Dunántúli Napló, 1977. május (34. évfolyam, 118-148. szám)

1977-05-23 / 140. szám

' Átgondoltabban játszin a Pécs PMSC— Volán 1:0 (0:0) Kossuth KFSE — Szekszárd 1:0 (1:0) — Nagykanizsa 2:0 (2:0) 50. percben megszületett a ve­zető — és győztes — gól. Do­hány szögletét Lőrincz fejjel továbbcsúsztatta, a jól helyez­kedő Dárdai P. négy méterről a kapu közepébe lőtt, 1:0. A gól után jó iramú volt a játék, a Volán sokat támadott, a 63. és 67. percben Hajdú fejesei foglakoztatták a pécsi kapust. A 75. percben Katzirz és Haj­dú az ötös sarkán összecsapott, Katzirz a gyomrát fájlalva a földön maradt, Kiss L. lövése az üres kapu fölé ment. A 78. percben Dárdai P. szabadrú­gása Benesről kipattant, Do­hány sportszerűen átugrotta a Volán kapusát. Az utolsó per­cekben a PMSC sikerrel lassí­totta a játékot. Döntő fontosságú két pontot szerzett Rákoscsabán a PMSC. Az iskolázottabban, átgondol­tabban játszó pécsi csapat vé­gig uralta a játékot, a helyze­teket azonban nem sikerült gó­lokra váltani. A sportszerű, jó iramú mérkőzésen a középpá­lyás sor volt a PMSC erőssége, különösen Kiss és Dárdai P. játszott nagyszerűen, Lőrincz a második félidőre javult fel. Katzirz hibátlanul védett, a hát­védsorban Torna biztosan rom­Szünet után fokozódott a küzdelem. A 48. percben Für­tös ellökte Komért, szabadon húzott kapura, lövését a kive­tődő Lipovszky hárította. Egy­re keményebbé vált a játék. Az 54. percben Weitner 20 méteres nagyerejű lövése a felső lécet súrolva vágódott az alapvonalon túlra. A 85. perc­ben Z. Nagy átcselezte magát a védőkön, Lipovszky estében jó érzékkel hárított. A Dózsa kezdett jobban, de húsz perc után a főiskolások vették át az irányítást. Gyors akcióik rendre zavart keltettek a hazaiak védelmében. Szü­net után pattanásig feszült légkör uralkodott a pályán. A kíméletlenül kemény, szándé­kos durvaságokat rendre meg- torlatlanul hagyó indiszponált játékvezető teljesen kiengedte kezéből a mérkőzést, ami ek­kor folyt a játéktéren, annak kevés köze van a labdarúgás­hoz. Jók: Deákvári, Geiger, Fürtös, Z. Nagy, ill. Lipovszky, Vágó, Házi. Fekete László TOTO IS Nagyarányú vasas! győzelem Budapest, Péczeli út, 3000 néző. V.: Vágó. PMSC: Katzirz — Iványi, Torna, Schulteisz, Kin­cses — Kiss, Dárdai P., Lőrincz — Kardos, Nagy, Dohány. Edző: Kovács Imre. Volán SC: Benes — Vigh, Sebők, Urbán (Már­kus F„ a 34. percben), Márkus T. — Ebedli, Németh, Kiss L. — Földes, Hajdú, Bartosik (Gu- bek, a 65. percben). — Edző: Preiner Kálmán. Az orkánszerű szél a mérkő­zés kezdetére csendesedett, ám az első- félidőben így is a ha- iai csapatot támogatta. Szer­vezetten, jól játszott a Volán, az 5. percben Németh az ötös­ről fejelt, és néhány perc múl­va Márkus T. kapáslövése ment fölé. A 15. percben Kiss L. tá­voli lövését Katzirz remek ér­zékkel ütötte ki a bal alsó sa­rokból. A 17. percben Katzirz kiejtette a labdát, Hajdú kö­zelről lőtt, Schulteisz a gólvo­nalról mentett. A 23. percben vezette első ígéretes támadá­sát a PMSC. Nagy tört kapura, Kardos elé perdített, a szélső nehéz szögből a kapufát találta el, a kipattanó labdát Dárdai P. mellé fejelte. Fölénybe került a PMSC, szép akciókat veze­tett, ám a kapu előterében nem tudtak igazán veszélyes helyze­tet teremteni. Két PMSC-szöglettel kezdő­dött a második játékrész, az Szekszárd, 1500 néző. V.: Futó. Kossuth KFSE: Menyhárt — Deákvári, Emmer, Bodóki, Csider (Lazsányi a 29. perc­ben) — Geiger, Török, Hor­váth — Magos, Fürtös (Újvá­ri a 81. percben), Z. Nagy. Edző: Budai László. Szekszárd: Lipovszky — Glavatity, Korner, Vágó, Varga (Bonnyai a 12. percben) — Freppán dr„ Házi, Somodi — Szlovák (Pölöskei az 57. percben), Weitner, Szőcs. Edző: Jerabek Jenő. Az 5. percben Z. Nagy szög­letére kimozduló Lipovszkyt fel­tartották, Magos az ötösről az üres kapu mellé fejelt. A 19. percben Házi húsz méteren ke­resztül egyedül kígyózott át a védőkön, 11 méterről a kifutó kapuba lőtte a labdát. A 25. percben megszerezte győztes gólját a főiskolás csapat. Hor­váth jobboldali beadását Für­tös a jobb alsó sarokba fejel­te. 1:0. A 39. percben Weitner lövését Menyhárt röviden ök­lözte, Freppán dr. tíz méterről ismételt, a kapus ezúttal látvá­nyosan mentett. Budafoki M TE Budafok, 1500 néző. V.: Ma­kó. Budafok: Lengyel — Hor­váth, Gergely, Noskó, Vizi, — Tátrai, Harangi — Zöldi, Tóth K., Esterházy, Tóth I. Edző: Dobesch Gyula. Nagykanizsa: Megyimorecz — Doszpoth, — Kovácshegyi, Simon, Nagy, (Sulyok, a 80. percben), Sava- nyó, — Pávlicz, Készéi, (Hor­váth, a 34. percben) — Kozma, Derdák, Füle dr. Edző: Lantos Mihály. A 31. percben Tóth |„ hosz- szan ívelt a kapu elé, Megyi­morecz vetődve kiejtette a lab­dát, és Tóth K., 2 méterről az üres kapuba gurította. (1:0). A 38. percben Gergely a kilé­pő Bányász-védelem mögé rúg­ta a labdát, Vizi a félpályáról indulva, nagy hajrát vágott ki, és a kapust kicselezve lőtt a hálóba. (2:0). A 67. percben Horváth kivárt, Füle dr. a ki­futó Lengyel fölött az üres ka­Vasárnap délután került sor a 35. monacói Grand Prix-re. Jody Scheckter a rajt után az élre ált, és anélkül, hogy egy­szer is leszorult volna az első helyről, győzött. 1. Jody Scheckter (dél-afri­pura emelt, a gólvonalról fel­pattanó labdát azonban a visz- szafutó Lengyelnek sikerült szögletre ütnie. A viharos széltől támogatott Budafok félórán át nem tu­dott mit kezdeni a lestaktikát és követő emberfogást jól al­kalmazó Olajbányásszal. Ez­után nagyobb sebességre kap­csoltak a hazaiak, és előbb kapushibából, majd Vizi jó helyzetfelismeréséből kétgólos előnyt szereztek. Jók: Gergely, Noskó, Tátrai, Tóth K., illetve Savanyó és Pávlicz. AZ NB II. TOVÁBBI EREDMÉNYEI: Eger—Várpalota 3:2, Fűz­fő—Ganz-MÁVAG 2:1, BVSC— Székesfehérvári MÁV 2:0, Ózd—MÁV DAC 2:0, BVSC— Oroszlány 1:1, Szolnoki MTE— Vasas Izzó 1:0. kai), 2. Niki Lauda (osztrák), 3. Carlos Reutemann (argen­tin). A Forma-I. vb. állása a 6. futam utón: 1. Jody Scheck­ter 32 pont, 2. Niki Lauda 25 pont, 3. Carlos Reutemann 23 pont. bolt, Iványi jól helyezkedett. A csatárok közül Kardos érdemel dicséretet. A Volán SC-ből Se­bők, Márkus T., Földes és Haj­dú játszott átlagon felül. Már bajnok a BKV Előre BKV Előre—Pécsi VSK 1:0 (0:0). PVSK-pálya, 2000 néző. V.: Nagy G. PVSK: Kovács — Hüber, Tallósi, Grünwald, Né­meth, Kenderesi, Kaszás, (Baumholczer), Kresz, Jánosi, Szabó, Tóth, (Nagy). Edző: Ró­nai István. Az első félidőben unalmas volt a játék, és csak a BKV Előre vezető gólja után élénkült meg. A közlekedésiek szervezett játékukkal megérde­melték a győzelmet, és ezzel bajnokságot nyertek a délnyu­gati csoportban. Góllövő: Füsi. Jók: Gőgös, Sinkó, Richtscheid, Stockbauer, illetve Kovács, Tal­lósi, Németh. Véméndi TSZ SK—Sárisápi Bányász 6:2 (0:1). Véménd, 500 néző. V.: Pintér. Véménd: Antal — Kajtár, Mács, Kiss, Barta, Törjék, (Andrássy), Borovácz, Gruborovics, Rótt, Fiochsz, Ben­csik. Edző: Szám Frigyes. Az el­ső félidőben egy szerencsés gól­lal vezetést szerzett a Sárisáp, szünet után már gólokban is megmutatkozott a véméndiek fölénye. Góllövők: Rótt (5, egyet 11-esből) Bencsik, illetve Batka és Pusztai. Jók: Rótt, Barta, Bencsik, illetve Batka, Pilcz. Szigetvár—Volán Szállítók 0:0. Szigetvár, 700 néző. V.: Szinger. Szigetvár: Kiss — Béni, Vida, Maurer, Tóth J., — Szöllősi, dr. Tüske, (Dobor), Révész, Kövesi, Telek, (Rózsahegyi), Palotai, Edző: Kamondi Imre. A hely­zetei alapján a Szigetvár köze­lebb állt a győzelemhez. Jók: Maurer, illetve Hulch, Solti. Perbál—Mázaszászvár 3:0 (2:0) Mázaszászvár, 300 néző. V.: Zsa- lakó. Mázaszászvár: Szulics — Csábrák, Kovács II., Pataki, Ka­tona, Molnár, Varga, Kovács I., Dunai, (Szép), Vaszari, (Ho­rony), Csordás. Edző Róth Antal. A gólhelyzeteit jobban kihasz­náló Perbál győzött. Góllövők: Kovács, Kisteleki, Horony (ön­gól). Jók: Szegedi, Füstös, Ko­vács II., illetve Molnár, Kovács I. 1. Volán—Pécs 0:1 2 2. Ózd-MAV-DAC 2:0 1 3. Fűzfő—Ganz-MAVAG 2:1 1 4. Eger—Várpalota 3:2 1 5. BVSC—Székesfehérvári MÁV 2:0 1 6. Alumínium SK—Vác 0:0 X 7. Körmend—Bábolna 2:0 1 8. Thury SE-Répcelak 0:2 2 9. Péti MTE—Sabaria 4:1 1 10. Catanzaro-Lazio 1:2 2 11. Cesena—Milan 0:2 2 12. Napoli-Fiorentina y 1:2 2 13. Sampdoria—Juventus 0:2 2 14. Bem SE-Szabó L. SE 1:0 1 Bp. Épitők—Barcsi SC 8:0 (3:0). Népliget, Épitők-pálya, 100 néző. V.: Hoffer. Barcs: Kimer — Kele, Orsós, Utasi, Bátori, Petrinovics, Hunyadi, Ta­kács, (Studer), Otártics, Szilá­gyi, Szekeres Edző: Lendvai Mik­lós. Az Építők irányította a já­tékot és fölényesen győzött. Góllövők: Kikillai (3), Kontha (2), Pauli, Pócza, (11-esből), Bállá. Jók: Pócza, Pataki dr., Kikillai, Kontha, illetve Orsós, Bátori, Otártics. Siófoki Bányász—Enyingi ME- DOSZ 2:0 (1:0). Enying, 1800 néző. V.: Hartmann. Siófok: Zsuponyó — Tilioger, (Horváth II.), Szilágyi, Babán, Bözsöny, Kékesi, Sabján, Csépán, (Fiath), Bihari, Dróth, Bocsev. Edző: Puskás Lajos dr. A Siófok meg­érdemelte a győzelmet. Góllö­vők: Kékesi és Bihari. Jók: Dróth, Zsuponyó, Babán, Biha­ri, illetve Bereczki Saiga és Csenkis. Az NB III. további eredmé­nyei: Ikarus Alba Regia—Kiss J. SE 3:2, Pénzügyőr—Dunaúj­városi Építők 1:1, Lőrinci Fonó —Bp. Spartacus 1:4, EMG SK— Paks 1:0. Vasasi Bányász—Steinmetz SE 6:1 (2:0). Vasas, 150 néző. V.: Pazaurek. Jó iramú mérkőzésen, még ilyen arányban is megér­demelten győzött a Bányász csapat. Góllövők: Somogyvári, Lehmann, Márton, Peres, Ador­AZ NB III. ALLASA 1. BKV Előre 34 24 6 4 75-21 54 2. PVSK 34 18 8 8 71-36 44 3. Perbál 34 15 12 7 63-43 42 4. Siófok 34 16 10 8 52-33 42 5. Bp. Spartacus 34 14 13 7 61-40 41 6. Véménd 34 15 11 8 63-44 41 7. D. Épitők 34 13 14 7 52-28 40 8. Pénzügyőr 34 15 10 9 66-46 40 9. Kiss J. SE 34 14 10 10 55-52 38 10. EMG SK 34 13 12 9 35-34 38 11. Volán Száll. 34 12 12 10 43-35 36 12. Enying 34 13 10 11 51-52 36 13. Bp. Épitők 34 12 10 12 45-32 34 14. Szigetvár 34 12 10 12 43-49 34 15. Paks 34 10 8 16 51-66 28 16. Alba Regia 34 7 11 16 39-67 25 17. Mázaszászvár 34 4 12 18 38-67 20 18. Lőrinci Fonó 34 5 10 19 30-64 20 19. Sárisáp 34 5 8 21 32-78 18 20. Barcs 34 3 3 23 21-99 9 Ökölvívó CSB Bp. Épitők—Honvéd Steinmetz SE 14:8, Budapest. — Pécsi győztesek: Pehelysúly: Jerzsabek ellen Kertai az első menetben feladta. Kőnnyüsúly: Bús pontozással győzött Mészáros el­len. Váltósúly: Farkas Gyula ponto­zással győzött Hoffner ellen. Nehéz­súly: Markó pontozással győzött Ma­rosi ellen. hétfői Dunántúli napló MSZMP '«pi» Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzki Ervin Főszerkesztő-helyettesek: Báling József és Flallama Erzsébet Szerkesztőségi ügyelet 8—20 óráig 10-053, 20 óra után 15-726. Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: 7601 Pécs, Hunyadi út 11. sz. Telefon: 15-000, 15-762, 15-852. 15-245, 15-261 Telex: 12-320 KészOlt ofszet rotációs eljárással Saphir 96-os gépen Pécsi Szikra Nyomda 7630 Pécs, Engel János u. 6. Tel.: 13-177, 13-696. Tslex: 12-211 Felelős vezető: Melles Rezső Terjeszti a Magyar Posta Indexszám: 25 054 ISSN 0133—2007 jón, Virágh, illetve Martin. Jók: Márton, Léhmann, Németh, a Steinmetz SE-ből senkit nem lehet kiemelni. Sellye—Boly 1:0 (0:0). Sely- lye, 500 néző. V.: Miseta. A Sellye nehezen tudta megsze­rezni a győzelmet. Góllövő: Pandur. Jók: Jankovics, Golyók, illetve Rencz, Keipl, Marián. Mohács—Pogány 3:1 (1:1). Pogány, 200 néző. V.: Sárkány. A kulturáltabban játszó Mohács megérdemelten győzött Gól­lövők: Lőrincz (2), Pártényi, il­letve Radó. Jók: Pártényi, Lő­rincz. illetve Kozarics, Gyuran- dinovics. Universitas PEAC—Siklós 2:1 (1:1). Siklós, 500 néző. V.: Kor- vicska. Az Universitas PEAC szünet utáni játékával megér­demelten győzött. Góllövők: Füle, Gáspár, illetve Mecseki. Jók: Sárkány, Ferenczi, Mol­nár, illetve Batik (a mezőny legjobbja) Szabó. Beremend—Pécsi Kinizsi 1:1 (1:1). Beremend, 300 néző. V.: Horváth J. Kemény mérkőzésen igazságos pontosztozkodás szü­letett. Góllövők: Németh II., illetve Szuper. Jók: Németh I., Tonkó, Budai, illetve Bodor, Hamar, Szuper Mágocs—Szalánta 2:1 (0:0). Mágocs, 100 néző. V.: Polcz. Az utolsó öt percben lőtt két góllal qyőzött a Mágocs. A mágocsiak az első félidőben 11-est hibáztak. Góllövők: Wald (2), illetve Balogh. A MEGYEI I. OSZTÁLY ALLASA 1. Sellye 26 22 2 2 63-21 46 2. Mohács 26 20 3 3 75-17 43 3. Beremend 26 14 5 7 47-25 33 4. U. PEAC 26 14 5 7 46-30 33 5. Siklós 26 13 5 8 44-32 31 * 6. Kinizsi 26 12 6 8 29-26 30 7. PBTC 26 11 7 8 42-25 29 8. Vasasi B. 26 11 7 8 44-33 29 9. Kesztyűgyár 26 10 5 11 27-31 25 10. Boly 11. Mágocs 26 9 5 12 40-52 23 26 6 9 11 24-44 21 12. Pogány 26 6 8 12 26-33 20 13. Steinmetz SE 26 7 3 16 32-41 17 14. Zsolnay SE 26 5 5 16 20-55 15 15. Szalánta 26 3 6 17 22-54 12 16. Gázmű 26 2 5 19 18-80 9 Atlétikai úttörő olimpia Színvonalas versenyek Három napon keresztül ifjú atléták birtokolták a PVSK-pá- lyát a XIII. úttörő olimpia ver­senyein. Jó eredmények és szo­ros versenyek voltak, örvendetes, hogy a vidéki iskolák tanulói több számban felhívták maguk­ra a figyelmet. Győztesek. Kis­dobos leány egyéni: 1. Lázár (Komló, Szilvás) 157 pont, fiúk: Sághy (Pécs, Jókai) 149 pont. Fiú összetett: Pécs, Jókai 414 pont, új megyei csúcs. Lányok: Komló, Fürst S. 413 pont. I. korcsoport, négytusa fiú egyéni: Berger (Mohács, Park) 258 pont. Leány egyéni: Gálosi (Pécs, Fehérhegy) 291 pont. Fiú csapat: Komló, Gagarin 1103 pont. Leány csapat: Pécs, Jókai 1147 pont. Úttörő egyéni, fiúk 100 m: Farkas (Pécs, Karikás) 12,0 mp. 1000 méter: Kiing 2:51,8 p. Súly­lökés: Kerner 13,29 m, magas­ugrás: Kulcsár 181 cm, távol- ugrás: Kulcsár 584 cm, kisiab- da: Demeter (Pécs, Meszes) 69,20 m, 4x100 váltó: Pécs, Gya­korló 51,4 mp. Lányok. 100 m: Gálosi (Pécs, Fehérhegy) 13,0 mp. 500 m: Németh (Komló) 1:21,2 p. Súlylökés: Halena (Pécs, Építők) 10,59 m, magas­ugrás: Fazekas (Komló) 155 cm, távolugrás: Halena 492 cm. Kis- labda: Harmatos (Mohács) 54,30 m, 4x100 váltó: (Komló, Gagarin) 54,5 mp. Villányi Nándor Komlói Bányász—Szolnoki MÁV 2:1 mérkőzés eredményét több pályázó találta el. A szerencse ezúttal Zakariás György 7800 Siklós, Árpád út 8. szóm alatti lakosnak kedvezett, aki nyereményét, 100 forintos vásárlási utalványt szerkesztő­ségünk titkárságán (Pécs, Hunyadi út 11.) veheti át. Az e heti szelvények beérkezési ideje szombat déli 12 óra. Fömérközés: PMSC—Szekszárd ................................................... P ótmérkőzés: Nagykanizsa—Eger ............................................. A pályázó neve: ............................................................................ A pályázó lakcíme: ..................................................................... Scheckter győzött Vincze Jenő Hétfői Szabó (fehér mezben) a PVSK játékosa elől lehúz egy beadást Gőgös, a BKV Előre kapusa. Fotó: Arató

Next

/
Oldalképek
Tartalom