Diakonia - Evangélikus Szemle, 1980

1980 / 1. szám - Káldy Zoltán: Nemzeti ügy

3 KÁLDY ZOLTÁN Nemzeti ügy Gondolatok az MSZMP XII. kongresszusának irányelveiről Mire ez az írás megjelenik, végetér a Magyar Szocialista Munkáspárt XII. kongresszusa, és e miatt az alábbiakat már nem lehet javaslatoknak tekin­teni. Mégis közreadjuk sorainkat, annál is inkább, mert a Központi Bizott­ság irányelveinek gyakorlatba való átültetése éppen a kongresszus után kezdődik, illetve folytatódik. Az MSZMP Központi Bizottságának irányelvei rendkívül sok és gazdag gondolatot ölelnek magukba. Nem is tudunk valamennyihez hozzászólni helyszűke miatt. De visszhangot szeretnénk adni több olyan irányelvre, amelyek különösen is érdekelnek bennünket és amelyeknek megvalósításá­ban mint az egyháznak tagjai is segítséget szeretnénk nyújtani. Megkérdezettek vagyunk Nem titkoljuk, jól esik, hogy a kongresszusi irányelvek bevezetőjében talál­tunk egy olyan mondatot, amely visszhangot keltett bennünk. Ez a mondat így hangzik: „Az irányelveket a kommunisták vitassák meg; kérjék ki a pár- tonkívüliek, a szövetségesek véleményét is.” Jó tudni, hogy a párt a XII. kong­resszus irányelveivel kapcsolatban, igényt tart nemcsak a párttagok, hanem a pártonkívüliek, a szövetségesek véleményére is. Széles körben vi­tatja meg az irányelveket azzal a készséggel, hogy azokat kiegészíti, vagy korrigálja. Az egyház tagjai is megkérdezettek lettek. A legkülönbözőbb fórumokon elmondhatják véleményüket, javaslatokat tehetnek, vagy éppen kiigazítást kérhetnek. Ez nevelheti az egyház tagjainak közéletiségét, azt, hogy aktívan vegyenek részt a közéletben. A párt szolgál Felfigyeltünk az irányelvek VI. fejezetére, melyben a párt és a tömegszerve­zetek feladatairól van szó. Nagyon jelentősnek találjuk ezt a mondatot: „A párt egységének, politikai tevékenységének legfőbb tartalma és célja a szocializmus, a nép ügyének szolgálata.” Olvasás közben megálltunk egy pillanatra ennél a szónál: „szolgálat”. Tudjuk, hogy a pártnak hatalma van. Ezt a hatalmat nem önmagáért kívánja gyakorolni, hanem „a nép ügyének szolgálatára” kívánja felhasználni. Ez nemcsak megnyugtató, hanem bizal­mat keltő is. A mi magyarországi evangélikus egyházunk a diakóniai teoló­

Next

/
Oldalképek
Tartalom