Dunántúli Napló, 1972. augusztus (29. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-13 / 190. szám

1972. augusztus 13. 11 DUNANTOll N APLÖ TERVEZŐ, BONYOLÍTÓ, BERUHÁZÓ VÁLLALATOK! Szabad kapacitással rendelkezünk acélszerkezetű víztornyok kivitelezésére, RENDELÉSEKET ELFOGADUNK: , 25-50-100-200 m3 űrtartalmú hidroglóbuszokra, 50-100-200 m3 űrtartalmú cgroglóbuszokra, 50-100-200-300 m3 űrtartalmú agroglóbuszokra. 1972. évben beérkezett megrendelésekre a víztorony tervek adaptálását díjmentesen elkészítjük és a víztornyokat 1973-ban üzembe helyezve átadjuk. SZAKTANACSADAS, RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁS. Ügyintéző: Csete Mihály Telefon: Lajosmizse 70 Telex: 22-4812 Megrendelés: VÍZGÉPÉSZETI VALLALAT Acélszerk., víztornyok, ivó-, iparvizellátási és szennyvíztisztító berendezések gyára. Termelési Osztály. Lajosmizse, Gyártelep 1. Vásároljon a Carbon gyár épületében található DIYATBO LTUNK BÁN! KOMLÖ, KOSSUTH U. 21. FÜRDŐRUHÁK, NŐI, FÉRFI FEHÉRNEMŰ, NYAKKENDŐK, ESERNYŐK NAGY VÁLASZTÉKBAN. Nyá rí vásár! A legújabb exportból visszamaradt NYLPRINT TRIPRINT INTER PRINT CSÍKOS ÉS MINTÁS JERSEY MARADÉXOK a Hal féri Ruházati Boltban TERÜLETI VALLALAT PÉCSI ÜZEMEGYSÉGHEZ adminisztrációs KÖZGAZDASÁG! EGYETEMI VAGY SZÁMVITELI FŐISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL ÉS LEGALÁBB S ÉVES GYAKORLATTAL RENDELKEZŐK PÁLYÁZHATNÁK. Pátyózotobot fizetési Igénnyel „Szolgáltatás" jeligére, a Sofia* «teái hirdetőbe kérjük. Mg. gépészmérnök, illető­leg mérnök-közgazdász ter­melés irányitásoan eltöltött gyakorlattal állást változ­tatna. ..Becsületes, szorgal­mas” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Megbízható személyt ház­tartás vezetésére keresek. ,,Lehet bentlakással” jel­igére a Hunyadi úti hir­detőbe. [«■TI Elcserélném nagyszoba, konyha, éléskamra, nyári- konyhás lakásomat gar­zonra, félkomfortosra. — ,, Irányi Dániel tél” jel­igére a Bem utcai hirde­tőbe. összkomfortos, bútorozott, külön bejáratú szoba, diá­kok részére szeptembertől kiadó. Pécs II. Károlyi Mihály út 21. sz. A Me­cseki Üdülőszállónál. Elcserélném háromszoba, komfortos lakásomat két- szoba, komfortosra. Cím: Sallai u. 10.. emelet. ___ Ü res albérleti szobát, fő­zési lehetőséggel keres fia­tal, gyermektelen házaspár. ,,Mindketten dolgozunk” jeligére a Sallai utcai hir­detőbe. ____________________ B útorozott szoba két kö­zépiskolás diáklány részé­re szeptember 1-től kiadó. Érdeklődni: hétköznap 5 óra után, Knáb, Jókai u. 47. ____________________ U tcai szoba, konyhás PIK lakásom elcserélném ha­sonlóra. Budai részen. Andresz Antalné, Vámház utca 1. _ ____________________ Elcserélném 1 Vz szobás szövetkezeti lakásom gar- zonda. Dobó I. u. 76. sz. fszt. 3. a este 6-tól. Értelmiségi házaspár egy gyerekkel, szoba, konyhás albérletet keres. Cím: Ró- na. Peterd 72. ___________ K ülön bejáratú, vagy külön álló, lehetőleg üres al­bérleti szobát keres szep­tember 1-től tanárnő. Le­veleket: — „Kecskemét 60 702” jeligére kérem a Sallai utcai hirdetőbe. Nagy posta völgy ben, dusz- megállónál szőlő — ház- nenyél. áron alul sürgő­sen eladó. Hősök tere — Baltika u. 6. Lakiék. Sürgőben eiadó, Pécs­hez közel levő csa­»ádi ház, busz-. vonat­járat van. Megtekint­hető: Szőkéd, Szé­chenyi út 128. szám. Sásdon, Kaposvári u. 70. sz. __új családi ház eladó. 3 szoba, komfortos fél ház beköltözhetően e’adó, 14 órától megtekinthető. — Landler Jenő u. 4. Siker. 650 négyszögöl szőlőtelepí­tésre alkalmas terület a harkány—siklósi elágazás­nál megosztva is eladó. Tenkes” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Olcsón eladó 15 lépcső- fokos mükölépcső. Nagy- postavölgy 109. Régi típusú gázrezsót ven­nék. Pécs, Sörház u. 17. NYÜLATVÉTEL Értesítjük tagjain­kat, hogy NYÜLATVÉTEL 1972. Vili. 15-én kedden LESZ az átvevő-helyeinken! Pécs, Móra F. u. 8., du. 5—10-ig Pécs, Szigeti út 178.« du. 5—9-ig Pécs, Rigóder m. 9., du, 6—9-ig Pécs, Tolbuhin u. 124., du. 6—8-ig Pécs, Felszabadulás útja 89., du. 5—7-ig Pécs, Nagyárpád, Kemény Zs. u. 55., du. 6—8-ig Átvételi súly: 220—380 dkg-lg. KARASICA GYÖNGYE MG TSZ., SZEDERKÉNY. Kompresszor tartállyal, pisztollyal eladó. Kozár- misleny, Rákóczi n. 18. Angol gyártmányú új kézi kötőgép eladó. Érdeklődni: Pécs, Felsövámház u. 23. Iker babakocsi eladó. Pécs, HL kér. Jedlik Ányos u. 5 sz. III. em. 10. 5 hónapos német juhász kan, győztes apától eladó. Gyönyörű. Érd.: du. 5 után. Pécs, Bajcsy-Zs. út 33. I. em. 1 /a. Ugyanott 1.5 lit. gázbojler is. ingatlan Eladó háromszobás ház, nagy gazdasági épületekkel, 800 négyszögöl területtel, kőzületeknek is megfelel. Pécs, Készül út 83/B. sz. Pintér. HARKÁNYBAN ÉPÜLŐ TÁRSASÜDÜLŐBEN lakrészek elő jegyezhetők a Pécsi 2. számú ügyvédi Munkaközösségnél. Pécs, Kossuth utca 22. Kérjen díjtalan TÁJÉKOZTATÓT I Eladó Drávacsehiben, Kos­suth L. u. 12. sz. családi ház, gazdasági épületekkel. Érdeklődni: a helyszínen. Hegedüsné. A • -V Szenílőrinc, Attila u. 23. sz., háromszobás, nagy, kertes családi ház beköltözhetően eladó. Műszaki vizsgázott, moto­rikusán is felújított Opel- Record és egy 1 éves 125- ös MZ motorkerékpár el­adó. Horváth Tibor. Pécs, Alkotmány u. 20. Garanciális Zsiguli eladó. Megtekinthető: 9—15 óráig Pécs, Tolbuhin út 64. sz. Érdeklődni később Is lehet. Erdősávban új garázs el­adó. Érdeklődni: naponta 17 órától. Dr. Dombai J. u. 6/A. IV. em. 14. iG-s Wartburg de Luxe eladó. Teréz u. 15. Munkanapokon 8-12­ig­Felújított, műszaki vizsgá­zott 1400-as Fiat kocsimat eladom, vagy kis kocsira elcserélem. — Szentlőrinc, Saliai u. 2/c. Szajlai. Elcserélném egyszoba + fáskamrás PIK lakásomat szoba, konyhásra. vagy na­gyobb szobára. Válaszokat .,10 négyzetméter” jeligé­re a Bem jjtcai^hirdetöbe. Megvételre keresek egy vagy másfélszobás, össz­komfortos, táv- vagy gáz­fűtéses szöv. vagy örök­lakást I. emeletig. Áraján­lattal. „Kp. azonnal” jel­igére a Bem utcai hirde­tőbe. Mintaszerűen betele­pített 2x400 négyszögöl szőlő, gyümölcsös el­adó a város legszebb helyén. Érdeklődni: Ti­borc u. 46. Hentz Kál­mán. Elcserélném 1200-as Volw­at szőlőért. .Kertváros ’72” jeligére a Bem u. hirdetőbe. __________ E lcserélném újmecsekaljai 2 szobás, földszinten lévő, központi fütéses. szövet­kezeti lakásomat ürögi vagy környékén lévő csa­ládi házért. ..Komoly rá­fizetést” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. 350-es Csepel pótko­csival eladó. „Rész­jeggyel” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Garázs kiadó a Ledinán. „Augusztus tizenöttől” jel­igére a Sallai utcai hir- aetőbe Bllli I Bérbeadóm több évre 6 helyiségből álló téglaépüle­tet megosztva is, 1. kér. tanácsnál, főút, víz, vil­lany van. „Bérbe” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Szőnyegtisztítást ma gánosoktól, közületek- től vállalok. Kresz Ár­minná. (volt Kovács- né) Pécs, Nagy Lajos út 13. Bevezetett belvárosi női fodrász üzletemet betegség miatt átadnám. „Csak ko­molynak” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 500 négyszögöles tel­ken 2 szobás ház el­adó. Érdeklődni: Le- nekovicsné. Szőke. 300 négyszögöl lugasműve­lésü szőlő eladó, 26-os buszvégállomástól 2 perc­re, a 6-os út mellett. Losonczi. 300 négyszögöl szőlőterület­tel, terméssel, lakható présházzal, pincével eladó. „Donátus 90 000” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Négyszoba összkom­fortos lakóház, mellék- helyiségekkel eladó. Szederkény, Kossuth u. 2. 700 négyszögöl telek sür­gősen eladó. Érdeklődni: Péterszné, Vadász u. 6. Szekszárdon kétszoba, konyhás fél házam eladó. Érdeklődni lehet: minden nap, Komló. Gorkij u. 18. alatt, Vargáéknál. Orffii összkomfortos, két­szintes nyaraló és víkend- telek eladó. Érdeklődni: Alkotmány u. 27. _______ G yümölcsös épülettel eladó Alkotmány u. 27 , 422 négyszögöl szőlő, lak­ható épülettel eladó az Ürögi út felső részén 373. hsz. alatt. Megtekinthető: vasárnap a helyszínen. — Azonnal beköltözhető. Ér­deklődni: Baksai Antal, Levendula utca 19. szám. Kétszobás családi ház eladó. Üjpetre, Sza­badság tér. Ozv. Mer kel Sándomé. Várja Ont a sikondai. Vadásztanya Kisven­déglő különleges vad- és halételek, minőségi borok, hűtött italok, udvarias kiszolgálás, rendezvények, esküvők lebonyolítására. 248 négyszögöl szőlő el­adó, víkendházzal, pincé­vel. Kocsit beszámítok. Érdeklődni: Pécs, Felsza­badulás u. 40. L em. Szabados. Eladó 209 négyszögöl szőlő. Pacsirta utca 26. Tóth. Ház, kétszoba, konyhás, mellékhelyiséggel, szep­temberi beköltözéssel eladó. Siklós, Váralja u. 3. Eladó 400 négyszögöl szőlő és gyümölcsös benne, és 6x4 m2 épület Sülevölgy- ben. Érdeklődni: Kertvá­ros, Móra F. U. 4. sz. 3500 km-es Skoda 1000 MB eladó. Megtekinthető: augusztus 13-án, vasárnap 12—19 óráig. Pécs, József utca 17/2. I. em. 4. Skoda Felicia jó álla­potban eladó. Megte­kinthető mindennap 17 óra után. Pécs, Jurisits utca 14/1. sz. 1200-as Volkswagen gép­kocsi-alkatrész eladó. Ér­deklődni : Komló, Csizma- zia u. 5. szám. Dohányboltot átvennék, vagy arra a célra helyi­séget bérelnék. Ajánlato­kat: „Dohány” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. nozassdg Egyedülálló, 67 éves, fizi­kai dolgozó férfi, jómeg- jeienésü nőt keres házas­ság céljából. Ajánlatot: „Szimpátia” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. 33 éves leány, házasság céljából megismerkedne 32 —35 éves szakmunkás füg­getlen fiatalemberrel. — „Rózsa” jeligére a mo­hácsi hirdetőbe. 32 éves, elvált bányász megismerkedne házasság céljából 25—32-ig leány, vagy asszonnyal, 1—2 gye­rek nem akadály. „Hűség” jeligére a komlói hirdetőbe. 22 éves egyetemista lány megismerkedne házasság céljából diplomás férfival. „Tanárok előnyben” jeligé­re a Sallai utcai«hirdetöbe. I 68 éves. egyedülálló, nyug­díjas 1900 Ft nyugdíjjal, házzal, gyümölcsössel ren­delkező férfi keresi hozzá­illő, asszony ismeretségét, aki kölcsönösen megbe­csülné élettárs vagy há­zasság céljából. Falusiak is írjanak. „Megértés és tisztelet” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Középkorú, mások által csinosnak mondott özvegy asszony korban hozzáillő Özvegy ember ismeretségét keresi házasság céljából. „Várlak otthonunkba” jel­igére a Sallai utcai hir­detőbe. Komoly, jó megjelenésű, korrekt férfi ismeretségét keresi 57—62-ig. Rendes, csinos, független asszony, . kizárólag házasság céljá- j ból. „Megtalált boldog- I ság” jeligére a Sallai ut­cai hirdetőbe. 170 cm magas, 47 éves, kertes családi házzal ren­delkező férfi megismerked­ne házasság céljából kor­ban hozzáillő nővel. Gyer­mek nem akadály. Vidé­kiek előnyben. „Megbecsü­lés” jeligére a Sallai ut­cai hirdetőbe. Középkorú férfi házasság céljából megismerkedne hozzáillő lány, vagy elvált asszonnyal 40 évesig. — Egyedülállók, magasak előnyben. — „Reménység” jeligére Pécs, Sallai u. hirdetőbe kérem. KESZTYŰGYÁR FELVESZ SZERVEZŐI OKLEVÉLLEL, vagy nagy gyakorlattal rendelkező közgazdászt általános szervezői munkakör betöltésére Fizetés megegyezés szerint Jelentkezés a személyzeti osztályon. Dolgozókat felvesznek FELSOBÖRSZABASZT ■ és nödolgo- lókat betanított munkára felvesiUnk. B. m. Cipésr Ktsi. Pécs, Szabadság u. 58. (4463) GYAKOFLATTAI rendelkezi gyors­és gépirónőt keresünk azonnali felvé- te'ré. — Jelentkezés: Pincegazdaság, István tér 12. Személyzeti vezetőnél. (4464) SZENTEGATI ALLAMI GAZDASAG AZONNALRA FELVESZ tehenészeket és traktorosokat Lakást biztosítunk. Fizetés kol­lektív szerződés szerint. Szak- munkásbizonyitvánnyal rendel­kezőket előnyben részesítünk. Jelentkezés a gazdaság esoboka- pusztai kerület vezetőjénél. Cső bo­kapusztán. A BARANYA MEGYEI Vízmű Vál­lalat vidéki munkahelyre felvételre keres ív- és lánghegesztő, kőműves, ács és építőipari gépkezeid szakmun­kásokat. Jelentkezés a vállalat köz­pontjában: Komló, Kossuth Lajos u. 9. xz. (415607) A VEGYÉPSZER pécsi kirendeltsége felvételre keres hegesztő szakmunkád sokat, valamint egy állványozót. — Jelentkezés: VEGYÉPSZER, Pécs, Fel- szabadulás u. (Gázműnél). (4438) 40—44 ÓRÁS munkahétre, állandó munkára, természetbeni járandóság­gal férfi segédmunkásokat, komp­resszorkezelőket, kazánkezelői vizsgá­val olajtüzelésű kazánfűtőt, hegesztő géplakatosokat felvesz a Pannónia Sörgyár. Pécs, Alkotmány u. 94. sz. (4465) GÉPKOCSIVEZETŐKET keres felvé­telre 210 órás havi kötelező óratel­jesítmény mellett, a kereset válto­zatlanul hagyásával a Posta Gépjár­mű Szállítási üzeme. — Jelentkezés: Pécs, Diós: út 51. sz. (127785) FÉRFI, női segédmunkásokat felvesz a Pécsi Bőrgyár. (127781) AZ AFIT XIV sz Autójavító Vál­lalat I. sz üzemegysége felvesz öl­tözőőröket (lehet csökkent munkaké- peségű, vaay nyugdíjas), férfi és női takarítókat Jelentkezés: Pécs, Bolgár Néphadsereg u. 33. Északi kapu. (127782) A PÉCSI Dohánygyár felvételre ke­res cigarettagyártó gépek kiszolgálá­sához pécsi lakosú női dolgozókat háromműszakos munkahelyre. Jelent­kezés a munkaügyi osztályon. (127784) A BAKSAI EZUSTKALASZ MG. TSZ két hálózati karbantartó villanyszere­lőt keres felvételre. Fizetés megegye­zés szerint Jelentkezés Boksán, az üzemegységvezetőrsé! a délelőtti órák­ban. Közlekedés üzemi autóbusszal. (127783) TETŐFEDŐT, asztalos műhelybe gépkezelőt, ácsokhoz segédmunkási felvesz a Pécsi Bőrgyár. Jelentkezés az építészeti irodán. (127780) FELVESZÜNK gyakorlott gyors- él gépírót Fizetés megegyezés szerint. — Jelentkezés: Kesztyűgyár, közoonti gyáregység. (127776) KÖMOVES géz-, fűtésszerelő szak­munkásokat és segédmunkásokat fel­veszünk. Pécsi Éoítő és Tatarozó Vál­lalat Pécs, Tímár u. 23. (127200) A PÉCSI BŐRGYÁR FELVESZ férfi és női segédmunkásokat JO KERESETI LEHETŐSÉG HETI 40 ŐRÁS MUNKAIDŐ AZONNALI belépésre keresünk köz­gazdasági egyetemet végzett, vagy könyvvizsgálói oklevéllel rendelkező munkaerőt. Jelige: „Revizor Iroda”. Jelentkezéseket a Sallai utcai hirde­tőbe kérünk. (127792) Mechanikai Laboratórium ALKALMAZ: ESZTERGÁLYOS SZAKMUNKASOKAT, SZERSZÁMKÉSZÍTŐKET, 10 ÉV FELETTI TECHNOLŐGIAI GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ GÉPÉSZMÉRNÖKÖT VAGY TECHNIKUST. Jelentkezés: PÉCS, SZILVA U. 1-3. MUNKAÜGY. PÉCS! KESZTYŰGYÁR 8 általánost végzett FIUKAT ÉS LÁNYOKAT VESZ FEL kesztyűs szakmunkástanulónak A képzés emelt szinten történik Jelentkezés a személyzeti osztályon. Sörház u, 36. VI. em. : ' » ■ ^ I l\ I TMV #* ■> _ ______■ ■•■■■■ ■__________________________________;_______ *• % ■ , m

Next

/
Oldalképek
Tartalom