Dunántúli Napló, 1953. szeptember (10. évfolyam, 204-229. szám)

1953-09-20 / 221. szám

8 1953 SZEPTEMBER 2« NAPLÓ RÁDlÓmSOR ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK; Kossuth rádió 4.30: Hírek, időjárásjeleutés. — 4.40— 8.30-ig: Reggeli zene. — 5.00: A „Szabad Nép" mai vezércikke. — 6.00: Falurádió. — 6.30: Színházak és mozik műsora. — 6.50: Torna. — 7.00: Hírek. — 7.55: Ifjúsági mű­sor. — 8.20: Műsorismertetés. — 8.30: Műsor­zárás. — 12.00: Hírek. — 14 00: [időjárás és vízállásjelentés. — 15.15: Hírek szerbül. — 17.00: Hírek, időjárásjelentés. — 18.40: Hí­rek németül. — 19.30: Hírek szerbül. — 20.10: Mit hallunk holnap? — 2200: Hírek. Sport. — 24.00; Hírek. Petőfi-rádió 6.00: Torna. — 6.10: Reggeli zene. — 6.45; A ..Szabad Nép" mai vezércikke — 7.00: Jó reggelt, gyerekek. — 7.15: Hírek szlové­nül. — 10.00: Hírek. — 11.30: Műsorzárás. — 18.25: Hírek szlovénül. — 20 00: Műsorzárás. Szeptember 21., hétfő ‘ KOSSUTH Radio 11.30: Tanyasi duvad. Elbeszélés. — 11.45: Fűvószene. — 12.13: A Galyatetőn üdülő dol­gozóknak. — 13 00: A Magyar Rádió népi zenekara. — 13.30: Levelezőink jelentik. — 13.40: Operettrészletek. — I4.l5: Dttörőhír- adó. 14.40: A Magvar Rádió kisegyüttese. — 15.30: Az előadóművészet mesterei. — 16.00. Népek munkadalai. — 16.20: Ifjúsági fejtörő. ■— 16.43: Műsor az úttörők zenei szakkörei­nek. — 17.10: Jó munkáért szép muzsikát. — 17.40: Ifjúsági műsor. — 19 00: Hangos Újság. —• 20.00: Tíz perc külpolitika. — 20.15: A lipcsei per. — 21.05: Hanglemezek. — 22.25: Tánczene. — 23.10: Bartók-est. PETŐFI RÁDIÓ 7.35: Részletek a „Nagvidai cigányok" c. dalműből. — 8.30: Zenekari hangverseny. — 9.20: Orosz nyelvlecke. — 9.40: Vásárhelyi: Erdő, mező. — 10.10: Szól a kakukmadár. — 10.30: Óvodások műsora. — 11.00: Hangleme­zek. — 15.00: Arlenszkij: Szvit. — 15.15: Operettrészletek. — 16.00: Urak és hölgyek... Két szatíra. — 16.20: Tánczene. — 16.50: liz perc tudomány. — 17.00: Dalok. — 17.40: Szív küldi szívnek. — Beszélő atlasz. — 18.40; Sporthíradó. — 19 00: Zempléni Kor­nél. — 19.30: Az épülő kommunizmus uagy országában. Szeptember 22., kedd KOSSUTH Rádió 11.30 Suha Balogh József és zenekara — 12-15; Opcrettrészletek. — 13.00: Lengyel népi muzsika. — 13.30: Liszt zongoraműveí- ből. — 14.15: Szovjet népi együttesek. — 15.30: Donizetti operáiból. — 16.20: Művé­szek a gyermekráaió mikrofonja előtt. — 16.40: Az iskolások műsora. — 17 10: Egy falu — egy nóta. — 17.30: Pártoktatási elő- alás. — 17.50: Haydn: Évszakok. — 18.20: Operettrészletek. — 19.00: Tánczene. — 20.00: Hírek. — 20.15: Hangos Újság. — 21.10: ivan Vazov költeményei. — 21.30: Jó munkáért, szép muzsikát. — 22.20: Egymillió néző . . . — 23.00: Az épülő kommunizmus nagy or­szágában — 23.30: Cserháti dalok. PETóF! RaDIó 7.35: Színes muzsika. — 8.30: Reggeli hang­verseny. — 9.20: A Gyermek rádió műsora. — 10.10: Az aratás. — 15.00. Az ember tra­gédiája. A mű bemutatásának 70. évforduló­jára. — 16.20: Hanglemezek. — 17.00: Osváth Julia énekel. — 17.30. Magyar és szovjet filmzene. — 18.10: Előadás. — 18.40. Könnyű zene — 19.00: Híres vonósnégyes. — 19.30: Tánczene. Szeptember 23., szerda KOSSUTH Rádió 11.30: Boldizsár íván útinaplója. — 12.15: Jó munkáért szép muzsikát. — 13.00: Hang­lemezek. — 13.30: Filmzene. —• 14.15: Úttörő- híradó. — 14.40: A Gyermekráüió műsora. — 15.30: Hanglemezek. — 16.20: Ifjúsági rádió­játék. —- 17.10: Leveleink nyomában. — 17.25: Szív küldi szívnek. — 17.40: Hangos Újság. — 19.00: Az épülő kommunizmus nagy orszá­gában. — 20 00: Tíz perc külpolitika. — 20.15: Az eltüsszentett birodalom. — 22.45: A két Anyegin. Előadás. — 23.45: Tánczene. PETŐFI RaDIó 7.35: Vidám zene. — 8.30:^ Balettzene. — 9.20: A Gyermekrádió műsora. — 10.10: Beethoven: Hat bagatell. — 10.30: Óvodások műsora. — 11.00: Népdalkórusok. — 15.00: Operettrészletek. — 15.40: Raul Gonzelez Tu- nyon argentin költő versei. — 16.00: Ádám Jenő népdalfeldolgozásai — lb.3U: Erő — egészség. — 16.40: Nagy népi együttesek. — IV.40: Filmzene. — 18.10: Gazda Géza. Kos- suth-díjas válaszol a hozzá intézett levelekre. — 18.40; Sporthíradó. — 19.00: Hanglemezek. Szeptember 24., csütörtök KOSSUTH RADIO 11.30: Keringők. — 12.15: A Fővárosi Népi Zenekar. — 12.50: Erdőffy: Vidám dalos- rendőr. -— 13.00: A Moszkvai Rádió műsorá­ból. — 13.30: Tömegdalok. — 14.15: A Rádió Gyermekújság műsora. -— 15.00: Uttörődalok. — 15.30: Katonadalok. — 16.00: Három len­gyel szatíra. — 16.30: Tánczene. — 17.00: Külpolitikai kérdésekre válaszolunk. — 17.15: Népzene. — 17.40: Zenés irodalmi tarkaest. — 19.00: Hangos Újság, — 20-15: A Magyar Rádió ajándékműsora. — 22.20: Tánczene. — 23.00: Az épülő kommunizmus nagy országá­ban. — 23.30: Hanglemezek. PETŐFI Rádió 7.35: Hanglemezek. — 8.30: Operarészletek. — 9.20: Tamás bátya kunyhója. — 10.10: Smetana műveiből. — 11.00: A Pénzügyőr­zenekar. — 15.00: A Magyar Rádió kisegyüt­tese. — 15.40: Hanglemezek. — 16.35: Szovjet sorozat. — 16.50: Fiatalok zenei újságja — 17.40: Szórakoztató zene. — 18.10: Agrotech­I nikai előadás. — 18.40: Könnyű zene. — I 15.00: Kamarazene. —- 19.30: Tánczene. Szeptember 25., péntek KOSSUTH RaDIó 11.30: Balázs Anna elbeszélése. — 12.15: A Magyar Rádió ajándékműsora — 13.00: Népek dalai. — 13.30: Operettrészletek. — 14.15: Úttörő-híradó. — 14.40: Fülemüle mind ezt fújja. — 15.30- Zenekari hangveresnv. — 16.20: L'ttörő-sporthíradó. — 16.40: Órosz nyelvlecke. — 17.10: Előadás. — 17.40: Han­gos Újság. — 19.00; Az épülő kommunizmus nagy országában. — 20.00: Tíz perc külpoli­tika. — 20.15: Egy falu — egy nóta. — 20.50: Legkedvesebb verseim, elmondja Timár József. — 21.10: Hanglemezek. — 22.25: Szó­rakoztató zene. — 23.10: Hanglemezek. PETŐFI RaDIó 7.35: Színes muzsika. — 8.30: Hangleme­zek. — 9.20: A kis iskolások műsora. — 10.10: Tgor Ojsztrah hegedül. — 10.30: Óvo­dások műsora. — 10.50: A Gyermekrádió műsora. — 11.00: Részletek a „Háry János" c. daljátékból. — 15.00: Részletek a „Boci, boci tarka" c. operettből. — 15.30: Részle­tek Ragyisdsev könyvéből. — 16 00- Szív küldi szívnek. — 16.40: Történelmi előadás. — 17.00. Tánczene. — 17.40: Fúvószene — 18.00: Pártoktatási előadás. — 18.40: Könnyű zene. — 19.00: A Magyar Rádió énekkara. — 19.30: A balassagyarmati népi zenekar. Szeptember 26.,. szombat KOSSUTH RÁDIÓ 11.30: Népi zene. — 12.15: Keringők, pol­kák. — 13.00: Részletek Kacsóh: „János vi­téz" c. daljátékból. — 13.30: A Rendőrség győr—sopronmegyei kapitányságának zene­kara. — 14.15: Állami vállalatok hírei. — 14.20. Emlékezés Bartók Bélára. — 14.20: Ver­bunkosok és csárdások. — 15.30: Hangleme­zek. — 16.00: Irodalmi műsor. — 16.30: Tánc­zene. — 17.10: Levelezőink nyomában. — 17.30: Székely Endre: Petőfi-kantáta. — 17.46: Kamarazene. — 18.10: Szövetkezeti Híradó. — 19.00: Hangos Újság. — 20.00: Hírek. 20.15: Könyv, muzsika, színház. — 21.15: munkáért szép muzsikát. — 22-20: J^nc éjfélig. PETŐFI RaDIó 7.3*5: Népek dalai. - 8.30: A Magyar di­dié kisegyüttese. - 9 20: A kis iskoláson: műsora. — 9.40: A Gyermekrádió musora­— 10.10: Kamarazene. — 11.00: Irodalmi m sor. -- 15.00: Szórakoztató zene. —- 15.50: n* perc közgazdaság. — 16.00: Tanuljunk éne szóra oroszul! — 16.20- Mindenki operája 17.20: Túnczene. — 17.40: Mi újság a tudo­mány és technika világában ? — 18-00: W küldi szívnek. — 18.40: Sporthíradó. — 19 00: Kamarazene. — 19.30: Az épülő kominuni*' mus nagy országában. Szeptember 27., vasárnap KOSSUTH RADló 6.00—8.00-ig: Zenés vasárnap reggel. 8.00: Hírek. Lapszemle. — 8.15: Egy falu "T egy nóta. — 9.00: Zenés fejtörő. — 10-00: Vasárnapi levél. — 10.10: A Gyermekrádió műsora. — 11.00: Épülő szép hazánk. — 12.15: A Magyar Rádió ajándékműsora -7 13.30: Béke és szabadság. — 14.15: Az Állami Népi Együttes műsora. —- 14.45: Hangleme­zek. — 15.30: Tánczene. — 15.47. Zenés iro­dalmi műsor. — 16.40: Szív küldi szívnek. — 17.00: Egy hét a külpolitikában. — 17.40: Kincses Kalendárium. — 19.00: Tánczene. — 20.15: A Magyar Rádió ajándékmüsora. — 21.30: A vasárnap, sportja, totó-hírek. — 22.20: Tánczene. — 23.00: Wagner-est. PETŐFI RaDIó 8.00: Vidám zene. — 8.30: Református val­lásos félóra a stúdióból. — 9 00: Falurádió. — 9.30: Miska bácsi lemezesládája. — 10 10: Hanglemezek. — 11.00: A ÍV. VTT anyagé­ból. — 11.30: A Magyar Rádió népi zene­kara. — 12.10: Tudományos fejtörő. — 12.30: Zenés irodalmi műsor. — 13.00: Könnyű mu­zsika. — 14.00: Művészlemezek. — 15.00: Táncdalok. — 15.30: Rossini: A sevillai bor­bély. — 17.40: Hanglemezek. — 18.40: Ifjú­sági rádiójáték. 19.30: Jó mus nagy országában. Az épülő kommuniz­fii I Bt 114 VASÁRNAP, SZEPTEMBER 20 ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRÁK. 10/3. sx. gyógyszertár, Széchenyinél ó. Telefon; 20-81. lü/8. sz. gyógyszer- tár, Kossuth Lajos u. 81. Telefon; 23-04. 10/12 sz. gyógyszertár, Doktor S. u. 17. Telefon: 13-53. — NÉVNAP: Friderika. IDOJARASJELENTES: — Várható időjárás vasárnap estig: feLhátvonulások, több helyen, e ső­sorban a nyugati és északi megyék­ben eső. Mérsékelt déli-délnyugati szél. A meleg tovább tart. Várható hőmérsékleti értékek az ország terü­letére: vasárnap reggel 13—16, dél­ben 25—28 fok között. — A pécsi Állami Zeneiskola szeptember 20-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a Doktor Sándor Kultúrotthon nagytemében tartja tanévnyitását. Megjelenés az összes növen­dékekre kötelező annál is inkább, mert a növendékek végleges órabeosztása itt törté­nik. Szülőket is szívesen lát az Igazgatóság, — Áramszünet lesz transzformátorálloma sok és hálózat karbantartás miatt folyó hó 20-án, vasárnap reggel 7 órától 12 óráig a Pécsi Porcelángyár, Basamalmi-út és Toll- bmhin-út által behatárolt területen, vala­mint üszög állomás, Üszög-puszta és a Pécsi Porcelángyár, világítási hálózatán. — Pécs város tanács VB begyűjtési cso­portja értesíti Pécs város szőlőtermelő gaz­dáit, hogy 1933/54. évi borbeadási kötelezett­ségüket a Bgy. Min. rendelet alapján must­ban kötelesek teljesíteni. A begyűjtési cso­port felhívja a szőlőtermelők figyelmét, hogv mustbeadási kötelezettségüket szüret­kor azonnal, de legkésőbb 24 órán belül tel­jesítsék. A must tartósításához szükséges anyagot a Borforgalmi Vállalat, Irányi Dá. niel-tér 2. sz. pincészetben a beadási könyv felmutatása ellenében díjtalanul a termelők rendelkezésére bocsátja. — A városi tanács VB begyűjtési csoportja felhívja azokat a termelőket, kiknek kuko­rica. napraforgó és burgonvabeudásí köte lezettségük van, hogy beadási könyvüket egyeztetés céljából a törés, illetve szedés megkezdése előtt — legkésőbb 48 órával — mutassák be a begyűjtési csoportnál. — Műszaki és Természettudományi Egye­sületek Szövetsége a Magyar Nemzeti Bank és a Mdgyar Beruházási Bank minden hé»en a7 MSZT székházéban klubdélutánt tort En­nek keretében a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Beruházási Bank pécsi fiókjainak szakelőadói ismertetni fogják az azon a hé­ten megjelent „Pénzügyi Közlöny -ben talál­ható rendeleteket, illetve azok végrehajtásé, hoz gyakorlati segítséget nyújtanak az ér­deklődőknek. Első összejövetel: folvó hó 21 én. hétfőn délután 5 órakor az MSZT székházban (Janue Pannonius u II sz.) — Vasnsi jára» menetrend változása. A Pécsi Közlekedési Vállalat közli, hogy 21 e, hétfőtől kezdődően a Széchenvi-térről 13 50 h-kor. visszafelé Vasasról 14 30 h-kor indít egy járatot a közönség igényének megfele­lően. — Elveszett a péntek délután három negyed 5-kor Komlóra induló autóbuszban egy kis tekercs rajz Kérjük a megtalálót adja le Janus Pannonius u. 11. alatt az Ismeretterjesztő Társulatban. GYERMEK mellé idősebb nőt azon- nalra felveszek. Márton utca 16. — B’.azsek. KÉT CSALaD méh eladó. Kolman Gyula Meszcstclcp. Kormoskősor 9. SIKLÓS KÖZSÉGBEN az országos állat és karakódé vásár szeptember 2? én. vasár nap fesz megtartva, melyre vészmentes helyekről sertések kivételével minden állat felhajtható. Felveszünk kőműves, ács. állványozó segédmunkás férfi, női dolgozókat budapesti munka helyre Vidéki dolgozók részére angle lelő szállást. étkeztetést biztosítunk Jelentkezés 23/2. Építőipari Vállalat Budapest. XIII.. Rozsnyai-út 6. szám SIKLÓSI Állami Gazdaság gyakorlott köny­velőt keres. Szállást és éleímezést biztosit, önéletrajzot kérünk. ZETKA háromkerekű motorkerékpárra gép­kocsi jogosítvánnyal rendelkező vezetőt azon­nal felvesz a Pécsi Élelmiszerkiskereskedeliuj Vállalat, Kossuth Lujos-u. 9. EGÉSZSÉGES albérleti szobát keresek Pé­csett két személy részére. Megbízható aján­latokat kérek. Megbízottam: dr Csatóné, Pécs, V. Istvánffy-utca 2. GYAKORLATTAL rendelkező juhászokat keresünk felvételre. Jelentkezés a üogyészi Gyapjútermeiő Vállalat Telepén, Szalatnakon. KÉTSZOBA, komfortos, magaslati, Széche- nyi-tértől 5 percre, lakásomat elcserélném kétszoba-hallos, személyzeti szobás, vagy hároraszobás lakásért. Elcserélném szoba- konyha, éléskamra, előszobas lakásomat ha­sonló pestiért. Elcserélném nagyméretű, bel­városi szoba-konyliás lakásomat hasonlóért. Elcserélném Bálicsban lévő 2 szoba-konyhás lakásomat hasonlóért a belvárosban. Azonnal beköltözhető szoba-konyhás, kertes ház ju­tányosán eladó Szigetváron. Egyszoba-kony- hós* lakást elcserélnék hasonlóért a városban, esetleg kétszobásért. Cím: INKÖZ-nél. MAGASTÖRZSU és bokor egres és ribizke- oltvanyok megrendelhetők Szabó Gyula Pécs, Erdély-utca í-ben. VENNÉK pézsma, hosszú vagy kuli-bundát. Címeket „Olcsó" jeligére a kiadóba. ELADÓ 2 darab újonnan festett, modern csőégy sodronyokkal. Vorosilov-u. 27. (Felső- váinház). ZONGORA, körpáncélos, szőlőprés 200 lite­res, ládák, tragacs eladók, örassó-u. 6., föld­szint. UJ, MODERN, reknmié fotelokkal, asztalin] eladó. Mártirok-útja 47. 7-es lépcső 6. ajtó. HASZNÁLT cserépkályhákat minden szín­ben veszünk, lehet lebontatlan cs lebontott is. Pécsi ÁltulánoR Építő Kisipari Szövetke­zet Pécs, Sallai-utca ll szám. ÉTKEZDE gondnokot jó fizetéssel október l-ével felveszünk Helyőrségi Tiszti Klub Pécs. Kossuth Lajos-u 13 2 KAZÁNFŰTŐT október l-ével felveszünk. Helyőrségi Tiszti Klub Pécs, Kossuth Lajos- u. 13. szám. A PÉCSI Nemzeti Színház dolgozói részére bútorozott szobákat keresünk. Címeket kér­jük a Színház gondnokánál leadni. VIZSGÁZOTT fűtőt, hentest, egyéb segéd­munkást azonnalra alkalmazunk. Jelentkezés önéletrajzzal Állatifehérje, Basainalomi-út. KORMÁNfPROGRAMM keretében szövetke­zetünk is megrendelésre több és jobb egyedi bútort, hálószobát, konyhaberendezést készít. Pécsi Faipari Kisipari Szövetkezet. Iroda: Kossuth Lajos-u. 50. ELVESZETT Mágocs—Pécsi útszakaszon a Pl esi Közlekedési Vállalat Ikarus autóbuszá­nak hátsó gumiláda ajtaja. A megtaláló ér­tesítse a vállalatot. JÓÁLLAPOTBAN lévő, használt vaskályhá­kat keresünk megvételre. Pécsi Tüzép Válla­lat, Rákóczi-út 46. I; ÜTŐT felvesz a Baranyamegyei Keltető Vállalat (Xavér-ulca 19.) azonnalra, állan­dóra. Motorkerékpárhoz értők előnyben. A PÉCSI Víz- és Csatornaművek felvesznek kőműves, kubikus és segédmunkásokat. Je­lentkezés: Zólyom-utca 4. sz. ZONGORÁT, harmóniumot, harmonikát és egyéb fahangszer javítását vállaljuk. úgy közületektől. mint magánosoktól. Pécsi Hang­szer és Asztalosárugyár, Pécs, Molotov-utca 35. szám. JÓ gépmunkasokat felveszünk Pécsi Hang­szer és Asztalosárugyár, Pécs, Molotov-utca 35. szám. ASZTALI- és csikótőzhely eladó. József Attila-u. 13. HÁLÓSZOBABUTOR, új diófaszínre fényez­ve eladó. (Kisipari munka). Siklósi-út 7. MEGBÍZHATÓ, komoly bejárónőt felve­szek. Jelentkezés: 2—3 között. Alkotinány-u. 14. I. 12. FEHÉR, steppelt, mélykocsi eladó. Rókus- utca 5. NYUGDÍJAS nő kisebb háztartást vállalna. Cím a kiadóban 72. számon. PRIMA 250 literes vasprés, borszivattyú réz csapokkal eladó. Ibárruri Dolores-u. 6. MAJDNEM új, Phönix harisnya kör­kötőgép 8-as, íO-es hengerrel, csipkézővei, gumifixcl, dupla talpaiéval eladó. Egyetem­utca I. 4. 100 kg-os MANGALICA sertés eladó, vagy leköthető. Kovács-telep. Ürögi-fasor 34. VARRÓGÉP eladó. Kiss Erno-u. 16. NYITOTT, kétszemélyes rekamié olcsón el­adó. Szigeti-út 18. KÉTSZEMÉLYES rekamié, prima, új sezlon eladó. Tavasz-u. 15. ÉLADÓ stopper karóra, látcső, fényképező­gép. Perczel-utca 18., udvar 3-as ajtó. STOPPET» karóra, világvevő rádió, férfi kerékpár eladó. Hegyalja-u. 32. A PÉCSI Vendéglátó Vállalat többéves gyakorlattal rendelkező kádárt és dekora­tőrt keres. Jelentkezés: Pécs, Timár-u. 2. VIZSGÁZOTT fűtőket azonnal felveszünk. Jelentkezés: Agraria Keményítőgyár, Pécs, S-klósi-út 47. A PÉCSI Tehernutófuvarozási Vállalat kc­! rés kiválóan begyakorolt, minden tekintetben kifogástalan gyors- és gépírőnőt azonnali belépésre. Jelentkezés: Pécs, Rózsa Ferenc- 1« tea 22. UJ KONYHABÚTOR és fürdőkád eladó. Doktor Sándor-u. 24. ELADÓ sportkocsi és férfi kabát. Szőlő utca 4. Pesti. BORFORGALMI Vállalat fizikai munkáso­kat keres. Jelentkezés: Irányi DánieJ-tér 6. ELADÓ ebédlőszekrény, hegedű, tok vonó­val Bartók Bcla-u. 17. 3-H VILÁGVEVŐ rádió eladó 680 forintért. Aradi vértuuuk-útja 11. GOMBOR-FÉLE mélykocsi jó állapotban eladó. Nyil-u. 30 ELVESZETT 9 hónapos göbe süldő (sima- szőrű fehér) Megtaláló értesítse Pécsszabotcs postahivatalát FEHÉR, steppelt, mély gyermekkocsi és zo­máncozott Csibi-kályha eladó. Megye-u. 2. Bőit KABÁT, steppelt sportkocsi, íróasztal eladó. Geislor Eta-utca 9. I 3 ILÍÓ 100-as motorkerékpár jókarban lévő (ladó Szabadság-u. 11. BŐRKES7TYPT javít. fest. tisztít, mérték után ké«zít termelői áron Karsai kesztyűs- mester Szabadság-út 11. El ADÓ négyajtós ruhaszekrény, nehéz szétszedhető, intarziás, művészies kivitelben, rádiószekrény, vaságyak. Hird 85. EGYSZEMÉLYES, bordó, szép rekamié eb adó Sztálin-út 59 TíELYBENT útépítéshez munkásokat felve­szünk. Pécsi Ví/műépítő és K útkarbantartó VáUalat Pécs, Sollai-út 38. szám. KÉTSZEMÉLYES «zép rekamié, koinbinált- szekrénv eladó. Megtekinthető 5 óra után. Rákóczi-út 71. II. jobbra. 250-es TRIUMPE és 200-as Mérni Puch mo­torkerékpár eladó. Katalin-ii. 11. MEGVÉTELRE keresünk iratszekrényt, szé­keket. ventilátort és 1 darab 3 HP villany­motort Pécsi Kiskereskedelmi Vállalut. Rá­kóczi-ú( 50. DOLGOZÓ anyák gyermekeit gondos fel­ügyelet mellett sétáltatom. Rákóczi-út 10. SPORTKOCSI, rácsoságy matraccal, szőlő- prés. daráló, hordók eladók Márton-u. 11. KOMBIN ÁLTSZ EK R ÉN Y eladó. Megtekint­hető hétköznap 6—7 óra között. Ugyanott Biedermaier szekrényt vennék. Zólyom-u. 3. (Nagypiacnál). 3+1 VTT.ÁGVEVŐ rádió 600 forintért eladó. Entires/ György-u. 64. (Reptérnél). 125-ös CSEPEL motorkerékpár (elől-hntul teleszkópos) eladó. Használt keltetőgéjjet ven­nék. Jambrich Ágoston, Szuliinán up. Mozsgó. U0x80 cm. TÜKÖR ABLAK, kétrészes eladó. Székely Berfalan-u. 29. SZŐR MERUNDA átszabások, javítások. Szőrmebélések, irhabundák tisztítása, javí­tása, szőrmegallérok és saokák készítése Lukács szűcsmesternél. Teréz-utca 5. Te­lefon: 35-61. Második Békekölcsön III. sorsol sisa a csepeli sportcsarnokban 1953. szeptember 20. vasárnap 10—13 óráig sorsolás. A sorsolás nyilvános. Szabad belépés! GYóGYHASKÖTŐK fűzők, melltartók mér­tékutáni készítését vállalom. Hetényiné, Jó­zsef utca 11. PIANÍNÓ olcsón eladó. Ilonq-u. 19. DOLGOZÓ család gyermekeit vagv háztar­tását vállalom. (Idősebb női Cfm 80 szómon. KÁLYHA- és tözhelyjavítást vállalok. Jó­zsef Attila-u. 13. NAGY gyakorlattal biró gvors és gépírónőt azonnali belépésre keres Mezőgazdasági és Szövetkezeti Bank, Teréz-utca 2. L emelet. Minőségi árut a dolgozóknak! ESŐKABÁTOT HMM*!) az ÁLLAMI ÁRUHÁZ-ból (Széchenyi-tér) Női esőkabát 180.— forint. Férfi esőkabát 289.— forint Női esőkabát 200.— forint. Férfi esőkabát 295.— forint Női esőkabát 466.— forint. Férfi esőkabát 578.— forint Női esőkabát 656.— forint. Férfi esőkabát 710.— forint FELVESZÜNK mozgóárusokat lángos Áru# sítására. Jelentkezés: Pécsi Vendéglátó Vál­lalat Központi Iroda Timár u. 2. sz. Komló Helyiipar vegyes és javító válla­lat azonnali megvételre keres használt gé­peket esztergapadot, kombinált pucológéptt, oldalkocsis motorkerékpárt, 3 durab női varrógépet, 1 drb. gyalugépet, cipész stop- pológépet, egy jóminőségű műtermi fény* képezőgéoet. 1 fafűrészelő magánjáró motort 1 páncélszekrény, 1 kis esztergapadot, 2 porszívógépet, különböző motorokat. — U gya.no tt azonnali belépéssel felveszünk cipészeket, fodrászokat, valamint 1954. év január 1-t'l festőket, kárpitosokat, képke* retező lakatos, asztalos, bádogos, vízveze* tékszerelőket, kőműveseket, valam'int admi­nisztratív dolgozókat különböző reszortokba. BÁNYÁSZATI Magasépítési Vállalat felvesz gépkocsi rakodómunkásokat, kubikusokat, női- és férfi segédmunkásokat, ács, álványo- zókat és kőműveseket. Autóbuszköltséget tér rítjük. Mélyszinti étkezés olcsó • áron bizto­sítva. Jelentkezés: Pécs, Sze* henyi-aknán. SEGÉDMUNKÁSOK AT. ácsokat, tetőfedő­ket felvesz a Baranyamegyei Építő- és Tata­rozó Vállalat, Pécs, Beloiannisz-u. 4—6 sz. TAVALY végzett jogász vállalathoz jog­ügyi előadónak elhelyezkedne. Címeket 57 számra a kiadóba kérek. BURGONYATERMELŐK figyelmébe! Be­adási kötelezettség teljesítésébe, valamint szabadburgonya tételeket a Pécs és pécskör- nyéki lakosoktól minden nap reggel 7 órá­tól délután 3 óráig, Pécs, Rákóczi.út 67. számú raktárban veszi át a Mezőker Vál­lalat. • KAPITÁNY JÁNOS tűzifafűrészelő gépc üzemben. Tel.: 33-83. Alkotmány-u. 6. KOMOLY, gyermekszerető asszonyt keresek napi 8 órára. Alkotmúny-u. 6. ZEPPHIR. fafűtéses kályhát vennék. Kere­kes mángorló eladó. Sztálin-út 61. DOLGOZÓ szülők gyermekét vállalnám gondozásra. Szabadság-út 36. 1. ajtó. ZETKA 175 kem-es motorkerékpár príma állapotban eladó. Garé, körzeti orvosnál. ÍFJ. TAMÁS KÁLMÁN motoros fafűrcsze- lést vállal. György-u. 6. Tel.: 39-91. 350-es DKW motoikerékpár elfogadható áf' ért sürgősen eladó. Locz Károly-u. 34. KÖTŐGÉP (Buksi rendszerű) eladó hétfő' tői. Kossuth Lajos-u. 23., házfelügyelőnél. RÁDIÓ 500 forintért, férfi felöltő 150 fo­rintért eladó. Brassó-u 20. Panniinia étterem megnyílt! Hanqu’atns zene, tánc! Ffel-ital különlegességek ■ Ajándékot minden alkalomra az AJÁNDÉKBOLT­ból Kossuth Laios-út 10 leszállított árakon. Bőr váll'áska régi ár 187.70, úi ár 115.- Ft., „471t“-es kölnivíz 50 gr-os régi ár 45—, új ár 36.— Ft. Klipszek, tűk 20%-os árcsökkenéssel. DUNÁNTÚLI NAPLÓ a Magyar Dolgozók Pártja Baranyamegyei Bizottságának lapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős kiadó: EGRI GYULA Szerkesztőség és kiadóhivatal* Pécs, Megye-u 16 Tel.: 15-32, 15-42 é* l5-7f Előfizetési díj: havi 11.— forint Baranyamegyei Szikra Nyomda Pécs, Munkácsy Mihálv utca 10. ez. Telelőn: 20-2? A nyomdáért felel: MELLES REZS£)

Next

/
Oldalképek
Tartalom