Diakonia - Evangélikus Szemle, 1985

1985 / 1. szám

59 62 63 67 73 74 79 83 84 88 95 57 »Trajtler Gábor (Badh egyetemessége Megemlékezés a zeneszerző születésének 300. évfordulójáról ■Rab Zsuzsa „Erőt adó friss víz” A népköltészet igézetében Az utolsó optyinabeüi sztarecek imája Rónay György Naplójából (1950) Reisinger János M. S. mesternél a Felvidéken Holló András Imádság, kínomban (vers) A Deák téri evangélikus fiatalok beszélgetése Mit vár a mai ifjúság az egyháztól? Bodrog Miklós Az önvesztés gyökere Seben István Péter a rostán (vers) Bilibok Pétemé Örökségünk — a szarvasi evangélikus pedagógusképzés Kulturális figyelő Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon (Kom­játhy Miklós) — Üj magyar nyelvemlék: verses imádság 1433-ból (Vajda Aurél) — Fényszóró (Bozóky Éva) — Olvasónaplómból: Dosztojevszkij: Ördögök (Fasang Arpádné Orbán Éva) Summary, Aus dem Inhalt E számunkban a felvételeket Urai Erika műveiről Wagner Richárd és Varga Péter, M. S. mester képeiről Olasz Ferenc készítette. .JELEN SZÁMUNK SZERZQj,. .Bilibok Pétamé ny. főiskolai tanár jDr. Bodrog Miklós lelkész, ! pszichoterapeuta (Bozóky Éva újságíró (Fasang Árpádné Orbán Éva zenetanár Dr. Groó Gyula íny. teológiai tanár Hárs Ernő író Holló András tanár Jánosy István író (Dr. Káldy Zoltán püspök ,Dr. Keresztury Dezső akadémikus (Dr. Komjáthy Miklós történész Dr. Lendvai L. Ferenc marxista : filozófiatörténész (Mészöly Miklós író Dr. Nagy Gyula püspök Rab Zsuzsa író, műfordító iRába György író, irodalomtörténész Reisinger János irodalomtörténész (Seben István ny. lelkész íTrajtler Gábor lelkész, orgonaművész (Vajda Aurél ny. főiskolai tanár Dr. Weder, Hans teológiai professzor (Zürich)

Next

/
Oldalképek
Tartalom