Dunántúli Napló, 1977. május (34. évfolyam, 118-148. szám)

1977-05-23 / 140. szám

/ Egy mérkőzés - három Szombaton csak győzni szabad! Baráti Lajos, Bukovi Márton és Sebes Gusztáv a görög —magyarról Ritkán alakul ki olyan éles verseny három labdarúgó-vá­logatott között, mint most, a világbajnoki selejtező IX. cso­portjában. Egy mérkőzéssel a befejezés előtt még mindhárom csapat esélyes: ha döntetlen fesz a május 28-i magyar-gö­rög eredménye, a „nevető” harmadik, a szovjet válogatott megy tovább, győzelemmel pe­dig a magyar vagy a görög csapat. Három világszerte ismert és tisztelt magyar szaktekintély­hez kopogtattunk a kérdéssel: hogyan ítélik meg az esélye­ket? Mit várnak a szombati Magyarország-Görögország vi­lágbajnoki selejtezőtől? BUKOVI MÁRTON nyugdíjas mesteredző: — Nem szabad félvállról ven­ni a görögöket! Technikailag képzett, nagy munkabírású lab­darúgóik vannak, erről a sza- loniki görög-szovjet mérkőzés magyar tévénézői is meggyő­ződhettek. — ön közelről ismeri a gö­rög labdarúgást. Mi az ellen­fél erénye, és mi a gyengéje? — Csaknem három évig, 1965- től 1967-ig edzősködtem az Olimpiakosznál, bajnokságot, kupát nyertünk, öt éve is meg­hívtak egy hónapra, előadáso­kat, mintaedzéseket tartani. Néhány év alatt nagyot fejlő­dött a görög futball. Otthon a világ bármelyik válogatottját képesek legyőzni, idegenben viszont mérsékelt a mérlegük. Ha most Athénban lenne a mérkőzés, nem sok esélyt ad­nék a magyar válogatottnak, Budapesten viszont győznürtk kell! A magyar csapat — bár fiatal — sokkal tapasztaltabb, rutinosabb. SEBES GUSZTÁV, a hajdani- aranycsapat szövetségi kapitá­nya : — A tbiliszi kisiklás ellenére a magyar válogatott a selej­tező csoport nagy esélyese. A görög válogatott keményebb dió, mint korábban hittük, de nem lehet baj, a Népstadion­ban a magyar válogatottnak Pintér volt a mérkőzés hőse a budapesti magyar—szovjet VB- selejtezőn. Szombaton, a görögök elleni találkozón is rá vár a feladat, hogy motorja legyen a magyar csapatnak. kell győznie. A selejtező cso­port sorsolása nekünk kedvez, élni kell a lehetőséggel!- A futballvilág önt kitűnő taktikusnak ismeri. Milyen had­rendet, harcmodort ajánlana a görögök ellen?- Baráti Lajos biztosan ki­dolgozza majd a legcélraveze­tőbb taktikát. Ami a harcmo­dort illeti: le kell rohanni, lé­legzethez sem szabad juttatni a görög válogatottat.- Ha sikerül megszerezni a csoportelsőséget, az 1978. évi argentínai világbajnokság 16- os döntőjébe jutásért még egy mérkőzést kell játszani, a dél­amerikai selejtező csoport har­madik helyezettje lehet az újabb ellenfél. Véleménye sze­rint melyik válogatottal szem­ben jók az esélyeink?- Ha jól tudom, nincs még végleges színhelye a Brazília— Peru-Bolívia körmérkőzésnek. Az biztos, hogy az egyfordu­lós torna lesz, visszavágó nél­kül, így minden variáció elkép­zelhető. Lehet, sokan nem ér­tenek velem egyet, de annak örülnék, ha Brazília lenne a harmadik és velük kellene újabb selejtezőt játszanunk. Legyőztük őket a svájci vb-n 1954-ben 4:2-re, Baráti akkori csapata, az angliai világbaj­nokságon, 1966-ban 3:1-re, legutóbb Rio de Janeiróban 0:0 volt az eredmény. A bra­zilok — hiába nyerték el há­romszor a Rimet Kupát —, ve­lünk szemben gátlásosak. BARÓTI LAJOS szövetségi kapitány:- A szombati forduló utón rövid pihenőt kaptak a váloga­tottak, vasárnap délben talál­koztunk az MLSZ-ben, s Tatá­ra utaztunk. A szombati mér­kőzésig az edzőtáborban lesz együtt a csapat. A kereten nem változtattam, bízom abban, hogy az a néhány játékos, aki Tbilisziben formája alatt ját­szott, szombatig ismét erőre kap.- Milyen a tatai program?- Edzés, edzés és edzés! — hangsúlyozta Baráti. — Nyilvá­nos edzőmérkőzést ezúttal nem játszunk, egymás elleni kétka- puzást tervezek, legfeljebb ar­ról lehet szó, hogy egyszer tak­tikai jellegű mérkőzést ját­szunk a Tatai Rákóczival. — Hogyan Ítéli meg az esé­lyeket? — Szombaton csak győzni szabad! Vincze Jenő Egyiksi'kettő A HDN totótippjei a következő hétre: 1. MÁV DAC—Székesfehérvári MÁV. Bakter a bakterral. Tipp: 1, 2. 2. Szolnoki MÁV—BVSC. A Szol­noknak már mindegy, nekünk viszont nem. Tipp: 2. 3. Oroszlány—Budafok. Egy fokkal jobbak a vendégek. Tipp: 2. 4. Kossuth KFSE—Debrecen. Alig­hanem a DVSC érdemli ki a mezőny legkiismerhetetlenebb csapata címet. Tipp: X, 2. 5. Vasas Izzó—Volán. Ha vért, ve­rítéket izzadva is . . . Tipp: 1. 6. Ózd—Szolnoki MTE. A kiesés ellen küzdő csapat mindig sötét ló, jó ha ezt is belekalkuláljuk. Tipp: 1, 2. 7. Kiskunhalas—Szegedi Dózsa. Csak lassan a testtel és a Dózsával. Tipp: 1, X. 8. Szarvas—Békéscsabai TASK. Más tipp egyenesen szarvashiba lenne. Tipp: 1. 9. Törökszentmiklós—Lehel SC. Jég­re teszik Mikulásékat. Tipp: X, 2. 10. Szabó L. SE—ÉGSZOV. Ősszel is nyertek a honvédek, most sem adják alább. Tipp: 1. 11. ÉPGÉP—Bem SE. Ez nem mese, jobb a Bem SE. Tipp: X, 2. 12. Répcelak—Rákóczi SE. ,.Lakko­zás” nélkül. Tipp: 1. 13. AURAS SE—Dunakeszi. A ven­dég az egyik pontot elveszi. Tipp: X, 2. Pótmérkőzések: 14. Hatvan—Lenin- város. Tipp: X, 2. 15. Gyöngyös—Ika­rus. Tipp: 1. 16. Nagybátony—Ka­zincbarcika. Tipp: 2. H. L. Ismét együtt a Ferjáncz—Zsembery kettős Mennyit ér a jő „mitfahrer"? Zsembery: Újra versenyeznem kell! Rajt az Aranyhomok rallye-n J 3—B 4200 ... Nagyon sok­szor elmondta az „imaköny­vet" Zsembery Jenő, a hazai autósport egyik úttörője. Ások ezer~kilométeres versenytapasz­talattal rendelkező kitűnő sportember 1974-ben hagyta abba a versenyzést. A szakmai berkekben találgattak. Mi lesz Ferjáncz Attilával Zsembery nélkül? A legjobb magyar autóversenyzőnek nem nagy jövőt jósoltak. Sorozatosan jöt­tek a kudarcok, azokat iga­zolva, akik azt mondták: Fer­jáncz nem tud az élvonalban maradni Zsembery nélkül. Többször megkereste a Bu­dapesti Volán autós szakosz­tálya, hogy ismét üljön be At­tila mellé. Mindig tiltakozott, öregnek érezte magát. Nem úgy néz ki! 47 éves, irigylés­re méltó sportszeretettel, fá­radhatatlanul küzd autóspor­tunk fellendítéséért. Éjjel és nappal dermesztő hidegben, vagy 30 fokos melegben áll a pálya szélén és jótanácsokat ad, segíti a kezdő versenyző­ket. Miért? — Azt szokták mondani, „megfertőzött” a benzin. Közel az ötven hez, ez a fertőzés még jobban elhatalmasodik raj­tam. Aki egyszer megszerette az autósportot és szívéhez nőtt a technikai versenyzés, azt hi­szem, soha nem tudja elhagyni, — mondta Zsembery. — Valóban nem. De vajon hányán maradnak ilyen lelke­sek? — A mai fiatalok szeretik és szívvel csinálják. Lelkesedé­sük nem fellángolás, hanem hosszútávú sportszeretet, Egy- egy bajnoki futamnál 400-500 versenyző áll rajthoz. Ha csak 10 százaléka marad meg, az is bizonyítja, e sportág ezen feltételei biztosítva vannak. Ha a technikai oldalt nézem, itt is adottak a lehetőségek, örü­lök, hogy ennyi autót látok, — nagyon szépen felkészítve — egy-egy verseny rendezésekor. Az országos rallye-bajnoksóg Eredmények TENISZ. A Baranya megyei Tenisz Szövetség a Baiokány ligetben ren­dezte meg a megyei bajnokságot. Győztesek. Férfi egyes: Lengyel, női egyes: Tamásy, férfi páros: Lengyel —Borsiczky, ifjúsági fiú egyes: Ele­kes, serdülő fiú egyes: ifj. Baranyai, serdülő leány egyes: Pólya (Villány). A külön nem jelölt bajnokok a Pécsi Spartacus versenyzői. KOSÁRLABDA. Universitas PEAC— Haladás VSE 84:39 (39:25). NB II- női mérkőzés, Pécs. SÚLYEMELÉS. Szombathelyen a Sa- varia Kupán jól szerepeltek a PMSC ifjúsági súlyemelői. Pehelysúly: 1. Lénárt 215 kg, könnyűsúly: 1. Szabó 242,5 kg, ólomsúly: 1. Máté 210 kg. ASZTALITENISZ: Ceglédi VSE— Universitas PEAC 21:4. NB I. férfi mérkőzés, Pécs. Pécsi győztesek: dr. Horváth (2), Szita (2). Sportvasárnap Tolnában Ifjúsági sportnapot tartottak vasárnap Tolna mgyében. A tamási Állami Gazdaság for- nádi központjában, továbbá a Tolna megyei Állami Építőipa­ri Vállalat szekszárdi sportpá­lyáján az „Edzett ifjúságért’’- mozgalom jegyében, sportsze­rűen küzdve és sok vidámság­gal vetélkedtek. A Tolna me­gyei Szolgáltatóipari Szövetke­zet ifjú tagjai és dolgozói a Keleti Mecsek „Magyar Sem- meringnek” is nevezett, egyik legszebb táján, az óbányai völgyben komszomolista fiata­lokat is vendégül híva sportol­tak. A találkozó központja a Szekszárdi Spartacus sportkör óbányai turistaháza volt. BÖRZE SAROK Mólom, Felső u. 44. sz. alatti, 276 n-öl ikerház építésére alkalmas te­lek eladó. Levélcím: Petrik József, 2119 Pé- cel, Árpád u. 17/a. Balatonalmádiban, 180 n-öl telek, anyaggal együtt, sürgősen eladó. Érdeklődni: Bíró, Veszp­rém, Endrődi út 40. Máriagyüdön, Csukma dűlőben 600 négyszög­öl szőlő és 600 négy-^ szögöl szántó eladó. Érdeklődni: Máriagyűd, Petőfi u. 19. Két db. kétéves nehéz heréit csikó, egy hét­hónapos üsző, egy öthó­napos bika eladó. Ma­tusa Péter, Pereked. Vadregényes üdülőhely az Aranyhegyen eladó. Gyümölcsös, szőlő, víz, felszerelés és tárolók vannak. Toldi utca 5. II. emelet, 18 óra után. 11 kg-os pb-gázpalack nyomáscsökkentővel, 601- es Trabanthoz főtengely és egyéb új alkatrész eladó. Szabadság út 27. Fülöpné, 15 óra után. Egyszoba, konyhás la­kást keresek. Telefon: 14-680. Uránvárosi kétszoba, összkomfortos szövetke­zeti lakás eladó. Ér­deklődni: Madách Im­re utca 1/A. IV. 13. 16 óra után. 600-as, membrános kel­tetőgép, új eladó. (4500 forint.) — Ajánlatot: ,,Május 77” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Magaslati úti másfél­szoba, komfortos örök­lakás beköltözhetően eladó. Telefon: 17-622. (Este.)____________________ UL-es MOSZKVICS Com­bi eladó, fizetési köny- nyítéssel is. Megtekint­hető: Munkácsy Mihály utca 29. szám alatt, 5 óra után. Molvay. Termő szőlő, teljes fel­szereléssel eladó. Zóki szőlőhegy, Nyakvágó nevű hegyben. Érdek­lődni: Bicsérd, Kossuth Lajos utca 5. Házrész eladó, cserela­kással beköltözhető. — ,,Villában” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Elveszett május 6-án nagytermetű német ju­hász kutyánk (fekete hát, sárga végtagok). Megtalálóját jutalom­ban részesítjük. Potocsár. Pécs, Faludi utca 20. (Mecsek bútorraktárnál). Kertes családi ház, ga­rázzsal, sok mellékhelyi­séggel — állattartásra is alkalmas. — Vasas II., Fenyő u. 32. szám alatt eladó. Érdeklődni: a helyszínen. Skoda Octavio Super, érvényes műszaki vizs­gával eladó. Érdeklőd­ni: Harkányfürdő, Szi­get Csárda. Görcsöny, Rákóczi út 69. számú családi ház eladó, beköltözhetően. Hirden 176 négyszögöl telek, épületkővel el­adó. Érdeklődni: 7725 Szebény, Kossuth u. 33. 1100 literes olajtartály eladó. 10-530-as telefo­non, 17 óra után. ___ E lcserélném nagyméretű szoba-konyhás PIK-laká- somat kisebbre. Felsza­badulás útja 1. Eladó hétméteres szalu­fa és mindenféle bontá­si anyag. Kisgyűd utca 15. (Xavér utca sarok.) 1300 cm^-es Volkswagen, CX-es eladó. — Páncél, Boltív-köz 4. Nyugdíjas nő elmenne családtagnak egyedül­álló asszonyhoz. ,, Kertes házban” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Fiatal értelmiségi házas­pár augusztus 1-től hosszú időre albérletet keres, fürdőszobahasz­nálattal. ,,Otthont sze­retnénk” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Harkányban üdülő el** adó. Béke utca 89-ben. Érdeklődni: Pécs, End­resz György utca 48. sz. Eltartási szerződést köt­ne középkorú gyermek­telen házaspár idős személlyel lakásért. ,,Ká­roly” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Kétlángos propán bután gáztűzhely palackkal, nyomáscsökkentővel el­adó. Érdeklődni telefo- nonj__17-497. F iatal házaspár 1 gyer­mekkel szoba-konyhás albérletet keres. ,, Júli­us” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Bajai belvárosi kettőszo­ba összkomfortos, gázfű­téses tanácsi lakásomat elcserélném Pécs szige­ti részén, I—II. emeleti másfélszobás tanácsi la­kásra. — Ajánlatokat: ,,Nyári csere” jeligére a bajai Magyar Hirde­tőbe kérek. Lakókocsi eladó. - Pécs, Frankel Leó u. 15. 11/1. Másfél vagy kétszobás, összkomfortos uránvárosi vagy kertvárosi lakást bérelnék. ,,Június” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Elcserélném veszprémi 2 szoba összkomfortos ta­nácsi lakásomat hasonló pécsire. Érdeklődni: Kő­vágó József, Pécs, Szi­geti út 4/B. Fiatal házaspár szoba­konyha, fürdőszobás al­bérletet keres július 20- tól. ,,Szigeti városrész" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Állattenyésztésben jár­tas, 30 éves mezőgazda­sági üzemmérnök egész­ségi okok miatt állást változtatna. „Pécsi mun­kahely" jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Balatonföldvár, József Attila utca 56. számú, panorámás társasüdülő­ben lakrész eladó. Meg­tekinthető vasárnap. Vennék 1977-78-ban át­adásra kerülő két és fél, háromszobás tár­sasházat kp. OTP átvállalással. Esetleg más lakásmegoldás is érdekel, 200 000 kp-val. Sürgős. Cím: Kálmán József. 8868 Letenye, Farkas J. utca 47. Balatonmária-fürdőn, a Hullám u. 49. sz. alatt 176 négyszögöl közműve­sített vízparti üdülőtelek eladó. — Pécs, telefon: 11-877, esti órákban. Belvárosban, szanált te­rületen lévő, fél házré­szemet egy szobával be­költözhetően, olcsón el­adnám. „Jó üzlet" jel­igére a Sallai utcai hir­detőbe. 5 db 4 hónapos üsző- borjú eladó. Görcsöny, Dózsa György u. 25. — Csőké. Japán dobfelszerelés áron alul sürgősen el­adó. Pécs, Sörház utca 2. Vígan. OPEL 59-es — üzemké­pes — egyben vagy bont­va eladó. „Kitűnő mo­tor” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Német drótszőrű vadász- kölyköket magas áron vásárolnánk. — Kovács Gyula. Pécs, Engek út 265. __ G enerálozott és felújí­tott SKODA 1000-es el­adó. Kengyel, Regenye, iskola. Családi házak, nyara­lók és közületi munkák végzését vállalom. Fe­renc, villanyszerelő mes­ter. Pécs, II. kerület, Vak Bottyán utca 20/o. Telefon: 16-935. KÉZILABDA Bp. Spartacus—PMSC 17:14 (8:9). NB I. női mérkőzés, Budapest. Ve­zette: Fülöp dr., Márki. Legjobb do­bók: Krámerné (8). Balogh (4), illet­ve Pálvölgyiné (5), Balázs (3) és Boóz (3). Jó kezdés után visszaeseti a Spartacus, a PMSC vette át a játék irányítását és a második fél­időben 11:8-ra is vezetett. A hajrá­ban győzelmi lehetőséget szalasztot­tak el a pécsiek. PMSC—Ózdi Kohász 27:19 (14:12). NB I. B férfi mérkőzés, Újmecsekalja. 700 néző. V.: Antal, Hegedűs. Leg­jobb pécsi dobók: Hegedűs (8), Ágoston (5), Herbert (4). A PMSC második félidei játékával rászolgált a győzelemre. Universitas PEAC—Dunaújvárosi Kohász 19:18 (11:10). NB II. férfi mérkőzés, Dunaújváros. öt futamból áll, az ország kü­lönböző városaiban. Zsembery mindenhol megtalálható. A ver­senyek rendezésével, szervezé­sével kapcsolatban bárki for­dul hozzá, készségesen, szíve­sen válaszol. Jelen pillanatban az Autóklub sportosztályánál módszertani és szervezési veze­tő. Bárhová megy az ország­ban, mindenhol népszerű. Tisz­telői szinte „benézik” újból a versenyautóba. Amikor Ferjáncz rajtol, kicsit fáj a szíve. Úgy érzi, Attila mellett a helye. — Nagyon rossz kívülről nézni, izgulni érte. A sok iz­galmas verseny mélyen él ben­nem, szívesen emlékszem visz- sza az együtt töltött évekre. Bár jelenlegi munkámat öröm­mel csinálom, mégis úgy ér­zem, újból versenyeznem kell. Ezért döntöttem úgy, hogy a következő EB-futamra ismét versenyautóba ülök és Attilá­val együtt próbáljuk gyűjtöget­ni az aranyat érő pontokat — mondta. Szorítsunk a kitűnő sportem­bereknek, a Ferjáncz—Zsem­bery kettősnek, hogy a bulgá­riai „Aranyhomok" rallye-n, amely Európa-bajnoki futam lesz, az erős mezőnyben az el­ső helyek valamelyikén végez­zenek. Ahogy mondani szokták, az igazi barátságok egy életre kötődnek, így van ez náluk is. Nevük Európa-szerte ismert. így együtt: Ferjáncz és Zsembery. Müller István Dolgosokat feluesznek Rjsiért TAKARÍTÓNŐT azonnali belépéssel felveszünk. Jelentkezés: DDGÁZ Szol­gáltatási Üzemegysége Pécs, Lég- szeszgyár utca 11. (1411) A FUSZÉRT Vállalat felvételre keres érett­ségivel rendelkezőket számlázói munkakör­__________ be. Jelentkezés: Pécs, M egyeri út 59., rak- tárbázis, FUSZÉRT, munkaügy. (1412) ENGEL János úti üzemünkhöz fel­veszünk lakatos, köszörűs, gépkocsi- kísérő és raktári segédmunkási mun­kakörbe dolgozókat. Érdeklődni: Kesztyűgyár 1. üzem Pécs, Edison út, tmk művezetőjénél lehet. (1398) PALACKOZÓ üzemünkhöz üdítőital töltéshez női dolgozókat felveszünk. Mecsekvidéki Pincegazdaság palac­kozó üzeme Pécs, Batthyány utca 2—4. sz. (1415) A BARANYA megyei Baromfifel­dolgozó és Forgalmazó Közös Vál­lalat a műszaki osztályára férfi se­gédmunkásokat keres felvételre. Je­lentkezni lehet: Pécs, Xavér u. 19. szám alatt, a műszaki osztályon. (59293) A PÉCSI Keményítőgyár felvesz férfi és női munkaerőket hárommüszakos segédmunkás munkakörbe. Jelentke­zés: Pécs, Bolgár Néphadsereg u. 47. (59285) A SZIGETVÁRI Konzervgyár azon­nali belépéssel tmk gépszerelő.laka. tos szakmunkásokat felvesz. Jelent, kezés: a műszaki osztályon. (1296) FELVESZÜNK női munkaerőket, be­tanított munkára, dohányipari gépek kezelésére, valamint férfi segédmun­kásokat. Jelentkezés: a pécsi Do­hánygyár munkaügyi osztályán. (59232) AZONNALI belépéssel felveszünk portást. Jelentkezés: DDGÁZ Szol­gáltatási Üzemegysége, Pécs, Lég- szeszgyár utca 11. (1298) A SZIGETVÁRI Konzervgyár műszaki egyetemet vagy főiskolát végzett szakembert keres azonnali belépés­sel műszaki fejlesztési munkakör be­töltésére. Jelentkezés: személyzeti osztályon. (1295) MEGHATÁROZOTT időre pénzügyi adminisztrátort felveszünk. Jelentke­zés: Baranya megyei ZÖLDÉRT Vál­lalat, Pécs, Megyeri út 66. Munka­ügyi osztály. (1312) FELVÉTELRE keresünk kézi úttisztí­tókat, nyugdíjas takarítónőket, köz- tisztasági célgép járművezetőket, építőipari gépkezelőt, valamint vál­lalati árelőadót. Jelentkezés: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vál­lalat, Pécs, Bolgár Néphadsereg út­ja 92. (1323) TMK-részlegünkhöz asztalos szak­munkást és segédmunkást felveszünk. Jelentkezés: Baranya megyei ZÖL­DÉRT Vállalat, Pécs, Megyeri út 66. Munkaügyi osztály. (1313) A BARANYA megyei ZÖLDÉRT Vállalat, Pécs, Megyeri út 66. fel­vesz: SZTK-ügyekben jártas dolgozót. Jelentkezés a munkaügyi osztályon. Tmk-részlegünkhöz lakatos szakmun­kást —, jelentkezés a munkaügyi osztályon. Központi pénztárunkba pénztárost, — jelentkezés a pénz­ügyi osztályon. — Vizsgával ren­delkező rendészt és tűzrendészt. Jelentkezés az ellenőrzési osztályon. (1314) A JÓKAI utcai Általános Iskola takarítónőt keres azonnali belépés­re. Cím: Jókai u. 49. (1309) NYÁRI szünidős diákokat: (lányo­kat 16 éven felül, fiúkat 18 éven fe­lül) alkalmaz a Pannónia Sörgyár. (1273) GYAKORLATTAL rendelkező gép­kocsivezetőket („D” vizsgás előny­ben) és rakodómunkásokat felveszünk. Kertészeti és Parképítő Vállalat. Pécs, Bolgár Néphadsereg útja 104. Jelent­kezés a szállításon. (1103) A PÉCSI Bőrgyár felvesz nyári szünidőben 16. évet betöltött diáko­kat. Érdeklődni és jelentkezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán. (1264) A DÉLKÖ Mecsekvidéki Kőbányák Üzemigazgatósága Komló, gyakor­lattal rendelkező ép'tőipari techni­kust keres fejlesztési munkakör be­töltésére. (1364) A PÉCSI Orvostudományi Egyetem' gépírni tudó adminisztrátort, kb. há­roméves helyettes tésre felvesz. Je­lentkezni: munkaügyi osztályon, Pécs, Honvéd utca 5. (1362) A JÓKAI utcai Általános Iskola takarítónőt keres azonnali belépés­re. (1397) KERTÉSZETI dolgozót és rakodót felveszünk Nagyárpádi úti felvásárló telephelyünkre. Jelentkezés a hely­színen a pécsi ÁFÉSZ telephelyén (Pécs, Nagyárpádi út 6. sz.). (1399) A PÉCSI Orvostudományi Egyetem Gyermekklinikája szakképzett gyer- mekápoló nővéreket vesz fel. Nővér­otthoni elhelyezést biztosit. Jelent­kezni lehet a klinika főnővérénél Pécs, Bajnok utca 2. (1401) A SZENTLÖRINCI Állami Gazdaság Szentlőrincen lévő központjába két gépkönyvelöt keres. Pécsről történő utazás naponta biztosítva. Jelentkezés személyesen a főkönyvelőnél, Bo- gádmindszenten. (59230) GÉPÍRÓT keresünk belvárosi mun­kahelyre. „Kis vállalat” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (1410) GYAKORLATTAL rendelkező köny­velőt felveszünk. Jelentkezés a Pécsi Dohánygyár számviteli osztályán. (59309) FELVÉTELRE keresünk gépésztech­nikust, mechanikai műszerészt, lakatos szakmunkást gépmesteri kakörbe, valamint asztalos szol kást. Jelentkezés: a Pécsi Dohény- gyár munkaügyi osztályán. (99313) Hétfői □

Next

/
Oldalképek
Tartalom