Dunántúli Napló, 1948. május (5. évfolyam, 100-121. szám)

1948-05-30 / 121. szám

május m DUNÁNTÚLI NAPLÓ 9 'ANAMA fit SZALMA kalap tisztítást tutinyoean készít Seherdán küapoe Pécs, atcs 9 seáin Márton­1U9U9 KGr DAÄAB 2 í* tonnás Ford teherautó jWzKiráloeot*.. prúna ál- »potiwLD eladó. Mec- 'r^ntheté: WOLFRAM áltomaüore ntc* esán CIO .075) tonnás teherautó ^Oybaeh motorra! olcsón eladó Kristóf garázs Citrom-oten 3- ww) Tűzifából most biztosítsa szükségletét! Ft Száraz aprított tuskó mázsánként . 18. Házhoz szállítva . . . . , - . 20.40 ,, Száraz forgács mázsánként , . . 13.50 „ Házhoz szállítva ..............................15.90 „ Szállításnál a magas'ati és távolsági díjakat külön felszámítjuk ! Befizetés üzleti órák alatt: Központi irodánkban : Rékóczi-út 50. szám, lelefon : 18-41, továbbá telepeinken: Rákóczi'út 78. sz., telefon: 19-67 és Vasút­állomáson (rakodó rágáüy mellett) min­den mennyi.*égben.- 25 % lefizetése mellett „Bizalom" könyvre is. Pécs-Baranyai Munkás Termelő, Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet. Selymek Szövetek Rubevásznek Oeotseb és ScHI-nél ti «elemek, férfi, női rnharásznak, kerti abroszok, törülközők, férfi, női divatárn #lb. IM cégtől ^ eíui: Jókai-icr 3. Tel. 11-tO. Len, kener anragok. zsák, zsineg*, kötéláru, viaszos vásznak. Leszállított árban oő!-, férfi és, gyermek szandálok minden színben, oagy választékban Petrovits-nál ^ trgCTlmcsoh-wtcq 12 szóm Az Első Pécsi Mész­és Gőztéghgyér központi irodája 1948. évi június hó 1-től * gyártelepen Pécs, Mohácsi országút 14. s*ám alatt működik Telefon: 16-34 torn [jv«iiésfiy^ n cipők 0 * £ V » e Uíítífb« Beímel 10917 cipó­szakiiz! etében Divatszendaleftek, Férfi wickond-cipők mind«* «cinben Kromnternál Eerezel-nlcs és Bolti vköz »•’■olt 10915 Öröklakás a Városházánál 2 szobás S és 8 ezer, 3 szó- bás 10 ezer. 4 szobás 17 ezer, eladó. BŐD közvetítő. (10.846) a Színháznál átvehető 3 szo­bás lakással tágas bejáróval ÜZEMI HÁZ a központ fő- . forgalmú részén, ahol 100 évenként egyszer van eladó, nagy bejáró, tágas udvar. etb. VILLA 3 szobás hiper­modern, nagy kér;, szőlővel eladó BŐD közvetítőnél, Deák-utca 1. — (10.846) Ház Bérmálásra 10590 svájci karórát 180 forinttól zsebórát újat már 50 jUtói jótállással HEIZER &%£££“•*# Gyermekkocsik nagy választékban részletre is Richter József 10837 cégnél Kos'uth Lajos-tü 21 sz Ha olcsón és jól akar szórakozni jöjjön az újonnan megnyit Pécsi Gödörbe Rákóczi-út 39 ahol 1 pohár jeges Pannoaii «ör 1'20,1 zóna­pörkölt i’50, 1 pár tormái T80, 1 1. bor 8 50, 1 kisfrőccs 1'00, 1 nagytröccs 1'80. Eltöresdó zene. Kitűnő magyar konyha Kellemesen bűvös helyiség. 742 Családi ház a gyermekklinikánál átvehető 4 szobás. — Mór utcánál átvehető 3 szobás. — ÖRÖK­LAKÁS 1 szoba hallos mindennel, a Szé- chenyi-témél azonnal átvehető. 2 szobás legmodernebb azonnal átvehfető. 2 szobás modem a Ferenciek-utcánál nem átvehe- ő. 2 szoba hallos pazar kiállításban el­adó BŐD közvetítőnél, Deák-u. 1. (t0.846) ú\UÁs f a QUHtiiat'Uá* UUt* Ú) eljárással tökéletesen javítunk Nincs többé szétdurrant gumi: A legkomplikáltabb mű­szaki gumik késritésót. javítását vállalja STELNE ft gumijavító Jókat tér 11. Telefon: 21-36. Nyári öltönyre tropikál, freskó, drapp vá.'zon, kaingam Női rókákra selyem, len és vászon impr.mék, kelengye, paplan, függöny és bélésáruk Benedek Károly cégnél Pécs. Ferenciek-u. 8. Csillárok, rádiók minden gyártmányban és kerékpárok részletre is kaphatók LOVASS-nál Kossuth Lajos-út 44 KOSSUTH LAJOS-U1 >t>­10913 HÉTVÉGI pihenője? töltse a DöMÜRKAPUI^ ftlenedékházkan Hideg, meleg ételekI Olcsó áraki Figyelmes kiszolgálási Vasár- és ünnepnap frissen csapolt PHNK0NIR sörkülönlegességeit Bérlő: TÖRÖK GÉZA Tel e f o n : 26-26 (10 806) Férfi** női fehérneműk fürdőruhák nagy választékban Míhályí-nál Kossuth Letíos-út 23 10925 Házak: A Zaotnvy Vilmos atca eleien ulabb 3,v «zobas mas.ztv ház, kerttel olc.-on. A Zsolnny. gyámét J00 D-öl kettészet, új házzal i.-Jai.- lóval, tanyaszeri', 27 ezer forintért. A Dióéi, étnél új ház 1x2 é* 1*1 szobás beköltözhető lakással 18 ezerért. A szigeti részen 'saládi házak nagy váias-tékban. Telheti, gyümöl­csösök alkalmi árért. Megbízott: ühNCZE közvcd'ó, Városba -utca 2 szám 10923 Férfi, női és gyermek kerékpárok, mély és sport GYERMEKKOCSIK, rádiók, hanglemezek, csillárok, kedvező fizetési fel­tételekkel KARYNAL Pákóczi-út 32. — Telefon: 17-01. — uo.733) Pártáiét JÖVŐ HETI PARTNAPI BEOSZTÁS HÉTFŐ, reggel 8: Vágóhíd: Dr. Kerese István; d. 11. 4- Erdő- igazgatóság: Molnár Károly; 4; Hamerli: Papp Imre; */»3: Nyomdák: Koppány Jenő; 7: Belváros: Krancz Pál; */i8: Nagy Jenő Jakit.; Huckex János; 7: Budai I. dr. Tamás György; 7: Siklósi pártszervezet. KEDD. d, u. 7: Közigazgatás: Mészáros Dezső; 5*. Zsolnay- 5vár: Pajzs István; 5: Fém- és Lakatosáru gyár; Klotz Alajos; b: Vasút; Papp Imre; 5: Mun­kás Szöv.; Király Lajos; 5: Deutsch téglagyár: Dr. Róvésv József; 3: Dunántúli malom: B Nagy Gusztáv; J: Filmszín­házak: Hegye» Lajos; 4; MoseV.: Szilágyi Erik; 6: 2. kiér. pság.: Kovács János. (Keddi számunkban folytatjuk). BÁNYÁSZKÖRZET KEDD. d. u. 3: Bányaágazgató ság: Dr. FfilSp Lajosné, 7: Pécsbányatetép; .Stier József; 8: Meszestedep: Kovács János, 7: Mecseksraiiolcs-telep. Hor vátb Gyula I.; 7- Újhegy: Köz­ponti PártiáooJe; 7: Somogy, telep: Ánsranenn Jenő: 8: Ve sastelép; Rumit* Endre; 8: Vasastelep: Horváth. János. SZERDA, d- n 7: Erzsábettelcp: Karagica Edináid; 8- Mecsek - Szabolcs Iáin: Vertes Fenenc; 8: Szőlőhegy: Dr. Gyétvay Já- Bosne; 3; Komló kőbánya; Ko vám János; 7~. Komló' Kovács János. R. G. ti gyedem I — Hétfőn fél 7 órakor vezetőségi értekezlet; minden rajparancsnok megjele­nése kötelező. A. MDP Budai I. p&rtszerv eze te június 1-én. kedden d u, 7 órakor a Bndai Kát Körben pár&értekezletet tart. Az nica bi. zainwak megjelenése kőtelező. VARRÓGÉP és kerékpár Rajnaitól aki jótáll és megjavítja, ha vala­• • _i t II T» .1.,: 1 •• es i (10.945) mi baj érné! — Boltív-köz 2 szám A féregirtás bizalmi dologi CIánoztasson M0.D47) a 35 éves Első Pécsi Féregirfó Vál­lalattal (Kutas László). Munkáin­kat jótállással vállaljuk vidéken is. FéregirtószeTek kimérvei Teréz-utca 13. —o— Tél.: 10-11 Orion, Pphilíps, Telefonkén rádiók 10-11 havi részletre Meghívásra vidéken is bemutatom. Használt szupergépek már havi 100 forintos részletre I HORGAS, Teréz-utca 1 szám Telefon: 26-82. — Nálam vásárolt rádióját motoros service osztá­ly om vidékén, helyben javítja! ___ lOSb.’ A PÉCSI VAS- ÉS FÉMMUNKÁS helyi csoport fönius hó 2-án. szer­dán délután 'Ab órakor taggyűlést tart az új szakszervezeti székhát (Korzó épület) nagytermében. Elő. adó: Krancz Pál szaktáxs. A tárgv fontosságára való tekintettel a ta­gok megjelenése kötelező. A mérnökök és tecluilkusok szak- szervezete 30-án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdette a Csoport szék­hazában (Apáca-utca 8. szám) bu­dapesti kiküldöttek részvételével taggyűlést readez. Új munkakönyvvel rendelkező munkanélküli háztartási alkal­mazottak jelentkezzenek Perczel u. 17., szakszervezeti székházban munkaiéi vétel véget*. Gépkocsivezetők vasárnap, 30-án taggyűlést tartanak. Megjelenés kötelező. A Szállító és Fuvarozó munká sok szakszervezete térj mindazo­kat, akik 1947 január hó l-től tag­jai voltak a szakcsoportnak., hogy tankönyvüket 8 napon belő! szol­gáltassák be. A Vas. és Fémmunkás csoport nőbizottsága 30-án, vasárnap ki­rándulással egybekötött Anyák Napját tart a Természetbarátok Turista Egyesületének menedékhá­zában. Találkozás délután 2 óra­kor a felsőséta téren. Magán alkalmazottak hírei. Má jus 31-én délután 5 órakor bankos vezetőségi ülés. 6 órakor biztoa- tási intézőbizottság! ülés. 147 óra­kor üb. és bizalmi értekezlet. 8 órakor szeminárium a vezetőségi és választmányi tagok részére. Kombinátt jraiselogép, kompresszoros ágóprés kézgresek, egalizáiógép, sima tűzőgép, jó alkpolban 'év koplalok jutányosáról eladóit Cin: 10877 szám alatt a Uiadób n Építőmesterek, kőművesmesterei és kőműves kisiparosok júmus 1-én, keddeitt este 6 órakor a tanácsterem­ben taggyűlést tart. Kovácslparosok figyelnie be’ Pa*- kóvas utalvány érkezett kovlcsipa- rosok részére. Cipészek részére anyagosztás A cipésziparosok június l-től, keddtől kezdve az alábbi • 6 bőrkereskedő­nél anyagkiutalásban részesülnek: Hofbauer. HöTTer, Osztertag, Ko- Ivács L. és Falus

Next

/
Oldalképek
Tartalom