Dunántúli Napló, 1973. július (30. évfolyam, 169-199. szám)

1973-07-13 / 181. szám

M0 SOR 1973. július 16-től július 22-ig ÁLLANDÓ MLI SORSZÁM OK: KOSSUTH RADIOt 4.30, 3.30, 6.30 Hírek. 'dő|óióv 3.00. 6.00, 7 00 Reggel' krónlko « 43. 6 43 Szói kérek» 3.20. 7.33 Músoro|ánlot 3 40; Foluiádic S.20, 6.30, 7.20; Reklám. 7.15; Körzeti időjárásjelentés /.30: Ul könyvek 1 45 lo ácsado-szoigálai 6.00 Hírek 'ciőjárásieiente* 3.05 Műsorismerte tés. Színházak és mozik műsora. 9.50-- °ont©s időjelzés 10.00 Hi'ek. 'dőiárásjelentés 11 59 Pontos 'dőieizés 12 J0 Déli uroniko 12.20- K nyer no? 14.5C Pontos 'dójelzés 15.00; Hírek, »dójárásielentés. 16.58 Hallgatóink tigyemébe» 16.59 °ontcs dőieizés »7 00 Hírek «dőiárásielentés 18.58 Hollgo tóink figyelmébel 18.59: Pontos dőieizés 19.00-. Est» króniko 21.59: Pontos «dőieizés 22.00 Hírek, 'dóiarásie'entés 24.00: Hírek időiárásieienté' 0.25: Himnuse. 0.30: Vízjelzőszolqálat PETŐFI RADIO: 4.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Hírek, időjárásjelentés 6.17 Reklám 6.20 fomo 5.58 Hallgatóink figyelmébe» 9.00 Hírét időjárás. 11.00: Hírek, Időjárás. 13.00 Hírek, időjárás 13.45 Időjárás- és vízállásjelentés 14 30 Körtet- dóiárásjelentés 15.30 Hírek dóiárásjelente? 16.30: Hírek. 17.30: Hírek, 18.00: Hírek. Időjárásjelentés 19.54-. Jó estét gyerekek! 19.59; Pontos időjelzés 20.00: Est' króniko ü. 23.00 Hírek, időjárás jelentés- 24.00: Hírek, időjárásjelentés Hétfő KOSSUTH RADIO 8.15: Mit üzen a rádió? (ism.) 8.50: Klaus: Koncertzene fúvószene­karra. 8.59: Tizenkét szék. I If és Pet­rov regényét rádióra alkalmazta: Liskcf Dénes. IX. rész. 9.26: Rádió­börze. 9.30: A hét zenemüve: Cho- pin-keringók. 10.05: Zsebrádiószin- ház: Profán trió. Kopányi György hangjátéka. Mini-mono-komédia. 10.28: Zenekari muzsika. 11.39: Mi és a nemzeti múlt. (ism.) 12.20': Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz perc­ben. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Jeremiás Béla népi zenekara ját­szik, Szitái Gyula cimbalmozik. 13.50: Válaszolunk hallgatóinknak! 14.05: Édes anyanyelvűnk, (ism.) 14.10: Barokk muzsika. 14.30: Behár Györny dalaiból. 14.40: A Lengyel Rádió Napja: Lengyel kének. 15.10: Be­mutatjuk új felvételünkket. 15.29: A Lengyel Rádió Naoja. Az arany róka. Jerzy Andrzejewski elbeszélé­se, rádióra alkalmazva, (i^m.) 15.59: Hallgatóink figyelmébe! 16.00:' A vijángazdaság hírei. 16.05: Riport. 16.27: Agay Karola énekel, STend- rey Karper László aitározik. 16.44: A Lennvel Rád'ó Nania- Táncoló leng ve lek. I. rész. 17.05: K 'i' politi­kai figye»ő. 17.20: A hét rádióhcll- aatő'a. Portré muzsikával. 17.40: Filmklub. 18.00: Húszas stúdió. „So- moavból indultak . . .” 19.30: A Rádiószínház bemutatója- Az úrhat­nám Dolgár. Moliére viaiátékának ióváltozata. 20.54: A Maoyar Ra­di« és Televízió néni zenekara iát- sz'k. 21.30: Mikrolónc. 22.^O: Mo­zart: Requiem. 23.15: Részletek Le­hár onerettjeiből. 0.10: Hajdú Mi- h,ft,v—Aprily Lajos: Tavaszi motet­ták. PETŐFI RÁDIÓ 8.05- Kazacsay Tibor: Pontomim- sz'/'t. 8.20: Lakatos Gvörav népi re- ppi^m ió^szik, Kovács Laios éne k*»i. Asbóth Gyula tárogatón 'látszik. 9.03: Ezeregy délelőtt. A Gyermek­8.20: Barokk muzsika. 9.00. Har­son a kürtszó! A Gyermekrádió mű­sora. 9.35: Kozák Gábor József né­pi zenekara játszik, Horváth István cigánydalokat énekel. 10.05: „Szállj fel, te súlyos szárnyú képzelet” Radnóti Miklós verseit elmondja: Szersén Gyula. 10.31 : A Rádió Ope­raszínpada: Ravel — A gyermek és a varázslat. Lírai fantázia. 11.30: Fúvószene táncritmusban. 11.38: Mi és a nemzeti múlt. (ism.) 12.20: Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz perc­ben. 12.35: Melódiakoktél. 13.41: Törvénykönyv. Jó lenne eqy hétvégi ház . . . 13.56: Kóruspódium. Az. Eszterqomi Labor Műszeripari Mű­vek Balassa Bálint énekkara éne­kel. 14.08: Mackó gitárral. Fésűs Éva mesejótéka. (ism.) 15.10: A Lengyel Kultúra Hete: Táncoló len­gyelek. A Varsói Rádió népzenei összeállítása. II. rész. 15.25: Láng István: Concerto bucolico. 15.38: Könnvűzenei-hongszerszó'ók. 15.48: Petőf:-kalendárium. 15.59: Hallgató­ink figyelmébe! 16.00: A világaaz- dasóa hírei. 16.05: A Lénnyel Kul­túra Hete: Cvorfán Norwid lengyel költő versei, (ism.1 16.31 : Mo’dovón Stefánia és Kováts Kolos énekel. 17.05: Néndalgvűjtő-úton Bartók Bé­la nyomában. 40. rész. Horvát—",n- pvar nénzenei kapcso'atok. (II.) ■»7 30: Anovalföld 1°73. Dok'imen- tii’m műsor, (ism.) 18.00: Könnyűzenei H*rodó. 18.30: A Sznhó-csolád. 1°?5: Egy rádiás n^nláiáhól. 20.25; Műszív, vaov szívátültetés? 20 53: A Lenovel Kultúra Hete. 2^ 20: Tíz nerc kü,r>^l"*?ka. 29.30: Händel ooe- rnihö1. 2^.00: Himnuszok az éís th- Novalis költeménve. 23.14: Mátéi». 0.10: Nicanor Zabaleta hár- fázik. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Sybil!. Részletek Jacobi Vik­tor—Martos Ferenc operettjéből. 9.03: Kamarazene. 9.53: Könyvek, tájak, emberek. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 12.03: Szimfonikus zene. 14.00: Randevú kettőtől—hatig . . A Petőfi Rádió zenés délutánja. 18.10: Olvasólámpa. Sárkány Klára pedagógiai és közművelődési lap­szemléje. 18.25: Chopin-keringok. 8.20: Szimfonikus könnyűzent. 8.58: „Kiáltunk emberibb vilá­got . . .” (ism.) 10.05: A Pozsonyi Műszaki Egyetem énekkara énekel. 10.19: Kik laknak a nagybőgőben? XXI. rész: A hét ajándék. 10.45: Mendelssohn: Szenti vá néj i álom — kísérőzene. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Vi­ta a korszerű mezőgazdaságról. 13.30: Kórusok és népi zenekarok műsorából. 14.10: Válaszolunk hall­gatóinknak. 14.25: Az Ifiúsági Rá­dió új zenei felvételeiből. 14.43: Bartha Alfonz énekel. 15.10: Csicse- ri bolt. A Gyermekrádió műsora. 15.35- Könnyűzene négy városból. 16.00: A viláqgaidaság hírei. 16.05: Kalmár Magda énekel. 16.25: Nem tudhatom. Radnó4' Miklós versei. 16.35: A MRT szirp'ónikus zenekará­nak új felvételeiből. 17.05: Külpo­litika; figyelő. 17.20: Melis György énekel. 17.45: Munkásstúdió. 18.00: rádió műsora. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 12.03: Georg Hann és Magda Lonoulescu énekel. 12.40: A Lengyel Rádió Napja: Lengyel Ké­pek. 13.03: Faragó bicska. Riport. 13.20: Bartók-, Kodály- és Ravel­művek. 14.00: Kettőtől—ötig ... A Rádió kívánságműsora. Közben: 14 10: Könyvről-könyvért . . . Iroda’- mi rejtvényműsor tíz percben. 17.00: ötórai tea. 18.05: Külpolitikai fi­gyelő. (ism.) 18.-20: A Lengyel Rá­dió Napja: A Lengyel Rádió férfi­kara énekel. 18.32: Üj könyvek, (ism.) 18.35: John larbirolli vezé­nyel. 19.53: Jó estét, gyerekek! 20.25: Szórakoztató Antikvárium. Részletek a Szórakoztató Osztály műsoraiból. 23.15: Viráqénekek. 23.30: A hét zeneműve: Chopin-ke- ringők. (ism.) 3. MŰSOR 18.05: Huszonöt perc beat. Franco BatHato együttese játszik. 18.30: Holnap közvetítjük . . . Stúdióhann- verseny kortárs lenoyel zeneszerzők műveiből. 18.50: Réai német kórus­muzsika. 12.12: Magvor előadómű­vészek felvételeiből. 1°.50: A Len­nyel Rád'ó Naoja: Moniuszko — Ha'ka. Néavfe-lvonásos ooera 22.27: A dzsessz kedvelőinek: Chet Bake felvételeiből. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 16.45: Magyar nyelvű TV-napló. 17.40: Bábjáték. 13.00: Gyermek­könyvekből. 18.30: Leszokom a do­hányzásról. 19.00: Azt szeretnénk, ha lehetne . . . Ifjúsági műsor. 20 30: Kamerával a világ körül — Mon­gólia. 21.00: Riport a Színház-, Film-, Rádió- és TV-művészeti Aka­démiáról. 21.30: Távbeszélő fülke. TV-játék. 22.20: Kultúra és társada­lom. 18.55: A hanglemezbolt könnyűzenei újdonságai. 19.15: Radiószinház: Bukósisak. Vészi Endre rádiódrámá­ja. 19.54: Jó estét, gyerekek! 20.25: Új könyvek, (ism.) 20.28: A Rádió Dalszínháza: Hét pofon. Musical hét részben. V. rész. Aszlányi Károly regénye rádióra alkalmazva. 21.08: Nőkről-nőknek. Az újítások, a talál­mányok és a nők. (ism.) 21.38: Nép­dalcsokor. 22.20: Varsói slágerkok­tél. 23.15: Századunk zenéjéből. 3. MŰSOR 18.10: Magyar Zeneszerzők. 18.40; A dzsessz kedvelőinek: George Rus­sel sextettje játszik. 19.00— kb. 20.40: A Lengyel Kultúra Hete. Köz­ben: kb. 19.40: Láttuk, hallottuk — a színházban és a moziban, (ism.) Kb.: 20.00: A hangversenyközvetítés folytatása. Kb.: 20.43: Operaáriák. 21.25: Világslágerek zenekari ki­dolgozásban. 21.45: Külföldi tudóso­ké a szó. Autoimmun betegségek. Dr. Tadeusz Mozzelski varsói orvos- professzor írása. 22.00: Zenekari mű­vek. MAGYAR TELEVÍZIÓ 17.23: Hírek. 17.30: Fiatal előadók műsora. Intervíziós átvétel a Cseh­szlovák Televízió műsorából. 18.00: Papírsárkány. 18.40: Radar. Ifjúsági érdekvédelmi műsor. 19.10: Reklám­műsor. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv- híradó. 20.00: önök kérték ... A Televízió kívánságműsora — a nézők levelei alapján. 21.30: Kicsoda—Mi­csoda? Fejtörő-játék. 22.15: Tv-hír- adó. — 2. kiadás. KÍSÉRLETI (2.) MŰSOR 20.00: Társadalmi előítéletek. IV. rész. Cigányok és magyarok. 20.35: Egy új nap hajnala. UNICEF-kisfilm. 20.50: Laura. (Valakit megöltek.) Magyarul beszélő amerikai film. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 17.15: Magyar nyelvű TV-napló. 17.45: Kicsiny világ. 18.30: Tudomá­nyos stúdió. 19.15: Népzene. 21.15: Csillagos ösvények. — Filmsorozat. 22.25: Budva, a Zenei Napok mű­sora felvételről. Geiger György trombitál. 18.09: A Lengyel Kultúra Hete. 19.25: Népda­lok. 20.10: Gondolat. 20.58: A Len­gyel Kultúra Hete. 21.18: Háttér- beszélgetés. 21.44: Paul Mauriat ze­nekara játszik. 22.20: Zenekari mu­zsika. Közben, 22.50: Meditáció —• a munkahelyi konfliktusról. 23.00: A zenekari muzsika folytatása. 0.10: A haj. Részletek MacDermot zenés játékából. PETŐFI RADIO 8.05: Hunyadi László. Részletek. Erkel operájából. 9.03: Ritmusturmix. 9.50: A szakszervezet tárgyalta. Ri­port. 12.03: Szvjatoszlav Richter Schumann- és Liszt-műveket zongo­rázik. 12.55: Néhány perc tudomány. 13.03; Prokofjev: Hamupipőke. 13.40: Orvosi tanácsok, (ism.1 14.00: Ket­tőtől—hatig ... A Petőfi Rádió ze­nés műsora. 18.05: Külpolitikai fi­gyelő. (ism.) 18.20: Mindenki könyv­tára. 18.50: Népi muzsika. 19.10: Kis magyar néprajz. 19.15: Jó estét, gyerekek! 19.20: A Lengyel Kultúra Hete. Kb.: 20.50: Üj könyvek, (ism.) Kb.: 20.53: 125 év távolából. Kb.: 21.13: Operettdalok. 21.45: üzemi demokrácia 2-től 4-ig. Riport. 22 00: Kurtág György—Bálint István: Négy capriccio. 22.11: Táncdalainkból. 23.15: Verbunkosok, 'népdalok. 3. MŰSOR 18.05: Artur Rubinstein Chopin­keringőket zongorázik. 18.40: Adatok a zsebben. 18.50: Fidelio. Részletek Beethoven operájából. 19.50: Petula Clark és Yves Montand éneke!. 20.33: Leonard Bernstein vezényel. 22.14: A Lengyel Kultúra Hete. 22.28: Két szonáta. MAGYAR TELEVÍZIÓ 9.30: Delta, (ism.) 9.55: Antek. Boleslaw Prus novellájának lengyel té"éfilm-változata. (ism.) 10.50: )o­sef Läufer műsora. 17.48: Hírek. 17.55: Megjött a cirkusz. Szovjet rö- vidfifm. 18.15: Japánban jártunk. Ri­portfilm a magyar női röplabda-vá- 1 KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Színes népi muzsika. 9.05: Müsziv, vagy szívátültetés? Beszél- | getés dr. Bekay világhírű szivsebész- | professzorral. (ism.) 9.30: Rosanna Carteri és Jese Thomas énekel. 10.05: Mindenki könyvtára: Bródy Sándor — A nap lovagja, (ism.) 10.35: Zenekari muzsika. 11.39: Mi és a nemzeti múlt. (ism.) 12.20: Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz percben. 12.35: Melódiakoktél. 13.40: Lokálpatriótád. Szeged „szó­szólói”. Riport. 14.00: A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zene­karának felvételeiből. 14.27: Grabócz Miklós—Várnai Zseni: Világok moz­gatója — kantáta. 14.40: Miért szép? Radnóti Miklós: Száll a tavasz című verséről beszél Ortutay Gyula, (ism.) 15.10: Csak fiataloknak! Komjáthy György tánczeneműsora. 15.59: HjII- gatóink figyelmébe! 16.00: A világ- gazdaság hírei. 16.05: Toldi szerel­me. III. rész. Arany János elbeszé­lő költeményének rádióváltozata, (ism.) 16.44: Kóruspódium. A Pécsi ! Mecsek Kórus énekel. 16.52: Petőfí- kalendárium. 17.05: Dinu Lipatti Chopin-keringőket zongp,ráziL 17.37; Balatoni őrjárat. 18.02: Nótacsokrj . 18.48: Miért igen,, miért nem? Ze­néről — tíz percben. 19.25: A fehér város. (Algíri útijegyzetek.) 20.12: Kritikusok fóruma. Lengyel József: Argonidész hajói. 20.22: A fősze­repben: Maria Callas. Bellini: Nor­ma. Kétfelvonósos opera. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Az operaköz­vetítés folytatása. 23.45: Népdalok PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Zenekari muzsika. 9.30: Gaz- d ,ságről mindenkinek. A gyermek az állami költséavetésben. 10.00: Ze­nés műsor üdülőknek. 12.03: Köny- nyűzenei híradó, (ism.) 12.33: Gyer­mekjátékok^. Jeayzet. 12.43: Henryk Szeryng heqedül. 13.03: Éneklő vi­lág. 14.00: Rádiónapló kettőtől— hatig . . . 18.10: A Lengyel Kultúra Hete: Az Ifjúsági Rádiószínpad be­mutatója — Kereszteslovagok. Hen­KOSSUTH RÁDIÓ < 8.20: Kedvelt régi melódiák. 9.00: Tizenkét szék. I If és Petrov regé­nye — rádióra alkalmazva. X. rész.. 9.27: Maros Rudolf—Weöres Sán­dor: Nyúlfark kantáta. 9.40: Mezők, falvak éneke. 10.05: Édes anyanyel­vűnk. (ism.) 10.10: Kik laknak a nagybőgőben? XXII. (befejező rész) 10.29: Bizet: Szimfónia. 11.00: Mik­roszkóppal a gyilkos nyomában. 11.10: Pilar Loranqer és Kónya Sán­dor Puccini operáiból énekel. 11.49: Kritikusok fóruma. 12.20: Ki nyer ma? Játék és és muzsika tíz perc­ben. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Népi zene. 13.45: A legdrágább bé­lyegző. Riport. 14.00: Találkozzunk Berlinben! 15.10: A Tátrai-vonósné­gyes játszik. 15.43: Az élő népdal. 15.53: Polkák. 16.00: A világgazda­ság hírei. 16.05: Szomszédasszonyok — Örményországban. 17.05: Külpo­litikai figyelő. 17.20: A közönség kérdez, a muzsikus válaszol. 17.50: Hajnali kert. Radnóti Miklós ver­sei. (ism.) 18.00: Népi muzsika. 18.28: Láttuk, hallottuk — a szín­házban és a moziban 18.48: Lemezmúzeum. 19.30: Közvetítés az országos atlétikai bajnokságról. 19.40: A Lengyel Kultúra Hete: Du­nának, Oltnak egy a hangja. 21.03: Ottó Klempererre emlékezünk. 22.20: Félóra sanzon. 22.50: A Dunánál. Történelmi figyelő. 23.10: Heiódíás. Részletek Massenet operájából, 0.10: Könnyűzene. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Romantikus kamarazene. 9.00: Ezeregy délelőtt. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 12.03: Zenekari muzsika. Közben: 12.42: Vogul med­veének. 13.03: A zenekari muzsilTd folytatása. 14.00: Kettőtől—hatig . . . A Petőfi Rádió zenedélutánja. 17.00: ötórai tea. 18.05: Külpolitikai fi­gyelő. (ism.) 18.20: Fiatalok hullám­hosszán. T9.10: Barangolás. 19.36: lógatott útjáról. 18.50: Játék a be­tűkkel. 19.10: Reklámmüsor. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Gerencsér Miklós: Isten városa. Drá­ma két részben. A Győri Kisfaludy Színház előadása felvételről. (14 éven felülieknek!) 22.15: Tv-híradó. — 2. kiadás. KÍSÉRLETI (2.) MŰSOR Mf EGYSZER! Ismétlés a júnusi műsorokból: 20.00: Szabó István: Siratódal. A „Lázadók” című összeállításoól. 20.20: Balettcipő. Műsorvezető: Kun Zsuzsa. 21.05: Mar Bajdzsijev: Ta­lálkoztam valakivel. Tv-film. (14 éven felülieknek!) 22.10: Slágerlis­ta. 30 perc slágerzene. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 16.45: Magyar nyelvű TV-napló. 17.45: Gulliver. Filmsorozat. 18.30: Ifiúsági műsor. 19.00: Raizfilm. 19.15: Zenebarátok. 20.30: Visszapillantás a jugoszláv film történetére. 22.00: A világ ma. ryk Sienkiewicz regénye rádióra al­kalmazva. II. rész. 19.12: Rádióhang- versenyekról. 19.42: Nagy magyar ormosok: Arközy József. 19.54: jó estét, gyerekek! 20.25: Üj könyvek, (ism.) 20.28: A Rádió Dalszínháza: Hét pofon. Musical hét részben. VI. rész. Aszlányi Károly regénye rádió­ra alkalmazva. 21.12: A Lengyel Kultúra Hete. A Slask együttes mű­sorából. 21.35: Az integráció napi­rendjén. 21.55: Egy karmester mű­helyéből. Leopold Stokowski. 22.30: Könnyűzene Patachich Iván szerze­ményeiből. 23.15: Mátray Zsuzsa és Payer András énekel. 23.45: Francia kórusmuzsika. 3. MŰSOR 18.10: A bolygó hollandi. Részle­tek Wagner operájából. 19.10: A dzsessz kedvelőinek: Gerry Mullí- ga és együttese játszik. 19.30: Rá­diószínház: Poloska. Vlagyimir Ma­jakovszkij színmüvének rádióváltoza­ta. 20.33: Hangfelvételek felsőfokon. 22.30: A Lengyel Kultúra Hete: Beat Lengyelországból. 22.15: Bar­tók: VI. vonósnégyes. MAGYAR TELEVÍZIÓ 15.43: Magyarország—Japán, női röplabda-mérkőzés. Közvetítés Kecs­kemétről. 17.45: Hírek: 17.50: Tíz perc a Szovjetunióban. 18.00: Ter­mészetbarát. A Telesport turisztikai magazinja. A Keleti Mecsek. 18.10: Ének a végekről. Dokumentum-ripo t- film. III. rész. 18.40: Téka. 19.'0: Reklámműsor. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Fórum. (Külpoliti­kai.) 21.30: Juniális (SZÍNES!) 22.15: Tv-híradó. — 2. kiadás. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 16.45: Magyar nyelvű TV-napló. 17.45: A fiatal nemzedék művésze­te — dokumentumfilm. 18.30: Guzsa- lyas Mogoricban. Népzene. 19.00: A kultúra ma. 20.30: A Karamazov testvérek. Tv-játéksorozat. 21.30: Ze­nei és zenés portrék. 100 este — 100 népdal. 19.45: Ifjú­sági könyvespolc. 19.54: Jó estét, gyerekek. 20.25: üj könyvek, (ism.) 20.28: Népi muzsika. 20.50: Igaz­gató — nyugdíj előtt. 21.00: A Lengyel Kultúra Hete. 21.40: Egy pálya vonzásában. 22.00: Kapcsol­juk a 22-es stúdiót. 23.15: Verbun­kosok, nóták. 3. MŰSOR 18.05: A Lengyel Kultúra Hete. 19.20: Világhírű előadóművészek Mozart-felvételeiből. 20.15: Ernani. Részletek Verdi operájából. 21.08: Szólóművek. 21.40: A dzsessz ked­velőinek. 22.00: Bach-művek. MAGYAR TELEVÍZIÓ 16.48: Hírek. 16.55: SZOT Nemzet­közi Ifjúsági Labdarúgó Torna — a döntő közvetítése Csepelről. 18.30: öt perc meteorológia. 18.35: Nő — három szerepben. 18.50: Műsorain­kat ajánljuk! 19.15: Reklámműsor. ] 19.20: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Irány: Berlin. A VIT-re uta­zó kulturális delegáció műsora, 21.15: Majakovszkij: Gőzfürdő. Tv- i szatíra. 22.25: Tv-híradó. —• 2. ki­adás. KÍSÉRLETI (2.) MŰSOR 20.00: A vérbosszú árnyéka. Ju­goszláv film. (SZÍNES!) 20.30: Tv- híradó. — 1. kiadás, (ism.) 21.00: Zenés TV Színház. Régi nyár. A Magyar Televízió és a Svéd Tele­vízió filmje, (ism.) JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 16.45: Magyar nyelvű TV-napló. • 18.30: Népek és művészet. 19.00: Népzene. 19,30: Rajzfilm. 20.30: Adriai találkozások, 21.40: Canon, —- Filmsorozat, Kedd KOSSUTH RÁDIÓ Szerda KOSSUTH RÁDIÓ Csütörtök Péntek Szombat KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Lányok, asszonyok. 8.40: Giuseppe laddei énekel. 9.00: Köz­gazdaság — egyszerűen. Láng Já­nos írása. 9.10: Nóták. 10.05: A Lengyel Kultúra Hete. Rádiószínház. Egy nő a hajón. Rádiójáték. 10.59; Zenekari muzsika. 12.20: Magyarán szólva . . . 12.45: Melódiáitoktól. 13.56: Hivatkozók. Jegyzet. 14.06: Hajdú Mihály: Négy dal. 14.16: Pe­tőfi kalendárium. 14.25: Új zenei új­ság. 15.05: Kis magyar néprajz. 15.15: Csak fiataloknak! Komjáthy György tánczeneműsora. 16.00: 168 óra . . . 17.05: Jelentés a Magyar­ország—Nagy-Britannia úszóviadal­ról. 17.10: 168 óra . . . című műsor folytatása. 17.35: Derűre is derű . . . Kebelbarátok. Rádiójáték. 18.00: Jan Kiepura és Lotte Lehmann éne­kel. 18.26: A Belügyminisztérium Du­na Művészegyüttesének népi zeneka­ra játszik. 19.30: Ma este utazunk. Útirány — Erdély. 20.30: Nagy si­ker volt! Ránki Dezső zongoraestje a Zeneakadémia nagytermében. 22.20: A beat kedvelőinek, (ism.) 23.05: Zenekari muzsika. 0.10: Meló­diákoktól. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Johann Strauss műveiből. 9.03: Zenekari muzsika. 9.45: Vála­szolunk hallgatóinknak! 10.05: Szom­bat délelőtt. 12.03: „Jelképek erde­jén át . . .” (ism.) 12.13: A titkos házasság. Részletek Cimarosa ope­rájából. 13.03: A Prágai Madrigál­énekesek Lassus felvételeiből. 13.18: Kitágult törzsasztal. 14.00: Napra­forgó. A Gyermekrádió műsora. 15.00: Orvosi tanácsok, (ism.) 15.05: Weiner: Pastorale — fantázia, és fuga. 15.27: A környezetvédelem gondiai hazánkban. 15.57: A hét mű­sorából: Az élő néodal (ism.), Egy rádiós naplójából (ism.), Lemezmú­zeum (ism.). 17.25: Hol járt, mit csinált? Dr. Káldor Antal orvossal beszélget Bangla Desh-i útiéról Gazdy Dénes. 17.40: Indulók. 18.10: Jelentés az országos atlétikai baj­nokságból, és a Magyarország— Naay-Britannia úszóviadalról. 18.20: A Lengyel Kultúra Hete. 19.30: Mo­zart: Kis éji zene. 19.50: Jó estét. gyerekek. 20.15: Üj könyvek, (ism.) 20.18: A Rádió Dalszínháza. Hét pofon. Musical hét részben. VII, rész. 20.53: A Lengyel Kultúra He­te. Bemutatjuk a Brockout és a Skaldowie együttes új nagylemezét. 21.33: Népdalok, néptáncok. 22.15: Ritmus és melódia. 3. MŰSOR 12.23: A Berlini Rádió szimfonikus zenekarának Reger hangversenye a Berlini Népszínházban. Max Reger születésének 100. évfordulóján. 14.08: A Lengyel Kultúra Hete. 14.38: Olasz operákból. 15.25: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. Délutáni hangver­seny. 16.50: ötórai tea. 18.10: Új lemezeinkből. 19.30: Egy ember éle­te. II. rész. (ism.) 20.09: Századunk operájából. 22.04: Kilátó. A Rádió kulturális világhíradója, (ism.) MAGYAR TELEVÍZIÓ 9.00: A NATO. A tv politikai tan­folyamának adása a honvédség szá­mára. 9.15: Téka. (ism.) 9.45: Maja­kovszkij: Gőzfürdő. Tv-szatíra. (ism.) 10.55: Nő — három szerepben. 9. „Rendhagyó vetélkedő” (ism.) II. 05: Radar, (ism.) 11.35: Japán­ban jártunk. Riportfilm a magyar női röplabda-válogatott útjáról, (ism.) 15.38: A 2000 felé. II. Meg­semmisülés, vagy remény. Lengyel dokumentumfilm. 16.10: Képes Kró­nika. 16.50: Papp János közérzete. Dokumentumfilm. 17.25: Hírek. 17.30: Kis szeszéllyel . . . 17.55: Reklám­műsor. 18.00: Magyarország—Nagy- Britannia úszóversenye. Közvetítés a Margit-szigetről. 19.00: A Lengyel Népköztársaság nemzeti ünnepén. 19.20: Cicavízió. 19.30: Tv-híradó. 20.00: A Televízió Kabarészínhára — III. 21.25: Kozincev-sorozot. Hamlet. Magyarul beszélő szovjet film. I—II. rész. Közben: 22.40: Tv-híradó. — 2. kiadás. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 16.00: Atlétika. Jugoszláv bajnok­ság, 18.15: Gyermekfesztivál. 19.15: Stepto és fia. 20.30: Show-műsor. 21.40. Mezítláb a parkban. Angol játékfilm. Vasárnap KOSSUTH RÁDIÓ 8.05: öt kontinens hét napja. Külpolitikai negyedóra. 8.20: Ferencz Éva népdalokat énekel, Fábián Már­ta cimbalmozik. 8.38: Hányszor mondjam? Komlós János műsora a Mikroszkóp Színpadról. II. rész. 10.03: Nem leszek az unokád. A Gyermekrádió műsora. 10.54: Az MRT gyermekkórusa énekel. 11.14: ötven évvel Petőfi előtt. XVIII. rész. 11.24: Nagy mesterek — világhírű előadóművészek. 12.10: Jelentés a Magyarország—Nagy-Britannia úszó­viadalról. 12.15: Édes anyanyelvűnk. 12.20: A nagy mesterek — világhírű előadóművészek című műsor folyta­tása. 13.08: Egy korty tenger. Feke­te Gyula írása. 13.18: Operettrész­letek. 14.00: Rádiólexikon. 14.30: Brahms-zongoraművek. 14.50: Külföl­di tudósítónk levele. 15.08: Toldi sze­relme. IV. rész. 16.03: Nótakedve­lőknek. 16.43: Lírai önarckép. Laka­tos István versei. 17.05: Jelentés a Magyarország—Nagy-Britannia úszó­viadalról. 17.15: Népszerű gitár- eqyüttesek műsorából. 17.48: A Rá­dió lémezalbuma. 19.10: A Lengyel Népköztársaság Nemzeti ünnepén. 20.30: Az Állami Népi Együttes fel­vételeiből. 21.00: Töltsön egy ólát kedvenceivel. 22.20: Hegedűs a ház­tetőn. Részletek Bock zenés játéká­ból. 22.35: A XX. század zenéjéből. 23.10: Könnyűzene éjfélig. 0.10: Alc- sandro Scarlatti operáiból. PETŐFI RÁDIÓ 7.30: Franck orgonaművek. 8.00: Miska bácsi lemezesládája. 8.30: Magyar kórusmuzsika. 9.00: Zenei anyanyelvűnk, (ism.) 9.10: A Len­gyel Kultúra Hete. Lengyel szerzők műveiből. 10.11: „Hiszem, ha lá­tom ország.” Riport. 10.31 : Szívesen hallgattuk. Vasárnapi koktél, (ism.) 12.01 : Jó ebédhez szól a nóta. Nó­tacsokor. 12.51: A Lengyel Kultú a Hete. A kéktollú qácsér. Mesejáték, (ism.) 14.00: Táskarádió. 15.00: A Lengyel Kultúra Hete. Ewa Demar- czyk énekel. 15.14: A Medúza tu­taja. Szuhay Havas Ervin írása. 15.29: Mit hallunk? Érdekesséqek a jövő hét műsorából. 16.05: Mikrofon előtt az irodalmi szerkesztő. 16.15: Művészlemezek. 17.05: A Rádióból indult el: Petőfi Mezőbei ényben. Rádiójáték, (ism.) 18.05: Jelentés az országos atlétikai bajnokságról és a Magyarország—Nagy-Britannia úszó- viadalról. 18.10: Karagőz. Tomka! Judit műsora. 19.00: A vasárnap sportja. 19.30: Dévai Nagy Kamilla énekel. 19.50: Jó estét, gyerekek. 20.10: A főszerepben: Maria Callas. Verdi: Traviata. Háromfelvonásoa opera. Közben: 21.49: Almás! Mik­lós színházi levele. 22.25: Szűcs Judit és a Non-Stop-együttes fai- vételeiből. 23.10: Vokális zene. 3. MOSOR *•09: Zenekari muzsika. 9.10: A dzsessz kedvelőinek. 9.30: A Nem­zetközi Rádióegyetem műsorából. 10.00: Üj Zenei Újság, (ism.) 10.35: Beethoven: D-dúr szonáta. 10.57: A Rádiószínház bemutatója: A Ti­tokzatos gyors. Hangjáték. 12.Í0: Berlioz és Csajkovszkij operáiból. 13.02: Egy ember élete. Epizódok Kassák Lajos regényéből. III. rész. (ism.) 13.39: Haydn: Évszakok — oratórium. 16.05: Hallgatóink figyel- i ébe. 16.07: Klasszikusok magnó­szalagon. 17.01 : A kegyencnő Do­nizetti operájából/ 18.05: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. Jandó Jenő zongora­estje. Közben: 18.40: A magyar kö­tészet századai. A középkor. 18.55: A hangversenykö/vetítés folytatása. 19.25: Csak fiataloknak! Komjáthy György tánczeneműsora. (ism.) 20.55: Bartók: A fából faragott ki­rályfi — táncjáték. 21.40: Színház az egész világ! Rácz György rrű- sora. MAGYAR TELEVÍZIÓ 9.40: A templomos lovagok kincse. Lengyel filmsorozat. I. rész. Kalan­dok elé. 10.15: Táborról — tábor­ra .. . 11.00: Hajdú Kupa. Férfi kézi­labda döntő mérkőzés közvetítés Debrecenből. 15.28: A kétszer szüle­tett város . . . Riportfilm. 16.20: Sü­sü keselyű. Amerikai rajzfii m-s<yro- zat. VII. rész. 16.45: Maqyarorszáo— Nagy-Britannia úszóversenv közvetí­tés a Margit-szigetről. 18.00: Rek­lámműsor. 18.05: Fésületlen aondo- latok. Részletek Szentoál Mónika előadóestiéből. '8.25: Reklámmüsor. 18.30: Zúgjon dalunk . . . Rioortfilm a bakonvvidéki munkásdalavűitő mozanlomról. 19.15: Esti mese. 19.30: A HÉT. 20.25: Hírek. 20.30- DoreHik iön. Magvarul beszélő olasz fitm- víainték. 22.10: Hírek. — Sport­hírek. 300 millió forint kártérítés Ar elmúlt évben 11 399 ember sérült meg a gépjárművezetők hibájából. — 3670 gyalogost gá­zoltak el a gépjármüvek, köztük 62 gyermeket, 438 halálos áldo­zata volt a gépjármübalesetek- nek. Gépjárművel 82 874 esetben okoztak balesetet. 43 822 kárnál figyelmetlenség, gondatlanság volt az ok, a töb­binél a szabálytalan vezetés. Legtöbbször fordult elő, hogy helytelenül mérlegelték a kö­vetési távolságot. Ez 11 547 tö­rést. koccanást okozott, 9589 ka­rambolnál nem adták meg ar el­sőbbséget. 3130 esetben szabály- talonul elö’tek, forduljak, ka­nyarodtak. Viszonylag ritkább hi­ba volt a gyorshajtás, de m emiatt bekövetkezett 1524 halasai súlyos károkat okozott. Az ittas vezetők 742 esetben ©koztak balesetet. A gépjármüvekkel okozott anya­gi kórokra kifizetett térítés össze- qe 1972-ben 300 millió forint volt. Ennyit fizetett ki az Állami Bizto­sító a qé"»árműfelelŐsségi bizto­sivá«; alaoján. Jú’ius 1-én esedékes a magán­autók kö*elező biztosításának II» félévi díjfizetése. Ez a biztosítás envaránt érdeke aér>jármö*ulaj- donosnknak és a aya»ogosoknak Az előbbieket mentesíti a szá­mukra túlzott anyaai terhet ie- lentő kártérítés megfizetése alól, és egyben biztosíték arra. boay a károsultak hozzá >ussanak a* éket megillető térítéshez*

Next

/
Oldalképek
Tartalom