Dunántúli Napló, 1974. április (31. évfolyam, 90-117. szám)

1974-04-24 / 111. szám

Ka'ó'ozós A gyászoló család ezúton tudatja. Iw« JELŰNEK GIZELLA hamvait április 26-án, pénteken dél­után 3 órakor a szent Mihály kápol­nából helyezzük örök nyugalomra a családi sírboltba. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám és nagymamánk, OZV. FALTUM MIHALYNÉ 84 éves korában elhunyt. Temetése április 26-án, pénteken 12 órakor lesz a központi temető szt. Mihály kápolnájából. A gyászoló család. Fájó szívvel értesítjük ismerősein- ! két, rokonainkat, hogy szeretett „Pa- : pánk”, KOCSIS JANOS nyugdíjas, volt Basamalom dűlői la­kos, 85 éves korában váratlanul el- j hunyt. Te net'se április 26-án, pén- ! teken fél 1 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló Hambalkó ' család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy j szeretett drága jó férjem, testvérünk, , sógorunk, nagybátyánk és kedves ro- j kon, KRUSXOVICS LÁSZLÓ 68 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Drága halottunk teme­tése április 26-án, pénteken 2 órakor lesz a központi temetőben. A gyá­szoló család. ", Fájdalom nal tudatjuk, hogy szere­j tett testvérünk, sógornő, nagynénink és kedves rokonunk, CLOK ÍREN váratlanul elhunyt. Temetése április 25-én délután 3 órakor lesz a pécs- váradi rám. kát. temetőben. A gyá­szoló család. Szomorú szívvel és mély fájdalom­mal tudatjuk mindazokkal, akik is­merték és szerették, hogy szeretett, felejthetetlen jó férj, a legdrágább édesapa, szerető apósunk, nagypa­pánk, nagybácsi, sógorunk és kedves rokon, ID. BILLEG JÓZSEF, a Kokszmű volt nyugdíjasa, türelem­mel viselt hosszú betegség után el­hunyt. Drága felejthetetlen halottunk hamvait április 26-án, pénteken dél­után fél 4 órakor helyezzük örök nyu­galomra. A gyászoló Billeg és Varga család. Köszönet KŐszönetünket fejezzük ki mind­azoknak a rokonainknak, szomszéda­inknak, az utca lekóinak, a Zetkin Klára szocialista brigád tagjainak, munkatársainknak és minden kedves ismerősnek, akik szeretett édes­anyánk OZV. ROZtNGER KAROLYNÉ temetésén megjelenésükkel, koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. MmMARi MEZŐGAZDASAG! NAGYÜZEMEK! Érdemes termeszteni HYBAR 242-ES KORAI ES 456-OS KÖZÉPKORAI hibrid szemes cirkot; előnyei: • igénytelen, csaknem minden talajban termeszthető, • jól tűri a szárazságot, • termesztése teljes mértékben gépesíthető, • hektáronkénti szemtermése az 50—100 mázsát is elérheti, • baromfi és sertés alaptakarmányként őrölve, vagy őrlés nélkül egyaránt felhasználható. A vetőmag megrendelhető a TERÜLETI KÖZPONTJÁNÁL. VETÖMAGTERMELTETÖ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ VALLALAT A területi központok szakmai tanácsot is készségesen adnak. FIGYELEM I FIGYELEM I A Carbon Könnyűipari Vállalat geresdlaki ruhaipari üzemébe felvesz geresdlaki és környékbeli (Szűr, Hímesháza, Marázó, Fazekasboda, Erdősmárok) lányokat és asszonyokat konfekció- özemi munkára Betanulási idő alott betanulási bért fizetünk, mely 850 Ft, a betanulási idő után teljesítménytől függően 1300—1500 forintos kereseti lehetőség biztosítva. Autóbusz közlekedés a kétműszakos termeléshez beállítva. Jelentkezni lehet Geresdlakon, Schunk Nándor főművezetőnél. Új szaküzletet nyitott az IJTOKER Kapó .váron a Berzsenyi u. Í0. szám alatt Teleién: 13-457 Tét ex: 13-245 MEZŐGÉP VALLALAT 9701 Szombathely, V., Traktoros u. 1—3. szám. IKARUS 31. TÍPUSÚ AUTÓBUSZT VÁSÁROLNÁ FELÚJITHATŐT ISI Érdeklődés: Csákány Zoltán gépkocsielőadónál. Telefon: 13-445. 2 ép jármű Ápolónő, beteg, vagy idős szeméxy gondozását vál- | la lom ‘lakásért. „Otthon i vagyok” jeligére a Bem ! utcai hirdetőbe. IC-s rendszámú 412-es Moszkvics, eladó. Érdek­lődni: 17 óra után. 82-827­es telefonon. _______________ G arázs kiadó. Kiss E. u. 71. özommer István. LA KAS Elesem r ém Budapest, XIII j kér., szooa, ko..yiia e.o- i izobás, földiáin ti, főbérleti I lakásomat pécsire. Vala- i szokat ..Évi” jeligére a ! Sallai úti hirdetőbe ké- j run.___ ________ ______ ! ö sszkomfortos albérleti la­kást keresek júniustól. Dr. I Bognár József főiskolai | adjunktus. Kaposvári u. j 33' __Ajánlatokat levélben. ! T atabányai újvárosi 1 szó- j ba összkomfort központi fütéses 8. emeleti lakáso­mat elcserélném Pécs kör­nyéki tánáesl hasonlóra. Majtényi Ferenc u. 33. Havel, este 6 után. Lakásmegoldást keresek. Pécsett 60 ezer -f részlet. ,,Megbízható” jeligére a Sallai úti hirdetőbe. Zöldövezetben lakáslehe­tőséget biztosítanánk fia­taloknak. Motorral előny­ben. „Családtervezés öt­venezer” j-llgére a Bem Utcai hirdetőbe. AD'A.S^VÉTEL Építkezésből megmaradt tégla, pala, 4'jx40-es hul­lámpala leszállított áron eladók. Szarufa, deszka, Jrgrnyés utca 10. sz. Kertváros.__________________ Vesz;k, eladok! Hűtőgépe­ket. varrógépr-set, televízió­kat, olajkályhákat, reka- mlékat, hármasszekrénye­ket, konyhabútort, garni­túrákat. festmény'két. fe­hérmárványt, hagyatékot. Koltai. Rákóczi út 61. Babérkoszorús Hungária Champion HPJ, HFGY, kanoktól, és kitűnő oszt­rák import, valamint CAC országos győztes szukáktól, német juhász kölykök el­adók. Állatorvos, 7258 Ba- té. i.vi-es TRABANT ELADÓ. „Fehér” jeligére a Bem u-i hirdetőbe. IP-S öül-es Trabant, jó j állapotban eladó. Sellye, I M.ző I. U. 63.___________ ] P anorámás Opel Rekord ejadó. Boly, Ady E. út 40. Schumann. FIAT 128-as alig futott el­adó. Dr. Szilcsy András, Mohács, Dózsa Gy. u,^_7. .Skoda 1000 MB eladó. Pécs, Mezöszél u. 8/ V. em. 20. du. J> óra után. —__ IK írsz. fehér 412-es Moszkvics 12 000 ktti-rel el­adó. 7258 Baté, November 7._u._9 ____________________ T eljesen felújított 500-as Trabant sürgősen eladó. Pécs, Éva u. 15. IV, em. 11/a. Beucs. ZSIGULI 12 000 Icm-rel ELADÓ. Kóczián S- u. 2. 408-a# Moszkvics eladó. Geisler Eta u. 17. H. em. 10. Marton.___________ F ehér CZ-s rendszámú 850-as FIAT eladó. Érdek­lődni: 14-037-es telefonon. Munkaidő alatt. CR-es műszaki vizsgázott 850-eg FIAT eladó Érdek­lődni; 15 óráig, 81-521-es telefonon. Komló, Alkot­mány 25. 188 n-öl szőlő, kis házzal eladó vagy házhelyre cse­rélném. „50 ezer” Jeligére a Sallai__úti hirdetőbe.___ Ü j háromszobás beköltöz­hető ház. 400 négyszögöl szőlővel, áron alul eladó. Érd'klődni: Nagy, Felső­malom u. 10. emelet. Háromszoba összkomfortos társas öröklakás eladó. Kp. + OTP. Dagály u. 4. szám, ___________ Itülatonf enyvesen vízpart I mellett háromszobás nya­rgaló főzési lehetőséggel ki- 1 adó. Pécs. Kalinin u. 31. Telefon: 21-753. ________ K étszoba komfortos csalá­di ház eladó. 2—2V2 szo­bás szövetkezeti lakást be­számítok Érdeklődni: III. kér., úttörő u. 57 Tele- fon: 17-011. 400 négyszögöl szőlő jó ter­mésű gyümölcsfákkal, 300 négyszögöl szántóval, bér- bä, vagy islerbe, megoszt­va kiadó. Nagypostavölgy 40.__________________________ P écsújli-gyen 416 négy­szögöl szőlő sürgősen el­adó. Érdeklődni: Pécs, Bajcsy 2s. u. 13—15. Háromszoba hallos össz­komfortos örökl°kás eladó, b'’kö,+ör-'hetően Hu’lámfür- dő környékén. „Csillag” jeligére a Bem utcai hir­detőbe.______________________ F I adó 270 négyszögöl ház­hely éoítési eng-*délly-l, '■’-/..iwcsfaju. Árpád u. Ér­dekedül; Meszes, Apaffy u. 40. F‘kondin ma‘dnem kész v^kondház eladó „Nyara­lunk” íeligére a Ballal úti hirdetőbe lO-s TRABANT 46 ezerért eladó. Telefon: 21-365. EGY DARAB ÜSZŐ, 16 hónapos, eladó. Hosszúhetény, Ormándi u. 86. sz. Eladó 350 köbcentis Velo- rex rokkantkocsi. Pécs, I. kér., Pariké P. u. 4.____ Z asiava személygépkocsi most vizsgázott eladó. Sántha László, Pécsvárad, Entz u. 11.______________ Z siguli eladó, vagy kevés j kilométeres Trabantra el~ cserélem. Ferenc u. 7. S5ü-es Velorex eladó. Ér­deklődni: 18-157-e* telefon­számon. Kétszemélyes rnkamié, két fotel, Zsuzsi kötőgép el- adó. Megyeri út 44.___ B aromfi keltetögép meg­egyezés szerint eladó. Ru- da József. Pécs. I. kér., Borbála utca 38/2.________ S anyó magnó-rádíó-lemez- játszó eladó. Érdeklődni: 19—20 óra között. Tel.: 10-887. G 48—40 betongerenda, 14 db TÜZÉP-áron eladó. Ér­deklődni: Papp Zsigmond, Balaconfenyves, Kaposvári u, 112. Jó állapotban lévő balos tűzhelyet, közép méretű konyhaszekrényt keresek. „Házias” jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. Ötvenmázsás teherbírású, gumiskocsi üzemképes el­adó. Baksa, Zrínyi út 3. Petrovicg Kálmán. Piros-fehér mély babakocsi olcsón eladó. Érdeklődni lehet: Hunyadi u. 65. Kattyléknál. Bontásból anyag eladó. Deszka, gerenda, és tégla. Bőrgyár fölött. Nyár utca sarkon,_____________________ Bontásból eredő 20 000 db tégla eladó. Ezenkívül két szobához való parketta anyag és egy redőnyös hár­mas ablak, házépítéshez való mindenféle anyag -f- egy parkettás ajtó, (külső) és e»y garázsajtó eladó. Alkotmány u, 56. fsz. Eladó 3Vz kg I. a. mély­nyomású NB méretű mü- lép á 90 Ft/kg és cca 10 kg I. a. méhviasz á 30 Ft/kg. Német, Kertváros. Tolsztoj u. 1. Bontásból veranda ablak vaskeretes betét üveggel, hozzátartozó vasajtók üve­gesek f 2 db redőnyös 3- as ablak, parketták, el- adók, Alkotmány u. 54, Kombinált gyalugép, sza­lagfűrész, enyvezöbak, asz­talos szerszámok eladók. Felsőmalom utca 3_______ K isipari dió furnéros ágy­neműtartó eladó. Katalin u. 16, M»dern konyhabútort ven­nék. „Jó állapotban” Jel­igére a Bem utcai hirde­tőbe. Autósok, figyelem I SKODA, FIAT, ZSIGULI gépkocsik szakszerű javítását vállalom. L, Pósa Lajos a. 7. Sá rd i. BELVÁROSI TARSASHAZ­ÉPITKEZÉSHEZ jelentkezni lehet a pécsi 2. sz. Ügyvédi Munka­közösségnél. Ugyanitt garázs is leköthető. Pécs, Kossuth L u. 22. Dolgozókat felvesznek INGATLAN Használt bútorokat veszek és eladok. S t ab©. Jákaí u. 1. szám» Telefon: 21-071. Négyszemé’yefc rekamlé, 3 fotel, dohányzóasztal, mo­sógép és villanysütő eladó. Táncsics Mihály u. 6. Megtekinthető: 15 órától. Két d-rab süldő eladó. Fü­zes-dűló. Klsék. ___________ V eszek régi kardot, olaj- festményt, zenélőszerkeze- tet. tölcséres gramofont, régi nénzt. réz- és va'-mo- zsarat, gyertyatartót. Zsol- nay-disztárgyut. Éberling, Pécs, J6kal_ju.^_6.________ E ladó 2 darab üzemképes süllyesztős Csepel varró­gép, József Attila u. 2». Máriagyüdön, Harkányhoz j közel 800 Q-öl szőlő, eset- j leg részletre is eladó, j Érd.: Tárnál, Pécs, Garay ( u, 32/c. BARI Duna-kanyarban 300 ' négyszögöl bzőIö. áron alul eladó. „Üdülő” jeligére a Mohácsi Magyar Hirdetőbe. Hévízen tóhoz közel há­romszintes ház félkész ál­lapotban eladó. Két csa­ládnak Is alkalmas. Ér­deklődni; Nagy Gyula, Hé- víz, Széchenyi koz 2, ÜDÜLŐTELEK SIKONDAN eladó. 180 négyszögöl Üt melletti terület, az alapo­zási munkák befejezve Ér­deklődni; Vajszló, Széche­nyi u. 33 Telefon: Vajszló 38, Komlói másfélszobás szö­vetkezeti lakás eladó. Ér­deklődni: 16 óra után. Ambrus Sándor, Gagarin u. 15. Második emeleti, kétszoba, összkomfortos, távfűtéses szövetkezeti lakás, Építők útja 2. sz. alatt eladó. „Horgos” Jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Eladó Bakonyán kétszoba- konyhás ház, szép kerttel azonnal beköltözhető Ér­deklődni: Bükkösd, Petőfi u. 9., szombat—vasárnap. Vasas? elágazásnál autó­buszmegállótői 5 percre 234 négyszögöl szőlő gyümölcs- tárolóval, pincével, felsze­reléssel. betegség miatt el­adó. ferdeklődu!: 1T óra után, 21-055-ös telefonon. Vállalati üdülőnek Jelenleg is használható, társas­üdülő építésére alkalmas vízparti, komfortos épüle­tetekkel beépített telek el­adó. Jelige: „Balatonlelle 57742” Felszabadulás téri hirdetőbe Bp ___________ P écsi-tónál Mecsekszaká- lon ház gyümölcsös eladó. Víkendteleknek alkfelmas, autóbuszmegálló 3 perc, sű­rű buszjárat Érdeklődni.: minden nap, Kozáruiisleny, Rákóczii út 70 Orfű belterületén, erdő fe­lett 300 D-öí parlag telek megosztva i6 eladó „Szép kilátás” jeligére i Sallai úti hirdetőbe. Beköltözhetően 3 szobás ház eladó. Pécs. Májor u. 6. Balatonfenyvesi nagyállo- mással szemben lévő Bocs­kai és Dráva utcai sarok telek olcsón eladó. Érdek­lődni: Balatoníenyves, Ka­posvári u. 112. Irányár: 48 00U,— Ft.________________ Eladó oLH) négyszögöl új telepítésű termő (b éves) szőlő Donatus, ökörszem- dűlő 7/a. Érdeklődni: Pécs, Magyartlfögí el 46, Házrész eladó. Szoba, kony- hás, speiz, pince, kamra egy kis kert. Érdeklődni: Vasas, IL C. u. 7. Var­gáék. ________________________ U ránvárosl szövetkezeti la­kásomat elcserélem kertes házra. „Rácváros környé­ke” jeligére a Sallai úti hirdetőbe. 1975-ben átadásra kerülő, balatonfenyvesi vízpartl társasházban, egyszobás lakrész eladó, vagy pécsi víkendtelekre, víkendházira cserélhető. „Eddig befize­tett összegért” jeligére a Sallai _utcai hirdetőbe. Kozármislenyi kultúrott- honhiXB közel, 500 négy­szögöl szőlő eladó. Érdek­lődni : Kozármisleny, Hu­nyadi u. 7. VEOYES Pszichológiai tanácsadás egyéni és családi problé­máknál. Dr. Vándor — pszichológus, Déryné u. 16. Telefon; 12-623. Televízió, mosógép, rádió, porszívó, centrifuga javítás garanciával. 14-083, 16-319. As* tale« műhely gépekkel, vagy gépek nélkül, nagy helyiségek raktárnak, ki­adó. „Kisüzem” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. Varrógépek javítását, csomagtartók felszerelését vállalom. Telefon: 21-864. Fajtagyőztes óriás Schnau­zer kanommal, fedeztetést vállalok. Pécs. Koksz utca 92. TUZELÖUTALVANYAT FŰTŐOLAJRA BEVÁLTJUK, kisebb részletekben is kiadjuk. Megrendelés: 20-721 telefonszámon. 84. sz. Fűtőolajárusitó telep, Pécs-Nagyárpád. Fiatalok I MEGNYÍLT A „SUNFLOWER TRICOTAGE” '74 kötöttáru divatja, a Sunflowerben. (Bem u. 2., kirakat) NAPPALI műszakos beosztással szól lodai szooaiányt, váltóit muszucos be­osztással, női üzemi segeusnunkast és adm.ntszirátort keres a Nádor bzate loda. (119o) ÍiíAKTOROST — növényvtíüe.mi vizsgával előnyben — lelveszumt. Pé­csi Kertészeti Vállalat Zoiusuglet- meszto Üzeme, Pécs, Megyeri út, a 39-es autoousz kertvárosi végállo­másánál. Jelentkezés az üzemvezető­nél. (1194) NŐI segédmunkásokat alkalmaz a Pécsi Bőrgyár. Peivétel: Pécs, Bolgár Néphadsereg útja 52. sz. (1195) AZ 500. SZ. Szakmunkásképző Inté­zet tanműhelye május hó 1-vel belé­pésre keres: 1 fo epüielkaroanUirto lakatos szakmunkást, 1 fö unyagrak- táros-daraooiot, 1 fő takarítónőt, va­lamint június 1-vel 1 fő portást. Fi­zetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet az intézet személyzeti főelőadó­jánál, Pécs, Rét u. 41—43. sz. na­ponta 8—16 óráig. (1196) TAKARÍTÓNŐIT - nyugdíjast is — felvesz Gyermekkórház, Nyár u. 8. Kezdő fizetés 1500,— Ft. (7050) SEG2«^MioVÉ.v.í£a£T felvesz Gyermek- kórház, Pécs, Nyár u. 8. (7123) 4 GRÁS munkaidőre konyhai dol­gozókat felveszünk. Jelentkezés a személyzeti vezetőnél Dél-dunántúli Textil és Felsőruházati Nagykereske­delmi Vállalat, Pécs, Közraktár u. 1. (1199) TAXARITÓT alkalmaz a Tanárképző Főiskola, Ifjúság útja 6. Munkaügy. (1200) VILLAMOS!PARI és Gépjavító Szö­vetkezet felvételre keres gépJakatos és esztergályos szakmunkásokat. Je­lentkezni lehet: Pécs, Felsőmalom u. 11. szám. AUTOMATA sajtcsomagolóhoz női dolgozókat felvesz a Pécsi Tejüzem, Tüzér u. 15. (7127) VASIPARBAN jártas raktári segéd­munkást keres a Pécsi Fémipari V. je­lentkezés: Felsőmalom u. 13. sz. alatt. (1185) FIATALOK, FIGYELEM I IPARI tanulókat felveszünk fonó, szö­vő szakmára. Jelentkezhet minden 14. életévet betöltött 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező fiatal. Jut­tatások : Különélési pótlék vidékieknek havi 300,— Ft. Társadalmi ösztöndíj helybe'i lakosoknak havi 250,— Ft. Havi 90,— Ft-ért reggeli, ebéd, va­csora, munkaszüneti napokon is. In­gyen tankönyv és munkaruha. Elhe­lyezés díjmentesen a gyár munkás­szállásán. Kezdő tanulóbér havi 350,-— Ft amely a tanulmányi ered­ménytől függően változik. Fiú ta­nulóinkat a szakmunkásvizsqa után segédművezetővé, később művezetővé képezzük kil Felszabadulás után a kereseti lehetőség havi 2200—2800 Ft között van. Beayakorlott szakmunká­saink 3000 Ft-ot kereshetnek. Jelent­kezni lehet szombat kivételével bár­mely munkanapon 7—-’^-ig szemé­lyesen. Levélre is részletes tái^kaz- tatást küldünk. A gvár címe: PNYV Magyar Pamutioar Személyzeti Okta­tási osztály, 1046 Budapest IV., Fád u. 30. (5151) A PÉCSI Fémipari Vállalat tömeg­cikk és láncüzemébe női segédmun­kásokat keres. Jelentkezés: Felsőma­lom u. 13. sz. (1067) A SZIGETVÁRI Kon­zervgyár azonnali be­lépéssel felvesz gya­korlattal rendelkező lakatos, marós, teker­cselő szakmunkásokat Jelentkezni lehet a műszaki oszfá- (11«) CIPÖFELSÖRÉSZKÉSZITÖI részle­günkhöz géppel varrni tudó dolgozó­kat felveszünk. Jelentkezés: B. m-i Cipőipari Szövetkezet Központi Iro­dája, Pécs, Kossuth Lajos u. 3. sz. alatt (1190) A PAKSI atomerőmű szerelésére la­katosokat és segédmunkásokat azon­nal felveszünk kedvező feltételekkel, j Jelentkezés személyesen és levélben ! Bp. XIII., Teve u. 12—16. Munkaügyi osztályon. (3604) j MECSEKI kempingbe takarítónőket felveszünk. Pécs Városi Idegenfor- j galmi Hivatal, Pécs, Széchenyi tér 1., 1 félem., 26. szoba. (1127) ! PÉNZÜGYEKBEN jártas nyugdíjas dolgozót azonnal felveszünk. AFIT ' XIV. sz. Autójavító Vállalat, Pécs, Bolgár Néphadsereg útja 33. II. eme- ! let 8. Munkaügyi osztály. (121169) TAKARÍTÓNŐT 8 órai elfoglaltság­gal délelőtti műszakra felveszünk. Leánykollégium, Dr. Heim Pál u. 4. (121738) MEZŐGAZDASÁGI szakembert ke­resünk felvételre, ellenőri munkakör­be. iskolai végzettség megjelölésével ; kérjük az önéletrajzokat leadni ,,áp- ; rilis 30” jeligére, a Sallai utcai hirdetőbe. (121723) A PÉCSI Építőipari Szövetkezet fel vételre keres, kőműves szakmunkáso­kat, valamint ács és vasbetonszerelő szakmunkásokat. Jelentkezés: Építő­ipari Szövetkezet, Pécs, Megye u. 19. j (121188) A SZENTLŐRINCI Állami Gazdaság tarcsapusztaí kerületébe magtárveze­tői munkakör betöltésére keres olyan ; személyt, aki a mezőgazdasági termé- ; nyék kezelési ismereteivel és legalább három éves gyakorlattal rendelkezik. 1 Fizetés megegyezés szerint. Jelentke zés személyesen a kerületi igazgató­nál Tarcsapusztán. (121181) FELVESZÜNK kézi és gépi stepp varrónőket, továbbá fiatalkorú lányo- ‘ kát könnyű munkára. Jelentkezés: UNIVERZUM Kesztyű Üzem, Pécs, Erdély u. 33/1. (Kertváros) (121695) D VIZSGÁVAL rende»kező péokocsi- j vezetőket felvesz a DÉLVIÉP főémtés j vezetősége. Jelentkezés: Pécs, Pólva j u. 15. sz. teleoen. (121178) , GÉPÍRNI tudó adminisztrátort azon- j nal alkalmazunk. Pémüayi «v~koHnt tál rende'kezők előnyben. AFIT XIV. | sz. Autóíavftó Vállalat. Pécs, Bolaár Néphadsereg útja 33. II * i Munkaügyi osztály. (121168) lyon. KONYHAI beosztott és takarító munkakörbe dolgozókat ^ felveszünk: Jelentkezés a Gondnokság vezetőjé­nél, Postaigazgatóság. (121179) ADMINISZTRATÍV munkakörbe gép-_ írni tudó, érettségivel rendelkező női munkaerőt továóoá préseiöi munka« körbe férfit felveszünk. Bérezés meg« egyezés szerint. Kesztyűgyár 1-es Üze­me, Pécs-Hőerőmü, Munkaügy. ,121761) A VILLAMOSIPARI és Gépjavító Szövetkezet fe.vesz felvonószeieíő, vil­lanyszerelő, elektrolakatos, géplaka­tos, esztergáiyós szakmunkásokat. Je­lentkezés: Pécs, Felsőmalom u. 11« reivonójavító Üzem vezetőjénél. (121147) VOLÁN 12. SZ. Vál- lalat Szigetvári Fönök- sége autóbusz gép­kocsivezetőket és D vizsgával rendelkező tehergépkocsi Ve­zetőket felvesz. Jelentkezés: Szigetvár« üencsházai u. 3. Munkaügy. (1204) GÉPKOCSI VEZETŐKET, árukisérőket felvesz a Belker. Száll. Váll. Pécs. Megyeri út 63. (121158) EÍjcLló<\ÜKET keres felvételre a Ba­ranya megyei Épitőanyagipari Válla­lat Béreies megegyezés szerint. Je­lentkezés: Pécs, Alkotmány út 77. u. Bejarat a Rókus utca sarkán. (121170) KESZTYŰGYÁR Bőrruházati Gyár- egysége varrodai munkára bedoigo- zokui, kézi beiejezőket és gépi-varró­kat keres felvételre. Jelentkezést Pécsbánya, Kórház tér 8. (Széchenyi- aknánál). Megközelíthető 46-os, 50-es, és 11-es autóbuszokkal. (121180) BÉRSZÁMFEJTŐ adminisztrátort, va­lamint gépíró adminisztrátort (lehel kezdő is) felveszünk. Pécsi Faipari Szövetkezet, Pécs, Bolgár Néphad­sereg u. 10. (121177) PERFEKT gyors- és gépírónőt titkár­női munkakörbe keresünk. Leveleket „Bizalmas 74” jeligére é^zletes ön­életrajzzal, a Sallai utcai hirdetőbb kérjük küldeni. (121176) ANYAGKALKULATORT cipőipari technikusi képesítéssel és legalább 3 éves gyakorlattal felvesz a „BONY'f Cipőipari Szövetkezet. Jelentkezés» Bonyhád, Bajcsy-Zs. u 2. (121154) GYORS- és gépirónőt felvételre ke* résünk. Fizetés megegyezés szerint Jelentkezés: anyagosztályon, 5. ÉPFU, Pécs, Megyeri u. 26. (121179) MECSEK ÁRUHÁZ tar karítónöt felvesz. Je lentkezés a Mecsek Áruházban, a gond nokságon. (1205) GYAKORLATTAL rendelkező anyag­könyvelőt felveszünk. Jelentkezés: Pos­tai Gépjármű Szállítási Üzem, Pécs, Diósi út 51. (121171) KONTÍROZÓ könyvelőt hosszabb időre helyettesítésre (lehet nyugdíjas is) továbbá egy fő tüzelőolajkút ke* zelőt azonnali belépésre felveszünk» Fizetés megegyezés szerint. Jelent* kezni lehet Jónás Mátyás műszaki vezetőnél. Pécs Tempó KSZ, R<7zs% Ferenc u. 17. (121173) B. m-i TANÁCSI Magas és Mély­építő Vállaiat felvesz víx-fütésszerelési munkában gyakorlattal rendelkező gépésztechnikust, valamint víz-bádo­gos munkában gyakorlattal rendelkező művezetőt. Jelentkezés: Pécs, Fürst Sándor u. 5. Munkaügyi osztály. (121164) B. m-i TANÁCSI Magas és Mély­építő Vállalat ételfelszolgálót fel­vesz, Jelentkezés: Pécs Fürst Sándor u. 5. Munkaügyi osztály. (121163) B. m-i TANÁCSI Magas és Mélr építő Vállalat könnyűgépkezelőt fel' vesz, Harkány és Mohács környéki munkahelyeire. Jelentkezés: Pécs, Fürst Sándor u. 5, Gépészeti osztály. (121165) NŐI portást-takarítót (házmestert} férfi házikarbantartót (olajfütőt) fel­veszünk. Házaspárok előnyben. La­káscsere szükséges I Pécs, Rákóczi u, 52. Jogász kollégium. (121189) ARUNYILVANTARTÓKAT azonnali belépéssel felveszünk. AMFORA UVÉRT, Pécs, Megyeri út 59. (121777) KŐMŰVES, tetőfedő, villanyszerelő segédmunkásokat felveszünk. Csak pécsi munkahelyekre. Pécsi Építő és Tatarozó Vállalat, Pécs, Tímár u. 23. (12*780) ADMINISZTRATÍV munkakörbe gyors­és géoirót felveszünk. Lehet kezdő is. Jelentkezni lehet: Népművészeti Szö­vetkezet, Pécs, Széchenyi tér 16. II, emelet. (121715) fl kémes! Közös Út Mezőgazdasági Tsz 30—45 kg súlyhatár között süldőket vásárol Az érdeklődőnek bővebb felvilágosítást nyújtunk a tsz irodájában. Az ár megegyezés szerint. „Közös Ut" Mg, Tsz, Kémes. 0] menyasszonyi ruhák kölcsönzése és méretre készítése, kellékek eladása. Megye utca 4. sz. Harkányiürdő területén központi helyen — Ságvári Endre u. 34. — üdülőnek is alkalmas, három szoba hallos, fürdőszobás családi ház eladó Érdeklődni; MOHÁCS, ESZÉKI ÚT 28. SZÁM ÚJ BARAZDA TSZ Irodájában, a főkönyvelőnél vagy a jogtanácsosnál. HÉTKÖZNAP: 8—Va» ÓRÁIG, SZOMBATON 8—11 ÓRÁIG.

Next

/
Oldalképek
Tartalom