Délmagyarország, 2010. január (100. évfolyam, 1-25. szám)

2010-01-30 / 25. szám

Q MEGYEI TÜKÖR 2010. JANUÁR 30., SZOMBAT Családi események Csongrád megyében SZEGED HÁZASSÁGOT KÖTÖTT Gémes Attila Mihály és Fehér Ildikó Mónika, Bilícska József Bálint és dr. Regdon Szilvia, Soós József és Steiner Kinga, dr. Imreh Szabolcs és Tóth Mó­nika, Purgel Adrián és dr. Vékony Zsu­zsanna, Mészáros János és Konczos Katinka, Herke Jácint Gábor és Laudisz Mariann, Zadora Róbert Jean és dr. Oroján Márta Krisztina, Kohajda Miklós és Kavai Katarzyna Agata, Rakó Attila és dr. Kovács Adriána Judit, Lantos An­tal és Kopasz Krisztina Mária. SZÜLETETT Gábriel István Zoltánnak és Vass Edi­nának Dávid István, Csüllög Krisztián­nak és Ürmös Szilviának Marcell Do­minik, Kovács Zoltánnak és Turi Anná­nak Maja, Nagy Róbertnak és Bóna Beatrixnak Nádin, dr. Kovács Loránd Tiberiunak és Réder Ágnesnek Emese Tünde, Donáth Rolandnak és Kalmár Mártának Dóra, Gárdián Lajosnak és Váradi Nórának Hajna Flóra, Haltai Gyulának és Bánáthy Éva Mónikának Hóra Panna, Dobó Istvánnak és Bar­tha Katalinnak Kiara Katalin, Csillag Zsolt Istvánnak és Bárkányi Mártának Bence István, Cs. Tóth Zoltán Lajosnak és Zahorán Erikának Zoé Csenge, Fári Henriknek és Balogh Brigittának Ale­xandra, Hódi Péternek és Lajkó Ildikó Anettnak Nóra Ramóna, Aranyosi Gel­lért Szilárdnak és Vitéz Helgának Bor­bála, Korányi-Gebura Gábor Dezsőnek és Gebura Emese Klárának AdéL Po­povics Vjacseszlav Mihajlovicsnak és Skoba Diánának Emília, Lele Józsefnek és Lázár Katalinnak Szabolcs József. Ábrahám Zoltánnak és Tanács Edina Nórának Zétény, dr. Bihari Zoltán End­rének és Dallmann Petrának Áron, Szalai Tibornak és Truklí Hédinek Sza­bolcs, Farkas Balázsnak és Laczkó Mó­nikának Mózes, Burger Róbertnak és Écs Alexandrának Erik Dávid, Csóti At­tilának és Szűcs Erika Piroskának íj­nett Ibolya, Páskuli Istvánnak és Ko­máromi Beatrixnek Mandula Aliz, Far­kas Róbert Zsigmondnak és Dévényi Ágnesnek Ágnes Nárcisz, Fehér Sza­bolcs Tibornak és Kassai Tímeának Balázs, jéga-Szabó Ferencnek és Csonka Anett Szilviának Kata, Tóth Péternek és Bénák Beátának Ádám, Tóth Arnold Csabának és Varga Zsó­fiának Johanna, Bátyai Péternek és Tő­ke Viktóriának Botond Péter, Szögi Csabának és Szűcs Juditnak Dóra, Kul­csár Gábor Vilmosnak és Dudás Anikó Katalinnak Gábor Nimród, dr. Molnár Róbertnek és dr. Tóth Ágnesnek Jáz­min, Cservenák Tamásnak és Rudics Dianának Olivér, Szalma TaiTiás Attilá­nak és Szabó Mónikának Violett, Bör­csök Miklósnak és Huczek Ilonának Mirkó Attila, Bárány Gábor Xavérnak és Pataki Mariannak Zsófia Zita, Kis-Jakab Péternek és Fehér Ágnesnek Dóra, Hódi Róbertnek és Hattayer Me­lindának Komét, Rózsa Attilának és Rákóczi Annamária Anitának Réka, Prém Mihály Józsefnek és Bánáti Bet­tinának Noémi Nóra, Széli Antal Sán­dornak és Gyuris Anitának Adrián An­tal, Rádai Szilárd Jánosnak és Kasza Ju­ditnak Hanna Angelika, Veszelovszki Zoltánnak és Szántó Máriának Egon Zoltán, Kószó Norbertnek és Kormá­nyos Szilviának Áron, Ménesi Zoltán Zsoltnak és Simon Csillának Máté, Ág­ner Zoltánnak és Kováts Nóra Ildikó­nak Bendegúz, Czeglédy Attila Sza­bolcsnak és Benyóczki Mónikának Lili, Zsemberi Attila Zoltánnak és Körmen­di Adriennek Gergő Attila, Ács Imrének és dr. Maróti Orsolya Ágnesnek Máté Milán, Molnár Imre Tamásnak és Gajda Anitának Kármen Anna, Papp Zoltán­nak és Gajdos Orsolyának Mária Mag­dolna, Kiss Csabának és Móráth Mer­cédesz Máriának Milán, Dankos Lász­lónak és Jaksa Zsuzsanna Tímeának A Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Csongrád megyei Kirendeltsége „Társadalombiztosítási jogszabályok a gyakorlatban" címmel szakmai továbbképző fórumot tart. Előadók: RNYI, APEH, KMREP, MÁK, DAREP munkatársai! Időpontja: 2010. február 10., 10.00-15.00 óráig. Helyszín: Rendezvényház Kht., Szeged, Középfasor 1-3. Részvételi díj: 14.000 Ft/fő. 91803001 Jelentkezés: 62/561-200/274-es mellék. A MÍ)LNAR BIXIELAND BASBH ES A LÁNYOK Tímea, dr. Pigniczki Zoltán Lajosnak és Mezei Zsuzsanna Editnek Nimród Zol­tán, Fekete László Vencelnek és Heidt Tünde Eszternek Eszter Andrea, Nagy Mihály Nándornak és Nagy Szilviának Sára és Nóra, Nánási Bálintnak és Sza­bó Magdolnának Bálint, Zingwa Dick­sonnak és Szatler Márta Juditnak Ac­haekeng Bianka, Kékes-Szabó Attilá­nak és Rácz Tímeának Botond és Raj­mund, Csenki Józsefnek és Fenyvesi Évának Éva Kata, Monoki Zsoltnak és Pipicz Melinda Katalinnak Dávid, Rabi Józsefnek és Morar Paula Mirabelának Norbert Dávid, Szántai Andrásnak és Tarí Juditnak Milán, dr. Baráth Ákosnak és dr. Csilek Évának Panna, Fekete Jó­zsefnek és Müller Mónika Zsuzsanná­nak Martin, Tóth Gábor Imrének és Fe­kete Anitának Áron, Csíkos Zoltánnak és Vincze Erikának Kamilla, Darányi Zsoltnak és Nyári Erzsébetnek Laura Emese, Temesvári István Mártonnak és Bencző Eszternek Szabolcs, Joó Ta­másnak és Krisztin Beátának Jázmin, Kovács Attilának és Géczi Izabellának Laura Izabella, Kovács Kornélnak és Valkai Editnek Eliza, László Benjámin­nak és Bárkányi Anna Tímeának Ben­ce Milán, Szigeti Árpádnak és Racs­mány Ágnesnek Dávid Bálint, Horváth Balázs Gábornak és Bánóaki Anikó Ritának Tamás, Szász Imrének és Medvegy Veronikának Dorottya Flóra, Baka Attila Mihálynak és Lajkó Hajnal­kának Anna nevű gyermeke. MEGHALT Dani József, Halasi Ferencné Szilágyi Erzsébet, Berkó Ferencné Engi Piroska Gizella, Forgó Lászlóné Kovács Anna, Kiss József Sándor, Szél Pétemé Papdi Julianna, Bálint Dezsőné Bodó Julian­na, Martonosi Istvánné Németh Mar­git, dr. Lévai Istvánné Benyovszky Er­zsébet, Bakacsi Endréné Retkes Mária Ilona, Gonda István, Karancsi Lajos, Szigeti Tibomé Lang Erzsébet, Sárin­ger András, Sáringer Ferencné Szécsi Margit, Balog Béla, Takács István, Vá­sárhelyi-Varga Lajos, Kispéter Imre, dr. Bartha Keve Tibomé Zsíros Anna Ka­talin, Zeíei János, Sebők Gézáné Len­gyel Ilona, llity Julianna Belancsity Juli­anna, Szerző Sándor PáL Bakos Erzsé­bet, Palotás Gézáné Csányi Anna, Ko­vács Antal, Márki Ferenc, Keresztes Sándor, Alexy PáL Nagy Kálmán, Ma­rosi Zoltán, Molnár Szilárd Ferenc, Joszt István Károly, Szél Mihályné Je­nőfalvi Margit, Papp Károtyné Szabó Rozália, Jankó Gyuláné Galsi Erzsébet, Galambos Zsuzsanna Katalin, Kabók Dezső, Laakó Józsefné Kiss Magdol­na, Sebesi István, Törköly Lajosné Ko­pasz Matild Mária, Zádori Istvánné Maróti Margit Julianna, Joó Béla István, Gyuris Ferenc, Bácsi József, Babos László, Lakos Ilona Erzsébet, Absolon Ottó Antal, Hadházi Zsigmond, Maróti Zoltán Márton, dr. Somogyi Jenőné Fa­zekas Margit, Bottyán József, Barna Sándomé Bangó Julianna, Gera Sza­bolcs, Borbás Lászlóné Zorád Ilona, Farkas Istvánné Katona Julianna, Pardi Sándomé Kovács Róza, Gyuris Ferenc, Ráa Tibor István, Lajkó Imréné Nagy Borbála, Ocskó Mihályné Ónozó Rozá­lia, Flórián Gizella Julianna, Takács Já­nos Mihályné Kovalik Gizella, Csiha Imréné Ferenci Aranka Gizella, Iványi László, Harangozó Péter, Vinae Imré­né Fekete-Nagy Erzsébet, Veréb Lász­lóné Varga Jolán, Rózsa Jánosné Sós Piroska, Czua Géza Edéné Kovács Ilo­na Ida, Mazács József, Marton István, Kónya Lajos, Finta Istvánné Stroup Borbála, Bari Lászlóné Borbély Ilona, Papp jános, Majoros Józsefné Tóth Eszter, Székesi István, Szabó Zoltánné Gyaraki Ildikó, dr. Komárominé Vass Ilona Rozália, Szilányi Imréné Zreb­nyák Irén, Kéri Imre, Koszó Mihály, Ta­kács Károtyné Tápai Ilona, Kis-Her­aegh Péterné Pap Mária, Romász Pé­\ A I A FSZ m "FJUSAÍLjI HAZ RK. SZEGQD, FELSŐ TISZA /ART 2. IDE SEM JÖHETSZ EGYEDÜL! t DB JEGY 2 SZEMÉLY BELÉPÉSÉRE JOGOSÍT! VENDÉGMŰVÉSZEK: 1LLÉNYI KATICA «-;• ' SWEET LlTTLE CHICKS ; ^ MDB VONÓ^TRIÓ [ JECYEK ELŐVÉTELBEN KAPHATÓK; M- A A TICKET PORTÁL HÁLÓZATON, • |H „H" CSERMÁK HANGSZERÜZLET, |ÓKAI U. 4 * IFJÚSÁGI HÁZ RK, FELSŐ-TISZA PART 2. ^LR L DB 2 SZEMÉLYES JEGY ARA: 3900 FTT^^ÍB'' TÁMOGATÓK: \ G> Ut MÉDIATÁMOGATÓK; 1 TÁJÉKOZTATÓ MUNKÁLTÁTOK RESZERE a DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT által megvalósított TÁMOP 1.1.1 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" című programról A TÁMOP 1.1.1 program célja az egészségkárosodással élő, megváltozott munkaképességű személyek számára olyan foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása, amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést, vagy az újbóli elhelyezkedést, valamint a munkáltatók ösztönzése megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására. Támogatások a programban részt vevő megváltozott munkaképességű személyeket alkalmazó munkáltatók részére: a) Bérköltség-támogatás b) Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás c) Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás d) Munkába járáshoz kapcsolódó utazási költség támogatása A TÁMOP 1.1.1 program segítségével kiváltható a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének kötelezettsége, amelynek összege 2010.01.01-jétől az eddigi 177.600 Ft/fő/évről 964.500 Ft/fő/évre emelkedett. Bővebb információkért, kérjük, keresse meg a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ kirendeltségeit és szolgáltató központjait. EGYÜTT A TEVÉKENY ÉLETÉRT A TÁMOP 1.1.1 program az Európai Unió által társfinanszírozott projekt. ter, Bartha Márton, Hájas Lajos, Kócsó Mária, Boros András józsefné Virág Irén, Balogh Imre, Bitót Mátyás, Szegő Aladámé Csonka Rozália, Takó József, Márta Imre, Benkő Józsefné Vásárhely Ilona, Márta János, Fodor István AntaL Péter Erzsébet, Ráa Árpádné Rostás Karolina, Blidár Józsefné Komye Flóra, Fogas János, Nagy Gyula, Gárgyán La­jos, juhász József, Tanács Istvánné Módra Etelka, Bartók Józsefné Süli Ilo­na, Mellár István Sándor, Havrán Ta­más, llia AntaL Kálmán Zoltán Imre, Savanya Sándor, Mocsán István, Regő Sándomé Vigh Ilona, Kovács-Csomor Lajosné juhász Rozália, Bodó Zoltánné Szögi Ilona, Gyuris Rozália Erzsébet, Márta Józsefné Fodor Mária, Gombos Mihályné Szilágyi Julianna, Bite Vincé­né Süli Rozália, Farkas Ferenc, Feke Ju­lianna, Ceglédi Sándomé Halász Irén, Hevesi János, Szálkái Antalné Buknia Julianna, dr. Sárosi Herbert Kálmán, Török László, Győri Ferenc Manga László, Gémes Mátyásné Csányi Er­zsébet Etelka, Szakács Ágnes, Boros László György, Csikós Jánosné Balogh Ágnes György, Papp Sándomé Pásztor Éva Mária, dr. Tóth Béla Ferenc Szeles Józsefné Tasi Terézia, Jani Ferencné Te­mesvári Gizella, Hajagos Péter, Turzó Gézáné Juhász Irén Anna, Hegyi Fe­renc István, Tót-Buzder Ferenc Cseke Gyula Zoltánné Paluska Judit, Dorogi Györgyné Illés Veronika, Bajai Márton, Pataki Ferencné Mérki Ilona Mária, Eperjesi István, Semperger Ferencné Fábián Erzsébet, Pádár Antal Gergely, Bernát István, Ábrahám Zoltánné Oláh Irén, Tóth jános, Máté józsefné Laakó Irén, Hőgye Csaba, Vér András István, Tóth-Nagy jános Dezső, Kálmán Géza Vince, Botyki Ödön Barnabásné Düng­her Lujza, Szalay Istvánné Kasza Irén, Domonkos András Gyula, dr. Bozsik Ti­bor, dr. Horváth Gyula Zoltán, Salánka Pál Boldizsárrá Gujdár Margit Eszter. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÁZASSÁGOT KÖTÖTT Szabó Hajnalka és Mohácsi Norbert, Rózsa-Bakacsi Marianna és Hochhei­ser Zoltán, Reznák Beáta és Bánfi Csaba, Hernádi Márta és Borsi jenő. SZÜLETETT Balajti Lajosnak és Bordás Évának Bence Imre, Verők Zsoltnak és Ko­vács Györgyinek Hanna, Dunai László Andrásnak és Banga Dal­mának Dominik, Török Mihálynak és Mónus Anettnek Patrik Erik, Kovács Lászlónak és Illés Anna­máriának Richárd, Asztalos József­nek és Dékány Anita Beátának Patrik, Mucsi Csabának és Kőhal­mi Szilviának Ádám, Csuka Dániel Istvánnak és Kardos Andreának Noel Dániel, Mészáros András Já­nosnak és Csuvár Juditnak Berta­lan nevű gyermeke. MEGHALT Mónus István, Kovács Sándor, Dezső Sándor, Kotroaó Józsefné Szabó Ág­nes Erzsébet, Szenti Ferencné Mó­ria Julianna, Szekeres Péter Pálné Fazekas Róza, Petényi László Jenőné Ozsváth Anna Mária, Mészáros Ru­dolfné Tóth Klára, Tárkány-Szűcs Im­re, Alácsi Lajosné Takács Mária, De­zső Bálintné Horváth Margit, Feldha­usz józsef Imréné Géay Rozália Bor­bála, Patkós Lajos (Szikáncs), Pikati Sándomé Bálint Lídia, Meggyaszai Imre, Oláh Józsefné Szitás Zsuzsan­na, Sinka Imréné Gruber Jusztina, Nyíri Imre Sándorné Varga Jolán, Ba­gi Ilona (Szeged). CSONGRÁD MEGHALT Bak Mihályné Bak Margit, Lovasné Ásmány Éva Etelka, Dávid Balázs, Mizere Józsefné Ujszászi Etelka, Ördög Pálné Füri Julianna, Juhász József Györgyné Vincze Magdolna. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA A 2010. FEBRUÁR 1-JE ÉS FEBRUÁR 5-E KÖZÖTTI MUNKA­HÉTEN A KÖVETKEZŐ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK, FÓRUMOK LESZNEK: Február l-jén, hétfőn: * Katona Gyula, a 13-as számú választókeriilet (Móraváros) képviselője fogadóórát tart 14-16 óráig a Szegedi Csatornamű társulat Irodájában (Szeged, Széchenyi tér 5.). * Dr. Szőke Péter, a 18-as választókerület (Belváros) képviselője fogadóórát tart 17-18 óráig a Radnóti Miklós Gimnáziumban (Szeged, Tisza Lajos krt.). * Kenderesi-Szabó Mihály, a 20-as számú választókerület (Makkoshá­za) képviselője fogadóórát tart 17.30 órától a Makkosházi Általános Iskolában (Szeged, Ortutay u. 3.). * Ménesi Imre, a 22-es választókerület (Ujrókus) képviselője fogadóórát tart 16 órától a Vértói úti Fiókkönyviárban. Február 2-án, kedden: * Virág András, a 14-es számú választókerület (Alsóváros) képviselője fogadóórát lari 17-18 óráig az Alsóvárosi Általános Iskolában (Szeged, Dobó u. 42.). * Gila Ferenc, a 24-es számú választókerület (Petőfitelep és Baktó) képviselője iogadóórát tart 17 órától a Hunyadi Általános Iskolában (Szeged, Lidice tér 1.). Február 3-án, szerdán: * Nagy Sándor, a 3-as választókerület (Felsőváros, Tarján) képviselője Iogadóórát tart 16 órától a Táltos Tehetséggondozó Általános Iskolában (Szeged, Pósz Jenő u. 2.). * Hekáné dr. Szondi Ildikó, a 10-es számú választókerület (Belváros) képviselője Iogadóórát tart 17 órától a képviselői irodában (Szeged, Kiss E.u. 3.). Tel.: 06-30/963-8137. * Dr. Solymos László, a 21-es számú választókerület (északi városrész) képviselője fogadóórát tart 16-17 óráig a Kossuth Zs. Gimnázium és Szakközépiskolában (Szeged, Kodály tér 1.). * Dr. Csapó Balázs, a Szegedért Egyesület képviselője fogadóórát tart 9-10 óráig a Szegedért Egyesület székhelyén (Szeged, Kárász u. 11.1. em. 7.).

Next

/
Oldalképek
Tartalom