Dunántúli Napló, 1976. november (33. évfolyam, 302-331. szám)

1976-11-01 / 302. szám

A tartalomból: ' MAGYAR HAJÓK A VILÁGTENGEREKEN * MÓDOSUL AZ ALLAMI NYELVVIZSGA * KÉPMAGNÓ A HOMOK UTCÁBAN * A PIK BEPERELTE A GANZ-MÁVAGOT ■ - , ■ ...............— Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXXIII. évfolyam, 302. szám 1976. november 1., hétfő Ara: 1,50 Ff Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Kiemelt beruházásként épül a Chemical vegyi anyagokat feldolgozó gyára Barcson. Az épí­tés a tervezett ütemben halad. Dél-Somogy legnagyobb és legújabb üzemét 1977. november 7-re adják át rendeltetésének. Belül minden másképp néz ki Vizsgáztatják a rendszert Marad-e a palánk? Az emberek kételkednek. Ránéznek a Konzumra és azt mondják: „Á, ez nem nyílik meg november 7-re ...” Szemere Fe- rencné igazgató hallotta-e eze­ket a véleményeket? Hót persze hogy hallotta. És hozzáteszi: — Ha az ember kívülről nézi. azt hihetne, hogy csakugyan nem megy a nyitás. Szerencsé­re belül minden másképp néz ki. Szombaton délelőtt a táv­fűtőcsatorna fedólemezeit rak­ták a helyükre, illetve a csövek még szabadon álló részeit szi­getelték. Javában üvegezték a kirakatokat (a héten mór ren­dezni kell!) és nyers állapotban kész volt már a Rákóczi úti „vészkijárat" lépcsője... Az összkép még nem volt valami biztató, s aki csak ezt látja, az talán okkal kételkedhet. Csakhogy kimentek már a meghívók, s percnyi pontosság­ra kész a nyitó-program forga­tókönyve. A Konzum Áruházat november 5-én avatni kell. Szombati körsétánkat a II. emeleten kezdtük^ ott, ahol a vásárló mindenfajta iparcikket megtalál majd. Itt mór minden a helyén van, az áruval meg­rakott polcokat fóliatakaró védi a portól. Az ember legszíve­sebben (oqná a kosarat és vá­sárolna. Ma ezt teszik az áru­ház dolgozói. Fogják o kosarat és „vásárolnak". Az 500 főnyi személyzet részvételével próba- vásárlást csinálnak, hogy le­vizsgáztassák' a rendszert a vevő belépésétől a pénztár el­számoltatásáig. Holnap az I. emelet vizsgázik ugyanígy. Itt a cipő, a férfi-női konfekció és fehérnemű, méteráru, stb. ka­pott helyet. A földszinten ma kezdődik a munka dandárja, hiszen az itt dolgozók csak mára kapnak „védett" munkaterületet. A be­rendezés nagyrészt már a he­lyén van az ABC-részlegben, ahol ma a nem romlandó áruk ki­rakását kezdik meg. Kocsival, vagy kosárral nagyon kényel­mesen vásárolhat majd itt a vevő. A kényelmetlenség akkor kezdődik majd, amikor elhagy­ja a szállítószalagos, osztályo­zás pénztárakat. A jelenleg egyetlennek mondott Kossuth téri főbejárat miatt pont ott lesz a legnagyobb tömeg, ahol az ABC-ből kijövök nyugodtan csomagolnának. Vajon a Rá­kóczi úti „vészkijáratot" nem lehetne-e feloldani és állandó jelleggel megnyitni? Még mi­előtt omúgyis kikényszerítené ezt az „élet”. Persze kérdéses még az egész Rákóczi úti front. A szombati helyzet szerint még az sem volt biztos, hogy a palónkot egyáltalán elbonják-e. Fura lenne otthagyni. o A 121 millió forintos költség­gel épült szövetkezeti áruház a maga 8300 négyzetméter alap­területével a legnagyobb vidéki áruház lesz, amelynek ünnepé­lyes avatása pénteken délelőtt, szakmai bemutatója pedig dél­után lesz. A vásárlók számára november 6-án, szombaton reg­gel 7-kor nyílik meg a Konzum Áruház. Ezen a napon az I. és II. emelet, délután 5-ig, az élelmiszer-részleg pedig este 7- ig tart nyitva. November 8-tól az élelmiszer 7-kor. az I. és II. emelet fél 9-kor nyit, s az egész áruház este 7-ig lesz nyitva. Befejezte munkáját az MSZBT VI. országos értekezlete Vasárnap Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, az MSZBT elnöke vezetésével az el­nökség beszámolója és a szóbeli kiegészítő fölötti vitával folytatta munkáját a parlament kongresszusi termében a Magyar—Szov­jet Baráti Társaság VI. országos értekezlete. Az elnökségben foglalt helyet Győri Imre, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára is. A vita lezárása után az értekezlet ezután elfogad­ta az országos elnökség beszámolóját, annak szó­beli kiegészítését, vola- mint a társaság új mű­ködési szabályzatát. Az országos értekezlet ezután megválasztotta a Magyar—Szovjet Baráti Társaság 177 tagú új or­szágos elnökségét. Az országos elnökség első ülésén megválasztotta a 15 tagú ügyvezető el­nökséget. Az MSZBT elnöke Apró Antal, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja. Alelnökök: Duschek Lajos- né, a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsának titkára, dr. Ligeti Lajos akadémi­kus, Rapai Gyula, a Kos­suth Könyvkiadó igazgató­ja, dr. Tasnádi Emil, az Országos Találmányi Hiva­tal elnöke, dr. Tétényi Pál akadémikus, a Magyar Tu­dományos Akadémia Izo­tóp Intézetének igazgatója, Veres József nyugalmazott miniszter. Az MSZBT főtit­kára Nagy Mária, titkára Regős Gábor. Tagja az ügyvezető el­nökségnek Drucker Tibor, a Könyvkiadók és Könyv- terjesztők Egyesülésének főtitkára, Hegyes Ferenc, a Salgótarjáni Kohászati üzemek szalagszedő üze­mének vezetője, Koszti La­jos, a Lenin Kohászati Mű­vek igazgatója, Schwarcz József, a Mecseki Szénbá­nyák Vállalat MSZMP Bi­zottságának első titkára, Szász András, a Veszprém megyei Tanács elnökhelyet­tese, Szűcs Istvónné, a Magyar Úttörők Szövetsé­ge Országos Tanácsának főtitkára. Apró Antal zárszavában az újonnan megválasztott elnökség nevében köszöne­tét mondott a bizalomért, amely — mint mondotta — további, még eredmé­nyesebb munkára ösztönöz a magyar és a szovjet nejí- kapcsolatainak, együttmű­ködésének továbbfejleszté­sében. Konzum - nyitás előtt Szögedi, az ózdiak kapusa Sklözéssel hárít egy beadást a magasra ugró Lőrinci elől. Fotó: Arató László Fölényes pécsi győzelem PMSC—Ózdi Kohász 5:0 (4:0) Üjmecsekalja, 5000 néző. V.: Nagy M. PMSC: Katzirz — Ivá- nyi, Torna, Schulteisz, Kincses, — Kiss, (Dárdai L. a 67. perc­ben), Hergenrőder (Hámori, a 63. percben), Lőrincz, — Nagy, Dárdai P., Jónás. Edző: Kovács Imre. Ózd: Szögedi — Bíró, — Márton I., Szilágyi, (Márton II., a 60. percben), Fükő I., Murányi II., — Konyha, Ligeti, Fükő II. (Bakos, a 60. percben). — Csu- hány, Tóth. Edző: Frenkó László. A széltől támogatott PMSC nagy lendülettel kezdett, és már az első percekben lehetőség kí­nálkozott Kiss előtt, de hosszan szöktette magát, majd Nagy szabadrúgását hárította Szöge­di. A 10. percben adódott az el­ső igazi gólhelyzet a pécsiek előtt. Jónás beadott, Dárdai P. átemelt a kifutó kapus fölött, de ‘Fükő I. a gólvonal előtt mentett. A 14. percben vezetés­hez jutottak a pécsiek. Jobb oldalról Jónás ívelt be szögle­tet, a labda átszállt a védők fe­lett, és Hergenrőder közelről előrevetődve a jobb alsó sarok­ba fejelt. (1:0). Két perccel ké­sőbb növelte előnyét a PMSC. Ismét Jónás ívelhetett be szög­letet, a lepattanó labdát Lő­rincz egy csel után bal lábbal védhetetlenül lőtte a kapu kö­zepébe. (2:0). Néhány perccel később Kiss lövését a vendégek kapusa csak másodszorra ka­parintotta meg. Az ózdiak előtt a 20. percben adódott az első helyzet. Tóthot üresen hagyták, és a csatár az 5-ösről lőhetett, de Katzirz bravúrral védett. Kis­sé esett az iram. A 28. percben Nagy beadását Dárdai P. jó helyzetből mellé fejelte. Két perc múlva újabb gólt szerzett a Pécs. Jónás az ózdi térfél kö­zepén néhány métert vezette a labdát, majd 25 méterről nagy gólt lőtt a bal felső sarokba. (3:0). Mindössze 3 percet kel­lett várni a negyedik pécsi gól­ra. Hergenrődert a 16-oson be­lül Fükő I. felvágta. A játék­vezető 11-est ítélt. A büntetőt Dárdai P. a bal sarokba lőtte. (4:0). A félidő utolsó percében ismét Tóth előtt kínálkozott le­hetőség, de Katzirz ezúttal is jól avatkozott közbe. A második félidő pécsi tá­madásokkal kezdődött. A 49. percben Hergenrőder jó hely­zetből mellé lőtt. majd néhány perccel később Jónás lövését öklözte szögletre a vendégek kapusa. A 61. percben Nagy lövését kiejtette a kapus, o pécsi csatár rácsapott a lab­dára és az üres kapuba gurí­tott. (5:0). Változatlanul fölény­ben volt a PMSC. A 74. perc­ben Nagy lefutotta az ózdi vé­dőket, középre gurított, Hámori ügyesen átlépte a labdát, de Jónás nem számított a lehető­ségre és felszabadítottak a vendégek. Hatvan percig tartó remek játékával megérdemelten győ­zött a PMSC. Azonnal meguk- hoz ragadták a kezdeményezést, és végig irányítottak. A hajrá­ban érthetetlenül lefékeztek, de a vendégcsapat ekkor sem je­lentett veszélyt a pécsi kapura. A PMSC védelmének legjobb­ja Ivónyi volt, A középpályán Lőrincz nyújtotta a legjobb tel­jesítményt. Jól szerelt, nagysze­rűen indított és gólt is szerzett A hazai pólyán először bemu­tatkozó Hergenrőder nem oko­zott csalódást, sérülése miatt kellett lecserélni. Kiss igyeke­zett, de a befejezésekkel ezút­tal is adós maradt. A csatár­sorban meglepően harcosan küzdött Jónás és egy látványos gólt is szerzett. Nagy is meg­felelt, és a csereként beállt Há­mori is biztatóan mozgott. A vendégcsapatból nem lehet ki­emelni senkit. Lózár Lajos TOTO 1. Gonz-MAVÁG—Budafok 1:3 2 2. Oroszlány—Volán 2:0 1 3. Várpalota—Debrecen 2:1 1 4. Nagykanizsa—Szekszárd 1:1 x 5. KKFSE—Szolnoki MTE 2:1 1 6. Cegléd—Gyula 2:0 1 7. Törökszentmiklós—EGSZOV 1:1 i 8. Síküveggyár—B,-gyarmat 2:1 1 9. Ikarus—Kazincborcika 1:1 i 10. Napoli—Milan 3:1 1 11. Florentine—Torino 0:1 2 12. Perugia—Genoa 2:1 1 13. Sampdoria—Lazio 0:0 i-f 1 14. Pescara—Modena 2:0 1 m/ mu*.»» Berendezés alatt az áruház második emeleti műszaki osztálya.

Next

/
Oldalképek
Tartalom