Diakonia - Evangélikus Szemle, 1981

1981 / 2. szám

sr\ Bozóky Éva Isten kezében Részletek Sztehlo Gábor emlékiratából (második rész) /■q Zabolotszkij, Nikolaj A. Dosztojevszkij az ökumenikus mozgalom szemszögéből-is) ifj. Fabiny Tibor ' " Teremtés és evolúció —j er Péterffy Ida ' J Egy jeles prédikátor menyegzői köszöntése •70 Rudnai Gábor ' O Hiába (vers) •7Q Raittila, Anna-Maija ' ' Miért ne virágoznánk? nn Gyapay Márta Nagykorú keresztyénségre nevelés 07 H. Németh István „Neki gondja van rátok” (tárca) 89 Kulturális figyelő Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon (Weltmann Imre) Fényszóró (Veöreös Imre) A külföldi egyházi sajtóból: A Biblia — áru, olvasmány, megszólítás (Reuss András) Summary Aus dem Inhalt E számunk fényképeit — ahol nincs más feltüntetve — Erdőkürti Zsu­zsanna készítette. JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Bede Anna költő Bozóky Éva újságíró Dr. Fabiny Tibor teológiai tanár ifj. Fabiny Tibor tanár Gyapay Márta tanár Halász Kristóf biológus Dr. Hafenscher Károly lelkész H. Németh István lelkész Jánosy István író Dr. Karner Károly ny. teológiai tanár Dr. Káldy Zoltán püspök Dr. Komjáthy Miklós történész Péterffy Ida irodalomtörténész D. teol. Raittila, Anna-Maija, költő, vallástanár, Tapiola Reuss András lelkész Rudnai Gábor tanár Dr. Schweizer, Eduard, teológiai tanár, Zürich Selmeci János Frigyes építészmérnök Dr. Szennay András bencés főapát, teológiai tanár Szopori Nagy Lajos irodalomtörténész Veöreös Imre lelkész Wellmann Imre történész Prof. Zabolotszkij, Nikolaj A., teológiai tanár, Leningrad—Genf

Next

/
Oldalképek
Tartalom