Dunántúli Napló, 1976. október (33. évfolyam, 271-301. szám)

1976-10-13 / 283. szám

Egy termelőszövetkezet, egy sportkör CsDcsegyesiilet a sásdi járásban Az egyházaskozári példa Az év elején a sásdi járás­ban elsőként Egyházaskozár, Hegyhátmaróc és Szárász köz­ségek sportegyesületeiből egy­séges csúcsegyesületet hoztak létre Egyházaskozári Haladás Tsz SK néven. A körzet gazda­sági központja Egyházaskozár- ban van és a termelőszövet­kezetnek évek óta gondot oko­zott a három kis sportkör csa­patainak működtetése. így* hiába jutptt el Hegyhátmaróc csapata kétszer is a megyei II. osztályig, a szezon végén visszalépett, mert nem tudta fedezni a költségeket. Az egyesüléssel egy helyre került a pénz, a játékosok már nem egymás ellen, hanem egymá­sért küzdenek. Az egyesülést meghatározta az is, hogy az egyházaskozári és a hegyhát- maród csapat is jobban sze­retett volna szerepelni. így ta­lálkozott a sportolók igénye a termelőszövetkezeti vezetők el­képzeléseivel. — Az egyesülés előtt három csapat volt. Most viszont egy van. Mi lett a sportolók sor­sa? — kérdeztük az egyesü­let elnökétől, Somogyi Csabá­tól. — Ezt a kérdést már az egyesülés előtt feltettük ma­gunknak. Megszerveztük a tag­községenkénti szakosztályokat. Szempontok voltak: az igény, a feltételek, a hagyomány, így került a labdarúgás Hegy- hátmarócra, a kézilabda, sakk, atlétika Egyházaskozárra, az asztalitenisz Szárászra. Az ed­zésekre és a mérkőzésekre való közlekedést a termelőszö­vetkezet biztosítja. Az új egyesület első bizo­nyítási lehetősége a járási mezei futóversenyen volt, ahol egyéniben és csapatban is harmadik helyet szereztek. Részt vettek a járási KISZ-bi- zottság által rendezett Kong­resszusi Kupa labdarúgó tor­nán, itt másodikak lettek. A labdarúgó-csapat az MNK- ban sikeresen rajtolt, megyei csapatokat is legyőztek. A já­rási bajnokságban a labdarú­gók váltakozó sikerrel szere­peltek, az előd négypontos hátrányát már nem sikerült le­dolgozniuk. A legnépszerűbb szakosz­tály a labdarúgó, de a kézi- labdások is Szép eredmények­kel büszkélkedhetnek. A nyár folyamán elkészült az új bitu­menes pálya, jelenleg a me­gyebajnokságban szerepelnek. Az atlétáknak legnagyobb gondjuk, hogy nincs megfele­lő versenyzési lehetőségük. En­nek ellenére a falusi dolgozók spartakiádjának járási döntő­jében az összetett pontver­senyben az élen végeztek. Az asztaliteniszezők és sakkozók a téli sportidény versenyein indulnak. A következő időszak tervei­ről az egyesület elnöke így beszélt: — Fő célkitűzésünk segíteni, megerősíteni a szakosztályok munkáját. A szakosztályok leg­sürgősebb feladata, hogy terv­szerű munkával biztosítsák a megfelelő utánpótlást. Felada­tunk még a tömegsport hely­zetének javítása és a pártoló tagok foglalkoztatása. Wilhelm Ádám Hoffmann Györgyi és társai Hoffmann Györgyi Nem is olyan régen Lépőid Endre neve fémjelezte Mohács atlétikáját. Az idei nagy verse­nyeken egy mohácsi női ver­senyző, Hoffmann Györgyi ne­vével találkoztunk nem egyszer. Az MTE atlétája az országos felnőtt bajnokságon 800 méte­ren 6. helyen végzett. Eredmé­nyei alapján tagja volt a ma­gyar utánpótlás válogatottnak. Edzője Pazar Gfőző kritikusan Modellezés. Az év utolsó nemzetközi versenyén, a Nyír­ség Kupán hét ország 150 ver­senyzője állt rajthoz. A pé­csiek jól szerepeltek a rádiós és a körrepülő kategóriában is. A rádiós sebességi kategó­riában Mohai a második, Perez a negyedik helyen végzett. A körrepülő sebességi kategóriá­ban Mohai a* negyedik, Kas­sai a hatodik lett. A túra ka­tegóriában a Rátkai—dr. Nyá- rádi páros negyedik helyen végzett. Tájékozódási futás. Miskolc környékén került sor az orszá­gos nappali bajnokságra. A kétnapos verseny nehéz fizikai és technikai feladatok elé ál­lította a résztvevőket, ezért a pécsiek halványabban szere­peltek. A felnőtteknél Szabó (Pécsi VSK), a junioroknál Nagy (Pécsi VSK) egyaránt a negye­dik helyen végzett. — Kapos­váron rendezték a Zselic Ku­pát, A baranyaiak eredményei: férfi II. osztály: 2. dr. Kovács (Pécsi VSK). Csapat: 1. Pécsi VSK. Juniorok: 2. Benczes (POEÜ). Serdülők: 3. Sziebert Á, (Pécsi VSK). Úttörők: 1. Sziebert P. (Pécsi VSK), Női II. osztály: 3. Szarka (POEÜ). If­júságiak: 1. Molnár (Mohácsi Gimnázium). Csapat: 1. Mo­hács. Úttörők: 1. Lukácsi (Vö­rös Meteor). Csapat: 1. Vörös Meteor. Röplabda. Pécsi Vörös Me­Járási labdarúgó- bajnokság Sásdi járás I. osztály: Gödre—Felsőmindszent 0:2, Bikal-Gerényes 1:0, Hetvehely —Liget 0:6, Szalatnak-Mekényes 3:1, Magyaregregy-Abaliget 3:2, Egyhá­zaskozár—Felsőegerszeg 0:4. II. osz­tály: Vásárosdombó—Kisvaszar 3:1, Orfű—Baranyajenő 6:1, Kárász—Tor­más 3:0. Mohácsi járás I. osztály: Kölked—Üjmohács 1:1, Száj k—Lánycsók 3:1, Nagynyárád— Töttös 1:3, Hímesháza—Dunafalva 3:0, Homorúd—Székelyszabar 2:1, Babarc —Somberek 0:0, Szederkény-Versend 1:1. Szigetvári járás I. osztály: Mozsgó-Görösgal 2:1, Ibafa—Kishárságy 3:1, Szentlászló— Somogyapáti 3:1, Nagypeterd—Hóból 3:1, Nagydobsza—Patapoklosi 5:0. Pécsi járás I. osztály: Tarcsa—Hosszúhetény 6:0, Bükkösd-Vókány 4:2, Nagypall— Boda 3:1, ÄtSzentlörinc-Hidas 7:0, Bogád-Olasz 2:2, Űjpetre-Kővágó- szöllős 3:2, Egerág—Lovászhetény 1 :2. II. osztály: Baksa—Szentlőrinc II. 6:2, Királyegyháza—Szabadszentki­rály 0:9, Bükkösd II.—Görcsöny 0:4. teor—BKV Előre 3:1. NB II. férfi mérkőzés, Pécs, Steinmetz SE—Kaposvári Dózsa 3:2. NB II. férfi mérkőzés, Pécs, Kőbá­nyai Lombik—Universitas PEAC 3:0. NB II. férfi mérkőzés, Pécs, Pécsi Vörös Meteor— Budapesti FERROGLOBUS SE 3:2. NB II. női mérkőzés, Pécs, Budapesti Postás—Universitas PEAC 3:0. NB II. női mérkő­zés, Pécs. Atlétika. Budapesten az or­szágos ügyességi csapatbajnok­ságon két helyezést értek el a Pécsi MSC versenyzői. A női gerelyvető csapat 41 mé­ter 11 centiméteres átlaggal a 3. helyen végzett. A női ma­gosugró csapat 5. volt 164 centiméteres átlaggal. Kosárlabda. NB I. mérkőzés: Budapesti Honvéd—Pécsi VSK 110:71 (54:36). Férfi csapatok, Budapest. NB III. mérkőzések. Férfiak: Bonyhád—Szekszárd 77:65, Marcali—K. Gazdász 80:71, Baja—Pécsi Sportiskola 82:59, Siófok—Pécsi Sportisko­la 66:102, Szekszárd—Pécsi Postás 55:69, Pécsi Postás— Marcali 73:67, Baja—Szigetvár 38:135. Nők: Szekszárd II.—Pé­csi Postás 60:36, K. Tanítókép­ző—Fonyód 27:54. Lvovba utaznak a PMSC öttusázói A közelmúltban befejeződött országos felnőtt öttusa bajnoksá­gon -hosszú évek után ismét in­dult pécsi csapat. A PMSC gár­dája a pontversenyben a hato­dik helyet szerezte meg és így egy ponttal növelték olimpiai pontjaik számát. A pécsieknek csak a lovaglás nem sikerült, igaz itt olyan hátrányba kerül­tek, hogy nem sikerült megelőz­niük nagy riválisukat, a Székes- fehérvári Volánt. Most újabb nagy feladat vár a PMSC öttusázóira, október 16— 20. között nemzetközi versenyen állnak rajthoz Pécs szovjetunió* beli testvérvárosában, Lvovban. A pécsi sportküldöttség vezető­je Gyimesi László, az elnökség tagja. A küldöttség tagjai Bub- reg Antal szakosztály vezetőségi tag, Maletics György vezető ed­ző, valamint Rátonyi, Mórócz, Szentirmai, Sántics, Grádl, Szűcs és Würth versenyzők. Az eredeti terv szerint Bernát is utazott volna, de lovaglás közben meg­sérült. A Ivovi nemzetközi öttusa ver­senynek többéves hagyománya van. A pécsiek az elmúlt évben is indultak, és az előkelő har­madik helyet szerezték meg. A hírek szerint a rendező Ivoviak valamint a PMSC mellett több területi válogatott is nevezett a versenyre. Az egyéni és csapat- verseny értékelése mellett külön pontversenyt vív egymással a Piscsevik Lvov és a PMSC. A pé­csi öttusázók október 14-én in­dulnak Lvovba és valószínűleg október 21-én érkeznek vissza Pécsre. ______* M agyar évzáró a Fráterban Fazekas és Váradi helyett Törőcsik és Magyar Idei tizedik és egyben utol­só (a lengyelek lemondták a tervezett budapesti mérkőzést), az osztrákok ellen pedig 121. találkozóját vívja szerda este a híres bécsi Práter stadion­ban a magyar labdarúgó-vá­logatott. Ha most — az elője­lek ismeretében — az esélye­ket latolgatjuk, a papírforma mindenképpen a házigazdák sikerét ígéri. Mert, amíg Hel­muth Senekowitsch osztrák szövetségi kapitány elképzelé­sei szerinti új válogatott nem­rég Linzben imponáló játékkal biztos győzelmet aratott a svájciak ellen, a magyaroknak a múlt szombati athéni VB- bemutatkozása elég balul si­került ... Még akkor is an­nak nevezhető az 1:1-es ered­mény, ha az osztrákok nem győzik hangsúlyozni: ők bár­mikor kiegyeznének egy athé­ni döntetlennel! Mi kénytele­nek voltunk... és végül örül­tünk neki... a nagy kérdés most, hogy a tétnélküli bécsi találkozóra mennyire tudja összeszedni magát a magyar csapat, mert nagy kár lenne, ha újabb gyenge játékkal újabb csalódást okozna. S miközben az osztrák válo­gatott kedden délben utolsó edzését tartotta, a magyarok úton voltak Bécs felé. Minden a menetrend szerint történt, a délelőtti indulás után Győrött megszakította útját a csapat, itt fogyasztotta el ebédjét, majd négy óra után érkezett Bécsbe. Hosszú évek után elő­ször nem a megszokott kör­nyezetben, a Hotel Schön­brunnban, hanem a város kö­zéppontjához közelebb lévő új szállóban, a Bohemiában ka­pott elhelyezést az együttes. Sok idő azonban nem volt a pihenésre, mert a tervek sze­rint kora este a Práterben megtartotta első és egyetlen bécsi edzését a csapat. Pontosan 19.00 órakor, te­hát a szerdai mérkőzés idő­pontjában zajlott le az átmoz­gató edzés, amelynek elsőren­dű célja az volt, hogy a já­tékosok felfrissítsék izmaikat az utazást követően. Baráti Lajos szövetségi kapitány ala­posan megfigyelte a játéko­sok mozgását, hogy nincs-e köztük sérült, vagy olyan, aki nem 100 százalékos felkészült­ségben van, s ezt követően ki­jelölte az osztrákok elleni együttest. Három változás van ahhoz a 11-hez viszonyítva, amely Athénban a görögök el­len a kezdő 11 volt. A sérü­léssel bajlódó Török helyett Nagy III. lesz a jobbhátvéd,a csatársorból kimarad Fazekas és Váradi, helyüket az újonc Törőcsik, illetve Magyar fog­lalja el. Az osztrákok elleni esélyről a kapitánynak ez volt a meg­állapítása : — Legutóbb kétszer is le­győztük szomszédainkat, biz­tos, hogy most fűti őket a visszavágás. Kétségtelen, hogy legerősebb összeállításukban, külföldön szereplő játékosaik­kal esélyesebbek, de mi igyek­szünk jó eredményt elérni. RÁDIÓ KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Szocialista brigádok akadé­miája (ism.). 8.57: Loránd István— Nádas Katalin: Örsi túra. A Gyer­mekrádió műsora. 9.12: Világhírű előadóművészek lemezeiből. 10.05: ..Nyitnikék” — kisiskolások műsora. 10.40: Válaszolunk hallgatóinknak. 10.55: Zenekari muzsika. 12.35: Tánc­zenei koktél. 13.20: Béládi Miklós könyvszemléje. 13.30: Lakatos Sándor népi zenekara játszik. 14.00: Ezeregy délután. 14.32: Csajkovszkij: Csipke­rózsika — balettszvit. 15.10: Iskola- rádió. 15.50: Csenki Imre: öt horto­bágyi népdal. 16.00: A világgazda­ság hírei. 16.10: Nemzetközi brigá­dok dalai. 16.33: Francia zeneszer­zők műveiből. 17.05: Találkozzunk munka után. 17.30: Hangverseny a Mindenki zeneiskolája hallgatóinak. 19.15: Gondolat. 20.00: II. félidő, közvetítés az Ausztria—Magyarország válogatott labdarúgó-mérkőzésről. 20.50: Kis magyar néprajz. 21.00: A magyar népdal hete. 21.30: Üj leme­zeinkből. 22.20: Tíz perc külpoliti­ka. 22.30: A dzsessz világa. 23.32: A magyar népdal hete. 0.10: Grego­rián-dallamok. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Népszerű együttesek felvéte­leiből. 8.33: A magyar népdal hete. 8.58: La Mancha lovagja. Részletek Leigh zenés játékából. 9.33: Harminc perc alatt a Föld körül (ism.) 10.00: A zene hullámhosszán. 11.33: A Sza­bó-család (ism.). 12.10: Cristina énekel, Maurice Alexander harmoni­A RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ MŰSOR kán, Eddie Calvert trombitán játszik. 12.33: Carmen. Részletek Bizet ope­rájából. 13.33: Muzsikus Péter ka­landjai. Részletek Ránki György— Romhányi József gyermekoperájából. 14.00: Kettőtől ötig . . . 17.00: Az Ifjúsági Rádió órája. 18.00: Szőke olajsejkek. II. rész. 18.10: Sanzonok Kosztolányi Dezső és Tóth Árpád ver­seire. 18.33: Haydn: D-dúr vonós­négyes. 18.55: Közvetítés az Ausztria —Magyarország válogatott labdarúgó­mérkőzés I. félidejéről. 20.00 A ma­gyar népdal hete. 20.33: Az Ifjúsági Rádiószínpad bemutatója. 21.26: Boccaccio. Részletek Suppé daljáté­kából. 22.33: Nóták. 23.05: Thomas operáiból. 23.32: Könnyűzene éjfélig. 3. MŰSOR 14.05: Händel: F-dúr orgonaver­seny No. 13. 14.22: Ponchielli: Gio- conda. Négyfelvonásos opera. Köz­ben: 16.03: Mindenki iskolája. 16.33: Az operaközvetítés folytatása. 18.03: Leonard Rose (gordonka) és Glenn Gould (zongora) Bach-felvételeiből. 18.33: Dzsesszfelvételekből. 18.50: A magyar népdal hete. 19.15: Iskola­rádió. 19.33: Kapcsoljuk a Zene- akadémia nagytermét. Közben: kb. 20.35: Régi bagdadi kávéházak. Kb. 20.55: A hangversenyközvetítés foly­tatása. Kb. 21.20: Tip-top parádé. Kb. 21.50: Az NDK Rádiószínházának műsorából — A zöldövezet, Joachim Walter hangjátéka. Kb. 22.30: Jero­me Rose Liszt-műveket zongorázik. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Műsorismertetés, hírek. 17.05: Hét közben. Aktuális zenés magazin. 18.00: Dél-dunántúli híradó. 18.15: Honthy Hanna, Baksay Árpád és Feleky Kamill operettdalokat éne­kel. 18.25: Hírösszefoglaló. 18.30: Szerb-horvát nyelvű műsor. Sokac da­lok és táncok. —• Kásádiak. Riport. — Kólók. — Hírek. 19.00: Német nyelvű műsor. Hírek. — Tanítóképző­sök között Baján. Riport. — Ifjúsági koktél. 19.30: Műsorzárás. MAGYAR TV 8.03: Iskolatévé: Orosz nyelv (ált. isk. 5. o.) Hol a táska? 8.25: Tévé- torna (ism.) (sz.) 8.30: Delta. Tu­dományos híradó (ism.) 8.55: A két fáradhatatlan. Olasz rajzfilm (sz.) 9.05: Iskolatévé: Kémia (középisk. I. o.) Kémiai kötések — II. r. 9.35: öt piros tulipán. Magyarul beszélő francia bűnügyi film (ism.) 11.15: Játék a betűkkel (ism.) 13.05: Is­kolatévé: orosz nyelv (ism.) 14.30: Mindenki iskolája: 1. Irodalom. ,, . . . úgy kell a boldogság, mint egy falat kenyér". 15.05: 2. Föld­rajz. Éghajlat, vízrajz, mezőgazdaság. 15.35f Ahol mindenki felfedez. Ma­tematika továbbképzés pedagógusok­nak. 1. oszt. Relációk, függvények, sorozatok. 17.03: Hírek. 17.10: Teen­dőink . . . 17.40: Postafiók 250. 17.55: Éveink gépei, gépeink évei. Helyszíni közvetítés. 18.35: A Közönségszolgá­lat tájékoztatója. 18.40: Reklámmú- sor. 18.50: Ausztria—Magyarország válogatott labdarúgómérk. Közvetítés Bécsből (sz.) A szünetben: Esti me­se (sz.) 20.50: Idősebbek is elkezd­hetik. Tévétorna (sz.) 21.00: Tv-Hír- adó. 21.30: Mesék az ezeregyéjsza­káról. Tévéjáték (sz.) 22.25: Tv-Hír- adó 2. 2. MŰSOR 20.00: A világon a legjobb hely. Angol dokumentumfilm. 20.50: Akro­baták az óriáskeréken. Amerikai rö­vidfilm (ism.) 21.00: Tv-Híradó 1. 21.30: Reklámműsor. 21.35: Zene, ze­ne, zene (sz.) A Körkép hangverseny melléklete, Brahms: Hegedűverseny. 22.15: Bujócska egy kocsi körül. Ma­gyarul beszélő csehszlovák film. JUGOSZLÁV TV 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: Távcső — gyermekhíradó. 18.15: Tudomány. 18.45: Műkedvelők. 20.00: Készületlenül — drámasorozat (ism.) 20.50: Romantikus és klasszikus mű­vészet. 21.15: Dokumentumadás. 22.10: Külföldi dokumentumműsor. 2. MŰSOR 18.45: Dokumentumfilm. 20.00: A tenger titkai. 20.50: Huszonnégy óra. 21.05: Csillagok nyomában. An­gol játékfilm. beszélt versenyzője teljesítmé­nyéről. — Az első osztályú minősítés megszerzését terveztük. Ez nem sikerült. Györgyi 800 méteren 2:06.8-at futott és ezzel 8 tized­del elmaradt az I. osztályú szinttől, annak ellenére, hogy legjobb eredményét (2:08) je­lentősen megjavította. Ha oda­figyel és nagyon akar, tud jól és eredményesen versenyezni. Néha azonban elhagyja magát. Már az idén benne volt az I. osztályú eredmény, balszeren­cséjére azonban, amikor for­mába lendült május végén és június elején, nem volt megfe­lelő versenye. Az idei eredményével Hoff­mann Györgyi sem elégedett. És ez a jövőre nézve feltétlenül biztató, amennyiben sikerül át­mentenie megfelelő felkészülés­sel idei formáját, az elkövet­kezendő évben még jobb ered­ményeket érhet el. Az MTE három férfi atlétája is magára hívta a figyelmet. Kolep Gyula, az MTE ügyvezető elnöke róluk így beszélt: — Somorjai Vilmos és Szűcs Pál aranyjelvényt szereztek, az or­szágos ifjúsági bajnokságon helyezéshez jutottak. Filakovity a 400 méteres gátfutásban a magyar bajnokságon döntős volt, figyelemre méltó a 400 méteres gáton 54.2 mp-es ideje. Az év elején megrendezett országos mezei futóbajnoksá­gon is sikeresen szerepeltek a mohácsiak. Az MTE utánpótlá­sa nagyszerűen mutatkozott be, a serdülő csapatuk egy el­ső és egy második helyet szer­zett. Az MTE sportiskolájában a 12—14 éves atléta palánták­ból nincs hiány, a közvetlen utánpótlással azorlban problé­mák vannak. Péntek károly, a Városi Sportfelügyelőség vezetője: — Szeretnénk, ha a középis­kolás fiatalok közelebb kerül­nének a szakosztályhoz. Ezért kértük fel a szakosztály vezeté­sére Madár Józsefét, a gimná­zium igazgatóját. Mohácson nemes hagyományai vannak az atlétikának. Az MTE vezetőinek erőfeszítései tiszteletre méltóak, újabb és újabb tehetségeket kívánnak nevelni Baranyjef"atlé­tikájának. Hegyi Is'----­Ö kölvívás Négy napon keresztül folyt a küzdelem Keszthelyen az or­szágos serdülő vidék ökölvívó bajnokságon. Baranyának arany és három ezüstérem tott. Aranyérmet szerzett súly­csoportjában Alvics (PVSK) és Kalányos (Komlói Bányász), ezüstérmet nyert Razán (PVSK), Hergert (Steinmetz) és Leveles (Mohács). Dunántúlt nanlo Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzki Ervin Főszerkesztő-helyettesek: Báling József és Hallania Erzsébet Szerkesztőségi ügyelet 8—20 óráig 10-053, 20 óra után 15-726 Kiadja 3 Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: 7601 Pécs, Hunyadi út 11. sz. Telefon: 15-000. 15-762, 15-852, 15-245, 15-264 Szerkesztőség telex: 12-421 Kiadó telex: 12-320 Készült ofszet rotációs eljárással Saphir 96-os gépen Pécsi Szikra Nyomda 7630 Pécs, Engel János u. 8. Tel: 13-177, 13-696. Telex: 12-211 Felelős vezető: Melles Rezső Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 21 Ft Indexszám: 25 054 Fellendülőben Mohács atlétikája

Next

/
Oldalképek
Tartalom