Dunántúli Napló, 1964. június (21. évfolyam, 127-151. szám)

1964-06-13 / 137. szám

6 NAPLÓ 1964. JÜNIDS IS. Nagy és erős mezőnyök indulnak felé és onnan tovább jobbra, a város felé. ftO>H A PVSK férfi kosárlabda-csapa- ta az NB I. pontjaiért Budapes­ten hétközben a Csepellel mérkő­zött. A pécsi csapat 88:69 arány­ban vereséget szenvedett. A hét­közben lejátszott PEAC—Bp. Pe­dagógus kosárlabda NB 11. mér­kőzés pécsi győzelmet hozott, az eg elemisták 78:36 arányban nyer­tek. A Pécsi Orvos-Egészségügyi SK ..Lendület” természetjáró és tá­jékozódási szakosztálya június 13—14-én Kövestető, Hosszűhetény, Réka vh., Pécsvárad térségében rendezi meg az Orvos-Egészség­ügyi Természetbarátok 1964. évi országos találkozóját, csapatver- senyét és értekezletét. A csapat- verseny célja: 14-én délelőtt 11 órától a pécsváradi várban lesz. Az országos vidéki ifjúsági tor- nászbnjnokságok versenyén Veszprémben az ifjúsági fiúk i. osztályú versenyében a BTC tor násza. Bánki Tamás a harmadik helyet szerezte meg. Az egyes szereken Bajomi és Kurucz is szerzett helyezést. Ma délután a legjobb pécsi női tornászok Bu­dapesten az országos I. osztályú bajnokságon állnak rajthoz. A szakemberek Török Teréztől és Tolnai Kláritól várnak elsősorban jó szereplést. * A Pécsi Dózsa Sportkör értesíti a labdarúgó-sport kedvelőit, hogy az NB i. őszi idényének hazai mérkőzéseire szóló bérletjegyek árusítását június 15-ével megkez­dik. Az érdeklődők a Sorház utca 8. szám alatti Dózsa-sportirodá- ban szerezhetik be bérleteiket, a régi bérletesek helyeit július 4-ig fenntartják. NB I. TARTALÉKBAJNORSAG: 1. U. Dózsa 12 10 2 _ 39:9 22 2. Vasas 11 8 — 3 24:16 16 3. FTC 13 6 3 4 25:16 15 4. Tatabánya 13 5 4 4 27:24 14 5. Komló 13 5 4 4 19:20 14 6. Dorog 13 5 3 5 23:24 13 7. Bp. Honvéd 13 6 1 6 18:20 13 8. Pécs 12 5 2 5 12:19 12 9. Csepel 11 3 4 4 16:15 10 10. MTK 11 4 2 5 25:24 10 11. Diósgyőr 13 4 2 7 20:21 10 12. Szeged 13 4 2 7 19:30 10 13. Győr 13 2 4 7 8:21 8 14. Debrecen 13 3 1 9 13:29 7 A labdarúgó NB n-ben bajno­ki mérkőzéseket játszanak vasár­nap, az NB m-ban és a megye­bajnokságban szereplő csapatok is pályára lépnek. A Pécsi BTC a hazai pályán. a Fővárosi Autó­busszal méri ösisze erejét. A bőr- gyáriak teli vannak sérülttel. To­rok, Vámos és Bárácz vasárnapi játékára nem számíthatnak. Ma­gyar, Posta és a sérüléséből fel­épült Görgényi csatasorba állítá- í&riC gondolnak. Budapesten az egyfordulós bajnokságban a bőr- gyáriak tartalékos csapatukkal i :0 arányban győztek, most, va­sárnap is szeretnék megszerezni a két pontot. A Pécsi Bányász Budapesten a Budai Spartacussal találkozik A Bányász berkeiben elégedettek et A vasárnap Uj-Mecsekalján megrendezésre kerülő autó-ver­seny nevezési listáján a legjobb magyar autóversenyzők nevét ta­láljuk. Ott lesz az indulók kö­zött a Forma 3., Junior és sport­kocsik gyorsasági versenyén 4-es rajtszámmal Széles Tibor, a sok­szoros magyar bajnok, az autó klub által vásárolt Melkus (NDK) Junior gépkocsival. Elindul a 7-es rajtszámmal Kiss Ferenc, sokszo­ros magyar bajnok, az egyik leg­régibb magyar motorversenyző is. Az NDK-ból vásárolt kocsival versenyez ő Is. Kocsijának vég­csapat legutóbbi teljesítményével. A BTC legyőzése után most Bu­dapesten is újabb pontefkat kíván­nak szerezni. A csapatösszeállítás­ban nem lesz változás, „nem té­veszt meg bennünket a Spartacus legutóbbi pécsi 4 A arányú vere­sége” — mondotta Molnár László, a csapat edzője. A budapestiek jól képzett játékosokkal rendel­keznek, legjobb tudásunkra lesz szükségünk a Mező utcában. A PVSK Veszprémben mérkőzik a bajnoki pontokért. A vasuta­soknál nehezen alakul ki a vasár­napi csapat, Freppán sérült, Ga­rami államvizsgájára készül, Gás­pár és Horváth viszont már ed­zett a héten. Az eredményre vo­natkozóan nem nyilatkoztak a PVSK vezetői, csak annyit mond­sebessége 190 kilométer. A tíz évei versenyző Kiss Sándor, aki a 10-es rajtszámmal indul, saját készítésű Wartburg versenykocsi­val indul, legutóbb az országos bajnokság első futamának győz­tese volt. De Sorgó Miklós dr. a 33-as rajtszámmal vesz részt a versenyen, tavaly a túrakocsik Európa-serlegén második volt. A túra kocsik gyorsasági ver­senyén indul a 850 köbcentiméte­res gépeknél Kondorosi Tihamér Fiat—600 D gépkocsijával. A válo­gatott keret tagja, ez évben az osztrák Al^enfahrt aranyérmével tak: „Remélhetőleg a játékosok akarásával, lelkesedésével nem lesz baj Veszprémben és ez az eredményen is meg fog majd mu­tatkozni.” Ma délután az Egyetemi torna­csarnok melletti Ifjúsági stadion­ban az NB m. pontjaiért mérkő­zik a PEAC és a Szekszárdi Pe­tőfi csapata. Érdekes mérkőzés lesz vasárnap délután Szabolcson Is, ahol a Nagykanizsai Bányász lesz a hazaiak vendége. Mohá­cson a Dombóvári Vasutas szere­pel, a Máza-Szászvári Bányász Kalocsán próbál pontot szerezni a Honvédtől. A megyebajnokság mérkőzései közül a Kinizsi—Érc­bányász SC rangadó emelkedik ki, melyet vasárnap délelőtt a Helyiipar-pályán játszanak. dicsekedhet. Kondorosival együtt a 23-as rajtszámmal induló Hol­lóst István Steyer Puch 660-as gépkocsijával ugyancsak aranyér­met nyert Ausztriában, többszö­rös magyar motocross bajnok és nemegyszer nyert autós túra- bajnokságot. A 850—1000 köbcentis gépek ver­senyében a 14-es rajtszámmal in­dul Kiss György Wartburg—1000 gépkocsijával Ismert motorkerék­páros turabajnokunk az autó tu- raversenyzők válogatott keret tagja. A 33-as rajtszámmal részt- vesz ebben a futamban De Sorgó Miklós dr. is. Az 1000—1300 köbcentiméteres gépkocsik versenyében az 1-es rajtszámmal indul Kés jár János Fiat—1300 gépkocsijával, Kesjár többszörös magyar bajnok, az 1963. évi Pneumant Rallye arany­érmese, sok nemzetközi verseny résztvevője. A 44-es rajtszámmal versenyez ebben a futamban Bé­ke fi Jenő Opel 1500-as gépkocsi­jával. A magyar válogatott keret tagja, régi rutinos versenyző. A verseny esélyesei közül az egyes futamok győzteseit megjó­solni előre Igen nehéz. Egy azon­ban biztos: az érdeklődők igen érdekes, izgalmas, látványos ver­senyeket nézhetnek végig vasár­nap délelőtt Uj-Mecsekalján. Jól szerepeltek a Pécsi Ércbá­nyász SC asztaliteniszezői a Mis­kolcon megtartott csapatverse­nyen. Az Arató—dr. Horváth ket­tős a DC csapatversenyben a má­sodik helyet szerezte meg, mig a Ragoncsa—Horváth L. együttes a harmadik helyen végzett. Á hét vége SZOMBAT. JUNIUS 13: Labdarúgás NB III. mérkőzés: PEAC—Szekszárdi Petőfi, Ifjúsági stadion 17.30. Megyei I. osztályú mérkőzés: Vasas—Helyiipar, Pécs- bánya-telep 17.30. Atlétika. Az országos középis­kolás bajnokság első napja: PV- SK-pálya 9 és 16 £ Röplabda. NB II. mérkőzések: PEAC—Egyetértés, férfi, Egyetemi tornacsarnok 14. Pécsi Dózsa— Kaposvári Dózsa, férfi, Tüzér ut­ca 16.30. Megyei mérkőzések: Keszü—Komló férfi, Keszü 16, Élel- miszerkisker—Komlói HSE, női Esze Tamás utcai Meteor-pálya 16. Torna. Az I.* osztályú férfi és női országos egyéni bajnokság, Budapest 15. Kosárlabda. NB I. mérkőzés: PVSK—Csepel, női, PVSK torna- csarnok 14.30. NB II. mérkőzés: Szigetvári Vörös Meteor—Bp. Pe­dagógus. Szigetvár 19. Megyei mérkőzések: Tanárképző Főisko­la—PVSK, férfi, Tanárképző 17. Postás II.—Postás I.» női, Postás­pálya 16.30. Tenisz. A megyei Ifjúsági és serdülő csapatbajnokságok verse­nyei, Balokány-ligeti teniszpálya 15. VASÁRNAP, JUNIUS 14: Labdarúgás. NB II. mérkőzés: Pécsi BTC—Fővárosi Autóbusz, Verseny utcai BTC-pálya 9.30, Veszprémi Haladás—PVSK, Veszp­rém 17, Budai Spartacus—Pécsi Bányász, Budapest 17. NB III. mérkőzések; Pécsszabolcsi Bá­nyász-Nagykanizsai Bányász, Pécsszabolcs i7.30, Kalocsai Hon­véd—Máza-Szászvári Bányász, Ka­locsa 17.30, Mohácsi TE—Dombó­vári Vasutas, Mohács 18. Megyei 1. osztályú mérkőzések: Siklós- Porcelángyár, Siklós 17.30, Postás —Lánycsók, Postás-pálya 17.30, Vasas I. Bányász—Magyarszék, Vasas I. bányatelep 17, Kinizsi- Ércbányász SC, Helyiipar-pálya 9, Szigetvár—Előre, Szentegát 17.30, Boly—Szikra, Bóly 17.30, Bere- mend—Hidas, Beremend 17. Me­Ma, szombaton reggel 9 órakor ünnepélyes felvonulással kezdő­dik az ország legjobb diákatlétái­nak kétnapos vetélkedése a PVSK pályán. Pécsett első Ízben kerül megrendezésre a nagy viadal, ed­dig inkább a fővárosban rendez­ték az atlétika utánpótlásának számító seregszemlét. Különösen emeli a küzdelmek színvonalát, sportműsora gyei 11. o. mérkőzések: Vajszló— Szentegát, Vajszló 17. BTC EL— Pécsvárad, BTC-pálya 8, Szeder­kény—Betonáruépítők, Szederkény 17.30. Mágocs—Pécsi Bányász II., Mágocs 16.30, Hosszűhetény—PV­SK II., Hosszűhetény 17. Atlétika. Országos középiskolás­bajnokság második napja, PVSK- pálya 9. Röplabda. NB II. mérkőzések: PEAC—Kaposvári Dózsa, férfi. Egyetemi tornacsarnok 10, Pécsi Dózsa RÖLTEX, férfi. Tüzér u. 12.30, Műegyetem—PEAC, női, Bu­dapest 10.30. Megyei mérkőzések: Komlói HSE—Keszű, női, 9.30, Komlói HSE—Szebény, női, Kom­ló 11. Kosárlabda NB 1. mérkőzés: PVSK—Soproni Postás, PVSK tor­nacsarnok 9.30. NB II. mérkőzés: Kaposvári Honvéd—Pécsi Postás, férfi, Kaposvár U. Kézilabda. NB 11. mérkőzések: Komlói Bányász—Oroszlányi Bá­nyász, Komló 10, Ércbányász SC— Tatabányai Bányász, férfi, Uj- Meesekalja, Bánki Donát általá­nos iskola 9.30, Pécsi Építők—Pé­csi Vörös Meteor, női, Tüzér utcai, Építők-pálya 18. Megyei mérkőzé­sek: Mohács—Sellye, férfi. Mo­hács 10.50, Pécsszabolcsi Bányász —Bányász II., férfi, Pécsszabolcs 9, Bóly—Tanárképző Főiskola, női, Bóly 16, Bóly—Tanárképző Főis­kola, férfi, Bóly 16.50, Szigetvár— Dózsa n., férfi, Szigetvár, ált. isk. 9.10, PEAC—Márok, női. Egyetemi tornacsarnok 9, Komló—Dózsa, női, Komló 9. Tenisz. A megyei ifjúsági és serdülő csapatbajnokságok ver­senyei, Balokány-ligeti teniszpá­lyák: 8.30. Vízilabda. Vidéki A-osztályú mérkőzés: Pécsi Dózsa—Ércbá­nyász SC, Balokány-liget 11. Birkózás. Klubközi verseny. Szi­getvári ZMSE—Pécsi Kinizsi, Szi­getvári gimnázium 15.30. Autó: Az Országos gyorsasági bajnokság n. futama, valamint a túrakocsi bajnoksák I. futama, Uj-Mecsekalja 10.30. hogy ez évben első Ízben ketté­osztva A. és B. kategóriákban versenyeznek a középiskolások a bajnoki címért és helyezésekért. Pécsett az A-kategóriába tartozó, H. osztályú szintnél jobb ered­ményt elért versenyzők találkoz­nak, míg a B-kategóriások ver­senyét a múlt héten Egerben bo­nyolították le. Sajnoki mérkőzések előtt a labdarúgó csapatok A legjobb diákatléták nagy seregszemléje: az országos középiskolás bajnokság KAKODÖ­MUNKASOKAT Mohács l-es sz. Téglagyár és Vil- lánykövesdi Tég­lagyár tégla és szén rakodáshoz felvesz. Jelentke­zés a gyárban^ •k Napi egyszeri me­leg étkezés bizto­sítva. * Villánykövesden szállás van. Kitűnő szerkezetű zon­gora eladó Pécs, Dé­ryné utca 23, földszint 2. Ugyanott konyha­szekrény, konyhaasz­tal, 4,5x6-os Super Ikon la fényképezőgép, nagy kép kerettel és beföttes üvegek el- adók. __________________ J ókarban lévő kony­ha garnitúra (4 db) el­adó. Kóczián Sándor utca 4. Bodó._________ K iadó antik csillár, fe­kete márványlap, ké­zikocsihoz való 8 db kerék, gumiabroncsok, sezlon és több más holmi. Pécs, György utca 6. szám._________ S imson 48 köbcenti­méteres, kifogástalan állapotban eladó. Es­te 6 után. Semmel­weis u. 24.____________ H ázőrzésre kiválóan alkalmas, törzsköny­vezett szülőktől szár­mazó kuvasz kölyök eladó. Kis-Szikókó 32. Kristóf._______________ W artburg személygép­kocsi jó állapotban el­adó. Gyurai, Vaskút, Monostori út 769. A kórós! Hegyalja Tsz azonnali belépéssel fő­könyvelői munkakör betöltésére, leinformál ható, mérlegképes könyvelőt keres. Fize­tés megegyezés sze­rint. Lakás céljára egy szobát biztosítani tu dunk. J elen fckozés személyesen a tsz-nél. Felvétel esetén egy­szeri útiköltséget térí­tőnk. Két fejőtefoenészt al­kalmaz a görcsönyi Uj Március Mg Tsz. Lakás család részére biztosítva van. A Pécsi Fémipa­ri Vállalat lakatos, esztergá­lyos, gyalus szakmunkásokat, valamint erős fi­zikai munkára segéd­munkásokat keres felvételre. Jelentkezés Pécs, Felső-Malom utca 13. Munkaügyi osztályon. A Baranya megyei Ápolónőképző Iskola (Pécs, Rákóczi út 2.) felvételt hirdet z eres ápolónői tanfolyamra, 18—32 éves nők részé­re, akik érettségiz­ték vagy a VIII. ált. iskolát jó, jeles, kitű­nővel végezték. — A képzés ideje két év; bentlakást a vidéken lakó hallgatóknak az. iskola biztosít, hely­belieknek be kell jár­mok a képzés ideje alatt. A tanulás in­gyenes, a felvett hall­gatóknak az iskola teljes ellátást biztosít. Bővebb felvilágosítást az iskola vezetősége ad. Jelentkezési határ- idő: 1964. aug. 1. Eladó Pécs, Antónia utca 9. számú kertes családi ház, két csa­lád részére beköltöz­hetően. Pince is van, víz, gáz bent van. Ér­deklődni a helyszínen. Eladó azonnal beköl­tözhető családi ház Komló, Kisfal udi utca 7. szám;_______________ K étszobás öröklakás kedvező fizetési felté­telekkel eladó vagy budapesti lakásért, ki­sebb házért elcserél­hető. Rácz, Pécs, Kis­Flárián utca 5._______ S koda Octavia Super gépkocsi, 20 ezer fcm-t futott, kiváló állapot­ban eladó. Bácsbokod, Dózsa György Bgyszoba-konyha kam rás házrészt adok csa­ládi házban, októberi beköltözhetőséggel, aki elősegíti harkányi kis víkenclházam felépíté­sét. Érdeklődés este 19—20 óra között a 49-91-es telefonon. Hálószobabútorok, — szekrények, ágyak, éjjeliszekrények, toa­lett-tükrök, sodro­nyok, matracok, an­tik szalongamitúra asztalok, székek, hár­masszekrény. olcsón eüadók. Doktor Sán­dor u. 57., kisbútor­üzlet. Síröondozás virág ültetés, hanto­lás stb. TEMPO Ksz. Pécs, Közte­mető. Rendelések felvétele a kápolna raktárában. Eladó kombinált bú­torok, rak amiék, sez- lonok, hálószobabúto- ! rok, francia háló, cső- | garnitúrák, fotelok, konyhabútorok. Ve- | szék sötét, modem ( hálót, hármasszek- i rényt, varia bútoro­kat, sezlonokat, kály­hákat, egész garnitú­rákat, könyvszekré­nyeket, konyhákat. — Bárány, Hal tér 1. Kifogástalan Skoda Oc tavia Super eladó. Ér­deklődni Ti már utcai 2. számú garázsnál 18—20 óráig. ___________ O lcsó háló, konyha­bútor, koffTib ináUszek- rény, rekamié, sezlon, ágyak, szekrények és székek, asztalok, sod­rony, matracok eft- adó. Megyeri út 6^ Szabónál. Kitűnő állapotban lé­vő Wartburg eladó. — Érdeklődni Mágocs, TÜZÉP. Megtekinthe­tő vasárnap kivételé­vel mindennap. Családi ház beköltöz­hetően eladó. Komló, Somogyi Béla u. 10. szám._________________ L akásába légfűtő be­rendezést. kandallót készít, javít Friedrich, Rákóczi út 37. Tele- fon: 23-87._____________ H álóberendezés, kony­habútor, kombinált- szoba, sezlon, hármas­szekrény, rekamié el­adó. Molnár, Felső- Vámház utca 2.______ H álóbútorok, konyha­bútorok, szekrények, ágybetétek, ágysodro­nyok. matracok, re­kamié, fotelágy, cső- garnitúra olcsón vásá­rolható Soóky bútor­üzletében. Zsolnay utca 1. számú______________ G érvágó fűrészt ven­ne képkeretező kis­iparos. Mohács, Zrí­nyi _utca__6!____________ E lcserélném bajai egy- szoba. összkomfortos új lakásomat pécsi nagyobbért. „Meg­egyezéssel” jeligére a bajai Magyar Hirde­tne___________________ F igyelem! Kétlapos rezsó, sütő, hűtőgé­pek, családi házak művezetését, rajzké­szítést, mindennemű villanyszerelést azon­nal vállalok. Doktor Sándor utca 2. Tele- fotn: 27-64. Adamik. Trabant Limousine 500- as szinkronos, keve­set futott, garazsiro- zott, igényesnek eladó. Mohács, Vezér, Sza­badság tér 2._________ A Sellye és Vidéke Körzeti. Földműves­szövetkezet azonnali belépésre boltvezetőt felvesz, közös kezelé­sű ital- és vegyes­bolthoz. Jelentkezni lehet a földművesszö­vetkezet központi iro­dájában, Sellye, Mező Imre utca 72. Felvéted esetén útiköltséget té­rítünk. Eladó egyszoba-kony­hás lakás, melléképü­letekkel, 250 négyszög öl telekkel. Érdeklőd­ni a helyszínen. — Csongrádi Ferenc, — Magyarszék, Bem u. 9. szám.______________ ö v-, kesztyűkészítés hozott ruhaanyagból is. Javítás, tisztítás Karsai kesztyűsnél. — Kossuth tér 7._________ Szegedi nagy szoba­konyha, éléskamrás főbérleti lakásom „Pé­csiért elcserélném — 79 235” jeligére a sze­gedi hirdetőbe._______ Vikendtelek a Mecsek legszebb részén, Hu­nyadi János úton, 8 ezerért eladó. Érdek­lődni Alsó-Balokány utca 3.________________ S EGÉDMUNKÁSO­KAT, kazánfűtőket, lakatosokat, csőszere­lőket és központi fű­tésszerelőket felve­szünk. Fizetés meg­egyezés szerint. — Jelentkezés a Pé­csi Gázmű munkaügyi osztályán, Pécs, Fel­szabadulás_útja 107. A Janus Pannonius Múzeum gyűjtemény­kiegészítés céljából megvételre keres olyan nemesfém burkolatú, régi típusú zsebórát, amely ütő-hangjelző berendezéssel van el­látva. Ajánlatokat jú­nius 18-a után a mú­zeum helytörténeti osztályán (Pécs. Káp­talan utca 2. sz. alatt) fogadunk efl. Levélben történt ajánlatot csak az óra részletes leírá­sa alapján veszünk fi­gyelembe. Lakott családi ház (Vilmos utca 31.) el­adó. „Harmincezer” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe._____________ FÜRÉSZES adogatókat és éjjeliőrt keresünk azonnali felvételre. — Pécsi TÜZÉP Vállalat. Szoba-konyhás fő- v. albérleti lakást kere­sünk. „Nyugdíj előtt” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe._____________ B eköltözhető három­szobás, fürdőszobás családi ház eladó. Pé­ter utca 14. Cserép, pala és szige­telési munkákat válla­lok vidéken is. Kapo- nya Mihály tetőfedő mester. Major utca 4. ÉPÍTÉSI szakmában jártas több évi gya­korlattal rendelkező utókalkulátort, magas fizetéssel felvesz a Pécsi járási Építő Ktsz. Pécs, Sallai u. 11. szám. Figyelem! Mosógépet, centrifugát, garanciá­val javítok. Villany- szerelő műhely, Szi­geti út 51. Tel.: 33-67. Dauert garanciával készít Molnár József női fodrászmester, — Geisler Eta (Apáca) u. 4. szám, emelet. Kézzel varrott futball, „Orionton Tünde” rá­dió, bőrkazetták és mindennemű szíjaza­tok olcsón kaphatók. Szíjgyártó üzlet, Rá- kóczi út 73. __________ S zélköltözők! — El­cserélném belvárosi másfélszobás, fürdő­szobás és nagyméretű szép szoba-konyhás, mellékhelyiséges la­kásomat háromszobás összkomfortosra. „Jú­lius” jeligére a Sallai lai utcai hirdetőbe. BM Építőipari Vállalat keres nyugdíjas szak­munkásokat, kőmű­ves, villany-, víz- és fűtésszerelési munka­körbe. kereseti lehe­tőség 1200 Ft, nyug­díjkorlátozás nélkül. Jelentkezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán, Pécs, Rákó­czi út 5G. halálozás Fájó szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. GYENIS JÖZSEFNÉ 74 éves korában elhunyt. Temetése június 13-án, szombaton fél 12 órakor lesz. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, ÖZV. MA- GÓKI GÉZANÉ 70 éves korában elhunyt. Temetése június 13-én, hétfőn fél 4 órakor lesz. Gyászoló gyermekei. Fehér hármasszelkrény rekamié, asztal, 2 szék és egy sötétpolitúros könyvszekrény eladó. Németh, Pécs, János utca l„ I. em. _______ 1 33 négyszögöl ház­hely a szülészeti kli­nika mögött eladó. — Érdeklődni Vass, — Pécs, Alső-Balokány utca 23/2, 18 óra után. Elcserélném új-mé­cs eka Íjai másfélszo­bás összkomfortos, I. ein. főbérleti Lakáso­mat kis családi házért vagy kis szőlőért, lak­ható épülettel. „Táv­fűtéses” jeligére Sál­lal utcai hirdetőbe. IPARI tanulókat, gép­lakatos. központi fű­tésszerelő, gázvezeték és -készülékszerelő szakmákba felveszünk — Jelentkezés a Pé­csi Gázmű munka­ügyi osztályán, Pécs, Felszabadulás útja 107. Másfélszobás, komfor­tos házrész, augusztu­si beköltözéssel eladó. Érdeklődni hétköznap este, vasárnap egész nap. Pécs, Kossuth L. utca 85, 4. ajtó.______. H álóberendezés, mo­dem, kisipari munka, eladó. Érdeklődni hét­köznap este, vasárnap egész nap. Pécs, Kos- suth utca 85, 4, ajtó. A PÉCSI Köztisztasá­gi és Útkarbantartó V. pécsi munkahelyre út­építéshez és aszfalto­záshoz segédmunkáso­kat és gépkocsirako­dókat alkalmaz. Kere­seti lehetőség teljesít­ménybérben havi 1600 —1900 Ft. Jelentkezés a vállalat munkaügyi előadójánál, Rózsa Fe­renc utca 17. szám alatt. Lakott családi ház — Vilmos utca 31. — el­adó. „Harmincezer” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 418 négyszögöl príma szőlő 9 négyzetméte­res épülettel Pellérden eladó vagy gépkocsi­val elcserélhető. Bő­vebbet Rodostó utca 14. szám.______________ 7 kilós csincsilla anya- nyulak fiaikkal el- adók. Rodostó u. 14. Eladó szoba-konyhás fél ház beköltözhető- en. Ótemető u, 24/2. Elcserélném modern egy szoba összkomfor­tos szövetkezeti laká­somat másfél- v. egy nagyszoba-konyha fő- bérletre. „Bárhol” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Keresek július 15-ig beköltözhető 1 vagy másfélszobás szövet­kezeti vagy örökla­kást, ha lehet távfű­téssel, új-mecsekal- I jait. OTP-kölcsönt át­veszek vagy készpénz­zel fizetek. Belvárosi modernet is átveszek. „Varrónő”- jeligére a Sallai utcai hirdetőbe, Felső-Vámház u. 46. számú kertes ház be­költözhető Lakással készpénzért eladó. Házrész eladó — két szoba-konyha, fürdő­szoba, éléskamra. — Azonnal beköltözhető. Rózsa Ferenc utca 28. 250-es Jawa-alkatré- szek olcsón eladók. — Vitéz utca 40., Kere­pesig ___________________ E ladó Kis-Daindolban 830 négyszögöl őszi- barackos, 414 négy­szögöl szőlő 35 000 Ft­ért. 10 000 kp., a többi részletre. Víz, villany és építkezéshez ter­méskő van. Érdeklőd­ni egész nap Uj-Me­csekalja, Bánki Do­nát utca 5„ Rácz.__ L akást adok néninek vagy bácsinak. „Meg­gondozom” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Családi ház, 2 szoba, összkomfort, közeli beköltözhetőséggel el­adó. Érdeklődés hátsó bejáratnál. Erreth La­jos utca 27._________ E lcserélném kettőszo- ba-konyhának hasz­nálható főbérletemet szoba-konyhásért II., I. kerületben. Emelet lehet. Sallai utca 44., jobb 3._______________ J ó állapotban lévő kisipari gyermek sport kocsi eladó. Érdeklőd­ni: 19-37 telefonon 17— 18 óráig, hétfőtől. __ Balatonmáriafürdön 224 négyszögöl villa le­lek eladó (közműve­sített). Állomás 5 perc. Fejér, Pécs, Munká- csy utca 4. ___ P écs, Kismélyvölgy legszebb helyén a 22. sz. ház, kert, gyümöl­csös. szőlő, felszere­léssel eladó vagy csa­ládi házért elcseréihe- tő. Víz, villany van. Motorért autót cseré­lek, esetleg ráfizetés­sel is. Telefon dél­előtt 19-96 266-os me.- lék. Figyelem! Azonnal be­költözhető épület sel­terülő szőlővel, gvü- űiölcsfákkal sürgősen eladó 45 ezerért. Víz. villany van. Felsó- Gyükés 30 Érdeklődni a helyszínen. ________ S zabadszentkirályon épületfa, szarufa, ge­renda, léc eladó Uj- vári László tanítónál. Harkányi nyaraló el­adó. Személygépkocsit beszámítok. Pécs. Baj­csy Zs. u. 2., udvar­ban. délután 3 órától 2-e~ ajtó.______________ Lóhajtókat felveszünk, ÉM Építőipari Szállí- I tási Vállalat 2. számi! I üzemegység VII. ki* rendeltsége, Pec^ Máj* I láth utca L s

Next

/
Oldalképek
Tartalom