Dunántúli Napló, 1977. március (34. évfolyam, 59-89. szám)

1977-03-25 / 83. szám

Jobbhátvéd vagy bal hátvéd Tizenöt kérdés Kincses Viktorhoz, a PMSC labdarúgójához & I — A Ganz-MAVAG ellen volt a jubileumi, 175. mérkőzése pé­csi színekben. Emlékszik az el­sőre? — Az 1970-es egyidényes ta­vaszi bajnokságban játszottam először balhátvédet, az ellen­fél a Dunaújváros volt. Kispa- don már ültem előtte egy-két alkalommal, de cserémre nem került sor, a Dunaújváros el­len kezdőként léptem pályára. Egyébként úgy kerültem a csa­patba akkor, hogy bátyám meg­sérült, ő biztos pont volt akko­riban a balhátvéd posztján. — Melyik volt a legemléke­zetesebb bajnoki mérkőzés? — A Ferencváros ellen győz­tünk itthon 3:1-re 1974 tava­szán. Akkor nagyon jól játszott a csapat a megfiatalított zöld­fehérek ellen és' úgy érzem, nekem is jól ment akkor. — A 175 bajnoki mérkőzés többségében jobbhátvédet és balhátvédet játszott. Hol ját­szik szívesebben? — Erre a kérdésre nem tu­dok egyértelmű választ adni. Mindkét poszt kedves számom­ra és ott játszom, ahol a csa­pat érdeke megkívánja. — Más posztok? — Játszottam a védelemben már mindenütt és középpályán is. Csak azt tudom mondani, hogy szélsőhátvédként érzem jól magam. Nem szívesen em­lékezem azokra az időkre, amikor középhátvédben próbál­koztok velem. — Kik voltak a legveszélye­sebb ellenfelek? — Az újpesti Fazekas okozta a legtöbb problémát számom­ra kiismerhetetlen cseleivel, de Szőke — amikor még a Fe­rencvárosban játszott — is szer­zett néhány kellemetlen percet. — Többször lehetett hallani, hogy fővárosi csapatba készült. Igaz volt a hír? — Az Újpest hívott 1971 ta­vaszán, de okkor volt egy lo­vaglóizom műtétem és nem lett az ügyből semmi. Aztán egy­szer szóba jöttem a Vasasnál, de mégis Kántort igazolták le. Az Újpesthez akkor elmentem volna, de a későbbiekben több minden Pécshez kötött,-nem is foglalkoztam a távozás gondo­latával. — Hányszor szerepelt az után­pótlás válogatottban? — Négy alkalommal játszot­tam az utánpótlásban. Sérülé­sem akadályozott abban, hogy ez a szám nem növekedhetett. — Gyakran volt sérült. Vajon miért? — Valamennyi sérülésem izomsérülés volt. Sajnos sérülé­keny típus vagyok. Legutóbb — az SZMTE elleni mérkőzés előtt — például úgy sérültem meg, hogy szálltam ki az au­tóbuszból és rosszul léptem le a lépcsőn. — Milyen szereplést vár csa­patától? — A PMSC a játékosok ké­pessége alapján olkalmas or­ra, hogy NB l-be jusson. Ez nem jelentheti azt, hogy egy percre is lazíthatnánk. Még hátra van 13 forduló, nagyon oda kell figyelnünk. — Es ki lesz a másik felfu­tó? — Egy ideig arra gondoltam hogy a Debrecen. Jelenleg azonban olyan kusza a helyzet az NB II. élcsoportjában, hogy nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni. Nem elképzelhetet­len az sem, hogy a Székesfe­hérvár vagy az Izzó, esetleg a Szolnoki MTE. — Mit szeretne elérni még labdarúgóként? — Szeretnék még néhány évig NB l-es játékos lenni úgy, hogy a csapatnak ne legyenek kiesési gondjai. — Négyszer játszott az után­pótlás válogatottban. Az „A" válogatottban nem vár folyta­tást? — Ahhoz már „öreg” vagyok. — Hány éves? — Huszonhat. — Ha már a válogatottság­ról beszélünk, hadd kérdezzem meg: melyik nemzetközi mér­kőzése jelenti a legszebb em­léket? — Az EVK-ban a Newcastle elleni hazai mérkőzés. — Miért? — Az angol csapat az előző évben kupagyőztes lett és a döntőben az Újpesti Dózsánál bizonyult jobbnak. Nekünk, ak­kor mór a 32 között sikerült kiütnünk őket. Azt a mérkőzést nem lehet elfelejteni. Lázár Lajos Eredmények röviden LABDARÚGÁS. Az MLSZ hi­vatalos közlése szerint megvál­tozik a Labdarúgó NB II. és NB III. vasárnapi, március 27-i mérkőzéseinek kezdési időpont­ja. Az eredeti kezdés 15 órakor lett volna, dea Spanyolország — Magyarország válogatott lab­darúgó mérkőzés televíziós köz­vetítése miatt egy órával koráb­ban, 14.00 órakor kezdődnek a találkozók. BRIDZS. Véget ért az ez évi csapatbajnokság a KPVDSZ művelődési ház bridzs-szakosz- tályánál. Tizenkét csapat indult. 1. Mikolásné—Cziráky—dr. Kon­koly—dr. Orosdy csapata 180 pont, 2. Bari I.—Harsányi S. — Bariné—Harsány iné csapat 171 pont, 3. Vági—Trinn—Decleva —Sülle csapat 160 ponttal. TEKE. NB I. mérkőzések: Pé­csi Gázmű—Szombathelyi Sa- baria 8:0, férfi csapatok. NB II. mérkőzések: BTC—Kaposvári Vasas 5:3, női csapatok. Ba­kony Vegyész—-PMSC 7:1, férfi csapatok. LABDARÚGÁS. Országos if­júsági bajnokság dél-nyugati csoport: Zalaegerszegi TE—Pé­csi Sportiskola 3:1, Véménd— Komló 0:1, PMSC—Zalaszent- grót 0:0, PVSK—Szigetvár 3:0, Barcs—Máza szászvár 2:1. KOSÁRLABDA. Az európa bajnoki selejtezőre készülődő magyar férfi kosárlabda válo­gatott Bécsben 75:74 arányban győzött az osztrákok ellen. A csapatban játszott a pécsi Pál- völgyi is, aki 14 pontot szerzett. KOSÁRLABDA. NB II. mér­kőzések: férfi csapatok: Sportis­kola—Dombó 99:121, Pécsi Sportiskola—iFűzfő 85:77, Za­laegerszegi Építők—Pécsi Pos­tás 117:8, Női csapatok: Zala­egerszegi Volán—Komlói Bá­nyász 77:49, Szombathelyi Ta­nárképző—Pécsi Sportiskola 65:62. Verőd nyerte a belgrádi sakkversenyt Belgrádban befejeződött a nemzetközi női sakkverseny. A győztes a magyar Verőci Zsu­zsa lett, a szovjet Levityina ugyancsak 8 pontot szerzett, mint Verőci, de a Berker—So- neborn számítás alapján a ma­gyar sakkozónő lett "az első. A végeredmény: 1. Verőci (ma­gyar) 8 p, 2. Levityina (szov­jet) 8 p, 3. Ivánka (magyar) 7,5 p, 4—5. Markovics (jugo­szláv) és Georgieva (bolgár) 7— 7 p, 6—8. Pihajlics (jugoszláv), Baumstark (román) és Harts- tone (angol) 6,5—6,5 p. Kosárlabda NB I. állása Női csapatok 1. BSE 12 11 1 944— 648 23 2. MTK-VM 12 11 1 1002— 774 23 3. Bp. Spart. 12 10 2 943— 754 22 4. Csepel 12 8 4 826— 694 20 5. TFSE 12 7 5 823— 746 19 6. Pécsi VSK 12 7 5 869— 920 19 7. Diósgyőr 12 6 6 844— 861 18 8. BEAC 12 6 6 735— 802 18 9. KSI 12 6 6 959— 884 18 10. N.-kanizsa 12 5 7 806— 884 17 11. G.-MAVAG 12 5 7 755— 836 17 12. Székesf. 12 4 8 868— 879 16 13. Szeged 12 3 9 794— 900 15 14. V. Izzó 12 3 9 743— 902 15 15. Kecskemét 12 3 9 669— 870 15 16. ZTE 12 1 11 810—1038 13 MEGJEGYZÉS: az azonos pontszámú csapatok közötti sorrendet az egymás ellen elért eredmények határozzák meg. Férf csapatok 1. MAFC 12 11 1 1081— 931 23 2. Bp. Honvéd 12 11 1 1181— 976 23 3. Ganz-MÁV. 12 10 2 1088— 878 2> 4. Kecskemét 12 9 3 968— 882 21 5. Baja 12 8 4 1036— 922 20 6. BSE 12 8 4 862— 868 20 7. Csepel 12 7 5 1125—1010 19 8. Körmend 12 7 5 884— 906 19 9. V.Izzó 12 6 6 1008— 982 18 10. Sopron 12 4 8 1050—1128 16 11. Videoton 12 4 8 992—i1024 16 12. Pécsi VSK 12 4 8 1001—1102 16 13. TFSE 12 3 9 966—1077 15 14. Székesf. 12 3 9 924—1072 15 15. Miskolc 12 1 11 875—1104 13 16. Csőszerelő 12 — 12 853—1032 12 Döntetlen a 9. parti Csütörtökön Rotterdamban befeje­ződött a Portisch—Larsen sakkvilág- bajnok-jelölti negyeddöntő páros­mérkőzés szerdán a 40. lépésben függőben maradt 9. játszmája. A folytatásban Portisch, aki eaúttal a sötét bábukat mozgatta, nem tud­ta teljes mértékben érvényesíteni pozíció előnyét, az ellenfelek a 63. lépésben döntetlenben egyeztek meg. A páros mérkőzés állása: 5,5:3,5 pont Portisch javára. A 10. játszmára szombaton dél­után kerül sor. Szélesedik a sportág népszerűsége i Világszerte milliók kedvelik i Ráesett is van érdeklődés i Mostoha lehetőségek A szabad idő növeke­dése, az egészséges életmódra való törekvés tíz-, sőt százezreket, millió­kat vonz világszerte a pá­lyákra. Nemcsak az Egye­sült Államokban emelkedik a teniszt kedvtelésből űzők száma — sok millióra, ha­nem például Romániában közel ezer pálya épült az elmúlt időszakban. Cseh­szlovákiában és a Szovjet­unióban is mind többen is­merik fel, hogy a- tenisz egyike azoknak a sport­ágaknak, melyet korra, nemre való tekintet nélkül bárki űzhet, nagy előnye még, hogy nem kell hoz­zá csapat, akár ketten is csinálhatják. ;^OÉ||ÍÍ|§j|ÍéiÍ:: 1. Volán—BVSC 2. SZMTE—Sz.-fehérvárí MÁV 3. Oroszlány—MÁV DAC 4. KKFSE—Nagykanizsa 5. Gyula—Lehel SC 6. Bem SE—BTASK 7. Hajdúszoboszló—DMTE 8. B.-gyarmat—Kazincbarcika 9. B. Bányász—Ikarus 10. Inter—Milan 11. Napoli—Torino 12. Perugia—Verona 13. Roma—Lazio Pótmérkőzés: Nép­Nép­Magyar DN szabadság szava Nemzet 1 2 x 1 1 1 1 2 1 x 1 1 1 X 1 2 x 1 X 1 1 1 x 2 x 2 1 X 1 X 1 1 x 2 2 X x 2 2 2 2 1 x 2 2 1 1 X 1 1 2 X 1 X 1 1 1 X 1 X 1 x 2 2 1 1 1 1 1 X 1 1 X 1 2 1 X 1 A pécsi városi sportcsarnok­ban január 30-án megrende­zett. Magyarország—Svédor­szág tenisz Király Kupa mérkő­zés azt bizonyította, a tenisz sportnak Pécsett is nagy a tá­bora. Zsúfolásig megtelt a vá­rosi sportcsarnok, 3500 néző előtt játszottak a csapatok, még többen is lettek volna, de a nézőtérre több jegyet nem adtak ki. A budapesti szakma­belieket is meglepte, hogy a pécsi nézők milyen szakszerű érdeklődéssel figyelték az ese­ményeket A nagy mérkőzés után sokon fordultak a Me­gyei Tenisz Szövetség vezetői­hez, hogyan és hol lehet Pé­csett nem versenyszerűen teni­szezni. A válasz minden esetben ugyanaz volt. Jelenleg Pécsett erre alig van lehetőség. Kevés a pálya. Az utóbbi időben több pályát szüntettek meg, a Balokány-ligeti pályák közül kettőt a röplabdázóknak en­gedtek ót, és a megmaradt nyolc pályából hatra a Spar­tacus NB I. B-ben szereplő férfi és NB ll-ben játszó női csapata, és az egyesület te- rosziskolája tart igényt. Egy pá­lyát a szervezők bérelnek, tu­lajdonképpen csak egy pálya jut az érdeklődőknek. A PVSK- nál két pálya várja a tenisze­zőket. Az elmúlt években vezetői egy érdekes javaslattól fordulnak a Városi Tanácshoz. Az új, épülő lakótelepeken lé­tesítsenek bitumenes teniszpá­lyákat. Biztosan nagy népsze­rűségnek örvendenének, gon­dozásuk, kezelésük nem jelent problémát, és a környéken la­kó fiatalok és idősebbek között lennének olyanok, akik védnök­séget vállalnának a pályák fe­lett. A vállalatok, üzemek, de az iskolák is építhetnének te­niszpályákat mert nemcsak kis­pályás labdarúgás biztosíthat sportolási lehetőséget A te­niszt akár 60 éves korban is lehet űzni. Erre Pécsett is van­nak jó példák. Az utóbbi időben Pécsett el­hanyagolták az utánpótlás ne­velését. Az elmúlt évben meg­szervezett tenisziskola volt az első lépés, ahol 50 gyerek is­merkedett meg a sportággal, közülük tizenhatot ebben az évben versenyzőként foglalkoz­tat a Spartacus. Megoldódik az edzőkérdés is. Káplán István, aki néhány éve Nyíregyházára távozott, május elseje után ismét a pécsi teni­szezők mestere lesz. Működé­sétől sokat várnak. A Spartacus férfi csapata az NB I. B, o női együttes az NB II. mérkőzéseire készül. A Ba- lokány-ligetben már javában játszanak, két pályát a teni­szezők hoztak rendbe. Az első versenyt május 1-én rendezik, majd a megyebajnokság követ­kezik. Ebben az évben Pécs lesz a színhelye az országos vi­déki egyéni teniszbajnokságok versenyének, melyet július 15— 18 között rendeznek o Balo­kány-ligeti pólyákon. Szeptem­ber elején még egy nagy ver­senyük lesz a teniszezőknek, ek­kor rendezik a Sopianae Kupa viadalt A városi sportcsarnok adta lehetőséget is kihasználják a sportág hívei. A pénzügyi fe­dezet már biztosítva van a te­nisz-szőnyeg beszerzésére, ami azt jelenti, hogy nemcsak ver­senyeket, de edzéseket is tud­nak tartani, a téli hónapokban a pécsi teniszezők a városi sportcsarnokban. A szövetség vezetői az elkövetkezendő év­ben is szeretnének egy Király DÉDASZ épített Pécsett két te- Kupa teniszmérkőzést megren­niszpályát, ezzel szemben a POTE udvarán lévő két tenisz­pályát más célokra használják. Nem olyan régen szűnt meg a Gyermekklinika mögötti te­nisz-telep, és a Barbakán he­lyén is teniszpályák voltak. A Megyei Tenisz Szövetség dezni, erre vonatkozólag az il­letékesektől biztató ígéretet kaptak. A szövetség vezetői azon fá­radoznak, hogy a sportág né­pes szurkoló táborából mind többen aktív részesei legyenek a sportágnak. Hegyi István RADIO KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Rügyek és virágok a mikrosz­kóp alatt. 8.37: Kentner Lajos és a Magyar vonósnégyes lemezeiből. 9.34: Engyem, bengyem . . . 9.53: Ibert: Já­ték: 10.05: Iskolarádió. 10.35: Kassák Lajos versei. 10.40: Weber: A bűvös vadász — A III. felvonás fináléja. 11.00: A magyar nyelv hete. 11.45: Magyar énekkarok felvételeiből. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Ma­gyart' Imre népi zenekara játszik, Kiss Károly nótákat énekel. 13.52: Fáklya- vivők — XII. rész. 14.25: ..Nyitnikék" — Kisiskolások műsora. 15.10: Egy dél-alföldi nótafa. 15.30: Polkák fú­vószenekarra. 15.38: Beethoven mű­veltségi verseny. 16.05: Húszas stúdió. 17.07: Beethoven: B-dúr zongoraver­seny. 17.39: Katedra — pedagógusok továbbképző tanfolyama. 18.00: Gra- bócz Miklós népdalfeldolgozásaiból. 19.15: Rose Maria. Részletek Friml operettjéből. 19.35: Kapcsoljuk a Ze­neakadémia nagytermét. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zene­karának és énekkarának hangverse­nye az ifjúságnak. Közben: kb. 20.40: Láttuk, hallottuk, kb. 21.00: Az orató­rium közvetítésének folytatása. Kb. 22.20: Tíz perc külpolitika. Kb. 22.30: Dzsesszfelvételekből. 23.20: Magyar előadóművészek Honegger felvételei­ből. 0.10: Könnyűzene — hangszer­szólók. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Vincze Ottó operettjeiből. 8.33: Nóták. 9.15: Műemlék épületek A RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ MŰSORÁBÓL. és hajók védelme. 9.33: Táncdalok Berlinből. 10.00: A zene hullámhosz- szán. 11.50: Felépült a házunk. 12.00: Dzsesszfelvételekből. 12.33: A fegyver- kovács. Részletek Kortzing operájá­ból. 13.15: A nappal születése. Mai görög költők versei. 13.33: Tavaszi madrigál. 14.00: Kettőtől ötig.1.. 17.00: ötödik sebesség. 18.03: Min­denki iskolája. 18.33: Szimfonikus könnyűzene. 19.30 : 3 x 3. 20.00: Jónás Mátyás népi zenekara játszik. 20.33: Falusi esték. 21.31: A Rádió Dalszín­háza. János vitéz. Közben: 23.22: őszi rigódal. Aprily Lajos versei. 23.30: A János vitéz című daljáték folytatása. HARMADIK MŰSOR 14.05: Olasz muzsika. 15.00: Zene­kari muzsika. 17.00: Az 1976. évi Newport dzsesszfesztivál felvételeiből. Bili Evans triója játszik. 17.30: Visz- szapillantás 1947—1977. 18.05: Rádió- hangversenyekről. 18.35: Haydn-mű- vek. 19.15: Iskolarádió. 19.33: Az esszéírás mesterei. 20.03: Bach-mű- vek csembalón. 20.50: Don Carlos. Részletek Verdi operájából. 21.42: A Tátrai vonósnégyes hangversenye a Zeneakadémia nagytermében. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Műsorismertetés, hírek. 17.05: Ritmus és dallam. — Hétvégi prog­ramjavaslat. 17.30: Orvosi tanácsok: a mozgásról. 17.35: Sportmagazin. Szerkeszti: Kovács Imre. 18.00: Dél­dunántúli híradó. 18.15: Mágnás Miska. Részletek Szirmai Albert ope­rettjéből. 18.25: Hírösszefoglaló. 18.30: Szerb-horvát nyelvű műsor. Hírek. — Énekkarok műsorából. — Délszlávok a Magyar Tanácsköztár­saság harcaiban. II. rész. — Nép­szerű komolyzene. 19.00: Német nyel­vű műsor. Hírek. — Eredményesen szereoeltek a Reicht brüderlich die Hand vetélkedőn: a solési nemzeti­ségi énekkar. 19.30: Műsorzárás. MAGYAR TV 9.23: Idősebbek is elkezdhetik. Té­vétorna (ism.) 9.30: Lottósorsolás. Helyszíni közvetítés a Lottó 12. heti számhúzásáról. 10.00: Kuckó (ism.) 12.05: Osztályfőnöki óra (középisk. II—III. oszt.) Honvédelmi ismeretek. 15.55: Iskolatévé. Irány az egyetemi Előkészítő a felsőfokú felvételi vizs­gákra. Térgeometria — II. rész. 16.38: Hírek. 16.45: ..Sík mezőben hármas út", mesevetélkedő kisdobosoknak. 17.20: Reklámműsor. 17.25: Természet­barát. A Telesport turisztikai maga- i zinja. 17.45: öt perc meteorológia. 17.50: Quintipor és Titanilla. Portré­film Vántus Istvánról. A Szegedi Kör- . zeti Stúdió műsora. 18.20: Reklám­műsor. 18.25: Mindenki közlekedik . . . 18.40: Megújulás (3.). Mire költünk 45 milliárdot? 19.05: Reklámműsor. 19.10: Esti mese. 19.20: Idősebbek is elkezdhetik. Tévétorna. 19.30: TV-Hír- adó. 20.00: Ki mit tud? II. Közép­döntő. Közvetítés a Pataky István Művelődési Házból. 22.30: Delta. Tu­dományos híradó. 23.10: TV-Híradó 3. MÁSODIK MŰSOR 20.00: Hans Frank naplója. Lengyel dokumentumfilm. 21.20: TV-Híradó 2. 21.40: Vezényel a szerző. Aram Ha- csaturján hangversenye a Magyar Te­levízió IV. Stúdiójában. A zene, ze­ne, zene . . . hangversenymelléklete. JUGOSZLÁV TV 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: Mágnes — adás gyermekek­nek. 18.15: Közönségesen nézve. 18.45: Énekesek és dalok. 20.00: Fé­nyes színpad — szórakoztató-zenei adás. 20.50: San Francisco utcái — filmsorozat. 21.40: Arcképek. 22.25: Sakk. MÁSODIK MŰSOR 18.45: Odüsszea 2200 — rajzfilm­sorozat. 19.05: Dokumentumfilm. 20.00: Stúdió III. 21.00: Huszonnégy óra. 21.15: Mihajlo Vajman hangver­senye — zongora. Dunántúlt napi» Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzki Ervin Főszerkesztő-helyettesek: Báling József és Hallatna Erzsébet Szerkesztőségi ügyelet 8—20 óráig 10-053, 20 óra után 15-726 Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: 7601 Pécs, Hunyadi út 11. sz. Telefon: 15-000, 15-762, 15-852, 15-245, 15-264 Szerkesztőség telex: 12-421 Kiadó telex: 12-320 Készült ofszet rotációs eljárással Saphir 96-os gépen Pécsi Szikra Nyomda 7630 Pécs, Engel János u. 8. Tel: 13-177. 13-696. Telex: 12-211 Felelős vezető: Melles Rezső Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 21 Ft Indexszám: 25 054 ISSN 0133-2007

Next

/
Oldalképek
Tartalom