Dunántúli Napló, 1976. július (33. évfolyam, 180-210. szám)

1976-07-21 200. szám

montred 76 Negyedik lett a magyar női tornászcsapat fl Szovjetunió megvédte olimpiai bajnoki cimét A negyedik helyezett magyar női tornászcsapat. Balról jobbra: Medveczky Krisztina, Egervári Márta, Tóth Margit, Óvári Éva, Ló­véi Mária és Kelemen Márta. Földi Imre ötödik olimpiáján is helytállt, jó teljesítménnyel az 5. helyen végzett, és így érté­kes két pontot szerzett a ma­gyar olimpiai csapatnak. Földi ötödik lett Stefanovics kiesett Ismét dél­utáni és esti programban bonyolították le a versenyt, dél­után kilencen, este pedig ti­zenöten léptek a dobogóra. Az utóbbiak között volt két magyar is, Föl­di Imre ötödik — és Stefano­vics Imre első olimpiáján. Földi számított a 15-ös me­zőny legrangosabb egyénisé­gének, ez meglátszott a be­mutatáskor is, nagyobb tap­sot kapott, mint az ugyancsak müncheni olimpiai bajnok (de más súlycsoportban) bolgár Nurikian. A szokásoknak meg­felelően Oscar State töltötte be ezúttal is a konferáló sze­repét, s amikor Földinél be­mondta, hogy a montreali az ötödik olimpiája, s ilyen nem volt még súlyemelésben, még csak fokozódott a legeredmé­nyesebb magyar súlyemelő ün­neplése. A 38 éves Földi Imre szakí­tásban 105 kilón, kezdősúlyón maradt, jóllehet a 110-re lett volna szüksége ahhoz, hogy a lökést kedvező kilátásokkal kezdhesse. Földi, a rutinos, harcedzett súlyemelő a lökés idegtépő pillanataiban sem ve­szítette el a fejét, haladt a maga eltervezett útján, kilökte a 130, 135 és 137,5 kilót is és ezzel 245 kilóra ugrott az össz­teljesítménye. A Földire veszé­lyes Lastre és Hosotani nem tudott lépést tartani, a japán ki is esett. Sajnos, Szűcs Lajos után eb­ben a súlycsoportban is ki­esett egy magyar sportoló, Sttefanovics Imre személyében. Mindössze egy, 102,5 kilós sza­kítása volt érvényes, lökésben háromszor ment neki a 135 kilónak — hiába. Az olimpiai bajnoki címet végülis a Münchenben még pehelysúlyban aranyérmes bol­gár Nurikian szerezte meg. Légsúlyban olimpiai baj­nok: Nurair Nurikian (Bulgá­ria) 262,5 kg, világ és olimpiai csúcs (117.5, 145)., 2. Grzegorz Ciura (Lengyelország) 252,5 kg (115, 137.5), 3. Kenichi Ando (Japán) 250 kg (107.5, 142.5), 4. J. Skorupa (Lengyelország) 250 kg (112.5, 137.5), 5. Föl­di Imre (Magyarország) 245 kg (105, 140), 6. B. Bachfisch (NSZK) 242.5 kg (105, 137.5). EJTŐERNYŐS SPORT MNK­középdöntő Dunaújváros volt a színhe­lye az MHSZ Országos Köz­pontja rendezésében megtar­tott ejtőernyős Magyar Nép­köztársasági Kupa középdön­tőjének. Dunántúl és a Duna- Tisza-közi klubok versenyzői in­dultak. A pécsiek kitűnően sze­repeltek. Célugrás: 1. Szurofka Zoltán, 4. Selymes László. Stí­lusugrás 4. Selymes László, 6. Aczári Miklós, összetettben 3. Szurofka Zoltán, 4. Selymes László. A montreali Forum-sportcsar- nok zsúfolt lelátói, 16 ezer né­ző előtt került sor hétfőn a ko­ra éjszakai órákba nyúló via­dalra, amelyen 12 női tornász­csapat — két csoportban — mutatta be szabodonválasztott gyakorlatait. A hétfői programban termé­szetesen az erősebb csoport „torna-bemutatóját” kísérte fo­kozott figyelem, s néhány ki­emelkedő gyakorlat ezúttal is a sportág kitűnő hírverését szolgálta a tengerentúlon. A román Comaneci „hű maradt önmagához”: amit korláton be­mutatott, arra a pontozók ez­úttal is csak a maximális pont­számot, a 10-et adhatták! Rendkívül tehetséges, az olim­pia eddigi nagy felfedezettje a szovjet Filatova, míg honfi­társa, Kim „történelmi” ugrást hajtott végre. Cukaharát 360 fokos fordulattal. Női tornában olimpiai csa­patbajnok: Szovjetunió (Ludmilla Turis- cseva, Szvetlava Grozdova, Nel­li Kim, Marija Filatova, Olga Korbut, Elvira Szaadi) 390.35 pont. 2. Románia (Comaneci, Ungureanu, Constantin, Grigo- ras, Trusca, Gabor) 387.15, 3. NDK (Escher, Kische, Gerschau, Kraker, Dombeck, Hellmann) 381.1^4. Magyarország (Eger­vári Márta, Medveczky Krisztina, Óvári Éva, Tóth Margit, Lővei Mária, Kelemen Márta) 380.15, 5. Csehszlovákia 378.25, 6. Egyesült Államok 375.05. A kiugróan legjobban szere­pelt magyar tornásznő, Egervári Márta az egyéni összetettben olyan nagy nevet előzött meg, mint az NDK-beli Gerschau, továbbá két román kislányt, de az a tény, hogy holtversenyben Grozdovával várhatja a szerda esti egyéni összetett fináléját, talán a legtöbbet mond! A ma­gyarok ritka eredményesen zár­ták a hétfői napot, hiszen va­lamennyien több hellyel léptek előre, az előírtak után elfog­lalt pozíciójukból. A lebonyolítással kapcsola­tos érdekesség: szerdán este nemzetenként csak 3—3 tor­násznő mutathatja be ismétel­jen szabodonválasztott gya­korlatát. A legjobb 36 közé négy nemzet valamennyi rep­Mai döntök Montrealban JÚLIUS 21., SZERDA. Sportlövészet: 9.00— 14.00: Kisöbű sportpuska, 120 lövéses összetett. Védő: Writer (Egyesült Államok), 1166 kör. (dr. Hammeri, Pap). Súlyemelés: 19.00— 24.00: 67,5 kg. Védő: Kir- zsinov (Szovjetunió), 460 kg. Torna: 16.00— 21.00: Női egyéni összetett verseny. Védő: Turiscseva (Szovjet­unió), 77.025 pont. (Egervári, Kele­men, Lővei, Medveczky, Nagy, Óvá- ry, Tóth). Férfi egyéni összetett verseny: Vé­dő: Kató (Japán), 114,65 pont. (Bánrévi, Biró, Donáth, Farkas, Läufer, Magyar, Molnár). Űszás: 19.00— 24.00: 100 m férfi pillangó­úszás. Védő: Spitz (Egyesült Álla­mok), 54,27 mp. 100 m női hátúszás. Védő: Belo- te (Egyesült Államok) ; 1:05,78 p. (Verrasztó G.) 200 m női mellúszás. Védő: Whitfield (Egyesült Államok) 2:41,71 P. 4x200 m férfi gyorsúszó váltó. Vé­dő: Egyesült Államok, 7:35,78 p. (Hargitay, Verrasztó, Nagy, Wla- dár). Vívás: 18.00— 23.00: Férfi tőr egyéni. Vé­dő: Woyda (Lengyelország). (dr. Kamuti,, Komatits, Somodi.) rezentánsa bekerült, de a sza­bálymódosítás miatt természe­tesen ők is csak 3 tornósznő- jüket indíthatják. Szerdán a magyarok közül Egervári, Med­veczky és Tóth szerepel majd. A női összetett verseny állá­sa az előírt és szabadonválasz- tott gyakorlatok után: 1. Nadija Comaneci 79.05, 2. Nelly Kim 78.25, 3. Ludmilla Turiscseva 78.25, 4. Ungureanu A hétfő dél­utáni műsor­ban még öt forduló várt va­lamennyi vá­logatottra. Kan- csalék ekkor is tartották jó for­májukat, sor­ban aratták győzelmeiket. Az utolsó mér­kőzésen vizsgáztak kiválóra: az összetett pontverseny szempont­jából rendkívül fontos ma­gyar—svéd 8:1 arányú győzel­mükkel végződött. Kancsal végeredményben 32 győzelem­mel zárt, Sasics sem sokkal maradt el mögötte (28), míg Maracskó nem tudott lényege­sen javítani (21), de így is elő­re lépett a délelőttihez ké­pest. Vívás — egyéni: 1. Pavel Lednyev (szovjet) 36 gy, 1096 p., 2. Kancsal Tamás 32 990, 3. Jan Bartu (csehszlovák) 31/976, 4. Fitzgerald (amerikai) 30'952, 5.—6. Sasics Szvetisz- lav, Peciak (lengyel) 29/928, . . . 9.—13. Moszolov (szovjet) 26 856, 13.—16. Maracskó Ti­bor 25/832. Vívás — csapat: 1. Cseh­szlovákia 2783 pont, 2. Ma­gyarország 2773, 3. Finnország 2597, 4. Egyesült Államok 2535, 5.—6. Bulgária, Japán 2349. A váratlan, fordulatokban bővelkedő verseny harmadik napjára nagy izgalommal ké­szülődtek a magyarok. A mezőny első felében csak egy magyar került sorra, Ma- racíkó a második sorozatban a kettes állásban „tüzelt" és 48, 48, 46, 47-es sorozatokkal végeredményben 189 körrel. 890 ponttal zárta ezt a szá­mot. A mezőny második felében — a harmadik sorozatban, az 5-ös lőállásbán, illetve a negye­dik sorozatban a 10-es lőállás­bán következett a hátralévő két magyar, Sasics és Kancsal. A Honvéd versenyzői jobban szerepeltek Maracskónál, Sa­sics 190 köri lőtt és ezért 912 pontot kopott. Kancsal pedig 192-t, ami 956 pontot ért. 78.05, 5. Korbut 77.95, 6. Escher 77.60, ... 9, Egervári Márta 77.05, ... 17. Medveczky Krisz­tina 76.15, ... 19. Tóth Margit 76.05, Szerdán már nem szerepel­nek, de a teljesség kedvéért a többi magyarok helyezése az egyéni összetettben: 25. Óvári Éva 75.40, ... 27. Lővei Mária 75.15, . . . 34.—35. Kelemen Márta 74.65. A lövészet csapatversenyében 5. helyre került magyar váloga­tott a lovaglás után elfoglalt 13., majd a kát szám utáni ne­gyedik helyről tovább lépett, Kancsal Tamásokat már csak a csehszlovákok (442 ponttal), valamint a bolgárok (36) pont­tal előzik meg. A hátrány nem jelentős, a fizikai számokban behozható. A csehszlovákok nem tartoznak a leggyorsabb úszók és futók közé — ezt a legutóbbi budapesti nemzetkö­zi verseny is bebizonyította, tehát dr. Nagy Imre csapatá­nak nem kilátástalan a hely­zete egy szép befejezésre. Lövészet egyéni: 1. Adam (csehszlovák) 198 (1088 pont), 2. Masala (olasz) 197 (1066), 3. Peciak (lengyel) 196 (1044), ... 16. Kancsal 192 (956), . . . 23 Sasics 190 (912) ___ 25. M aracskó 189 (890). Lövészet, csapat: 1. Csehszlo­vákia 3000 pont, 2. Bulgária 2934, 3. Lengyelország 2912, 4. Finnország 2802, 5. Magyaror­szág 2758. A verseny állása három szám után. Egyéni: 1. Lednyev: 3150 p., 2. Bartu 3120, 3. Peciak 3038. ... 12. Kancsal 2812, . . . 16. Sasics 2774, ... 22. Maracs­kó 2694. Csapat: 1. Csehszlo­vákia 8745, 2. Bulgária 8339, 3. Magyarország 8303. Hatalmas érdeklődés kí­sérte a máso­dik napi úszó­döntőket, ame­lyeket méq a 100 m-es férfi mellúszás két középdöntője vezetett be. De ennek a színvo­nala is olyan volt, hogy akár döntőnek is beillett, s különösen az ameri­kai John Hencken tündökölt, aki a második középdöntőben 1:03.62 percre javította az álta­la tartott világ- és olimpiai csúcsot. A 100 m-es női gyorsúszás­ban a nagy esélyes világcsúcs- tartó Kornélia Endernek való­ban csak a stopperóra volt az ellenfele, noha igen erős me­zőny vette fel vele a harcot. 100 m-es női gyorsúszásban olimpiai bajnok: Kornélia En- der (NDK) 55.65 mp., új világ-, Európa- és olimpiai csúcs (ré­gi világ- és Európa-csúcs: 55.73, Ender, régi olimpiai: 55.81, Ender), 2. Petra Priemer (NDK) 56.49 mp., 3. Enith Bri. githa (Hollandia) 56.65, 4. Peyton (Egyesült Államok) 56.81, 5. Babashoff (Egyesült Államok) 56.95, 6. Hempel (NDK)^ 56.99. A 100 méteres hátúszásban elmaradt a várt párharc Na­ber és Matthes között, ugyanis az amerikai versenyző óriási formában végig vezetve bizto­sította elsőséget. 100 m-es férfi hátúszásban olimpiai bajnok: John Naber (Egyesült Államok) 55.49 mp., világ- és olimpiai csúcs (régi: Naber 56.19 mp), 2. Peter Rocca (Egyesült Államok) 56.34, 3. Roland Matthes (NDK) 57.22. 200 m női pillangóúszósban olimpiai bajnok: Andrea Pol­lack (NDK) 2:11.41 perc, olimpiai csúcs (régi: Pollack 2:11.56 perc), 2. Ulrike Tau­ber (NDK) 2:12.50, 3, Rose­marie Gabriel (NDK) 2:12.86, 4. Thornton (Egyesült Államok) 2:12.90, 5. Quirk (Kanada) 2:13.68, 6. Gibson (Kanada). Az uszoda esti programja a 200 m-es gyorsúszás döntőjé­vel zárult. Ez az igen látvá­nyos szám amerikai sikert ho­zott, mégpedig olyat, hogy mindhárom érmet az Egyesült Államok sportolói szerezték meg. 200 m-es férfi gyorsúszásban olimpiai bajnok: Bruce Furniss (Egyesült Államok) 1 :50.29 p„ új világ- és olimpiai csúcs (ré­gi világcsúcs: 1 :50.32, Furniss, régi olimpiai: 1:50.93, Furniss), 2 John Naber (Egyesült Álla­mok) 1 :50.50, 3. Jim Montgo­mery (Egyesült Államok) 1 :50.58, 4. A. Krilov (Szovjet­unió) 1 :50.73, úi Európa-csúcs (régi: 1:51.46, Steinbach), 5. Steinbach (NSZK) 1:51.09, 6. Nocke (NSZK) 1:51.71. ♦ BIRKÓZÁS, öt súlycsoport­ban kötöttfogásban megkez­dődtek a küzdelmek. Montreáli idő szerint kedden délelőtt 5 magyar birkózó lépett szőnyeg­re, Réczi és Torna tusgyőzelmet aratott, Rácz pontozással győ­zött. Doncsecz pontozással ve­reséget szenvedett, míg Serest a harmadik menetben lelép­tették. A férfi tőr egyénivel megkezdőd­tek a vívóver­senyek. Az el­ső számban 57 fegyverforga­tó lépett pást­ra, s a me­zőnyt 9 cso­portba osztot­ták. Há®n magyar szerepelt a rajtnál, s teljesítményük két­harmados ... Dr. Kamuti Jenő a C-csoportban mindössze két győzelmet aratott, s ezzel ki­esett. Komatics az E-csoportban lé­pett pástra, s a négy győzel­met szerzett francia Pietruska, a 3 győzőimet elért olasz C. Montano mögött ugyancsak 3 győzelemmel elért harmadik fett, tehát továbbjutott. Somodi az F-csoportban ki­tűnően vívott, 5 győzelmet ara­tott, s veretlenül végzett az el­ső helyen. A legjobb 24 közé csak Ko­matits jutott, Somodi csoport­jában mindössze egy győzel­met szerzett, így kiesett. Koma­tits a harmadik fordulóban is folytatta jó szereplését és be­jutott a legjobb 16 közé. Kedden be­fejeződött a háromnapos traplövő ver­seny. A magyar Gruber az első nap után 65 koronggal a 21. helyen állt, a második na­pon 67 ko­rongjával (összesen 132) a 17. helyre lépett elő, a harmadik napon ötvenből 45 sikerült, s végülis a 18. helyet szerezte meg. Traplövésben olimpiai baj­nok: Donald Haldeman (Egye­sült Államok) 190 korong, 2. Armando Silva Marques (Por­tugália) 189, 3. Ubaldesc Bál­ái (Olaszország) 189. VÍZILABDA. Magyarország— NSZK 4:0, Hollandia—Romá­nia 6:5, Jugoszlávia—Olaszor­szág 6:6, Szovjetunió—Mexikó 7:4. A hatos elöntőbe jutott: Magyarország, NSZK, Hollan­dia, Románia, Jugoszlávia. Olaszország. ♦ Montreolból jelenti a ÍASZSZ: A szovjet öttusa szövetség közölte: Bonsz Onyisnyenko szovjet sportoló az olimpiai já­tékok küzdelmei során megsér­tette a nemzetközi szövetség technikai szabályait. A szovjet öttusa szövetség ezt a cseleke­detét elítélte és kizárta Onyis- csenkót a válogatottból. A 39 éves Onyiscsenkót az­után diszkvalifikálták az olim­piai játékok résztvevői közül, miután kiderült: párbajtőre olyan speciális szerkezettel volt ellátva, amely lehetővé tette számára, hogy bármely pilla­natban zárja az áramkört, s ez­által találatjelzést érjen el el­lenfelénél, A szabályok szerint Onyiscsenko helyére más ver­senyző nem állhat be csere­ként, ezért a szovjet öttusa-vá­logatott minden esélyét elvesz­tette arra, hogy érmes legyen. Onyiscsenko magatartása, cse­lekedete a szovjet sportolók körében jogos felháborodást váltott ki. Dunántúlt namo Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzki Ervin Főszerkesztő-helyettesek: Baling József és Békés Sándor Szerkesztőségi ügyelet 8—20 óráig 10-053, 20 óra után 15-726 Kiadja n Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: 7601 Pécs, Hunyadi út 11. sz. Telefon: 15-000, 15-762, 15-852, 15-245, 15-264 Szerkesztőség telex: 12-421 Kiadó telex: 12-320 Készült ofszet rotációs eljárással Saphir 96-os gépen Pécsi Szikra Nyomda 7621 Pécs, Munkácsy Mihály u. 10. Tel: 13-177, 13-696. Telex: 12-211 Felelős vezető: Melles Rezső Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 21 Ft Indexszám: 25 054 1 NDK arany, 4 ezüst 3 bronz 3 Egyesült Államok 3 4 2 Szovjetunió 3 — 1 NSZK 1 1 — Bulgária 1 — — Lengyelország — 2 — Magyarország — 1 — Románia — 1 — Ausztria — — 1 Dánia — — 1 Irán — — 1 Hollandia — — 1 Japán — — 1 Kanada — — 1 H SÚLYEMELÉS A siker kapujában rw LÖVÉSZET

Next

/
Oldalképek
Tartalom