Délmagyarország, 2009. július (99. évfolyam, 152-178. szám)

2009-07-18 / 167. szám

16 APRÓBÖRZE 2009. JÚLIUS 18., SZOMBAT GRATULÁLUNK Legyen egészséged, tudjál boldog lenni, és a szivedet soha ne bántsa meg senki! Születésnapod is legyen örömnek napja, kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja! Boldog születésnapot kívánnak: lányaid és családoa minden tagja. Marára HRPPflR HÉVÉXI SÁNDORNAK 1 \ és KISS JULIANNÁNAK r hazaaaagl ei foráulojuh afgalmabof Mk boldog .tagot, jo ese.zseget kitáit: /latolt, menye tel, és az unogag. VIHg. és Baliga. hazaaaagl ei foráulojuh afgalmabof Mk boldog .tagot, jo ese.zseget kitáit: /latolt, menye tel, és az unogag. VIHg. és Baliga. S4230415 | i A. L ww UtQK lílXdTCIXCK és Balogh Máriának 25. házassági évfordulóján szerető szívvel gratulálunk, sok boldogságot kívánunk. Lányaitok: * Dóri, Mariann, szüléitek, testvéreitek családjaikkal. ALBÉRLETET KERES SZEGEDEN vagy környé­kén, minimum 4 szobás, plusz nappalis, ú| építésű, kertes házat keresek albérletbe hosszú távra, családnak. 70/ 265-0885 (084240013) ALBÉRLETET KÍNÁL • CSILLAG térnél 1,5 szo­bás, bútorozott lakás hosszú távra kiadó. Ár: 40.000 Ft + rezsi + kaució. Érd.: 62/284-697, 20/256­1715.(0842394181 ALLAST KINAL ÁLLÁST KINAL • AZiKron Kft. programozá­si , tervezési feladatok elvég­zésére JAVA-SQL SZOFT­VERFEJLESZTŐT keres. További információ: http:// WWW.ikrOn.hu. (084239974) • FOGORVOST Kiskunfél­egyházán akkreditált fel­nőtt fogorvosi praxisba, 1 évre, sürgősen keresek he­lyettesítésre. 30/472­1869.(084240041) Szeplast Müanyagalapanyag-gyárlé Kit. felsőfokú kereskedelmi es/vagy műanyagipari végzettséggel keres munkatársat kereskedelmi menedzser munka körbe. Faladatok: • a területéra vonatkozó forgalmi tervezési feladatok ellátása • a területén lévő lelenlegi partnerekkel történő folyamatos kapcsolattartás • a területéhez tartozó potenciális vevőt kör telkutatása • beszámolási kötelezettség az aóolt terület alakulásáról • a munkavégzéshez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: • felsőfokú kereskedelmi és/vagy műanyagipari végzettség • számítástechnikai ismeretek -angol nyelv ismerete •önálló. tatélösségtéljes munkavégzés •/ó kommunikációs készség •logosltvány, Elflny: • műanyagipari szakmai tapasztalai • kereskedelmi tapasztalat • alapanyag-értékesítésben szerzett tapasrtalat Amit kínálunk: • versenyképes jövedelem •önálló. felelősségteljes munkakör 'gópkocsíhasznaiat • mobiltelefon-használat •betanulási lehetőség •jó csapatszellem. Munkavégzés hnlyn: Magyarország - szegődi központtal. Jelentkezés módja: A fényképpel ellátott önéletrajzot az alábbi e-mail címre várjuk: oHicefflszeelasl.hu Beküldési batáridő: 2009 július 31. M240B21 A larpeom 1-upkiudn és Nyomdaipari Kft. Délniujoarország kiadó munkatársat keres hirdetési adminisztrációs feladatokra. A munkavégzés helye: Szeged. Feladatok: •BBHOBHi • a nyomtatott és online hirdetések megjelenésének adminisztrálása • a hirdetésgy ártási folyamat támogatása • kapcsolattartás a cég szerződött partnereivel (ügy felek, kereskedelmi ügynökök) • a megrendelések teljesülésének felelős nyomon követése. Elvárások: ••^^•••ETé • jó kommunikációs és együttműködési képesség • ügyfélorientáltság • önállóság, felelősségvállalás, precíz munkavégzés • terhelhetőség • gépírástudás Előnyt jeleni: ii^BMI • hasonló területen szerzett munkatapasztalat (ügyfélszolgálat) • angol nyelv Lsmerete • MS Kxcel, Word ismerete. Fényképes önéletrajzát 2IXW. július 20-ig várjuk az allasC'ádelmagvar.hu címre. g) Stüszi Vadász Étterem Aszuifogiau* 62/315-640 Ahol nem < ak vadőrei vau! • Szeged. Maros utca 37. • Htip://illespanzio-vadaszetterem.hu — .. * . Nyma tartás: hétfőtíl szombatig 11-22-lg, 111-21-lj! NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 62/567-835 (üzenetrögzítő is) o Apróbörze BELVÁROSHOZ közeli, for­galmas szépségszalonba fod­rászokat keresünk székbérlet­be. 70/3110-958. (084241105) Petőfitelep területére HELYETTES KÉZBESÍTŐ kollégát keresünk a Délmagyarország napilap és szóróanyagok kézbe­sítésére. Bérezés: teljesít­ménybér + étkezési jegy. Kerékpárt biztosítunk. Érdeklődni munkanapokon a 62/311-306-os telefonszámon lehet 9-14 óráig. • ALFÖLD-SZEGED Kft. (Reál) keres boltvezetői ké­pesítéssel és legalább 3 év boltvezetői gyakorlattal ren­delkező élelmiszer-keres­kedelemben jártas BOLT­VEZETŐT. valamint üzlet­kötői gyakorlattalLfelsőfokú vagy középfokú végzettség­gel ÜZLETKÖTŐT. Jelent­kezésüket Írásban várjuk 2009. július 23-ig az alábbi címen: Alföld-Szeged Kft., 6728 Szeged, Kereskedő köz 4., illetve titkárság ©alfOldkft.hU. (084240026) • GYÓGYSZERTÁRUNK­BA szakmailag, erkölcsileg megbízható gyógyszertári szakasszisztenst kere­sünk. Csak gyógyszertári szakasszisztensek jelent­kezését várjuk. Érdeklődni lehet: 06-30/567-4920. (084240283) • KERESSÜK azt a jó szer­vezőképességgel és kreati­vitással rendelkező, pro­fesszionális titkárnőt, aki egy dinamikusan fejlődő cég megnövekedett felada­tainak tevékeny részese szeretnelenni, Elvárásaink: min. középfokú végzett­ség, 1 éves gyakorlat, Office-alkalmazások mély­reható ismerete. Motiváci­ós levelet és fényképes önéletrajzot fizetési igény megjelölésével a cegszervezes@lochner.hu e-mail címre várjuk. (084239866) • KOSSUTH Lajos Iskola (6771 Szeged, Szerb utca 15.) fűtő-karbantartót ke­res. Érdeklődni lehet a 06­30/639-0466-os telefon­számon . (084240205) • NEMZETKÖZI szállítmá­nyozással foglalkozó cég német nyelvterületre üzlet­kötőt keres. „Perfekt­84240074" jeligére a Gu­tenberg u. 5., ügyfélszolgá­latra. (084240074) ALLAST KINAL • MAGYAR ipari tisztító­szereket gyártó cég területi képviselőket felvesz. H-p. 8-15 óráig, 06-70/397­5615.(084035979) • NOVELL és Linux rend­szerekben jártas rendszer­gazdát keres szegedi kft. Gyakorlat szükséges. Részletes, fényképes öné­letrajzokat a zsuzsa ©imosoft.hu e-mail címre Várjuk. (084239564) • PREMIER Ablakrendsze­rek Kft. mint a magyar nyílászárópiac meghatáro­zó szereplője keres szegedi mintaboltjába ügyfélrefe­rens munkakörbe agilis munkatársat hatórás mun­karendbe. Műszaki vég­zettség és hasonló terüle­ten szerzett tapasztalat el­őny. Fényképes pályázato­kat várjuk 2009. augusztus 1 -jéig az alábbi elérhetősé­gekre: 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 32., vagy lnfo@premierablak.hu e­mailre. (084240034) • PÉNZÜGYI, számviteli is­meretekkel rendelkező munkatársat keresünk. Griffsoft Zrt. Forrás-SQL ügyviteli rendszer, illetve jogi ismeretek előnyt jelen­tenek. Önéletrajzokat: ,.Megbízható 84137475" jeligére a Gutenberg u. 5. ügyfélszolgálatra. (084137475) RENDELKEZIK hideg hlvá­sos (telefonos tájékoztató) ta­pasztalattal? Alkalmazotti stá­tuszban szeretne dolgozni? Ha igen, várjuk önéletrajzát, moti­vációs levelét http:// villam.rexamo.com/allas olda­lonl 50 év felettiek is jelentkez­hetnek! (083932609) • SZEGEDI cég külkeres­kedő munkatársat keres felsőfokú angol- és egy további (német, olasz, spa­nyol, szerb) nyelvtudással. ,,Agilis 084240816" jeligé­re a DM ügyfélszolgálatára. (084240816) • SZEGEDI médiavállalko­zás min. 3 év gyakorlattal rendelkező munkatársat keres üzletkötői-képviselői állás hosszú távú betöltésé­re. Afényképes önéletrajzát még ma küldje el a mediaszeged@gmail.com Címre. (084137709) • SZEGEDI építőipari cég hosszú távra keres tapasz­talt műszaki előkészítőt építész területre. Fényké­pes önéletrajzot acs@del­konstrukt.hu e-mail címre. (084137992) • SZEGEDI étterembe sza­kácsot és szakképzett fel­szolgálót felveszünk. Érd.: 62/4 2 0-54 7.(084240676) A Pillér Takarékszövetkezet szegedi kirendeltségébe EL0AD0I-ERTEKESIT0I munkakörbe munkatársat keres. Jelentkezési feltételek: szakirányú középfokú végzettség szükséges (mérlegképes végzettség, szakmai gyakorlat, nyelvtudás előnyben). Fizetés megegyezés szerint. A jelentkezést fényképes önéletrajzzal 2009. július 27-ig kérjük eljuttatni címünkre: 6782 Mórahalom. Pf. 3. A megjelölt határidőt pénzintézetünk meghosszabbíthatja. A Pápay Endre Oktatási Intézmény Klúg Péter Tagintézménye pályázatot hirdet pedagógus munkakörbe (2 fő határozott időre kinevezett közalkalmazott részére). A laxinlézmVny címe: 6725 Szelted. Bécsi krt. 38. Pálvázali teltétel: az oktatási intézményben pedagógus munkakör betöl­téséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség: gyógypcdagógus-szurdopc­dagógus, mérnök-informatikus. A pálvázaihoz csatolni kell: szakmai önélelrajzot. végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolatát, 3 hónapnál nem régehhi hatósági erkölcsi bizonyítványt. Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései alapján. Cimi Pápay Endre Általános Iskola. Alapfokú Művészeioktatási intézmény és Szakiskola 6900 Makó. Vásárhelyi u. 1-3. Illyés Gyuláné igazgató * Tel.: 06-62/216-671, illetve 06-30/263-8431. Érdeklődni lehet: a 06-30/263-843l-es telefonszámon. BÚTOR • 1930-AS ebédlőkredenc komáddal, ülőgarnitúra el­adó.62/441-102 (083932027) ELTARTÁST VÁLLAL | • ÉRETTSÉGIZETT, fiatal, kereskedelmi végzettségű eladónőt keresünk! Önélet­rajz: „Gyakorlott 084239467" jeligére, DM Ügyfélszolgálatára, Guten­bergu. 5.(084239467) • VAGYONŐRÖKET kere­sünk vállalkozói igazol­vánnyal. Jelentkezni hét­köznap 9-13-ig: 62/423­815-ös telefonon, Szeged. (084239387) AUTÓ • AUTÓÜVEGEZÉS, cas­co-kárfelvétel önrészátvál­lalással, üvegfóliázás. 62/ 405-888, www.kipp­kOpp.hU.(084035154) • EREDETISÉGVIZSGÁ­LAT, navigáció. Ingyenes kiszállással. 62/555-777, 30/678-5535, www.regiogps.hu. (084239853) EGYEDÜLÁLLÓ, közép­korú hölgy eltartást gon­doskodással vállal Szege­den. „Szeptem­ber084240645", DM­ügyfélszolgálatra. (084240645) ELVESZETT • KEDD este a Stefánián elvesztettem a mobilom. Kérem, a becsületes meg­találót, jutalom ellenében jelentkezzen az alábbi szá­mon: 06-30/326-8624. (084241123) EPITESI TELEK Partiszkon kertváros építési lelkek Üjszeged-MarostSbeii! Akciós telkek! Társasházi telek: 937 m', 14 M Ft Családi házas telkek: 736-904 m', 8-9,5 M Ft Kedvező hitelfeltételek! 62/553-009 Partis/kon Ingatlan Kft. 6726 Szeged, Pécskai u. 15. 62/443-565,20/959-3779 Keresse akciós lelkeinket honlapunkon: www.partiszkon.hu BÍZZ®N BENNÜNK s* 8 0 ABLAKCSERE • Redőnyök • reluxák ; • szalagfüggöny I • szúnyogháló • garázska­puk • kapuautomatízálás BEÉPÍTÉS, JAVÍTÁS Redőnyszerviz 97. Bt. Tel.: 62/769-047,70/771-0363 KÉMÉNYFELÚJÍTÁS Kéménybélelés 6 Szereit és turbó | rendszerű kémények kivitelezése FILEP ANDRAS Mobil: 30/9156-157 TeL/fax: 62/555-018 SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST. teljes lakásfelújítást rövid határidőre vállalok. 06-30/365-5967 ÉPÍTŐANYAG • BONTÁSBÓL jó minősé­gűfaanyag, kis-és nagymé­retű tégla, ajtó-ablak, hul­lámpala, cserép, vasgeren­dák, haszonvasak, villany­szerelvények olcsón el­adók. 06-30/9413-441, 06-30/209-7956, 30/ 93 1 4-160(083932128) GARAZS • NAGYMÉRETŰ garázs kiadó. Csongrádi sgt., Dió­fánál. 30/943-42-22 (084239608) GAZDIT KERES • 5 KISCICA ingyen elvi­hető. Tel.: 30/859-2698 (084239946) • FOGADJON örökbe egészséges (oltott, féreg­telenftett) kutyát, cicát! 20/ 360-9846, www.zug.hu. (084239370) • SÜRGŐSEN szerető gaz­dit keres labrador jellegű, munkakutyának alkalmas kan kutya. 06-30/303­6331 (084239300) GEPJARMUVEZETO-KEPZES • A CARSCHOOL Autósis­kola délelőtti tanfolyamot indít július 21-én 9 órakor. Tisza Lajos krt. 83., 20/ 444-0698, 62/424-025. (084240160) BÁRZUHANÁS A-B* ka tegóriábanl www.kovacsautosisko­la.hu, Ady tér 4., 30/429­5581.(084036278) • TANULNI csak a profiktól érdemest Türelmesen és korrektül! Londoni krt. 10., 62/426-433, www.csillagautosiskola.hu Nyt.sz.: 06-01-60-05 (083933946) • ÁRAK mézesmadzag nél­kül! 62/471-921, 20/220­3335, www.kormanyosautos­iSkOla.hU.(083933969) HASZONALLAT • VÁGNI VALÓ csirke élve és pucolva eladó. 30/3455­460(084240291) KÖZLEMÉNY • ÜGYVÉDI i rodánkat áthe­lyeztük. Új címünk: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 21. Tele­fon: 62/310-233. Dr. Kön­czöl László és dr. Könczöl Lászlóné ügyvédek. (084137264) MMMMHMMHM AQUAPOL SALÉTROMOS, nedves házak szigetelése Aquapol technológiával bontás nélkül, 20 év szavatossággal. www.aguapol.hu Tel: 70/392-0505 1 46/382-090. 5 OKTATAST VALLAL • MATEK, fizika, kémiából felkészítem! 30/747-9027 (084138314) PANELLAKAS • SZEGEDEN 2 szobás, er­kélyes, parkettás, azonnal beköltözhető lakás eladó. 70/32 0-4 3 60(084240052) SZAKKÉPZÉS • CÉL-OKT Bt. július 20-án könnyű- és nehézgépke­zelői tanfolyamot indít! Je­lentkezés: 06-30/911­7955. Reg. szám: 060069­02.(084240439) SZOLGÁLTATÁS • CLASSIC ÜVEG. Üvege­zés, képkeretezés. Pulcz u. 46., 62/4 99-111. (084036806) DUGULASELHARITAS ga­ranciával, mindennap. Érd.: 06-30/945-7677, 62/533-999. Szász Péter. (084034544) • FELFÚJÁSSAL és alumí­niumtechnológiával készült kémények béléscsövezését vállalom. Hőszigetelt, sze­relt KÉMÉNYEK KIVITELE­ZÉSE és értékesítése. Tel.: 06-30/335-2818, 62/493­702 (Szeged és Csongrád megye).(084034764) • GRAFOLÓGIAI szolgál­tatások: írás- és gyermek­rajzelemzés, mentálhigié­nés és párkapcsolati ta­nácsadás. 06-30/3939­237.(084240673) • KEDVEZŐ áron vállalok festést, tapétázást vidéken is. 06-30/426-0796 (084239928) • KÁRTYAJÓSLÁS, sze­relmi kötés, rontáslevétel, teljes diszkréció. 06-30/ 9 70-33 06(084239834) • NÁDTETŐ készítése, ja­vítása anyaggal, minőségi munkával, garanciával! 20/ 2 1 6-66 66(084240345) • SZIVECSKE családi nap­közit 2009 szeptemberé­ben 1-5 éves gyermekek részére megnyitom. Beirat­kozás és részletek: 30/481 ­13 72(084239554) • SZOBAFESTÉST, mázo­lást vállal Molnár Antal, 30/751-50 64.(084239874) • ÜVEGEZÉS, KERETE­ZÉS. Kovács üveg, 62/414­140.(083523409) TANYA • ZÁKÁNYSZÉKI komfor­tostanyaeladó 3,8 M Ft-ért. 20/3 64-2 3 43.(084240538) TERMÉNY, TAKARMÁNY • BUZA, őszi és tavaszi árpa eladó. 62/277-034 (084240525) TÉGLAÉPÍTÉSU LAKÁS • ODESSZAI kétszobás, téglablokkos lakás 11.000.000 Ft-ért eladó. 30/9 7 86-39 4(084240546) ÚJ-LÉPTÉK 2000 Kft. Szeged, Pécskai u. 15. • 62/443-565,20/959-3779 Szeged, Sóhordó u. 20. sz. alatt emeltszintű szerkezetkész lakások, irodák, garázsok leköthetők 258 eFt/m'-töl, 20% önrésszel, § kedvező hitelfeltetelekkel. j Mfww.Hjlaptak.hu • SZEGED-BELVÁROSÁ­BAN igényesen felújított, 68 m2-es, háromszobás, erkélyes lakás eladó 13.200.000 Ft-ért. 30/289­2347.(084138915) TÜZELŐANYAG • SZÁRAZ tölgy-bükk­akác, hasított! Nyári áron, szállítással! Kamionos té­telnél akciósan! 30/999­7616(084138484) UTAZAS • UTAZÁS Marosvásár­helyre heti rendszeresség­gel. Érd.: 06-30/721-8597. (084036666) B » D&MMTUMSZÁt 11 k DttVUAU 4IÁXLA Tel.: 06-80/821-821 Az apróhirdetéseit tartalmáért a Délmagyarország Kiadó nem vállal lelelósséget! HIRDETÉSFELVÉTEL SZEGEDEN: A DÉLMAGYARORSZÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁIBAN Szeged, Gutenberg u. 5. Tel./fax: 62/310-933. Szeged, Szabadkai út 20. TANFOLYAM! CSALÁDI NAPKÖZI MŰKÖDTETÉSÉHEZ felkészítő tanfolyam indul folyamatosan. Érd.: 30/9537-642, 30/574-6552 www.csaladinapk02i-kep2es.hu rógi autómosó és kqzmetim DM-hOségkártyával 10% kedvezmény! Szeged, Baka} N. u. 29. (Max Konyha meUett) Tel.: 30/859-4141, 20/924-4622. DUGULÁS­elhárítás garanciával, mindennap ÉRDEKLŐDNI: 06-30/9457-577 06-62/533-999 | Szász Péter § AKCIÓS KLÍMÁK, akciós beszereléssel! Tel: 62/426-928, 62/426-448, 30/219-3557 Mentse ál videoszalagjai! DVO-re! 25 Fl/perc • elveseti adatok visszamentése • fotóalbumok, képkeretek • memóriakártyák « pendrive Fotomata, Szeged. Nagyáruház földszint < Mr Minil mellett • Tel.: 30/68-24-857 Nyitva: H-P: 9-19, Sz.: 9-17. V.: 9-15 100 000 forint rezsicsökkentés? Könnyen lehet. HÍVJON! Koncz Gábor g rezsitanácsadó 30/94-36-510 PINTER-EP KFT. - szobafestés - burkolás - villanyszerelés ? - homlokzati hőszigetelés 30/373-43-19, 30/9-437-588 mm MŰKŐ mm • gránit • betonáruk készítését, javítását vállaljuk. 62/214-104, ! 30/325-5597 § THG Helyszíni eredetiség­vizsgálat TELEFON: * 06-20/939-0133 SZOLGÁLTATÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK A NEGYE EGÉSZ TERÜLETÉRŐL Hirdetését lefelentm is feladhatja: 62/567-835

Next

/
Oldalképek
Tartalom