Dunántúli Napló, 1970. december (27. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-12 / 291. szám

I 1970. december 12. DUNÁNTÚLI NAPLÓ Megismerni Európát! Kilenc nap négy fővárosban Egy életre szóló napkeleti utazás — Herkules-fürdői emlék — Körutazás Hnnországbau Tudja-e ön, hogy milyen kicsi a földteke? Széliében alig valamivel több negyvenezer kilométernél és ez kevesebb, mint egy valamirevaló Trabant élettelje- sítvnényének a fele. Hosszéban meg ennél is rövidebb: Gordon Peary már 1909-ben kitűzte északi csücskére a csillagsávos lobogót, is Roald Amundsen 1911-ben kutyaszánon hódította meg a Déli-sarkot. A világtérképen azóta nincsenek fehér foltok, amióta egy ausztráliai méhész, Hillary felhágott a Mont Everestre és a végtelen magasságokat léggömbbel kutató nagy fran­cia tudós legalább oly bátor fia, az ifjú Piccard búvár­gömbben le nem ereszkedett az óceánok legmélyebb pont­ján a Marianna árokba. Mondja kedves Olvasónk: személyes életének privát tér­képén véletlenül nem nyaradtak meg olyan közeli tájak felfedezetlenül, melyeket apja, nagyapja annakidején gya­logszerrel is bejárt? A Királyhágón át Az IBUSZ most kézenfogja önt, g csak jói jár, ha fenntartás nélkül rábízza magát. 1971-ben útrakelhet vele — akár a fényes napkeletnek is.., Nyolc napig tart az erdélyi körút. Első napján Aradon tiszteleghet a nagy tizenhármak emlékének, másodnap Dé­vát látja, hol Kőmíves Kelemen rakott falat majdnem olyan minőségben, mint napjaink fejlett technikája: „Mit építe reggel, leomlik estvére., Brassó, Marosvásárhely, Kolozsvár, Torda... Haza Ady Endre Nagyváradján ke­resztül, a Királyhágón át 2760—3100 forintért, aszerint, hogy a főszezonban kel-e útra, vagy később. A monda szerint Bucur pásztor tanyázott le ott első­nek annakidején, ahol ma Bukarest falai emelkednek. A négynapos utazás változatos programja, esetleg szilvesz­terre is időzítve 1500—1980 forint. A Herkules-furdői emlék nemcsak zeneszámnak csodá­latos. Ott a szírieken fenyők fésülik a felhőket, a völ­gyek ölén csodás forrás fakad. Megközelíthető Orsován át — (Kossuth annakidején itt rejtette el a magyar koronát) —Turnu-Severin felé. A négynapos út maximum 1800 forintba kerül. Egy hét a királyok üdülőhelyén, Mamáiéban., repülővel — ehhez kommentár sem kéU — 2550 forinttól 2850 fo­rintba kerül S végül emlékezzék az elemista földrajzleckére: Gyil­kos-tó, Szováta, Békás-szoros, Kolozsvár... Egy hetes út, tíz híján kétezer forintért. 6s aki még ennél is többre vágyik: a Fekete-tenger román partjának talán legszebb ' üdülőhelye a Venus — Mangalia. Elhelyezkedés 1—2 emeletes villákban, utazás oda-vissza repülőgéppel: 2400—2700 forint Tán a legromantikusabb az az utazás, melyet a „Moldo­vai kolostoroktól — a tengerpartig” címmel hirdet a prog­ram. Nem a mi hibánk, hogy viszonylag oly keveset is­merünk a román nép kul túrkincseiből ösá templomok, fejedelmi paloták, városnézés és tengerpart... Több belé sem fér ebbe a szabadegyetemmel felérő, 4950 forintos, tizeinkét napos programba. • Sétahajózás a Fekete-tengeren Régen a paraszt akkor evett tyúkot, ha beteg volt Beteg, vagy a tyúkja, vagy saját maga. Régen a magyar csak akkor utazott, ha vitték. Ha há­borúkba vitték ... marhavagonban. Keljen hát most útra, békében, szabad akaratából, ön­maga kedvére és okulására a béke és az épülő kom­munizmus országába! Egy hetes üt Kijeven át Moszkvába 2490 forintba kerül Az ukrán fővárosban múzeumlátogatás, Moszkvában a Kreml a Fegyvertár, a Tretyakov-képtár, a Népgazdasági Kiállítás szerepelnék sok más között a programban. Kilencnapos a másik program, amely vendégeinket elkalauzolja Leningrádba is. A fentieken kívül a Szmolnij meglátogatásával bővül a program. Megtekinthetik az Auróra cirkálót, a Péter-Pál erődöt, az Izsák székesegy­házat és kirándulhatnak Puskinba. Repülőgéppel bonyolítják a hat napos, Leningrád— Moszkva kirándulást 3610 forintért, ugyancsak repülővel utaztatják az ötnapos leningrádi túra résztvevőit. A cso­portos részvétel ára személyenként 2450—2900 forint között mozog. Tizenegy napig tart az a gyönyörű kirándulás, amely a Ferihegytől Leningrádig, onnan pedig egy finnországi körúttal megint csak Leningrád—Ferihegyig tart. A tel­jes útvonal: Leningrád—Tallinn—Helsinki—Turku—Tampe­re—Lahti—Leningrád. A résztvevők mindazt megteknthe- tik a forradalom fővárosában, amit a többi krándulás kínál:' Finnországban megnézik az Olimpiai Stadiont, az egyetemeket, a híres építőművészeti alkotásokat Sibelius szülővárosát, az Ezer tó országát. A körutazás 8700 forint­ba kerül. Ungvárra három napos utakat szerveznek, szilveszteri csoportban is — maximum 1350 forintért. Szocsiba, Pi- cundába és Jaltába repülőgépes utazás során juthatunk el egy, vagy kéthetes programok során 3100—5300 forint­ért. A Fekete-tenger nyújtotta örömökön k'vül krándulá- sokat szerveznek az egzotikus környékre is Gagrába, a Rica-tóhoz, Szuhumiba és sétahajózást a tengeren. Ám az igazi az. hogy az egy életre szóló napkeleti utazás 15 napig tart, s Moszkván át Ashabadba, Számár- kandba, Buharába, Taskentbe, Alma-Atába vezet, túl Európán, Ázsiába, őseink-eleink régi hazájába, ahol Tirnur- Lénket idézi a történelem és a monda a Mátyás királlyal egy húron pendülő, igazságtevő Naszreddin hodzsát. A részvételi díj nem kis pénz, de az élmény is egy egész életre szól, tehát felmérhetetlen. Elő- és utószezon­ban 7670, főszezonban 8500 forintba kerül. ^ A keresztesek várában „1. •yel-rnagyar két jó barát, együtt harcol, $ issza borát” — amikor először virradt ránk Zakopanéban a reggel, a szálloda udvarán hatalmas szívet tapostak ki a mély ’ hóban vendéglátóink, beírva közepére: Wegry — magyarok. Ä Magait-Tátrának Zakopane a gyöngye. Egy-egy hetes turnusok során innen járnak el megnézni az ősi Krakkót, a Mária-templomot, a posztoházat és a Wawelt, a volt királyi várat, utaznak fel a lanovkával a Kasprovy csú­csára és tesznek tutaj kirándulást a zajló Dunajecen. A részvételi díj^ 2070 forint. Nolc napig tart a sopoti üdülés, a Balti-tenger partján úgy, hogy egy napot eltöltenek Varsóban, kirándulnak Gdynia kikötővárosba, tisztelegnek a Westerplatte-i fél­szigeten. az 1939-es, világháborús hősi emlékműnél. Vé­gezetül kirándulnak Malborkba, az egykori német keresz­tesek várába. Akik valaha is olvasták Sienkiewic „Ke- reszteslovagok”-ját, nem kerülhetik el... Repülőgépes utazással 2950 forintba kerül. Kilenc nap alatt négy főváros — természetesen repü­lőgép bel — a Prága—Berlin—Varsó—Moszkva útvonalon az IBUSZ-nak talán legérdekesebb, legváltozatosabb programja 4000 forintért. Aki a fővárost megismeri, rend­szerint az egész néppel ismeretséget köt, hiszen minden nemzet itt halmozta fel és őrizte meg legszebb kincseit és emlékeit. Autóbusszal három országon keresztül, Uzsgcnod—Lvov— Krakkó—Kassa útvonalon lebonyolításra kerülő program a baranyaiaknak külön jelentőséggel bír, hiszen egy egész napot töltenek el Pécs testvérvárosában, a megyeszékhe­lyünkkel szoros kapcsolatot tartó, hat évszázados múltra visszatekintő Lvovban Is. A részvételre 2300 forintot kell félretenni. Lehet, hogy nálunk fekete lesz a karácsony, de a Ma- gas-Tátrában. ahová karácsonyra és szilveszterre Invitál a kilenc napos program, már majd leszakadnak hóter- hüktől az óriásfenyők. Poprádom szállnak meg, függő­vasúttal rándulnak Id a Tarpatald tó-ig, kisvasúttal a Csorba-tóhoz — de átrándulhatnak a szomszédos lengyel Zakopanéba is. Káprázatos szilveszteri mulatsággal egy­bekötve. A rangos Karlovy Vary, az arany Prága, a romantikus Kelet-Szlovákía, a pozsonyi hétvége, a brünni vásár, á ma­gas-tátra-i üdülés.. Felsorolni is lehetetlen, hiszen még­is oly nagy a földteke és annyi szépséget rejt. hogy meg­ismeréséhez már kevés az élet... De egy élet annál is szebb, g színesebb, minél nagyobb darabját ismeri meg az ember Európának, s azon tál a világnak. A felfedezések kora földünkön már véget ért, de az álta­lános megismerésé csak most kezdődik. Ha az tBUSZ-szal jár, nem késik le rőia. Dolgozókat felveszünk iVagy karácsonyi játék kiállítás és -vásár KÖZÉPMESZESEN A JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HAZBAN. Nyitás: dec. 13-án 10.09 órakor Nyitva: hétköznap: 14.00— 20.00 óráig vasárnap: 10.00— 17.00 óráig. GAZDAG ÁRUVÁLASZTÉKKAL VARJA KEDVES VÁSÁRLÓIT A «fi 4JLACSON 5TNY OMASÜ Kasán box fűtót felveszünk« bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés: Pécsi Köztisztasági és Útkarban­tartó Vállalat Pécs, Rózsa F. hl 17. szám alatt, <3607) VOLÁN 12. sz. Vállalat komp­resszorkezelőt, segédmunkásokat és fuvardíj számfejtő munkakör* be érettségizett női munkavál­lalókat felvesz. Jelentkezés Bol­gár Néphadsereg ütja 6. Munka- erőgazdálkodás. (2095) MÁV Pécsi Vontatási Főnök­sége felvesz érettségizett fiatal dolgozókat motorvezető gyakor­noknak. Jelentkezés a Vontatási Főnökség személyzeti irodájában. Paáll elvtársnál. (2094) SEGÉDMUNKÁSOKAT, éjjeli­őröket felveszünk (nyugdíjast Is). Jelentkezés Mecseki Kultúr- park, vidámparki irodájában. — 8—16 óráig. (2078) SZERSZÁM- és gépalkatrész kovácsolásában jártas kovácsot, valamint fürdőkezelőket (nem nyugdíjas) felvesz az Építőgép- gyártó Váll. 7. sz. gyára, Pécs, Vasút u. 2. Jelentkezés a mun­kaügyön. i (2079) FELVÉTELRE keresünk: he­gesztőket, lakatosokat, betaní­tott és segédmunkásokat. L ml Gépjavító Állomás. Konyhád. (2066» VOLÁN 12-es Vállalat pécsi és szentlőrincl munkahelyre darab­áru árukezelőket és rakodókat keres. Jelentkezés: Pécs, Rózsa F. u. 19. (2067) AUTÓKÖZLEKEDÉSI Taninté­zet személy-, tehergépjármű-ve­zetői tanfolyamot indít a Volán 12. sz. Vállalat részére. A jelent­kezőket a vállalat állományba veszi és tanfolyamköítségeit té­ríti. Jelentkezés: Bolgár Nép­hadsereg útja 33., m. em. (2068) A B, m. Állami Építőipari Vállalat éjjeliőröket — lehel nyugdíjas Is — vesz fel. Jelent­kezés a vállalat űzemrendésze- téri. Pécs, Rákóczi út 56. szám alatt. (2056) AZ ARPADTETÖI Erdészet gép­kocsivezetőket felvesz. Jelentke­zés : Arpádtetőn. (—) ' VAROST Tanács titkársága 4 órás gépírót felvesz. Jelentkezés i Széchenyi tér 1. L em. 37. dél- j után, (2096) ! BÉRSZÁMFEJTÉSBEN jártas adminisztrátort meghatározott Időre felveszünk. MEGYESZER i Vállalat Pécs, Lyceum u. 4. sz. (2097) A KESZTYŰGYÁR L sz. üzeme (Pécs, Hőerőmű, Barakksor) programozót és segédmunkást felvesz. (196844) FELVESZÜNK kooybalányokat, vlzvezetékszerelőt és lakatos szakmunkásokat. Jelentkezés Mecsekvidéki Vendéglátó Vállalat 1 Pécs, Perczel u. 6—8. (238751) | Nöl ÉS FÉRFI segédmunkád i sokat felveszünk. Pécsi Fainari I Ktsz, Pécs, Rózsa F. n. 201. (Be­járat a Zólyom utca felől.) I (238744) BAKANYA—TOLNA merni Téglaipari Vállalat harkányi üdülőjébe gondnokot felvesz egy szoba-konyhás szolgálati lakás biztosításával. Bérezés megegye­zés szerint. Jelentkezés a válla­lat központjában (Pécs, Mártírok útja 12.) a v SZB-titkárnáL (238745) KERESKEDELMI vállalat mű szaki ismeretekben jártas gond­nokot keres. Írásbeli pályázato­kat várunk az eddigi működés) leírás és fizetésigény megjelölés­sel. »Megyeri út** jeligére a Sál­lal m hirdetőbe. (238746) NAPKÖZI Otthoni konyhára konyhai dolgozót felveszünk. Je­lentkezni lehet Pécs, m. kér., 39-es dandár u. 6. Általános Is­kola Igazgatói Irodában. * j ____ (136846) G ÉPKOCSIVEZETŐT teherko­csira és éjjeli portást felvesz a Pécsi Gőzmalom. Jelentkezész Felszabadulás u*. 2. porta. (196796) GYORS- és gépírót a Pécs! Crázmű alkalmaz. Jelentkezés: személyzeti osztályon. Pécs, Fel- szabadulás u, 107. sz. (238749) PÉCSI Betonáru gyár gyakor­lattal rendelkező építész- vagy általános mérnököt alkalmas. Jelentkezés a személyzeti veze­tőn éL Pécs, Bolgár Néphadsereg u. 10. (136752) FELVESZÜNK lakatosokat, se­gédmunkásokat. ÁFÉSZ. Gör­cs öny, vagy Pécs, Szabó József utca 5. szám. (238730) TARGONCAVEZETŐT felve­szünk. TTTÄN Kereskedelmi Vállalat. Pécs, Lenin tér 6. (238732) A PÉCSI Bőrgyár lakatosokat, kőműveseket és férfi segédmun­kásokat vesz fel szak- és beta­nított munkára. Jelentkezés a karbantartó műhely Irodájában. (238724) GÉPKOCSIVEZETŐKET felvesz a Postai Gépjármű Szállítási Üzem. Jelentkezni: Pécs, Diós) u. 51., garázs vezetőnél. (238718) A PÉCSI Hőerőmű Vállalat gé­pésztechnikust és érettségizett fiatalokat, lakatosokat, villany- szerelőket, férfi és női segéd­munkásokat vesz fel, szak és betanított munkakörbe. (238548) ÉPÍTÉSI anyagok minőség) át­vételére azonnali belépéssel ép) - tőanyagipari technikust, Öl- építésztechnikust felveszünk. Fi­zetés megegyezés szerint. Je­lentkezés: B. m. Tanácsi Magas- és Mélyépítő Vállalat műszaki osztáylán. Fürst Sándor u. 5. szám. (196678) FELVESZÜNK érettségizett nőt szállítási adminisztrátornak. Je­lentkezés: B. m. Tanácsi Magas- és Mélyépítő Vállalat Munkaügyi Osztályán. Pécs, Fürst Sándor u. 5. szám. (196679) BARANYA megyei Gyógyszer- tár! Központ 1 fő férfi raktár) segédmunkást és 4 fő takarító- ; nőt keres. Jelentkezés Pécs, Lánc o. 22, szám, (2098) mjujuu/.esi a Ugjze&Á aiándékúí az UNIVERSAL árucikkeiből választhatja ki 1 . Grundlg-ficene alapján gyártott kétsávos és négy- 0 sávos ZK magnetofonok, elektromos háztartási 0 hűtőszekrények, kemping-gázkészülékek, turlsz- 0 tikai felszerelések, sportfelszerelések. Exportáló: ai KÜLKERESKEDELMI VÁLLALAT Varsó - Lengyelország OTTHONÁBA? VENDÉGSÉGBE? VIGYEN MAGÁVAL VIRÁGOT I

Next

/
Oldalképek
Tartalom