Dunántúli Napló, 1964. június (21. évfolyam, 127-151. szám)

1964-06-16 / 139. szám

6 ftlAPfi.6 1964. JŰMÜS 16. \yilat hozatok a vasárnapi mérkőzések «tán Glock József, Pécsi Bányász: — Két ellentétes félidőt hozott a mérkőzés Az első félidőben a hazaiak, mig a második félidőben az egyenlítés után mi irányítottuk a játékot. A jóiramú mérkőzésen a hazaiak az egyenlítés után több­ször kemény belemenésekkel aka­dályozták meg csatáraink újabb gólszerzését. A játékvezető egy :á‘ékost ki is állított emiatt. Kö­zelebb álltunk a győzelemhez. Csapatunkból Kohlmann. Kása és Bencsics játéka emelkedett ki. Dara János, BTC: — Az óriási hőség rányomta bélyegét a mérkőzésre. Sajnos, az ~!ső félidőben csatáraink nem ú 2 v játszottak, ahogyan kellett volna. Fordulás után azonban magukra találtak, s ez góloxban is megmutatkozott. A múlt vasár­napihoz viszonyítva talán némi javulás mutatkozik a csapat játé­kában. Több játékosunk gyenge i ^l/esítményt nyújtott most is. Torok bokatörést. Konti kéztörést szenvedett, s pótlásuk sok gondot okoz éppen a két legkomolyabb találkozó előtt, mert a Győr és a Kgnosvár ellen kell még játsza­nunk. Nagyon várjuk már az idény végét, hogy egy kissé ren­dezhessük ..sorainkat”. Szántó József, Pécsszabolcsi B.: — Igen jó játékvezetés mellett élvezetes, sportszerű mérkőzést vívtak a csapatok Pécsszabolcson. A nagykanizsaiaknak is voltak helyzeteik, de csatáraik a döntő pillanatokban hibáztak a szabol­csi kapu előtt A pécsszabolcsiak új összeállítású csapata bevált. Dittrói István, Szászvári B.t — A szászvári védelem gyakran kihagyott Kalocsán és ezt a ha­zaiak jól kihasználták. Csak az első félidőben volt jóiramú a mérkőzés, szünet után a nagy melegben mindkét csapat oele- nyugo'dott az eredménybe. A hét­közben a PEAC-ot legyőző Szász­vári Bányászra rá sem lehetett ismerni vasárnap Kalocsán. Kállai Lipót, Ércbányász SC: — Minden dicséretet megérde­melnek a fiúk, mert a 2. percben Balázs, a 20. percben pedig Voj- tek sérült meg, s így lényegében kilenc emberrel kellett a játék­idő nagy részében játszaniuk. A Kinizsinek több gólhelyzete volt, mi kevesebbet, de veszélyesen támadtunk. Az eredménnyel elé­gedett vagyok. Porrogi Tivadar, Kinizsi: — Idegesen kezdtek játékosaink. Az első félidőben egészségesen, jobban ment a játék. A második félidőben az óriási hőségtől már szédelegtek a játékosok. Bár több (jfeihfelyzetet hoztunk össze, mint áz 'Ércbányász, azért az ered­ményt igazságosnak tartom Mint érdekességet jegyzem meg,' hogy a salakos pályán a hőmérő 45 fo­kot mutatott. Autóverseny Uj-Mecsekalján Üj-Mecsekalján a 39-es dandár! útján vasárnap délelőtt foglalt | volt minden erkély, minden ab­lak, sőt még a magas házak la­pos tetejére is igen sokan fel­merészkedtek. A Magyar Autó­klub az itt húzódó, mintegy 3800 méteres körpályán rendezte meg a Forma—3, Forma—Junior és sportgépek országos gyorsasági bajnokságának futamait és a ma­gyar Balley-keret tagjai részére kiírt gyorsasági versenyt. A speciálgépeknek kétszer 12 kört kellett lefutniok a rekkenő hőségben. Amikor az első futam tízes mezőnye nekivágott a me­rész kanyarokkal tűzdelt pályá­nak, a szurkolók a 4-es rajtszá­mú Széles Tiborra fogadtak, áld Merkus—Junior (Wartburg) gé­pén vágott az élre. Az első kör­ben azonban géphiba miatt hiába várták Szélest mert a sokszoros bajnok Kiss Ferenc Wartburgja tűnt fel az egyenes végén. Széles egy kör hátránnyal robogott a mezőny után és szédítő 2:i2-es, 2:11,3-as időket futott. A harma­dik körben Kisst is kiállásra kényszerítette sebességváltója, így a futam abszolút elsőségét a 10-es Kiss Gábortól már nem lehetett elvenni. A túragépek 15 körös izgalmas versenyére 15 kocsi állt rajthoz. A Steyer Puchtól egészen az Opel Rekord Caravanig öt géposztály képviseltette magát 500 kcm-től 1700-ig. Azok a nézők, akik a reggeli edzőfutamoknak is tanúi voltak, megjósolták, hogy az ab­Székely Zsófia győzelme az országos középiskolás atlétikai bajnokságon Vasárnap reggel már I árakor megkezdték a középiskolás baj­nokság második napjának verse­nyeit a PVSK-pályán. A rekkenö melegben ismét a vágtázók érték el a legjobb eredményeket. A pécsi iskolák képviselői most is értek el figyelemre méltó telje­sítményt az erős mezőnyökben. Székely Zsófia bajnokságot nyert hárompróbában, a Leőwey Klára Gimnázium 3x400 m-es váltója megszerezte a harmadik helyet, a Széchenyi Gimnázium 4x1000 m-es váltója pedig a második helyre került. Férfi eredmények: 200 m: 1. Sátori Bp. Jedlik A. gimn. 22.6. 800 m: 1. Kiss Bp. Zalka M. gimn. 1:58.9 ....4. Kiss P. Nagy Lajos gim. 2:02.0. 400 m gát: 1. Kinghoífer Soproni gimn. 58.2. Kézilabda KB fi. jól szerepeltek a pécsi csapatok Pécsi rangadót játszottak a kézilabda NB II. női csapatai. Az építők napja alkalmával igen nagy érdeklődés mellett közel íouu néző előtt találkozott egy­mással a Pécsi Építők és a Pécsi Vörös Meteor. Nagy volt a harc, jóiramú a mérkőzés. A győzel­met az Építők megérdemelten szerezte meg. A Pécsi Ércbá­nyász SC-nek is jól ment a já­ték, váratlan, de megérdemelt győzelmet aratott a Tatabányai j Bányász ellen. A Komlói Bá- ' nyász is jobbnak bizonyult az Oroszlányi Bányásznál, a kom­lóiak győzelmükkel nagy lépést tettek előre a kiesés elkerüléséért vívott harcban. A Pécsi Dózsa Budapesten szerepelt, s a Tele­fongyár ellen döntetlen ered­ményt harcolt ki. Pécsi Építők— Pécsi Vörös Meteor 7:5 (4:3), női csapatok, Pécs. Komlói Bányász- Oroszlányi Bányász 25:20 (11:10), férfi csapatok, Komló. Pécsi Érc­bányász SC—Tatabányai Bányász 19:17 (8:7). férfi csapatok, Pécs. Pécsi .üz.s a—Telefongyár 13:13 (7:7) - ii' csapatok, Budapest. 4x400 m váltó: 1. Bp. Könyves Kálmán Gimn. 3:34.1. 4x1000 m váltó: l. Karcagi Mezőgazd. Techn. 11:12.2, 2. Pécsi Széchenyi gimn. 11:16.0 . ; . . 4. Pécsi Nagy La­jos gimn. 11:27.2. Diszkosz: 1. Fa­ragó Orosházi Táncsics gimn. 50,79 m. Hármasugrás: 1. Lugosi Bp. Thán K. Techn. 14.24 m. Nők: 200 m: i. Krassay Szekszárdi G. gimn. 26,0 m. 3x400 m: l. Oros­házi Táncsics gimn. 3:12.5 ;. . 3. Pécsi Leőwey gimn. 3:16.4. Ma­gas: 1. Zuba Békési gimn. 158 cm. Gerely: 1. Bori Bp. Lengyel Techn. 42.21. Hárompróba: 1. Szé­kely Pécsi Művészeti Gimn. 2168 pont í ;. 5. Hetessy Pécsi Janus gimn. 2034 pont. szolút győztes nem lehet más, mint Hollós István azon a kis piros Puchon, amelyen nemrég egy nagy osztrák versenyen szerzett aranyérmet. A jóslat be­vált. Már az első kör végén az apró kocsi robogott el elsőnek, vagy 120-as sebességgel a ver­senybíróság előtt és 110-es átlag­gal már az ötödik körben lekö­rözte a kisebb kocsikat. Hollós nyomában végig Kesjár János ro­bogott 1300-as Fiatján, de képte­len volt megszorítani a kitűnő versenyzőt, akit lelkesen ünne­pelt a közönség. Amikor a speciálgépek máso­dik futamára került a sor, a sokszoros magyar bajnok Kiss Ferenc és a legidősebb, legta­pasztaltabb magyar versenyző, Demmel Ferenc már nem volt a rajtnál. Széles Tibor így könnye­dén vágott az élre és a második körtől már csak a stopperórával versengett. A két utolsó körben érte el a kitűnő versenyző a dél­előtt futott legjobb időket. Az időmérők 2:09,c-at és 2:09,4-et mér­tek a futamot nagy fölénnyel megnyert kitűnő versenyzőnek. Azok a sportkedvelők, akik a néhány izgalmas órán át kitar­tottak a tűző napon, nem csa­Vízilabda Kilenc gólt lőtt a Dózsa Pécsi Dózsa—Pécsi Ércbányász SC 9:0 (2:0, 2:0, 2:0, 3:0). Vidéki A-osztályú mérkőzés, Balokány- fürdő, 500 néző, vezette: Miklósi. A Pécsi Dózsa minden csapatré­szében jobbnak bizonyult ellen­felénél. Az Ércbányász SC kapu­ját szükségkapus védte, s ez dön­tően befolyásolta a nagy gólará­nyú eredmény kialakulását. Csa­patösszeállítások: Pécsi Dózsa: Ozorai — Pozsárkó, Tóth S. — Csomós, Korhecz, Gyöngyösi I., Tóth L — Ércbányász: Abai — Gimesi, Hunyor — Tóth L., Ko­vács, Csillag, Kiss. Góllövők: Tóth L 4, Gimesi (öngól), Kor­hecz, Tóth S., Pozsárkó. Jók: Ozorai, Pozsárkó, Korhecz, Gyön­gyösi I., Illetve Hunyor, Tóth L. és Gimesi. lódtak Végig remek, fordulatok­ban igen gazdag, bátor vetélke­désnek voltak szemtanúi. Éppen ezért sokat vesztettek, akik saj­nálták az időt és a fáradságot. A gördülékeny verseny megrendezé­sében közreműködött a Magyar Autóklub pécsi csoportja is. Speciál-gépek: Forma—3: 1. Szé­les (Bp. Személy és Kisteher) (Merkus—Wartburg, 24 kör, For­ma Junior: 1. Németh A. (Bp. Személy- és Kisteher) Fiat 1100, 23 kör. 3. Hoóz (Személy- és Kis­teher (Wartburg, 22 kör. Túragé­pek, I. kategória (600 kem-ig): 1. Döme (VTSK) Trabant, 13 kör, 2. Kulcsár (VTSK) Trabant 13, 3. Jaklics (Magyar Autó Cluk) Tra­bant 12 kör. II. kategória (850 kcm-ig): 1. Hollós (Bp. Honvéd) Steyr Puch 15 kör, 2. Kondorossi (Autó Club) Fiat 600, 14 kör, 3. Abonyi (Bp. Spartacus) DKW 13 kör, m. kategória (1000 kcm-ig): 1. Kiss Gy (Autótaxi) Wartburg 14 kör, 2. Keresztes (VTSK) Wart­burg 14 kör, 3. Kriszti.cs (Bp. Spartacus) Wartburg 14 kör. IV. kategória (1300 kcm-ig): 1. Kes­jár (Bp. Spartacus) Fiat 1300 15 kör, 2. Tóth F. (Autó Club) Volks­wagen 14 kör. V. kategória (1300 kcm felett): 1. ’ Békefi (VTSK Opel Record 14 kör, 2. Jancsó (Bp. Spartacus) Moszkvics 13 kör, 3. Cservenka (Bp. Spartacus) Opel Caravan 12 kör. Tájékozódási verseny a Mecseket Szombat-vasárnap volt az or­vos-egészségügyi turisták orszá­gos találkozója és csapatverse­nye a Keleti Mecsekben. A szak­mai rendezvényt a szakszervezet budapesti központjának megbízá­sából és támogatásával a pécsi Lendület Sportklub rendezte. A Kövesd! hegyi Vasas turistaház és a mellette elterülő rét sátor­tábora szombaton délután bené­pesült az ország minden részé­ből idesereglett vidám turisták­kal. Este a tábortűz mellett Achátz László vezetésével a Len­dület tagjai élvezetes vidám mű­sorral szórakoztatták a vendége­ket. A vasárnapi hajnal első sugarai a rendezőket már az ellenőrző pontokon találták, majd a ver­senyző csoportok is megkapták a versenyútvonal addig titkos tér­képét és elindultak a Hosszúhe- tény—Szentlászlói völgy—Rókahégy —Réka kunyhó—Büdöskúti forrás útvonalon megtalálni az ellenőrző helyeket. A célállomás a pécsvá- radi várban volt. A versenyútvo­nal eléggé próbára tette a csapa­tok térképismeretét és tájékozó­dási képességeit, de a terep szépségei, különösen a Rókahegy­ről nyíló pompás kilátás és a Lendület turistáinak Rékakulcsos- háza környéke feledtette velük a versenyzés fáradalmait. A verseny ideje alatt a pécs- váradi vár ódon falai közt a SZOT és az egészségügyi szak- szervezet központi sportvezetői­nek jelenlétében tanácskoztak az országos küldöttek az egészség- ügyiek sportproblémáiról. A tájé­kozódási versenyt ezalatt a hiba­pont nélkül versenyző gyöngyösi kórház csapata nyerte és ezzel a vándorserleg egyéves őrzője lelt. Az ezüstérmeket a Komárom me­gyei Gyógyszertár Központ csa­pata, a bronzérmeket a budapesti Orvostovábbképző Intézet csapa­ta nyerte el. A jól sikerült ver­seny rendezésének zökkenőmen­tes lebonyolítása elsősorban Ka­tona Ferenc, dr. Tihanyi László és Hartay Gyula sportvezetők ér­deme, de a Lendület tagságának lelkes összmunkáját is dicséret illeti. Dr. Oppe Sándor TOTÓ l. Borsodi B.—SBTC 2 1:4 2. Miskolci VSC—Szállítók 1 3:2 3. Dunaújváros—Budafok 1 2:1 4. Nagybátony—Baglyasalja 1 3:0 5. Miskolci B.—Kisterenye 1:1 6. Békéscsaba—Szóin. MÁV 2 2:3 7*. Jászberény—Bp. Spart. 1 2:0 8. Pápa—Győri Dózsa 1 1:0 9. Zalaeg. TE—Kaposvár X l:l 10. Veszprém—Pécsi VSK 1 4:1 11. Budai Spart.—Pécsi B. X 2:2 12. Varese—Foggia 1 2:1 13. Pro Patria—Verona X 1:1 4*1 14. Udinese—Cagliari X 1:1 Mérkőzésről mérkőzésre Labdarúgó NB I. B. Láng SK—Nyíregyháza 3 ti, Vö­rös Meteor Egyetértés—Székesfe­hérvári Vasas 2:0, Budapesti Vas­utas—Ózdi Kohász 0:0, Dunaújvá­rosi Kohász—Budafoki Kinizsi 2:1, Szombathelyi Haladás—Győri MÁV DAC 4:0, Ganz-MÁVAG—Oroszlá­nyi Bányász 3:2, Miskolci Vas­utas—Szállítók 3:2, Salgótarjáni BTC—Borsodi Bányász 4 ti. NB I. B.: 1. SBTC 14 7 5 2 21:5 19 2. Özd 14 8 3 3 19:11 19 3 Szombathely 14 6 6 2 25:14 18 4: BVSC 14 5 7 2 14:11 17 5. Oroszlány 14 4 7 3 14:13 15 6. Székesfehérv. 14 4 7 3 14:14 15 7. Dunaújváros 14 6 3 5 14:15 15 8. Nyíregyháza 14 6 2 6 18:17 14 9. Győr 14 6 2 6 17:17 14 10. BMTE 14 5 4 5 13:14 14 11. Szállítók 14 5 3 6 17:19 13 12. MVSC 14 4 5 5 13:17 13 13. MA VÁG 14 5 2 7 20:21 12 14. Egyetértés 14 5 2 7 15:17 12 15 Borsod 14 2 4 8 11:26 8 16. Láng 14 2 2 10 11:25 6 Labdarúgó NB IL Veszprémi Haladás-Petőfi—Pécsi VSK 4:1 (0:0). Veszprém, 2500 né­ző, vezette: Karádi. Veszprém: Bicskei — Molnár, Böröcz, Heil — Gallai, Hegyi — Fájd, Nagy, Fekete dr., Nyulász, Zsebe. Edző: Lyka Antal. PVSK: Ábrahám — Tölgyesi, Schwab, Hámori — Kö­ves, Pecze — Bérezési, Opova, Márton, Búza, Mihály. Edző: Czi- bulka Mihály dr. Góllövők: Fájd 2, Zsebe, Abrahám (öngól, illetve Pecze (11-esből). Jók: Böröcz, He­gyi, Fájd, Nagy, illetve Schwab, Köves, Búza. Pécsi BTC—Fővárosi Autóbusz 3:1 (1:1). Pécs, 200 néző, vezette: Igaz. PBTC: Gergely — Szekeres, Vámosi, Magyar — Posta, Kővári — Görgényi, Kincsei, Horváth n., Budapesten rendezték meg as országos I. osztályú tornászbaj­nokságok versenyeit. A nők I. osztályú versenyében a talajon Tolnai Márta, a PVSK tornásznője a második helyet szerezte meg, a lóugrásban harmadik volt a pécsiek tornásznője. Az összetett bajnoki címet Endrődi Katalin, a Bp. Petőfi versenyzője szerezte meg. * A Szolnoki Dózsa vízilabda-csa­pata szerezte meg a tavaszi el­sőséget az OB I-ben. A szolnokiak utolsó mérkőzésükön 5:3 arány­ban győztek a Bp. Spartacus el­len. A második helyen az FTC, a harmadik helyen a Bp. Honvéd végzett. * A magyar labdarúgó-válogatott madridban edzést tartott. A spa­nyol fővárosban igen nagy érdek­lődés előzi meg a két csapat szerdai találkozóját, több mint százezer nézőt várnak. A meleg a déli órákban 35 fokra is fel­megy, de a mérkőzést este játsz- szák, amikor már kellemes az idő. * A Párizsban rendezett üszővel- senyen vasárnap a 100 m-es női hátúszásban a 17 esztendős fran­cia Christine Caron 1:08,6 mp-es eredményével világcsúcsot állított fel. A régit az amerikai de Vero­na tartotta l:08,9-cel. Az 1:09,5 mp-es Európa-csúcsot Caron aal idén úszta. * A kaliforniai San Dicgóban M ezer néző előtt rendezett atlétikai verseny új világcsúcsot hozott. Fred Hansen, a 23 éves rúdugró ugyanis 523 cm-re javította honfi­társa, Pennei által tavaly elért és általa nyolc napja beállított 520 cm-es világcsúcsot. ☆ A sásdi Járási labdarúgó-baj­nokság északi csoportjában Bikái vezet 14 ponttal, második Meké- nyes 13, harmadik Hegyhátmaróc 12 ponttal. A keleti csoport élén Kaposszekcső áll 16 ponttal, Oroszló a második 12, Liget a harmadik 11 ponttal. Északi cso­port mérkőzései: Hegyhátmaróc— Mágocs H. 3:2, Mekényes—Egy- házaskozár 3:0, Bikái—Szalatnak 2:1. Keleti csoport: Oroszló—Fel­sőmin dszent 3:1, Felsőegerszeg— Gödrekeresztur 2:1, Abaliget—Li­get 1:1, Kaposszekcső—Csikóstöt- tös 3:2, Magyarhertelend—Bara- nyaszentgyörgy 3:2. * Budapesten a Vörös Meteor KÖZÉRT országos atlétikai verse­nyén a 3000 m-es síkfutásban Ja- kabos, a Pécsi Dózsa versenyzője 8:34,6 mp-es idővel negyedik lett. Az utánpótlás válogatott keret versenyén a 400 m-es gátfutásban Betlehem (PEAC) 51,7-el a har­madiknak futott be a célba. * A megyei ifjúsági és serdülő leány tenisz csapatbajnokságok versenyein jól szerepeltek a PE­AC teniszezői. Az ifjúsági lányok­nál a Holota, Kiss, Schmidt, Bo­nev összeállítású csapat bajnok­ságot nyert, a PEAC II. és a Postás együttese előtt. A serdülő lányoknál a PEAC Molnár, Bajtai összeállítású együttese győzött a PEAC második csapata előtt. Boly lett a harmadik, a Postás a negyedik. * Genfben befejeződtek a kosár­labda olimpiai torna selejtező mér­kőzései. A magyar csapat gyen­gébb kezdés .után nagyszerűen hajrázott, Franciaország után a döntőben Finnország csapatát is legyőzte a magyar válogatott. Az eredmény 69:54 volt a magyar csapat javára, félidőben a magyar együttes 30:24-re vezetett. * A Barcelónába készülő szovjet labdarúgó-válogatott Valencian- nesben a helyi együttes ellen játszott barátságos mérkőzést és 3:0 (0:0) arányú győzelmet ara­tott. Meglepetésre a francia klub­csapat a II. félidő 18. percéig állta a szovjet csapat támadásait. Ez­után Ponyegyelnyik, Csiszlenko és Voronyin ért el gólt. * Közzétették az asztaliteniszezők nem hivatalos világranglistáját. Az első hat hely közül ötöt a kí­naiak foglalják el. Az első a kí­nai Can Ce-tung, a második az ugyancsak kínai Li Fu-jung, a harmadik Csang Si-lin és a ne­gyedik helyre került az egyetlen japán: Kimura. A magyar Bér­ezik Zoltán 12., holtversenyben a jugoszláv Markoviccsal. A nők élén a japán Macuzaki áll, s őt követi a román Alexandru cs Constantinescu. A magyar Földi­né a 11. helyre került, mig Lu- kácsné a 17-re. Hauschl, Oskó. Edző: Dara János. Autóbusz: Rothermel — Pólik, Merényi, Orbán — Bohus, Reiter — Kovács, Fábián, Borbély, No­vak, Bechtold. Edző: Túrái Ist­ván. Góllövők: Kincsei 3, illetve Reiter. Jók: Vámosi, Kincsei, Hauschl, illetve Merényi, Reiter, Borbély. Budai Spartacus—Pécsi Bányász 2:2 (1:1). Mező u., 2000 néző, ve­zette: Móré. B. Spartacus: Virágh — László, Bányai, Hoffmann — Fodor, Törőcsik — Stáhl, Hervai, Rixer, Helinger, Varga. Edző: Szi­geti Ferenc. P. Bányász: Bogyai — Bárány, Farkas I., Tamás — Kohlmann, Kása — Györkő n, Balázs, Bencsics, Koch, Opova. Edző: Molnár László. Góllövők: Hervai, Rixer, illetve Bencsics és Balázs. Jók: Fodor, Törőcsik, Stáhl, Helinger, illetve Bogyai, Bárány, Kohlmann, Opova. * Zalaegerszegi TE—Kaposvári Honvéd 1:L EVTK—Zalaegerszegi Dózsa 1:1, Traktorgyár—Székes- fehérvári MÁV Előre 2:1, ül. kér. —Mosonmagyaróvár 5:2, Pápa— Győri Dózsa 1:0, Esztergom—Kő­bányai Lpmbik 3:0. NB H. NYUGATI CSOPORT: 1. Pécsi B. 15 8 5 2 27:18 21 2. Kaposv. H 15 6 8 1 14:7 20 3. Győri Dózsa 15 8 4 3 26:15 20 4. Pécsi BTC 15 7 4 4 22:16 20 5. Pécsi VSK 15 7 4 4 26:16 18 6. Veszprém 15 8 2 5 30:23 18 7. m. kér. 15 7 3 5 28:19 17 8. Zaleg. TE 15 7 3 5 24:21 17 9. Budai Sp. 15 6 3 6 17:18 15 10 Szív. MÁV 14 6 3 5 14:15 15 11. Esztergom 15 5 4 6 24:21 14 12. Traktorgyár 15 6 2 7 26:28 14 13. Pápa 15 7 — 8 17:22 14 14. Mosonm. TE 15 4 3 8 26:30 11 15. EVTK 15 4 3 8 12:17 11 16. Autóbusz 15 4 3 8 13:28 11 17. Zalaeg. D. 14 1 6 7 12:25 8 18. K. Lombik 15 1 2 12 9:28 4 Keleti csoport: KESTEXT—Deb­receni Dózsa 2:2, Szolnoki MÄV— Békéscsabai Előre 3:2, Nyíregyhá­zi MSE—Szegedi Vasutas 3:2, Egri Dózsa—Gyulai MEDOSZ 1:0, Jászr- berényi Lehel—Bp. Spartacus 2:0, Kisterenyei Bányász—Miskolci Bá­nyász 1:1, Nagybátonyi Bányász— Baglyasaljai Bányász 3:0, Bp Előre—Kecskeméti Dózsa 1:0,' Szolnoki MTE—Vasas Izzó 2:0. NB n. KELETI CSOPORT: 1. Szóin. MÁV 15 9 2 4 28:15 20 2. Kecskemét 15 8 3 4 22:13 19 3. Jászberény 15 8 3 4 20:13 19 4. Békéscsaba 15 6 6 3 22:22 18 5. Egri Dózsa 15 7 3 5 21:17 17 6. Szóin. MTE 15 7 3 5 22:20 17 7. Bp. Előre 15 6 5 4 15:14 17 8. Baglyasalja 15 6 4 5 15:23 16 9 Bp. Spart. 15 6 3 6 26:19 15 10. Nyíregyháza 15 6 3 6 22:21 15 11. Kisterenye 15 4 6 5 23:25 14 12. Nagybátony 14 5 3 6 12:10 13 13. Gyula 15 4 5 6 15:17 13 14. KISTEXT 15 4 4 7 22:26 12 15. V. Izzó 15 5 2 8 17:21 12 16. Szegedi VSE 14 3 5 6 21:24 11 17. Debr. Dózsa 15 1 9 5 10:20 11 18. Miskolc 15 3 3 9 18:31 9 Kalocsai Honvéd—Máza-Szasz- vári Bányász 3:i (2:1). Kalocsa, 400 néző. Máza-Szászvári Bá­nyász: Veres — Róth, Bakó, Sze­les — Szabó, Kádár — Nyers, Hernádi, Rózsa, Gyorsok, Jónás. Edző: Palatinusz József. A bá­nyász csapat góllövője: Rózsa. Nagykanizsai Vasutas—Kalocsai Kinizsi 5:1 (4 ti), Nagykanizsa. Bajai MTE—Nagymányoki Brikett 2:1 (2:0), Nagymányok, Nagykani­zsai Dózsa—Szekszárdi Dózsa 3:2 (1:2), Szekszárd. NB m. 1. Kaposvár 14 11 1 2 36:13 23 2. Baja 14 7 4 3 17:11 18 3. Mohács 14 8 1 5 18:11 17 4. Kalocsai K. 14 8 1 5 28:28 17 5. Szekszárdi D. 14 6 4 4 25:15 16 6. Nagyk. B. 14 6 3 5 18:13 15 7. Pécsi EAC 14 7 1 6 19:17 15 8. Dombóvár 14 7 1 6 26:26 15 9. Nagymányok 14 4 5 5 16:15 13 10. Máza Sz.-vár 14 5 3 6 18:20 13 11. Kalocsai H. 14 5 2 7 25:33 12 12. Nagyk. VTE 14 5 1 8 17:18 11 13. Pécsszabolcs 14 4 3 7 18:23 11 14. Nagyk. D. 14 5 1 8 13:23 11 15. Taszár 14 4 2 8 22:30 10 16. Szekszárdi P 14 1 5 8 10:30 7 Megyei I. osztály Labdarúgó NB III. Pécsszabolcsi Bányász—Nagyka- zsai Bányász 3:0 (2:0). Pécssza- bolcs, 400 néző, vezette: Kris­tóf. Pécsszabolcs; Marton — Kiss, Rózsa I, Klotz — Antal, Weit n — Gráf, Énok, Rózsa m, László- telki, Mazil. Edző: Baranyi Fe­renc. Góllövők: Mazil 2, Gráf. Jók: a közvetlen védelem, An­tal, Mazil. Dombóvári VSE—Mohácsi TE 2:1 (1:0). Mohács, 700 néző, vezet­te: Fenyves. Mohács: Varga — Gyévai, Temesi, Éva — Pleck, Oláh — Völgyesi, Gombár, Kosz- ter, Peszt, Mogyorósi. Edző: Tik- viczky Gyula A mohácsiak gól­szerzője Gyévai volt. Jó: Gyévai, Oláh, Peszt. Helyiipar—Vasas 2:1 (0:1). Pécs- bányatelep, vezette: dr. Kamarás. Góllövők: Hegyi, Kamondi, illet­ve Oswald. Ércbányász SC—Ki­nizsi 1:1 (1:1), Helyiipar-pálya, vezette: Sutyor. Góllövők: Vojtek, illetve Pál. Beremend—Hidas 4:2 (1:2). Beremend, vezette: Völgsá. Góllövők: Szegedi, Cserniczki, Ménesi, Babocs (öngól), illetve Auth, Zatrok (öngól). Vasas 1. Bányász—Magyarszék 4:1 (1:0). Vasas I bányatelep, vezette: Kiss Rezső. Góllövők: Bakó 3, Szalai, illetve Papp. Pécsi Postás—Lány­csók ' 1:0 (0:0), Postás-pálya, ve­zette: Király. Góllövő: Ádám. Sik­lós-Pécsi Porcelángyár 2:2 (0:1). Siklós, vezette: Aknai. Góllövők: Győrfi 2, illetve Horváth, Eger­vári (11-esből). Pécsi Előre—Szi­getvár 4:0 (2:0). Szentegát, ve­zette Stadler. Góllövők: Gajdos 2. Hollóvári, Bódog. Bóly—Pécsi Szikra 5:0 (3:0). Bóly, vezet-e: Demhardt. Góllövők: Milkó, Szabó A. 2—2, Szabó G, MEGYEBAJNOKSÁG 1. Ercb. S£ 2. Kinizsi 3. Bóly 4. Helyiipar 5. Vasas 6. Szikra 7. Előre 8. Vasas I Bányász O.Porcelángy. 10. Postás 11. Siklós 12. Lánycsók 13. Magyarszék 14. Szigetvár 15. Beremend 16. Hidas 13 9 4 — 44:13 22 13 8 4 1 29:9 20 13 8 4 1 30:10 20 13 9 1 3 23:14 19 13 7 3 3 26:16 1" 13 7 2 4 20:16 16 13 7 1 5 25:17 J5 13 7 1 5 23:16 1? 13 4 6 3 20:14 1 ' 13 4 2 7 16:21 1! 13 4 2 7 15:2? 13 3 3 7 8:29 13 4 9 15:3R 13 2 3 8 16:27 13 1 1 11 10:36 13 1 1 11 9:33 DUNÁNTÚLI NAPLÓ A Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztő: Vasvári Ferenc. Szerkesztőség: Pécs, Hunyadi János út 11. Telefon: 15-32, 15-33; 17 óra után: 60-11 Belpolitikai rovat: 31-63. Kiadja: a Baranya megyei Lapkiadó Válla!a Felelős kiadó: Braun Károly. Kiadóhivatal: Pécs, Hunyadi út U Telefon: » 15-32, 15-33, 50-00. PÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs. Munkácsy Mihály u. 10 sr Felelős vezető: Melles Rezső. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi postáhivalaloJ* nál és kézbesítőknél. Előfizetési díj l hónapra 12 -- Indexszám: 25 Oáí

Next

/
Oldalképek
Tartalom