Délmagyarország, 2009. augusztus (99. évfolyam, 179-203. szám)

2009-08-01 / 179. szám

\ svIotöí lődéYné,r,oilé BELFÖLD-KÜLFÖLD 2009. AUGUSZTUS 1., SZOMBAT ITTHON Elnézést kér a tárca és a rendőrség A pontatlan tájékoztatásért el­nézést kér az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) - közölte a kormányszóvivői iroda, miután az IRM tájékoztat­ta a kormányfőt a múlt pénte­ken bemutatott, vitatott videó­val kapcsolatban. A tájékoztatás kitér arra is, hogy az NNI veze­tője vasárnap felajánlotta le­mondását, miután nem feltéte­lezésként, hanem tényként ke­zelték, hogy a Magyarok Nyilai ügyében folytatott nyomozás során lefoglalt felvételen a szer­vezet egyik próbarobbantása látható. Petőfi Attila lemondását Draskovics Tibor miniszter nem fogadta el. Mivel a rendőrség a feltétele­zést tényként kezelte, ilyen tájékoztatást adott a tárcave­zetőnek, és „ennek alapján a miniszter is hasonló utalást tett" - közötte a kormányszó­vivői iroda. OSSEJTBOTRANY - EGY FÉRFI HALALANAK KORULMENYEIT IS VIZSGÁLJÁK A RENDOROK Barbados után hazánkban? MAGYARORSZÁG MTI, HÍRADÓ, NÉPSZABADSÁG Orvos szakértő vizsgálja egy férfi halálát, akit a héten letar­tóztatott orvosok kezeltek ős­sejttel - hangzott el a Magyar Televízió tegnap esti Híradójá­ban. Azt nem lehet tudni, hogy magyar vagy külföldi betegről van-e szó, a Híradó informá­ciói szerint a rendőrök részle­tes nyilvántartásokat foglaltak el az orvosoknál, ezek alapján próbálják a beteglistát összeál­lítani, azt, hogy hányan és mi­lyen betegségekre kaptak ke­zelést. A szakértők vizsgálják, hogy van-e ok-okozati össze­függés a férfi halála és a keze­lés között - mondta el a mű­sorban Bucsek Gábor, az Nem­zeti Nyomozó Iroda (NNI) szer­vezett bűnözés elleni főosztá­lyának vezetője. A hírműsor szerint szintén vizsgálat tárgya az is, hogy mennyi abortált magzat kellett az illegális beavatkozásokhoz. Eddig három kórházról derült ki, hogy hivatalosan is kapcso­latban állt a kaposvári kutató­céggel. Vizsgálják továbbá, hogy a szerződések alapján tu­dományos célra igényelt ma­radványok mellett voltak-e más, esetleg külföldi fekete­piaci forrásaik is a gyanúsítot­taknak. Az mti idézi a Népszabad­ság napilap információit, hogy az őssejtügyben letartóztatott amerikai professzor, Yuliy Bal­taytis és Pákh Imre, aki az ős­sejtlabort üzemeltető IRM zrt. egyik igazgatósági tagja, Bar­badoson is együtt „virágoz­tatott" hasonló üzletet, ám 2006 végén egy BBC-riport után a hatóságok bezárták a klinikát. A riport szerint a barbadosi klinika nem titkolt módon uk­rán forrásból származó őssejt­jei feketeiparágat generáltak mindenekelőtt Harkovban és Kijevben. Sokan pénzért vál­lalkoztak abortuszra - az emb­rionális őssejt „alapanyagát" biztosítva -, s feltűnően ma­gas volt azok száma is, akiknél a kezelőorvosok súlyos beteg­nek mondták a magzatot, művi vetélést javasolva. Egy harkovi kórházhoz köthető gyanús cse­csemőhalálozási eseteket is összefüggésbe hoztak az ős­sejt-kereskedelemmel. A barbadosi klinika bezárá­sa után a helyi sajtónak adott interjújában az ukrán szárma­zású alapító, Yuliy Baltaytis professzor búcsúzóul annyit mondott: valahol Európában folytatja tovább a munkát. Vizsgálják a pénzügyi szolgáltatókat! Az adóhatóságtól és az adat­védelmi biztostól kér vizsgála­tot az MSZP azokkal a pénz­ügyi szolgáltatókkal kapcso­latban, amelyek sajtóhírek szerint eleve azzal a céllal ad­nak hitelt, hogy később meg­szerezzék az adós ingatlanát. Török Zsolt szocialista ország­gyűlési képviselő szerint az APEH-nek meg kellene vizs­gálnia azokat a cégeket, ame­lyek megveszik, majd néhány napon belül továbbadják a be­dőlt hitel miatt eladott vagy elárverezett lakásokat. Kilencven kérdés Kilencven írásbeli kérdést tett fel a Fidesz elnöki stábjának vezetője a pénzügyminiszter­nek. Szijjártó Péter többek kö­zött azt szeretné megtudni Oszkó Pétertől, hogy kaptak-e bármilyen juttatást a távozó állami vezetők. Szijjártó írás­ban vár választ a pénzügymi­nisztertől. Gyerekeket és szörföst mentettek Két gyereket és egy szörföst szállítottak partra tegnap a bala­toni vízi mentők. Egy Zánka strandján szolgáló vízi mentő ri­asztotta a központot, miután észrevette, hogy két ember a parttót 600-800 méterre úszik. A vízi mentők a 3 méter mély vízben két gyereket találtak, akik elmondták, hogy a szomba­ti Balaton-átúszásra gyakoroltak. A13 éves lányt és a 14 éves fiút a hajóra emelték, majd a partra szállították. Az állomáshelyére visszainduló mentőhajó ezután azt észlelte, hogy a parttól 1 ki­lométerre egy szörfös hánykoló­dik a vízen. A helyszínen egy ki­merült, 26 éves férfit találtak. Nem kell külön igazolAs Nem kell külön együttes adó­igazolást kérniük szeptember l-jétől azoknak a cégeknek, amelyek szerepelnek a köztar­tozásmentes adózói adatbá­zisban - közölte a kormány­szóvivő. Az APEH az adózó kérelmére a kérelem benyújtá­sának hónapját követő hónap tizedik napján felveszi az adatbázisba, ha az előírt felté­teleket teljesíti, (mti) Zárólánccal próbálják útját állni az üzemanyagnak, miután a panamai bejegyzésű, hongkongi tulajdonú Full City tartályhajó zátonyra futott tegnap a norvégiai Langesund közelében, majd a tartályából gázolaj kezdett ömleni az Északi-tengerbe. Tizenhat tengerészt kimenekítettek a hajóról, heten a fedélzeten maradtak. A hajó Full City 1120 tonna olajat szállított. A kiömlő olaj Dél-Norvégia északi-tengeri partjaihoz közelít, amely népszerű nyári üdülőhely az oslói fjordtól nyugatra. A hatóságok riadót rendeltek el. FOTÓ: MTI/EPA/TERJE BENDIKSBY Bevallotta a Balla-gyilkosságot Beismerte Balla Irma meggyil­kolását 0. Lajos debreceni la­kos, aki a gyilkosságot megelő­zően segédmunkásként dolgo­zott az asszony háza melletti építkezésen - közölte a Haj­dú-Bihar Megyei Főügyészség szóvivője. DEBRECEN MTI A debreceni fideszes önkor­mányzati képviselőt brutális körülmények között, a lakásá­ban gyilkolták meg 2007 hús­vétján. Holttestét fia találta meg, ő értesítette a rendőrsé­get. Egy évvel később a rendőr­ség a fiút, S. Sándort gyanúsí­totta meg a gyilkosság elköve­tésével, s előbb őrizetbe vet­ték, majd egy évig előzetes le­tartóztatásban tartották. Jelen­leg szabadlábon védekezik. A Balla-gyilkosság ügyét tárgyaló Hajdú-Bihar Megyei Bíróság korábban tanúként hallgatta meg D. Lajost, mert egy másik ügyben vádlottként tett vallomása során három íz­ben is utalt Balla Irma meg­gyilkolására. Magyar György, a gyilkos­sággal vádolt S. Sándor védője indítványozta a büntetőeljárás felfüggesztését, pótnyomozás vagy új nyomozás elrendelé­sét. Az indítványt a megyei bí­róság, majd fellebbezés után a Debreceni ítélőtábla is elutasí­totta. Ünnep takarékos költségvetéssel BUDAPEST. Az augusztus 20-i ál­lami ünnepség programjait és a hozzá kapcsolódó feladatokat nettó 239 millió forintból való­sítja meg a nyertes konzorcium, az Absolut Pyro Kft. és az Ome­ga Trading Hungary Kft. - kö­zölte a kormányszóvivői iroda. A cégek által tett ajánlat 20 szá­zalékkal kevesebb, mint a tava­lyi évben ezen feladatokra fordí­tott összeg - tették hozzá -, és az összeg együttesen tartalmaz­za a rendezvénnyel kapcsolatos rendezvényszervezési, PR-kom­munikációs, médiavásárlási, kreatív tervezési és gyártási te­vékenységek költségét is. Mint írják, az államalapítás ünnepé­hez méltó, ugyanakkor a gazda­sági válságra tekintettel a lehető legtakarékosabb módon készül a kormány az augusztus 20-i rendezvények megszervezésére. A hagyományos programok mellett idén újdonság lesz, hogy augusztus 19-én este kilenc órá­tól gálaműsor lesz a Kossuth té­ren „Szent István - Egy ország születése" címmel, (mti) A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a július 31-i kenószámok: 5, 6,7, 9,12,15,16,17, 20, 30,33, 34, 38, 39,43, 46, 51,69,70,78. UJABB MEGBETEGEDESEK Tömeges oltás ősszel MAGYARORSZÁG. Az új típusú influenzavírus elleni vakcina tömeges gyártása már megkez­dődött hazánkban is. Befeje­ződtek a preklinikai vizsgála­tok, és az Omninvest benyújtot­ta a humánklinikai vizsgálatok­ra szóló kérelmet az Országos Gyógyszerészeti Intézethez. Az Egészségügyi Minisztéri­um közlése szerint ősszel, még a várható járvány előtt meg­kezdődhet a lakosság tömeges oltása mind a szezonális, mind a pandémiás vakcinával. „Ma­gyarország ezzel élen áll az inf­luenza A(H1N1) elleni védeke­zésre való felkészülésben. Se­hol a világon nincs még kész vakcina, hazánkban a világon az elsők között kezdődhet majd meg a tömeges védőol­tás" - írják. Tegnap újabb három férfi és egy nő szervezetében mutatták ki az új influenzavírust, velük együtt 86-ra emelkedett a meg­erősített esetek száma Magyar­országon. (mti) Riadó: Ömlött a gázolaj a zátonyra futott hajóból az Eszaki-tengeren KÜLFÖLD Betiltott tüntetés MOSZKVA. Előállították Eduárd Limonovot, a betiltott orosz Nemzeti Bolsevik Párt vezetőjét és közel ötven ellenzékit, akik engedély nélküli tüntetésen akartak rendszerváltást követel­ni tegnap Moszkvában. A rend­őrök legkevesebb negyven em­bert fogtak le a az orosz fővá­ros központjában, ahol a tünte­tők Dmitrij Medvegyev elnök és Vlagyimir Putyin miniszterelnök távozását követelték volna. HINl-betegek a hajón FRANCIAORSZÁG. Kikötött a dél-franciaországi Villefranche kikötőjében tegnap egy olasz tengerjáró, a fedélzetén több­tucatnyi új influenzás fertő­zöttel; a hajó Nápolyból Mar­seille-be tart mintegy 5000 főnyi utassal és legénységgel. A legénység hatvan tagjánál állapították meg a H1N1 víru­sának jelenlétét, a személyzet további hetven tagja pedig a betegség jeleit mutatja. A le­génységből senki sem hagy­hatta el a hajót, a 3600 utas viszont leszállhatott. Súlyos buszbaleset SPANYOLORSZÁG. Súlyos buszbaleset történt csütörtö­kön késő este Spanyolország­ban, Barcelona közelében; leg­alább hatan életüket vesztet­ték, 39-en megsérültek. A busz 65 utast szállított, a spa­nyol sajtó szerint turistákat, többségében hollandokat. Visszatért az Endeavour Sikeresen visszatért a Földre az Endeavour és hét űrhajósa; az amerikai űrrepülőgép a flo­ridai Kennedy Űrközpontban landolt. A16 napos küldetés során a Nemzetközi Űrállomás és az Endeavour legénysége javítási és fejlesztési munká­kat végzett az űrállomáson. Emellett átéltek néhány várat­lan kellemetlenséget is, példá­ul a központi mosdóhelyiség eldugulása és a levegőtisztító berendezés túlmelegedése. Az EU megsegítette Szerbiát BRÜSSZEL. Az Európai Bizott­ság tegnap úgy döntött, hogy 100 millió euróval támogatja Szerbia költségvetését, s jóvá­hagyott egy 85 milliós segély­csomagot is a Nyugat-Balkán államainak és Törökországnak - jelentette be a bizottság belgrádi képviselete. A 100 millió eurós segítséget a nem­zetközi válság miatt rohamo­san növekvő szerb költségve­tési hiány tette szükségessé. Horvát válságadó ZÁGRÁB. A horvát parlament tegnap megszavazta az idei költségvetés bevételeinek nö­velését, egyebek között beve­zette a válságadót. Zágráb augusztus elsejétől egy száza­lékponttal 23 százalékra emeli az áfát, és a jövő év végéig különadót, úgynevezett vál­ságadót vet ki a személyi jö­vedelemadón felül a havi 3000 kunát (mintegy 120 ezer forint) meghaladó fizeté­sekre, nyugdíjakra és minden más jövedelemre. A válságadó kulcsa 3000 és 6000 kuna között 2 százalék, 6000 kuna fölött 4 százalék, (mti) Főszerkesztő: SZETEY ANDRÁS • Főszerkesztő-helyettes: SULYOK ERZSÉBET, KUNSTÁR CSABA (online) • Vezető szerkesztő: V. FEKETE SÁNDOR • Kiadványszerkesztő: ŐREI FERENC • Mellékletszerkesztő: LÉVAY GIZELLA • Szerkesztők: GARAI SZAKACS LASZLO, HEGEDŰS SZABOLCS. KOVÁCS ANDRÁS • Képszerkesztő: JACOB GÁBOR • Rovatvezetők: SCHMIDT ANDREA (fotó). SÜLI RÓBERT (sport) • Délvilág részlegvezető: SZABÓ C. SZILÁRD (Csongrád, Makó, Szentes). SZÖGI ANDREA (Hódmezővásárhely) Kiadó és szerkesztőség: 6729 Szeged, Szabadkai út 20 Levélcím: 6740 Szeged, Pf.: 153. Telefon: 62/567-888. Titkárság: 62/567-800. Fax: 62/567-881. Sportrovat: 62/567-808 Interneteim: www.delmagyar.hu • E-mail szerkesztoseg@delmagyar.hu 6800 Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 27. Tel/fax: 62/241-905. Hirdetési tel./fax: 62/242-419. 6900 Makó, Szegedi u. 9-13. Tel.: 62/213-391, hirdetésfelvétel és előfizetés: Tel./fax: 62/213-198. 6600 Szentes, Kossuth u. 8 Tel.: 63/401-024. Tel./fax: 63/314-838. KIADJA ÉS E ŐFIZETÉSBEN TERJESZTI A DELMAGYARORSZÁG KIADÓ • Kiadóigazgató: KÓTI ZOLTÁN. Kiadói titkárság: 62/567-870. • Hirdetésfelvétel: 6720 Szeged. Gutenberg u. 5. Tel.: 62/567-835. Fax: 62/567-885 • Nyomdavezető: BATA RÓBERT. Nyomás: 6729 Szeged, Szabadkai út 20. Telefon: 62/567-867. • Terjesztési vezető: OLÁH ÉVA. Terjesztés: 62/567-864. Előfizetés: 80/821-821 (ingyen hívható). Példányszámunkat a Matesz hitelesíti. Előfizetési díj egy hónapra 1900 Ft (Délmagyarország), 1800 Ft (Délvilág) • Árus terjesztés: Lapker Zrt. és Délmagyarország Kiadó • ISSN 0133-025X (Délmagyarország), ISSN 1416-0099 (Délvilág) • A Délmagyarország Kiadó a Lapcom Kft. tagja. Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom