Diakonia - Evangélikus Szemle, 1980

1980 / 1. szám

-yr\ Borsos Margit ' Barátság, Virágzás (versek)-j -i Csepregi Béla ' Lelkész a bíróság előtt-j s Fabiny Tamás ' Areképvázlat Ruzicskay Györgyről QO Harmati Béla Q'-' Keresztyén-marxista dialógus A Lutheránus Világszövetség tanulmányi vállalkozása 1970—80 q-7 Szirmai Zoltán O' Nagy bűn-e az irigység? 90 Kulturális figyelő Jánosy István: Rámájana (Vekerdi László) Fényszóró (Bozóky Éva) Kónya István: Kálvinizmus és társadalomelmélet (Magassy Sándor) A külföldi egyházi sajtóból (Reuss András) 95 Summary 96 Aus dem Inhalt • E számunk fényképeit készítette Erdőkürti Zsuzsanna és Wagner Richard. Az Evangélikus Országos Múzeum kiállításáról kilenc tárgy fényképét kö­zöljük (XV—XIX. század). Jelen számunkban különállóan közölt Bonhoeffer-idézeteket Zsigmondy Árpád for­dította. Az eredeti mű: Bonhoeffer, D.: Aufzeichnungen aus der Haft). Hrsg.: E. 80., 178—182., 259—260. JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Dr. Andorka Rudolf szociológus Borsos Margit Bozóky Éva újságíró Csepregi Béla lelkész Dr. Cserháti Sándor lelkész Dóka Zoltán lelkész Fabiny Tamás teológiai hallgató Dr. Groó Gyula teológiai tanár Harmati Béla lelkész D. dr. Káldy Zoltán püspök Képes Géza költő, műfordító Widerstand und Ergebung (Briefe und Bet-hge. München 1955, Kaiser. 22—23., Magassy Sándor lelkész Péter Márta művészettörténész Rahner, Kari r.k. teológus Reuss András lelkész Szirmai Zoltán lelkész Szokolay Sándor zeneszerző Dr. Tóth Lajos mezőgazdasági főiskolai tanár Vekerdi László tudománytörténész Veöreös Imre lelkész

Next

/
Oldalképek
Tartalom