Dunántúli Napló, 1969. február (26. évfolyam, 26-49. szám)

1969-02-21 / 43. szám

I Dnnantmi namd 1969. február 2ÍJ RÁDIÓ- és TV-m űsor ÁLLANDÓ MÜSORSZÁMOK: KOSSUTH RADIO: 6.2«: Rákóezl-1 nduló. 4.30: Hírek. Idűjárásjelentés. 4.32— 7.58: Hajnaltól reggeligl Zenés műsor. 5.0 0: Hírek. Idöjárásjeltntés. 5.30: Reggeli Krónika. 5.45 Falurádió. 6.00: Hírek. Időjárásjelentés. Kb. 6.30: Hírek. Időjárás- jelentés. 7.00: Reggeli Krónika n. Kb. 7.15: Körzeti időjárásjelentés. Kb. 7.30: Oj könyvek. 8.00: Hírek. Időjárásjelentés. 3.05: Műsorismertetés. A vidéki színházak műsora. 10.00: Hirek. Hazai lapszemle. Időjárásjelentés. 10.10: Zenés műsor üdü­lőknek. 12.00: Déli n&rangszó. Hírek. Időjárásjelentés. 13.00: A világgazdaság hírei. 15.00: Hirek. Nemzetközi lapszemle. 17.00: Hírek. Külpolitikai figyelő. 19.00: Esti Krónika. 22.00: Hírek. Id őjár ás jelent és-. Sporthírek. 24.00: Hirek Időjárásjelentés. 0.25: Himnusz. PETŐFI RADIO: 4.26—8.05; Azonos a Kossuth Rádió műsorával. Közben: 6.20—6.30: Torna a 252. és a 344. m-es hullámhosszon; 13.47: Vízállásjelentés. 14.00: Hírek. Időjárásjelentés. 16.00: Hírek. Időjárásjelentés. 18.00: Hírek. Időjárásjelentés 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! 20.00: Esti Krónika (a Kossuth Rádió 19.00 órai adá­sának Ismétlése). 23.00: Hirek. Sport. Időjárásjelentés. 23.20: Műsorzárás. Kossuth Rádió S.15: Régi melódiák. 9.10: A műve­lődéspolitikai műsor. 9.25: A hét előadó- művésze: Ruggiero Rieci-Irina Arhipova. 18.10: Óvodások műsora. 10.30: Népi zene. 11.00: Iskolarádió. 11.35: Mozart-művek 12.15: Tánczene. 13.05: Hanglemez. 13.16: Puccini: Manón Lescaut — jelenet. 13.35: Valaki kopog. XII. rész. 13.55: Zenekari muzsika. 14.40: Népi zene. 15.15: Zenei élet a Ta­nácsköztársaság idején I. rész. 15.45: Reg­geli lapok — keringő. 15.55: Válaszolunk hallgatóinknak! 16.10: Harsan a kürtszó! 16.53: Édes anyanyelvűnk. 17.20: Ruggiero Ricci hegedül. 17.44: Van új a Nap alatt. 18.00: Huszas stúdió. 19.35: A zene nem ismer határokat. 20.10: Verdi: Aida. Jele­net a IV. felvonásból. 20.34: Nótacsokor. 41.13: Lemezmúzeum. 22.20: Esküdtszék! tárgyalás (ism.) Zenés komédia. 22.55: Há­rom trió. 0.10: Filmzene. Petőfi Rádió 18.00: Hallgassuk együtt! (ism.) 10.42: A jövő hónap magyar irodalmi műsorai­ból. 11.12: Operett részletek. 11.45: Az élet­mentő mágneses tér. Előadás. 12.00: Zene­kari muzsika. 12.52: Gazdaszemmel. 13.07: Népdaljáték (ism.) 14.00: Kettőtől—hatig.... 13.10: Soproni József: II. vonósnégyes. 18.27: A históriák forrásánál. 18.47: Régi magyar dalok és táncok. 19.05: A Hamburgi Rádió szimfonikus zenekara játszik. 20.35: Uj könyvek (ism.) 20.38: Derkovics. Rádió­játék (ism.) 21.45: Tánczene. 22.25: A hét előadóművésze (Ism.) Február 25. Kedd Kossuth Rádió 8.20: Kodály: Szimfónia. 8.50: Egy nap, három világrészben. 9.00: Harsan a kürt­szó! (ism.) 9.43: A Lipcsei Rádió fúvós­zenekara játszik. 10.10: „Hódmezőmagyar- országv Dezséry László műsora. 10.40: Eri­ka Köth és Rudolt Schick énekel. 11.00: Iskolarádió. 11.35: Keringő, ländler, mazur­ka zongorára. 12.15: Verbunkosok, népda- lólC...,J3.06: Versek. 13.21: Hovanscsina — V. felvonás. 13.48: Bill Ramsey énekel. 14.07: Pipacsok a tengeren (ism.) 15.15: Két szim­fónia. 15.57: Ivan della Mea dalaiból. 16.05: (Kádlóiskola. 17.05: Tallózás a világsajtó­ban. 17.20: Lemezek közt válogatva. 17.56: Melis György nótákat énekel. 18.13: Kinek a számlájára? 18.28: Könnyűzenei híradó. 19.30: A Szabó-család. 20.00: Ruggiero Ricci hegedül. 20.23: Népi muzsika. 21.00: A Rá- * dió kulturális világhiradója. 22.B0: Uj lemezeinkből. 22.511 Meditáció. 23.01: Tánc- zene. 23.35: Ritkán hallott operákból. Petőfi Rádió 18.88: Operarészletek. 10.40: Az a bizo­nyos narancshéj (ism.) 11.42: Könnyűzene. 12.15: Zenekari muzsika. 13.19: A Falurádió műsora. 13.39: A Vasas Központi Művész- együttes énekkara énekel. 14 00: Kettőtől— hatig... 18.10: A MR Országos Hegedű­versenye. I. rész. Közben: kb. 18.55: Sze­gény bolond. Kb. 19.15: A hegedűverseny folytatása. 20.30: Uj könyvek (ism) 20.33: A veszélyes segítőtárs. 20.58: Schubert: Miriam diadaléneke. 21.18: Tánczene. 21.53: Kadosa Pál: IV. szimfónia. 22.20: Népi muzsika. Magyar Televízió 8.05: Orosz nyelv (ált. isk. 6. oszt.) 9.00: Környezetismeret (ált. isk. 3. oszt.) 11.05: Történelem (ált. isk. 6. oszt.) 13.10: Orosz nyelv (ism.) 14.00: Környezetismeret (ism.) 17.58: Hírek. 18.05: Remekművek titkai VIII. 18.30: Reklámműsor. 18.35: írók, könyvek, kritikusok. 18.45: Kelet-Afríka közelről III. 19.05: Esti mese. 19.15: Notaszó. 19.35: Né­gyen négyszemközt . . . Riportfilm. 20.00: Tv-híradó. 20.20: A Stúdió Unó Könyvtára. Olasz zenés film (16 éven felülieknek!) 31.20: Tv-híradó — 2. kiadás. 21.30: Fáklya. Február 26. Szerda Kossuth Rádió 8.20: Szvjatoszlav Richter zongorázik. 9.00: Orvosi tanácsok. 9.05: Operettrészle­tek. 9.34: A veszélyes segítőtárs (ism.) 10.10: Zenekari muzsika. 11.00: Iskolarádió. 11.30: A Szabó-család (ism.) 12.15: Tánczene. 13.06: Válaszolunk hallgatóinknak! 13.21: Dalok. 13.39: Népi muzsika. 14.10: Nőkről — nőknek. 14.40: Kórusok Verdi operák­ból. 15.15: Zenés album. 15.55: Kelen Hugó — Gábor Andor dalaiból. 16.04: Ruggiero Ricci hegedül. 16.19: Beszélgetés Hevesi Gyulával. 17.20: Mi újság az Operában? 17.58: A színfalak mögött. 18.13: Magnósok, figyelem! (ism.) 19.30: A komédiás (ism.) 20.01: Népdalcsokor. 20.30: Az MRT szim­fonikus zenekarának hangversenye a stú­dióban. Kb. 21.10: Czine Mihály könyv­szemléje. Kb. 21.20: A hangversenyközve­títés folytatása. Kb. 21.49: Opercttdalok. 22.20: Könnyűzene. 22.50: A hivatal lakik... Riport. 23.00: Barokk muzsika. 23.29: Nép­dalok, csárdások. 0 10: Lassus kórusok. Petőfi Rádió • 16.00: Dallal, tánccal a világ körül. 26.40: A cipő ára. Elbeszélés. 11.00: Márta. Négyfelvonás js vigopera. 11.53: Versek. 13.09: Könnyűzenei híradó, (ism.) 13.39: Beck kisasszony. Elbeszélés, (ism.) 14.00: Kettőtől—hatig . . . 18.20: A MR Országos hegedűversenye II. rész. Közben kb. 18.55: Esti dal. Versek, (ism.) Kb. 19.05 Fényes szellők — fényes szelek I. rész. Kb. 19.15: A hegedűverseny folytatása. 20:30: Uj köny­vek (ism.) 20.33: Tánczene. 21.00: Ismeret- terjesztő előadás. 21.15: Az Állami Népi Együttes műsorából. 21.49: Uj lemezeink­ből. Magyor Televízió 16.23: U. Dózsa—Legia Varsó VVK lab­darúgó-mérkőzés. Közvetítés a Megyeri út­ról. 18.15: Szót kérünk! 18.55: Esti mese. 19.05: Közvetítés a Mezőgazdasági Gépgyár­ból. 19.40: Parabola. 20.00: Tv-híradó. 20.20: Édes fiam. Arthur Miller drámájának ma­gyarul beszélő amerikai filmváltozata. 20.50: L egyen a zene mindenkié! I. 22.20: Tv- híradó — 2. kiadás. Február 27. Csütörtök Kossuth Rádió 8.20: Tánczene. 9.10: Operarészletek — 10.10: Operettrészletek. 10.30: Rádióegyetem. 11.00: Életem, találkozásaim. V. rész. (ism.) 11.25: verbunkosok, népdalok. 12.15: Ba­rokk muzsika. 13.06: Valaki kopog. XIII. rész. 13.21* Hárfa és citeramuzsika. 13.38: Bartha Alfonz énekel. 14.00: A Rádió jogi műsora. 14.15: Tánczene. 14.29: A függöny ..felgördül.. .*» Zenés krónika. 15.15: Ri­portképek Győrből. 16.15: Magyar muzsika. 16.30: Könnyűzene. 17.15: Lalo: Spanyol szimfónia. 17.49: Mikrófórum. 18.04: Opera­barátoknak. 18.44: Nóták. 19.30: Jelenetek Prévost Abbé költői játékából. 20.45: Zenés est öt tételben. 22.20: Operettrészletek. —■ 23.03: Zenekari muzsika. 6.10: Katona­dalok. Petőfi Rádió 10.00: Mozart B-dur divertimento. 10.30: Mindenki kedvére! 12.15: özvegy királyfi. Elbeszélés. 12.25: Tánczene. 13.00: Maszkok, koturmusok és más érdekességek. 13.27: Moha bácsi a törpe (ism.) 14.00: Kettőtől*- hatig . .. 18.10: A MR Országos Hegedűver­senye Válogató ül. Közben: kb. 18.55: Fé­nyes szellők — fényes szelek n. rész. 19.05: Szép magyar vers. 20.30: Uj köny­vek. 20.33: Rádióegyetem (ism.) 21.20: Ven­dégkönyv. 21.35: Solti Károly nótákat éne­kel. 22.00: Kár lenne elmulasztani. Március 1. Szombat Kossuth Rádió 8.20: Lányok, asszonyok. 8.40: Orvosok a mikrofon előtt. 8.45: Zenés est öt tétel­ben (ism.) 10.11: Lemezmúzeum. 10.57: Ked­ves öregasszony. Irodalmi összeállítás (ism.) 12.15: Gperettrészletek. 13.OS: Cigány dal ok, csárdások. 13.25: Olvasónaplómból. 13.40: Három Bartók kórus. 13.50: Rádióreklám. 14.00: Néhány perc tudomány. 14.05: Walter Gieseking zongorázik. 14.45: Hétvégi kül­politikai figyelő. 15.10: Csak fiataloknak. 15.55: Hétvége. 17.30: Vidám jelenetek. 17.55: Boross Jolán és Bódy József énekel, Kál­lai Kiss Ernő klarinétozik. 18.17: Üj leme­zeinkből. 19.30: Jót nevettünk 1908-ban. 22.20: Táncoljunk! Petőfi Rádió 10.00: Könnyű- és tánczene. 12.00: A Ma­gyar Állami Hangversenyzenekar hangver­senye az Erkel Színházban. Közben: 12.42: Ki szép, ki jó. Novella (ism.) 12.56: A hang­versenyközvetítés folytatása. 13.30: Könnyű­zene. 14.08: Könyvismertetés. 14.38:' Kóru­sok. népdalokat énekelnek. 15.05: Orvosok a mikrofon előtt (ism.) 15.11: Irina Arhipova orosz operákból énekel. 15.30: Közvetítés bajnoki labdarúgó-mérkőzésekről. 15.50: To­ronyzene Pezel műveiből. 16.05: Kortár­saink: Román György. 1G.45: Ruggiero Rici hegedül, Rados Ferenc zongorázik. 17.33: Néptáncok. 17.45: Hangversenynaptár. 18.05: Nappali csillagok. Rádiójáték (ism.) 19.01: Zenekari muzsika. 20.30: Üj könyvek (ism.) 20.33: Nabucco. Négyfelvonásos opera. Köz­ben: 21.19: Távoli tanyákon. Riport. 21.33: Az operaközvetítés folytatása. Magyar Televízió 9.00: Nótaszó (ism.) 9.15: Vitaműsor a kollektív szerződésről, (ism.) 9.45: Angyal kalandjai: Veszélyes meghívás, (ism.) 10.35: Négyen négyszemközt . . . Riportfilm. (ism.) 10.55: Budapest, te csodás (ism.) 15.13: Húsz év legjobb 12 magyar játékfilmje: IX. Sze­génylegények. (16 éven felülieknek!) 16.45: Reklámműsor. 16.50: Körkép. 17.50: Hírek. 17.55: Kelet-Afrika közelről. 18.15: Tv-opera- kalauz. 18.35: A Tv-ielenti . . . 19.20: Cica­vízió . . . 19.35: Kedves verseim. 20.00: Tv-híradó. 20.20: Családi félkör. 22.00: Tv-híradó — 2. kiadás. 22.20: Műkorcsolya világbajnokság. Női szabadónválasztott gya­korlatok, felvételről. Március 2. Vasárnap Kossuth Rádió Magyar Televízió 9.00: Környezetismeret (ált. isk. 4. oszt.) 11.05: Kémia (ált. isk. 8. oszt.) 14.00: Kör­nyezetismeret (ism.) 15.50: Kémia (ism.) 17.15: Irány az egyetem. 17.58: Hírek. 18.05: Kulcsos emberkék. Riport. 18.20: Virágok. Holland rajzfilm. 18.25: Vitaműsor a kol­lektív szerződésről. 18.55: Esti mese. 19.05: Ry Antony show. 20.00: Tv-híradó. 20.20: Fórum. Kb. 22.00 Tv-híradó — 2. kiadás. Február 28. Péntek Kossuth Rádió 8.20: Zenekari muzsika 9.39: Birkák a támaszponton. Elbeszélés. 10.10: Óvodások műsora. 10.30: Édes anyanyelvűnk. 10.35: Népi zene. 10.59: Lottóeredmények. 11.00: Iskolarádió. 11.35: Szeberényi János íuvo- láztk. Lukács Pál brácsázik. 12.15: Tánc­zene. 13.06: Vita a korszerű mezőgazdaság­ról. 13.21: Operarészletek. 13.34: Népdalok. 13.55: Bartók: H. szvit. 14.30: Róka Móka bábszínháza (ism.) 15.15: Üzenetek. 15.55: Falusi délután. 17.15: Bemutatjuk új opera­lemezeinket. 17.40: Nyitott stúdió. 18.00: Üj Zenei Üjság. 18.40: Pergő ritmusok. 19.35: A hónap slágerei. 20.10: A Rádiószínház bemutatója: A vaUatógép. 20.57: Svéd Sán­dor nótákat énekel. 21.19: Zeneművészeink reflektorfényben. 23.00: János vitéz. Rész­letek a daljátékból. 0.10: Zongoraművek. Petőfi Rádió 10.00: n. Fülöp. (ism.) közben: 10.49: Válaszolunk hallgatóinknak! 11.04: A zenés játék folytatása. 12.19: Subások. 12.29: Ze­nekari muzsika. 13.13: Népművészek a mik­rofon előtt (ism.) 13.32: Részletek Zrínyi Miklós eposzából. 14.00: Kettőtől—hatig . . . 18.10: A MR Országos Hegedűversenye. IV. rész. Kb. 19.15: Láttuk, hallottuk. Kb. 19.35: Népi zene. 20.35: Üj könyvek, (ism.) 20.38: Operettdalok. 20.57: Megölték a kutat . . . Riport. 21.17: Tánczene. 21.35: Vita a gic^s- rőí. n. rész. 22.05: A MR Országos Hegedű- versenye. Eredményhirdetés. 22.20: Előadás. 22.40: Népi zene. Magyar Televízió Orosz nyelv (középisik. m—TV. oszt.) 9.00: Orosz nyelv (ált. isk. 5. oszt,) 11.55: Francia nyelv (középisk. III—TV. oszt.) 14.00: Orosz nyelv (ism.) 17.20: Pedagógu­sok fóruma. 17.53: Hírek. 18.00: Fabula. 18.45: Az orvosi gondolkodás története I. 19.15: Esti mese. 19.25: Politikai tanfolyam X. 20.00: Péntek esti bemutató. Komédia a tetőn. Tv-film. 21.05: A Tv zenei újságja. 21.50: Tv-híradó — 2. kiadás. 22.10: Műkor­csolya világbajnokság. Párosverseny, sza­badon választott gyakorlatok közvetítés fel­vételről. 8.10: Édes anyanyelvűnk. 8.15: Könnyű­zene. 8.45: Rádióreklám. 8.53: Tizennyolc­ezer nap. Kaposvári Úttörők jubileumi mű­sora. 9.53: Ruggiero Ricci hegedül. 10.20: Szerkesztői üzenetek. 10.29: Tánczene. 12.10; Jó ebédhez szól a nóta. 12.50: Egy korty tenger. 13.00: Művészlemezek. 13.40: Tudó­saink fóruma. 14.00: Gordon Jonkins és ze­nekara játszik. 14.15: Ma 50 éve történt! 14.20: Operaáriák. 14.32: Riport. 14.47: Csár­dások. 15.08: Zárszámadás. 16.00: Mérkőzé­sek percről percre. 17.05: Filmsztárok éne­kelnek. 17.27: Nagy mesterek — világhírű előadók. 19.10: Sporthírek és totóeredmé- nyek. 19.15: Nóta- és népdalest. 19.57: Kegyenc. — Dráma két részben. 22.10: A vasárnap sportja. 22.20: Tánczene. 23.05: Operarészletek. 23.40: Verbunkosok, nép­dalok. Petőfi Rádió 8.00: Miska bácsi lemezesládája. 8.30: Operakalauz. 9.30: Százados szenzációk. 10.00: Kamaraegyüttes. 10.15: Mit hallunk? 10.45: Koldus az aranytrónon, (ism.) 11.05: Operahangverseny. Közben: kb. 11.50: Be­szélgetés. Kb. 12.10: Az operahangverseny folytatása. Kb. 13.00: Horst Jankowski együttese játszik. 13.10: Mesejáték. 14.03: Táskarádió. 14.55: Mérkőzések percről perc­re. 15.50: Ez is, az is 120 percben. 17.50: Daljátékrészletek. 18.20: Mit üzen a Rádió? 19.00: Haydn-est. 20.39: Versek. 20.54: Tánc­zene. 21.30: Mi ez? 21.45: Nóták. 22.15: Brahms-művek. Magyar Televízió 8.48: Angol nyelvtanfolyam haladóknak. 9.05: Hétmérföldes kamera. 9.20: Szakkör- ről-szakkörre. 10.00: Indul az adás „Figyel­jetek”. 10.25: Diósgyőri Vasas—Vasas baj­noki labdarúgó-mérkőzés. 15.33: Mezőgazda- sági szakfilmsorozat IL 15.55: Reklámmü- sor. 16.00: Telesport. 17.20: Látogatás a Zeneművészeti Főiskola növendékeinél. 17.50: A bélyeg útja. Svéd-kisfilm. 18.00: Tudományos tudakozó — önmagunkról... 18.50: Tv-szőttes. 19.10: A világ térképe előtt. 19.20: Esti mese. 19.35: Sébastien az em­berek között. 9. Teérted Monseigneur. 20.00: Tv-híradó. 20.20: Magyarázom a mechaniz­must. 10. rés2. 20.25: Feuchtwanger: A hamis néró. Tv-játék (14 éven felülieknek!) 21.50: Az érem harmadik oldala. 22.00: Tv- híradó — 2. kiadás. Mire az egérből elefánt lesz... Ügy kezdődött, hogy a la­kásomon megjelent két férfi, és megkérdezte, mikor jö­hetnek a parkettát javítani. Megegyeztünk az időpontban. Nagy huzavonával nekilát­tak a munkának. Elmondták, hogy a PIK rendelte meg az általános javítást ezekben a lakásokban, de ők más válla­lat alkalmazottai. Részben fel­szedték a parkettát és újra le­rakás után felcsiszolták. Ez után, a takarításnál derült ki, hogy a csiszolás durva, a le­rakás hézagos, nagyobb por jön a parketta alól, ha rálép­nek, mint korábban. A kály­ha körül, ahol hiányos volt a parketta, a takarításnál be is szakadt. Reklamációmra pár nap múlva megjelent az egyik munkás, a következő szavak­kal: „Jöttem megjavítani, ahol beszakadt, még mielőtt a PIK-nél feljelentenének.” Megjavította. Az újra kenés alkalmából észrevettem, hogy egyenetlen, rosszul lerakott a javított rész. A rések között feljött a ragasztóanyag. Te­hát ismét rossz. Beszéltem a szomszédommal, annál is ilyen „jó munkát” végeztek. Ezután férjem bement a PIK-irodá- ra és megérdeklődte, hogy ki veszi át ezt a munkát, ki né­zi meg, hogy mit csinálnak a lakásban? Nem tudták meg­mondani. Államunk óriási összegeket fordít a karbantartásra. Le­hetséges az, hogy amit meg­csináltatnak, annak nincs fe­lelőse? Hogyan számolják el ezt a munkát, amikor az el­végzését nem igazoltatták? —t Vagy majd csak akkor figyel­nek fel erre az országosan egér ügyre, ha már elefánttá nő? F. E.-ué Pécs, Hajnóczi út 27/«. 1X1. 3. Várótermet a gyerekeknek! Ügy érzem, hogy meg kell ragadnom az alkalmat és se­gítséget kell kémem, hogy kis falumban, ha ideiglene­sen is, de legyen autóbusz- váróterem. Hallottam, hogy átalakíta­nak majd erre a célra egy házat, de addig is, mivel hogy tél van és Bodáról a gyerekek Bicsérdre járnak is­kolába, nem mindegy, hogy kint állnaik-e a szabadban vagy meleg 1 helyen várakoz­nak. Jelenleg a kocsmában várnak, de ez nem megoldás. Nekem az a javaslatom, hogy mivel a bodai tanács mint kirendeltség működik heti két nappal, így ott fel­szabadult egy szoba és talán nem menne tönkre a falu é» a tanács szobája, ha regge­lenként beengednék oda a gyerekeket. — Ez a helyiség szemben is van az autóbusz- állomással, illetve a megálló­hellyel. Másik javaslatom, hogy a bodai iskola egyik tanterme az idén felszabadult, jelenleg üresen áll, illetve a tantermi berendezés van benne és a könyvtár, de annak helye megvolt a kultúrházban. — Igaz, ez a helyiség parkettás, de a gyerekek egészsége töb­bet ér, mint a parketta. Te­hát hely volna. Balázs Vince ! Boda Alkalmas autóbusz- pályaudvarnak a Budai vám? A Dunántúli Naplóban ol­vastam, hogy a Budai vámnál autóbusz pályaudvart akarnak kiépíteni. Nem volna-e alkal­masabb helye a gyárvárosi templommal szemben, az I. kerületi tanács mellett lévő üres, elhanyagolt telkén? A Budapest—Kaposvár fe­lé vezető útelágazás így is túl zsúfolt, nem lesz-e nagyon balesetveszélyes a vám kör­nyéke, ha a pályaudvar is odakerül? Vagy ha az emlí­tett telekkel más terve van a Városi Tanácsnak, amíg azt megvalósíthatja, addig is a környék lakosságának bevoná­sával egy kis szépítést kelle­ne végezni, fel kellene töl­teni a vízmosta árkokat, hogy az arra haladó idegenek előtt ne kelljen szégyellni azt a szeméttelepet. Kovács György Fürst Sándor u. 46. Tetteket a gyermek- paradicsomért 1918-ban megbetegedtem és a jakabhegyí levegő adta vissza egészségemet. Kezelő­orvosom ajánlatára a Jakab- hegy tövében fekvő Kővágó- szöllős községben telepedtem le és ennek az erdei levegős helynek köszönhetem a tel­jes gyógyulásomat. Pestről és más városokból jöttek ide üdülni Jakabhegyre és Petőc pusztára az erdész családok­hoz. Tapasztalataim alapján igen előnyös lenne egy gyermek- üdülő, sőt egy gyógyszanató- rium létesítése. Á harmincas években orvosok állapították meg, hogy kitűnő gyógyhely ez a vidék. Hálás köszönet mindazok­nak, akik ezt az ügyet támo­gatják és harcolnak érte. Ozv. Tenlós Istvánná Takarót Vietnamnak! A Szigetvári járási Nőta­nács is felhívta a tsz és a községi nőtanácsok figyelmét a mozgalomra. A kezdemé­nyezés gyors eredményt ho­zott. A rózsafai Kossuth Tsz nőbizottsága és az iskola út­törői február 15-én leadtak két sajátkezűleg kötött taka­rót. A rózsafaiak voltak az elsők, de már több község nőtanácsa és tsz nőbizottsága horgolja, köti a maga egy­két takaróját. Gaják Sándo-mé a Szigetvári járási Nőtanács titkára Űttörőkarnevál Az ófalui iskola nyolcvan tanulója színpompás karne­vált rendezett az elmúlt na­pokban a község művelődési házában. A szülőket és a gye­rekeket a körzeti művelődési otthon igazgatója köszöntötte magyar és német nyelven. A színes forgatagban több jel­mez szimbolizálta a népek ba­rátságát, így a vietnami gyer­mekeknek, kínai pároknak öl­tözött fiatalok. Számosán so- kac, német és magyar ruhá­ba öltözve jelentek meg. fi. jó kedv fokozására kémény­seprők, rokokó-párok szóra­koztatták a vendégsereget. Az ünnepség előkészítésé­ben a szülők is részt vettek. Ök készítették a jelmezeket. Kétszázötven szendvicset sü­töttek és négyszáz perecet, az­tán négy tortát. A bevételt a szülői munkaközösség az is­kolás gyerekeknek ajándékoz­ta. Ebből az összegből a tan­év végén — csoportos kirán­dulást szerveznek az ófalui is­kolások. Major Mátyás igazgató Időjárásjelentés Várható időjárás péntek estig 4 erősen felhős, párás, enyhe idő* többfelé esővel. Élénk, helyen ként erős déli, délnyugati szél. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0—plusz ő, legmaga sabb nappali hőmérséklet fr—18 fok közötL L i 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom