Dunántúli Napló, 1965. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

1965-03-10 / 58. szám

6 napló 1965. MÁRCIUS 10. Komlói helyzetkép Készülődés a tavaszi idényre A komlói sportolók is szorgal­masan készülődnek a tavaszi idényre. Az NB II-es férfi kézi­labda együttes teljesen új erők­ből alakul. Dénes István edző já­tékoskerete: Lukács és Buvári a két kapus, Buvárit nemrég iga­zolták Keszthelyről, még két új szerzemény mutatkozik be: a csi- kóstöt-ösi Bogár és a dombóvári Zachommer. S a többiek? A me­zőnyben Balázs, Pálfi, Lóránt, K'spál, Jeszencsák, Varga, Koszta és Szalai jön számításba. — Nagy feladat előtt állunk az idei bajnokságban — mondotta Dénes István testnevelő tanár —. Tizenkilenc éves a játékosok át­lag életkora. A fiatal csapattal nehéz lesz biztosítani a bentmara- tíást, bár a csapatlétszám emelése nagy könnyítést jelent számunk­ra. A sorsolást már ismerjük. Először az újonc Bp. Építőkkel játszunk Komlón., Az utánpótlással nincs baj A kézilabdázók már december­ben megkezdték az alapozást, A csapatépítés szempontjából jió szolgálatot tett a Dunántúli Nap­ló Kupában való részvétel. Mint­hogy az átigazolások erre az idő­re estek, a KBSK az idén ver­senyen kívül indult a kupában. Az utánpótlást igen tehetséges fiatalok képviselik. A Becsei Gab­riella testnevelő tanár vezette — a megyei I. osztályban rajtoló — női együttes is sok ügyes fiatalt számlál. Szereplésük elé nagy várakozással tekintenek Komlón. Az Atléták két csoportban: Pé­csett és Komlón dolgoznak Bara­nyai János és Cserháti Zoltán edző irányításával. A bányaváros­ban 45 versenyző, a megye szék­helyen pedig 25 atléta végzi a he­ti 5—6 edzést. A szakosztály egy­re többet hallat magáról. A ma­gyar utánpótlás válogatott egyik erőssége lett Prohászka Magdolna, az ugyancsak utánpótlás váloga­tott, a 400 gátas Betlehem István, a PEAC-ból került Komlóra. Vá­mos Tibor, Szabó Imre, Prohász­ka Lstván, Garbacz Ferenc, Foga- rasi Sándor, Torbó Gyula is szor­galmasan készülődnek. A jövő ígéretei közül Lovai, Doszpod, a két Horváth, Bán, Póra, Kani­zsai, Kutasi, a lányoknál: Szabó Zs., Bartha, Tóth £., Szőke M. eredményei ígérnek jót. — A legközelebbi erőpróbánk a megyei és az országos mezei íulóbajnokság lesz — újságolta Cserháti Zoltán testnevelő tanár —. Az a tervünk, hogy az idei versenyeken, a férfi ifjúsági ki­vételével, minden csapatszámban képviseltessük «magunkat. Pro­hászka Magditól országos bajnok­ságot várok. • ha minden jól megy, a serdülő Szabó ia dobogó­ra kerülhet. Nem titkoljuk, sze­retnénk megnyerni az országos serdülő csapatbajnokságot. Az if­júsági Bán László tavaly 10. volt, most a legjobb 6 közé kerülhet. Kosárlabdázók otthona A keleti iskola tornatermében a kosárlabdázók találtak otthon­ra. Varga Ferenc készíti fel a fiúkat, a lányoknál pedig Kérész Sándor az edző. Január elseje óta dolgoznak s már a félszázadik foglalkozásnál tartanak. A tavasz- szal az ifjúságiak közül is számí­tásba vesznek néhányat. A női csapat pedig teljesen ifjúságiak játékosaiból tevődik. Az 1964. évi megyei ifjúsági bajnokságban való kitűnő szereplés (2. helyezés) el­ismeréseként a szövetség a fel­nőttek csoportjába osztotta be a komlóiakat. A serdülők ugyan­akkor a megyei ifjúsági bajnok­ságban indulnak. Mihály Péterné irányításával szorgoskodnak a tornászlányok. Januárban kezdték az alapozást, s az első versenyen máris túl vannak. A Pécsi BTC-vel mérték össze tudásukat. Tíz-tíz verseny­ző indult és a pécsiek nyertek 20 pont különbséggel. — A mostani időszakban nem az eredményt tartjuk fontosnak, hanem a barátság kialakítását, a versenyzési lehetőség megterem­tését — mondotta az edző —. A BTC-től sokat tanulhatunk, s az erőpróbák nagyszerűen elősegítik a fiatalok mtinszerzését. A tornaszakosztály kifejezetten ifjúsági, serdülő és újonc lányok­ból áll. Közülük az I. osztályú Kiéri Éva országos vidékbajnok­sággal büszkélkedhet, s az 1965. év során az országos döntőre is feljuthat. Schmelzl Ágnes tavaly újonc volt, most először indul ifjúsági versenyzőként, ha szor­galmas marad, ő is eljuthat az országos döntőbe. Az újonc csa­patból Lóka és Wielland nevét kell kiemelnünk elsősorban. Az utánpótlást — a sportisko­lán kívül — a kezdő csoport ad­ja. A 7—12 évesekből kialakított népes csoport az idén a művészi torna alapelemeivel, később pedig az akrobatikus tornával ismerke­dik. A sportiskolában további 40 lány (edző Huszka Gáborné test­nevelő tanár) és a 30 fiú (Sütöri Pál testnevelő tanár) végzi a ki­szabott munkát. A tekéeők bravúrja A tekézők Szuhodovszky András vezényletével készülnek a bajno­ki rajtra. A csapat — az alapo­zás után — a Kelemen Kupában csiszolódott. Hogy nem dolgoztak rosszul, azt bizonyítja, utéahosszal nyerték a csoportelsőséget és az ezzel járó díszes serleget- A kez­dő együttest a kupa-mérkőzése­ken jól helytálltak alkotják: Ta­kács, Köböl, Tóth B., Túri, Ko­vács, Musitz, Forgó, Koronczai, Szuhodovszky. Vízhányó Imre Biztató eredmény a modellezők első versenyén IMS. március 7-én a dunakeszi reptéren rendezte az MHS az év­ad első nagy versenyét, az átlag- vitorlázó szabadonrepüíő kategó­riában. A hűvös, szeles, kedve­zőtlen időjárásban lebonyolított versenyen megyénk színeit az A rajt után A Fővárosi Autóbusz és a Pé­csi BTC NB II-es csapatai tartot­ták Pécsett a bemutató előadást. A labdarúgó-bajnokság, mely ha csak egyelőre II. osztályú szin­ten is, vasárnap idénynyltóhoz érkezett. Hát az idénynyitás varázsa ha­mar elsikkadt... Csuda tudja, de valahogy mást várt az ember. A tatai alapozástól, a győriek amszterdami bravúrjától és az idényt beharangozó szakcikkektől elkábitott szurkolók kijózanító másfél órája volt ez az első pécsi előadás. Az időjárás tényleg nem to» eszményinek mondható. De azért voltunk pár százan, akiket mele­gített a bajnokság varázsa, s akik háromhavi elvonókúra után eped- ve vártuk az első bajnoki gólt Mert a labdát nemcsak rúgni, ha­nem berúgni Is lehet. Egyesek szerint ez a labdarúgás egyetlen értelme. Ami természetesen túl­zás ugyan, de azt Te sem vitat­hatod, hogy a föd gól nélkül legalább olyan, mint a moszkvai EB Dejkstra nélkül. Hogy az igazsághoz hű legyek, a labda háromszor megakadt a hálóban. Az első gólt kezezés, a másodikat lesállás. a harmadikat pedig — én úgy láttam — nagy játékvezetői tévedés előzte meg. Es ha már itt tartok, megírom azt is, hogy nézetem szerint a mérkőzéshiány a játékvezetői hár­mason ütközött ki leginkább. Érde­mes lenne elgondolkozni illetéke­seknek a játékvezetők íormábaho- zásának kérdésén. Itt nem első­sorban kondiclonálls hiányosságok ról, hanem a rendszeres begya­korlás hiányáról van szó. Ez edző- mérkőzéseken való rendszeres foglalkoztatottsággal Javítható len­ne. A gól tehát ezért, vagy azért, hiánycikk maradt ezen a talál­kozón. Persze, Izgalmakban, lö­vésekben éa baklövésekben, önfel­áldozó szerelésekben és gyámol­talan packázásokba* nem volt hiány. Valami van — mondta volna a kedves Raj kin —, de ez még nem volt az igazi. Láttam néha a bőrösöktől egészen ragyo­gó védekezést, de láttam vaktá­ban előrevágott labdákat Is és elől.,. Hát elől láttam valami­féle vegyesfelvágottat, aminek kevés köze volt a korszerű csa­tárjátékhoz. Lelkesek és fiatalok ezek a legények és ha a csatár­sort sikerül megerősíteni, lehet fantázia a csapatban. Az ered­ményekért még nagyon sokat kell dolgozniuk. A pesti autóbu­szosok gárdája nem rossz. Labda­kezelésben és Játékkultúrában a bőrösök előtt tartanak. Ha erőn­létük javul, még sok borsot tör­nek majd vetélytársaik orra alá. Azért a Őrt) eredmény is valami, az eredményesebb folytatásban reménykedve. — MI­NI I!S és az Ércbányász modellezői képviselték. A Téli Kupa elnevezésű verse­nyen 82 fő indult. Az egyéni ver­senyben a legjobb eredményt az igen fiatal Csősz László érte el, a hetedik helyen végzett. A csa­patversenyben a 14 csapat közül Baranya csapata a harmadik he­lyen végzett, két budapesti csapat mögött, Kuti, Csősz és Oláh ősz- szeállításban. A megye modellező vezetői igen örülnek az évad eleji kiemelkedő eredménynek, ugyanis júliusban az Ércbányász modelle­zői jugoszláviai nemzetközi verse­nyen vesznek részt. Mindkét szak­osztály versenyzői legközelebb március 14-én indulnak Budapes­ten a Budapesti Dózsa országos- meghívásos versenyén. Lovassport-szakbizo'tság alakult Megyénkben, Békás-pusztán, Pé­csett és Szentlőrincen működik lovasszakosztály. A három szak­osztályban közel 80 fiú és leány űzi rendszeresen a lovaglást, A sportág fellendítése, a minőségi lovassport érdekében megalakult az önálló lovas szakbizottság, az öttusa szövetség keretében. A szak bizottság elnöke: Bubreg Antal, helyettes elnöke: dr. Nyéki-Takács Ferenc, titkár: Kiss Bálint, elnök­ségi tagok: dr. Bontó Árpád. Ha^- zély István, Szkladányi Sándor. A szakbizottság első komcly fel­adata a május hónapban Si lóson megrendezésre kerülő országos lovasbajnokság I. forduló'á-ak előkészítésében, rendezésébe" va­ló közreműködés. További h^ivl jellegű hírverő versenyek ende- zése, a lovassport népszerűsítése és a pécsi lovasiskola fejlesztése. Távlati terv a külföldiek részére lovastúrák rendezése. Repülőút Moszkvába a kosárlabda EB-re öt és fél napos repülőutat ter­veznek Moszkvába a kosárlabda Európa-bajnokságra június 4-én. Részvételi díj: 1575 forint. Jelent­kezni lehet az MTS Baranya me-< gyei Tanácsán (Megye u. 21.) — Bödő László főelőadónál. DCúzépiiko Uh aramjhrmej 18*1. Január M« egy VI. osztá­lyos kisfiú kopogott be a Vörös Meteor irodájába. Ping-pongozni szeretnék bácsi kérem — mondta Welch Lászlónak, a Baranya me­gyei Asztalitenisz Szövetség tit­kárának. Ékkor Jegyezte el ma­gát Szabó Pál az asztalitenisze­zéssel. Már az első edzések után felfigyelt az új, ügyesen mozgó fiúra Gyulai Sándor edző, a 50-es évek válogatott versenyzője. Ke­zébe vette a kisfiú irányítását és tanítványa egy évvel később már a Vörös Meteor NB í-es ifi csa­patának tagja volt. A szakosztály feloszlása után az Ércbányász SC csapatába került, ahol Horváth László — volt klubtársa edző irá­nyításával „szelídítette” a kau- csuklabdát. A faütőről áttérni a soft ütőre igen nehéz dolog. Ez meglátszott az addig igen jól ját­szó versenyzőn és nagy visszaesés mutatkozott játékán. Sokan le­mondtak róla, mások Igyekeztek lebeszélni a versenyzésről. A fiatal fiú azonban kitartott szándéka mellett, s végül sikerült megtanulni Solttal is Játszani. A legutóbbi évben sokat fejlődött. 1964-ben városi és megyei ifjú­sági egyéni bajnokságot nyert, amely címeket idén is sikerült megvédenie és a Székesfehérvá­ron megrendezett Országos Vidék Ifjúsági Bajnokság versenyzője nagyszerű játékkal, imponáló biz­tonsággal győzte le valamennyi ellenfelét és szerezte meg a baj« noki címet a fiú egyesben. — A tavalyi országos ’ vidéki ifjúsági bajnokságon a legjobb 30 között már vereséget szenved­tem. Az azonban nem tört le és szorgalmasan készültem az idd versenyre. Azt hiszem, ezen a ver­senyen sikerült bizonyítanom. Igye­keztem az előlegezett bizalomra méltóan versenyezni, hiszen ma­gam sem éreztem jogosnak a ki­emelést az eddigi eredményeim alapján. Tudtam, hogy jó formá­ban vagyok, az első négy közé feltétlen be akartam jutni, de’ az első hely engem Is meglepett. — Mik a további tervei? — Elsősorban tanulmányaimban szeretnék javítani, hiszen még a Nagy Lajos Gimnázium tanulója vagyok. Remélem, hegy a héj végén sorrakerülő Magyar Baj­nokságon is sikerül helytállni! Távolabbi tervem az, hogy helyet biztosítsak magamnak az Ércbá­nyász SC NB I-es felnőtt csapa­tában. E. Gy. A Baranya msgyH Tejipart Vállatai tejipari műszaki tanulókat felveii. Jelentkezhet minden olyan énefcteégiaett fiú és leány, tód 18. életévét betöltötte, de 35. életévét még nem érte eL Tanul­mányi idő 2 év. Je­lentkezés: személy­zeti előadónál. Rá­kóczi út 18-20. Elcserélném háramsxo­ba. összkomfortos la­kásomat két szoba össz komfortoséit. Érdek­lődni 44-43 , telefonon 16—18 óráig. __________ E ladó György n. 16. sz. ház, egyszoha- konyha azonnal be­költözhető. Megtekint­hető vasárnap. Érdek­lődni: Horváth Ferenc, Dunakeszi, Vörös Had­sereg u. 12.__________ I ITI16, apeda­rugós ágybetét, modern garnitúra (8 db *»*• Ft-tói) KÉSZLETBE ISI VAJTA kárpitos. Pécs. Déryné utca 11. szám. Telefon: tf-TS. NE fáradjon...! ön helyett Ss dol­gozik a TEMPO ESZ TaláMmék, bankettek, esküvők stb. rendezése. PÉCS; Sallal utca 22. sz. Telefon: *»-84. Hosszú számviteli, köz gazdasági és pénzügyi gyakorlattal rendelke­ző mérlegképes köny­velő revizori v. más beosztásba elhelyez­kedne. „Megbízható’: jeligére a kiadóba. Egy 0] gyermek apóit kocsi, dunna, vánko­sok eladók. Szigeti út 80. azám. ______ K isipari, sötét, modern hálószobatoútor, komp­lett, 2 személyes ró­káimé 4 székkel, két fotel eladó. Petőfi u. 54.; íszt. 2„ este hat után. Kitűnő. páncéltőkés, rövid zongora eladó. Petőfi u. 54., íszt. tj este 6 után, ________ K ovács-telepen 331 n~ öl házhely nyáxikony- hás épülettel eladó. — Érdeklődni: — Uj-Me- csekalja 4L ép„ Né- naetti Ferencnél. *30 kem-es Velorex rokkant jármű eladó. Érdeklődni: Stenger Fülöp, Mátyás király u, 3. Telefon: munka­időben 61-18 121 mel­lékállomás. 368 négyszögöl szőlő eladó. Érdeklődni Sza- bolcsfalu, Perényi u. 5. szám. Danuvia motorkerék­pár eladó. Pécs III. kér. Százszorszép u. 10. szám. _____________ M agyarszéken a vas­útállomáshoz közel, a Bem u. 2. sz. új csa­ládi ház eladó._______ B eköltözhető családi ház gyümölcsössel el­adó, esetleg lakás cserével is. Berzsenyi D. u. 14. sz. Kertvá­ros. Kiss-féle redőnygyári gépeket betegség miatt eladom vagy bérbe­adóm. Leitner János asztalos. Siklós.______ R ózsa, díszcserje, eg­res, ribizli. málna, kardvirág, örökzöld. Kérje díjmentes fajta­jegyzékem. — Koller Károly rózsakertésze­te. Budapest IH.. Bé- osi út 20 256 hrsg; Gépesített asztalosmű- helyembe vezetőnek szakembert keresek. Válaszokat „Bérbead­nám” jeligére « ki­adóba kérek;________ B iesérden 1*6 az. Aiatt E darab nyolchónapos süldő eladó. Hálóberendezés, kony­habútor, kombinál t- szoba, reikamié. cső- garnitúra, hármasszek rény, bútorfélék el­adók. Molnár. Felső­itántház u. 2. Egy jófcarban lévő fe­hér, zománcozott asz­tali tűzhely eladó. — Vöröskereszt u. 38. Költözködést, bútor cs zongora szállítását szakszerűen vállalom. Schreer Tibor. Alkot­mány tu 31. Telefon: 42-90.__________________ Beköltözhetően eladó 3 szobás családi ház. Érdeklődni: Ágoston tér L_________________ M enyasszonyi és ko­szorúslány ruhakülön- legesség kölcsönzése. Ágoston tér 1._______ S zoba-konyhás ház­rész beköltözhetően eladó. Érdeklődni Ta­ber a. 4U jobbra 1. alti, - . ’, . Kisállattenyésztők, fi­gyelem 1 Belvárdgyulai Közös Ut Mg Tsz-nél magas tojáshozamú, Jó takarmányértékesitő, előnevelt rajnai liba vásárolható darafoon- ként 48 Ft-os áron. Kombinált garnitúrát, 9 darabból állót, 7350 Ft-ért készít Bárány kárpitos, Pécs, Rákó­czi út 73/a. Sezlonok, heverők, ágybetétek készítése, javítása. — Telaton: 34-75. _____ 507 négyszögöl szőlő eladó. Érdeklődni: Pa„ tacs, Pattantyús._____ K eszüben 2 szoba- konyhás családi ház, 360 négyszögöl szőlő olcsón eladó. Érdek­lődni lehet: Keserű, — Petőfi Sándor u. 44. alatt._________________ H obolban, Szigetvár mellett. Zrínyi utca 13. számú ház gazda­sági épületekkel vagy anélkül eladó. 808 n- öl telek, buszmegálló apróhirdetések Házhely eladó mitten. 408 négyszögöl, 8509 tégla, 30 m3 kő. épí­tési engedéllyel. Hind 15. szám. Mező L *. saroktelek eíadó. mélyen egy lebontásra ítélt szük­séglakás, kő, tégla van. cserelakással. — „Bérház” jeligére Sal- lal utcai hirdetőbe. Eladó új, komplett Medveezky dobi elsze­relés, márkás cstnek- kel, új Zorklj 220«, Szmena 8-as fényké­pezőgép. „Jazz”- jel­igére a Sállal utcai hirdetőbe. ______ E lcserélném 2V, OTP- lakásomat 2 szobás fő- bérletiért — Telefon: 44-92.__________________ Kisméretű szoba-kony hás lakásomat elcse­rélném nagyobbra, — költségtérítéssel. „Lot­to’*- jeligére a Sallal u. hirdetőbe._________ H álóbútorok, konyha­bútorok, nekamiék és gamitúrk, ágybetétek, matracok, príma búto­rok Soóky bútorüzle­tében olcsón vásarol- hatók. Zsolnay u. 1. Kőművesek, figyelem i Házrész, Széchenyi té­ren, megosztva, két- szoba, komfortos, gá­zos, tíz évi törlesztés­re, havi ötszázért el­adó. Jelenleg cserével foglalható el. „Kőmű­veseik” jeligére a Sal- lat utcai hirdetőbe. Elcserélném veszpré­mi nagyméretű szoba­konyha, éléskamra — mellékhelyiséges —fő­bérleti lakásomat ha­sonló pécsiért. Peresz- tegi Géza, Veszprém, Tolbuhin n. 2. ________ E lcserélném parkettás kétszoba-konyha, elő­szoba, éléskamrás la­kásomat hasonlóra v. | másfélszobás összkom­fortra. Uj-mecsékal.iai i* lehet. ;,Sürgős 13 ’ jeligére a Saliai utcái hirdetőbb i Egy refcamié. 2 fotel, ugyanott egy hasított bőrkabát éladó. Maj- thényi Ferenc u. 3. Elcserélném városban lévő nagyméretű, egy- szoba, összkomfortos lakásomat új-mecsek- aljsú kétszoba távfű­téses lakásért. „Meg­egyezünk 8” jeligére a Sallal ú. hirdetőbe. Komlói Helyiipari Vál­lalat ládaüzeménél a TÜZÉP-en keresztül állandóan kapható fe­nyő- és nyárfahulla- dék. Lakosság és kö- zületek részére. Egy mázsa 10 Ft. A válla­latokkal éves szerző­dést is kötünk. Elszál­lításról a verő gondos kodjék. ____________ O lcsó hálószobabútor, hármasszekrény. kony­habútor, reikamié, gar­nitúra, komblnáltszék- rény eladó. Alkot­mány u. 7. Kórház téri kisbútort! zletben. Szólő-gyümőlcsős, 3S8 négyszögöl, gyönyörű helyen, ciszterna, ki­csi épülettel, 200 liter kitűnő fehér bor el­adó. Busz 5 perc. Bo- ross, Petőfi m. 57. Fél ház. X utcai szo­ba, konyha, előszoba azonnal beköltözhető: 164 négyszögöl szőlős- kert, 72 ezerért eladj, Pécs, L kér. Fíirj a. 43. szám. Budapesti X. emeleti egyszoba, aBcóvcs, ut­cai lakásomat elcserél­ném pécsi összkom­fortosért vagy kom­fortosért. „Kertes is lehet” jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. Elcserélném új-mecsek aljai két és fél szo­bás, távfűtéses, szö­vetkezeti öröklakáso­mat két- vagy egy­szoba főbérletire. — Nem összkomfortosra is. „Gyöngyvirág” jel­igére a Sallal utcai hirdetőbb Figyelem! Gulyás Pé­ter tetőfedő mester hélyben és vidéken te­tőfedő munkálatokat vállal. Pécs. Mandula utca 11­______________ A lba Regia televízió kifogástalan, 6 havi jótállással, részletre is eladó. Pécsszaböles, Felsőtelep, Ibolya utca *__szám.______________ E lcserélném l szoba- konyhás lakásomat + belvárosi nagyszobás mellékhelyiséges laká­somat 2 szobásért. — Tavasz u. 6. Érdek- lódni munkaidő után. Belvárosi egyszoba al- kóvos, összkomfortos, emeleti lakásomat el­cserélném nem na­gyobbra. „Tavaszi cse­re” jeligére a Sallal utcai hirdetőbe.______ A utógarázs afflonnal kiadó. Jókai u. 47. sz. földszint 1. Főbérleti lakást át­vennék. ..Xavér": jel­igére a Saliai u. hir­detőbe. Sürgősen eladó 3 szo­ba, hallos, családi ház beköltözhetően. Szi­getvár, Rózsa Ferenc u. 8. Érdeklődni főleg szombat és vasárnap. Olcsón vállalok baba- javítást, mackótisztí­tást, szemezést, baba­ruha varrást. villany­vasutak, elemes játé­kok javítását. Pécs. Fürst Sándor n. 7/«L. Baloghmé.____________ E gyszoba összkomfor­tos főbérleti lakást ke­resek. „16 008 +*t jel­igére a Sal lal u. hir­detőbe._______________ M osógépét jótállással, gyorsan, szakszerűen javítjuk. Kovács gép­műhely, Rákóczi ót 48. Telefon: 26-48. Eladó parázstűzhely, párnázott nagy karos­székek, konyhaszékek. Kovács-telep, Százszor szép utca 18. halálozás Mélységes fájdalommal tudat­juk, hogy drága jó édesanyánk, nagymamánk, anyós és rokon, ÖZV. HORVATH GYULANÉ do­hánygyári munkás, 62 éves ko­rában elhunyt. Március 11-én, csü­törtökön délután 4 órakor kísér­jük utolsó útjára a központi te­mető kápolnájából. A gyászoló család. Mély fájdalommal közöljük mindazokkal, akik ismerték és szerették, TITZ JANOS 54 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése ll-én, csütörtö­kön 3 órakor lesz a pécsszabolcsi temetőben. A gyászoló Titz csa­lád. Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy VADNAY ZOLTÁN gyógy­szerész, a vajszlói gyógyszertár vezetője, 61 éves korában elhunyt. Temetése csütörtökön du. 3 óra­kor lesz a pécsi köztemetőben. A gyászoló család. köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazok­nak, akik felejthetetlen halottunk, FIALA FERENC temetésén meg­jelenésükkel, koszorúk, virágok küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazok­nak a rokonoknak, szomszédok­nak és ismerősöknek, akik szere­tett halottunk ODOR SANDORNÉ temetésén virágok küldésével fáj­dalmunkat enyhíteni Igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazok­nak, akik szeretett halottunk, TAKÁCS ISTVÁN temetésén re /.t, vettek, koszorúk küldésével fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetét a Tég­lagyár dolgozóinak és vezetőinek. A gyászoló család. Ezúton mondunk köszöne et mindazoknak, akik drága halot­tunk, ID. GARZO GYÖRGY teme­tésén megjelenésükkel, koszorús:, virágok, részvéttáviratok küldésé­vel, vagy részvétük egyéb m do.i történő nyilvánításával fájdalmai­kat enyhíteni igyekeztek. .• ü ön mondunk köszönetét a Pécsi Kesz­tyűgyár, a Papírértékesítő V a- lat, a Köztisztasági Vállal a: a Pécsi Bőrgyár dolgozóinak. o- vábbá az összes rokonok a :. szomszédoknak, ismerősöknek. A gyászoló család. Két egyetemista lány különbejáratű albér­leti szobát keres für­dőszobával. „Csend” jeligére a Saliai utcai hirdetőbe. ____________ Ü res szoba-konyhát keres két öreg. „Köl­csön” jeligére a Sál­lá! u. hirdetőbe. TÜZIFAFÜRÉSZELÉS? Kapitány. Tel. 18-01 Alkotmány u. 6,_____ E lcserélném 1 szoba- konyhás lakásomat + belvárosi nagyszobás, mellékhelyiséges laká­somat kettőszobásért Tavasz utca 6. Érdek­lődni munkaidő után. Kertes családi ha:- - 1400 négyszögöl lei k­kel, beköltözhető-:■ - adó. Ag, Béke u. Érdeklődni; helyben. Komló, Dávidf’jld v:o- kely Bertalan ut •? ' '-S. sz. ház lakáscsere 'd- kttl, minden elfogad­ható áron eladó. A nagy érdeklődésre való tekintettel az ALKALMI CIP ÖVÄSÄRT A Jókai téri cipőboltban is a mai napon megkezdjük. Férfi félcipő Női körömcipő Női szandál Női körömcipő Női körömcipő Női vászon papucscipő 329,— helyett 260.— 234,— , 240,— , 161,- , 140,— , 54,— , 150,— 112,— 76,80 73,50 31,20 Ft. MOST ÉRDEMES VÄSÄROLNI! B. M. RUHÁZATI KERESKEDELMI VÁLLALAT i

Next

/
Oldalképek
Tartalom