Dunántúli Napló, 1972. augusztus (29. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-09 / 186. szám

Halálozás Fájdalomtól megtört szívvel tudat juk, hogy szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, dédapa, testvér és kedves rokon, HAAG JÓZSEF életének 73. évében elhunyt. Temetése augusztus 10-én, csütörtökön délután 2 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló Haág ér Rameisl család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férj, apa, após, nagyapa, testvér és kedves rokon, KONYA ISTVÁN nyugdíjas bányász, türelemmel viselt szenvedés után elhunyt. Temetése 10-én 16 órakor lesz a pécsszabolcsi temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább gyermek, testvér, apa és nagyapa, FAZEKAS ISTVÁN ny. tanár életének 67. évében hosszú szenve­dés után elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 11*én du. fél 3 órakor helyezzük nyugalomra a köz­ponti temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem és kedves roko­nunk, KALOCSAI JANOSNÉ sz. Szép Olga életének 60. évében hosszú, türelemmel viselt szenvedés után elhunyt. Temetése 10-én, csü­törtökön du. fél 3 órakor lesz a köz­temetőben. A gyászoló család. Mély fádjalommal tudatjuk, hogy vállalatunk nyugdíjas dolgozója, KALOCSAI JANOSNÉ hosszú szenvedés után augusztus 5-én elhunyt. Temetése augusztus 10-én, csütörtökön délután fél 3 órakor lesz a központi temetőben. Emlékét^ ke­gyelettel megőrizzük. Mecsekvidéki Vendéglátó Vállalat. [ Tudatom mindazokkal, akik Ismer­ték és szerették, hogy OZV. DOMBI JÓZSEFNÉ | életének 72. évében elhunyt. Teme- I tése augusztus 10-én, csütörtökön du. 3 órakor lesz a központi temetőben. Gondozója. Fájdalommal tudatjuk, hogy a sze­retett férj, édesapa, nagyapa, déd­apa, testvér és kedves rokon, SOMOGYI (STODER) JANOS nyugdíjas, életének 70. évében hirte­len elhunyt. Temetése augusztus 11-én du. 4 órakor lesz a komlói városi temetőben. A gyászoló család. Köszönet Köszönetét mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, SZIRMAI ISTVÁN temetésén részt vettek, koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetünket fejezzük ki mind­azoknak, akik szeretett férjem, édes­apánk, BODONY1 GYÖRGY temetésén részt vettek, koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló család. \ Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthetetlen drá­ga jó férj és édesapa, HAUSZMANN FERENC temetésén részt vettek, sírjára virá­got, koszorút helyeztek, fájdalmunkat részvétükkel és segítségükkel enyhí­teni igyekeztek. Ozv. Hauszmann Fe- rencné és kisfia. Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik szeretett halot­tunk, VINCZE JANOS temetésén részt vettek, fájdalmunkat koszorúk, virá­gok küldésével enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Barkácsolók, figyelem! ISMÉT EGY ÚJDONSÁG A (MÉH) VÁLLALATTÓL: A lakosság jobb kisiolgálésa érdekében ismét megkezdtük különböző haszonanyagok árusítását PÉCSETT, a Doktor Sándor utca 14. szám alatt (az udvarban): Kapható: Bronzrúd, vőrösrézrúd, tóblalemez és kábel, Alumíniumcső, -rúd és -lemezek, Különböző szerszámok, kulcsok és trafók, Műszerfélék, 6 voltos traktor izzó, Műanyagtapéta és kész ajtó, Alumínium ajtó- és ablakkeret, Szivacs és farostlemez táblában. Keresse fel részlegünket, olcsó áron kapható különböző új áruféleségeket! NAGY nyári vasári A PÉCSI MINŐSÉGI RUHÁZATI SZÖVETKEZET Pécsett KOSSUTH LAJOS UTCA 33. SZÁM ÉS Komlón A SZOLGALTATÖHAZBAN elfekvő készleteit nagy árengedménnyel kiárusítja. Krisztina női blúz, ujjatlan Régi ár 88,— Ft Új ár 29,— Ft Krisztina női blúz, ujjas 100,— Ft 35,— Ft Krisztina leányka blúz 71,— Ft 23,— Ft Karton leányka ruha 63,— Ft 29,— Ft Karton strand szét 200,— Ft 90,— Ft Karton otthonka 73.— Ft 39,— Ft És# különféle egyedi darabok nagy választékban, amíg a készlet tart. Hároméves kortól gyermek gondozását és magányos férfinak mosást vállalok. Pécs. III. Hajnóczy u. 27/c. fszt. 3. Tüzrendészeti előadó állást változtatna. Gyakorlat van. ..Nyugodt munkahely” jel­igére a Sallai utcai hir­detőbe. Fél napra óvodás kislá­nyom mellé keresek egy gyermekszerető nénit, sür­gősen. „Petőfi utca és környéke” jeligére válaszo­kat a Sallai u. hirdetőbe kérem. Keresek szoba, konyhás lakást albérletbe vagy élet­járadékra. „Lakás megol­dás” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. Külön bejáratú, bútorozott szoba kiadó. Kertváros utca 58. __________ V ennék kétszobás nem táv­fűtéses, nem szövetkezeti lakást. „Lakás” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Lakásért eltartanék egye­dülálló idős nénit. „Ott­hon” jeligére a Sallai ut­cai hirdetőbe. _____ Külön bejáratú, bútorozott szoba, főzési lehetőséggel kiadó. Kertváros, Gárdo­nyi utca 43. Kiadó bútorozott szoba mellékhelyiséggel, fiatal házaspárnak, vagy főisko­lásoknak. Ugyanott búto­rozott kis szoba, fürdő­szoba használattal egy dol­gozó nő vagy diáklány ré­szére. Vadász utca 48. sz. I. kér. _____ D olgozó nő egy gyermek­kel külön bejáratú, üres albérletet keres, fürdőszo­ba használattal Szigeti út környékén. „Steinmetz tér” jeligére a Sallai u. hir­detőbe. ________ ___________ E lcserélném Kővágószőlős, Újtelep III. ép. kétszoba, összkomfortos lakásom egy­szoba garzonra. ________ K ét fiútanulónak, vagy két egyetemi hallgató ré­szére bútorozott szoba fű­téssel, fürdőszoba haszná­lattal kiadó. Móra Ferenc utca 10. Kifogástalan fehér gáztűz­hely palackkal eladó. — „Költözés miatt” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. _ Kettő vagy másfél szobás lakást átvennék megegye- zéssel. Vészi, Garay u. 23. EÍektrosvit hűtőszekrény új állapotban és strapabíró nagy Singer varrógép el­adó. Nap utca 8. _______ 2 db előhasu göbe eladó. Málom, Alsó u. 18. Érdek­lődni: Pécs, Nagypiac, 48- as baromfibolt. Tóth Je­nőnél,_________________ 2 db kombinált szobabútor eladó. Cím: Fekete Béla, Laskó utca 10. Szép nagy fikusz 150 cm-es olcsón jeladó. Torda u. 42. Egy német sportkocsi nagy- kerekű eladó. Páfrány u. 4. fszt. 5._________________ 2 20 voltos hegesztő trafó eladó. Érdeklődni du. 3- tól, Táncsics Mihály u. 48. sz. Kertváros. _____ Crj, világos íróasztal, bor­székkel eladó. Majszterics, Hétvezér u. 28. Vattacukor készítő gépet megvásárolnék. három­hónapos puli kölyök. Ta­vasz televízió jutányosán eladó. Madách u. 4. __ Ö sszerakható gyári alumí­nium garázst vennék. „Új­szerű” jeligére a Bem ut­cai hirdetőbe. ___________ M élykocsi és egy sportkocsi olcsón eladó. Páncél, Pécs, Rudas László u. 2. du. 5—7 óráig. Konyhabútor eladó. Kert­város. Víg U. 23. ______ 1 db. egyszemélyes és 1 iker sport babakocsi, egy gyermek járóka eladó. — Erzsébet u. 17. ______ 33 férőhelyes modern ket­recek, 25 db újzélandi anyanyúllal, 3 db bakkal, 160 db kicsivel, 3 db 40 férőhelyes süldőnevelő, 8 mázsa fenyerszéna 20 000 forintért eladó költözködés végett, sürgős. Érdeklődni: egész nap Máriakéménd, Templom u.^21. Vitális. Klasszikus angol bélyegeket veszek. Leveleket „Filate- lia” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe._______________ Z ongora (páncéltőkés, ke- reszthúros, rövid) havi 150 Ft-os részletre eladó — Telefon:_ 15-50/504.__ T T villanyvasúthoz terep­asztal és szerelvények ol­csón eladók. Érdeklődni: Szigeti út 7. I. em. 1. du. 17 óra után. 70 literes Lehel hűtőszek­rény jó állapotban eladó. Építők u. 22/a, fszt. 2. ___ Lgy 14 levelű philodendron e-.adó. Páfrány u. 5/B. ii. em. 9. Fekete pianínó jó állapot­ban eladó. III. kerület. Váci Mihály u. 22. I. em. 4.___ 6 hl-es hordók, szőlöprés, cserépkályha. Köhler kan­dalló 20. sz. eladó. Donátusi út Stingl rövid zongora el­adó. Kereszthúros, körpán­célos. Érdeklődés: Pécs, Attila u. 21. I. em. 3. du. 5 óra után. __________ G ázpalackot vennék, lehet tűzhely is. Sallay Pál, Al­kotmány u. 26. 1200-as Volkswagen olcsón eladó. Érdeklődni: egész nap. Kandó Kálmán u. 24. III. em. 21. CS-es Trabant Combi el­adó. Pécs, Pósa Lajos utca 6. _______________' T rabant megkímélt 500-as tizenhétezerért eladó. Tóth, Móra Ferenc u. 46. NSU PRINZ 1000 kitűnő állapotban, sürgősen eladó. Szigeti út 50. öreg André Citroen, meg­kímélt állapotban eladó. Hidas, Kossuth u. 37. Garázs kiadó. Doktor Sán­dor u. 20. Érdeklődni: Tel.j_ 34-18. 850-es Fiat Limousine el­adó. 14 óra után. Pécs, Ignác u. 11. Lazáry. __ Garanciális Zsiguli sürgő­sen eladó. Érdeklődni: Szigetvár, Széchenyi u. 63. VW. alkatrészek eladók, valamint garázs kiadó kéi személygépkocsi részére, vagy szerelő, vagy dukko- zó műhelynek bérelhető. Pécs, Táncsics Mihály u. 8. sz. Középdaindol Hegyhát 23. 6zámú ház, kétszoba, kony­ha. pince, 468 ■ négyszögöl szőlővel, teljes felszerelés­sel eladó. 70 000 kp. + részlet. _terméssel. Eladnám vagy elcserélném ialusi házért 400 négyszög­öl területen lévő kétszoba, konyhás házam, 200 négy­szögöl újtelepítésü szőlővel. Érdeklődni: Pécs, Mező­szél u. 39. Vasas IX C u. 13/2. SS. szoba, konyhás, éléskam­rás. kis kertes házrész be­költözhetően sürgősen el­adó. Érdeklődjél: egész nap a helyszínen. Vennék sürgősen kisebb balatoni nyaralót vagy lak­részt „130 000-ig” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. Négyszobás ház, központi fűtéses, garázzsal eladó. Tettye utca^24. ___________ K omfortos, kertes családi ház beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Mikes Kelemen utca^ll.__________________ K étszoba, összkomfortos, távfűtéses, nagyerkélyes, első emeleti, tanácsi laká­som elcserélném családi házért Pécsett vagy kör­nyékén. „Sima csere” Jel­igére a Bem utcai hirde­tőbe. __________,___________ B eköltözhetően eladó két­szoba. konyna, spájz -f egyszoba, konyha, kettő­száz négyszögöl gyümölcsös a város szélén, ,.170 ezer” Jeligére a Bem utcai hir­detőbe. Kétszobás, távfűtéses la­kást és 400 négyszögöles hétvégi telket cserélnék ki­sebb pécsi családi házért, vagy kertes P1K lakásért. Jó levegő” jeligére a Hjj.nyadi_úti hirdetőbe. Szentdénesen 26 méteres épület — istálló, pajta — lebontásra, Bánfán két­szobás ház, gazdasági épü­letekkel, 800 négyszögölön eladó. Érdeklődni: Bata Nándor. Kistamási. up. pörösgal. _______ Vennék kisebb szőlőt, gyü­mölcsöst, beköltözhető na­gyobb lakható épülettel, Szkókó, Donátus, Bálics, Makár környékén. „Pénz van” jeligére a Sallai ut­cai hirdetőbe. __________ B eköltözhető utcai föld­szinti egyszoba, komfortos házrész eladó. Ady E. u. 47. sz. du. 5 órától. Kertvárosban családi ház, megkezdett hozzáépítéssel, + 200 négyszögöl telekkel eladó. 2V2—3 szobás lakást beszámítok, „őszi költözés” Jeligére a Sallai utcai hir­detőbe. _ Eladó kétszoba, összkom­fortos öröklakás (kp. 4- OTP). Érdeklődni: 5 óra után, Pécs, Surányi u. 40v sz. 4. ajtó. __________ E ladó két hold szántó Pel- lérden, kisebb parcellák­ban. Érdeklődni: Pécs, Mártírok u. 9., felső csen­gő. Kaposváron, Körtönyehegy 50. szám alatt 741 négy­szögöl területen lévő két- konyhás, ..árom szobás, két csadádnak is megfe­lelő családi ház, minden elfogadható árért eladó. Rétfalvi János, Kaposvár, Körtönyehegy 50. _______ K étszobás családi ház el­adó. Rigó u. 25. (Hőerő­műnél.) 17 óra után. 250 négyszögöl szőlő eladó. Pécs, Abaligeti út 8. sz. Somogyi B. utca 5. sz. alatti lakóház, kétszoba, fözőfülke, előszoba beköl- tözhetőséggel sürgősen el­adó. Bizonyos összeg, eset­leg részletre is. Érdeklőd­ni: 16 órától. ____________ E lcserélném pellérdl há­zam pécsi nem szövetkezeti lakásért. Költségtérítést kérek. Szabadság u. 43._ Eladó Pellérd, Szabadság u.43. ház sürgősen. Éladó 460 négyszögöl szőlő présházzal, mohácsi főút mellett. Pécshez 8 km, Ér- deklödni: Márton u. 16. , Szoba. konyhás. kertes házrészemet eladnám vagy lakásért elcserélném meg­egyezéssel, délután 3 órá­tól. Görcsöny. Rákóczi u. 72. sz.___________________ Eladó 240 négyszögöl szőlő, pince, présház. Alsóhegy. Érdeklődni: Páfrány u. 43. X. em 4. ajtó. Bertók József. HARKÁNYBAN ÉPÜLŐ TÁRSASÜDÜLŐBEN lakrészek előjegyezhető!« o Pécsi 2. számú ügyvédi Munkaközösségnél. Pécs, Kossuth utco 22 Kérjen díjtalan TÁJÉKOZTATÓT I Vennék Pécsen vagy kör­nyékén kisebb kertes csa­ládi házat készpénzért, OTP-t is átvállalok. Aján­latokat ármegjelöléssel — „Családi ház” jeligére a Sallai utcai __hirdetőbe. E lcserélném kővágószőlősi saját házamat, nagy ön­tözhető kerttel, 500 négy­szögöl szőlővel, pécsi la­kásra. „Gazdálkodás” jel­igére a Sallai utcai hir­detőbe. _____________ H arkányban iker nyaraló- telek eladó. .Gyógyvíz” Jeligére a Sallai utcai hir­detőbe,_____________________ V állalatok, tsz-ek, magá­nosok! Házhely eladó Har­kány legszebb helyén, üdü­lőhely, ikerházhely, csalá­di háznak. — Érdeklődni: Harkány, Ady Endre u. 10. Nagypostavölgyben, busz­megállónál szőlő — ház­hellyel. áron alul sürgő­sen eladó. Hősök tere — Baltika u. 6. Lakiék. kétszobás, belvárosi~(Pécs, Móricz Zs. tér 5. I. 8.) összkomfortos, tehermentes, azonnal beköltözhető laká­som eladó. Cím: Dr. Cstil- lag József, Bonyhád, Kos­suth L._u. 29. ________ P udafán 88. számú csa­ládi ház, telekkel azonnali beköltözéssel eladó. Balázs­áé. Gyorsírás korrepetálást vállalok. „Perfekt” jeligé­re a Sallai utcai hirde­tőbe. ______ Á ltalános- és középiskolai tanulók orosz, angol nyel­vi korrepetálását, pótvizs­gára felkészítést vállalok. Telefon: 44-10. MŰHELY CÉLJÁRA alkalmas, min. 50 m2 alapterületű, e9r vagy több helyiségből álló BÉRLEMÉNYT KERESÜNK, lehetőleg a VAROS BELTERÜLETÉN. Gépkocsival meg­közelíthető helyen, lehet udva*i is. Ajánlatokat a pontos cím feltüntetésével levélben vagy személyesen. Órások Szövetkezete, Zsolnay Vilmos u. 44. Matematika, kémia, bioló­gia, oroszból korrepetálást vállalok. „Iskola” jeligére a ^Sallai utcai hirdetőbe. 72—73-as tanévre 5-ik osz­tályos fiam mellé korre­petálót keresek, délutánra. „Szorgalmas” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Köziiietek, figyelem! A 14/1972. (IV. hó 22) 6/E § (1) bek. számú kor­mányrendelet értelmében SZÖVETKEZETÜNK MEGKEZDTE KÖZÜLETI SZEMÉLYGÉPKOCSIK ÁTVÉTELÉT, ILLETVE VÁSÁRLÁSÁT Az átvett gépkocsik a legmagasabb napi áron nyernek kifizetést. Több gépkocsi esetében kíván­ságra a helyszínen lesznek felértékelve. A gépkocsit leadó közület dolgozói részére elővételi jogot biz­tosítunk, A közületi gépkocsik OTP részletre is vásárolhatók. A gépkocsi leadásához az alábbi okmányok szükségesek: 1 Forgalomból kivonás igazolása. 2. Megbizó levél, kettő példányban. 3. Bélyegző. Leadási kötelezettségének eleget tesz, ha gépkocsiját a BARANYA MEGYE! AUTÓ- ÉS MOTORJAVITÓ KSZ-nél értékesíti. ÁTVÉTEL MINDENNAP SZOMBAT KIVÉTELÉVEL 8—17 ÓRÁIG. PÉCS. DIOSI ÜT 49. TELEFON: 52-34, Ügyintéző: Kaponyi József. I NYÁRI VASÁR! Augusztus 7—20-ig az ÁFÉSZ ruházati szaküzletében a megye minden pontján 20—30—40 szála lé kos engedmény! Még nem késő, most vásároljon Pénzt takarít meg A Pécs—Szekszárdi TÜZÉP Vállalat telepein augusztus 15-ig 5 Ft/q árengedménnyel vásárolhat Dolgozókét felvesznek FÖMEZÖGAZDASZT keres azonnali belépéssel, főiskolai vagy egyetemi végzettséggel és ötéves gyakorlattal az ibafai Petőfi Mg. Tsz. Fizetés a kategória szerint. Kétszobás lakást, házastársnak állást biztosítunk. Je­lentkezés: Petőfi Mg. Tsz, Ibafa. (3596) LAKATOS SZAKMUNKÁST felvétel­re keres a Pécs* Sütőipari Vállalat. Jelentkezés a vállalat »mk-részlegó- nél. Pécs, Könyök u. 2. (4396) ADMINISZTRÁTORT és .aktári se­gédmunkást felveszünk. Jelentkezés: AMFORA UVÉRT Megyeri út 59. — Raktárbázis. (3825) HÁZMESTER hivatalsegédet felve­szünk, lakáscsere szükséges. Konyha­lányokat és mosodai dolgozókat al­kalmazunk. Kisegítő Iskola, Pécs, Ku- lich Gy. u. 1 (3814) A VASASI termelőszövetkezet Dutra FRAK—B/1. típusú rakodógépére vizs­gával rendelkező nehézgépkezelőt ke­res, továbbá jogosítvánnyal rendel­kező vontatóvezetőket alkalmaz. Fize­tés — mindkét esetben, jó kereseti lehetőséggel — megegyezés szerint. Jelentkezni lehet a tsz gépüzeménél, Vasas II. majorban. (4440) ASZTALOST és segédmunkásokat azonnali belépésre felveszünk. Jelent­kezés 8—16 óráig a Vidámpark iro­dájában. (4439) A PÉCSI BŐRGYÁR FELVESZ férfi és női segédmunkásokat JÓ KERESETI LEHETŐSÉG HETI 40 ÓRÁS MUNKAIDŐ FIATALOK, FIGYELEM! Ipari tanuló­kat felveszünk FONO es SZÖVŐ SZAKMÁRA. Jefentkeznet minden 14. ELfcYEVÉT BETÖLTÖTT, NYOLC ALTA LANOS ISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL rendelkező fiatal. Juttatások: Külön ölési pótlék vidékieknek havi 300 to rint. Társadalmi ösztöndíj helybeli la­kosoknak havi 250 forint. Havi 90 fo rímért reggeli, ebéd, vacsora, mun kaszüneti napokon is. ingyen tan könyv és munkaruha. Elhe.yezés díj­mentesen a gyái munkásszállásán. Kezdő tanulóbér 300 forint, amely az előmeneteltől függően emelkedik. — Felszabadulás utam bér havi 1300— 1700 forint. Begyakorolt szakmunká scink 1700—2500 forintot keresnek. — i Jelentkezni lehet bármely mtmkana ! pon 7-től fél 4-ig. Levélte részletes j tájékoztatást küldünk. A gyár cime; j FNYV MAGYAR PAMU7IPAR személy j zeti oktatási osztály, Budapest, IV., Étkei u. UL (48) j GÉPI VARRÁSBAN jártas női doh gozókot felveszünk. — Jelentkezés a munkaügyön. Cím: Kesztyűs Szövetke­zet, Ágota u, 1. sz. (3826) SZENTLÖRINCI építésvezetőségünk­höz építőipari könnyügépkezelőket al­kalmazunk. Bérezés megegyezés sze­rint.^ Jelentkezés: Pécs, Sallai u. 11., gépészeti vezetőnél; Szentlőrinc, Kos­suth L. u. 11—13., építésvezetőnél. (127773) A II. SZ. BELKLINIKA fiatalkorúakat felvesz konyhalánynok. (127129) MOSÓNŐT felvesz gépesített mo­sodába a Gyermekkórház. Pécs, Nyáf u. 8. (3005) IPAR! VALLALAT MEGYE- SZÉKHELYEN jogi előadói vagy jogtanácsosi munkakör betöltésére állás: hirdet „Fiatal jogász” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. FELVESZÜNK autóvillamossági sze­relőket, szervizmunkásokat, udvari se­gédmunkást. Műszaki Erdészet, Pécs, Megyeri út 20. (127122) A KAKÖV pécsi üzeme felvételre keres két férfi segédmunkást és egy takarítónőt. Jelentkezni: Légszeszgyár u. 30. sz. alatt az üzemvezetőnél le­het. (127772) SEGÉDMUNKÁSOKAT azonnal fel* veszünk. B, m. Háziipari Szövetkezet, Pécs, Déryné u 35. (127771) RAKTÁROST keretűnk Felszabadu­lás u. 16. sz a!ctt> telephelyünkre. Építőanyag-ismeret szükséges — Bér megegyezés szerint. — Jelentkezni a helyszínen, Takácsnál, (127763) KÉT portást felveszünk, Elszabadu­lás u. 16, sz alatti telepünkre. Je­lentkezés a helyszínen, Répás osz­tályvezetőnél (127763) KAZÁNFŰTŐI, fiatal asztalos segé­det, szervizmunkcst. valamint gya­korlattal rendelkező r>-> őrs- és npo- irót, áltc’ános «dm:n:"'-ativ gyakor­lattal rende!ke7Ő -lénírni tudót azon­nali belépéssel feleszünk. — *3. m Autó- és f^otoriav'tó Sröve*k«zet — Majláth u. 8. (127765) FELVESZÜNK e«v hegesztő vizsgá­val rende'kező lrk~:?or‘. e~v női- és fűtésszerelőt, env mű* "'rés-'t. Cím: Kesztyűgyár központ; gycreg»'-éqe. (127754) TAKARÍTÓNŐKET keres »elvételre a Dr. Veress Endre utcai Rendelőintó- (4442)

Next

/
Oldalképek
Tartalom