Dunántúli Napló, 1976. május (33. évfolyam, 120-149. szám)

1976-05-16 134. szám

VASARNAP KOSSUTH RADIO 6.10: Kellemes vasárnapot. 8.05: Ot kontinens hét napja. 8.21: Az MRT gyermekkórusa énekel. 8.31: Sándor Judit és Sólyom-Nagy Sán­dor énekel. 9.00: Kulturális Maga­zin. 10.05: Ünnepi körtánc. A Gyer­mekrádió vetélkedője — Első kö­zépdöntő. 11.10: Kapcsoljuk a Cse­peli Munkásotthont. Az MRT szimfo­nikus zenekarának hangversenye. Közben: kb. 12.20: Édes anyanyel­vűnk. Kb. 12.25: Versek. 12.30: A hangversenyközvetítés folytatása. Kb. 13.05: Tiszta szívvel. Kb. 13.15: Jó ebédhez szól a nóta. 14.00: Koz­mosz. 14.20: Magyar előadóművé­szek Schubert-felvételeiből. 15.08: Közvetítés a Magyarország—Egyiptom Davis Kupa teniszmérkőzésről. 15.33: Pillantás a szocialista világba. 16.18: Daloló, muzsikáló tájak. 17.05: Versszínpad. 17.55: Operett­részletek. 18.40: Nóták. 19.16: 100 éve született Ivan Cankar szlovák iró. 19.15; Prokofjev-ciklus — XII. 21.23: Muzeális lemezeinkből. 22.10: Közvetítés az országos súlyemelő- bajnokságról. 22*30: Eszmecsere irodalomról, művészetről. ^ 23.00: Kellemes pihenést. 0.10: Régi mu­zsika. PETŐFI RÁDIÓ 7.00: A magyar orthodox egy­ház órája. 8.05: Mit hallunk? 8.33: ,,Nyitnikék*' postája. 9.00: Szívesen hallgattuk (ism.) 10.33: Szivárvány. 12.33: Népdalok. 13.00: A dunai hajós. Verne regénye rádióra al­kalmazva — I. rész. 14.00: Táska­rádió. 15.00: Jelenidőben. 15.33: Híres énekesek könnyűzenei felvé­teleiből. 16.00: Közvetítés a Ma- gyarorszáa—Eaviptom Dc-vis Kupa teniszmérkőzésről. 16.30: Puccini: Turandot. A III. felv. fináléja. 16.45: Mikrofon előtt az irodalmi szerkesz­tő. 17.00: Közvetítés a Magyaror- száa—Eqyintom Davis Kupa^ tenisz mérkőzésről. 18.00: Slágerről slá­gerre. 18.40: Korrigálta: Kassák La­jos. 19.33- A vasárnap sportia. 20.00; Kritikusok fóruma. 20.10: Népdalcsokor. 20.41 : Láttuk, hallot­tuk — a kiállítótermekben. 21.01: A kinevezés. Pádió'át^k. Ennen Cicero együttesének felvételeiből. 23.C0: Zenekari muzsika. 3. MŰSOR 8.08: Szimfonikus zene. 10.00: Új Zenei Újság. 10.35: Kis magyar nép­rajz. 10.40: Richard Strauss: Az ár­nyék nélküli asszony. 10.59: Csak fiataloknak. 12.10: Corelli: Tizenkét szonáta. 13.46: Az istenek alkonya. Részletek Wagner zenedrámájából. 14.31: Népdalgyüjtőúton Bartók Be­la nyomában. 15.08: Bruno Walter vezényli a Columbia szimfonikus zenekart. 16.36: Fogyasztók fóruma. 17.01: Művészlemezek. 18.03: Kap­csoljuk a 6-os stúdiót. Kováts Ko­los ária- és dalestje. Közben: 18.28: Viláqlíra. 18.43: A hanqver- senyközvetítés folytatása. 19.33: Sze­gedi dzsessznapok. 20.08: Egy rá­diós naplójából. Sebestyén Janos műsora. 21.14: Beszélgetés Csaná­di Imre költészetéről. II (befejező) rész. 21.44: A Hágai Filharmonikus zenekar hangversenye az 1975. évi Holland Fesztiválon. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Műsorismertetés, a vasárnap hírei. 17.05: A pécsi művészeti szak- középiskola leánykara. 17.10: Szluka Emil heti jegyzete. 17.15: Vasárnapi kívánságok. 17.35: Kedvenc verseim. Elmondja Pákozdy János. ^ 17.40: Hang-ár. Hoffmann Antal műsora (is­métlés). 18.20: Szerb-horvát nyelvű műsor. A hét hetedik napja. Zenés összeállítás. 19.05: Német nyelvű mű­sor. Vasárnapi jegyzet. Szende Béla írása. — Zenés kívánságok. — Nyelv­járási történet. 19.50: Sporthírek. — 20.00: Műsorzárás. MAGYAR TV 8.25: Tévétorna. (ism. — sz.) 8.30: Felsőfokú matematika. 9.05: Német nyelvtanfolyam. 9.30: Tévéovi. Is- kolaelőkészitő tanfolyam. 9.50: Hí­rek, 9.55: Háromszor lobban a láng. Riportfilm. 10.15: Borik és csa­pata. Magyarul beszélő ifjúsági filmsorozat. 3. Tigris. 11.00: Salak­motor egyéni VB. Közvetítés Deb­recenből 13.20: Pedagógusok fóru­ma. 14.00: A Stülpner leqenda. Ma­gyarul beszélő NDK tévéfilmsorozat. I. rész: A lövészverseny. 14.50: Nó­taszó. 15.10: Tenisz Davis Kupa. Magyarország—Egyiptom. III. nap» Közvetítés a Marnitsziqetről. 16.20: Reklámműsor. Fővárosi mozik mű­sorából. 16.25: Delta: Tudományos híradó. 16.50: Műsorainkat ajánljuk. 17.15: Tengerviláq. (ism.) Riport­film. 18.30: Reklámmüsor. 18.40: A Közönségszolgálat tájékoztatója. 18.45: Ec*i (Sz.) 19.00: A HÉT. 20.00: HireV 20.05: Tévétorna, (sz.) 20.10: A hét mesterlövész. Ma­gvarul beszélő amerikai film. 22.15: Hírek. 22.20- Telesnort. 1. Snorthi- rek. 2. Tenisz Davis Kupa. Közve­títés a Margitszigetről, felvételről. JUGOSZLÁV TV 8.45: Adás a falunak magyar nyelven. 10.00: Legyező — adás gyermekeknek. 10.30: Filmsorozat gyermekeknek. 11.00: Folklórszemle 75. 11.30: Barázdák — adás föld­művelőknek. 12.15: A tudás >— va­gyon. 14.00: A nézők és a tv. 14.30: Éljen Benyovszky — filmsorozat. 15.20: Vasárnap délután. 20.00: Tanya Mali Ritben — drámasorozat. 21.05: Útirajzok. 21.35: Sportszem­le. 22.30: Hét tv-nap. 2. MŰSOR 15.00: Körpályás motorkerékpár­verseny világbajnokság. 17.00: Lab­darúgás (nők) 18.15: Röplabda: Mlados—Crvena Zvezda. 19.10: Teszt és zene. 20.00: Aranylemezek. 21.00: Huszonnégy óra. HÉTFŐ KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: Csajkovszkij: Szextett. 9.00: Versek (ism.) 9.10: A hét zenemü­ve. 9.40: Óvodások énekelnek. 10.05: Iskolarádió. 10.30: Zenekari mu­zsika. 11.24: Zalai nap. 11.39: Már­ton és barátai. Rádiójáték. — IV. rész. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Válaszolunk hallgatóinknak. 13.35: Népi zene. 14.00: Ezeregy délután 14.30: Édes anyanyelvűnk. 14.35: Zalai délután zenével — szóval. 17.05: Nyilvános irodalmi műsor a zalaegerszegi Ifjúsági Házból. 17.50: Beniamino Gigli énekel. 18.25: Új könyvek (ism.) 19.15: Zalai záró­szó. Párbeszéd Zalaegerszeg és Nagykanizsa között. 21.05: Kap­csoljuk a Nagykanizsai Úttörőházat. Dzsesszklub. 22.20: Tíz perc külpo­litika. 22.30: Zenekari muzsika. 0.10: Verbunkos muzsika. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Népdalok. 8.33: Operettrész­letek. 9.33: A Budapesti Koncert­fúvószenekar játszik. 9.55: Kis ma­gyar néprajz. 10.00: Zalaegerszegi délelőtt. 12.00: Nóták. 12.33: Ope­rarészletek. 13.33: Cirkuszban. 14.00: Kettőtől ötig . . . 17.00: Kóruspó­dium. 17.11: Zalaegerszegi Rébusz. Vetélkedő a Fiatal Építészek ^ Klub­ja, a Zala megyei Művelődési Köz­pont és a zalaeqerszeqi Számvite­li Főiskola csapatai között. 18.33: Pierre Bournier qordonkázik. 19.10: Mezők, falvak éneke — Zala me­gyéből. 19.35: Slágermúzeum. 20.33: János vitéz. Részletek Kacsóh Pong­rác daljátékából. 21.00: A szelle­mi munka valósága — IV. rész. 21.20: Az Állami Népi Eqyüttes fel­vételeiből. 22.20: Saint-Saens: Sámson és Delila. Delila és Sám­son kettőse a II. felvonásból. 22.33: Derűre is derű. 22.59: Kellemes pi­henést! 3. MŰSOR 14.05: Évfordulók nyomában. 14.35: Az Amadeus vonósnégyes felvételei­ből. 16.03: Rossini: A sevillai bor­bély — az I. felvonás fináléja. 16.25: Kadosa Pál: II. hegedűverseny. 16.50: A hét zeneműve. 17.20: Lát­tuk, hallottuk — a színházban és a moziban (ism.) 17.35: Huszonöt perc beat. 18.03: Csirkék Eldorádója. Rá­diójáték. 18.52: Weber-áriák. 19.15: Iskolarádió. 19.33: Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét. A Ma­gyar Állami Hangversenyzenekar hangversenye. Közben: kb. 20.40: Elégia a moziról. Kb. 21.00: A hanqversenyközvetítés folytatása. Kb. 21.30 Operaáriák. 21.54: Hangfel­vételek — felsőfokon. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Műsorismertetés, hírek. — 17 05: Fiatalokról fiataloknak. Szer­kesztőriporter: Gombár János. 18.00: Dél-dunántúli híradó. 18.15: Régi Beatles slágerek. 18.25: Hírösszefog­laló. 18.30: Szerb-horvát nyelvű mű­sor. Nóták és anekdóták. — Népi kincsek nyomában. Pávics György műsora. — Népdalok. — Hírek. Szte- vanovity Milutin kommentárja. —■ B. Gyokics harmonikáik. 19.00: Német nyelvű műsor. Hétfői magazin: Hí­rek. — Új könvvek az NDK-ból. — Modern frizurák. Beszélqetés Hes* Jánossal a tavaszi női és férfi haj- divatról. — Kedvelt melódiák. 19.30: Műsorzárás. JUGOSZLÁV TV 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: Volt eqyszer egy császár. ■ adás gyermekeknek. 18.00: Bolond szótár. 18.15: Tv-folyóirat. 18.45: Mi a teendő? 20.00: Misko Kranjec — Vladimir Frantar: Árnyékok az Ostri Vrh alatt — tv-dráma. 21.15: Kivá­lasztott pillanat. 21.20: Ki lőtt Ve- lij Zeinicre? — riport. 22.05: Do­kumentumfilm. 2. MŰSOR 18.30: Moliére, nevetés és kÖny- nyek — filmsorozat. 20.25: Sport ka­rikatúrában. 20.30: Tv-tá'ca. 21.00: Huszonnégy óra. 21.20: Házi mozi: A jó Fülöp — román film. KÖZÉRDEKŰ ÉRTESÍTJÜK a T. lakosságot, hogy a Mólom, Péterpuszta transzformá­torállomás és 20 KV-os vezeték épí­tési munkái 1976. május 5-én befeje­zést nyertek. A hálózat 1976. május 17-én feszültség alá kerül. A veze­ték érintése életveszélyes! HANGULATOS, fedett kerthelyiség­gel, zenés szolgáltatásaival várja önt a Szőlőskert Étterem. (Pécs, Kisszkókó u. 4. Telefon: 15-886.) MÁJUS 18-án, kedden este 20.30- kor a Puskin Művelődési Házban, Pécsszabolcson, Kovács Kati, Koncz Tibor és az Universál együttes hang­versenye lesz. ,,A PÉCSI Orvostudományi Egyetem 1976. május 17-én, hétfőn délután 4 órakor a központi éoület (Szigeti út 12.) II. sz. tantermében tudományos ülést tart. Tárgy: Steroid-anyagcsere- zavar és a klinikai kép közötti kap­csolat congenitális adrenalis hyper- plasiában (CAH). Kecskés Lajos (POTE Elméleti Központi Laborató­rium) : Bevezetés: Gáz-chromatogra- phig alkalmazása a CAH-diagnoszti- kában (5 perc) — Ténvi István és Németh Magdolna (POTE I. sz. Bel­klinika) : A C.| hydroxylase klinika: képe és a steroid metabolismus jel­lemző vonásai felnőtt betegeknél (10 perc) — Juricskay Istvánná és Kecskés Lajos (POTE Elméleti Köz­ponti Laboratórium) : 17—hydroxy­pregnanolon qáz-chromatographiás identifikálása CAH-beteqek vizeleté­ben (15 perc) — Jászai Vera, Cser Ágnes és Molnár Sándor (POTE Gyermekklinika) : Cm hydroxylase deficientia klinikai kéoe és a ste­roid metabolismus sajátosságai cse­csemőkorban (10 perc) — Molnár Sándor, Jászai Vera és Cser Ágnes (POTE Gvermekklinika) : Ritkán elő­forduló súlyos sóvesztéssel járó kom­binált enzym-deficientia (3—hydroxy- dehydrogenase + Ct hydroxylase) új­szülöttnél? (10 perc)." A PÉCS m. város Tanácsa V. B. 11. kér. Hivatal iqazqatási osztálya a Pécsi Kertészeti és Parképítő Vál­lalat bejelentése alapján értesíti a város lakossáqát, hogy a város köz­területi parkiaiban permetezést vé­gez, 1976. május 18—20-ig. Rossz idő esetén: 1976. május 25—27-ig. Per­metezésre kerülnek a közterületre ki­ültetett virágok, rózsák, díszcseriék, díszfák, lisztharmat és egyéb aomba- betegségek és levéltetvek ellen. A permetezéshez felhasználandó nö­vényvédőszerek: Bi—58 0.10/„. Fun- dasol 0,10^, Thiovit 0.330/^. A per­metezett növények érintése veszélyes. 1976. május 17-én, 20 százalékos visszatérítés! BEVÁSÁRLÓTASKA + ÚTITÁSKA AKTATASKA ♦ AUTÓSTÁSKA NDK MŰSZÁL SZÖVET: 140—149,— Ft-ig KISPÁRNAHUZAT: 16—32,— Ft-ig ADÁS — VÉTEL Modern bútorok vétele- eladása. Mártírok útja 18. Telefon: 20-571. ___ F ehér Trabant Combi, IH-s, keveset futott, ki­egészítőkkel eladó. Ér­deklődni: 18-268 telefo­non, esti órákban. 2 db 8 hónapos vemhes üsző eladó. Boda, Ka­kas István. UB-s Trabant Lim. el­adó. Érdeklődni 17 óra után, vasárnap egész nap, Pécs, Sörház u. 47. CU-s rendszámú Tra­bant eladó, megkímélt állapotban. Pécs, Kert­város, Erdély u. 15. UO-s Trabant Combi, — fehér —• eladó. Tele­fon: 21-365. ____________ J ugoszláv diófurnér kombinált szobabútor eladó. Pécs, Marx u. 110/1. Telefon: 11-038T Világos, modern, fran­cia háló, igényesnek el­adó. Valencsákné, Mó- ra Ferenc u. 48. II/5, Közületek részére, tipi­zálás miatt, eladók Gaz 51—63, Kárpáti, War­szawa, Robur és mo­torkerékpár alkatrészek. DÉDÁSZ, Pécs, Anyag­osztály U. i: Radochay Béla. LAKÁS-INGATLAN Csanádi ház beköltöz­hetően eladó Pécsud- vard, Széchenyi utca 56. Érdeklődni lehet: Pécs- udvard, Széchenyi utca 55. szám alatt. Balatonszárszón 210 n-öl közművesített te­lek, vízparthoz, vasút­állomáshoz közel, be­építésre alkalmas, Pe­tőfi utcában eladó. — ,,Készpénz" jeligére, Mohács, Tanácsház ut­cai hirdetőbe. 1 és fél szobás Szigeti úti és 2 szobás urán­városi távfűtéses, . taná­csi bérlakásainkat el­cserélnénk 2 és fél, vagy 3 szobás kizárólag távfűtéses, tanácsi bér­lakásra. Érdeklődni a 17-615-ös telefonon, reg­gel 8—9-ig. Pécs külvárosban csalá­di ház 330 n-öl terület­tel — ebből 200 n-öl új szőlő — eladó. Víz, villany van, 26-os busz- szal 5 perc. Érdeklődni: Szentlőrinc, Szent Imre u. 1., vagy Abaliget, Aranyszarvas Étterem üzletvezető helyettes­nek ____________ G arázst vagy udvart ke­resek Szabadság utca, József Attila utca kör­nyékén._Te|efon : 11-876. Fonyód központjában, 3 szoba összkomfortos családi ház — vállala­ti üdülőnek is alkalmas — eladó. Érdeklődni: Mertz József, Fonyód, Ságvári u. 24. Patacs falu mellett, 240 négyszögöl szőlő eladó. ,,Kedvezményes áron" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 2 szoba hallos, Hunya­di úti öröklakásomat el­cserélném hasonló mé­retű tanácsi lakásért. Telefon: 15-371, este, 19 óra után. Családi ház azonnal beköltözhetően eladó. Pécsújhegy, Szjrom u. 2. Lakható présházat kis házat vennék, ezer kp. -f- havi let" jeligére a utcai hirdetőbe. Fiatal házaspár mekkel, kiadó I keres. ,,Eltartási ződés is érdekel" igére a Sallai hirdetőbe. vagy ,,20 rész­Sallai gyer­akást szer­jel­utcai Elcserélném uránvárosi, 1 1/2 szobás, II. emele­ti, tanácsi lakásomat, szoba-konyha éléskam­rásra. ,,íli” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Elcserélném uránváros 2 szoba összkomfortos távfűtéses, földszinti tanácsi lakásomat kert városi 2 szoba, ossz komfortos, távfűtésesre 111. emeletig. Másfé szobás is lehet. Érdek lődni: Lengyel Gy. 4/B, földszint 3 délután 15—18 óráig. Pécsi 2 szoba összkom­fortos tanácsi lakásomat elcserélném hasonló szegedire. ,,Szeged" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Budapesti összkomfor­tos, tanácsi garzonomat pécsi lakásért elcserél­ném. Ajánlatokat ,, Jó­zsef Attlia lakótelep" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. __________ M ünnich Ferenc utcai kettőszobás, összkom­fortos szövetkezeti la­kás eladó. Érdeklődni 18-288-as telefonon. Garázshely kedvező fel­tételekkel Kodály útj ABC közelében, a Sző­lőskert alatt, eladó. — Telefon: 21-182, Juri­sics utca 6. ____ Ég ervölgyben a patak­nál, 168 négyszögöl te­lek eladó. Érdeklődni: 12-600 telefonon.__ Pé csújhegyen házhely minden építőanyaggal, sürgősen ejadó. Somo­gyi, Nagyvárad utca 28._____________________ K ülön bejáratú albérle­ti szoba kiadó. István u tea _ 6/3^______________ B élatelepen 162 négy­szögöl vízparti telek el­adó. „1300 Ft 499962" jeligére a Zalaegersze­gi Magyar Hirdetőbe. Szentlőrinc, Rákóczi út 19. számú kettőszobás családi ház nagy ud­varral, kerttel, beköl­tözhetően eladó. Meg­tekinthető vasárnapon­ként délelőtt. Mohácson kettő és fél­szobás OTP öröklakás, szőnyegpadlós, garázs- zsal eladó. Cím: Mo­hács, Perényi tb. 1/A. m._j8. __ ____ S zegedi tanácsi két és félszobás összkomfortos lakásomat elcserélném hasonló pécsire. Ér­deklődni: esténként Pécs, 20-659 telefonon. Balatonmáriafürdőn qyönyörű kilátással a Balatonra, telkek na- gvon olcsón eladók. — ,,Balaton 84295" jeligé­re a Budapest, Felsza­badulás téri hirdetőbe. Irányi Dániel térnél üz­letnek, műhelynek helyi­ség kiadó. Cím: Szabó, Márton u. 2. Garázs kiadó. Ady End­re u. 16. szám. Parkettázás, csiszolás, műanyagpadló burkolás garanciával, oóczin. Te­lefon: 13-736. Ff. 336. HÁZASSÁG 49 éves, 165 cm magas traktoros, falusi lakás­sal, 3 kiskorú gyermek­kel, házasság céljából, házias, korban hozzá­illő leány, vagy elvált asszony ismeretségét ke­resi. ,,Egy gyermek nem akadály" jeliqére a Sallai utcai hirdetőbe. 28/172, elvált, félig ko­pasz, főiskolai végzett­ségű férfi, házasság céljából társat keres. ,,XX. század" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Nyugdíjas özvegyember házasság céljából meg­ismerkedne független, özvegy, vagy elvált, rendes, rendszerető asszonnyal, 60—65 éves korig, aki saját, pécsi házamba jönne. 2400 Ft nyugdíjjal rendelkezem. Fényképes leveleket: „Csak őszintén" jeligé­re a Sallai utcai hirde­tőbe. Keresem annak a hölgy­nek az ismeretségét há­zasság céljából, 27 évestől 35-ig, aki ottho­nomba jönne és szere­tő feleség lenne. 1 gyer­mek nem akadály. „Ka­land kizárva" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 23 éves, 176 cm magas, barna, csinos lány meg­ismerkedne házasság céljából korban hozzá­illő fiatalemberrel. Egy gvermek nem akadály. „Harmonikus étet" jel­igére a Sallai utcai hir­detőbe. 180 cm magas, 48 éves, fiatalos külsejű, jó meg­jelenésű, teljesen egye­dül élő szakmunkás férfi, házasság céljából megismerkedne hozzá­illő, magányos nővel. 2 szoba komfortos, be­rendezett lakásom, ko­csim van. „Hűség" jel­igére a Sallai utcai hir­detőbe. Elvált asszony, szolid, barna, dolgozó férfi is­meretségét keresi, há­zasság céljából, 58 éves korig, 170 cm magasig. „Ibolya" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Társaság hiányában, ezúton keresem azt a kedves, becsületes, jó­zan életű, magas, öz­vegy férfit, 49—54 éve­sig házasság céljából, aki 48 éves, 160 cm ma­gas asszony hű társa tudna lenni. „Kalando­rok ne írjanak" jeligére a Sallai utcai hirde­tőbe. Megismerkednék 145— 155/25—35 év közötti, értelem és érzelem ha­tárán belül, káros szen­vedélyektől mentes, egyszerűségében csinos, nyílt, őszinte, nem anyagiakra, csupán sze- retetre, megbecsülésre vágyó, igényes és vi­szonozni tudó, érzékeny természetű. lehetőleg gyermektelen hölggyel, kizárólag házasság cél­jából. Hasonló adott­ságú, 38/165 diplomás férfi vagyok. Csak kéz­zel írott, fényképes le­vélre válaszolok. „Sze retnék rád találni" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. 43 éves, 170 cm, jómeg­jelenésű, elvált, gyer­mektelen szakmunkás, értelmes, finomlelkű, fekete vagy barnahajú, jóalakú, fiatalos kiné­zetű, lehetőleg függet­len nő ismeretségét ke­resi házassáq céljából 36 évesiq. „Lakás meg­oldható" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. 42 éves, 170 cm magas özvegy ember vagyok. Megismerkednék házas­ság céljából 30—40 év közötti hölggyel. Egy kislányom van. Két és fél szobás lakással ren­delkezem. Kalandorok kíméljenek. „Májusi ta­lálkozás" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 37 éves, 170 cm magas, barna, elvált fiatalem­ber házasság céljából megismerkedne korban hozzáillő hölggyel. „Szeretetre vágyom ’ jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ______________ N yugdíj előtt álló, fi­zikai dolgozó özvegy­asszony, élettársat ke­res, józan életű férfi személyében, 60 évesig. Lakás van. Kézzel írott, fényképes leveleket: „Megbecsülés" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Házasság céljából megismerkednék, 40 éves korig, egyedülálló, gyermektelen, értelmisé­gi hölggyel, aki jó anyagiakkal rendelkezik. 49 éves, 175 cm magas, önhibáján kívül elvált, modern lakással rendel­kező, szellemi dolgozó vagyok. Csak komoly, fényképpel ellátott le­vélre válaszolok. Cím: 7614 Pécs, Pf. 55. Építtetők, figyelem! Most vásároljon építőanyagokat a szentlőrinci telepünkön! AJTÓK, ABLAKOK, TETŐFA, TETŐLÉC, CSERÉP, TETŐPALA, HULLÁMPALA, E-JELŰ GERENDÁK, 7—24-től 7—66-ig méret, ÁTHIDALÓK A 12—24 méretig, FAROSTLEMEZ, MOZAIKLAP, KÚTGYÜRÜK, TALPASCSŐ 100 60-as, BH- ELEM 60/60—90/60-as stb. KORLÁTLAN MENNYISÉGBEN KAPHATÓK! TELEFON': 71-102. Dolgosokat feluesznek A PÉCSI Dohánygyár felvételre ke­res fiatal gépgyártás-technológust, vagy gépgyártás-technológiában jár­tas felsőfokú végzettségű dolgozót, szerkesztői munkakörbe és egy férfi dolgozót kompresszor- és hőközpont- kezelőnek, valamint felvesz és be­tanít dohányipari gépek kezelésére női dolgozókat és fiatalkorú lányokat 6 órás munkakörbe. Jelentkezés:’ a munkaügyi osztályon. (518456) A BÓLYI Állami Gazdaság felvétel­re keres katonaviselt erdésztechni­kust, erdészkerület-vezetői beosztásba. Javadalmazás a kollektív szerződés szerint. Jelentkezés: a Bólyi Állami Gazdaság központjában, a személy­zeti osztályon. (518451) m A PÉCSI Faipari Szövetkezet sásdi üzemébe felvételre keres asztalos szakmunkásokat, valamint női és férfi betanított munkásokat. Jelentkezni le­het: Sásd, (régi vásártér), az üzem­vezetőnél. (518452) A PÉCSI Faipari Szövetkezet szál- litásvezetöt keres felvételre. Jelentke­zés: Pécs, Bolgár Néphadsereg u. 10. szám. (518453) A FIM ZSOLNAY Porcelángyár fel­vesz esztergályos szakmunkásokat, valamint férfiakat betanított munká­ra. Jelentkezés: a gyár munkaügyi osztályán. (518460) AZ EIVRT Sopiana jjgk Gépgyára felvételre j> keres dolgozókat a B flB következő munkakörök | H betöltésére: esztergá­lyos, lakatos, tmk-vil- lanyszerelő szakmun­kásokat, takarítónőket, segédmunká­sokat, valamint műszaki szakközép­iskolai végzettséggel rendelkező dol­gozót. Jelentkezés: EIVRT SOPIANA GÉPGYÁRA, PÉCS, Szalai András ut­ca 8., felvételi iroda. (1136) A PÉCSI Keményítőgyár női és férfi munkaerőt vesz fel betanított gép­kezelői munkakörbe. Jelentkezés: Bol­gár Néphadsereg útja 47. (518442) A B. M. TANÁCS VB Gyermek- és Ifjúságvédő Intézete felvételre ke­res 1 főzőnőt. Jelentkezni lehet: Pécs. Mikes K. u. 13. sz. alatt a gazdasági irodában. (518441) FESTŐ, mázoló, tapétázó szakmun­kásokat és betanított munkásokat felvesz az Éoítőipari Szövetkezet. Je­lentkezés: Pécs. Felszabadulás út 16., a részlegvezetőnél. (1157) GÉPKOCSIALKATRÉSZ ismerettel rendelkező gyakorlott raktárost ke­resünk. Jelentkezés az eddigi műkö­dés leírásával „IKARUS" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (1147) A VOLÁN 21. sz. Vállalat felvételre keres UB—1212, E—3—2, UB—80, D—141, Caterpillár 966 Hr, Volvo 841 homlokrakodóira, Caterpillár D8H és S—100 dózereire, SGW 16. tip. gumihengerére gépkezelőket. Az ország egész területére. Bérezés a kollektív szerződés szerint. Jelentkez­ni lehet: Budapest, V. Haris köz 6. sz. alatt, a forgalmi főosztályon. (3227) D-VIZSGÁVAL rendelkező gépkocsi- vezetőket, MTZ traktorra vezetőket és vizsgával rendelkező motoros lánc- fűrészgép kezelőt felvesz a Pécsi Kertészeti és Parképítő Vállalat. Je­lentkezés: Bolgár Néphadsereg u. 104. sz. alatt a szállításvezetőnél. (1150) KOTRÓGÉPÉSZ, lakatos, gépszerelő szakmunkásokat felvesz kőbányaüzem, Komló. (1080) KÖSZÖNET Ezúton mondunk köszönetét mind­azoknak, akik felejthetetlen halot­tunk, KOVÁCS GYULA temetésén megjelentek és fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. Külön kö­szönet a szigetvári pártbizottság dol­gozóinak és munkatársainak. A gyá­szoló özv. Kovács Guyláné és csa­ládja. A CSÖSZERELÖIPARI Vállalat fel­vételre keres Kaposvár, Keszthely, Mohács, Barcs, Szigetvár, Baja mun­kahelyeire változó munkára csőszere­lő, központifűtés-szerelő, hegesztő szakmunkásokat és segédmunkásokat. Szakmunkások részére minőségi he­gesztő tanfolyamot szervezünk. Se­gédmunkások részére továbbtanulási lehetőséget biztosítunk. Jelentkezés: személyesen vagy levélben, Csősze- relöipari Vállalat 5. sz. üzem, Bu­dapest VII., Garay u. 10. sz. alatt. (1140) FIGYELEM! A VOLÁN 12. sz. Vál­lalat mohácsi üzemegysége felvesz bólyi telephelyes önelszámolós kép­viseleti rendszerben foglalkoztatott gépkocsijára bólyi lakost gépkocsi- vezetőnek. Jelentkezni lehet az üzemegység forgalmi osztályvezetőjé­nél, szombat kivételével mindennap reggel fél 8-tól 16 óráig. Mohács, Szt. István u. 4. (358272) SZAKMUNKÁSOKAT, kezdőket is, hegesztő, lakatos szakmára egy és kétműszakos beosztásba felveszünk. Hidas, Himesháza vonalról üzemi autóbuszjárat. Jelentkezés: Pécsvá- rad, Mezőgép Gyáregység. (1074) VILLANYSZERELŐ szakmunkásokat és gépkocsirakodókat felveszünk. Je­lentkezni lehet: Építőipari Szövetke­zet Bonyhád, Perczel u. 80. (1125) A PÉCSI Ingatlankezelő Vállalat felvételre keres nyugdíjasokat éjjeli­őri munkakörbe. Jelentkezés: Pécs, Bajcsy Zs. u. 4. sz. a vállalat ren­dészetén. Naponta 8—12 óráig. (1112) GYÁRTÁSELŐKÉSZlTÖ munkakörbe gyakorlattal rendelkező gépésztechni­kust, valamint mohácsi, pécsi és szi­getvári munkahelyre villanyszerelő szakmunkásokat és segédmunkásokat felveszünk. Jelentkezés MEGYESZER Pécs, Lyceum u. 4. munkaügyön. (1122) A CSERKÚTI ME­ZŐGÉP VALLALAT központi gyáregysége tejhűtőgépek gyártá­sához hűtőgépszere­lésben jártas dolgo­zókat alkalmaz. Megközelíthető az Újmecsekaljáról induló 26-os autó­busszal. Jelentkezés a főmérnöknél. (518423) KONYHAI alkalmazottat felve­szünk. Jelentkezés: a Dél-dunántúli Textil- és Felsőruházati Nagykereske­delmi Vállalat Pécs, Közraktár út 1. személyzeti vezetőjénél. (1103) FELVESZÜNK esztergályos, marós és villanyszerelő szakmunkásokat. Je­lentkezés: Pécsi Vasas Ipari Szövet­kezet, Pécs, Zsolnay V. u. 9. mun­kaügy. (518448) A FIM Zsolnay Porcelángyár fel­vételre keres, megfelelő végzettség­gel rendelkező dolgozót pénztárosi munkakörbe, valamint üzemmérnököt vagy gyakorlattal rendelkező gépész- technikust tmk-előadói munkakörbe. Jelentkezés a gyár személyzeti osz­tályán. (518420) PÉCS, FÜRST SÁNDOR UTCA 6. SZÁM alatt rövidesen megnyíló autóápolási és felszerelési cikk szaküzletébe az alábbi munkakörökbe, megjelölt képe­sítéssel rendelkező dolgozókat keres felvételre: BOLTVEZETŐ: gépjárműtechnikus, hiv. gkv. jogosítvány, bolti, kereskedelmi gyakorlat. BOLTVEZETŐ-HELYETTES: jármű-, járműalkatrész eladó + boltvezetői képesítés. BOLTI ELADÓ: jármű-, járműalkatrész kér. eladó. BOLTI PÉNZTÁROS: közgazdasági technikumi vagy gimn. érett­ségivel. TAKARÍTÓ MUNKAERŐT. Jelentkezni a MERKUR Személygépkocsi Értékesítő Vál­lalat személyzeti osztályvezető (1392 Budapest VI., Szív u. 60.) részére felküldendö részletes önéletrajzzal, fizetési igény megjelölésével lehet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom