Dunántúli Napló, 1965. július (22. évfolyam, 153-179. szám)

1965-07-01 / 153. szám

6 tiapio 1965. JŰLIUS L 1 A sportolók hősies harca az ár ellen 1 Mohácson emberfeletti küzdelem és hősies harc folyik az immár 90 napja tartó ár ellen. Minden összefogott itt: a szív, az akarat­erő. hogy legyőzzek a félelmetes erejű árvizet. Mohács ezekben a napokban frontváros képét mu­tatja. A lakosság bizalommal segíti az árvíz elleni védekezést. A ve­szély még mindig nem múlt el. Ez szükségessé tette minden ifjú, így a sportolók bevetését is a vé­delem, mentési és kiürítési mun­kaiatokban. A sportolók helyt is állnak a gátakon a mohácsi sza­kasz legveszélyesebb pontjain. Az MTE és a Spartacus spor­tolói gáterősítési, homokzsáktöl­tő. rakodási munkálatokat végez­nek és a mentési, költözködési munkáknál segédkeznek. A hon­védek helytállása szinte példamu­tató. De ott is kitűnnek a spor­tolókból alakult brigádok. így a Mohács alatt dolgozó katonai egységek közül dicséretes mun­kát végeztek a Böki szivattyúte­lepnél Kovács Imre tizedes és sportbrigádja egy veszélyes buz­gár elfogásánál. A bevonulás előtt a civil életben aktív sportolók voltak. Az átázott gátak alatt utat keres magának a víz és ezért több helyen az erős szivárgáso­kat kell megfékezni. A buzgárok helyét, mint keletkezést gyakran a könnyűbúvárok derítik fel a víz alatt. A Beloiannisz Híradástech­nikai Gyárban megalakult köny- nyűbúvár szakosztályba játékból és sportból jelentkeztek fiatal sportolók. Most itt a mohácsi-szi­geti védőgátnál Dunaföldvárhoz közel, a sporttól megerősödve, komoly munkára vállalkozva öl­töztek búvárruhába a Beloiannisz- gyár fiataljai, Bobák Ferenc, Bár­di Miklós és Farkas Ferenc, hogy elzárják az egyik legnagyobb buzgárt. Hősies munkájukat siker koronázta. A helyszínre érkeztek a pécsi könnyűbúvárok is. Nyolcán fel- váltva szállnak le, kutatva a buzgárok útját, majd elhelyezik a fólialepedőket a szivárgó víz útjában. A Mohács alatti szakaszon a kölkedi védőgátat építik. A védő­gát a falu szélén húzódik, a szél­ső Házakon túl, a futballpálya mellett dolgoznak a kotrógépek. Óvári Lajos testnevelő tanár, aki egyben a labdarúgócsapat centere és csapatkapitánya vezetésével élen járnak a kölkedi labdarúgók a munkában, de Homorúd, Uj- mohács sportolói is helytállnak a kiürítési és a tsz segítési mun­kálatokban. A vezetők a sport­körök vagyonát és felszerelését is igyekeztek menteni és bizton­ságba helyezni. A mohácsiak közel 1 millió forintos csónakháza is víz alá került. Ez nemcsak az evezősök­nek volt második otthona, hanem itt székelt a TS, különböző szö­vetségek, játékvezetők és a sak­kozók fellegvára is ez volt. Az árvíz bekövetkeztekor az eve­zősök Verőczi Károly szakosztály- vezetővel az élen mindent meg­tettek a csónakok biztonságba helyezésére és megmentésére, sza­kadatlan munkával a homokzsá­kok tömegével igyekeztek körül­bástyázni az evezősházukat, hogy enyhítsék az árvíz okozta káro­kat. Számos sportpálya került víz alá és vált használhatatlanná. A paprétiek árterületen levő lab­darúgópályáját, amelyet nyáron a strandolok tömege használ já­tékra és focimeccsre, teljesen el­lepte a víz és csak a kapufák teteje látszik ki. Mohács város sportpályája egyelőre megúszta az árvizet Emberger Ferenc szá­zados az árvízvédelemre beosztott helikopter gépével gyakran a sportpályán száll le és fel a vá­ros és a Duna feletti járőrszolgá­lat kapcsán. Az ország minden részéből vannak itt segítőkezek, akik kö­zött igen sok a sportoló és szur­koló. Hován László mérnök pél­dául Miskolcról jött, napszítta ar­ca edzettséget mutat. Hován László itt volt az 1956-os árvíz idején is Mohácson. Kérdésünkre határozottan mondja, hogy most nemcsak a sportban van nagyobb szervezettség, hanem az árvízve­szély elhárításában is. Pazaurek Dezső A kézilabdázóknál, bár a tava­szi idény mérkőzései befejeződtek, a csapatok zöme nem tért pihe­nőre. A nyári hónapokban is lesz játékalkalmuk a pécsi csapa­toknak. A hét középén csütörtökön. Jú­lius elsején kezdődnek meg a Bányász Kupa-mérkőzései. Ezúttal nyolc férfi csapat találkozik egymással, a nők tornájára mind­össze három nevezés érkezett, ezért az idén nyáron csak a fér­fiak vetélkednek a Bányász ser­legéért. A résztvevő nyolc csapat két csoportban körmérkőzést vív egymással, majd utána a csopor­tok első helyezettel döntik el, ki nyeri el a Kupát. Az A-csoport- ban a Dózsa I., a Bányász II., a Pécsszabolcsi Bányász és a Bányász ifjúsági gárdája játszik, a B-csoportban a Bányász I., a Kesztyűgyár, a Dózsa II. és az Ércbányász SC csapatai találkoz­nak. A csütörtöki első forduló műsora így alakul: Pécsszabolcsi Bányász—Bányász ifi 18.30, Ércbá­nyász SC—Kesztyűgyár 19.30, Bá­nyász I.—Dózsa II. 20.00, Bányász II.—Dózsa 20.45. A mérkőzéseket a Bányász pécsújhegyi stadionjá­ban játsszák csütörtök esténként részben villanyvilágítás mellett. A jövő hét végén a Bányász nemzetközi kézilabda tornája mozgatja meg a sportág híveit. A torna mérkőzéseit július 9-én, 10-én este és 11-én, vasárnap dél­előtt játsszák pécsújhegyen. Két jugoszláv csapat, Osijek és Kop- rivnica mellett a magyar bajnok, Bp. Spartacus és a rendező Pécsi Bányász női csapatai mérik össze erejük éti A Bányász utánpótlás gárdája jól vizsgázott az országos ifjúsá­gi seregszemle Kaposváron leját­szott középdöntőjében. A női csa­pat Kaposvár együttesét i7:l. Nagykanizsát 8.7, Csepelt 4:2, a Bp. Spartacust pedig 10:6 arány­ban győzte le, s veretlenül került a torna első helyére, ami azt je­lenti, hogy a csapat résztvesz a július 9-én Nyíregyházán kezdődő országos döntő mérkőzésein. A férficsapat sem vallott szégyent, a második helyet szerezték meg a fiúk, az FTC ellen I6:l5-re, a ZTE ellen 16:16 arányú döntetlent harcoltak ki a Bányász férfi if­júsági kézilabdázók, Csepel együt­tesétől azonban a döntő jelentő­ségű mérkőzésen 16:10 arányban vereséget szenvedtek, s végered­ményben a második hellyel kel­lett megelég edniök. Siker a Mecsek Kapa tájékozódási versenyen Szombat éjszaka és vasárnap délelőtt a Köves-tetői turistaház környékén rendezték meg a Me­csek Kupa országos tájékozódási versenyt. A közel 200, köztük több országos válogatott részvéte­lével lebonyolított versenyen szép pécsi siker született. Ijjász István, a PVSK versenyzője, a felnőtt férfiak I. osztály csoportjában 117,10 perces idejével egyéni baj­nokságot nyert. Ebben a csoport­ban a Budapesti Vörösmarty Gim­názium együttese szerezte meg a csapatbajnoki címet. Férfiak, I. osztály: csapat: 1. Bp. Vörösmarty Gimn. I. 264,27 perc, 2. Bp. Vö­rösmarty Gimn. II. 290,30 p., 3. BEAC 374,54 p., 4. P. Vörös Me­teor 377,44 p. Egyéniben: l. Ijjász (PVSK) 117,10 p., 2. Kempelen (Vörösmarty G.) 131,05 p., ... 10. Borbás (P. Vörös Met.) 164,20 p. II. osztály: Csapat: 1. Aj­ka, 2. Komlói Bányász, 3. P. Érc­bányász. Ifjúsági: 1. Pécsi Gép­ipari Techn., 2. Ajka, 3. Fűzfői MŰM. Nők: 1. Veszprémi Haladás, 2. Fűzfő, 3. Pécsi Orvos eü. Sportolók az árvízkárosultakért A PVSK elnöksége és labda­rúgói legutóbbi értekezletükön úgy határoztak, hogy a július 4-i Mohácsi TE—PVSK MNK-mérkő- zés bevételének rájuk eső részét a mohácsi árvízkárosultak részére ajánlják fel. A labdarúgók egy^ más- és a baráti kör tagjai kö­zött gyűjtést rendeznek, a be­folyt összeget szintén az árvíz okozta károk helyreállításához bo­csátják rendelkezésre. Ezen túl­menően a lehetőségekhez mérten felajánjiák segítségüket — segéd- és szakipari munkák formájában — a megrongálódott csónak- és klubház helyreállítási munkálatai­hoz. E heti totótippjeink Népszab. Népszava Népsport D. Naj 1. Szombathely—MAV-DAC 1 1 1 1 2. Debrecen—Miskolc 1 X 1 X 1 1 3. Jászberény—Egyetértés 1 1 x 2 1 X 2 x 2 4. III. kér. TTVE—Budafok 1 X 1 X 2 x 1 1 5. M. Bányász—Nyíregyháza x 2 x 2 1 X x 1 6. Nagybátony—Eger 1 2 2 1 1 X 2 7. Pénzügyőr—Bp. Előre 1 2 1x2 1 X 2 X 8. Láng—Esztergom 1 1 1 1 9. Izzó—Várpalota 1 x 2 1 X X 10. Ikarus—Szóin. MTE 1 1 X 1 1 11. Martfű—Kecskemét 1 2 x 2 2 x 2 12. Veszprém—KISTEXT 1 1 1 I 13. Győri Dózsa—Zalai TE 1 1x2 1 X 1 X 14. Z. Dózsa—Pápa I 1 1 X 2 2 x A Pécs—Eszék városok kBzStti tornásztalálkoző a pécsiek fölé­nyes győzelmével végződött.- A lányok egyéni versenyé1-»!' nem kis meglepetésre Karácsonyi szerezte meg a pécsieknek • első helyet. A tehetséges fiatal BTC-tornásznöt talajgyakorlat közben örökítette meg fotóriporterünk. Tamásy országos vidéki teniszbajnokságot nyert Az országos vidéki teniszbaj­nokságok versenyeinek színhelye ez évben Szombathely volt. Há­rom és fél napon keresztül vetél­kedtek a szombathelyi városligeti sporttelep mintaszerűen előkészí­tett pályáin a legjobb vidéki te­niszezők. A versenyen a PEAC női és a Spartacus férfi játékosai is elin­dultak. A pécsiek közül Tamásy Lia és Holota Ildikó szerepelt eredményesen. A többiek előbb vagy utóbb még a helyezést je­lentő összecsapások előtt elvérez­tek. Különösen Tamásy Lia tett ki magáért, régi napjaira emlé­keztetőén, nagyszerűen játszott. A női párosban a szentesi Jószai- val országos vidéki bajnokságot nyert. A döntőben a diósgyőri Katona, Lipták kettős ellen a pécsi—szentesi páros 6:1, 6:2 arányban győzött. A harmadik helyet a női párosban Holota (PEAC), Molnár (Győri Vasas ETO) szerezte meg. Holotáék a döntőbejutásért lejátszott mérkő­zésen az elődöntőben a Tamásy— Jószai kettőstől szenvedtek vere­séget. A női egyesben egyik győ­zelmet a másik után aratta Ta­másy, az elődöntőben a később második helyen végzett Szabótól maradt alul 2:6 6:3, 6:i arányban, és a harmadik helyet szerezte meg. Tamásy a vegyespárosban is helyre jutott. A szombathelyi Mayerral indult, a döntőbe vere- kedte magát a pécsi és szombat- helyi teniszező. Ott azonban a Szabados (Győri ETO) és a Jó­szai (Szentes) kettőstől 6:0 6:2 arányban vereséget szenvedtek és így végeredményben a vegyespá­rosban a második helyen kötöt­tek ki: BEVERŐ, epeda­rugos ágybetét, modern garnitúra (6 db 3 9 5 0 Ft-tói) RÉSZLETRE 1»! VAJTA kárpitos, Pécs, Déryné utca 11. szám. Telefon: 3 6 - 7 5. Mindennemű nikkelezést krómozást vállalunk. PÉCSI VASAS KTSZ — Zsol- nay utca 15. sz. Költözködést, bútor és zongora szállítását sakszerüen vállalom. Schreer Tibor, Alkot­mány u. 31. Telefon: 42-90._________________ Táskarádió eladó. Pécs •Szigeti út 64. Értesítjük a la. kossá got, hogy! 30 cm-en felüli! hosszúságú hajat 3—5 Ft/dkg ér­tékben VÁSÁROLUNK. Pécsi Fodrász­ipari Vállalat —| Pécs. Rákóczi út 66. Különbejáratű bútoro­zott szuterónlakás há­zaspárnak kiadó. Tá-ni- csics Mihály u. 6. Sáfrán szobafestő és mázoló Pécs, Kos­suth utca 57. újból megkezdi ipara gya­korlását Július 1-től. Vállal soronkívül hely­ben és vidéken. Gyód községben lévő 2 szoba, konyhás há­zamat eladom. Ára: 20 000 Ft. Érdeklődni: Pécs, Szt. Imre a. 4. sz. de 8—12-ig. Gyermektelen házas­párnak vagy két dol­gozó nőnek szép búto­rozott szoba kiadó. — Kassa utca 26. __ Kezdőnek alkalmas pianínó eladó. Szeré-j rényi, Jókai u. 35. C| B. ép. III. e. __ E ladó 500 kg tiedes-| mérleg súlyokkal 800 Ft-ért. Tetőspándll ol­csón, furnérprés. — Tóth, Sallai u. 39. Mindszent u. 20. számú ház beköltözhetően el-1 adó. Szoba fürdőszobás Kór ház téri lakásom el-1 cserélném nagyobbra a II. kerületben. ,,Költ-| ségtérítés” jeligére a: Jókai utcai hirdetőbe. Fő a bizalom! Előleg nélkül azonnal szállí­tok ablakredőinyt. Re­dőnyszekrény nélkülit,! valamint redőnyszekré! nyest 10 százalékkal, leszállított áron 8 ha­vi részletfizetésre. — Todenbier, Rákóczi út 38._________________ 3 00—500 négyszögöl gyümölcsöst kis épü­lettel vennék. Busz­megállóhoz közel. — Ajánlatokat „Készpém ben azonnal fizetek’ jeligére a Jókai ut- cai hirdetőbe kérek. Elcserélném földszintes kétszoba konyha élés- kamrás lakásomat 1 Vz szoba összkomfortosért — Bartók Béla u. 49. Autó­kárpit és belső kocsltisztltás TEMPO KSZ Pécs, Tettye u. 15. Megnyílt a kibővített és korszerűsített Bem utcai szö­vetkezeti 2. sz. IFI FODRÄSZ­ÜZLET. Nyitva: hétköznap 6— 22 óráig, vasárnap 7— 12 óráig. Bábosban autóbusz­megállónál 210—801 négyszögöles, házhely­nek alkalmas szőlő, gyümölcsösök, egyi­ken pincével 23—65 ezer forintért eladó. Érdeklődni Jókai utca 4. I. 4. — Telefon: 19—72.________________I Beköltözhető központ-1 ban, háromszobás összkomfortos örök­lakás eladó. Tele­fon: 27-34. 8 db-bői álló gamitű-1 ra 7 300 Ft-ért 2 sze­mélyes rökamié 2 fo- J tel, 4 szék, franciaágy1 fizetési könnyítéssel. Heverő, sezlon 700 Ft-j tói kapható Zsolnay u. 39. kárpitosnál. Szép hálószobabűtor,] h ároma j tós szekrény,1 konyhabútor, rökamié, sezlon eladó. Alkot-, mány u. 7. Bútorüz-i let. I Kozármisleny Kossuth' Lajos u. 33. számú ház két szoba konyhás; 25 000-ért eladó. Kisebb üres albérleti I szoba évi fizetéssel ki-| I adó. Dózsa György u.' 60. Rigodertető. Konyhaberendezés, há-j ! lószoba, kombinált­j szekrény rekamié, fo- j | telek, garnitúrák, sez-| Ion, heverő hármas-( I szekrény eladó. Mól- [ i nár Felsővámház u. 2.' FIGYELEM! Építővállalatok, építkezők 1 bánya­kavicsot elad vagontétel ben is a dun-a- varsányi Petőfi Mtsz. Telefon: Dunavarsány 6. Budapesttől 27 km., 51-es ba­jai műút mel­lett. . Költözködést zongori! és páncélszekrény szál lítását vállalom. Schreer László Üjme-| csekalja Hajnóczi u.1 31. szám. Tel.: 60-40 közp. 5-57 mellék. __ H asznált férfiruhát, ci vilt és tisztít esőkö­penyt, vattakabátot, gumicsizmát, lábbelit stb. veszek Hetényi a Jelmezkölcsönzővel szemben Rákóczi u. 55. Garzonlakást vennék Pécsett, bárhol. „El­intézem” jeligére Sál-; lai u. Hirdetőbe.__ E ladó 6 éves tehén, 10—12 napon belül bor jazik. Helesfa 32. szJ Háromtagú család, háztartásába, főzni tudó nőt alkalmazna. Perhács Lászlóné, Ba- ranyajenő, Béke u. 14. ^ Pézsma némakacsa-to-; jás eladó. Vasas II. Müller Ferenc, Bethlen Gábor u." 31. BABA­KLINIKA baba-? mackójavítás, pótlások, babaruhák, frizurák, stb. Tempó Ksz. Pécs. Bajcsy Zsilinszűcy U. 5. Különbejáratű utcai bútorozott szobát ki­adnék fürdőszoba hasz nálattal 2 egyetemi v. főiskolai hallgató részé re Székesegyház felett Bartók B. u. 26. sz. alatt. Érdeklődni hét­köznapokon 7—8 óra között, vasárnap egész napom át. Pellérdi szőlőhegyen 400 négyszögöl gyümöl esős eladó. Érdeklőd­ni Pellérd, Petőfi Sán dór u. 36. Beköltözhető családi ház eladó Komló, Dá- vidföldi iskolánál Zen gő u. 5. Azonnal beköltözhető családi ház háromszo ba, konyha 400 négy­szögöl kert, gyümöl­csössel eladó. Magyar- egregy Rákóczi u. 85. sz. Balatonfenyvesen köz­pontban két szoba nya Talárnak kiadó. Kapós-; vár, Sétatér utca 15. HALÁLOZÁS NYIRGES JÖZSEFNÉ — (volt SCHMIEDERNÉ) — el­hunyt. Temetése július 3- án, szombaton fél 1 óra­kor lesz a központi teme­tőben. Gyászoló férje, gyer­mekei, unokái. köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszö­netét mindazoknak, akik szeretett halottunk, AN­TAL ALBERTNÉ temeté­sén részvétük nyilvánításá­val, valamint megjelené­sükkel fájdalmunkban osz­toztak. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mind­azoknak. akik szeretett ha­lottunk borbas József temetésén megjelentek, vi­rágok küldésével fájdal­munkat enyhíteni igyekez­tek. Külön köszönetét mon­dunk volt munkatársainak, szomszédoknak és ismerő­söknek. A gyászoló család. Ezúton mondunk köszö­netét az I. számú Sebé­szeti Klinika orvosainak, ápolónőinek, akik drága jó férjem, SZIJJ ISTVÁN szenvedéseit enyhítették. — Köszönetét mondunk szak­társainak, a KIOSZ megyei, pécsi, járási csoportjának, a Birkózó Szövetségnek, a ház lakóinak, ismerősök­nek, barátoknak, akik virá­gok és koszorúk küldésé­vel fájdalmunkat enyhítet­ték. A gyászoló család. Kamraállvanyt (ste- lázsit) Mekalor olaj-- kályhát veszek. Sallai u. 48. Hálóbútorok, konyha­bútorok, ágybetétek, rekamiék, garnitúrák, ágynemütartó, sodro­nyok, matracok, kom- bináltszekrény, príma bútorok Soóky bútor­üzletében olcsón vásá­rolhatók. Zsolnay u. 1. írj állapotban lévő mo dern csehszlovák 049- es garnitúra eladó.1 Pécs, újmecsekalja 50 ép. II. em. 22. Érdek-! 16'dni minden nap du.l 15 órától. I 3 szobás családi vagy öröklakást vennék bel városban „180 ezer kp” jeligére Sallai u. Hirdetőbe. Zongora, rövid, már­kás, bérbeadó 5 után-. Heim Pál u. 2. II. 5. Székely. 1 Boldog otthont nyúj­tanék teljes ellátással, élete végéig, egy olyan férfinak vagy nő nek, aki meleg otthon ra, szeretetre és meg­értésre vágyik, 50 000 forint kp-ért. „Bol­dog otthon” jeligére Sallai u. Hirdetőbe. Eladó 362 négyszögöl szép fiatal szőlő, leg-j szebb helyen, házhely­nek is alkalmas, Ér-! deklődni lehet ijrög, I Kócsag u. 25. _____ I A jándékba adom Nap utca 25, emeletes há­zat, aki a mellette lévő házhelyet megveszi. Dupla rekamié^ új- szerű állapotban eladó.! Tábor u. 16. felső, csengő. 1 Figyelem! Tangóhar­monika 80-as piros Weltmeister 5 + 3 vál­tós új állapotban el­adó. Irányi Dániel tér 1. Schneider. Elcserélném 2 szoba konyha éléskamra ut­cai — PIK-házban lé­vő lakásomat 1 y2 szó bás, vagy 2 í házfelügyelőire, lehet újmecsekalja! is. Ér­deklődni egész nap. Marx u. 5. sz. 2. ajtó. Lakásf eloszlatásból el-i 16 Wattos gitár erősítő adó angol börgarni- eladó. Harkányban szó túra: két klubíotel, 1 bák nyaralásra kiadok heverő, darabonként is űjváriné, Pécs, Rá- Továbbá: képek, fest-j kóczi út 28. I. 3. vitrin, ingaóra, befót- Nagy gyakorlattal gép­ies üvegek, porcelánfé-- írni tudó adminisztrá- lék, virágok, üvegáruk tor azonnal elheiyez- nippek, edényfélék, írói kedne „Jó munkaerő” aszta! Hennel Béla ' jeligére Sallai u. Hir- Szabadság ut 18. | detőbe. Jó karban lévő kony­haszekrényt (130 cm nem hosszabb) vennék sürgősen „Modern” jel igére Sallai u. Hirde­tőbe. 8 db bika 3.5—4 má­zsáig, 1 tehén, 3 hetes borjúval eladó. Pogány község, Kossuth u. 23. Jawa 0,5 Csepel 125 motorkerékpár 42 V-os fúrógép eladó. Sallai u. 46. Női alsó és felső ruha­nemű, női cipők, reti- külök, nyári és télika­bátok, esőkabát stb. olcsón eladó. Rácváros 54. Pannónia kifogástalan állapotban olcsón el­adó. Érdeklődni Rá­kóczi u. 56. portán. m Ma délután kezdődnek a kézilabda Bányász Kupa mérkőzései Nemzetközi tornára készülődnek Pécsújhegyen

Next

/
Oldalképek
Tartalom