Diakonia - Evangélikus Szemle, 1986

1986 / 1. szám

65 67 67 70 74 75 80 85 94 95 Gy. Szabó Béla Reményik Sándor arcképe Reményik Sándor Mindenki a magáét (vers) Imre Mária Gy. Szabó Béla és Reményik Sándor levelezéséből Fasang Árpádné Vallomás Simone Weilről Kalász Márton Egy nap (vers) Fritz Riemann Felkészülés az öregségre Dömötör Ákos Csodajelek Példázatok a 16—17. századi evangélikus prédikációkban Kulturális figyelő A népek kultúrájának összetartozása (Vajda Aurél) — Illyés Gyula; A Semmi közelít (IttzésGáborné) — Kódexkiállítás a budai Várban (Papp Ivánné) — Fényszóró (Bozóky Éva, Szigeti Jenő, Zay László — Emlékezés Vajda Péterre (Bilibok Péterné) Szerkesztői jegyzetek Summary, Aus dem Inhalt Az Evangélikus Országos Múzeum 1985. november 28-tól 1986. március 31-ig Bornemisza Péter Emlékkiállítást rendezett. A kiállítást Péter Márta, dr. Fabiny Tibor, Papp Ivánné és dr. Mányoki János rendezte. Nemes- kürty István megnyitó előadását és a kiállítás néhány dokumentumáról készült fényképfelvételt jelen számunk tartalmazza. • E számunkban a felvételeket Erdőkürti Zsuzsanna, Roboz László és Szám Lajos készítette. • JELEN SZAMUNK SZERZŐI: Benczúr László lelkész Bilibok Péterné ny. főiskolai tanár Bozóky Éva újságíró Dr. Dömötör Ákos néprajzkutató Fabiny Tamás segédlelkész id. Fasang Árpádné zenetanár Dr. Groó Gyula ny. teológiai tanár Imre Mária Reményik-kutató Ittzés Gáborné tanár Jánosy István író Kalász Márton író Nemeskürty István irodalomtörténész Papp Ivánné könyvtáros Rába György író, irodalomtörténész Rakovszky István könyvtáros Dr. Schoner Alfréd főrabbi Dr. Stalsett, Gunnar lelkész, az LVSZ főtitkára Dr. Schmid, Hans Heinrich teológiai professzor (Zürich) Sümeghy József lelkész Dr. Szigeti Jenő adventista lelkész, teológiai tanár Tarbay Ede író, dramaturg Udvardi Erzsébet festőművész Vajda Aurél ny. főiskolai tanár Veöreös Imre lelkész Zay László újságíró

Next

/
Oldalképek
Tartalom