Dunántúli Napló, 1976. október (33. évfolyam, 271-301. szám)

1976-10-13 / 283. szám

:;ÍÍlÍÍlillÍÍÍ!lÍÍ|lÉ:!i Bőrápolás — ősszel A változó időjárás megviseli bőrünket, tehát fokozott gond-' dal törődjünk ápolásával, hogy megvédjük a nemkívánatos el­változásoktól. Alapteendő: jó­minőségű krémmel biztosíta­nunk kell a bőr védelmét, ame­lyet mindig tiszta arcra kell fel­kennünk. A krémek egyrészt védik a bőrt a különböző káros hatá­sok ellen, (szél, levegő szeny- nyeződés, hőmérséklet változás, stb.), másrészt pótolják a bőr regenerálódásához szükséges anyagokat (zsír, vitaminok, szerves savak, víz, fehérjék stb.). A bőr regenerációs folya­mata az öregedés folyamán, valamint az őszi-téli hónapok­ban lelassul, ezért olyan bőr­ápoló szereket használjunk, amelyek összetételüknél fogva hatásosan regenerálják a bőrt. A száraz, vízszegény bőr kü­lönösen sok gondot okoz, mert még a gyengébb őszi napfény is növeli a bőr szárazságát, hú­zódik, ráncosodik. Az illatszer­boltokban sokféle belföldi és külföldi korszerű krémből válo­gathatunk. A helyes arcápolás alapjo, hogy mindenki saját bőrtípusá­nak megfelelő krémréteget ken­jen fel. A túl vastag krémréteg azért nem jó, mert csökkenti a bőr víz- és légáteresztő képes­ségét, „aláizzadást” okoz. A túl vékony réteg viszont kevés zsírt visz a bőrre, tehát védő hatása nem elég intenzív. Ki kell ta­pasztalnunk, mennyi a bőrtípu­sunkhoz legalkalmasabb krém- réteg-vastagság. Ha túl sok krémet használtunk és a bő­rünkbe 10—15 perc alatt nem szívódik fel, a felesleget vattá­val könnyedén töröljük le. A száraz, vízszegény bőrre lehetőleg kevés pudert hasz­náljunk, mert ez a kendőzőszer erősen szárító hatású. Az őszi napfény kozmetikai szempontból előnyösebb a bőr­nek, mint a nyári fényözön. De ne feledjük el, hogy az őszi na­pozáshoz is szükséges a bőrvé­delem. Használjunk napozó­szert, amely megvédi bőrünket a kiszáradástól és bőrrokon anyagai táplálják és puhítják a bőrt. Az őszi kozmetika egyik ha­tásos természetes „szépítőszere” — az uborkalé. Bársonyossá, üdévé, rugalmassá varázsolja a bőrt. Kiváló hatását igazolja, hogy egyre több olyan kozme­tikai készítményt találunk a bol­tokban, amely uborka felhasz­nálásával készült. Az uborkalét sokféleképpen használhatjuk: néhány csepp uborkáiét kever­jünk reggeli és esti krémünk­höz; az uborka puha belsejé­vel körkörös mozdulatokkal masszírozzuk meg arc- és nyak­bőrünket; uborkaszeleteket he­lyezzünk az arc és nyakbőrre; az uborkalét itassuk fel vatta­darabokkal és helyezzük a meg­tisztított bőrre; kitűnő pakolást készíthetünk, ha egy evőkanál uborkalét összekeverünk egy tojássárgájával. Kezdjük el mi­nél előbb az „uborka-kozmeti­kát". (F. K.) Guruló üzlet Félmilliós árukészlet az autóbuszban Az Ikarus Székesfehérvári Gyárában autóbuszban be­rendezett „mozgó ABC áruhá­zát” mutattak be kedden a szakembereknek. Egy különle­ges polc-rendszerrel felszerelt csaknem harminc négyzetmé­ter alapterületű IK 266 típusú autóbuszban ötszázezer forint értékű árut helyezhetnek el. Az újfajta „guruló üzlet" külö­nösen a peremvidékek áru­ellátását javíthatja, illetve nagy tömegeket vonzó rendezvénye­ken az alkalmi bolt szerepét töltheti be. Az Ikarus mozgó -ABC áruházának prototípusát az Észak-budai ÁFÉSZ vásá-' rolta meg a budai peremke­rületek ellátásának javítására. A tervek és a megrendelések szerint több mozgó ABC készül az idén az Ikarus székesfehér­vári gyárában. 1200 n-öl belterület el­adó. Nagyórpád, Ke­mény Zsigmond u.111. LAKAS-INGATLAN Aknás garázs eladó Komarov Gimnázium környékén. Telefon 17 óra után 11-939. Tüdőszanatórium alatt 430 n-öl telek, régi házzal eladó. „Török köz” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe, üres szobát bérelnénk két dolgozó fiú részére. Leveleket „34058” jel­igére kérjük a Hunyadi úti hirdetőbe. _______ 1 90 négyszögöl beépít­hető telek eladó. Meg­tekinthető a helyszí- nen: Engels u. 17. Összkomfortot bérelnék. „Garzon” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Garzont, másfél szobát bérelnék. „Kórház tér” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Balatonfüreden és Har­kányban épülő társas­üdülőből lakrészek elő- jegyezhetők a buda­pesti 49. ügyvédi Mun­kaközösségnél. Buda­pest XII., Alkotás u. 11. 369-338. Kérjen tá­jékoztatót! Albérleti üres szobát keresek középkorú férfi részére. Címeket „111” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe kérek. 180 n-öl szőlő eladó. Építési engedély nincs. Pécsújhegy, Bor utoa 26. sz.______ K ét szoba összkomfort és egy garázs eladó a ledinai ABC mellett. Vadász út 11. ill. em. 2. Telefon; 11-286. Sza­bó István. Szoba-konyhás lakást keresek 1 évre albér­letbe. „Nagyon sürgős” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Fiatal értelmiségi lány, központi fűtéses albér­letet keres fürdőszoba használattal. „Otthonra vágyom” jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. 2 adminisztratív dolgo­zó lány külön bejára­tú, fürdőszobás albérle­tet keres, konyhahasz­nálattal a belvárosban, vagy Uránvárosban. — „Október 15-től” jeligé­re a Sallai utcai hir­detőbe. Szoba-konyhát vennék, havi részletre. „Város­ban” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Belvárosi távfűtéses garzonlakást + 200 n-öl mecseki telket + némi készpénzt adok na­gyobb, belvárosi la­kásért. „III. emeletig” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Szigeti városrészen 3 szobás, távfűtéses, PIK lakásomat elcserélném nagyobbra, a Petőfi ut­ca környékére. Ajánla­tokat a 19-635 telefo- non, 6 óra után. Lothárdon, Kossuth La­jos utca 7. szám alatti családi ház — nagy kerttel — eladó. _______ E lcserélném ráfizetéssel uránvárosi, 4. emeleti, 2 szoba összkomfortos, tanácsi lakásomat ha­sonló 2 %—3 szobás­ra. „Claudia” jeligére a Sallai utcai hirde­tőbe. Ady Endre u. 74. szám alatt házrész eladó. Érdeklődni lehet: na­ponta 10—17 óráig. Szigeti út 38. számú családi ház beköltözhe­tően eladó. Érdeklődni: szombat. vasárnap a helyszínen, más napo­kon Atléta u. 16. szóm. különlegességeket kínál a LAKÁSTEXTILBŐL!JA Kossuth tér — Bem u. sarok Telefon: 12-814. Szalai András utcai, 36 m2-es, összkomfortos, szövetkezeti lakásomat elcserélném nagyobb tanácsira. „Nóra” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. 1 2 szobás szövetke­zeti vagy OTP örökla­kást keresek. „Rezeda” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Közép-Daindol 64. szám alatt 2x250—300 n-öl parlag terület olcsón eladó. Erdő szélén, út mellett van. Levélcím: Illés László, 7391 Felső- mindszent, Boródpuszta. Kis családi ház eladó. „140 ezer” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Belvárosi, nagyméretű, szoba-konyhás, komfor­tos, tanácsi lakásomat elcserélném nagyobbra, vagy Pécs környéki, ki­sebb családi házra. Választ: „Köztársaság téri lakás” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Eladó olcsón, egyszo­bás, konyhás családi ház 187 n-öl kerttel. — Érdeklődni: mindennap, Eilend, Petőfi u. 54. Kodály utcai 2 szoba összkomfortos lakásomat — garázzsal — eladom, vagy családi házra cse­rélném. „OTP” jeligére a Sallai utcai hirde­tőbe. Elcserélném Donátus melletti 400 négyszögöl szőlőmet — lakható épülettel — 1 szoba­konyhás lakásért. „ Be­tegség miatt” jeligére a Sallai utcai hirde­tőbe. Elcserélném másfél szo­bás, összkomfortos, uránvárosi, távfűtéses, szövetkezeti lakásomat szoba-konyhásra. „Kom­fort 50” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. 200 n-öl házhely, pano­rámás helyen eladó. Pécs, Mezőszél u. 6. X/38. Telefon: 10-553. Egyszobás lakást ven­nék. Minden megoldás érdekel. „Mónika” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Másfél szobás, komfor­tos házrész eladó. Pécs, Zrínyi u. 6. Blázsovics. Érdeklődni: 16 óra után. Kétszobás, 60 m2-es ház, 260 000 Ft-ért eladó. — Endre u. 6. Üres szoba-konyhás al­bérletet keresek két gyermekkel. — Telefon: 19-732. Koltai. Eladó háromszobás ház­rész a Szabadság ut­cában. Cserével elfog­lalható. — Érdeklődni: Rákóczi út 39/A. Ház- felügyelőnél. ____________ N égy és fél szobás, új, kétszintes központi fű­téses családi ház el­adó. Nyaralót vagy új gépkocsit beszámítok. Pécs, Kővirág u. 19. (Fülemüle utcából nyí­lik.) _________ E lcserélném tanácsi, komfortos nagy laká­somat földszinti gáz­vagy távfűtéses gar­zonért, sürgősen, ráfi­zetés nélkül. Kolozsvári u. 13. sz. I. em. 8. ajtó. Miklós. Bútorozott szoba fürdő­szoba használattal két lány részére kiadó. — Bem u. 20. I. em. _____ F őútvonalhoz 50 m-re gyümölcsös csemege lugasszőlővel, faházzal eladó. „Hétvége” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Két családnak is meg­felelő kertes, összkom­fortos házunkat kétszo­bás összkomfortosra cse­rélnénk különbözette!. Érdeklődni: Antónia u. 22. szám. Megbízható dolgozó nőt magányoshoz lakótárs­nak felveszek albérletbe azonnal. Kolozsvár u. 13. I. emelet 8-as ajtó. Szoba-konyhás, fürdő­szobás családi háza­mat 400 n-öl területtel és garázzsad eladnám, vagy szövetkezeti lakás­ra cserélném. Pécsbá­nyatelep, — Debreceni Márton út 4. szám. Balaton fenyvesen 125 n-öl közművesített víz­parti telek eladó. Ér­deklődni: telefonon: 13-068. 9—12 óráig. Hu­nyadi út 12. Kőrös. ELADÓ 1 db KM 251 típusú üzemképes kotrógép és I db ZSUK A—0 típusú csukott kis teher­gépkocsi Érdeklődni lehet: Ke­let-baranyai Vízgazdál­kodási és Talajvédelmi Társulat, MOHÁCS, Vörösmarty u. 21. Telefon: 421. Ügyintéző: Kónya Tibor műszaki vezető. Jó állapotban lovas gu­miskocsi eladó. Sziget­vár, Temesvári u. 10. Varga.___________________ V eszek: bundát, esőkö­penyt, gumicsizmát, bőrcsizmát, vattakabá­tot. Koltai, Nagy Fló- rián u. 1. sz.___________ E ladó 1 db HÉVÍZ gáz­bojler, és 1 db 22 kg- os gázpalack. Ginder Rezső, Pécs, Tolbuhin út 34.__________________ CE-s 750-es Zastava el­adó. Regenye, Fő utca 27. 16 óra után. ________ A lumínium garázs el­adó. Érdeklődni: Liszt F. u. 18. Hordozható cserép-kan­dalló eladó. Pécs, Dó­zsa Gy. u. 71.__________ M üncheni Ármin és ki­tűnő szuka (Wienenau) német juhász kölykei előjegyezhetek. Sipter György, 7628 Pécs, Tol­buhin út 113/1. Olajkályha eladó. Pécs, Pósa Lajos u. 37._______ karambolos, 1000-es Wartburg, új motor és sebességváltóval — szétszedve —, 500-as Steyer Puch vizsgára felkészítve — költözkö­dés miatt — sürgősen eladó. Kóczián S. u. 12._____________________ O lajkályha (kandalló) eladó. Hompók József, Pécs, Perczel u. 40. szóm.____________________ C itromfa — terméssel — eladó. Pécs, Dobó István u. 56.________ 1 db NOVALUX villany tűzhely és 1 db bécsi páncéltőkés hosszú zongora eladó. 16 óra után. Atléta u. 4. FIAT 124-es családi okból eladó. Pellérd, Petőfi u. 33. Eladó 1978-ig műszaki vizsgázott Simson Schwalbe motorkerék­pár, valamint Simson Star és Csepel 125-ös alkatrészek. Hidas, Vö­rösmarty u. 36. Nemzetközi győztes szü­lőktől sima szőrű fox­terrier kölykök és egy másfél éves eladó. — László István, Kakasd, Rákóczi u. 215. Keresek megvételre jó állapotú 1000-es, kis­kérekű Wartburg ka­rosszériát. Mohács, Bér­kocsi u. 23. Benedek. Óriásgyümölcsű fügefa csemeték 20 Ft/darab eladók. Hunyadi út 19. Vadonatúj Veritas kö­tőgép eladó: ,,3800” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. VÁLLALATOK, SZÖVETKEZETEK részére M 16, M 20, M 24-es CSAVARANYÁT készítek. 1977-es évre még 20 000 db rendel­hető I TÍMÁR FERENC ESZTERGÁLYOS MESTER, 7735 HIMESHAZA, Kossuth utca 161. Műszaki főiskolások matematika korrepetá­lását vállalom. Blázso­vics József, Zrínyi u. 6. vagy 8—16 óra között 10-444/197. Ketrecekkel rendelkező, autóbuszhoz közel lakó nyúltenyésztő társat ke­resek. Ajánlatokat „Nyúltenyésztés” jeliqé- re a Sallai utcai hir­detőbe kérek. Autójavítást, vizsgára való felkészítést Molnár autójavítónál. Pósa La- jos u. 47. Elvesztettem vasárnap délután Sallai, Kossuth L., Déryné, Hunyadi, Kaposvári u. útvonalon arany karkötőmet. Ké­rem a becsületes meg­találót, magas jutalom ellenében a Columbia presszó üzletvezetőjé­nek adja le. amfora varia porcelán edény Az edénykészlet 34 különféle tagja között MEGTALÁLHATÓ MINDEN PORCELÁN, amire a terített asztalon hétköznapokon, vagy ünnepi vendéglátásnál szükség lehet. AMFORA-ÜVÉRT Keresse a szaküzletekben és az áruházakban! HALÁLOZÁS^ Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KATONA JÁNOSNÉ sz. Fingernágel Emma hosszantartó és türelemmel viselt be­tegség után, október 7-én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatásáról ké­sőbb történik intézkedés. Gyászoló férje, gyermekei, menye és unokái. Ezúton értesítünk minden ismerőst, barátot és munkatársat, hogy CZIBÓK ELEK, a drávafoki tsz dolgozója, 63 éves korában, türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Temetése október 14-én, csütörtökön 3 órakor lesz Markócon. IBriks család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett feleségem, GUTH JÁNOSNÉ 76 éves korában elhunyt. Temetése október 14-én, csütörtökön fél 3 óra­kor lesz a pécsbányatelepi temető­ben. Gyászoló férje, sógornője és a rokonság. Tudatjuk mindazokkal, akik ismer­ték és szerették, hogy édesapánk, apósunk, nagyapánk, dédapánk, VALOVICS JÓZSEF, a TUZÉP Vállalat nyugdíjasa, október 9-én, 82 éves korában, csendesen elhunyt. Temetése 15-én, pénteken 3 órakor lesz a pécsi központi temető­ben. Gyászoló család. KÖSZÖNET Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, ID. FASKERTI LÁSZLÓ gyászszertartásán részt vettek, vagy fájdalmunkat bármely módon enyhí­teni igyekeztek. A gyászoló család. Ezúton mondunk köszönetét mind­azoknak a rokonoknak, barátoknak és ismerősöknek, akik a szeretett férj, drága édesapa, IFJÚ JENŐ temetésén részt vettek, koszorúk és virágok elhelyezésével, részvétük nyil­vánításával fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen pici kisfiúnk, KALANYOS JÁNOSKA temetésén megjelentek, koszorúk, vi­rágok elhelyezésével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. KERBOLT LAJOS özvegye, Szikszay Mária ezúton mond köszönetét mindazoknak, kik szeretett férjét személyesen vagy gondolatban kísérték el utolsó útjára, koszorúk, virágok küldésével fájdalmamat eny­híteni igyekeztek. Ezúton mondunk köszönetét a ked­ves rokonoknak, szomszédoknak, is­merősöknek, akik felejthetetlen halot­tunk, POLLONYI JÓZSEFNÉ Kocsis Mária temetésén megjelentek, koszorúk és virágok elhelyezésével, őszinte részvétnyilvánitásukkal fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk a 400 ágyas klinika sugárosztály dolgozóinak a temetésen való megjelenésért. A gyászoló család. Ezúton mondunk köszönetét mind­azoknak, akik felejthetetlen halot­tunk, KELLER JÓZSEF temetésén részt vettek, koszorúkkal, virágokkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Dolgozókat felvesznek A FIM Zsolnay Porcelángyár fel­vesz lakatos, autóvillamossági szere­lő, esztergályos szakmunkásokat, va­lamint férfiakat és nőket betanított, illetve segédmunkára. Jelentkezés: a gyár munkaügyi osztályán. (472916) VARRODAI műszerészeket és viz- vezetékszerelőt vesz fel a Kesztyű­gyár bőrruházati gyáregysége.^ Je­lentkezés: Pécsbányatelep (Széche- nyi-aknánál). Érdeklődni lehet: 11-333-as telefonon. (472913) GÉPKOCSIVEZETŐT vesz fel a Kesztyűgyár bőrruházati gyáregysé­ge, Robur tehergépkocsira. Jelent­kezés: Pécsbányatelep. (472912) PIÉRT Kereskedelmi Vállalat ko­csikísérőket felvesz. Pécs, Perczel u. 2. (472925) BARANYA-TOLNA megyei Tégla- ipari Vállalat Központi Javítóműhe­lyébe nehézgépkezelőket (dózer-ke­zelőket) veszünk fel. Jelentkezés: az üzemvezetőnél, Pécs, Felszabadu­lás u. 14. (472906) GÉPKOCSIVEZETŐKET, segédmun­kásokat, takarítónőt és nyugdíjas portást keresünk felvételre. Jelent­kezés személyesen: Postai Gépjármű Szállítási Üzem, 7630 Pécs, Diósi út 51. (472907) GÉPLAKATOSOKAT felveszünk. (Szövőgéphez értők előnyben.) B. m. Háziipari Szövetkezet Pécs, Baj­csy Zs. u. 9. Jelentkezés: a részleg- vezetőnél. (472915) BARANYA megyei távbeszélő hálózatépítési munkára dolgozókat felvesz a Pécsi Postaigazgatóság Hálózatépítő Üzeme. Munkavégzés hétfőtől péntekig munkanapokon azonos időpontban. Vidékieknek munkásszálláson elhelyezést biztosí­tunk. Jelentkezés szombat kivételé­vel munkanapokon reggel 8.00 óra és 15.00 óra között. Cím: Pécs, Rá­kóczi út 60. I. emelet. (2210) A PÉCSI Bőrgyár felvesz 1977. év­ben üzembehelyezendő beruházásá­hoz férfi és női segédmunkásokat, valamint férfi öltözőkezelőket, és 1 műszakos beosztásba egy maróst. Jelentkezés: a Pécsi Bőrgyár munka­ügyi osztályán. (2295) FAISKOLA LERAKATVEZETŐT ke­resünk! Kertészeti ismerettel rendel­kező jelentkezését (nyugdíjas is le­het) várjuk a Pécsi ÁFÉSZ Nagyár- pádi u. 5/c cím alatti felvásárlási telephelyen. Tel.: 13-019. (2327) A B. M. GABONAFORGALMI és Malomipari Vállalat pécsi^ gőzmaj­ma. lisztkiszerelői munkakörbe női dolgozókat felvesz. Jelentkezés: Pécs, Felszabadulás u. 2. sz. alatt az üzemvezetőnél. (43747) SEGÉDMUNKÁSOKAT, állatápoló­kat, nyugdíjas géplakatosokat, nyug­díjas kőműveseket és nyugdíjas éj­jeliőröket felvesz a Mecseki Kultúr- park. Jelentkezés a vidámparki iro­dában 8—16 óráig. (2348) JÓ fizikumú nyugdíjas férfi mun­kaerőt felveszünk raktári munkás­nak. Érdeklődés: 14-955/908 mellék telefonon. (2355) ARUKIHORDÓKAT felvesz a Pé­csi Sütőipari Vállalat. Pécs, I., En­gel János u. 10. sz. (472921) A KAPOSVÁRI Ruhagyár pécsi te­lepe felvesz varrodai munkára szak­munkásokat és betonútokat, egy- müszakos foglalkoztatásra is. Je­lentkezés: Pécs, József A. u. 17. Munkaügy. (472923) 8 ÓRAI munkaidőre konyhai dol­gozót felveszünk. Leánykollégium, dr. Heim Pál u. 4. (09700) NYUGDÍJAS férfi dolgozót raktá­ri munkára, valamint takarítónőt^ — lehet nyuadíjas is —* felveszünk. Dél-dunántúli Cipőnagykereskedelrni Vállalat pécsi lerakató, Pécs, Köz­raktár u. 1—3—5. (2340) A PÉCSI Geodéziai és Térképé­szeti Vállalat ács szakmunkásokat és segédmunkásokat felvesz. Jelent­kezni lehet: Pécs, Légszeszgyár ut­ca 17. szám alatt. (2226) A POLLACK Mihály Műszaki Fő­iskola 1 vízvezetékszerelőt^ és egy D-vizsgával rendelkező gépkocsive­zetőt keres. Jelentkezés a Műszaki Főiskola műszaki osztályán, Boszor­kány u. 2. (2367) A PÉCSI Nemzeti Színház azon­nali belépéssel felvesz színpadi dí­szítőket, takarítókat és öltöztetőket. Jelentkezni a műszaki vezetőnél le­het. (2361) AZ AGROKER Vállalat raktári dolgozót felvesz műtrágya-növény- védőszer raktárba. Jelentkezés: Pécs, Megyeri út 64. MUNÖSZER osztály. (2347) GÉPIPARI szakközépiskolai vég­zettséggel fiatal, agilis munkaerőt keresünk. Feladat: TMK-előadói és gondnoki teendők ellátása. Jelent­kezéseket „AGILIS” jeligére kérjük a Hunyadi úti hirdetőbe. (2354) ÜZLETVEZETŐ-HELYETTEST és 1 eladót a mezőgazdasági szaküzle- tünkbe felveszünk. Jelentkezés: Pécs, Béri B. A. u. 1., üzletvezetőnél. (2362) MIT HOL Min iffi BORSÓMAGVAK nagy választékban kaphatók a Mezőgazdasági szaküz­letben Pécs, Béri Balog Ádám u. 1. (Felsőmalom utcai piacnál.) KÖZÉRDEKŰ Szeretettel meghívjuk nyugdíjas dolgozóinkat 1976. október 14-én 16 órakor tartandó nyugdíjas találkozó­ra. Helye: Pécs, Tímár u. 23. A Pécsi Építő és Tatarozó Vállalat vezetősége és szakszervezeti bizottsága. A KESZTYŰGYÁR Sportegyesület ifjúsági korhatárú labdarúgók jelent­kezését várja. Jelentkezni lehet: kedd és csütörtöki napokon, fél 4- kor a pécsbányatelepi pályán, Mo­hácsi Tibor edzőnél. Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy 1976. október 15-től egységeink Tortyogó vizet hoznak forgalomba az eddigi szikviz helyett. így a vásár­lóinknál kintlévő szikvizes üvegeket ok­tóber 15-ig váltjuk vissza. Kérjük, hogy a visszaváltani szánt üvegeket ez időpontig egységeinkhez vigyék vissza, mert utána a visszaváltás nem áll módunkban. Pécsi ÁFÉSZ. GYÓGYSZERTÁRI KÖZPONT Pécs. Lánc u. 22. számú telephelyén 1976. október 19-én, 14 órakor kiselejtezett berendezési tárgyakból árverést tart. Áruház ruházati kínálata: I. emeleten: extra méretű import melltartók 116,— Ft-ért, gyermeksapkák, sálak, kesztyűk, II. emeleten: őszi—téli kabátok 900,— Ft-tál 2200,— Ft-ig mintás és egyszínű yersey-anyagok 108,— Ft-tól 280,— Ft-ig. %

Next

/
Oldalképek
Tartalom