Dunántúli Napló, 1976. november (33. évfolyam, 302-331. szám)

1976-11-06 / 307. szám

SZILVESZTER OPATIJÁBAN autóbusszal dec. 29—jan. 2-ig 5 nap 3250,— Ft SZILVESZTER KUBÁBAN repülővel dec. 29—jan. 10-ig 13 nap 19 900,— Ft NŐNAPI KÜLÖNVONAT OPATIJÁBA 1977. márc. 4—10-ig 7 nap 2150,— Ft • JELENTKEZÉS A COOPTOURIST IRODÁBAN: PÉCS, KOSSUTH U. 33. TEL.: 13-407. LAKÁS-INGATLAN Elcserélném a Sörgyár közelében levő szoba­konyha, előszoba, élés­kamrás, udvaros, olcsó bérű Pl K lakásomat uránvárosi, kizárólag földszinti lakásra. — ,, Megegyezünk" jeligé­re a Hunyadi úti hir­detőbe. Győri, egyszoba-kom- fortos, tanácsi lakáso­mat hasonló pécsiért elcserélem. ,,Január’' jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Elcserélném háromszo­bás, távfűtéses, taná­csi, kertvárosi lakáso­mat harmadik kerületi hasonlóra vagy gázfű­tésesre, esetleg tanácsi rendelkezésű házra. — ,.Tavaszi csere” jeligé­re a Hunyadi úti hirde­tőbe. Debreceni belvárosi, 1 szoba összkomfortos, tanácsi, földszinti, föld­gázfűtésű lakásomat pécsi hasonlóra elcse­rélném. ,.Lehet másfél szobás is” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Uránvárosi 2 szobás, ét­kezős, távfűtéses, taná­csi lakást cserélnék 1 másfél és egy egyszo­bás tanácsira. ,,Meg­egyezünk 76" ieliqére a Sallai utcai hirdetőbe. Bonyhádi, 2 szoba kom fortos, aarázsos, taná esi, földszintes lakáso mat elcserélném pécs lakásért. ,,őszutó” jel igére a Sallai utca hirdetőbe. Eladó Zsolt u. 1. szám alatti, I. emeleti, más fél szoba összkomfortos fürdőszobás lakás. Há lózati gáz van. Érdek lődés: dr. Kecskés Lász ló, Pécs, 1. számú ügy védi Munkaközösség. Pécsett az István u. 35. szám alatti ház beköl­tözhetően eladó. Szigetvári, szoba-kony- has, eloszobas, mosdo- túikés, J. emeleti, fő- bérieti,^ tanácsi lakáso­mat elcserélném ha­sonló pécsi lakásra. — ,,Lehetőleg házmesteri lakos legyen” jeligére a Sallai utcai hirdető­be. Budapesti 2 szoba, sze­mélyzeti szobás, nagy­méretű tanácsi lakáso­mat elcserélném pécsi 2 vagy 3 szobás laká­sért. ,,Népstadion mel­lett” jeligére a Sallai utcai _hirdetőbe._____ K arbantartott 3x300 n-öl szőlő — négyszögölen­ként 100 Ft-ért — el­adó. Takács, Építők út­ja_20/B. ___ _ E ladó Patacson 630 n-öl szőlő, lakható épülettel. Megosztva házhelynek is alkalmas. Érdeklődni: Patacs, Dzsámi u. 4. szám. Gombos Lajosné. 110 ezer kp. plusz havi törlesztéssel másfél szobás szövetkezeti la­kást vagy családi há­zat keresek. ,,Csak pé­csi érdekel” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Kővágószöllős legszebb részén 250 n-öl szőlő, 250 n-öl gyümölcsös, 600 négyszögöl epres — megosztva is — el­adó. Rákóczi u. 61. Kő­vágószöllős. 700 négyszögöl gyümöl esős megosztva is el adó. Érdeklődni: I. ke rület, Kirov u. 43. szám 400 n-öl szőlő-gyümöl esős, lakható épületté együtt eladó. Pécs, Ja kabheqyi u. 63/1. szám Érdeklődni délután órától, 18-907 telefonon Harkányban 330 négy szögöl újtelepítésű sző lő, új, komplett épület­tel, pincével eladó. Jó állapotban levő gépko­csit beszámítok. Pécs, Engels u. 42/A. Házhely — 448 n-öl — eladó a Marx úton. — Meqosztható. Jó álla­potban levő qépkocsit beszámítok. Pécs, En­gels u 42/A. Eladó 286 négyszögöl szőlő a Csertetőn. Ér­deklődni: Szabolcsfalu, Egyenlőség u. 13. Ko­vács János. (Kenyérgyár felett.)_________________ 3 szobás, modern, össz­komfortos családi ház 182 négyszögöl telekkel eladó. Bródi Sándor u. 47. Telefon: 15-268, 8— 16 óráig. Postavölgyben kertész­kedésre alkalmas, 556 négyszögöles parcellák áron alul eladók. Ér­deklődni: Mátyás király u._16._______________ To mpa Mihály utca 33. számú házrész sürgősen eladó. Kertvárosban 2 szobás, összkomfortos családi ház, garázzsal eladó. Tolsztoj utca 22. (18 óra után.) Asztalos János útról nyí­ló Törpe utcában befe­jezéshez közel álló 4 és fél szobás családi ház, garázzsal, fizetési köny- nyítéssel eladó. Érdek­lődni: helyszínen vagy 11-888 telefonon. ZALAEGERSZEGI 2 és fél szobás, első emeleti OTP öröklakásomat sür­gősen hasonló pécsire cserélném. ,.Január 04257” jeligére a zala­egerszegi Magyar Hir­detőbe. Eladó családi ház fű­téséhez új PGN tip. olajégő, nagyméretű Teschauer üvegfal, 7 köbméter oltott mész, vas üvegfal és pinceab­lak. Pécs, Fülemüle út 17/o,_____‘ H ázrész, 2 szoba, für dőszoba, konyha beköl tözhetően eladó. Érdek lődni: Anikó u. 4. IX emelet 27. 17 óra után^ Pécsett, a Magaslat úton .kétszobás, gázfű téses öröklakás eladó Érdeklődni: Varga. Su rányi M. u. 1. Telefon 21-856. Családi ház garázzsal szintenként beköltözhe tőén eladó. Pécs, Főis kola út 4/1. VARJUK ONT a Bem utcai ÉLELMISZER-CSEMEGE boltunkban (volt Konzerv bolt) november 8-13. .40% ÁRENGEDMÉNY K0NZERVEKBŐL november 8-december 31. 30% ÁRENGEDMÉNY különböző fajta TEÁBÓL Keresse fel ÉLELMISZER­CSEMEGE BOLTUNKAT — érdemes! Kétszobás családi ház lakáscserével eladó. Ér­deklődni: Komlód Diófa utca 3. Patacson, Bajmi dűlő­ben 422 négyszögöl vasoszlopos lugasrend­szerű, adómentes, ter­mő szőlő, építési anyag­gal, tervrajzzal megfe­lezve is eladó. Érdek­lődni: Patacs, Fő utca 32. Szentlőrincen házhely eladó. Érdeklődni: Szi getvár, Kórház út 4. Balatonkeresztűron, Ady Endre úton 133 négy­szögöl telek sürgősen eladó. — Érdeklődni Egerág, Petőfi utca 2. Bátaszéken kétszintes, új, központi fűtéses ház 2 család részére is el adó. Dr. ördög, Buda pest, XIV., Csokor út 2 Lakást vennék OTP át vállalással. 50 000 kp van. Minden érdekel ,,Pécs vagy környéke* jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Kis családi ház 300 négyszögöl szőlő és gyümölcsössel, teljes fel­szereléssel eladó. Meg­tekinthető mindennap 15 óra után Mária dű­lő 13. Vasas l-en buszmegál­lóhoz 10 percre 260—300 négyszögöles kert-par­cellák eladók, vagy sze­mélygépkocsira elcse­rélnénk. Víz, villany, kút van. Érdeklődni: Vasas I., Sas utca 12. Zsifkovics. Eladnám vagy elcserél­ném kétszobás, konyhás családi házamat, pincé­vel, gazdálkodásra al­kalmas helyiségekkel, kevés szőlővel, barac­kossal kisebb lakásért. Pécs, Erdész utca 43. Balatonfenyvesen 208 négyszögöl telek eladó. Telefon: 18-200. Ungvár utca 45. Szigeti. Pécsi kétszobás, modern lakásomat székesfehér­vári hasonlóra vagy na­gyobbra cserélném. — ,.összkomfort” jeligére a székesfehérvári hir­detőbe. Bútorozott, központi fű­téses albérleti szoba fürdőszoba használat­tal egy vagy két leány részére kiadó. Pécs, Rácvárosi út 55. 180 négyszögöl házhely eladó. Harkány, Erdő­szel u. 9. Kodály Zoltán úti ga­rázssorban garázs el­adó. ,,50 000” jeligére a Hunyadi úti hirdető­be. Alpesi ház a Csele pa­tak mellett, lakhatási engedéllyel eladó. Ér­deklődni vasárnap a helyszínen és Pécs, 12- 683 telefonon. Elcserélném III. emeleti, másfél szobás, távfű­téses, tanácsi lakásomat régi egyszobásra, meg­egyezés alapján kp-vel. ,,Krisztina téri lakás” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 2 szobás, távfűtéses, szövetkezeti lakás el­adó. Mezőszél u. 6. I. emelet. Barkó. Érdek­lődni: 17 óra után. ADÁS — VÉTEL Eladó: villany varrógép újszerű, egyszemélyes rekamié nagyon jó ál­lapotban. Pécs, Kossuth L. u. 50., emelet, Balás. Megtekinthető 6-án, szombaton egész nap, más napokon délután fél 6 után. A PÉCSI BORGYÁR FELVESZ FÉRFI ÉS NŐI segédmunkásokat, valamint EDZÉS- ÉS HŐKEZELÉSBEN JÁRTAS vasipari szakmunkást Jelentkezés: Pécsi Bőrgyár munkaügyi osztályán Dolgosokat felvesznek A SZIGETVÁRI Építő Szövetkezet, 7901 Szigetvár, Dencsházai út 6—8. Postafiók 39., felvételt hirdet műszaki vezető-főmérnöki állás betöltésére. Feltétel: építészmérnöki. vagy ma­gasépítő üzemmérnöki végzettség, több éves építőipari kivitelezői gya­korlat. Jelentkezést a szövetkezet el­nökéhez címezve írásban, részletes önéletrajz és eddigi működés leírá­sával kérjük. (2511) A B. M. SÜTŐIPARI Vállalat azon­nali belépéssel 2 szentlőrinci lakosú tehergépkocsivezetőt felvesz. Jelent­kezés a vállalat központjában, Pécs, Szalai A. u. 1., a gépkocsi-előadó­nál. (472996) A SZENTLÖRINCI Állami Gazdaság tarcsapusztai telepére sertésgondozót vesz fel. Jelentkezés személyesen a telep vezetőjénél. (473000) A CSECSEMŐOTTHON (Pécs, Ki­lián György utca 2. sz.) 8 órás mun­kaidőre konyhalányt felvesz. (2572) D-VIZSGAVAL rendelkező gépkocsi- vezetőt keresünk felvételre, valamint 15 Mp-os úthengerrel bérmunkát vál­lalunk. Jelentkezés: Költségvetési Özem Sellye, Sport u. 8. (472975) A PÉCSI Dohánygyár felvételre keres betanított női munkaerőt dohányipari gépek kezelésére. Je­lentkezés a munkaügyi osztályon. (472986) TANÁRKÉPZŐ Főiskola gazdasági igazgatósága takarítót és 4 órás munkaidővel segédmunkást alkal­maz. Nyugdíjasok is jelentkezhet­nek. (2613) AZ UROLÓGIAI Klinika laborasz- szisztenst helyettesítésre — segéd­nővért és takarítónőt felvesz. Mun­kácsy u. 2. J10278) MERUKE meglepetés: nov.4—10 Férfi, — női és gyermek fehérneműk, — kötöttáruk, — és felsőruházati cikkek, — jersey méteráruk bő választékával várjuk kedves vásárlóinkat Pécsett, Komlón, Mohácson és Siklóson. • FIGYELJE KIRAKATAINKAT! • MOST VÁSÁROLJON! ÁRENGEDMÉNY A MECSEKVIDÉKI Vendéglátó Vál- lalat felvételre keres munkaerőket a komlói illetve pécsi iskola konyhái­ra, konyhai segédmunkás, kézilány és szakács munkakörbe. Jelentkezés Pé­csett a vállalat információs irodá­ján Pécs, Perczel u. 15. sz. és a vállalat komlói kirendeltségén. (472974) RAKTÁRI munkára férfi és női dolgozókat felveszünk. Jelentkezni: Pécs, Felsőmalom u. 25. (10225) MÉH Vállalat tmk-üzeme felvétel­re keres gépjárműalkatrész raktári kiadót, autószerelő csoportvezetőt, autó-villamossági szerelőt, nehézgép­szerelőt és 4 órás munkaidőre taka­rítónőt. Jelentkezés: Pécs, Gomba utca 4. sz. tmk-müvezetőnél. (2569) ÉLELMISZERKERESKEDELMI eladó- kát (kezdőket is), továbbá szakkép­zett húsbolti eladókat felveszünk. Baranya megyei Élelmiszerkereske­delmi Vállalat munkaügy, Pécs, Ku- lich Gyula utca 13. (2548) AZ ÖNTÖDEI Vállalat Mohácsi Vasöntöde pályázatot hirdet — műszaki tanácsadó — állás betöl­tésére. Mérnök-közgazdász képzett­ségűek jelentkezését várjuk. Kérjük a jelentkezést írásban vagy szemé­lyesen megtenni a gyáregység sze­mélyzeti vezetőjénél. Fizetés a vál­lalat kollektív szerződése szerint történik. Mohács, Kossuth Lajos u. 55. Telefon: 105. (2512) A BARANYA megyei Cipőipari Szövetkezet tűzödei varrógép mű­szerészt azonnali belépéssel felvesz. Jelentkezés: Pécs, Szabadsáq út 58. sz. alatt. (2561) KARBANTARTÓ részlegünkhöz asz­talos, villanyszerelő, lakatos és fes­tő szakmunkásokat felveszünk. Bara­nya megyei Élelmiszerkereskedelmi Vállalat műszaki osztály Pécs. Rá­kóczi út 50. (2547) GÉPIPARI technikumot végzett fér­fi munkaerőt felveszünk állóeszköz­gazdálkodó — energetikus munka­körbe. Pécsi Faipari Szövetkezet Pécs, Bolgár Néphadsereg u. 10. (50004) IPARVÁLLALAT — pécsi központ­tal — jogi diplomával rendelkező, jogügyi előadót felvesz. Jelentkezé­seket: önéletrajzzal, „B. kát. vál­lalat" jeligére a Sallai utcai hir­detőbe kérjük. (472999) 4 ÓRÁS munkaidőre, nyugdíjas takarítónőt alkalmazunk. Elsősorban Tettye környéki lakosok jelentkezze­nek. Orsz. Természetvédelmi Hiva­tal Pécs, Tettye tér 9. (10165) TEHERGÉPKOCSIVEZETŐT felve­szünk, legalább 5 éves vezetési gyakorlattal. Külszolgálat: Baranya— Tolna—Somogy megyékben. Bővebb felvilágosítás: Mértékhitelesítő Hi­vatal Pécs, - József A. u. 13. sz. alatt, november 8-tól, hivatalos időben. (10230) KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS! A Steinmetz Miklós művelődési ház (Pécs, Megye utca 20.) irodalmi színpada, színjátszó csoportja felvételt hirdet. Jelent­kezni lehet: 1976. november 10-ig minden szerdán délután 14—17 óráig. Az érdekelteket a Ki mit tudra felkészítjük. ÉRTESÍTJÜK a lakosságot, hogy a pécsi Konzum Aruház 1 kW-os kábelépítése befejeződött és feszült­ség alá került. A vezeték érintése életveszélyes I HALÁLOZÁS Fájdalommal tudatjuk, hogy sze­retett édesanyám, nagymamánk, anyósom, dédanyánk, testvérünk és kedves rokonunk, OZV. KIS TAMÁS FERENCNÉ Péter Verona rövid szenvedés után 72 éves korában elhunyt. Temetése november 10-én, szerdán fél 3 óra­kor lesz a pécsi központi temető­ben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy sze­retett jó férj, édesapa, após, nagy­papa, dédpapa, testvér és kedves rokon, HAMVAS MÁTYÁS birjáni lakos 74 éves korában, hosz- szú betegség után elhunyt. Teme­tése november 9-én, kedden fél 1 órakor lesz a pécsi központi teme­tőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy sze­retett jó férj, édesapa, após, nagy­papa, testvér és kedves rokon, NIKOLOV PÉTER volt szigetvári lakos, 76 éves korá­ban rövid szenvedés után elhunyt. Temetése november 9-én, kedden fél 3 órakor lesz a pécsbányatelepi temetőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy mun­katársunk, LULIAK VINCE, a Mecseki Ércbánya V. IV-es üzem dolgozója, hosszú betegség után 54 éves korában elhunyt. Temetése november 10-én, szerdán fél 4 óra­kor lesz a központi temetőben. Em­lékét kegyelettel megőrizzük. Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett férjem, édesapánk, vöm és ked­ves sógorunk, F. TÓTH JÓZSEF kispeterdi lakos, 51 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Te­metése november 9-én, fél- 2 órakor lesz a pécsi közporiti temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett jó anyánk, nagymamánk és dédikénk, OZV. PINTÉR (PFEIL) JÓZSEFNÉ Schmidt Katalin, volt vókányi lakos 78 éves korában, november 3-án, rövid szenvedés után elhunyt. Te­metése november 10-én, fél 2 óra­kor lesz a pécsi központi temető­ben. A gyászoló család. Fájdalomtól összetört szívvel tu- * datjuk, hogy forrón szeretett férjem, felejthetetlen édesapánk, apósunk, drága papucikám, vöm, sógorom és nászunk, ID. DÉVÉNYI ISTVÁN volt boltvezető, hirtelen eltávozott körünkből. Drága halottunkat no­vember hó 10-én, szerdán 1 órakor kísérjük utolsó útjára a pécsi teme­tőben. Emléke szívünkben örökké élni fog. A gyászoló család. Fájdalomal tudatom, hogy szere­tett férjem, ERDŐSY JÁNOS nagypostavölgyi lakos 72 éves ko­rában, hosszú szenvedés után el­hunyt. Temetése november 10-én, szerdán fél 1 órakor lesz a pécsi központi temetőben. Gyászoló öz­vegye. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy FOLDVÁRY ISTVÁNNÉ Vilax Johanna türelemmel viselt hosszú szenvedés után november hó 1-én 53 éves korában csendesen elhunyt. Utolsó útjára november 9-én 2 órakor kísérjük a pécsi köz­temetőben. A gyászoló család. Szomorúan tudatjuk, hogy szere­tett munkatársunk, FOLDVÁRY ISTVÁNNÉ, a Medikus Étterem h. vezetője örökre itthagyott bennünket. Emlé­két kegyelettel megőrizzük. A Me­dikus Étterem dolgozói. Fájdalommal tudatjuk, hogy sze­retett férjem, édesapám, ONDOK SÁNDOR vizsgabiztos, 61 éves korában, türe­lemmel viselt hosszú betegség után elhunyt. Temetése november 8-án, hétfőn fél 2 órakor lesz a pécsi központi temetőben. Részvétlátoga­tások mellőzését kérjük. A gyászoló család. A Gépjárművezetői Vizsgabizott­ság dolgozói fájdalommal tudatják, hogy volt munkatársuk, ONDOK SÁNDOR vizsgabiztos, október 30-án elhunyt. Temetése november 8-án, ^hétfőn fél 2 órakor lesz a pécsi központi temetőben. Emlékét megőrizzük. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy PÁL MÁTÉ volt vásárosdombói lakos, 86 éves korában elhunyt. Temetése novem­ber 9-én, kedden 12 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyá­szoló család. MODERN GARNITÚRÁK 3580 Ft-tól részletre VAJTA kárpitosnál, PÉCS, Déryné u. 11. US rendszámú Skoda S—100-as személygépko­csi kitűnő állapotban sürgősen eladó. Érdek­lődni minden este 18 órától, Szigetvár, OROSZLÁN Étteremben, Rajczy. Keveset használt, gyári 10/100-as DIAMANT sík- kötőgép, alacsony — magas tűkkel (plusz 1000 db tartalék), moto­ros hajtással eladó. — ,,Betanítással” jeligére a Sallai utcai hirdető­be. Rövid, páncéltőkés zon­gora eladó. Pécs, Ig­nác u. 7. Jagdterrier kutyakölykök és gyümölcsös eladó. — Hird, Szabadság u. 79. Eladó 9 éves tehén bi- kaborjúval, 4 éves Zsi­guli — olcsón. Szilvás, Attila út 6. Garázs és Zsiguli — UV-s forgalmi rendszá­mú — eladó. Ajánlato­kat: ,.Erdősáv” jeligé­re a Hunyadi úti hir­detőbe. _______________ E ladó: tégla, cserép, deszka, tetőléc, geren­da, megrendelésre mé­retre vágott stafni és szarufa, padlástégla, parketta, ajtó, ablak, betongerenda, vasge­renda. Erdős Gyula. Bajcsy-Zs. utca 10._ Eladó egy kétrészes mo‘ soqató és két fotel. — Diósi út 9. Nagygyümölcsű piros és fekete ribiszketövek darabonként 10 Ft-ért. francia évelő szegfűpa­lánta tövenként 3 Ft-ért kaphatók. Toronyi ker­tészet, Békéscsaba, Bo- tyánszki út 27. Eladó új üstház, 54 cm átmérőjű. Pécs, Zrínyi utca 17/2. OPEL REKORD TöÖcP 1700-as 1962—65 OS tí­pushoz karosszéria, mo­tor és futómű alkatré­szek eladók. Pécs, Su- rányi Miklós utca 10/a. Dergez. Telefon: 15-950. Megkímélt 412 . MOSZK­VICS eladó. Telefon: 15-558, este: 13-881. VEGYES Garázs kiadó. Kertváros, Bogár u. 29. Szódavizet előjegyzésre, esküvőre, rendezvények­re, házhoz és vidékre szállítok, illetve ballo­nok töltését vállalom. Villányi László, Pécs, Felsőbalokány u. 42. — Telefon: 11-151. Házvezetőnőt keresek, 60 év körülit. ,.Vidéket kedvelők előnyben" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Vidékieknek nyelvtaní­tás 70 forinttól havonta levelezéssel, angolul, németül, franciául, oro­szul, olaszul, spanyolul, telefonetikusan (835-761) doktor Farkas, külföldi diplomás szaktanár. — 1149. Budapest, Tábor­nok 21. xi. sz. autójavító v. Szeged, Vásárhelyi P. u. 4. sz. 1977. évben vállalja IKARUS 55. és 66. típusú autóbuszok karosszériájának, vázszerkezetének felújítását, valamint cserefődarabos középjavítását. Kazánok, kemencék, terményszárítók tűzálló falazatának kivitelezése, javítása, rendszeres karbantartása rövid határidővel ELEKTROMOS KEMENCÉK javítását, teljes felújítását vállaljuk. A felújításra garanciát adunk. Tüzeléstechnikai és Építő Ipari Szövetkezet Cím: 1394 Budapest XIII., Hajdú u. 9. Ügyintéző: Karády László. Telefon: 290-632.

Next

/
Oldalképek
Tartalom