Dunántúli Napló, 1974. január (31. évfolyam, 1-30. szám)

1974-01-09 / 8. szám

DUNÁMTÓL! NAPLÓ 1974, Január 9.' Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából 1974. JANUAR MARCELL 9 nevű kedves olvasóinkat 7 A Nap leél 7.31, nyugszik SZERDA 16.12 órakor. — A Hold kél 17.47, nyugszik 7.54 órakor. Üdítő muskotály?- Muskotályos üdítő! A korszerűsödő életmóddal mindinkább emelkedik az üdítő­italfogyasztás. Az 1967. évi egy főre jutó négy liter 1973-ban már 15 literre emelkedett, s 1975-ben várhatóan mór átlag 26 liter palackozott szénsavas üdítőitalt iszik egy-egy lakos az országban. A Coca és a Fepsi-Coló-nak és más kedvelt üdítőitaloknak hamarosan újabb vetélytársai tesznek. A Magyar Állami Pince- gazdaság Márka néven rövide­sen új üdítőital-családdal gaz­dagítja ft választékot, a Fővárosi Ásványvíz és .légipari Vállalat margitszigeti szikvízüzemében pedig mór megkezdődött az úgynevezett Vitis üdítőital gyár­tása. Ez az tíal a Traubi-szódához hasonlóan szőlőléből készül, muskotály ízű. Jelenleg már 5 ezer palackot töltenek meg na­ponta Vitis-léből. Az idén egyébként diétások részére is újfajta üdítő jelenik meg a bol­tokban narancs- és citromízű ásványvíz formájában. Előkészítő mestervizsgára. ( Kőműves kisiparosok részére egy napos mestervizsgára előké­szítő tanfolyam indult hétfőn a Pollack Mihály Építőipari Szak- középiskolában. A tanfolyamon 23 mesterjelölt vesz részt — Véradónap Palotabozso- kon. A mohácsi Véradó Állomás eredményes véradőnapot tartott 6-án, vasárnap Palotabozsokon. A véradáson 153 önkéntes vér­adó 52 liter vért adott. Slágerbolt ajánlata cseh műszál TAKARÓ 150x200 cm méretben 85,— forint Pécs, Bajcsy-ZsilinstVy út 36. —- A Dunántúli Napló sxer- kesztésége január 9-én, szerdán délután 5-töl 6 óráig jogi ta­nácsadást tart székházában (Pécs, Hunyadi út 11.). A ta­nácsadás díjtalan. — A Veszprém megyei Mező­gép Vállalat üzemében meg­kezdték a Novor—1005 jelű kö­zépnyomású permetezőgépek sorozatgyártását A nagyteljesít­ményű, munkásvédelmi szem­pontból is kiváló gépet az Agromasexpo—73 bemutatón aranyéremmel tűntették ki. Az Agrotrösrt megrendelésére már­cius végéig 600 Novort adnak át a mezőgazdasági üzemek­nek. A Sinus Finomms* ehcmikai Szövetkezet­ben elektromos gyúj­tóberendezés gyártását kezdték meg. melyek elsősorban Zsiguli sze­mélygépkocsikba sze­relhetők be, de alkal­mazhatók minden olyan gépkocsinál, melynek elektromos berendezése 12 Voltos. A berendezés érdekes­sége és jelentősége abban van, hogy az üzemanyag felhaszná­lást mintegy 10%-ka| csökkenti és a kipufo­gó gáz szénmonoxid tartalmát pedig 25%- ra redukálja. Ezeket a gyújtóberendezéseket az AUTOKER hozza forgalomba. Halálos baleset Komlón A komlói Kossuth bányaüzem­ben egy csille a falhoz nyomta Czahecz Márton 48 éves vájár, komlói lakost, aki olyan súlyo­san megsérült, hogy felszínre szállítás közben meghalt A fe­lelősség megállapítására indult vizsgálat a bányamüszaki fel­ügyelőség bevonásával folya­matban van. — Schwerin képviselői Pé­csett. A Pécsi Tervező Vállalat vendégeként kedden nyolc tagú küldöttség érkezett az NDK-beli Schwerin városból. E városnak tervez a pécsi vállalat egy kór­házat. A német vendégeket teg­nap délután fogadta Wieder Béla, Pécs város Tanácsának elnöke. — A madárvilág közép-euró­pai menedékhelyén, a Balato­non csapatosan tűntek fel az elmúlt napokban a már évek óta rendszeres téli vendégek, a csonttollú madarak. A hide­gebb tájakról megérkeztek a magyar tengerhez a kék jégma­darak is. A jövevények a pata­kok balatoni torkolatánál, a ná­dasokban és a keszthelyi öböl környékén tanyáznak. * Kórházi űgyeletek Gyermekgyógyászat: Gyermekkfí nl­ka. Belgyógyászat, sebészet, trauma­tológia: Megyei Kórház. Égési séi il­lések: Honvéd Kórház. Koponya- és agysérülések: Idegkiinika. — A különféle játékszereket készítő szegedi Nívó Ktsz több mint 22 millió forintos beruhá­zással 6000 négyzetméter alap- területű üzemcsarnokot építtetett a város új ipari övezetében, s ezzel újabb üzem költözött ki a város belterületéről. A kor­szerű új üzemben lehetőségük nyílt arra, hogy a termelést megkétszerezzék. Az idén már több mint ötvenmillió forint ér­tékű cikket gyártanak. Ennek csaknem a felét exportra, jelen­tős részben az NSZK-ba, Ang­liába, Skandináviába szállítják. o4 —o5—o7 Sallai Sándor, 24 éves golga- hévizi lakos tegnap délelőtt Bu­dapest irányából Pécs felé jövet a 6-os út 191-es kilométerkövé­nél IFA tehergépkocsijával egy álló jármű megkerülése közben megcsúszott és az útmenti árok­ba borult. Személyi sérülés nem történt Az anyagi kár ezer fo­rint * összeütközött egy Trabant és egy Wartburg tegnap délelőtt Árpádtető közelében. Lonkai József, 24 éves kaposvári lakos Trabantja Komló felől jövet a lejtős útszakaszon megcsúszott és áttért az úttest bal oldalára, ahol összeütközött a vele szem­ben szabályosan haladó Loch Ottó, 42 éves komlói lakos ve­zette Wartburggal. A baleset következtében a két gépkocsi vezetője könnyebben megsérült A Trabant utasa Korb Józsefné, 39 éves kaposvári lakos, vala­mint a másik gépkocsiban tar­tózkodó Petővári Istvánná, 44 éves hosszúhetényi lakos nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérü­lést szenvedett. * Budapesten a Nagykőrösi út és Lőrinci bekötő út keresztezé­sében Rizmájer Mihály 60 éves vasútőr, dabasi lakos személy- gépkocsijával körültekintés nél­kül haladt a sorompó nélküli vasúti átjárónál és összeütkö­zött egy vonat-szerelvénnyel. Rizmájer Mihályt életveszélyes állapotban szállították a menták kórházba. * Szabolcs-Szatmár megyében Nyírbogát belterületén Kása Sándor 55 éves tsz-mezőőr, helyi lakos kerékpárral a sínek­re hajtott és a vonat halálra gázolta. , Tíz lapát bitumenes zúzott kő Pécsett, a Rákóczi út és Bem utca kereszteződésénél lóvá gyalogosátkelőn közle­kedők adják a legtöbb mun­kát a Patyolatnak a napok­ban. Az élelmiszerbolt előtti zebrán, közvetlenül a járda mellett ugyanis a legkisebb csapadék esetén is megre­ked a víz, a jármüvek, illetve vezetőik pedig, legalábbis sok esetben, nem kímélete­sek. A gyalogosok korukat megszégyenítő fürgeséggel igyekeznek félreugrani az olajos, sáros zuhany elől, mi- l közben „zöldre" várnak. Az ezután következő megjegy­zések már nem kívánkoznak közlésre. Mi hát a megoldás? — Mindössze tíz-tizenkét lapát bitumenes zúzottkő. a BMtANYAMÉK árai A burgonya 2, W—3,70; a wór5o- hagyma 4,80; a fokhagyma (szovjet import) 15; a fejeskáposzta 3,40; a voröskáposzto 4,20; a kelkáposzta 5,60; a karalábé 3,60; o cékla 4; a sárgarépa 5,40; a gyökér 11,60; a zeller 7,60; a paraj 12; az «rima 4—8,60; a körte 9,80 kilogrammon­ként. A petrezselyemzöld csomója 1,50, A tojás darabja 1,70 és 2,10. Előadások Csontvóry művészete. Dt. Né­meth Lajos művészettörténész, a nagysikerű Csontváry-monográ- fia szerzője tart előadást Csont- váry Kosztka Tivadar művészete címmel a Műelemző Kollégium rendezésében. Az előadás hol­nap, csütörtökön 19 órakor kez­dődik a Csontvóry múzeumban. Heltai-est A KPVDSZ Művelő­dési Ház irodalmi színpada Heltai-est bemutatójára készül. A bemutatóra a korábban hir­detett időpont helyett 18-án 18 órqi kezdettel kerül sor Üjme- csekalján a Sáqvári Klubban. ♦ — Könyvajánlat: Vas Zoltán: Kossuth Lajos élete I—II. (Mag­vető), Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom (Corvina), Roger Mar­tin du Gard: A Thibault család (Európa—Helikon), Runeberg: Potyautasok (Móra), Szász: Szá­raz martini koktél (Szépirodal­mi), Sárosi: Zenei anyanyelvűek (Zenemű), Service-Sahlins Wolf: Vadászok, törzsek, parasztok (Kossuth), A szerzői jog kézi­könyve (Közgazdasági), Schar- nitzky: Mátrixszámítás (Műsza­ki), Breuer: Gyakorlati szerke­zettervezés (Műszaki), Holló: Filmes ötletek amatőröknek (Műszaki). Időjárásjelentés Várható időjárás szerda estig: Erősen felhős, borult idő, kedden sokfelé eső, havaseső, havazás, szer­dán újabb havazások. Mérsékelt kele­ti, délkeleti szél. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: általában 0 tok körül, északkeleten mínusz 5 fok közelében. Legmagasabb nappali hőmérséklet: plusz 3, mínusz 2 fok között. Ilii! 51. A Württemberg-huszórok év­tizedek óta Kelet-Galíciában ál­lomásoznak. Vigyáznak a len­gyelekre, nehogy azok túlzottan szabadjára engedjék rebelliós hajlamukat. Lenkey önálló szá­zada Maryampolban, a Dnyesz- ter-parti kis városkában állomá­sozott. A fölötte rendelkező ez- rédparancsnokság Brezanyban vo|t, a még magosabb elöljáró a dandárparancsnok pedig Sztaniszlau városában tanyá­zott. Mivel Sztaniszlau a kör­nyék közigazgatási központja is, S mint ilyen szállást ad az oszt­rák adminisztrációnak, időnként felerősödnek benne a lengyel hozáíias hangulatok. Ez történt tavaly áprilisban is. Megint feltámadtak a lengyel egységet követelő törekvések és az az óhaj, hogy alkotmányosan kormányozzák az országot. Szá­mítani lehetett a komolyabb za­vargásokra, elhatározták hát Sztaniszlau katonai megerősíté­sét. A választás Lenkey János századosra esett. Ügy véleke­dett Kalliany tábornok, o dan­dár parancsnoka, hogy a nyu­godalmas, félreeső Maryampol- ból vonhatja el a legkisebb koc­kázattal a huszárokat. Lenkey tehát a kapott parancs szerint Sztaniszlauba vonult századá­val. Hamarosan kiderült, jó oka volt Kalliany dandárparancsnok- nok o város megerősítésére. Egy este tüntetés támadt, lengyel if­jak verődtek tömegbe és de­monstráltak ellenünk. Katonasá­got küldtek reájuk. A Lenkey- huszárokot is. De amíg az oszt­rák gránátosok szorgalmasan csépelték fegyvertusával a né­pet, sőt lőttek is, addig a ma­gyar lovasok hüvelyben hagyták kardjukat Harminc sebesülje lett a zendülésnek. Egy lengyel diók meghalt. Látván a tünte­tők, hogy nem hajlandók rájuk támadni o huszárok, éltették őket és fraternizáltak velük. A reánk nézve kihívó rokon- szenvnyilvánítás másnap folyta­tódott. Meghívták a lengyelek a magyar huszárokat az agyon­lőtt diák temetésére. Lenkey nem tiltakozott, sőt maga is megjelent a szertartáson száza­da néhány tisztjével együtt. Hu­szárjai közü| számoson gyertyát vittek a gyászolók sorában. Vál­takra vették a koporsót, mintha saját hallottjukat temették vol­na. Ekkora skandalum nem ma­radhatott következmények nél­kül. A századot azonnal levál­tották, visszaküldték maryampoJi körletébe, lenbeyt pedig fele­lősségre vonták. Először, amióta a hadseregbe lépett. Sürgősen berendelték a dandártörzshöz, ahol hat napi fogdával fenyitették meg. Ek­kora megtorlást egy közhuszár föl sem vesz. de annál súlyo­sabb volt a tiszti feddhetetlen­ségen. — Mégsem a büntetés esett a legrosszabbul — olvasható Lenkey tábornok vallomási jegy­zőkönyvében. — Példátlanul sértő volt azx a bánásmód, amelyben engem gróf Paar ez­redes úr részesített Durva, becsmérlő kirejezésekkeJ illetett és egyáltalán nem fékezte ma­gát o maqyarok szidalmazásá­ban. Sértő viselkedésére kér­vényeztem a hadseregből való távozásomat. Egyúttal azonnali szabadságolásomat kértem. Olyan ember beszél így, aki érzéseiben már szakított velünk. Bizonyos, hogy mérlegelte köte­lességéi, amikor kaszabolósra kellett volna vezényelnie hu­szárjait, mint ahogy az *s bizo­nyos, hogy a pillanatnyi belá­táson túl átgondoltabb ok miatt tartózkodott a vezénylés­től. Ha így van, akkor a követ­kezmények sem érhették várat­lanul. Különösen a gyászszer­tartáson való megjelenése után. Mindez a lelkiismeret dimenzió­jába tartozik. Megint más a szolgálat, a hadijog, a hatalom dimenziója. Nyilvánvalóan ezzel is számolt Lenkey, de amikor rótámadt gróf Paar ezredes, tudomásul kellett vennie, hogy ő csak ad­dig számít dédelgetett huszár- kapitánynak, amíg nincsenek a kedvünk ellen való skrupulusai. Mihelyt méltányolni meri a lengyelek igazságát, azonnal nulla, kapca, megbízhatatlan féreg, akivel úgy lehet beszélni, mit a kutyával. Lám, akit mind­végig büszkeségre, a tiszt sért­hetetlenségére tanítottak, egy­szerre gyanús magyar, a szó legundokabb értelmében, mert nem hajlandó ugyanolyan kí­méletlen osztrák lenni, mint amilyen gróf Paar ezredes. (folytatása következik) KARINTHY FERENC; ősbemutató Szellemidézés A sokoldalúságát számtalan műfajban bizonyító Karinthy Fe­renc ezúttal egy remek szatírát és egy személyes hangú, „csa­ládi" visszaemlékezést nyújt át olvasóinak. Az Ősbemutató az utóbbi évek terméséből való, a Szellemidézés pedig oz író pá­lyájának elejéről. Hogy mégis 1 egy kötetbe kerültek, bizonyára a téma rokonságával magya­rázható, Mindkét kisregény mű­vészek — írók, költők, színészek — körében játszódik. Míg azon­ban az Ősbemutató világát groteszk, erősen karikírozott fi­gurák népesítik be, addig a Szellemidézésben a harmincas évek végének ismert iróalakjai- val, mindenek előtt oz apa. Karinthy Frigyes rokonszenves egyéniségével találkozunk. Az Ősbemutató cselekmény« egy vidéki színházi előadás kö­rül bonyolódik. A neves fővá­rosi költő. Tábori Titusz Vak Béláról szóló történelmi darab­jának ősbemutatóján vagyunk és az azt követő banketten, ahol nem Is annyira a bemutató a fontos, mint inkább a mérték­telen evészetbe, ivászatba ful­ladó ünneplés. Hiszen a bemu­tató hamis ragyogása a mámo­ros éjszakán hamarosan sem­mivé foszlik, az ital megoldja a nyelveket olyankor is, mikor a józan meggondoltság egyébként féken tartaná. Az előadás a függöny legördülése után is folytatódik, csakhogy most már nem történelmi figurákat alakí­tanak a szereplők, hanem ön­magukat — igaz és hamis én­jüket Iqy játszódik le előttünk egy vidéki város „művészvilá­gának” groteszk komédiája, melyben a „művészsors'’ meg­annyi változata elevenedik meg. Az író kegyetlen qúnnyal áb­rázolja az önmagát mutogató tehetség te len séget, a felfújt nagyságokat, a veszélyes kis akarnokokat, Meq nem értett- ségüket, sikertelenségüket a vi­dék nyakába varrják, holott nyil­vánvalóan művészi adottságaik­kal van a baj. Életük végéig panaszkodnak majd a főváros­ból leruccant „nagyságoknak”, mint ahogy a bemutató éjsza­káján Tábori Titusznak sorolják lelki fájdalmaikat, s életük vé­géig erőtlenek lesznek szakítani azzal a szánalmas életmóddal, amely ideig-óráiq mégis bol­doggá teszi őket, Karinthy Ferenc szatírája azonban kétoldalú, A jellegze­tesen provinciális művészi élet. vitel mellett a neves fővárosi költő. Tábori Titusz glóriáját is "alaposan megtépázza. Hamaro­san észre keli vennie Tábori­nak, hoqy a káprázatoson meg­rendezett bemutató őt magát is megszédíti, hogy a tömjénezés, a hízelgés lefegyverzi józan kritikáját, hoqy körülötte min­denki mást mutat, mint aki va­lójában . A mámoros éjszaka utáni szürke ébredés, a csillo­gás, a kavargás utáni kisvárosi üresség, majd pedig a darab­ja címét kiforgató alpári szel­lemesség rádöbbenti a talmi siker múlandóságára, az írói sors groteszk kettősségére. A tegnap méq rajongói gyűrűjébe zárt Tábori úgy utazik el a vá­rosból, mint akinek egyetlen is­merőse sincsen. A Szellemidézés a visszaem­lékezés törvényeit követi, kisebb epizódok láncolatából tevődik össze. A középpontban az apa, Karinthy Frigyes alakja áll, aki­nek utolsó esztendejéről szá­mos, eddiq ismeretlen adatot, történetet tudunk meg, Karinthy Ferenc nem hallgatja el azo­kat g kegyetlen cívódásokat sem, melyek szülei között na- pontra lezajlottak, s melyek vé­gül belejátszottak az apa korai és hirtelen halálába is. Szép részleteket olvashatunk az öre­gedő író töprengéseiről, bará- i tai elvesztésén érzett fájdal- ] máról, a naqy tervek elvetélését sajnáló nosztalgiákról. Máskor a játékos, tréfás kedvű írót idézi meq Karinthv Ferenc, aki még a halálát meqelőző napokban Is boldonan veti bele manót c legvadabb mulatsáaokba, A tör­ténetek közé az író ifjúkorának férfivé érlelő epizódjait szövi be. Kovács Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom