Dunántúli Napló, 1965. június (22. évfolyam, 127-152. szám)

1965-06-15 / 139. szám

6 napló 1965. JÚNIUS 15. Eltemették Serédi (Schwara) Nándort A fiatalon elhunyt Serédi (Schwara) Nándort, a Pécsi Dó­zsa és a PEAC volt labdarúgó­ját tegnap délután a pécsi köz­temető ravatalozójából kísérték utolsó útjára. A temetésen több száz főnyi, nagyobbrészt sporto­lókból és sportbarátokból álló gyászoló közönség gyűlt össze. A neves labdarúgót Bolla Ferenc, a PEAC labdarúgó-edzője, Kresz Sándor, volt játékostársa, és a Pécsi Dózsa részéről Tüske Csa­ti; ’■ '■ úztatta. A részvevők ke- g adóztak az elhunyt em­lékének. Elmarad a Jugoszláviai út A Magyar Testnevelési és Sport- szövetség Országos Elnöksége nem járult hozzá a Pécsi Dózsa labdarúgóinak tervezett jugoszlá­viai vendégszerepléséhez. Az MTS elnökségének tájékoztatója szerint a külföldön alacsonyabb osztályú csapatok ellen sorrakerülő nem­zetközi találkozóknak magyar szempontból sportbeli értéke nincs és ez indok alapján nem járultak hozzá annak létrejöttéhez. Seedmém/jeJk Három győzelem, egy vereség volt a pécsi NB-s tekézők vasár­napi mérlege. Eredmények: BTC— Z. Danuvia 5:3, NB I. női mér­kőzés. Az NB Il-es férficsapatok eredményei: Pécsi Bányász—KGM 6:2, Pécsi Szikra—Szombathely 6:2. Utóbbi mérkőzést Szombathelyen játszották, Nagykanizsai Bányász —Pécsi BTC 6:2. * A Sakk Maróczy Kupába ju­tásért folyó osztályozó mérkőzé­sek utolsó fordulójában a Pécsi Honvéd együttese Baján 8:4 ará­nyú vereséget szenvedett. Ezzel az újabb vereséggel véglegessé vált. hogy a pécsi együttes nem jutott magasabb osztályba. Az utolsó mérkőzésen dr. Horváth és Schneider 1—1, Dunai, Zsitkovszki, dr. Simon és Sz. Szabó fél-fél pontot szerzett. * Vasárnap Budapesten rendezték meg az országos női I. osztályú tornászbajnokságokat. A bajnok­ságot Jakab Zsuzsa, a Testneve­lési Főiskola versenyzője nyerte, Tolnai Klári a negyedik helyen végzett. Erdősyné Tolnai Mártát a versenybíróság nem engedte indulni, mivel nevezett a mester­fokú szintet elérte, így a mester­fokú bajnokságon vesz részt. * Szófiában befejeződött az 1965. évi súlyemelő Európa-bajnokság. i Az utolsó versenynapon Ecser Ká­roly 505 kilogrammos teljesítmé­nyével a nehézsúlyban bajnoksá­got nyert. A pontverseny végered­ménye:' 1. Lengyelország 32, 2. Szovjetunió 31, 3. Magyarország 32 pont. Megálltak a helyüket a baranyai versenyzők Az atlétikai CSB második napja Mit fizet a totó? A totó június 13-i, 24. heti foga­dásaira beérkezett 895 984 darab kéthasábosnak megfelelő tippszel- vény. Felosztásra kerül 1 612 771 forint. melyből a jutalomalap 161 277 forint. 1. nyerőosztály: 435 448 forint, 2-3. nyerőosztály: egyaránt 290 298 forint, 4. nyerőosztály: 435 448 forint. 13 plusz 1 találatos szelvény nem volt. Tizenhárom találatot egy pályá­zó ért el, a nyereményösszeg 435.448 forint. Tizenkét találatot 70 pályázó ért el, a nyeremény egyenként 3976 forint. Tizenegy találatot 1571 pályázó ért el, a nyeremény egyenként 247 forint. Tíz találatot 10 927 pályázó ért el, a nyeremény egyenként 40 forint. Az ezer forinton aluli nyeremé­nyeket június 19-től, az ezer fo­rinton felülieket június 24-től fi­zetik ki. Vasárnap NB I-es kézilabdá­zóink közül csak a két férfi­együttes lépett pályára. A Pécsi Dózsa a PVSK sporttelepén a Fe­rencváros csapatát fogadta, a ta­lálkozó a vendégek győzelmével ért véget. A hazai együttes ide­gesen. kapkodva játszott, a vere­ség fő oka a védekezés rendkívül nagymértékű elhanyagolása volt. A Bányász férfiak nem várt sú­lyos, 17 gólos vereséget szenved­tek Újpesten a Dózsától. A bá­nyászok balszerencsés mérkőzést Az NB I-es atlétikai csapatbaj­nokság második napi versenyei kellemes, szélmentes Időben kerül­tek lebonyolításra. Kimagasló ered­mények ez alkalommal sem szü­lettek. Mint várható volt, a Buda­pesti Honvéd férfi és női ver­senyzőinek kettős győzelmével zá­rult a második forduló. A mű- egyetemisták csak hat ponttal tudták megelőzni a baranyai válo­gatottat, ez elsősorban annak tu­lajdonítható, hogy Mátis sérülése miatt nem indulhatott a verse­nyen, ez nagy előnyt jelentett a MAFC számára. A baranyai lá­nyok biztosan győzték le a mű- egyetemistákat. A második versenynapon a ba­ranyai férfiak közül Betlehem a I vívtak, az első percekben 5:l-es vezetésre tettek szert, félidő vé­géig azonban a hazaiak megfordí­tották az eredményt. Még szü­net előtt hármas sérülés érte a Bányász együttest, Sudár, Árvái és Baranyai egy-egy összecsapás alkalmával megsérült, és a továb­biakban már nem voltak teljes értékű tagjai a csapatnak. Ez a körülmény is hozzá játszott a nagy arányú vereséghez. FTC—Pécsi Dózsa 20:18 (13:12). NB I. férfimérkőzés, PVSK-pálya. 400 méteres gátfutásban, Prohász- ka a 800 méteres síkfutásban, Gál a gerelyhajításban, a 4x400-as férfi váltó szerzett elsőséget. A nők közül a komlói Prohászka a 800 méteres síkfutásban lett első. Férfiak.: Bp. Honvéd—Baranya 130:81 MAFC—Baranya 108:102 Bp. Honvéd—MAFC 137:74 Diszkoszvetés: i. Fejér (Honvéd) 54.38, 2. SzéCsenyi (Honvéd) 53.44, . . . 5. Lovász (Baranya) 45.94, 6. Márton (Baranya) 39.90. Hármasug­rás: 1. Czifra (Honvéd) 15.14, 2. Hámori (Honvéd) 14.25. 3. Levelesi (MAFC) 14.06, ... 5. Domán (Ba­ranya) 12.94, 6. Dobszai (Baranya) 12.44, 10 kilométeres gyaloglás: 1. A pécsiek góldobói: Mihalovics 6, Kovács 4, Reiner 3, Harmat, Sza­kács 2—2, Somogyi. Újpesti Dózsa—Pécsi Bányász 25:8 (8:6), NB I. férfimérkőzés, Újpest. A pécsiek góldobói: Sudár 3, Szabó B. 2, Wágner, Árvái, Ba­logh. NB II. mérkőzések: Nők: Pécsi Vörös Meteor—Tolnai Vörös Me­teor 7:5, Várpalota—Pécsi Építők 12:8. Férfiak: Várpalota—Pécsi Érc bányász 23:14, Győri Vasas ETO— Komlói Bányász 17:16. Dalma ti (Honvéd) 48:17.0, 2. Ba­logh (Honvéd) 54.05.4, 3. Szabó (Baranya) 54.30.8, 6. Märtz (Ba­ranya) 59:19.8. 400 m. gátfutás: i- Betlehem (Baranya) 55.5, 2. Baren (Honvéd) 56.3, 3 Gál (MAFC) 56.6, : :: 5. Szécsei (Baranya) 57. 800 m. síkfutás: i. Prohászka (Bara­nya) i:53.8, 2. Hont! (Baranya) 1:53.8, 3. Kapás (Honvéd) 1:55.8. 200 m. síkfutás: 1. Csutorás (Hon­véd) 21:9, 2. Vámos (Baranya) 22.4, 3. Népessy (MAFC) 22.5, ... 5. Va­don (Baranya) 23.4. Magasugrás: 1. Hámori (Honvéd) 194, 2. Szarka (Honvéd) 180, 3. Csirke (Baranya) 180. : . : 6. Szécsei (Baranya) 165. Gerelyhajítás: 1. Gál (Baranya) 66.88, 2. Kaposvári (MAFC) 65.56, 3. Lukács (Baranya) 65 50. 5000 m: 1. Kiss (Honvéd) 14:23.8, 2. Tóth (MAFC) 15:05.4, 3. Táncos (Hon­véd) 15:17.8. . ; : 5. Fogarasi (Ba­ranya) 15:33.0, 6. Homoki (Ba­ranya) 15 38.2. 4x400-as váltó: 1. Baranya 3:22.8, 2. Honvéd 3:28.5, 3. MAFC 3:40.4. Nők: Honvéd—Baranya 68:45 Honvéd—MAFC 71.5:38.5 Baranya—MAFC 70:44 Magasugrás: 1. Kovács (Honvéd) 155, 2. dr. Tóth Klára (Baranya) 152, 3. Arany (MAFC) 148. ; . . 5. Hetessy (Baranya) 140. 4x100-as váltó* 1. Honvéd 49.0, 2. Baranya 50.8, 3. MAFC 51.4. Súlylökés: 1. Bognár (Honvéd) 15.06, 2. Paulányi (Honvéd) 12.84, 3. Öo (MAFC) 12.20, 4 dr. Tóth Klára (Baranya) 11.76, 5 Németh (Baranya) 10.84. 80 m­gát* 1. Pető (Honvéd) 118, 2. Szé­kely (MAFC) 12.1, 3. Köves (Bara­nya) 12.2. 800 m: 1. Prohászka (Baranya) 2:20.4, 2. Ribnikár (Hon­véd) 2:26.4, 3. Magnusz (Honvéd) 2:29.3, 5. Szabó (Baranya) 2:29.6. 200 m: i. Kovács (Honvéd) 25.4, 2. Pető (Honvéd) 25.9, 3. He­tessy (Baranya) 26.6. : . ; 5. Kul­csár (Baranya) 26.7. A férfi NÉ I. állása: 1. Honvéd 4 4 — — 523:312 8 2. Ujp. Dózsa 4 4 — — 505:349 8 3. Vasas 4 3 — 1 468:378 2 4. BEAC 4 3 — 1 428:426 6 5. Debrecen 4 2 — 2 393:449 4 6. MAFC 4 1 1 2 390:454 3 7. Spartacus 4 —. 1 3 386:461 1 8. Borsod 4 — — 4 357:480 — 9. Baranya 4 — — 4 350:491 — A női NB I. állása: 1. Honvéd 4 4 — — 296.5:160.5 8 2. U. Dózsa 4 4 — — 267 :197 8 3. Vasas 4 3 — 1 254.5:212.5 6 4. TFSE 4 3 — 1 247 :21G 6 5. BEAC 4 2 — 2 228 :235 4 6. Baranya 4 1 — 3 223 :237 2 7. Borsod 4 1 — 3 193 :274 2 8. Szolnok 4 — — 4 193.5:274.5 — 9. MAFC 4 — — 4 177.5:273.5 — TOTÓ 1. Ausztria—Magyarország 0:1 2 2. Székesfehérv.—Diósgyőr 2:0 1 3. MAV-DAC—Szombathely 2:1 1 4. Oroszlány—III. kér. TTVE 4:0 1 5. Miskolc—BVSC 1:0 1 6. Dunaújv.—Ganz-MAVAG 2:0 1 7. Gyula—Bp. Spartacus 1:0 1 8. Deb. Honvéd—Kecskemét 3:5 2 9. Nagybátony—KISTEXT 2:0 1 10. Borsodi B.—Kisterenye 5:0 1 11. Szolnoki MTE—Vasas Izzó 0:0 X 12. Kap. Honvéd—Esztergom 0:1 2 13. Zaleg. Dózsa—Budai Sp. 0:0 X 14. Venezia—Modena 0:0 X A kézilabda megyebajnokság férfi rangadóját vasárnap az Egyetemi Tornacsarnok melletti pályán a PEAC és a Szentlőrinc együttesei vívták. A mérkőzés nagy küzdel em után a PEAC 36:15 (10:9) ará­nyú győzelmével ért véget. Felvé telünkön a PEAC második gólja vágódik a szentlőrinciek kapujába. Kettős vereség a kézilabda NB I-ben Győzelem Dicsben Magyarország-ausztria 1:0 (1:0) Világbajnoki selejtező mérkő­zés, Bécs, Práter stadion, 72 ezer néző, játékvezető: Schwinte (Fran­ciaország). Magyarország: Géléi — Szepe­si, Mátrai, Sipos, Ihász — Nagy I., Rákosi — Farkas, Bene, Al­bert, Fenyvesi dr. Ausztria: Szanwald — Ha 11a, Binder. Kremser — Sturmberger, Koller — Hirnschrodt, Seitl. Bu- zek, Hof Viehböck. Góllövő: Fenyvesi dr. a 44. perc­ben. A magyar együttes nagy küz­delemben aratott győzelmet az osztrákok felett, elsősorban azért, mert valamennyi csapatrészünk fe­lülmúlta a vendéglátókat. A Prá- terban aratott győzelem közelebb vitte együttesünket a Londonba vezető úton. A magyar együttes hátralévő két világbajnoki selej­tező mérkőzését már otthonában fogja lejátszani. A VB-selejtező VI. csoportjának állása: 1. Magyarország 2 1 1 — 2:1 3 2. NDK 2 — 2 — 1:0 1 3. Ausztria 2------2 1:2 1 T ovábbi VB-selejtezők: T. cso­port: Bulgária—Izrael 4:0. a cso­port élén Bulgária áll 4:0-ás gól­aránnyal. 2 ponttal. 2. Belgium l:0-ás gólaránnyal; 2 ponttal 3. Izrael 0:5-ös gólaránnyal pont nél­kül. A római IV. csoportban Por­tugália 2:l-re nyert Romíné el­len. Ebben a csoportban a Portu­gálok négy mérkőzésből nvolc pontot szereztek és szinte behoz­hatatlan előnnyel állnak az élen. Előf'zetők—Maayar Te'evízió 0:1 A sportközvetítések, de különö­sen a labdarúgó-mérkőzések a te­levízió népszerű műsorai kö­zé tartoznak, ha nem a legnép­szerűbbek, ugyanakkor valami­lyen oknál fogva a legtöbb mű­szaki zavar éppen az ilyen köz­vetítésekkel fordul elő. Talán né­hány példát: Újpest—Dorog, Jugo­szlávia—Szovjetunió, a szófiai tor­nász Európa-bajnokság, s tegnap­előtt az Ausztria—Magyarország, ami mind közül a legbosszantóbb volt. Milliók ültek a készülék előtt, s várták, hogy látnak ts valamit, s közben eltérő vélemé­nyek alakultak ki a Televízió műszaki apparátusáról. Igaz, hogy a magyar csapat végül is győzött, igaz, hogy később lett kép is a képernyőn, de .., Anélkül, hogy fölöslegesen követelőznénk, vagy mást kívánnánk a Televízió appa­rátusától, mint ami a Televízió és az előfizető közötti „szerző­désben” anyagi és erkölcsi szem­pontból benne van — szeretnénk, ha a műszaki és más apparátusok megkímélnének bennünket az ilyen fölösleges izgalmaktól. An­nál is inkább, mivel a jelek sze­rint a magyarországi vonalban volt a hiba és itt nemcsak egy puszta műszaki feladatról volt szó, amit egyébként is szaksze­rűen s fegyelmezetten kell meg­oldani, hanem legalább kétmillió ember vasárnap délutánjáról. Az pedig — győzelem ide, győzelem oda — idegileg mégiscsak elrom­lott. Nem beszélve a „műszaki büszkeségünkről”, ami ezen a dél­utánon ugyancsak megérdemelt egy piruló szemlesütést. Labdarúgó NB I/B Miskolgi VSC—Budapesti VSC 1:0 (0:0), Budafoki MTE—Jászbe­rényi Lehel 2:1, Győri MÁV DAC —Szombathelyi Haladás 2:1, VM. Egyetértés—Nyíregyházi Spartacus 2:0. Oroszlányi Bányász—III. kér. TTVE 4:0, Szállítók—Debreceni VSC 4:1, Székesfehérvári VT Va­sas—Diósgyőri VTK 2:0, Dunaúj­városi Kohász—Ganz-MAVAG 2:0. NB 1. B • 1. DVTK 14 7 3 4 14:6 17 2. Szállítók 14 6 5 3 22:12 17 3. Sz.-fehérvár 14 6 5 3 27:15 17 4 Dunaújváros 13 7 3 3 16:9 17 ő Oroszlány 14 7 3 4 19:12 17 b Egyetértés 14 5 7 2 15:11 17 7 M VSC 14 7 2 5 18:16 16 8. MÁV DAC 14 5 6 3 17:16 16 o G.-MA VÁG 13 6 3 4 14:14 15 10 3z. Haladás 14 6 1 7 18:19 13 11. DVSC 14 4 5 5 9:12 13 12. BMTE 14 3 5 6 13:12 11 13, 3VSC 13 3 5 5 11:12 11 14. Jászberény 13 4 2 7 14:23 10 15. Nyíregyháza 14 3 2 9 10:28 8 16 III k. TTVE 14 — 5 9 7:27 5 Labdarúgó NB IL Nyugati csoport Pcesi Bányász—Mosonmagyar­óvári TE 2:1 (1:0), Pécsújhegy, 800 néző. vezette: Lenkefi. Pécsi Bá­nyász; Bogyai — Bárány, Lom- bosi. Tamás — Kohlmann, Kása — Mérei, Balázs, Lovász, Koch, Bencsik. Edző: Kertész Tibor. — Mosonmagyaróvár: Földes — Vári. Horváth; Tóth — Trapli, Mészá­ros I. — Köpcsényi, Brattengeyer, Salamon, Mészáros II., Hérics, Ed­ző: Kozári Imre. Góllövők: Ba­lázs, Lovász, illetve Mészáros I. (11-esből). Jók: Lorpbosi, Balázs, Koch, illetve Horváth, Tóth, Köp­csényi. Esztergom—Kaposvári Honvéd 1:0 (Kaposvárott!), Fővárosi Autó­busz-Zalaegerszegi TE 1:1, Győri Dózsa—Pápai Textiles 5:1, Ikarus —Veszprémi Haladás 1:1, Láng SK —Székesfehérvári MÁV Előre i :1, Zalaegerszegi Dózsa—Budai Spar­tacus 0:0, Kaposvári Kinizsi—Vár­palotai Bányász 2:2. 1. Várpalota 15 8 4 3 30:13 20 2. Kap. Honvéd 15 9 2 4 24:12 20 3. Szf. MÁV 15 7 5 3 18:14 19 4. Budai Sp. 15 5 7 3 16:12 17 5. Esztergom 15 4 9 2 17:14 17 6. ZTE 15 6 5 4 21:19 17 7. Pápa 15 6 5 4 18:17 17 8. Autóbusz 15 6 4 5 24:20 16 9. Pécsi VSK 15 6 4 5 21:21 16 10. Z. Dózsa 15 6 3 6 21:19 15 11. K. Kinizsi 15 6 3 6 27:26 15 12. Ikarus 15 5 5 5 22:22 15 13. Mosonm. 15 6 2 7 24:26 14 14. P. Bányász 15 4 4 7 14:23 12 15. Veszprém 15 3 5 7 17:20 11 16. Győri Dózsa 15 3 5 7 19:25 11 17. Láng 15 2 6 7 11:23 10 18. PBTC 15 1 6 8 9:27 8 Keleti csoport Borsodi Bányász—Kisterenyei Bányász 5:0, Nagybátonyi Bá­nyász—KISTEXT 2:0, Pénzügyőr- Egri Dózsa 2:2, Budapesti Előre— Békéscsaba 4:1, Kecskeméti Dózsa —Debreceni Honvéd 5:3, Szolnoki MTE—Vasas Izzó 0:0, Gyulai ME- DOSZ—Budapesti Spartacus 1:0. Miskolci Bányász—Szegedi VSE l:0. 1. Eger 15 8 5 2 26:12 21 2. Bp. Spart. 15 8 4 3 31:17 20 3. Kecskemét 15 9 2 4 28:16 20 4. Szol. MÁV 15 9 2 4 25:17 20 5. Bp. Előre 15 6 5 4 25:15 17 6. Pénzügyőr 15 6 5 4 21:17 17 7. Szol. MTE 15 6 5 4 16:16 17 8. D. Honvéd 15 6 4 5 20:21 16 9 Borsod 15 5 5 5 20:16 15 10. Nagybátony 15 5 5 5 18:20 15 11. Gyula 15 5 4 6 17:18 14 12 M. Bányász 15 5 4 6 18:25 14 13. Izzó 15 4 4 7 12:19 12 14. KISTEXT 15 4 4 7 14:23 12 15. Kisterenye 15 3 6 6 11:21 12 16. SZVSE 15 2 6 7 14:22 10 17. Martfű 15 3 3 9 19:30 9 18. B.-csaba 15 3 3 9 17:27 9 Labdarúgó NB III. Baja—Dombóvári Spartacus 2:1 (0:0), Siófoki Bányász—PEAC 2:2 (2:1), Mohácsi TE—Nagykanizsai VTE l:i (1:1), Keszthelyi Haladás —Nagymányoki Brikett SK 2:1 (1:1), Szekszárdi Dózsa—Dombóvá­ri VSE 2:0 (0:0), Lovászi Bányász —Kaposvári Vasas MTE 2:0 (1:0), Nagykanizsai Dózsa—Pécsi Ércbá­nyász 1:0 (1:0), Nagykanizsai Bá­nyász—Sárbogárd 5:0 (2:0). 1. Siófok 13 9 2 2 24:11 20 2. P. Ércb. 13 9 1 3 30:10 19 3. Nagyk. VTE 13 7 4 2 19:11 18 4. Nagyk. D. 13 7 2 4 23:11 16 5. Domb. VSE 13 7 1 5 25:18 15 6. Baja 13 7 1 5 17:18 15 7. Nagyk. B. 13 5 4 4 26:19 14 8. Mohács 13 5 3 5 11:11 13 9. PEAC 13 3 6 4 19:17 12 10. Szakszárd 13 5 2 6 16:15 12 ll; Nagymányok 13 5 1 7 20:25 11 12. Keszthely 13 4 2 7 19:33 10 13, Lovászi 13 4 1 8 13:26 9 14. Domb. Spart. ii 2 4 7 8:17 8 15. Kaposv. MTE 13 3 2 8 12:23 8 16. Sárbogárd 13 3 2 8 15:32 8 Megyei bajnokság Pécsi Postás—Pécsi Szikra 2:1 (0:0), Postás-pálya, Pécsi Dinamó— Pécsi Porcelángyár 2:2 (1:0), Pécs- bányatelep. Pécsi Kinizsi—Lány­csók elmaradt, mert a lánycsókiak visszaléptek. Pécsi Vasas—Pécsi Helyiipar i:i (1:0), Ifjúsági sta­dion, Szigetvár—Mágocs 4:i (2:1), Mozsgó, Hidasi Bányász—Siklós 1:0 (1:0), Hidas, Boly—Pécsi Előre 4:i (1:1), Bóly, Pécsszabolcs—Va­sas I, Bányász o:0, Pécsszabolcs. 1. P. Kinizsi 12 9 2 1 30:8 20 2. P. Helyiip. 13 8 3 2 26:11 19 3. P. Vasas 13 6 5 2 17:9 17 4. Vasas I. B. 13 5 4 4 21:18 14 5. Szigetvár 13 6 1 6 24:18 13 6. Bóly 12 6 1 5 26:24 13 7. P. Dinamó 13 6 1 6 17:16 13 8. P. Szabolcs 13 6 1 6 18:20 13 9. Siklós 13 5 2 6 25:20 12 10. P. Postás 13 5 2 6 25:23 12 11. Porcelángyár 13 4 4 5 22:20 12 12. Hidas 13 4 3 6 16:24 11 13. P. Előre 13 5 1 7 14:22 11 14. P. Szikra 13 3 4 6 18:23 10 15. Mágocs 13 4 2 7 17:28 10 16. Lánycsók* * Visszalépett. 11 2 — 9 6:38 4 Labdarúgó NB tartalékbajnokság PVSK—Dombóvári Spartacus 11:1, Dombóvári VSE—Pécsi Érc­bányász 6:1. A játékvezető távol­léte miatt utóbbi csak barátságos mérkőzés volt. Idénynyitó pécsi úszóyerseny Vasárnap a Pécsi Dózsa és az Ércbányász úszóinak részvételével a Balokány-íürdő mélegvizű me­dencéjében került sor az év első pécsi úszóversenyére. A bíztató eredmények közül kiemelkedik Kármán Katalin, Szalai Cecil, Ver­mes Eszter, a két kis Szekeres­lány, valamint Frávitz Lajos lei- tűnő eredményei. Eredmétnyek: Férfiak: 100 m gyors felnőtt: 1. Fóka (Dózsa) 1:04,6, 2. Abai (Ércbányász) 1:04.9, 3. Tóth (Ércbányász) 1:07.0. 100 m hát ifjúsági: 1. Mátrai (E.) 1:17.8, 2. Mészáros (D.) 1:23.0, 3. Bánó (D.) 1:23.2. 100 m gyors serdülő: 1. Szalai G. (É.) 1:10.1, 2. Csötönyl (É.) 1:11.0. 3. Solymosi (D.) 1:16.0. 50 m hát újonc: 1. Právltz (É.) 35.2, 2. Hunyadi (D.) 44.0, 3. Huber <É.) 44.2, 50 m gyors újonc: 1. Právitz (É.) 32.1, 2. Hunyadi (D.) 36.1. 3. Huber (É.) 37.8. 50 m gyors gyer­mek: 1. Bodor (E.) 40.8, 2 Szabó (É.) 43.5, 3. Tarr (É.) 47.1. Nők: 100 m mell felnőtt: 1. Kár­mán (Dózsa) 1:23.9, 2. Búzás (D.i 1:35.6, 3. Ősze (D.) 1:36.17. 100 m mell Ifjúsági: 1. Szalai c. (É.) 1:27.7, 2. Pozsgai (É.) 1:30.6, 3. Schmidt (D.) 1:34.6. 100 m pillan­gó serdülő: 1, Szalai J. (É.) 1:25.5. 2. Fellner (É.) 1:32.0, 3. Bérezi m.) 1:43.9. 50 m gyors újonc: 1. Ver­mes (É.) 36.6, 2. Bányócki (D.) 36.7, 3. Czene (É.) 36.8. 50 m mell újonc: 1. Vermes (E.) 41,3. 2. Du­nai (É.) 43.9, 3. Bányócki (D) 43.9. 50 m mell gyermek: 1. Szekeres Zs. (D.) 46.8, 2. Szekeres I. (É.) 47.2, 3. Rózsa (É.) 54.9. Á pécsi birkózók sikerei A Tolna megyei Birkózó Szö­vetség rendezésében vasárnap Szekszárdon bonyolították le a dél-dunántúli terület 1965. évi sza­badfogású felnőtt birkózó-bajnok­ságát. A harminc induló között a PVSK, Pécsi Kinizsi, Pécsi Bá­nyász, Szigetvári ZMSE, Dombó­vári VSE és a Szekszárdi Sparta­cus versenyzői álltak szőnyegre. Sajnálatos, hogy a kaposvári bir­kózók távolmaradtak a verseny­től. A mérkőzések zöme színvo­nalas és harcos felfogású talál­kozókat hozott. Legeredményeseb­ben a PVSK birkózói szerepeltek, akik öt bajnokságot nyertek. A pontversenyben is a vasutasok lekonyultak a legeredményesebb­nek, S3 pontjukkal, további sor­rend: Pécsi Bányász 13, Pécsi Ki­nizsi 13 pont. Eredmények: Lepkesúly: 1. Fel­legi (P. Kinizsi), 2. Fábos (P. Ki­nizsi) 3. Szabó (PVSK). Légsúly: 1. Gábor (PVSK), 2. Mogyorósi (Szigetvár), 3. Sági (Dombóvár). Pehelysúly: 1. Szetnán (PVSK), 2. Bajkó (PVSK), 3. Rádoki (Kinizsi). Könnyűsúly: i. Gerzso (PVSK), 2. Odor (Bányász), 3. Vlda (Sziget­vár). Váltósúly: 1. Csik (Bányász), 2. Ludézer (PVSK), 3. Schweiczer (P. Kinizsi). Középsúly: t. Gonda (PVSK), 2. Rab (P. Kinizsi). Fél­nehézsúly: 1. Győré (Bányászt 2. Horányi (Szekszárd) 3. Borza (PV­SK). Nehézsúly: 1. Budavári (PV­Mérkőzésről mérkőzésre

Next

/
Oldalképek
Tartalom