Diakonia - Evangélikus Szemle, 1985

1985 / 2. szám

65 66 69 72 Holló András A páva (vers) Kása László Parasztbiblia Ittzés Nóra Keresztyén — keresztény Veöreös Imre Az Újszövetség születése A hit könyve 82 84 Dér Endre Csemeték (novella) Kulturális figyelő Tanulmánykötet a magyarországi reformációról (id. Magassy Sán­dor) — Bárdos Kornél: Sopron zenéje a 16—18. században (Sulyok Imre) — Mészöly Miklós: Megbocsátás (Rakovszky István — Fény­szóró (Bozóky Éva) — Kerényi Károly: Halhatatlanság és Appolón- vallás (Mányoki János) — Kormos István: Nakonxipánban hull a hó (Jánosy István) — Illyés Gyula emlékkönyv (id. Fasang Árpádné) 94 95 Szerkesztői jegyzetek Summary, Aus dem Inhalt E számunkban Borsos Miklósnak a vele folytatott beszélgetéshez készített rajzait közöljük. A felvétel Albert Schweitzer képéről Erdőkürti Zsuzsanna munkája. Albert Schweitzernek jelen számunkban közölt válaszbeszéde megtalálható: Albert Schweitzer — Ausgewählte Werke in fünf Bänden. Band 5. Union Verlag', Berlin 19732. 160—166. — A keresztek rajzait Rudolf Koch készítette: Das Kirchengerät im evangelischen Gottesdienst. Hamburg 1935.3 JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Dr. Andorka Rudolf szociológus, egyetemi tanár Bozóky Éva újságíró Dr. Czine Mihály irodalomtörténész, egyetemi tanár Dér Endre író Fabiny Tamás segédlelkész id. Fasang Árpádné zenetanár Holló András tanár Ittzés Nóra nyelvész Jánosy István író Dr. Kosa László néprajzkutató, egyetemi docens id. Magassy Sándor lelkész Matyikó Sebestyén József Dr. Mányoki János könyvtáros Dr. Miklós Pál sinológus, művészettörténész Dr. Nyíri Tamás rk. teológiai tanár Rakovszky István könyvtáros Dr. Rédey Pál lelkész Sulyok Imre zeneszerző, kutató Tarbay Ede író, dramaturg Tatay Sándor író Dr. Vargyas Lajos népzenekutató Veöreös Imre lelkész

Next

/
Oldalképek
Tartalom