Dunántúli Napló, 1973. július (30. évfolyam, 169-199. szám)

1973-07-13 / 181. szám

Halálozás Mély fájdalommal tudatjuk mind ' azokkal, akik ismerték és szerették, Hogy szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk, dédapánk, bá­tyára, sógorunk és rokonunk, MIKLÓS JANOS ▼ott asztalos, pécsszabolcsi lakos életének 71. évében rövid szenvedés után váratlanul elhunyt. Temetése július 16-án, hétfőn 3 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretet férjem, drága jó édes­apám, apósom, nagyapám, testvé­rünk, sógorom, BECKER PÉTER asztalos életének 61 évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése jú­lius 16-án, hétfőn fél 2 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család Fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, dédnagy­mamánk, özv. NAGY JANOSNÉ, Vö­rös Etelka 80 éves korában elhunyt. Temetése július 16-án, hétfőn 1 óra­kor lesz a központi temetőben. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagy­apám SZEMELYÄCZ MIHÁLY türelemmel viselt hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 13-án, pén­teken 4 órakor lesz a pogányi teme­tőben, A gyászoló család. Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk, hogy szeretett édesanyám, anyó­som, nagymamánk, dédikénk, BITTER TIVADARNÉ július 9 én hosszú, türelemmel viselt szenvedés után csendesen elhunyt. Temetése július 17-én kedden déli 12 órakor lesz a központi temetőben. Gyászolják Palotás és Jurinovics család Köszönet Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen drága jó apánk BÚTOR KAROLY tánctanár temetésén részt vettek vagy fájdal­munkat bármilyen módon enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk a kedves ro­konoknak és ismerősöknek, akik drá­ga halottunk, MOSONYI ISTVANNÉ temetésén részt vettek, virágokkal, koszorúkkal vagy bármi módon fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága jó férjem, édesapánk, Dr. GROSS ADAM temetésén megjelentek, koszorúkkal, virágokkal és táviratokkal fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család Ipari tanúidnak, átképzőinek kéziszedő és gépszedő szakmára érettségizett fiúkat felveszünk Jelentkezni lehet a Pécsi Szikra Nyomda Munkaügyi Osztályán Pécs. Munkácsy M. u. 10—12. Leértékelt áron kapható! Zománcozott, fehér fürdőkád, 160 cm-es Zománcozott, kétrészes, fehér mosogató , Dohányzó-asztalnak és ülőkének való bútorlapok, több színben, Tclamint boroshordók. B ARK ACSBOLT Pécs-Ujmecsekalja, End rest György a. 19. sutoker ajánlata: GUMIABRONCSOK ES TÖMLŐK, TEHERJARMOVEKHEZ, TARSASGÉPKOCSIKHOZ 825—20/14 PR, valamint 900—20/12 PR méretjelü tehergépjármű-gumiabroncsok, 825—20-as és 900—20-as méretjelű Cordatic tömlők teherjármüvekhez és társasgépkocsikhoz, magasnyomású tömlők hidraulikus és pneumatikus berendezésekhez, mind a két végükön heilenderes csatlakozóval, 37 különböző méretben. FORGALOMBA HOZZA: AZ AUTŐKER BELFÖLDI ALKATRÉSZ KERESKEDELMI ÜZLETÁGA, DUNAHARASZTI, DUNA U. 1. TEL: 59. és 70, Rendszámtáblával és forgalmi engedéllyel ellátva adjuk át motorkerékpárját a VÁSÁRLÁS NAPJAN! OTP-re isi 125 cms feletti motorkerékpárhoz 2 db BUKÓSISAK az AJÁNDÉK. Figyelmes kiszolgálás! PÉCSI ÁFÉSZ 53. MŰSZAKI BOLTJA Rákóczi út 53. s. V építőipari anyagok beszer­zése területén nagy gya­korlattal rendelkező anyagbeszerző másodállást vállalna. „Építőipar” jel­igére a Hunyadi u. hir­detőbe. Fiatal (érettségivel éa szülésznő képesítéssel ren­delkező), független nő egy- esetleg kétmüszakos állást keres. Részletes vá­laszt a pécsi Sallal U. hirdetőbe kérek „Szülész­nÖ!” Jeligére. _____________ \ nyaggazdálkodásban és adminisztrációs területen hosszú gyakorlattal, német és szerb-horvát nyelvtudás­sal, állást változtatnék. Megkeresések a Sallal ut­cai hirdetőbe „Női mun- kaerő” Jeligére. Általános lakatos auto­gén- és villamoshegesztő vizsgával 4- 22 éves hi­vatásos Jogosítvánnyal minden nemű munkát vállal „16 h-tól” jeligére, a Bem utcai hirdetőbe. ; iakas Fiatal dolgozó, vagy ipa- rilanuló kislány részére albérlet kiadó fürdőszoba- használattal. Pécs, Kos­suth Lajos u. 56. sz., fszt. 7^ ajtó. ____________________ L akásért idősebb nénit eltartanánk, egy szoba átadása szükséges. „Fia­talok” jeligére, a Hu- nyadi_ úti hirdetőbe. Elcserélném szép, nagy szoba, konyha, spájz, kü­lön mellékhelyiség, a kony­hában, PIK lakásom ki­sebbre Is. vagy házfelügye­lőire. Érdeklődni lehet a Sallal u. 14-ben. Recs­klné. __________________ C sinoson bútorozott szoba központi fütéses, fürdőszo­ba használattal középisko­lás diáklányok részére szeptember 1-re kiadó. — Pécs, Mikszáth K. u. 16. Telefon: 21-767. Érdek­lődni: július 21-lg és au- gUBZtUS 15-től. Nyugdíjas pedagógus há­zaspár nagy szoba, kony­hán albérletet, vagy la­kásmegoldást keres. „El­tartás is érdekel” Jeligé­re, a Bem utcai hirde- lobe. Kétszoba összkomfortos, távfűtéses lakást cserél­nék két egyszobás össz­komfortos távfűtésesre. Ér* deklődni: délelőtt. Szó­kéné, Pécs, Páfrány u. 37/a. TV. 12. Telefon: 18-497. ______________________ E lőrefizetéssel lakást biz­tosítok VIII. 1-re külön bejáratú, szép szoba, egy mellékhelyiség. belváros­ban. „Egy kisgyerek nem akadály” jeligére, a Bal­lal utcal hlrdetőbe. Bútorozott albérleti szo­ba azonnalira kiadó. Gém utca 16. úttörő utcából nyílik., özv. Novákné. Műszaki vizsgázott 353-as Wartburg eladó. Köiép-Daindol 89. Kifogástalan állapotú rN- es Polski 1300-as eladó, kisebb újszerű kocsit be­számítok. Érdeklődni: Pécs. Szigeti út 57. 8­17 óráig. Eladó 408-as CU írsz. Moszkvics. Megtekinthe­tő: 14-én 8—16-ig, Kürt u. 4._______________________ Műszaki vizsgázott CF-es Zastawa eladó. Érdeklőd­ni lehet: Eilend. Petőfi út 49._sz., du. 15 órától. T rabant 600-as eladó. Ér­deklődni: Semmelweis u. 13. TI. em. 2. (4 óra után.) 1100-as NSU eladó, gyári, új motorral. Pécs. Kiss Ernő u. 13. ÍB 750-es Zastawa el­adó. Megtekinthető du. 4-től, vasárnap, szombat egész nap. Kandó K. n. 22. Házfelügyelő. _______ T 5 oldalkocsis Pannónia eladó. Érdeklődni: Zsol- nay út __19. 7—16 óráig.^ Újszerű Skoda S—100-as eladó. Érdeklődni: Engels u. 369. Fehérhegy. 17.00 után. TK rendszámú Zsiguli el­adó. Pécs, Rigó u. 27. szám., IC-s Trabant olcsón eladd. Baranyavár u. 16. Este 6 után. 250-es Jawa alkatrészként eladó. Sarkantyú u. 3. CN-e? 1300-as. Volkswa­gen eladó. Bonyhád, Kos­suth _L. u. __48 __________ P ríma 500-as Trabant el­adó. vagy motort beszá­mítok. Pécs, Füzes dűlő 7. Dómján. 1500-as Polski Fiatért ki­tűnő állapotban lévő War- szava Kombit és Wart­burgot adok 4- értékkü­lönbözet. Dudás István. Görcsőny. Dózsa u. 28. Nyereménye* Wartburg De Luxe eladó. „26 110 sz.” jeligére, a Bem utcai hir­detőbe^________ C H-s Skodámat eladnám, vagy kisebbre cserélném. Görcsőny. Dózsa u. 28. Urán városi erdősávban aknás garázs eladó. Urán- város, Polláck M. u. 3. Kovács. . Komlo. Pécsi u 39.. tnfsz. 4. 1300-as Volkswagen el- adó._________________________ Gömbölyű orrú Wartburg 15 000 km-rel eladó. Kele­men György. Komló-Gesz­tenyés, Rezeda u. 7. ADAS —VÉTEL MODERN GARNITÚRÁK 3880 forinttól részletre kaphatóki V A J T A kárpitos Pécs. Déryné u. 11 Bontási gerenda. vasge­renda, szarufa, deszka eladó, őz u. 12. Hibás hűtőszekrényt veszek. „Szerelő” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. Gyalugép S&C-ee Mketd eladó. Pécs Kiskószeg u. 14. Telefonj__11-818. i Túronyi és mészkő eladó. Rlppl R.^ 11.__ K onyhaszekrény költözés miatt eladó. Pécs, Dimit­rov u. 16. (Kisboldog­asszony u.) Garanciális Gemenc, ab­lakos olajkályha, vas tér­elválasztó eladó. III.. Ka- csóh P. u. 16, I. 6, Hosszú bécsi zongora el­ado. Tele fon: 11-778.___ A ntik bútorok, képek el- adok. Szágy, iskola. Fehér újzélandl nyulak ketreccel együtt eladók, vagy méhekért elcserélhe- tők. Czeglédi, Magyar­ürögi út__49. __________ E gy anyakoca 10 malac­cal eladó. Pécs, Füzes dű­lő 7. Dómján. Vinylsztó kazán 1,5-ös ei- ado, Magyarürög). út 96. Fajtiszta kuvasz kölyök olcsón eladó. Cím: Tol- buchin út 173. 700-as vasvázas szalagfű­részgép eladó. Pécs-Nagy- árpád, Kemény Zsigmond út 37, _____________________ , .Veritas” kéttűágyas kö­tőgép eladó. III., Ajtósl Dürer u. 6/A. TV. 15. (Tüzér utcából nyílik). — Érdeklődni: du. 3 órától. NAGYFORGALMÚ LANGOSSUTÖ a pécsi Bajcsy-Zs. a. PIACTÉREN ELADÓ. Telefon: 10-356. Kuvasz kan kölyök (hat hetes) eladó. Dankó Pis­ta u. 17. (Balokánynál). Eladó kitűnő „Tavasz” tv, modern, oldalt hosszú aj­tós konyhaszekrény. Ta- nácsházköz 2. (Városház­köz) félemelet, jobbra, 1. ajtó._______________________ E gy nagy tej hozamú ha­sas tehén, egy üsző bika- borjával. egy öt hónapos hasas üsző, kettő négy­száz kilón felül eladó. Dudás István, Görcsőny, Dózsa út 28. 120 1 -es Lehel hütőszek­rény Jó állapotban, olcsón eladó. Érdeklődni: 17-199. Palackos gázboyler és fa­li fütő kompletten eladó. Érdeklődés az esti órák- ban 12-225 telefonon. Győztes szülőktől 10 he­tes boxer kölykök, fizetési kedvezménnyel eladók. — Pécs, Gárdonyi G. u. 21. Gázpalack nyomáscsök­kentővel, belgrádi tető­antenna eladó. „Költö­zünk” jeligére, a Bem ut­cai hirdetőbe. „Kitűnő” szülőktől ku­vasz kölykök eladók. Pécs. m. kér. Lotz Károly u. 18. sz. 220 V-os hegesztőtransz­formátor 6 év garanciá­val, megrendelhető Fém­ipari Szövetkezet, Báta, Fő u. 864. Trafótest 1452 Ft fokozatkapcsolóval, há­lózati csatlakozóval 1610 Ft. Duplaszigetelt házba építve 2012 Ft. Minden megrendelést házhoz szál­lítunk. Díjtalanul felül­vizsgáljuk a csatlakozó há­lózatot. ____ 2 db, 3 hónapos német juhász szuka kölykök el­adók. Pécsvárad-Puszta- klsfalu. v eovís Tigriscsíkos boxer kan te­nyésztéshez igénybevehető. Vllággyőztes RES-CACIB. CACIB-os szülőktől. Pál- deák 7700. Mohács, Kud Béla 2/b. __________________ S irkőkészítést vállalok rö­vid határidőre. Tettye u. 14. Telefon: 16-892. Javítóvizsgára lelkiismere­tesen előkészítek orosz­ból. németből. Jogász u. 2. I. 3. INGATLAN Komló. Móricz Zsigmond u 7. szám alatti, 2 szo­ba összkomfortos lakás eladó. Érdeklődni: min­dennap. délután 18 óra után. Schönfeldnél. Sasd" Márta út 29. sz családi ház beköltözhető­en eladó. Egy szoba konyha, kam­ra előszobái; házrész 47 ezer. Beköltözhetően sür­gősen eladó. Vasas I. Bá­nyatelep 34. sz. Érdek­lődni: mindennap Rostá- séknál._____ S zentlászlón házhely el­adó két szoba konyhás, melléképülettel. Kern Fe­renc, szombat kivételével mindennap. ____ . K étszintes családi ház kö- zliletnek is eladó, úttörő u 45. Érdeklődni: 6 b után. _______ Kétszintes családi ház el­adó 380 négyszögöl kert­tel a harkányi főútvona­lon. Szalánta, gumijavító. Pécsi lakást beszámítok, lehet kisebb ház is. Mohács-szigeten strand­közeiben v íkendház olcsón eladó. Pécs. TII. k. Páf­rány út 43. Könczöl. Hétvégi telek anyaggal, építési engedéllyel eladó. „Sikonda” jeligére, a Komlói hirdetőbe. Házhely, új településű, 162 n-öl eladó. Érdeklődni: Engels út 97. Eladó középkorú házaspár részére központban két lakásos önrendelkezésü csa­ládi ház egy lakáscseré­vel. „Kp 4 törlesztés” jeligére. a Sallal utcai hirdetőbe. Kisebb családi ház sür­gősen eladó 300 m2 terü­lettel. Mária dűlő 7/b. Családi ház eladó Pécs, Báthory u. 28. Kettőszobás házrész Fel- . sőhaví utcában eladó. — t cím: Tettye utca 10. 200 n-M terület, részben szőlő és gyümölcsös eladó. Szép kilátású. Érdeklődni délután. Cím: Jakabhegyi út 49 Egészségi szempontból nem mindegy, hogy hol tölti nyári szabadságát. Jó le­vegő. csend, víz. villany. Kétszintes épület a Me­cseken eladó, víkendterü- lettel. Érdeklődni: Szűcs József. Pécs, 7629 Szbaha- nm e, 3« BaéA Harkányira» ttöírt feletti zart kertben 200— 300 n-öl terület, mely gaz­dálkodásra ée vlkendház építésre is alkalmas. Ér­deklődni: Harkány, Petőfi u. 2. sz. alatt. Balatonmáriafürdőn, Ne­felejcs u. 69. sz. alatt 138 n-öl telek építési enge­déllyel eladó. Érdeklődni: Pécs, Szántó Kovács Já­nos u. 8/a. Doman. Nagyszkókói mfiút mellett 220 n-Öl gyümölcsös el­adó. „Üdülőtelek” Jeligé­re, a Sallal utcai hirde­tőbe. Mecsekszafcálon, tóhoz kö­zel kétezer négyszögöl gyü­mölcsös és ház eladó. — Érdeklődni szombat, va­sa niap 7—17-ig helyszí­nen. Máskor Kozánnis- leny, Rákóczi u. 70. Abaligeten háromszobás vl­kendház eladó, alatta ga­rázs. Érdeklődni: Abaligeti út 16. Kétszobás, szuterinos csa­ládi ház 500 négyszögöl szőlővel Bálicsban eladó. Cím: 7635, Pécs, Görbe dűlő 20/3. Pécsi belvárosi egyszobás öröklakás beköltözhetően eladó. Érdeklődni: I. Ügy­védi Munkaközösség. Pécs, Bem u. 22. Vennék 160 négyszögölig gyümölcsöst, vagy szőlőt lakható épülettel negy­venezer kp., a többit ha­vi törlesztéssel „Lakás” jeligére, a Bem utcai hir­detőbe. Eladnám donátusi családi házamat szőlővel együtt. Két szoba összkomfort szükséges. „Szőlő”. Bem utcai hirdetőbe. Kettőszoba, konyha für­dőszobás ház 170 ezer kp. eladó. Boldizsár u. 4. 3 szobás lakás mellékhe­lyiségekkel, összkomfort, beköltözhetően eladó, eset­leg telekkel együtt 18— 20 óra között. Pacsirta u. 21. szám. 100 000 kp-vel lakás meg­oldást keresek. „Sürgős, augusztusig” jeligére, a Bem utcai hirdetőbe. 3 szoba összkomfortos ház eladó, 700 négyszögöl te­rület. gazdálkodásra al­kalmas. 260 000 ráfizetés­sel pécsi lakásért cserél­hető. vagy hasonló házért. „Pécshez 6 km” jeligére, a Bem utcai hirdetőbe. 2500 n-<H szőlő, gyümöl­csös. konyhakert. kisebb részekben is eladó, kozár- mislenyi új településhez közel „Jól termő” jeligé­re. a Bem utcai hirde­tőbe. Cserdi szőlőhegyen 450 n-öl szőlő eladó. Érdek­lődni Királyegyháza 28. szám. Szőlő eladó, 460 n-öl, Tettye felett út, víz, vil­lany van. „Jól Jár” jel­igére, a Bem utcai hir­detőbe. Királyegyházán 92. sz. ház gazdálkodásra alkal­mas. beköltözhetően eladó. Érdeklődni: szombat, va­sárnap, a helyszínen, máskor Pécs, Rácváros 53. Eladó a regenyel szőlőhe­gyen 467 négyszögöl beke­rített lugasszőlő, présház pince és lakószoba felsze­reléssel és 3 család méh. érdeklődni: szombat, va­sárnap. Kisgyüd u. 8. sz. Eladó kétszoba, összkom­fortos, távfűtéses szövet­kezeti lakás. „Nyár” jel­igére a Hunyadi úti hir­detőbe. Komló. Pécsi út 39. tnfsz. 4. báromszobás öröklakás, beköltözhetően eladó. Balatonfüreden, Barlang utca 18. sz. alatt Tölgyfa csárda közelében eladó sürgősen szoba, konyhás nyaraló. 300 négyszögöl te­lekkel. Budapest, XIII. Bulcsu u. 21/B. TV. 5/a. Zámbó. Telefon: 304-504. Hév is—Keszthely között 80 és 110 négyszögöles üdülőtelkek eladók. Érdek­lődni : Tüske Lajos, Keszt­hely, Dózsa Gy. u. 18. Barcs, Lewis 6. U. 1. sz. alatt négycsaládos társas­házban 2 és fél szobás, vízvezetékes, esempézett nyárikonyhás. kertes, ga- rázsos házrész, sürgősen eladó. Érdeklődni ugyan­ott du. 6 óra után. He­gedűs József, vagy Kapos­vár, Cser-vendéglő, egész nap. Tel,: 14-194. Beköltözhetően eladó há­romszobás, kertes ház. Pécs III., Jácint n. 9. DUNÁNTÚLI NAPLÓ fia MSZMP Baranya megyei Bizottságának lap|o Főszerkesztő; M I tik < Ervin Szerkesztőség; 7601 Pécs, Hunyadi út 11 Telefon 15-000. 15-762, 15-852, , 15-245, 15-264. Szerkesztőségi ügyelet 8-tól 20 óráig 1Ö-053, 20 óra után 15-726 Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó; S'űun K6 ro Kiadóhivatal; 7601 Pécs, Hunyadi út 11 Telefon: 15-000. 15-762. 15-852, 15-245, 15-264 Telexszám: '2-320 Kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk visszo SZIKRA NYOMDA 7621 Pécs. Munkácsy M. u. K5. f. v.: Melles Rezső Terjeszti. a Magyar Posto Előfizethető » postahivatalokná ás a kézbesitőkné Előfizetési díj egy hónapra 20 ^ Indexszóm: 25 054 > A legkorszerűbb technikával gyártott öntöttvas rudak I 3 Lerroglobus Vállalat Budapest IX., Drégely u. 2-4. szám alatti telepén raktárról kaphatók Telefon: 340-979 Dolgozókat felvesznek ARUKIADÖT. raktári segédmun­kásokat, éjjeliőröket és fflrészes adó- gatót felveszünk. TUZÉP, Pécs, Me­gyeri út 101. «*. (1833) KŐMŰVES mellé segédmunkásokat felvesz a Baranya megyei Cipőipari Szövetkezet, Pécs, Szabadság u. 58. (1837) MAGYAR Pamutipar Budapest, IV. kér: (Újpest) Erkel u. 30. felvesz 15. életévüket betöltött LÁNYOKAT SZÖ­VŐ, FONÓ, CÉRNAZO, CSÉVÉLŐ BETANULÓNAK. Szállást biztosítunk. Jelentkezés: személyesen vagy levél­ben a gyár munkaügyi osztályán. (1527) VILLANYSZERELŐ szakmunkásokat és légkompresszor kezelői vizsgával ren­delkező dolgozókat felvesz a Pannó­nia Sörgyár, Pécs, Alkotmány u. 94. (1846) DÉLELŐTTI beosztásra dajkát fel­veszünk, rácvárosi óvodába. (9996) FELVESZÜNK lakatos szakmunkáso­kat, hegesztövirsgátal rendelkezők előnyben, öntödei segédmunkásokat, valamint női és férfi segédmunkáso­kat. Jelentkezés: Pécs. Zsolnay V. u. 15. Munkaügy, (1839) —^ A VOLÁN 12. u. L*. Vállalat Szigetvári Fö- Vjg# nöksége rakodómon- fásokat keres. Jelent­kezni lehet: Szigetvár, Dencsházai u. 3. (1777) ÉJJELIŐRT felveszünk (csökkent muiv kaképességú is lehet). BIVIMPEX 7.' sz. Nyersbőrkirendeltség, Bolgár Nép­hadsereg útja 58. (416) SZALLITMANYKISÉROKET azonnali belépéssel felvesz a Pécsi Tejüzem, Tüzér a. 15. (446) FONODA! BETANÍTOTT munkára férfi munkaerőt felveszünk. B. m. Há­ziipari Szövetkezet, Pécs, Déryné a- 35. (197271) KESZTYŰGYÁR I. sz. Üzeme taka­rítónőt és gépi varrásra átképzosöket felvesz. Betanulásra havi 800,— Ft bért fizetünk. Jelentkezés: Hőerőmű, Edison u. (258179) ADMINISZTRATÍV munkakörbe gya korlattal rendelkező dolgozókat kere­sünk felvételre. Jelentkezés: Kesztyű­gyár Központi Gyáregysége ■izemély- zeti előadónál, Pécs. Sorház u. 36. I. emelet 101. (197264) KALAPACSLAKK festésben jártas festő szakmunkást állandó mohácsi munkahelyre felveszünk. Jelentkezés: MEGYESZER, Mohács, Vágóhíd u. 2., üzemvezető. (197265) FORGALMI adminisztrátort felvétel­re keresünk. Fizetés megegyezés sze­rint. Jelentkezés a forgalmi telepve­zetőnél, 5. ÉPFU Pécs, Megyeri út 26. (197266) GÉPKOCSIVEZETŐKET legalább 2 éves szakmai gyakorlattal felveszünk. Jelentkezés forgalmi telepvezetőnél. 5. ÉPFU Pécs, Megyeri út 26. (197267) FORGALMI előadót felvételre kere­sünk. Forgalmi szakvizsgával rendel­kezők előnyben. Jelentkezés a kiren- deltségvezetönél. 5. ÉPFU Kirendeltsé­ge Komló, Vorosiiov u. 6. (197268) FIATAL, kezdő női munkaerőket gépkönyvelésre felveszünk. Számítás­technikai Vállalat, Pécs, Tüzér u. 3. (258070) FELVESZÜNK: gyakorlott gyors- és gépírót, dekoratőrt vizsgázott főző nőt és közgazdasági szakközépiskolát végzett: vagy gimnáziumban érettsé­gizett dolgozókat adminisztratív mun­kakörbe. Jelentkezés; Keszfyűqyár. Sörház u. 36, sz. (197224) PÉCSI központi konfekció üzemünk be varrni tudó női dolgozókat felve­szünk, betanítunk. A betanítás idejére (3 hónap) biztosított bért fizetünk. Jelentkezés a szövetkezet központjá­ban. Pécs. Rákóczi út 74. Munkaügyi előadónál. MŰSZAKI boltba fé* fi eladókat felveszünk. Jelentkezés: Pécs, Rá­kóczi út 11. Árufor­galmi osztályvezető­nél. (1854) FIATAL faipari szakmunkásokat épü­letszerkezeti munkára felveszünk. Mun­kásszálló, napi háromszori étkezés van. Fizetés megegyezés szerint. Je­lentkezés: levélben vagy személyesen, 7346. Bikái, Bikali Állami Gazdaság, Baranya megye. (1852) TRAKTOROST Zetor traktorra- azon­nal felveszünk. Lakást és illetmény- földet biztosítunk. Jelentkezés: Uj Élet Tsz, Pécs-Reménypuszta, személy­zeti előadónál. (1859) Felveszünk azonnali belépéssel gyakorlattal rendelkező vagy most vizsgázott szakmunkást és bútorüzemi munkában jártas BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT. Ugyancsak felveszünk betanulásra bútorüzemünkhőz férfi dolgozókat. BETANÍTÁST VÁLLALJUK, SZÁLLÁS BIZTOSÍTVA. A kollektiv szerződésben biztosított kedvezményeket adjuk. Jelentkezni lehet: CARBON KÖNNYŰIPARI V. Munkaügyi osztályán Komló, Kossuth L a. 21, szám — A Baranya megyei Cipőipari Szövetkezet értesíti kedves megren­delőit, hogy a Szigeti vámnál lévő cipójavító részlegét áthelyezte Pécs, Alkotmány u. 33. sz. alá. Cipőjaví- tóst továbbra is rövid időn belül vállalunk. (x) — HASZNÁLT TELEVÍZIÓJÁT újra kicseréljük, ha nálunk vásárolja új VIDEOTON tv-készülékét. A régi ké­szülék átvételi árát az új készülék árába beszámítjuk! AMÍG A KÉSZ­LET TART! Pécsi ÁFÉSZ 53. sz. Mű­szaki boltja. Rákóczi út 53. (x) Értesítjük vásárlóinkat, hogy felvásárlási telepünkön a bérdarálást megkezdtük A telepen kukorica-, búza-, árpadara állandóan kapható. ÁFÉSZ, KOMLÓ. ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖT IRÁNYÍTÓ TERVEZŐI, ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖT ÖNÁLLÓ TERVEZŐ ÉPÜLETGÉPÉSZ MÉRNOKOI IRÁNYÍTÓ TERVEZŐI munkakörbe alkalmaz SZÖVTERV PÉCSI IRODÁJA, Kossuth tér 8, szám, földszint 2, Jelentkezés írásban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom