 10.50: Operarészletek. 11.38: Colas Breugnon. IX. rész. 12.35: Melódiakoktél. Közben: 13.15: Tör­vénykönyv. 13.57: Mai dalok. 14.05: Ezeregy délután. 14.50: Éneklő Ifjú­ság. 15.10: Nemzetiségeink zenéjé­ből. 15.30: Debussy: g-moll szonáta. 15.44: Magyarán szólva . . . 16.05: Harson a kürtszó. 16.35: Új opera­lemezeinkből. 17.07: Budapest—Mexi­kó—Quito. Útibeszámoló Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének mexikói és ecuadori útjáról. 17.37: Zenekari muzsika. 18.00: A Szabó család. 19.15: Mindenki zeneiskolája. 19.51: Ki látott engem? Ady Endre 100. születésnapjára. 20.21: Bemutat­juk új felvételeinket. 20.44: Népdal­est. 21.29: Vese — művese. 22.20: Az első szívdobbanás. Részletek Lehár operettjéből. 22.50: Meditáció. 23.00. Könnyűzene éjfélig. 0.10: Reneszánsz muzsika. PETŐFI RADIO 8.05: Lukács István cimbalomfelvé­teleiből. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Daljátékokból. 9.00: Fiatal ma­gyar táncdalénekesek és együttesek felvételeiből. 9.34: A történelem ta­núi — Kahána Mózes. Az író szüle­tésének 80. évfordulójára. 10.00: A zene hullámhosszán. 12.00: Népdalok. 12.33: Arcképek a szovjet irodalom­ból. 12.50: Emil Gilelsz zongorázik, Janet Baker énekel. 13.33: Ének a dalról. 14.00: Kettőtől hatig . . . 18.00: Harminc perc rock. 18.33: Népi zene. 19.15: Az állatvilág ezer arca. Könyv- ismertető. 19.30: Csak fiataloknak. 20.33: Magyar remekírók. 21.04: Film­zene. 21.21: Verdi: Otelló. Négyfel- vonásos opera. 22.33: Tíz perc külpoli­tika. 22.43: Az operaközvetítés folyta­tása. 23.50: Cigftnydalok, nóták. HARMADIK MŰSOR 14.05: Zenekari muzsika. Közben: 15.00: 25 éves az Édes anyanyelvűnk. 16.03: Mindenki iskolája. 16.33: Bee­thoven: F-dúr vonósnégyes. 17.00: Operarészletek. 17.30: Harminc perc alatt a “Föld körül. 18.05: Századunk mesterműveiből. 19.15: Iskolarádió. 19.33: Tormisz: Hamlet első daia. 19.40: Kapcsoljuk a Magyar Tudomá­nyos Akadémia kongresszusi termét. Schiff András és Rolla János, Banda Ede trióestje. Közben: kb. 20.35: Ma­gyar irodalmi arcképcsarnok. Kb. 20.55: A hangverseny-közvetítés folyta­tása. Kb. 21.40: Dzsesszfelvételeink- ből. 22.25: Magyar zeneszerzők. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Hírek. 17.05: Zenés kívánsá­gok. 17.30: Merre tartanak? Szabó Mária riportja falvak, emberek útjá­ról. 17.45: Pécsi szerzők — pécsi elő­adók: megzenésített Ady-versek. 18.00: Dél-dunántúli híradó. — 18.30: Szerb- horvát nyelvű műsor. Hírek. — Dal­mát dalcsokor. — Főiskolások. Riport­műsor. — A „Baranya" együttes mű­sorából. — 19.00: Német nyelvű mű­sor. Hírek. — Új beruházás a Bólyi Mezőgazdasági Kombinátban. — Kí­vánsághangverseny. 19.30: Műsorzá­rás. MAGYAR TV 8.54: Tévétorna (ism. — sz.). 9.00: Énekeljünk együtt. 9.05: Környezetis­meret (ált. isk. 4. o.). 10.00: Énekel­jünk együtt! 10.05: Magyar nyelv és irodalom (ált. isk. 2. o.). i0.40: Ping­pongsuli. III. rész: Támadójáték, kontrafajták, ejtés (ism.). 11.55: Tör­ténelem (ált. isk. 6. o.). 14.25: Éne­keljünk együtt. 14.30: Környezetisme­ret (ism. — sz.). 15.10: Énekeljünk együtt! (ism.) 15.15: Magyar nyelv és irodalom (ism.). 15.45: Történelem (ism.). 16.26: Hírek. 16.30: Egészsé­günkért. Az Országos Egészségneve­lési Intézet műsora. 16.35: Drága Kya- ra bácsi. Japán dokumentumfilm (sz.). 17.05: Spanyol dalok, tán­cok. Zenés film (sz.). 17.30: Mindenki iskolája. 5. Biológia. — 4. Földrajz. 18.35: Reklámműsor. 18.40: Esti mese. 18.50: Tévétorna (sz.). 19.00: Díszünnepség Ady Endre születésének 100. évfordulója alkalmá­ból. Helyszíni közvetítés az Erkel Szín­házból (sz.). Közben: kb. 20.00: Tv- Híradó. Kb. 21.30: Egy szabad em­ber. Magyarul beszélő francia film (sz.). 18 éven felülieknek! 22.55: Tv- Híradó 3. MÁSODIK MŰSOR 20.00: Szemle. Társadalomtudomá­nyi körkép. 20.50: Tv-Híradó 2. 21.10: Reklámműsor. 21.15: Fekete-fehér Minstral show. Zenés film (sz.). JUGOSZLÁV TV 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: A kaland. Népszerű-tudományos film. 18.15: A győzhetetlen nép. 18.45: Komolyzene. 20.00: Stop. 20.50: Ak­ciók: őrizzük meg a természetet. 21.00: Vásári vezető (riport). 21.05: A csatorna. Lengyel film. MÁSODIK MŰSOR 18.45: Dokumentumfilm. 19.00: Szín­ház a házban. Humoros adás. 19.30: Sport: Hamburger—Liverpool (szuper­döntő). 20.15: Huszonnégy óra. 21.25: Lorenzaccio. Tv-dráma. 22.45: Látóha­tár. A Kolumbiai Kommu­nista Pórt Központi Bi­zottságának meghívására hétfőn Bogotába utazott a Magyar Szocialista Munkáspárt küldöttsége Biszku Bélának, az MSZMP Politikai Bizott­sága tagjának, a Köz­ponti Bizottság titká­rának vezetésével. A küldöttség a testvérpártok meghívására ellátogat a Venezuelai Köztársaság­ba, a Costa Rica-i Köz­társaságba, valamint a Kubai Köztársaságba is. * Dr. Zsögön Éva egész­ségügyi államtitkár veze­tésével küldöttség utazott Berlinbe a magyar—NDK egészségügyi egyezmény 1978—80. évi munkatervé­nek aláírására. * Boros Sándor kulturális miniszterhelyettes vezeté­sével küldöttség utazott Romániába a Bukarest­ben, Nagyváradon és Ér- mindszenten megrende­zendő Ady-ünnepségekre. * Tímár Mátyásnak, a Magyar Nemzeti Bank el­nökének vezetésével ha­zaérkezett az a delegáció, amely a Francia Nemzeti Bank kormányzójának meghívására Párizsban tartózkodott. A két ország pénzügyi kapcsolatairól, valamint a nemzetközi pénzügyi kérdésekről tár­gyaltak. Lapzárta Anvar Szódat egyipto­mi államfő hétfőn, dél­után — 50 perces repü­lőút után — hazaérkezett Izraelből. A kairói repü­lőtéren többek között Hoszni Mbarak alelnök, Mamduh Szalem minisz­terelnök, Szajed Maréi, a Népi Gyűlés elnöke, Al- Gamazi hadügy- és hadi­ipari miniszter, s a három fegyvernem vezérkari fő­nökei üdvözölték. A kairói fogadtatás nyugati hír- ügynökségek szerint igen lelkes volt, Szadatot „a béke hőseként" ünnepel­ték. Az egyiptomi állami rádió az érkezésről adott közvetítésében Szadat iz­raeli látogatását „a béke útjának" minősítette, amelyről Szadat — úgy­mond — „győzedelmesen érkezett vissza." Az érkezés idejére a kairói repülőtér környékén megszigorították a biztonsági intézkedése­ket. Mesterlövészek helyez­kedtek el a légikikötő épü­leteinek tetőzetén, s a tér­ség fölött katonai repülő­gépek húztak el. A Meteorológiai Intézet jelentése szerint a hétfői „téli előzetes” megszűnik, ugyanis újból enyhébb légtömegek áradnak a Kárpát-medencébe. Ennek hatására kedden már 8— 11 fokra melegszik fel a levegő, viszont felhőkre, esőkre számíthatunk. A Sportcsarnok második mérkőzésén meglepetés született, ugyanis a Cse­pel magabiztosan győzte le a tavalyi bajnokcsapa­tot, a Bp. Spartacust. Cse­pel—Bp. Spartacus 66:56 (35:30).A női kosárlabda­bajnokságban a BSE ve­zet 50 ponttal, 2. MTK-VM 49, 3. Bp. Spartacus 48, 4. Csepel 42. A kínai hatóságok hét­főn bejelentették: a Rich­ter-skála szerint 7,1 erős­ségű földrengést észleltek Tibet viszonylag lakatlan területén. A földmozgást a múlt héten svéd obszer­vatóriumok már jelentet­ték.

Next

/
Oldalképek
Tartalom