Dunántúli Napló, 1977. május (34. évfolyam, 118-148. szám)

1977-05-09 / 126. szám

VILÁG Ezúttal nem csalódtak a nézők SPORTJA] MÖNCHEN: Tízmillió márkára biz­tosították Beckenbauer lábát — nyi­latkozta egy bajor lapban Wilhelm Neudecker, a Bayern München el­nöke. Hozzátette, hogy Beckenbau­er hamarosan New Yorkba utazik, ahol az 1977-es idény végéig a Cos- mos-ban szerepel, számítanak rá azonban 1978 tavaszán az UEFA küzdelmeiben. * SAARBRÜCKEN: Jupp Derwallt. akit az 1978. évi argentínai VB után Schön utódának tartanak, szívbán- talmakkal kórházba szállították. Egészségi állapotáról bővebb je­lentést nem adtak. •k CARACAS: Befejeződött a dél­amerikai ifjúsági csapatok selejtező­je a tuniszi Labdarúgó Világkupára. Uruguay, Brazília, Paraguay sorrend alakult ki, amely azt jelenti, hogy a B-csoportban Uruguay játszik Ma­rokkóval, Magyarországgal és Hon- durassal, a C-csoportba Brazília, a B-be pedig Paraguay kerül. * HOUSTON: George Foreman, a volt nehézsúlyú hivatásos ökölvívó világbajnok bejelentette, hogy val­lási okokból abbahagyja az ökölví­vást. Hosszabb nyilatkozatában ki­fejtette, hogy soha többé nem akar már senkit megütni és nagyon bol­dog, hogy hosszú pályafutása során nem okozott egyik ellenfelének sem komolyabb sérülést. * Vélemények, nyilatkozatok a Mecsek autós hegyi- versenyről Kiss Dezső: * „Ilyen jó pályán még nem versenyeztem” Felvételünkön cn elektromos benzin befecskendezésű, 180 lóerős BNW száguld a cél felé. Tóth János a nemrég elkészült pálya- autójával az abszolút értékelésben a második helyen végzett V í VÁ S OB l-ben marad* az Universitas-PEAC Kiesett a Szolnoki MÁV Budapesten rendezték meg az országos I. osztályú párbaj­tőr csapatbajnokságot. A ver­senyen ott voltak az Universitas PEAC vívói is. A résztvevő nyolc csapatot két csoportba osztot­ták, az Universitas PEAC a Bp. Honvéddel, a BVSC-vel és az MTK VM-mel vívott a döntőbe jutásért. A másik csoportban az OSC, a Csepel, az U. Dózsa és a Szolnoki MÁV vívói versenyez­tek. A pécsiek három vereség­gel kezdtek, de utána a bent- maradást jelentő, mindent el­döntő találkozón, a Szolnok el­len fölényes győzelmet arattak* és ezzel biztosították benntma- radásukat az OB l-ben. A cso­portmérkőzések eredményei: BVSC—Universitas PEAC 8:0, Bp. Honvéd—Universitas PEAC 9:4. A bajnokságot a BVSC nyerte, a pécsiek a 7—8. he­lyért vívtak a szolnokiakkal, Universitas PEAC—Szolnok 9:1. Az OB l-ből a Szolnoki MÁV esett ki. * Az országos egyéni párbajtőr bajnokságon is jól szerepelnek a pécsiek. A bajnokságon 75 párbajtőr vívó indult. Remsey a verseny első számú esélyesét, Kolczonayt 10:8-ra győzte le, a pécsi fiú a legjobb nyolc közé jutásért vívott csörtében maradt csak alul. Sápinak még jobban ment a vívás, nem sok hiány­zott, hogy a döntőbe kerüljön. A nyolc közé jutásért levívott csörtében 10:5-re győzött Ne- deczky ellen, a döntőbe ju­tásért vívott csörtében szenve­dett vereséget^a második he­lyen végzett dr. Muskovszkytól. VRBASZ: A nemzetközi sakkverseny hetedik fordulójában mindkét ma­gyar győzött. Ribli sötéttel a jugosz­láv Gahoricsot, Sax pedig világos­sal a csehszlovák Smejkalt verte meg. A versenyen Ribli vezet 5 pont­tal, 4,5 (1) pontos NDK-beli Uhl- mann és Sax (4,5) előtt. * TOKIÓ: Nemzetközi atlétikai verse­nyen a 400 m-es női siktutást a 33 éves lengyel olimpiai bajnoknő Sze­winska nyerte 51.61 mp-cel az ame­rikai Bryant (53.72) előtt. 1500 m-en az amerikai Liquori nyert 3:40.7 p- cel. Férfi távolugrásban a japán Usui bizonyult a legjobbnak 8.08 m- rel, legyőzte az olimpiai bajnok amerikai Robinsont, aki 8,05-öt ug­rott. * LONDON: A második ligás Wol­verhampton—Chelsea mérkőzés után összeverekedett 100 fanatikus szur­koló, a rendőrség sokat letartózta­tott közülük, 18-an kórházi ápolásra szorultak. A Bristol City—Manchester United találkozónak is megvolt a maga botránya, 18-an kerültek a rendőrségre. Vitorlázás Tizedik évadjukat nyitották meg szombaton a pécsü-tavf vitorlások. A háromfutamos ver­senyt a hagyományokhoz híven a Pécsi Vízügyi SE rendezte. Kalózhajó osztály (11 induló): 1. Olosz, Béldi, 2. Scherer J., Vincze, 3. Scherer É., Csatlós. Optimist hajó osztály (6 indu­ló): 1. Makkos A., 2. Scherer A., 3. Heinemann Cs. (Valb- mennyien a Pécsi Vízügy ver­senyzői.) Evezés A Budapesti Honvéd évad­nyitó evezős versenyén a mo­hácsiak is rajthoz álltak. A férfi ifjúsági kormányos nélkü­li négyesben az MTE hajója a ha.rmadik helyen végzett. Asztalitenisz Pécsi BTC—Szombathelyi Universitas 13:3. NB II. női mérkőzés, Pécs. Pécsi győzte­sek: Andi 4, Mausz 4, Eszényi 3, Rézsó 2. Vasasi Bányász—Enyingi TSZ SK 15:10. NB II. mérkőzés. Pé­csi győztesek: Csizmadia, Ko- romics 4—4, Horváth 3, Ragon- csa, Bocz 2—2. Ha halljuk, hogy valahol az országban pályát avatnak, örü­lünk, mert gazdagabb lesz autó- és motorsportunk. így volt ez szombaton Pécsett is, ahol alkalmassá tették versenyzésre a Pécs—Remeterét közötti út­szakaszt. A hét végén lezajlott hegyi versenyen nemcsak a ver­senyzők voltak „sztárok”, ha­nem mindazok, akik részt vál­laltak ebben a' szép munkában. Perjés László, a 12. sz. Volán Vállalat autósport szakosztá­lyának vezetője az év eleji gon­dok után bizakodva tekint a jö­vőbe. — Az év elején bizony voltak gondjaink a verseny megrende­zését illetően. Nem volt he­lyünk, már-már úgy tűnt, nem tudjuk vállalni a verseny lebo­nyolítását. De a 12. sz. Volán hozzállása, a KPM nagy segít­sége, a Közúti Igazgatóság — és mint kivitelező — a Közúti A verseny végén ugyanilyen mosolygós volt Kardos Lajos, a Pécsi Volán versenyzője. Cser- kuti László mögött a második helyen végezni nagyon szép eredmény. (Felvételünk nem sokkal a rajt előtt készült.) BÖRZE SAROK Eladó 1 db UAZ 452. csukott szóig, személy- gépkocsi. Érdeklődni lehet: Bükkösd, Ta­nács, telefon: 13. Kb. 100 m2 alapterü­letű helyiséget bérel­nénk, műhely céljára. ,, Könnyű megközelít­hetőség” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Egri, belvárosi egyszo­bás, tanácsi komfortos lakásom pécsi hasonló­ra cserélném. „Sürgős 278” jeligére a pécsi Sallai utcai hirdetőbe. Bontásból eredő tégla, nagyméretű- cserép, szarufa, gerenda, deszka és léc, Aradi vértanúk u. 30. szám alatt éladó. Kétszintes, kétlakásos családi ház, 300 négy­szögöl telekkel eladó. Gépkocsit, egy szoba- konyhás lakást beszá­mítok. Érdeklődni a helyszínen egész nap. Pécs, Engels út 17. Dobermann kölyökku­tyák eladók, tenyészdí- jas kennelből. Világ- győztes vérvonal, ma­gyar és nemzetközi szülőktől. Szőgyi Ottó, mestertenyésztő. Antó­nia utca 14. 78 négyszögöl üdülő­telek eladó Mohácson, a Csele patak parton. Érdeklődni: Pécs, Fel­sőhavi utca 40. Eladó Komlón, a Mun­kácsy utca 21. számú összkomfortos családi ház. Kertes családi ház há­rom szobával, sok mel­lékhelyiséggel eladó. Azonnal beköltözhető. Megtekinthető páros hetek szombatján. Sásd, Arad utca 23. Beköltözhetően eladó a Tettye utcában 2 % szoba, komfortos, gará- zsos házrész. Érdek­lődni lehet: Megye u. 18. Miklóséknál. Házhelyek olcsón el­adók, Kispiricsizma- dűlő, Bártfa utca vé­ge. Buszmegállóhoz közel. Villany, vízveze­ték van. Érdeklődni: Pécs, Rippl Rónai út 5/1. ______________________ N apos és előnevelt Hampshire csirke állan­dóan kapható. Pécs. Bajcsy-Zsilinszky út 33. sz., I. emJet 1-es ajtó. Telefon: 19-524. Kétszobás, fürdőszobás házrész beköltözhe­tően eladó. I. kerület, Endre utca 5. Érdek­lődni: Építők útja 7/A. Wágner. Japán táskapermete­zőgépet, hibásat is vennék. Telefon: 12-200. 150 négyszögöl telek építési engedéllyel el- odó. Pécs, Engels út 17. Családi ház eladó. Pécs, Engels út 17. Pécssza bölcsön az Egyenlőség utcában. 300 négyszögöl szőlő- gyümölcsös. lakható épülettel, olcsón eladó. Érdeklődni: Ocsenás Béla. Ybl Miklós 7/3. Főiskolás labdarúgó-bajnokság Harmadik a pécsi csapat Építő Vállalat közös összefogá­sa eredményeként létrejött ha­zánk legszebb gyorsasági pá­lyája. iHogy a versenyzőknek na­gyon tetszett, azt bizonyítja Kiss Dezső, aki ezen a verse­nyen pályacsúcsot (2:20,79) ál­lított fel és így Tóth János elé került az abszolút értékelés­ben. — Ilyen jó pályán még nem versenyeztem. A remekül bizto­sított és technikás pécsi pályá­val nagyot léptünk előre a he­gyi versenyzésben. Egy problé­mám azonban volt: az Alpin nagyon alacsony építésű autó és a nagy tempónál zavart a fehér acélkorlát, mert éppen szemmagasságban volt, amikor az autóban ültem. A hármas géposztályban ver­senyzett Kardos Lajos. Cserkúti Lászlóval vívott küzdelem után a második helyet szerezte meg. — Cserkúti NSU-ja 24 lóerő­vel erősebb az én Wartburgom­nál. Ekkora különbséget veze­téssel kiegyenlíteni nem nagyon lehet De a második helynek így is nagyon örülök. A Pécsi Volán egyik kategó­ria győztese Gulyás Imre. Tra­banttal ment ezen a versenyen, de miért, hiszen van egy állami Zsigulija. — Azt hiszem, egyre jobban különválik a pálya- és a rallye- versenyzés. Az én Zsigulim rallye-re készült, viszont pálya­versenyen eredményt elérni csak speciálisan pályára készült autóval lehet. Ez bebizonyoso­dott ezen a versenyen is. Ezért indultam Trabanttal, a rallye- ben továbbra is Zsigulival me­gyek. Jó volt, hogy Trabanttal ver­senyzett, mert ez a kis „csoda­autó” 14 mp alatt éri el a 100 km-es sebességet és 52 lóerős. A Zsigulik kategóriájában Val- csics László bizonyult a legjobb­nak. — Nem gondoltam, hogy nye­rek. Az autóm hatéves és sok éjszakát „töltöttem vele”, mire felkészítettem a versenyre. Na­gyon örülök, mert ez az év kí­sérlet nekem, hiszen tervem a jövőben az, hogy pályaverse­nyeken induljak — mondta. A 6. Mecsek hegyiversenynek sok főszereplője volt. Minden­ki: versenyzők, rendezők, nézők egyaránt. Csak így, közösen le­het nagyszerű eredményeket felmutatni technikai sportunk vezető sportágában, az autó- versenyzésben. i Müller István Balatonalmádi volt a színhe­lye az országos főiskolák lab­darúgóbajnokság döntőjének. A legjobb négy között ott volt az Universitas PEAC csapata is. A pécsiek első mérkőzésü­kön 3:2 arányban alul ma­radtak a Győri Közlekedési és Távközlési Főiskolával szemben. A 3—4. helyért lejátszott ta­lálkozón az Universitas PEAC 1:0-ra nyert a Szegedi Tanár­képző Főiskola ellen és bronz­érmet szerzett. A bajnokságot a győriek nyerték a debrece­ni Agráregyetem előtt. — Sikerült egérutat nyernünk a Csepel előtt — lelkendeztek az első hírek hallatán a kapos­váriak, aztán kiderült, hogy minden vaklárma. Az elparen- tált Csepel, nem tisztelve a Fradit, pontot szerzett. — Nem szabad, hogy a mieink szerdán „hasra essenek" az MTK előtt. Ha a többi kiesőjelölt erejéből futja a bravúrra a nagyok el­_______szerdán: negqtíii nezösaám A várinál nehezebb futballtavasz Kaposvárott Következik az MTK VM Futia-e az erőből bravúrra? Előrevetette árnyékát, hogy nehéz tavasz vár az NB l-ben a Kaposvári Rákóczira. Voltak ugyan derűlátó játékosok és szurkolók, ennek ellenére bi­zony manapság — úgy mint a természetben — csak időnként süt fel a nap. Általában bo­rongás idők járják a zöld-fe­héreknél. A szurkolók érdeklődése * is sokat elárul. Amikor Kaposvá­rott a jegyirodáknál napokon át kígyóztak a sorok, hogy ki­ki belépőhöz jusson, akkor a csapat játéka, meg lelkesedése ragadta magával a közönsé­get. Manapság bizony megfo­gyatkozott a szurkolóhad. A múlt szerdán negatív nézőcsúcs született. A stadionban, ahol máskor húszezren is szorongtak, alig voltak hatezren, igaz, hogy a ZTE elleni játék jófor­mán még ekkora érdeklődést sem érdemelt. A kaposvári döntetlent kö­vetően bizony kevesen voltak, akik abban reménykedtek, hogy Diósgyőrben valamelyest törleszt majd a zöld-fehér gár­da tartozásából. Ezért csattant fel a kaposvári uszodában — ahol szombaton és vasárnap rangos nemzetközi vízilabda tornát rendeztek — a lelátón a taps, amikor a hangosbemon­dón közölték, hogy a Rákóczi 0:0 arányú döntetlent harcolt ki a DVTK ellen. A kaposvári támadók igazá­ban el sem jutottak a DVTK kapuhoz. A szerencsére újra egészséges Buús, meg az egész idényben csak dicsérhető hátvéd négyes harcolta ki a döntetlent olyan meccsen, ami­kor 16 szöglet jelezte a hazaiak fölényét, és percenként zápo­roztak a lövések a Rákóczi ka­pura. Az a tény, hogy a DVTK stadionban a szurkolók meg­tapsolták a kaposvári csapa­tot, azért mégis jelent valamit. Remélhetően visszatérőben az a harci szellem, amely az NB l-be felkerült Rákóczit sokáig jellemezte. Kosárlabda Universitas-PEAC—Zalaeger­szegi Volán 73:31 (30:20). NB II. női mérkőzés. Legjobb dobók: Kórodi (16), Csaba (12), Szabó (12). Zalaegerszegi Építők—Uni­versitas PEAC 85:55 (42:34). NB II. férfi mérkőzés, Pécs. Sakk PMSC—FTC 6,5:6,5. OB l-es bajnoki mérkőzés Pécs. Pécsi győztesek: Palcsó, Hartmann, Illés. Kocsis játszmája döntet­len esélyekkel függőben ma­radt. len, akkor a Rákóczi miért len­ne kivétel? - mondják Kapos­váron. Valóban miért?... Kovács Sándor Egy-iksz-kettő A HDN totótippjei a következő hétre: 1. MÁV DAC—BVSC Ha két vasutascsapat találkozik, könnyen fel­borulhat a menetrend, no meg a papírforma. Tipp: 1, 2. 2. Várpalota—Budafok. Ne vegyük foghegyről a Budafokot. Tipp: x, 2. 3. Nagykanizsa—Debrecen. Ha dön­tetlen lesz, akkor csúszunk el igazán az olajfolton. Tipp: 1, 2. 4. Oroszlány—Szekszárd. Pontúszta- tás a Sión. Tipp: x, 2. 5. Kossuth KFSE—Volán. Talán a Volán. Tipp: x, 2. 6 Hatvan—Ikarus. Zuhanórepülés Ikaruséknál. Tipp: 1. 7. Leninváros—Kazincbarcika. Erről a mérkőzésről a régi versecske jut eszembe: sir ér rí az egész város, kikap majd a Leninváros. Tipp: 2. 8. Síküveggyár—Nyíregyháza. Les- kelődtem az üvegen keresztül, ezért bátran tippelhetek. Tipp: 1, x. 9. Gyöngyös—Miskolc. A hazaiak rendszeresen elrontják a totómat, jó lesz tehát óvatosnak lenni. Tipp: 1, 2. 10. Fiorentina—Internationale. Meg­nyitom a fixek sorát, cserben hagyom a Fiorentinát. Tipp: 2. 11. Foggia—Torino. A Torino baj­noksága függhet ettől, oda fog hát figyelni. Tipp: 2. 12. Genoa—Verona. Verik a Vero­nát. Tipp: 1. 13. Perugia—Napoli. Döntetlen lesz, de mégsem fog félbeszakadni. Pótmérkőzések: 14. Kiskunhalas- Békéscsabai TASK. Tipp: x. 15. Ceg­léd—Lehel SC. Tipp: x. 16. Szentes —ÉGSZOV. Tipp: 1. H. L. Hétfői □ Baján, belvárosi társas­házban kétszoba, étke­zős lakás OTP átválla­lással eladó. Érdeklőd­ni: Baja, Táncsics Mi­hály út 22. Telefon: 714. _____________________ F onyódligeti nyaraló­rész nagyon olcsón el­adó. Autót, pécsi cse­reingatlant beszámí­tok. Érdeklődni:____Fo­nyód. INKÖZ.______ S zéchenyi téri, tanácsi, másfél szoba, komfor­tos lakásomat elcserél­ném belvárosi hason­lóra. „Jó csere” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Hertelenden víkendte- lek — strandhoz közel — elfogadható áron, olcsón eladó. Levele- ket: 7601 Pécs, Pf. 39^ Szoba-konyha, üresen, albérletbe kiadó. Pécs, I. kerület. Hétvezér u. 7. Olcsón eladó mohácsi háromszobás öröklakás Terv tömbbelsőben. Kp -f- OTP átvállalás. Mohács, Liszt F. u. 4. Csatlós Vilmos. Hirden olcsón eladó, 350 négyszögöl szóló, pince, présház — kis szoba — felszereléssel. Érdeklődni lehet: Pécs, Jókai Mór u. 44. szám, IV. emelet, Tabak. Permetezőgép, háti motoros, újszerű álla­potban eladó. Pécs, Vilmos utca 43. 680 négyszögöl szőlő, fele gyümölcsös, lak­ható épülettel, felsze­reléssel és villannyal Csertetőn eladó. Ér­deklődni: Pécs, I. ke­rület, Tárna u. 4. Sza- bóéknál. Másfél szobás szövet­kezeti lakás, kp OTP átvállalással eladó. Ér­deklődni : Pécs, Gyön­gyös u. 7. szám, föld- szint, esti órákban. Nagyméretű, szoba- konyhás házrész, kp-ért, beköltözhetően eladó. Ódor Gyuláné, óte- mető u. 34. szám. Kétszobás, összkomfor­tos, I. emeleti szövet­kezeti lakás, olcsón el­adó. Mezőszél u. 3/A, 1/6. 4 szobás, 2 konyhás családi ház eladó. 2 szoba, konyha, fürdő­szoba beköltözhető. Ér­deklődni: Pécs, Zerge u. 17., első ajtó. Má- téné. Eladó mindenféle bon­tási anyag és három­szárnyas ablak a Kis- gyűd utca 14. sz. alatt. 359 cm3 oldalkocsis Jawa motorkerékpár és egy 180x230 cm garázs­ajtó eladó. Móra Fe­renc utca 83. Fonyódligeten kétszintes ikernyaraló, félkész ál­lapotban eladó. Ga­rázsépítési lehetőség­gel. Vállalatnak is al­kalmas. Kőhegyi József- né, 7621 Pécs, Perczel utca 11. Telefon mun­kanapokon: 10—20 óráig: 12-802. Bontásból származó mindenféle anyag el­adó. Petrovics József, Pécsszabolcs, Vöröshad­sereg út 33., vagy Kis- gyűd utca és Xavér ut­ca sarok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom