Dunántúli Napló, 1965. július (22. évfolyam, 153-179. szám)

1965-07-22 / 171. szám

6 napló 1965. JÜLItJS 22. Megkezdődtek a megyei úszó CSB versenyei Megkezdődtek a megyei I. osz­tályú úszó-csapatbajnokságok ver­senyei. Az első viadal Siklóson volt. ahol Máza-Szászv?ár, Komló, Szigetvár és Siklós úszói verse­nyeztek. A pontversenyt a jól fel­készült hazaiak nyerték, Komló előtt. A viadalon nem kevesebb, mint 123 falusi úszó állt rajthoz. Az egyes számok győztesei: 50 m női gyors: 1. Zeleni Teréz (Sziget­vár) 39.4. 100 m férfi gyors: 1. Vucsing Károly (Komló) 1:11,3. UH) m női mell: 1. Kálmán Katalin (Siklós) 1:47,3. 50 m újonc fiú gyors: 1. Molnár László (Komló) 34.fi. 100 m férfi mell: 1. Göcsei János (Komló) 1:32,2. 50 m újonc fiú mell: 1 .Horváth István (Kom­ló) 44.4 . 50 m férfi pillangó: 1. Göcsei J&nos (Komló) 35,8. 5o m újonc leány mell: 1. Kálmán Ka­talin (Siklós) 46,7. 100 m férfi hát: 1. Kollányi László (Szigetvár) 1:28,0. 4x50 m női mell váltó: 1. Siklós, 2. Szigetvár, 3. Szászvár. 4x50 m férfi vegyes váltó: 1. Kom­ló, 2. Szigetvár, 3. Siklós. Szentlőrincen a megyei n. osz­tályú úszó-csapatbajnokság első fordulójának versenyén 6 község 74 versenyzője mérte össze ere­jét. Több mint 500 néző izgulta végig az úszók küzdelmét. A pont­versenyt Szentlőrinc nyerte 134 ponttal, a második helyet Villány szerezte meg 123 ponttal. A viadal második fordulójának versenyét augusztus elsején Pécsváradon tartják. Imperiál utóda? A világhírű Imperiál után most egy új magyar sztár nevét tanul­gatják a sportfogadók Európa- szerte, a reflektorfény a magyar telivértenyésztés ut*fcn most a ha­zai ügetőtenyésztésre irányul. A rádiházi ménes által nevelt öt­eves mén — ügetőtenyésztésünk büszkesége — neve Kabala, mely nagy meglepetésre az egyik főesélyessel, az osztrák Qu, As tu Dit-el — hajtotta: J. Frömming — holtversenyben nyerte a június 27-én Bécsben megrendezett Preis tfer Stast Wien nagy versenyét. S megosztva nyerték el a kiírt 75 ezer schilling összdíjat. Az izgalmakkal tarkított verse­nyen Kabalát a nagy magyar ido­már, négyszeres sampionunk, Konta Dezső hajtotta. Az ő érde­me is, hogy Kabala, ez a kiváló képességű ló ezzel a teljesítmény­nyel minden idők legjobb magyar ügetőjévé vált. Az öt éves mén 1 perc 19,3 másodperces kilométe­renkénti sebességgel ügetett, s ez­zel megjavította a szintén magyar tenyésztésű Elly 1933-ban ugyan­csak Bécsben futott i perc 19,6 másodperces rekordját. Kabala, ez a negyedik évben idomításban lévő mén eddig Bécs­ben, Badenben, Berlinben és ide­haza 39 versenyben indult, ebből 22-őt megnyert és 11-szer ért el helyezést. Nyereménye ezideig 412 ezer forint, 73 100 schilling és 2000 DM nemzetközi klasszisú ügetőinek az apja a francia te­nyésztésű Üli, anyja a kitűnő Babona, mely élvonalbeli ver­senyló volt, s Kabalán kívül még két igen jó ivadékot adott. Ugetőtenyésztésünk utánpótlását három ügető ménesben elhelye­zett 180, genetikailag igen nagy mértéket képviselő anyakanca biztosítja. Teljesítmény-átlaguk 1 perc 28,4 másodperc. Az ez év ta­vaszán hozzájuk beosztott törzs­mének teljesítménye 1 perc 18,7 másodperc. Közülük az Ameriká­ból vásárolt Elton Hanover ideje 1 perc 14,9 másodperc kilométe­renként, a francia tenyésztésű Henribote 1 perc 17,6-os teljesít­ménye is kiemelkedő. Mindez szép reményekre enged következ­tetni a magyar ügető-sport jövő­jéről. Kézilabda megyebajnokság Férfiak Nyugati csoport 1. PEAC 15 13 1 1 2. Tanárképző 14 13 — 1 3. Pécssz. B. 13 9 — 4 4. Poroelángy. 13 8 1 4 5. Cs.-töttös 14 6 1 7 6. Szenlőrinc 13 6 — 7 7. M.-nádasd 14 5 1 8 8. Szigetvár 15 4 — 11 9. Sellye 13 3 — 10 10. Királyegyh. 14---14 K eleti csoport P. Bány. n. 14 12 1 P. Dózsa n. 13 12 — Siklósi Kgy. 14 9 — 10. P. Keszty. M. Farost Vasas n. B. Márok Bólyi MED. Nagyh. Ép. Beremend 13 8 — 11 7 1 14 7 — 13 4 — 14 4 — 10 14 3 — 11 14------14 3 86:222 27 342:152 26 247:102 18 239:206 17 236:252 13 268:291 12 195:216 11 196:253 8 116:259 6 123:305 — 353:188 25 320:187 24 264:203 18 318:261 16 194:151 15 234:251 14 198:236 8 194:256 8 257:339 6 145:405 — DUNÁNTÚLI NAPLÓ az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztő: Vasvári Ferenc Szerkesztőség: Pécs, Hunyadi János út U. Telefon: 15-32, 15-33, 21-60, 26-22, 60-11. — Belpolitikai rovat: 31-6». Kiadja: a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kladő: Braun Károly. Kiadóhivatal: Pécs, Hunyadi út 11. Telefon: 15-32, 15-33, 21-60, 26-22, 60-11. Pécsi Szikra Nyomda, Pécs, Munkácsy Mihály utca 10. szám. Felelős vezető: Melles Rezső. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 hónapra 12.— Ft. — Indexszám: 25 054. Látogatás a Nagy Lajos Gimnázium és az Egyetem uszodájában uszoda pénztárosa és gondnoka egyszemélyben: — Kár, hogy későn kaptuk meg az illetékesektől az uszodát, elég­gé elkéstünk a megnyitásával. Az uszodát az egyetemi gazdasági igazgatóság az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete és nem utolsó sorban a testnevelési és sportszövetségek támogatásával nyitottuk meg, mindenki szívesen segített. Persze, van még tennivaló. Gon- dozottabbá, otthonosabbá kíván­ják tenni a PEAC sportolói az uszoda környékét, de a legnehe­zebb problémát már sikeresen megoldották, megnyitották az uszodát, fürdési lehetőséget biz­tosítottak a nyugati városrész dolgozóinak, fiataljainak, és ezén csak dicséretet érdemelnek. — hi — Az atlétika népszerűsítéséért Az atlétika nem tartozik a legnépszerűbö sportágak közé. Alig van közönsége az atléták versenyének, kevesen kiván­csiak a sportág eseményeire. A megyék közötti Béke Kupa­viadal első fordulójának verse­nyét a sportág népszerűsítése érdekében a Pécsi Dózsa— Komlói Bányász labdarúgó Nyári Kupa-mérkőzés előtt rendezték Sikeres volt a kez- demenyezés. réqen voltak Pé­csett olyan sokan atlétikai versenyen, mint most vasár­nap. A közönséq azonban, mely jórészt a labdarugó- szurkolókból verbuválódott, joggal elégedetlenkedett. A verseny nem tudta lekötni a nézőket. a versenyprogram összeállítása nem a legjobban sikerült. Az elkövetkezendő hetekben több érdekes atléti kai viadal színhelye lesz Pécs. Gondolunk itt az országos vi­déki egyéni bajnokságokra. a Baranya—Eszék nemzetközi ta­lálkozóra. A versenyek rende­zőinek, az atlétikai szövetség vezetőinek gondolniok kell a . nézőkre is. amikor a verseny- ' programot összeállítják. A né­zőket elsősorban a látványos, érdekes és főleg színvonalas versenyek érdeklik, nem be­szélve arról, hogy ezek szol­gálják a sportág népszerűsíté­sét is. A város szívében, a Nagy Lajos Gimnázium udvarán sportuszoda nyílt. Bizonyára sokan keresik majd fel a nyári kánikulában az uszoda friss vízét. Foto: Szokolai Végre megnyílt a Nagy Lajos Gimnázium udvarán a sportuszo­da. Csethe István testnevelőtanár, úszómester elégedetten mutatja a medence csillogó vizét, az ízléses kabinsort és az öltözőhelyisége­ket. — Vétkes könnyelműség lett volna kihasználatlanul hagyni ezt a remek lehetőséget, egy-két lé­pés és a városi és a megyei hi­vatalok. a város központjában le­vő vállalatok dolgozói, és a nyá­ri szünidőt élvező diákok a nap bármelyik órájában felfrissülést és felüdülést nyerhetnek. És ez valóban így van. Az uszo­dát a Nagy Lajos Gimnázium Széchenyi téri főbejárata felől, az iskola portáján keresztül keres­hetik fel a 14 éven felüliek és az úszni tudók. — Az uszoda mély vize miatt, van olyan rész. ahol 340 centimé­ter a mélysége. elővigyázatossági okokból határoztuk el. hogy csak az úszni tudók és a 14 éven felü­liek részére nyitjuk meg az uszo­da kapuit — magyarázta Rózsa­hegyi Mátyás, a Városi Testne­velési és Sportszövetség elnöke, aki fáradságot nem kímélve dol­gozott az uszoda megnyitásán. Az uszoda kellemes, 22 fokos vizében alföldi kiránduló diákok élvezik a nyarat. A pécsiek még nem fedezték fel a 33 és egyhar- mad méteres nyolc rajtköves uszodát, de ha híre megy a ki­tűnő víznek, a remek lehetőség­nek, lesz látogatója bőven. A Szigeti országúton levő egye­temi uszoda is megnyílt, a volt Dózsa-laktanya udvarán, az új egyetemi építkezések tőszomszéd­ságában. A Kürt utcában az uszo­da bejáratánál tábla fogadja a látogatót: Egyetemi uszoda, nyitva reggel 8-tól este 7 óráig. A uszoda a PEAC kezelésében nyílt meg. A medence mögött modem erkélyes új épület, a most épülő egyetemi városrész központi kony­hája nagyszerű hátteret biztosít. A medencében vidáman fürdőző gyermekek, a medence partján napozók. Hátrább a lábteniszező­ket csitítja Tóth Laci bácsi, az úszómester. Hamisíthatatlan uszo­dai hangulat. Csernus Tamás, az Szabó László meggyógyul Május végén Szabó László a PVSK volt kiváló labdarúgója, a Vasas I. Bányász edzője súlyos állapotban kórházba került. A vá­rosi labdarúgó közvélemény mély megdöbbenéssel fogadta a tra­gikus hírt. Szerencsére a hír túlzott volt. Szabó Lászlót nem agyvérzés ér­te, hanem agyér pattanás követ­kezett be nála, állapota súlyos, de nem válságos. Az idegklinika orvosai napokig vizsgálták, majd agyvíz vizsgálat kiderítette, hogy nincs szükség műtétre, az egész­séges fizikumú, a gondos kezefés és ápolás, nem utolsósorban a beteg nagy gyógyulni akarása meghozta a kívánt eredményt, a vérömleny lassan kezdett felszí­vódni. Háromhetes kórházi keze­lés után Szabó László hazatérhe­tett családja körébe és otthonában gyógyulhat tovább. Szabó László állapota igen szé­pen javul, két hete az ágyat is elhagyta, fentjár, sőt, kisebb sé­tákat is tehet. Vancsik László, a E heti totótippjeink 1. Komló—MTK 2. Csepel—Pécs 3. Szállítók—Egyetértés 4. III. kér.—Jászberény 5. Bp. Spartacus—Budafok 6. Nyíregyháza—Eger 7. B. Bányász—M. Bányász 8. Nagybátony—Sz. MÁV 9. Pénzügyőr—Esztergom 10. Izzó—Bp. Előre 1L Várpalota—Láng 12. Ikarus—Autóbusz 13. SZMTE—Kecskemét 14. Z. Dózsa—Győri Dózsa Népszab. Népszava Népsport D. Napló x 2 1 2 x 1 2 1 X 1 X 1 1 X x 2 1 1 2 x 1 X 2 I x 1 1 1 2 1 X 1x2 1 X 2 1 1 2 1 X X 1 1 X 1 1 X 1 1 X 1 2 X 1 1x2 1 1 1 2 1 2 X 1 X 1 1x2 1 1 1 I 1 X x 2 1 1 X x 1 2 2 1 1 X 1X2 2 x Vasas I. Bányász intézője és Bakó László, a csapat balszélsője akár­csak többi játékostársai rendsze­res látogatói a Szabó lakájnak. A beteg már egészen jól érzi ma­gát, de orvosai tanácsait, utasí­tásait szigorúan betartva, igyek­szik siettetni a gyógyulást. — Közel húsz napig feküdtem a kórházban, — mondja —, most házikezelés adatt állok. Nagyon jól esett az a sok érdeklődés, amely személyemnek szólt és szól. Külön ki kell hangsúlyoz- ríbm a régi játékostársak meleg baráti látogatásait, a Vasas I. Bá­nyász vezetőinek és játékosainak őszinte aggodalmát és biztatását: Nincs olyan nap, hogy valaki ne ) keresne fel, ez nagyon jól esik és bizonyára hozzásegít a mielőb­bi teljes gyógyuláshoz. Azt hisszük, az egész pécsi labdarúgó sportközvélemény kí­vánságát tolmácsoljuk, amikor minél előbbi teljes gyógyulást kí­vánunk Szabó Lászlónak. INNEN—ONN AN A szigetvári járásban ebben az évben először rendezték meg a rendszeres bajnokságot, 9 női és 7 férficsapat vesz részt a mérkő­zéseken. A legnagyobb problémát a csapatoknak az utazás okozza. Nem egy olyan jól működő sport­köre van a járásnak, mint Dencs- háza, Hóból, Somogyapáti, Nagy- dobsza, melyeknek három csapa­tuk is részt vesz a rendszeres bajnokságban. A női csapatoknál a Szigetvári Kinizsi szerezte meg a tavaszi elsőséget, mig a férfi együtteseknél a kétújfalusiak vé­geztek az élen. A Komlói Bányász labdarúgó szakosztályának vezetői szorosabb kapcsolatot kívánnak teremteni a csapat szurkolóival, a pártoló ta­gokkal. Július 25-én, vasárnap dél­előtt fél 10 órakor a városi ta­nács nagytermében a sportkör el­nöksége és a labdarúgó szakosz­tály vezetősége, szurkológyűlést tart, a csapat felkészüléséről, őszi terveiről Szőcs János edző tart tájékoztatást az érdeklődőknek. Hamarosan megkezdődnek a röplabda Népköztársasági Kupa küzdelmei. Augusztus elsején látsz szák az első mérkőzéseket, a Pé­csi EAC női csapata, mely az NB II-ben a tavaszi idény után az első helyen áll, Cikón szerepel, a Pécsi Dózsa női együttese Pécsett a Divatcipővel, a Pénzügyőr férfi­együttese ugyancsak aécsertt Du­naújváros csapatával küzd a to­vábbjutásért. A kettős találkozót az Egyetemi tornacsarnok mellett most félépült két új süllyesztett röplabda-pályán játsszák. •Se Ebben az évben is megrendezik a kézilabda Balaton Kupa mérkő­zéseket. Több pécsi csapat vesz részt az érdekesnek ígérkező ta­lálkozókon. A mérkőzéseket most is Balatonbogláron játsszák, a torna küzdelmei a hét végén, pénteken indulnak, a Pécsi Bá­nyász, a Vörös Meteor és a Pécsi Építők női csapatai mellett a Pé­csi Bányász, a Pécsszabolcsi Bá­nyász és a Mohácsi Faroslemez­gyár férfiegyüttesei utaznak el a torna mérkőzéseire. HEVERŐ, epeda­rugos ágybetét, modern garnitúra <5 db 3 9 5 0 Ft-tól) RtsZLÜTRE 1«! VÁJT A kárpitos, Pécs, Déryné utca 11. szám. Telefon: 3 6 - 7 5. Fotelek eladók. Szá­lai, Toldi u. 5. tel.: 52-48. Két komoly dolgozó személy részére búto­rozott szoba,, kiadó. Sál lai u. 4. emelet, hátul 3-as ajtó. Ugyanott sok évi gyakorlattal mainiikürözést vállal Horváth Katalin. Tiisifa eladó. Gelsler Eta u. 6. házfelügyelő­nél. Vennék Opel Kadett v. Opel Olympia motort, Ajánlatot Sallai u. Hir detőbe „Block” Jeligé­re kérek. Magnó német, 2 se-| bességű, kitűnő álla­potban, jutányosán el­adó. Érdeklődni 18 órá tói, Megyeid _út_31. L eíró« összeadógépem bérbe adnám ,,200” jel igére Pécs Sallai utcai Hirdetőbe. Használt férfiruhát, gumicsizmát, esőkö- pemyt, bakancsot, féfl félcipőt, vattaöltőnyt, fekete és szürke télika bátot, bőrcsizmát, bún da télikabátot veszek. Koltai, Nagyílóriáa u. 4. Elcsírs’ném belvárosi nagyméretű szobá­kon; ha. éléskamrás la­kás 'm, bárhová. —. „Gvors csere” jeligé­re Sallai u. hirdető-: be. Nagv belvárosi össz­komfortos lakásomat' elcserélném két db lj szoba konyhás lakásra „Csere” jeligére Sal­lai u. Hirdetőbe. Beköltözhető 3 szobás | családi ház gazdasági és mellékhelyiségekkel 800 négyszögöl kerttel sürgősen eladó. Tu-j rony 43. _ Komió. Dávidföíd, Szé; kely Bertalan u. 74. számú ház. Lakáscse­rével sürgősen eladó. • Érdeklődni délután 3 órától._ O lcsón eladó Petőfi u. 17 sz. kertes ház be-j költözhető 1 szoba konyha mellékhelyiség cél, azonnal. I Telekáron belvárosban kétszer két szobás ház eladó egy szobás lakás cserével garázslehető­séggel beköltözhetően. Telefon 15-50 33 mell. Elcserélném nagy ház- felügyelői lakásom ki­sebbért Felsőmalom u. Kétszintes társasház­hoz társat keresek. Ér deklődni Czinka Panna u. 6. 15 órától. Jó álapotban lévő kom bin ált szekrény és egy mohácsi garnitúra zöld huzattal egy magykép- ernyős Duna Orion tv eladó. Körösi Cso­rna Sándor u. 10/b. fszt. 4. 370 négyszögöl jófek­vésű telek eladó (ház­helynek is megfelel) a Székely Bertalan úton. Érdeklődni lehet özv. Balogh Gyulánénál Pécs, Alkotmány u. 60. Kút­ásás tisztítás, kar­bantartás stb. TEMPO FSZ, j PÉCS, I SALLAI 0, 9. Telefon: 28-4L I Elcserélném földszinti, két szoba, konyha, I éléskamrás lakásomat 1 Va szoba összkomfor­tosért. Bartók Béla u.j 49. ________________ 5 09 ami Ztadapp sze-i mély oldalkocsíval ki-, tűnő állapotban igé­nyesnek eladó, vagy 250 cm3 Simsonért el­cserélhető. Ajánlatokat „Zündapp” jeligére Sallai u. Hirdetőbe. _ Felsővámház u 23-ban házrész eladó. Szoba konyha beköltözhető. OTP átvehető.______ Balatonon, közel a víz hez háromágyas szo­bát bérelnék augusztus 10—25-ig. Ár- és hely megjelölésével „Egye­dülálló” jeligére Sallai u. Hirdetőbe._______ Já wa Ideál eladó. Sál­lal u. 46.___________ Mártonján 1 szoba konyhás ház azonnal beköltözhetően eladó, j megegyezés szerint. Ér ( deklődni vasárnap He I gedüs Mihály u. 7. sz. alatt.____________| P ríma fiatal termő szőlő, új épülettel 530 négyszögöl Patacson el adó. Cím: Erreth La- j jós u. 4. Hősök terén lévő la­kásomat elcserélném Pécsett lakó bányász- szál. „Bányászlakás” jeligére Sallai u. Hir­detőbe. Egy ebédlőasztal, 4 db! kárpitozott szék, nyolc ágú csillár és egy ze- | neszekrémy lemezekkel1 igényesnek eladó. Al- j kotmámy u. 30. du. 4 után. S szoba összkomfortos lakásom elcserélném kétszer 1 szoba kony- hásra, budai részen, Ady Endre u. 22. Közgazdászt vállalati belső ellenőri munka­körbe felveszünk. Egyetemi végzettség, v. legalább iparszaki mér legképes oklevél és er­kölcsi bizonyítvány szükséges. Lakásigényt kielégítünk. írásbeli je lentkezés Bakonyi Ba­uxitbánya Ralimba Személyzeti osztály. Egyedülálló, diplomás özvegye magánrendel-, kezésü házban beköl- tözhető lakást keres. „12 000” jeligére Sal­Csinos gyermek sport­kocsit vennék „Sport­kocsi” jeligére Sallai u. Hirdetőbe.________ Nikkeleid szakmára! ipari tanulót felveszek Déryné u. 47. _______ É pítkezésből megma-1 radt parketta eladó. I Pécs II. Kalinto út; 11. X 1 Elcserélném egy szo­bámat hasonlóra. „Bel város” jeligére Sallai u. Hirdetőbe. Elköltözés miatt sür­gősen eladó, egy négy éves fejőstehén. Szent- lőrtnc, Rákóczi út 3.. Kendőkészítő. Mosó,: nylon, szövet, selyem,} háromsarkos kendők j kaphatók. Szabadsági ut 7. 1 Nagy gyakorlattal ren­delkező gyors- és gép­írónő adminisztráció ­bam jártas, többéves titkárnői gyakorlattal állást keres. Ajánlato­kat a Sallai u. Hirde­tőbe „Simon” jeligére kérek.___________ K érem azt a hölgyet, aki 10-én a Kórház téri fodrászüzletben or kánomat elcserélte, a fodrászüzletbe szíves-1 kedjék visszahozni. I Hálószoba, konyhabe­rendezés, kombin ált- szekrény, rekamié, fo­telok, garnitúrák, sez- lon, h ármasiszekrémy, i rekamiék, fotelok, gar- ndúrák, sezlon, hár-| masszekrény eladó. — i Molnár, Felső-Vámház u. 2. 1 vagy 2 szoba össz-1 komfortos földszintes főbérleti lakást kere-' sek. Dr. Eberhardt Károly, Sárszentlőrinc S iklóson ~ kettőszobás,' összkomfortos, új ház eladó. Gyfidi u. 4. __I F érfiruhát, civilt és katonait, vattakabátot, lábbelit, gumicsizmát, stb.-t veszek. Hetényi — Rákóczi út 55. A Jelmezkölcsöneővel szemben. lai u. Hirdetőbe. Elcserélném újonnan renovált PIK szoba konyha éléskamrás fö- bérleti lakásom ha­sonlóra. Dómján, — Pécs, II. kér., Sörház u. 4., emeleten. Megbízható dolgozó nő albérletet keres, házi­munka fejében. Érdek lődni Sallai u. • 24. ház Jelügyelőnél. Harkányban víkendház eladó. Érdeklődni lehet Pécs, Márton u. 13. fszt. ____________ | 2 —3 szobás családi házat vennék. „Azon­nal fizetek” jeligére Sallai q. Hirdetőbe. I Eladó 8000 km-t fu- tott Danuvia, új álla-1 pótban. Érdeklődni: Felsővámház u. 3. sz. 6 órától 13 óráig. Tej-i bolt. Kitűnő Singer varró­gép, Rosenthal étkész-} let olcsón eladó. Jó­zsef u. 42. Patacson 168 négyszög öl házhely eladó. Cím: Endresz György u. 42. Nagy István. Egy db 16 kalapácsos daráló és 2 db villany, motor eladó. Sovány, Vajszló, Jókai a. 17. 1 Két fiatal középisko­lás tanárnő különbéjá ratú bútorozott albér-| leti szobát keres aug. i 15-től. Ajánlatokat: Du! naújváros Marx tér 4. fsz. 2. Katona. Tsz-ek, Állami Gazda­ságok! PVC-ből ké­szült 45 kg-os zsák ponyvának, vagy más anyag tárolására, na­gyobb mennyiségben is Bizományi Áruházor.1 keresztül mosatlanul db-ént 5,— Ft-ért el­adó. Kozmetikai és Háztartásvegyipari V. 5. Gyára Pécs, Bat- thyány u. 2—4. Két, esetleg másfélszo-l bás beköltözhető szö­vetkezeti, vagy OTP öröklakást megvételre keresek. „Készpénzzel fizetek” jeligére Sallai I u. Hirdetőbe. _______ 4 00 négyszögöl szőlő, 209 négyszögöl kert eladó vagy személy ko-, csiért elcserélhető Pa-J tacson, müút melett, 30 m3 kővel, építési! engedéllyel, tervrajzzal! együtt. Kővágószöllös 65/1._______________ V eszek hálószobabúto-1 rókát, sezlonokat, ágy­betéteket, varrógépe­ket, kályhákat aszta­lokat, rekamiékat és kombináltszekrényeket, I csőgarnitúrákat, fehér márványt, konyhabú­torokat, Koltai, Rá-! kóczi út 48. Eladó Komló Dávid- föld Orosz Gyula u. 40 számú ház lakáscsere nélkül._____________ F énycsöveket készítünk 1- es, 2-es, 3-as fény­csővel 20, 40 Wattos kivitelben. Rövid szál­lítási határidő. Aráján lat díjtalan Vegyes KTSZ Csabrendek Te­lefon: 11,__________ Sz ürke Danuvia, 18 keretes méhcsalád el­adó. Garay u. 24.__ M egye utca legszebb helyén emeletráépítés készül, 2 szobás össz­komfortos öröklakások­kal, tavaszi beköltözés sei. Előjegyzhetők. Ér­deklődni telefon 54-12. Lakatos, esztergályos, műszerész szakmun­kást felveszek. Kiski- rály u. 2. Műszerész. Két szoba összkomfor­tos családi ház beköl­tözhetően eladó. Alkot- mány u, 45. Hunyadi. Pécs környékén ker­tészkedésre alkalmas 2— 3 kát. hold földet házzal vennék, víz mel lett. (nem árterületen) Gáspár Pál Fügöd, Borsod megye. I Visontai fürdőtelepen' kétszotoa, konyhából ál ló helyiség (az árkon túl) betegség miatt, sürgősen eladó tizen­három ággyal és ágy­neművel együtt. Ér­deklődni lehet ugyan­ott e hó 26-ig. Muth Imre, Kaposvár, Ná-| dasdi u. 1. szám. 1 HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudat­juk, hogy szeretett halot­tunk, WEIBL GYÖRGY Vasas U. lakos, életének 66. évében váratlanul el­hunyt. Temetése pénteken 4 órakor lesz a Vasas II. temetőben. A gyászoló csa­lád. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett jó feleség, édesanya, anyós, nagyanya, testvér és kedves rokon, BAUER ANTALNÉ, Pill Ol­ga 58 éves korában elhunyt Temetése július 23-án, pén­teken 2 órakor lesz a köz­ponti temetőben. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudat­juk, hogy ÖZV. VERBÖ- CZY ISTVANNÉ Szalay Janka 77 éves korában el­hunyt. Temetése július 23- án. pénteken fél 4 órakor lesz Szigetváron. Verbőczy és Szakács család. Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett, jó édes­anyánk, anyós, nagymama, dédmama, ÖZV. KOLO- NICS JÁNOSNÉ 81 éves korában elhunyt. Temetése július 23-án, pénteken 1 óra­kor lesz a központi teme­tőben. a gyászoló család. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Mindazoknak, akik felejt­hetetlen leányunk. KRAUSz LUCIA elhunyta alkalmából együttérző részvétet tanú­sítottak azt megszomori- tott szívünk mélyéből Kö­szönjük. Krausz család Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik férjem. WEISZ SÁNDOR temetésen fájdalmamat enyhíteni igye­keztek. Köszönetét mondok a Villamosgépjavító Ktsz vezetőségének és dolgozói­nak. valamint a házbeli la­kóknak és az ismerősök­nek. özv. Weisz Sándorné. Ezúton mondunk köszö­netét mindazoknak. akik felejthetetlen halottunk, FUTÁCS KÁLMÁN temeté­sén megjelenésükkel, ko­szorúk. virágok küldésevei mélységes fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Kü­lön mondunk köszönetét a KIOSZ-nak és az Ujme- csekalja. 51. épület lakói­nak. a gyászoló család. Beköltözhető, Jövedel-! mező fél ház kétszo­bás, összeköltözőknek alkalmas, fizetési ked­vezménnyel eladó. Hét köznapokom 14—19 órá ig. Alsó-Balokány 69. Eladó két ágy, két éj­jeliszekrény, egy toa­lett-tükör (diófurnér). Ujmecsekalja, Hajmó- czi u. 21/fc. 1 Házhely eladó szőlő­vel, kis pincével Ürö- gi úton a kereszt- megállónál. Érdeklőd- ni: Pécs, Marx út 2. Két diáklány a “gfcé- chenyi tér — Jókai út közelében világos szo­bát keres. Levélcím: Németh, Siófok. Kiss János altábornagy Eladók süldőn^ Lak tenyésztése, mindkét nemben. Magyarvadas és vasderes. Pécs. Er­zsébetéi!. 13. Költözködést, zongora és páncélszekrény szak szerű szállítását vál­lalom. Schreer László, Ujmecsekalja. Hajnó- ezi u. 31. Tel.: 60-40 kőep. 6—57 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom