Dunántúli Napló, 1974. április (31. évfolyam, 90-117. szám)

1974-04-24 / 111. szám

Ha délután Komlón, a kökonyosi pályán: Bányász—PMSC MNK elődöntő % Dunait két kérdés foglalkoztatja 6} Komlónak döntetlen is elég a továbbjutáshoz Utolsó előtti állomásához érkezett az 1973—74. évi Ma­gyar Népköztársasági Kupa. Ma délután már döntőbe jutásért játszanak a csapatok. Komlón a Komló a PMSC-vel, a Nép­stadionban a Ferencváros a Csepellel. A Komló—PMSC ta­lálkozó nagy csatát ígér, hisz a komlóiak eddig három NB l-es csapatot ütöttek el a továbbju­tástól és a PMSC is olyan el­lenfeleket győzött le, mint a Bp. Honvéd és a Rába ETO. Ott voltunk a Komló és a PMSC keddi edzésén, szakvezetőkkel, és játékosokkal beszélgettünk a válható eredményről. * Űjmecsekalján két kérdés foglalkoztatta dr. Dunai Jánost Egészséges-e Bálint és javult-e Bencsik sérülése. Bálint lótékra jelentkezett, Bencsiknek azon­ban még, pihennie kell. A tájé­koztató után labdás bemelegí­tés következett, majd taktikai elemeket gyakoroltak Kocsisék. A védők a félpályáról hosszan ívelték előre a labdát és vagy a szélsők, vagy a belső csatá­rok fejezték be az akciót. A kapuban Rapp és Katzirc fel­váltva védett. A szabadrúgáso­kat és a 11-eseket is gyakorol­ták a piros-feketék. Ezalatt Bencsik a lelátóról i nézte társait. — Nagyon szerettem volna játszani — mondta a szélső —, de jobb, ha még pihentetem a bokám. Szerintem a PMSC ott lesz május elsején a Népsta­dionban. Bálint vidámabb volt, mint Bencsik. — Utoljára a Videoton ellen játszottam, azután. sérültem men. Rendbejöttem és remélem, győztes csapatban játszom szer­dán. Rapp, a csapat válogatott kapusa vasárnap megnézte a Komló—DVTK összecsapást. — Tetszett a Komló játéka, nehéz 90 perc vár ránk a kökö- nyösi pályán. Az elmúlt 20 év­ben nagyon sok mérkőzésen védtem, de MNK döntőn még soha. Szeretném, ha eljutnánk a döntőig. Az edzés után, kedden dél­ben a csapat Harkányba uta­zott. Dr. Dunai János az eluta­zás előtt így nyilatkozott: — Az idén nagyszerűen sze­repeltünk az MNK-ban, várom a jó folytatást. Számítok Bálint játékára, beállításával bizo­nyára egységesebb lesz a csa­pat. * Komlón tegnap az edzést Sági Sándor testnevelő tanár vezette. Lantos Mihállyal a pá­lya széléről figyeltük a játéko­sokat. Cs. Kovács és társai nagy kedvvel végezték a kü­lönböző labdás, játékos gyakor­latokat. Nem látszott meg a játékosok mozgásán a vasárna­pi Diósgyőr elleni nehéz mér­kőzés. — Sokan tették lel nekem a kérdést — mondotta Lantos Mi­Dunántúli nanlo Az MSZMP Baranyo megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő; Mitzki Ervin Főszerkesztő-helyettesek: Báling József és Békés Sándor Szerkesztőségi ügyelet 8—2C óráig 10-053. 20 óra után 15-725 Kiadja a 8aranya megyei Lapkiadó Vállaló* Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal- 7601 Pécs, Hunyadi út 11 sz. Telefon: 15-000, 15-762, 15-852 15-245, 15-264 Előfizethető a helyi postahivataloknál és a kézbesítőknél Pécsi Szikra Nyomda 7621 Pécs. Munkácsy Mihály u. 19. Felelős vezető: Melles Rezső Terjeszti a Magyar Posia Előfizetési díj egy hónapra 20 Ft Indexszám: 25 054 Telex: 12-320 A ma délután 4 órakor kez­dődő mérkőzésre Pécsről a Piac téri autóbusz állomásról mentesítő járatok indulnak Kom­lóra. Természetjárás A vártnál jobban sikerült a Ma­gyar Televízió, a Turista Magazin és a B. m. Természetbarát Szövetség közös szervezésében és rendezésében meghirdetett országos nyílt túra. Budapest után Pécsett, illetve a Mecsekben másodszor került megren­dezésre ez a nyílt túra, melyen min­den korosztály képviseltette manót. A túrán 327-en vettek részt, jelent­keztek Budapestről, Gödö'lőrőJ, a szomszédos megyékből és természe­tesen Baranyából. A meszesi Sudár István Úttörőcsa­pat fiataljai mellett túráztak a PTTE Nyugdíjas Természetbarát Klub tag­jai, üzemek, iskolák dolgozói, ta­nulói. A túra az Égervölgyön keresztül a Jakabhegyre vezetett. Itt a Zsongor- koi kilátó megtekintése után a_ Vö­rösbegyen keresztül a résztvevők o Remeierétre, majd a Mislnatetőig mentek. A túra nagyon jó hírverése volt a természetjárásnak, amelyről a Ma­gyar Televízió április 27-én a Turisz­tikai Magazin műsorában számol ■be­Fejelés! gyakorlat a Komló edzésén hály —, mi lesz a szerdai mér­kőzés eredménye? Nos, tovább szeretnénk jutni és én erre ké­pesnek tartom a csapatot. Cs. Kovács, a komlói szúr kólók kedvence, a bányászjáté- kosok véleményét tolmácsolta — Úgy érzem, nem fogunk gólt kapni, ez pedig azt jelenti, hogy mi jutunk tovább, hisz nekünk a döntetlen is elég. Még nem játszottam a Népstadion­ban, nagyon jó lenne május 1- én ott játszani. Tallósi István, a komlóiak csapatkapitánya kissé megüt­közve beszélt Konrád Jánosnak arról a nyilatkozatáról, melyben azt mondta, hogy számukra megszégyenítő lenne, ha az alacsonyabb osztályban játszó csapattól vereséget szenvedné­nek. — Nagyon felkészültünk a szerdai mérkőzésre, és nem tit­koljuk, győzni szeretnénk. Remé­lem, mégegyszer nem követünk el olyan taktikai hibákat mint vasárnap a Diósgyőr ellen. A mérkőzés iránt igen nagy az érdeklődés, sok nézőt várnak Pécsről és a környékről is. — Nagyon szeretnénk, ha nemcsak a pályán, de a néző­téren is sportszerű lenne a lég­kör, és méltó lenne a mérkőzés a megye két reorezentatív csa­patához. Támadószellemű játé­kot és győzelmet várunk a fiúk­tól — mondta Csaba Gábor szakosztályvezető. Dr. Várbíró István, a csapat orvosa a vasárnap megsérült Lahó lábát vizsgálta. _ Remélem rendbe/övök és já tszani tudok — mondotta La­hó. — A csapat összeállítása La­hó sérülésétől függ — fűzte hozzá Lantos Mihály —, szeret­nék a Diósgyőr elleni kezdő csapattal pályára lépni. Csordás Istvántól, a komlóiak jeles hátvédjétől is megkérdez­tük, mit vár a szerdai mérkőzé­sen. — A vasárnapi balszerencses mérkőzés nem tört le bennün­ket. A PMSC elleni mérkőzés si­kere újabb lendületet adna a csapatnak. Nagy lehetőség előtt állunk, nem szeretnénk elsza­lasztani. Ezek után a riporter feladata már csak az, összegezze a kom­lói tapasztalatokat: A bányász- városban bizakodnak, jó mérkő­zést, sportszerű küzdelmet és hazai sikert várnak. Arató László felvétele Kiválasztó edzés Április 25-ón csütörtökön Papp József és Garami József, a megyei ifjúsági labdarúgó vá­logatott vezetői kiválasztó ed­zést tartanak. Az edzésre a kö­vetkező játékosokat hívják meg. Komlói Bányász: Dinnyés, Szo- boszlai, Gallai, Kővári. Kovács, Hódosi. PVSK: Ferenczi, Barka, Horváth, Kreiner. Répás, Kecs­kés, Szabó, Baumholtzer, Sziget­vár■ Győri, Orsós, Takács, Bocs- kor, Herczeg, Kühn, Hasznics, Nemes, BTC: Komor, Horváth, Mohács: Babai, Lázár, Szalon­na, Sásd: Hon, Töttös: Klauzen- berger, Görcsöny: Keresztes, Pogány: Sztázics, Koleszárics, Nagynyárád: Sziebert, Hargitai. Az edzés időpontja délután 3 óra, színhelye a Tüzér utcai pálya. Az új meavei ifjúsági vá­logatott keret május 1-én ünne­pi mérkőzés során Villányban vendégszerepei. Hét vége a Saiidarúgőpályákon Egy mérkőzés szombaton, a többi vasárnap A labdarugó NB l-ben a hét végén egy mérkőzés 'esz szom­baton, s hét találkozót rendez­nek vasárnap. Szombat: Va­sas—Bp. Honvéd, Fáy utca, 16, Palotai (tévé-közvetítéssel). Va­sárnap: Csepel—MTK, Csepel, 16, Hévízi, Rába ETO—Ű. Dó­zsa, Győr, 16, Somlai. SBTC— FTC, Salgótarján, 16, Müncz. Tatabánya—PMSC, Tatabánya, 16, Vincze dr. Haladás VSE— ZTE, Szombathely, 16, Emsber- ger. Dorog—SZEOL 16, Nagy B. VM Egyetértés—Videoton, Szőnyi út, 16, Szilvási. A labdarúgó NB l-ben így alakul a hét vége. Szombat: MÁV DAC—Olajbányász SE 15.30, Sándor. Vasárnap: Szek- szárd—Ganz-MÁVAG, 16. Mar­ton. DVTK—Budafok, 16, Fehér II. Oroszlány—Kecskemét, 15, Rúzsa. SZMTE—Várpalota, 16, Tóth J. Dunaújváros—Békéscsa­ba, 16, Hámori. Eger—Kossuth KFSE, 15, Maróti. Bp. Sparta­cus—Pénzügyőr, 16, Mohácsi. DVSC—Komló 15, dr. Jármai. Az NB ll-es csapatok a 8. ta­vaszi forduló mérkőzéséit játsz- szák. A PVSK a Győri Dózsa vendéqe lesz, a Máza-Szászvár a BKV Előrét fogadba. A forduló további mérkőzései: Körmend— Kaposvári Rákóczi, Dunaújváro­si Építők—Bakony Vegyész, KO- MÉP—Sooroni Textiles, Saba- ria—Fűzfő, Szombathelyi Dó­zsa SE—Székesfehérvári MÁV, Táncsics SE—Győri Elektromos. Mérkőzéseket játszanak az NB Ili. csapatai is. A műsor; Vé- ménd—Barcs, Nagymányok— BTC, Mohács—Kaposvár, Mező­falva—PcAC, Paks—Siófok, Steinmetz SE—Bátaszék, Sziget­vár—Szekszárd, Nagyatád—Por­celángyár. A megyebajnokság soron- következő mérkőzései: Postás— | Boly, Gázmű—Vasas II., Kini- ■ zsi—Vajszló, Mágocs—Bere- J mend, Sellye—Szentegát, Sik­lós—Sásd, Kesztyűgyár—István- akna. RÖVIDEN KERÉKPÁR. Sikeresen szerepeltek a pécsi versenyzők Siófokon a Sió Ku­pa viadalon. Hirth a felnőttek verse­nyében 3. volt, Sturm a 6. helyet szerezte meg. A területi kritérium­bajnokságon az úttörőknél Török győzött, a serdülőknél Raffa 2., Sza­bó 3. volt. A felnőttek versenyében Hirth bizonyult a legjobbnak. * KOSÁRLABDA. NB lll-as mérkőzé­sek. Fé'fi csapatok: P. Tanárképző- Szigetvár 72:73, Dombóvár—K. Gaz- dász 111:52, PEAC—Baja 103:62, Sió­fok—P. Műszaki Főiskola 51:76, Bony- hád—Marcali 66:55. Női csapatok: Balatonboglár—Baja 56:47, P. Postás —IC Tanítóképző 52:29, Siófok—P. Műszaki Főiskola 58:35, Bonyhád— Fonyód 25:53, Paks—P. Sportiskola 68:58. * SAKK. Jól szerepeitek a pécsi sak­kozók a KISZ országos versenyén. Az országból 48 csapat több mint 200, 30 éven aluli versenyzője találkozott. Megyénket két csapat képviselte. Ba­ranya megye KISZ-vá lógatott együt­tese a 6—7. helyen végzett s a pécsi egyetemisták csapata a B-döntőben a legjobbnak bizonyult. A verseny során a pécsi Lénqrt Endre nyílt mat­tal győzte le Adorján nemzetközi nagymestert. * ASZTALITENISZ. Szigetváron befe­jeződött a városi munkahelyi asztali­tenisz-bajnokság. Az első helyen a MEZŐGÉP végzett, megelőzve a Pe­dagógusok és a Városgazdálkodási Vállalat csapatait Áz Újpesti Dózsa labdarúgói megérkeztek Münchenbe A DPA jelentése szerint a kedden regqel Budapestről el­utazott Ü. Dózsa labdarúgó csapata a délelőtti órákban megérkezett a szerdai BEK elő­döntő visszavágójára München­be. A magyar küldöttséget újság­írók és fotóriporterek várták. Várhidi Pál, a csapat edzője többek között így nyilatkozott: — Ahogyan a Bayern Buda­pesten döntetlenül játszott, úgy képesek vagyunk mi is, akár győzni is az olimpiai stadion­ban. A két csapat előrelátható összeállítása: Bayern München: Maíer -— Hansen, Breitner, Schwarzen- beck, Beckenbauer, Roth. Tors- tensson, Zobel, Müller, Hoeness, Kappelmann. Ü. Dózsa: Szentmihályi (Szi­geti) — Noskó Harsányi, Kell­ner, Dunai III., Horváth, Feke­te, Tóth, Bene, Fazekas, Zámbó. A találkozó játékvezetője a szovjet Kazakov. A mérkőzést 20 órai kezdettel a Magyar Televízió is egyenes­ben közvetíti. Máius 8 22. Kerékpáros békeverseny Az amatőr országúti kerékpár­sport ez évi legnagyobb szabá­sú viadala az eddigiekhez ha­sonlóan most is a Béke-verseny lesz, amelyet ezúttal 27. alka­lommal bonyolítanak le. Május 8-án Varsóban kezdődik a via­dal, majd Berlin érintésével má­jus 22-én fut be a mezőny a prágai célba. A résztvevő orszá­gok sportolói 14 szakaszon, 1821,5 kilométeres távon mérik össze egymással tudásukat Az ez évi táwefrsenyre már kijelölték a hat tagú magyar csapatot, amely május 7-én uta­zik el Budapestről. Az összeál­lítás érdekessége, hogy három 1954-es születésű sportoló is tagja a csapatnak, amely így meglehetősen megfiatalított. Nagy Attila (Videoton), Krasz- navölgyi István (Ú. Dózsa) és i Szlipcsevics István (Tipográfia) í mellett újoncnak számít Cseke j József (BKV Előre) is, A két „öreg”: Hirth István (Pécsi j MSC) és Fülöp József (BVSC), Járási labdarugó- bajnokság SZIGETVÁRI JÁRÁS: I, osztály: Szentlászlá—Kis- hárságy 5:0, Somogyapáti— Mozsgó 0:2, Somogyhatvan— Merenye 3:0, Csertő—Ibafa 4:1, Tótszentgyörgy—Nagypeterd 1 :0, Potapoklosi—Hóból 3:5, Görös- gal-Rózsafa 6:0. SIKLÓSI JÁRÁS: I, osztály: Egyházasharoszti— Diósviszló 5:3, Kisasszonyfa— Baranyahídvég 0:4, Nagyhar- sány—Drávaszabolcs 2:2, Püs- pökbóly—Kémes 1:0, Idamajcw —Felsőszentmárton 2:2, Magyar- boly—Kovácshida 1:1, Marócso —Beretnend II, 3:3, Mórok—Sza- lánta 5:1. MOHÁCSI JÁRÁS: I. osztály: Száj k—Somberek 2:1, Versend—Geresdlak 2:1, Kölked—Lány csók 1:1, Duno- szekcső—Dunafalva 3:0. Nagy­nyárád—Palotabozsok 3:3, Mo­hács H.—Székelyszabar 3:1, Hí- mesháza—ITSK 3:0, Cljmohács— Bár 2:0, II. osztály Liptód—Ho­morúd 1:5, Borjád—Kisnyárád 1:7, Babarc—Majs 2:0, Károly- major—Erdőfű 2:0, SÁSD! JÁRÁS: I. osztály: Mecsekpölőske—■ Gerényes 1:0, Magyarszék— Köblény 1:4, Egyházaskozár— Komlói Kőbánya 1:1, Felsőmind- szent—Maqyaregregy 4:2, Sza- latnak—Felsőegerszeg 3:4, Liget —Bikái 1:1, Hegyhátmaróc- Kishajmás 6:2, Mekényes— Oroszló 3:3, II. osztály: Magyar- hertelend—Hetvehely 3:2, Orfű —Kaposszekcső 0:3, Tormás— Abaliget 7:0, SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Gül baba (este 7 órakor) Kamaraszínház: Szépek szépe (du. 3 órakor) MOZI Park: Hárommilllárd lift nélkül (4. 6. 8) Petőfi: Hárommilllárd lift nélkül (f5, f7), Filmklub (f9) Kossuth: Száguldás a semmibe (10, 12, f7, f9), Egy vonat az ég állomás­ra (f3, f5) Rákóczi: Kabaré (5, 7). Kodály K. O.: Ne csalj, kedves! (6). Komló, Május 1.: A bíbormadár I—II. (4, 7). Komló, Zrínyi: Hangyaboly (4, 6). Mohács: Messze van az ég (6), A karbonárik (8). FÉK Klubmozi: Szik­rázó lányok (f6, 8) Pannónia Bár: Éjféltől Mini-varieté. Nyitva: 22—04 óráig RÁDIÓ KOSSUTH RADIO 4.25—7.59: Jó reggelt! A Kossuth rá­dió reggeli műsora. Közben; 7.45: Kertbarátok műsora. 8.00: Hírek. Idő­járás. 8.05: Műsorismertetés. 8.15: Budapest és a vidék kulturális prog­ramjából. 8.20: Kovács Andor gitá­rozik. 8.30: Rádiónovella-pályázat. 8.49: Beethoven: Fidelio. Kétfelvoná- sos opera. Közben: 10.00: Hírek. Idő­járás. 10.05: ..Nyitnlkék”. 11.30: A Szabó család (ism.). 12.00: Déli kró­nika. 12.20: Ki nyer ma? 12.30: Rek­lám. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Amiről szó volt az Ifjúsági Parlamen­ten „ . „ 13.40. Népi muzsik®. 14.00; Válaszolunk hallgatóinknak,, 14.24: ,►Az ördög ez, 6 borzalom . . .“ 14.50: Éneklő Ifjúság, 15.00: Hírek. Időjárás. 15.10: Harson a kürtszói 15.45: Paganini. 15.59: Hallgatóink figyelmébe! 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Diáktarisznya. 16.34: Dalok a katonaéletről. 17.00: Hírek. Időjárás. 17.05: Külpolitikai figyelő. 17.20: Külföldről érkezett . . . 17.40: „Drágább a polc, mint a rakomá­nya” 17.55: Emanuel Feuermann (gordonka) és Jean-Plerre Rámpái (fuvola) lemezeiből. 18.58: Hallga­tóink figyelmébe! 19.00: Esti krónika. 19.55: közvetítés a Bayern München— Ü. Dózsa BEK labdarúgó-mérkőzés­ről. Közben: Kb. 20.45: Csárdások. 21.45; Könnyűzene. 22.00: Hírek. Idő­járás. Kb. 22.15: Sporthírek. 22.20: A kórusirodalom mesterei. 22.38: Egy pszichológus gondolatai. 23.03: Ver­bunkosok, nóták. 24.00: Hírek. Idő­járás. 0.10—0.25: Granadai éji szál­lás PETŐFI RÁDIÓ 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli műsora. Közben: 7.50: Múzeumi hír­adó. 8.00: Hírek. Időjárás. 8.05: Bo­rodin: l. vonósnégyes. 8.45: Vámos Ágnes operettdalokat énekel. 9.00: Hírek. 9.03: Népdalok, néptáncok. 9.50: A szakszervezet tárgyalta . . 10.00: A zene hullámhosszán. Köz­ben: 10.30: Néhány szó zene közben. 11.00: Hírek. Időjárás. 11.55: Néhány perc tudomány. 12.00: Zenekari mu­zsika. 13.00: Hírek. Időjárás. 13.03: Kodály daljótókaiból. 13.40: Orvosi tanácsok. 13.45: Időjárás- és víz­állásjelentés. 14.00: Kettőtől hatiq . . . 18.00: Hírek. Időjárás. 18.05: Külooll- tikai fiqyelő (ism.). 18.20: Gondolat. A Rádió irodalmi la->ja. 19.00: Fiata­lok hullámhosszán. 19.54: Jó estét ave- rekekl 20.00: Hírek, Időjárás. 20.05: Háttérbe« ré!*« e*4s. 2h'»5: A Ró-Mó Dalszínháza. Suppe: Boccaccio. Köz­ben: 21.32: A magyar néorajz. 21.37: Űj könyvek. 23.00: Hírek. Időjárás. 23.15: Zenekari muzsika. 24.00—0.10: Hírek. Időjárás. 3. MŰSOR 18.00: Hírek. Időjárás. 18.05: Iskola­rádió. 18.25: Boby Seidl bigbandje játszik. 18.50: Autók, utak, kutak. 19.00: Üj lemezeinkből. 19.51: Vincze Imre műveiből. 20.14: Höndel-művek. 21.09: Hírek. 21.12: Joan Baez és Jósé Feliciano felvételeiből. 21.29: Magyar Irodalmi Arcképcsarnok. 21.49; Szenthelyi Miklós (hegedű), és Schiff András (zongora) Brahms- szonátaestje. 23.00—23.15: Hírek. Idő­járás. PÉCSI RÁDIÓ 17.30: Azonos a Petőfi rádió műsorá­val. (Közvetítés az FTC—Cse­pel és a Komló—Pécsi MSC MNK elődöntőmérkőzés II. fél­idejéről.) 17.50: Hét közben. Riportok, jegyzet és muzsika. Szerkeszti: Dr. Ná­dor Tamás 18.30: Dél-dunántúli híradó 18.45: Filmdaiok 19.00: Szerb-horvát nyelvű műsor A Sokacrév története. Riport­műsor — Sokac dalok és tán­cok — Bács-Kiskun megyei mo­zaik — A hercegszántói kultúr- csoport műsorából — Hírek 19.30: Német nyelvű műsor Ifjúsági műsor: Fiatalok falun. Riportműsor — A mesekönyv­ben lapozunk — Ifjúsági kok­tél. Hoffmann Antal műsora 20.00: Műsorzárás MAGYAR TV 9.05—9.30: Iskolatévé. Magyar Iro­dalom (ált. isk. 7. oszt.) 9.30: A katonai fenyegetés támasz­pontjai. A Tv politikai tan folyamának adása a honvédség számára 9.55: Műsorismertetés 9.56: Delta (ism.) 10.25: Margret felügyelő. A tévedés (ism.) 11.20: Játék a betűkkel (Ism.) 11.45—12.30; Nyitott boríték 13.35—14.00: Iskolatévé. Magyar Iro­dalom (ism.) 17.00—17.35: Iskolatévé. Irány az egye­temi 17.38: Műsorismertetés 17.40: Hírek 17.50: Mozdonyok között 18.20: Az Országházból jelentjük 19.10: Az MRT Közönségszolgálatának tájékoztatója 19.15: Esti mese 19.30: Tv-híradó 19.55: Bayern München—Cl. Dózsa BEK-elődöntő visszavágó labda­rúgó-mérkőzés közvetítése Mün­chenből. A szünetben. Reklám­műsor 21.50: Kalandorok és figurák. Tévé­játék 22.55; Tv-híradó — 2. kiadás 2. MŰSOR 20.00: Műsorismertetés 20.01: Korok, versek. Petőfi: A puszta télen 20.50: Tv-híradó —- 1. kiadás (ism.) 21.20—22.20: Találkozás Duczynska Ilo­nával JUGOSZLÁV TV 16.35: Magyar nyelvű Tv-napló. 17.30: Kis világ. 18.15: Kongresszusi krónika. 18.30: Riport. Szórakoztató zene. 19.20: Nyíltan nézve. 21.00: Madrid: At! éti co—Celtic 2. MŰSOR 20.30: Szabadegyetem. 21.45: En tjz iskolába megyek. 22.15: Huszonnégy

Next

/
Oldalképek
Tartalom