Dunántúli Napló, 1970. június (27. évfolyam, 127-151. szám)

1970-06-03 / 128. szám

Sporthírek A Pécsi Postás labdarúgó szak­osztálya csütörtökön délután 16 órakor a Postás sporttelepén lab- darúgótoborzót tart. Várják a 14—1* éves fiatalok jelentkezését. •k Tizenhat csapat részvételével kispályás labdarúgó bajnokság indult Mohácson az üzemek, vál­lalatok. hivatalok, intézmény ele csapatai között. A találkozókat élénk érdeklődés kíséri. Hétközben több sportágban lesznek versenyek, mérkőzések. A labdarúgók mellett MNK mér­kőzéseket játszanak a kézilabdá­zók is. Az Ércbányász SC férfi csapata, szerdán, ma délután Üjmecsekalján az FTC-t látja vendégül. A pécsiek győzelmük esetén nyolc közé kerülnek. A Pécsi Bányász férfi csapata Győrben a Textilessel mérkőzik, a továbbjutásért ma délután. A Bányász csütörtökön délután Pécáújhegyen a Bp. Vasassal méri össze erejét. * Az atlétáknál mozgalmas lesz a hét. Hétközben futották a me­gyei váltóbajnokságok versenyeit, csütörtökön, pénteken a Tüzér utcai pályán a megyei serdülő, és ifjúsági bajnokságokat tart­ják. * A Pécsi Öregfiúk labdarúgó válogatottja június 4-én, csü­törtökön Barcson mérkőzik. A játékosok délután fél 3 órakor találkoznak az MTS megyei Ta­nácsa székháza előtt. „Kaptafa játékrendszer1,4 — A VÁLOGATOTT hasznára A labdarúgó válogatott összeállítása sohasem volt könnyű. A. szövetségi kapi­tányok serege az évtizedek folyamán az esetek többsé­gében vért izzadt, amíg meg­szülte a pályára lépő tizen­egyet. Nagyon nehéz a válogatás — ezt vallja Baróti Lajos mesteredző, aki az 1966. évi angliai világbajnokság után, nyolcvan hivatalos országok közötti mérkőzés „dirigálá­sával” a háta mögött már régen megszabadult ezektől a gondoktól. — A klubban sokkal köny- nyebb a munka — mondotta Baróti Lajos. — Csak az egyesület imádói kifogásol­ják ténykedésemet, sok száz más egyesület hívei béké­ben hagynak. A válogatottat kijelölő személy viszont az egész ország szurkolóinak a célpontja. Az U. Dózsánál nagy si­kert elért volt szövetségi ka­pitány elmondotta, napjaink­ban nemcsak a szurkoló tá­madásai miatt nehéz a j mindenkori teljhatalmú lab­darúgó vezér helyzete az összeállítás előtti napokban. — Nem egységes a magyar élvonal játékrendszere. Ahány csapat annyi elképzelés sze­rint játszik. Nincsenek jól bevált és kialakult rendsze­rek. így a válogatott szakve­zetőjének is kísérletezni kell. Üj, szokatlan feladatokat kell adni a fiatal labdarúgóknak, így azoknak a válogatottság­gal együttjáró izgalmak mel­lett szerepkörökkel is ismer­kedni kell. Ehhez jönnek még az összeszokás, beideg­ződés nehézségei. Mennyivel könnyebben mehetett minden például az aranycsapat ide­jén, amikor csapataink azo­nos játékrendszerben szere­peltek. Ha történetesen meg­sérült a hátravont közép­csatár, az akkori szövetségi kapitány több mint 10 első- osztályú klub hátravont kö­zépcsatárából válogathatott és nem kellett kényszermegol­dáshoz nyúlnia. Baróti Lajos szerint a so­kak által kifogásolt „kap­tafa” rendszer rendkívül ered­ményes a válogatott szem­pontjából például Angliában, az NSZK-ban, Olaszország­ban, a Szovjetunióban és Csehszlovákiában is. Külön kiemelte a románok esetét. Néhány évvel ezelőtt a szö­vetség utasította a klubok szakvezetőit: 4—2—4-es rend­szerben -játsszanak. Az ered­mény: sok-sok sikertelen pró­bálkozás után a román vá­logatott bekerült a világbaj­noki döntőbe, mert az egy­séges játékfelfogás alapján ütőképes válogatott alakult ki. — A magam részéről öröm­mel üdvözölném, ha nálunk is lépések történnének az egységes játékrendszer kiala­kítására — hangsúlyozta — Baróti Lajos. IVIa' sworfntűsor Labdarúgás: Véménd—PVSK, Véménd, Görcsöny—Pusztasza- bolcs, Görcsöny, Kaposvári Rá­kóczi—Pécsi Ércbányász, Kapos­vár, Balatonfenyves—Pécsi BTC, Balatonfenyves, mind 17 órakor kezdődik, pécsi Dózsa—Megyevá­logatott, Tüzér utca, 17.30. Kom­ló—Máza-Szászvári Bányász, Komló, 16.00. Atlétika: Megyei váltóbajnok­ságok PV^K-"áiya. 17,30. Kézilabda KNK mérkőzések: Ércbányász—ITC íérfiak. Üjme- csekalja, 14.30, Győri Textiles- Pécsi Bányász fii, Győr, 16.00. SPORT Hétközi mérkőzések szerdán: Uózsa—megyeválogatott találkozó a Tüzér utcában % Újabb MNK-forduló A labdarúgó NB I. két cso­portjának azonos helyezettjei oda-visszavágó alapon döntik el a végső helyezések kérdé­sét. A Dózsa vasárnap Diós­győrben mérkőzik, a Komlói Bányász a Salgótarjáni Bá­nyászt fogadja szombaton Komlón. Az NB I. B-ben folytatódnak a csoportmérkő­zések. A Pécsi Bányász Buda­pesten a BKV Elórével- méri össze erejét, A forduló továb­bi mérkőzései Egyetértés— Oroszlány, Győri MÁV DAC —Ganz MÁVAG, Zalaeger­szeg—Székesfehérvár, BVSC —Ózd, Bp. Spartacus—Békés­csaba, Kecskemét—Debrecen, Szolnok—Szállítók, Győri Dó­zsa—Bakony Vegyész. Három mérkőzést, köztük az Előre— Pécsi Bányász találkozót már szombaton lejátsszák. Az NB II. pontjaiért a hét végén az Ércbányász az Ajka csapatát fogadja Pécsett A mérkőzésre vasárnap délelőtt kerül sor. Szombaton délután a Bőrgyár pályán a BTC a Kaposvári Rákóczival talál­kozik. Az NB IH. 13. fordulójának mérkőzései így alakulnak; Nagymányok—Lábod, Kapos­vár—Szekszárd, PEAC—Bony- hád, Barcs—Marcali VM,, PVSK—Baja, ez a mérkőzés szombaton lesz, Steinmetz SE —Mohács, Latinka SE—Dom­bóvár. A megyebajnokságban a 13. forduló mérkőzései kerülnek sorra a hét végén. Kesztyű­gyár—István-aknai Bányász, Pécsi Vasas—Vasas II. Bá­nyász, Beremend—Boly, Sik­lós—Véménd, Szigetvári Ki­nizsi—Mágocs, Dinamó—Pécsi Kinizsi, Porcelán—Szigetvári ZMSE, Gázmű—Szászvári Építők. Hétközben is lesznek lab­darúgó mérkőzések. A Dózsa szerdán délután a megyei vá­logatottal mérkőzik. A talál­kozó bevételét az árvízkáro­Döntés az utolsó pillanatban? Mexikóban már javában folyt a rendező ország és a Szovjet­unió mérkőzés, amikor Komlón is megtudták, hogy a Győr saját pályán szenvedett vereséget (0:1) a Diósgyőrtől. A Bányász labda­rúgói csak ekkor sajnálták iga­zán, hogy nem 3 góllal nyertek a Tatabánya ellen. Ebben az esetben ugyanis a 6. helyen vég­zett volna a Komló. — Még nagyobb arányban is győzhettünk volna — mondotta a tárgyilagosságáról ismert Pod- pácz János szakosztályvezető. — Csatáraink sajnos most is el­kapkodták a helyzeteket. Ami­kor 2:1 után a Tatabánya min­denekelőtt csak a támadásra összpontosított, részünkről olyan helyzetek maradtak ki (elsősor­ban Merczel hibájából), amelye­ket mindenképpen értékesítenünk kellett volna. így van ez, ami­kor az utolsó meccsre marad a felelősségteljes döntés: a győze­lem mellett a gólarány javítása is. A jugoszláv öregfiúk legyőzték a világválogatott „veteránjait“ Belgrádban 35 000 néző előtt a jugoszláv öregfiúk válogatott 3:2 (2:1) arányban győzött a világ- válogatott „veteránjai” ellen. A vendégcsapatban 6 magyar ka­pott helyet. A gólokat Vukas (2) és Valók, illetve Kopens és Pian- toni rúgta. A világválogatott így állt fel: Grosics — Buzánszki, Novak (csehszlovák), Mátrai, Muskal (csehszlovák), Masopust (cseh­szlovák), Kovens (belga), Szel- nyikov (szovjet), Bozsik, Puskás, Mers (belga), a második félidő­ben: Piantoni (francia), Malgalis (görög). Hidegkúti, Karlije (hol­land) és Bammallets (spanyol). sultaknak ajánlották fel. Az összecsapás a Tüzér utcai pá­lyán, 17.30-kor kezdődik. Az MNK-ban állva maradt csa­patok újabb fordulót játsza­nak szerdán délután. Vémén- den a PVSK, Görcsönyben a Pusztaszabolcs, Balatonfeny- vesen a Pécsi BTC vendég­szerepei. Az Ércbányász SC Kaposváron a Rákóczi ven­dége lesz. Valamennyi mér­kőzés 17 órakor kezdődik. A Postás és a PVSK nyerte a kosárlabda DNK-t A kosárlabda DNK mérkő­zések a PVSK női és a Postás férfi csapatai győzelmét hoz­ták. A döntő mérkőzések eredményei: férfi csapatok: Postás—PVSK 86:81, 3—4. helyért Komló—Ércbányász 74:69 a végeredmény. 1. Pos­tás, 2. PVSK, 3. Komló, 4. Ércbányász. Női csapatok: a döntő eredménye: PVSK— Postás 58:41, 3—4. helyért Komló—Tanárképző 52:47. A végeredmény: 1. PVSK, 2. Postás, 3. Komló, 4. Tanár­képző. A torna győztesei -a PVSK női, és a Postás férfi csapatai nyerték el a Dunán­túli Napló Kupát. Rajnai György a kerékpáros Békeversenyen mmmom Tovább növekszik a sérülések száma a 16-os döntőben résztvevő csapatoknál. Vasárnap a svédek edzésén megsérült a csapat 28 éves hátvédje, Axelsson, így va­lószínűleg június 3-án, ma az olaszok ellen nélküle lép pályára az északi együttes. Ugyancsak a sérültek listájára került Marco Antonio, a brazil válogatott bal­hátvédje. Cselezés közben súlyos izomzúzódást szenvedett, így rá sem számíthatnak a csehszlová­kok elleni mérkőzésen. Sir Aif Ramsey továbbra sem hajlandó összeállítást adni a ro­mánok ellen szereplő csapatról. Csupán annyit közölt, hogy az 1966-os világbajnoki együttesből Bobby Moore vezetésével batan fognak szerepelni, a végleges ti­zenegyet csak a mérkőzés előtt jelöli ki. Jalisco-stadionba 47 000 nézőt várnak erre a mérkőzésre. „A labdarúgást nem az ango­lok, hanem a mexikóiak találták fel” — ez az új elmélet terjedt el Mexikóvárosban. Az okot az adta, hogy a történészek Teoti- cuacan városban őskori falfest­ményeket találtak, amelyek rúgó mozdulatokat végző férfiakat ábrázolnak. — Az országunkat ért borzal­mas katasztrófa ellenére is részt veszünk a labdarúgó-világbajnok­ságon — mondotta sajtóértekez­letén Roberto Ramirez Otarola, a peruiak csapatvezetője és hoz­zátette, hogy a csapat egyetlen tagjának hozzátartozója sem lett a földrengések áldozata. A Mexikó—Szovjetunió mérkő­zés után a találkozó nyugatné­met játékvezetője, Kurt Tschen- scher a szovjet csapatnak négy, a mexikóiaknak egy büntető pontot adott a fair play verseny­ben. Svédországban szociológusok foglalkoznak a vb ártalmaival, amelyek az északi országban már most nagymértékben jelent­keznek a termelésben és a csa­ládi élet harmóniájában. A Szov­jetunióban csak ismétlésben köz­vetíti a televízió a mérkőzése­ket, míg az angol BBC és ITV társaságok mintegy 70 órát for­dítanak a találkozók sugárzására. A lázadás szele suhintotta meg a nyugatnémet válogatottat. A Bild Zeitung szerint a játékosok keveslik a futballcipő-reklámo- zásért kapott összegeket, mécs­esenként és fejenként három­ezer-négyezer márkát , követel­nek. Mi ajándékokat kapunk, mások pedig dollármilliókat — mondják Selerék —, ha nem ka­punk kielégítést, úgy más cipő- márkát választunk. Babtista Pinheiro, Brazília me­xikói nagykövete annyira biztos hazájának győzelmében, hogy re­zidenciáján már ki is jelölte a Jules Rímet kupa helyét. — Jú­nius 2l-én óriási ünneplés lesz a követség épületében — mon­dotta a brazil államférfi — har­madik világbajnoki győzelmünk­kel, a kupa véglegesen a miénk lesz! Óriási érdeklődés előzi meg a Brazília—Csehszlovákia mérkő­zést. Rajnai György, a Pécsi Spartacus kerékpárosa nagy versenyről tért haza. A XXIII. kerékpáros Békever­senyen csatázott 14 napon ke­resztül. A 15 szakaszban 1978 kilométeres távon 15 nemzet 105 kerékpárosának részvéte­lével megrendezett viadal a sportág nagy seregszemléje volt ebben az évben is. — Először indultam ilyen nagy versenyen — mondotta Rajnai. Egy éves kihagyás után nem tagadom az első napokban versenylázam volt, amikor nyeregbe ültem. De aztán belelendültem. Rajnairól már nem egyszer megállapították azt, hogy bal- szerencsés versenyző. Nos, a békeversenyen sem állt a sze­rencse a pécsi fiú mellé. Az első három versenynapon a győztessel azonos időben ért célt. A 4. szakasz második részhajrájában fél kerékszé­lességgel szorult a 2. helyre. Egy kilométerrel a cél előtt az első tíz között volt, de a stadionba érkezés előtt az egyik versenyző elesett előtte. A pécsi fiú lendületét vesz­tette, a fékezés, a versenyző megkerülése 50 másodperc veszteséget jelentett. — Az összetett versenyben végeredményben a 40. helyet szereztem meg a célba érke­zett 80 kerékpáros közül. De- fektek, sérülések, bukások miatt vesztett időt leszámítva a 26. helyen végezhettem vol­na. Hallatlanul nagy volt az iram, 41 kilométer 700 méter volt az egész verseny óraátla­ga és ezt csak igazán az tud­ja értékelni, aki maga is ke­rékpározott. A verseny nagy sztárjai a lengyelek voltak. Régen for­dult elő. hogy egy nemzet ilyen fölényesen szerepeljen. A lengyelek az egyéniben és a csapátban is az élen végez­tek. Mi volt a lengyel ver-"* senyzők sikerének a titka ? Rajnai érdekes választ adott erre. — A lengyel versenyzők a felkészülésük során 6 ezer kilométert hajtottak, és ebből 3500 kilométer verseny volt. Mi felkészülés során 7500 ki­lométert tettünk meg, de eb­ből mindössze 300 kilométer volt a verseny. A szakembe­rek egyöntetű véleménye, sok nagy versenyen kell résztven- ni, hogy a kerékpáros meg­felelően tudjon felkészülni. Rajnai- György teljesítmé­nyével a magyar csapat veze­tői elégedettek voltak, a 7. helyen végzett Gera mögött Rajnai szerepelt a legjobban, a többiek az 51., a 60., a 62., a 77. helyen osztoztak. S mi lesz a legközelebbi nagy verseny? — A hónap végén Berlin­ben nemzetközi időversenyen indulunk, és amennyiben megfelelő teljesítményt tud nyújtani a magyar válogatott, ez esetben rajthoz állhatunk az augusztus folyamán Ang­liában sorra kerülő VB-n. — hi — Akikre érdemes felfigyelni! A kétnapos női NB I-ee via­dalon két fiatal leány törte át a „bűvös” határt: Jakab Éva 4O0 méteren nagy javulással 62.0 másodpercről 59.2-re javította (!) legjobb eredményét és ezzel már nagyon megközelítette Kulcsár Magda 58.5-ös megyei ifjúsági és felnőtt rekordját. Jó volna, ha Jakab Éva mellett Neducsin Mirát is többször látnánk ezen a távon versenyezni; kettejük küzdelme bizonyára egészen ki­váló eredményeket hozna. László Zsuzsa 800 méteren ke­rült 2:20 alá. Tavasszal az orszá­gos mezei bajnokságon már jól szerepelt, de a pályán eddig még nem érte el a várt, kiemelkedő eredményt. Nos, a vasárnapi verseny is megmutatta, hogy a 800 méterre kellene készülnie. Igen biztatóan futott László mel­lett Kustor Zsuzsa is; legjobb eredményét öt másodperccel ja­vította meg. A felsoroltak közül Kustor végzi a legerősebb ed­zésmunkát, s nem lennénk meg­lepve, ha az év folyamán ugrás­szerű javulás következne be ná­la. Végül: Jakab és Kustor a PVSK, László a Komlói Bányász versenyzője. Birkózás: Berlinbe készül válogatottunk Még néhány nap és befe­jezik hazai előkészületeiket a Berlinben június 9—14 között sorrakerülő ez évi szabad- és kötöttfogású birkózó Európa- bajnokságon résztvevő ma­gyar válogatott csapatok tag­jai. A birkózóválogatott ösz- szeállításában nincs változás, tehát a már kijelölt verseny­zők utaznak. A berlini via­dal-sorozat azért is jelentős, mert válogató a kanadai Edmondban július 4—11. kö­zött sorrakerülő világbajnok­ságra. A tervek szerint 10— 12 versenyző jöhet számítás­ba a kiküldetésre, elsősor­ban azok, akik az 1—6. hely­re esélyesek. Színház Nemzeti Színház: Hamupipőke (este 6 órakor). Bérletszünet. Tájszínház: A fizikusok (este 8 órakor). Szigetvár. Mozi Park: Történelmi magánügyek (4, 6, 8) Petőfi: Veled Madridban (4, 6, 8). Kossuth: A hekus és azok a hölgyek (10, 12, 7, 9). Rita, a vadnyugat réme (f3, hn5). Vasas I.:: Finom kis háború (6). Harkány: Szeressétek Odor Emí­liát (8). Mohács: A koronatanú (6). Nem félünk a farkastól (16 éven felülieknek! — 8). Rádió KOSSUTH RÁDIÓ 4.30: Hírek. Időjárás. 4.33: Haj­naltól reggelig. Közben, kb. 6.15 és 8.40: Rádióreklám. Kb. 7.45: Orvosi tanácsok. Kb. 7.50: Mú­zeumok és kiállítások program­ja. 8.00: Hírek. Időjárás. 8.05: Műsorismertetés. 8.20: Dalok a nyárról. 8.27: Puccini: Turandöt. Háromfelvonásos opera. Közben 9.03—9.13: 25 év gazdaságtörténet — gazdasági stratégia. VIII. rész. 10.00—10.05: Hirek. Időjárás. 10.48: Nyári tragédia. Rádiójáték. 11.08: Haydn: D-dúr szimfónia. 11.30: A Szabó család (ism.). 12.00: Déli krónika. 12.20: Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz percben. 12.30: Tánczenei kok­tél. 13.15: Nóták. 13.45: Nőkről nőknek. 14.15: Kamarazene. 14.34: Eletutam . . . özv. Varga Mihály- néval beszélget Fekete Gyula. II. rész. 15.00: Hírek. Időjárás. 15.10: Lendvay Kamilló: Három farsangi maszk. 15.18: Rádió­reklám. 15.20: Magyar századok. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.06: Kóruspódium. BNV 1970. Zárás után. 16.38: Népdal- gyűjtőúton Kodály Zoltán nyo­mában. 16.58: Hallgatóink figyel­mébe! 17.00: Hírek. Időjárás. 17.05: Külpolitikai figyelő. 17.20: Az MRT szimfonikus zenekará­nak új felvételeiből. 17.45: A műhelyben beszélik . . . Riport 18.00: Gulyás László: Békési es­ték. 18.15: Páholyból. Beszámoló a könnyű múzsa otthonából. 18.58: Hallgatóink figyelmébe! 19.00: Esti krónika. 19.25: Jelentés a Magyar öttusa Szövetség nem­zetközi versenyéről. 19.30: Un-, népi Könyvhét 1970. 20.00: Ella Fitzgerald és Gilbert Bécaud énekel, Roger Williams zongorá­zik. 20.30: Adottságok; lehetősé­gei^. Riport. 21.00: Hírek. 21.03: Házi muzsika. 22.00: Hírek. Idő­járás. 22.19: A jazz világa. 23.09: Századunk mesterműveiből. 24.00: Hírek. Időjárás. 0.10—0.25: Virág­énekek. PETŐFI RÁDIÓ 6.20: Torna. 6.30—8.05:. Azonos a Kossuth-műsorral. 8.05: Könnyű­zenei híradó (ism.). 8.35: Európa és a világ Oslóból (ism.). 8.50: Cigánydalok, csárdások. 9.15: Operett... (ism.). 10.00: Zenés műsor üdülőknek. Közben 10.30- kor német, 11.00-kor magyar, ll.05-kor angol, 11.30-kor orosz nyelvű hírek. 12.00: Liszt-művek. 12.40: Házunk tája. A Falurádió műsora. 13.00: Hírek. Időjárás. 13.03: Balettzene. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Kettőtől hatig. A Petőfi rádió zenés dél­utánja. 14.00: Verdi: Rigoletto. Nyitójelenet. 14.15: Orvosi taná­csok (ism.). 14.20: Aldobolyi Nagy György táncdalaiból. 14.30: Hírek. Körzeti időjárás. 14.35: Kersics Anka énekel, Béres Já­nos kamaraegyüttese játszik. 14.55: Hangversenyindulók. 15.10: Gombászok ötperce. 15.15: Nóta­szó. 15.30: Hírek. 15.33: Polbeat. 15.42: Kedvelt régi melódiák. 16.25: Falusi percek. 16.30: Hí­rek. 16.33: Chopin-zongoraművek. 16.45: Versek. 17.00: ötórai tea. Közben 17.30—17.33: Hírek. 18.00: Hírek. Időjárás. 18.10: Kis ma­gyar néprajz. 18.15: Kérek egy anekdotát! Barát Apollónia mű­sora. 18.45: Benkő Zoltán és Nagy István zongorázik. 19.20: Pécsi Kiss Agnes és Kiss Károly nótákat énekel, Arpássy Sándor cimbalmozik. 19.53: Jó estét, gyerekek! 20.00: Esti krónika II. 20.25: Üj könyvek. 20.28: Muzsi­káról — fiataloknak. 21.01: A cárevics. Részletek Lehár Ferenc operettjéből. 21.35: Visszhang. 22.06: Carlo Zecchi vezényel. 23.00: Hírek. Időjárás. 23.15: Könnyű zene Bukarestből, Prá­gából és Moszkvából. 24.00—0.10: Hírek. Időjárás. tJRH RÁDIÓ 18.00: Hírek. Időjárás. 18.10: Tánczenei koktél (ism.). 18.55: Orosz nyelvtanfolyam felnőttek­nek, 59. lecke. 19.10: Űj leme­zeinkből. 20.39: Hírek. 20.42: Charles Münch operafelvételei­ből. 21.08: Az 1969. évi Varsói Nemzetközi Jazzfesztivál műso­rából. 21.48: Beethoven összes vonósnégyesei I. 23.00—23.20: Hí­rek. Időjárás. PÉCSI RÁDIÓ 17.30: Magyar nyelvű műsor. — Mahalia Jackson énekel, A1 Hirt trombitál, a Shadows együttes játszik. 17.50: Negyed század a néphata­lom szolgálatában. Beszélgetés belügyi dolgozókkal. 18.05: Operettkettősök 18.20: Fiatalok vidéken . . . 18.35: Tolnai lakodalmas 18.45: Déldunántúli híradó 19.00: Szerb-horvát nyelvű műsor — Pedagógusok szülőknek. — Zene aranylemezekről. — Jelen­tés a mezőkről. — Baranyai kólók. 19.30: Német nyelvű műsor. — Fiatalok a mikrofon előtt. — If­júsági hírek. — Tánczene fiata­loknak. 20.00: Műsorzárás Magyar Tv. 9.00: Műsorismertetés 9.01: Emberek vagyunk. Riport- film (ism.) 9.20: A fejedelem. Tévéjáték — (ism.) 10.20: Delta. Tudományos híradó (ism.) 10.50—11.20: Láthatatlan építők. — Riportfilm (ism.) 17.58: Műsorismertetés 18.00: Hírek 18.05: Mesterfokon 18.35: Show-hivatal. A könnyű műfaj rivaldája 19.20: Esti mese 19.25: Mit tud már a baba? Nők félórája 20.00: Tv-híradó 20.20: Hogyan lettem vezérigaz­gató? Magyarul beszélő francia film 21.45: Arcképek, találkozások. — Barcsay Jenő 22.15: Tv-híradó — 2. kiadás 22.35: Goar Gaszparján énekel 22.50: Telesport. Labdarúgó világ- bajnokság Csehszlovákia—Brazí­lia mérkőzés közvetítése Guada- lajarából. Jugoszláv Tv 17.15: Magyar nyelvű tv-krónika. 17.50: Nagyok és kicsinyek. 18.30: Turizmus. 19.05: Meloritmus. 19.20: A tenger titkai. 20.35: Ivó Kozarcafiin: Maga az ember. 21.35: Mozart: Hangverseny he­gedűre és zenekarra. Előadja a Berlini Filharmónia. Szólista! Yehudi Menuhin. 22.50: Mexikó VB; Brazília—Csehszlovákia. t i r I

Next

/
Oldalképek
Tartalom