Diakonia - Evangélikus Szemle, 1979

1979 / 1. szám

■7/ Jánosy István • O Getsemáné-7~7 Imre Mária • ' Reményik Sándor ismeretlen írásai a nagyváradi rendházból O ^ Trajtler Gábor Hetvenöt éves a Lutheránia 90 Kulturális figyelő Széchenyi István: Napló (Zay László) Fénycsóvák (Bozóky Éva) A külföldi evangélikus sajtóból (Reuss András) Kempis Tamás: Krisztus követése (Szirmai Zoltán) 95 Summary 96 Aus dem Inhalt 2 E számunk fényképeit készítették: Bisztrai Károly MTI, Dobos Lajos, Erdő­kürti Zsuzsanna, Szirmai Olivér, Tihanyi Bence, Vöröss Emőke A borítólapon egy IV. századból származó római kori boltozat-tégla képét mutatjuk be (magassága 42,5 cm, szélessége 27,3 cm, vastagsága — a boltozat külső íve felé szélesedve — 2,7-5,5 cm). A nyers agyagra még kiégetés előtt ujjbeggyel rárajzolták Krisztus nevének kezdőbetűit (X-chi és P-rho). A korai keresztyének a Krisztus-monogramot különlegesen is kedvelték: hitvallásuk jeleként oltáraikat, kultusztárgyaikat, sírjaikat jelölték vele. A szekszárdi múzeumban őrzött, Űjdombováron 1933-ban felszínre került tégla egy ókeresztyén sírból származik. Mint folyóiratunk emblémájának hármas szimbolikus jelentősége van. Jelképezi a lutheri keresztyénség összefüggését az egyház első századaival: valljuk az anyaszentegyház folytonosságát. Lelőhelye emlékeztet bennünket, hogy szolgálatunkat magyar földön, e nép körében végezzük. A két görög betű pedig hitünk és keresztyén életünk középpontjába a megfeszített és feltámadt, élő Krisztust állítja. JELEN SZÁMUNK SZERZŐI Bottá István lelkész Bozóky Éva újságíró Dr. Fatoiny Tibor teológiai tanár Dr. Frenkl Róbert orvos, egyetemi tanár Granasztói Györgyné, Györffy Katalin művészettörténész Harmati Béla lelkész Imre Mária Reményik-kutató, a költő unokahúga Jánosy István író D. dr. Káldy Zoltán püspök Lukac, Emil Boleslav költő, Csehszlo­vákia D. dr. Ottlyk Ernő püspök Reuss András lelkész, Sulyok Imre zeneszerző, kutató Szirmai Zoltán lelkész Tatay Sándor író Trajtler Gábor lelkész, orgonaművész Veöreös Imre lelkész Weöres Sándor költő Zay László újságíró Dr. Zolnay László archeológus

Next

/
Oldalképek
Tartalom