Délmagyarország, 2009. július (99. évfolyam, 152-178. szám)

2009-07-18 / 167. szám

2009. JÚLIUS 333., KEDD AKTUAUS APRÓBÖRZE 17 SZEG EDI SZABADTÉRI, hu Puccini •«»• »tl ili Ill-Ub TURANDOT: Rálik Szilvia TURANDOT opera július 24., 25. • LIU: Rost Andrea Jegyértékesítés: REÖK TilS L krt. 56 T.: 62 .">41-205 ­Gyaszkozlemenyek MEGEMLEKEZES HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZEGED GYÁSZHÍR Megrendülten tudatjuk, hogy felejthetetlen, drága szerettünk, DEÁK DEZSŐ ny. középiskolai tanár életének 80. évében türelemmel, méltósággal viselt, súlyos betegségében elhunyt. 2009. július 2fi-én 11 órakor a belvárosi temetőben helyezzük örök nyugalomra. Hálás szíwel köszönetet mon­dunk orvosainak áldozatos munkájukért. Gyászoló család 8+239318 Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a szeretett férj, Édesapa, após, nagyapa, VARGA ISTVÁN (Szöcske) életének 65. évében rövid, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2009. július 21-én 16 órakor lesz a kübekházi temető ravatalozójából. Csak 1 szál virágot kérünk. Gyászoló felesége, lányai, vejei és három unokája „Beteg voltam, de nem búcsúztam el senkitől, mert azt gondoltam, meggyógyulok, de a halál könyörtelen volt, el kellett mennem. Búcsúzom így mindenkitől, akik ismertek és szerettek, isten veletek!" Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága szerettünk, BOZÓ FERENC csanyteleki születésű, ásotthalmi lakos életének 6fi. évében rövid, súlyos betegség után váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása július 22-én 17 órakor lesz a csanyteleki temetőben. Előtte gyászmise 16 órakor a csanyteleki templomban. 8+7+1006 Gyászoló család j „Értünk éltél, bennünket szerettél, s bár a halál elszakított tőlünk, ^jóságod szívünkben örökké él." VFájó szívvel tudatjuk, hogy "szerettünk, RUTAI VENDEL rúzsai lakos 81. életévében váratlanul elhunyt. Gyászmiséje 2009. július 20-án Ifi órakor lesz a rúzsai templomban. Búcsúztatása 15 órakor a rúzsai temetőben. UM019 Gyászoló családja GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE: Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkot­mány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Hen­rikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461­039 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197. 6800 Hódmezővásárhely, Dr Imre József u. 1. Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Flóra Cen­ter Kft., 6722 Szeged. Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869 Pietas Temetkezési Vállalko­zás, 6722 Szeged, Bartók tér 10. 62/424­992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425­864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel,: 62/420-414 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267­567 MEGEMLEKEZES „Szeretettel szívünkben őrizzük emléked, idézzük szavaid, tetteid, nem feledünk Téged." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk TÓTH GYULA halálának 7. évfordulóján. Szerető családjai 8+2+0227 Tisztelt Hirdetőink! Gyászközleményeket a megjelenés előtti munkanapon 9 óráig tudunk elfogadni. Gyászközlemény megrendelésekor kérjük a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük! „A gyertya érted égjen, Ki fent laksz már a magas égben. KI vigyázol ránk onnan fentről, leikünkhöz szólsz a végtelenből." Fájó szíwel emlékezünk GRÜNWALD LÁSZLÓ halálának 5. évfordulóján. Feleséged: Ica, Gyermekei(J-és unokáid. Emlékezünk még szüleid: GRÜNWALD BÉLA 35. KANDIK ANNA 25. 25. évfordulóján. „„,,„„„, Grünwald család SZEGED KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szíwel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, ÖZV. ILIA MIHÁLYNÉ TÖRÖK ANNA temetésén részt vettek, sírjára virá­got, koszorút helyeztek. Gyászoló család, Tápé, Zákányszék 8+13922+ Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk, PUSKÁS JÓZSEFNÉ LÉVAI MARGIT temetésén részt vettek, virágaikkal, jelenlétükkel fájdalmunkat enyhíte­ni igyekeztek. Gyászoló család 8+239792 ' Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket, PALÁSTI JÁNOSNÉT utolsó útjára elkísérték. Külön köszö­netet mondunk a II. kórház krónikus osztály dolgozóinak lelkiismeretes és áldozatos munkájukért. Gyászoló család Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, szomszédoknak, isme­rősöknek, akik SZENTESI FERENC temetésén megjelentek, gyászunk­ban osztoztak. Gyászoló család 8+2+0609 ' Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik drága szerettünk, SOMOGYI IMRÉNÉ temetésén megjelentek, sírjára virá­got, koszorút helyeztek, fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család 8+2+1016 SZENTES ES KORNYÉKÉ GYÁSZHÍR Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága szerettünk, SZŰCS PÁL szentesi lakos 2009. július 12-én, 8ft éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni temeté­se későbbi időpontban, szűk családi körben történik. Gyászoló családja MEGEMLEKEZES Megemlékezés PUSZTAI JÁNOSNÉRA ( ÁGI ÓVÓ NÉNIRE. Már egy éve lelkünkben élsz, velünk vagy, és vigyázol ránk! Nagyon hiányzol! 8+2+0127 Szerető családod Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, NAGY IMRÉNÉ GILA MÁRIA volt körzeti főnővér Szentes, Galamb u. 11. szám alatti lakos türelemmel viselt, hosszan tartó betegség után, 68 éves korában örök­re megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása július 20-án, hétfőn 10 órakor lesz a bánomháti temetőben. Gyászoló családja, Szentes, Szegvár GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE: Mécses 2001 Bt. - (Temetkezési Szolgáltató Bt.) - Szentes, Sima Ferenc utca 31. 63/400-889 Égisz '90 Temetkezési Kft., 6600 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162 y 6640 Csongrád, Fö u. 17-19. Tel.: 63/483-975 TOURINFORM CSONGRÁD Csongrád, SzentFiáromság tér 8. Tel.: 63/570-325 ORHIDEA TEMETKEZÉS Csongrád, Erzsébet u. 32.63/471-121 GYÁSZHÍR Szomorúan tudatjuk, hogy SZIRBIK DÁNIELNÉ MARIKA néni volt vásárhelyi, Borz utcai lakos Szegeden elhunyt. Hamvait szűk csa­ládi körben férje mellé helyeztük. Gyászoló családja és Krajnyák család 01.130007 J J „Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de ha már abban ^nem, legalább a csodában. Csoda volt, hogy éltél, és minket szerettél, Te nem haltál meg, csak álmodni mentél." Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága szerettünk, MOLNÁR LÁSZLÓ Hódmezővásárhely, Andrássy út fi. szám alatti lakos, életének 90. évében elhunyt. Hamvait szűk családi körben örök nyugalomba helyeztük. Köszönjük az Erzsébet Kórház belgyógyászati és intenzív osztály dolgozóinak áldozatos munkáját. ,+7+6+78 Gyászoló szerettei Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, M. HORVÁTH MIHÁLYNÉ SZÉNÁSI JULIANNA (JUCIKA) volt kútvölgyparti lakos, életének 82. évében elhunyt. Temetése 2009. július 21-én Ifi. 30 órakor lesz a római katolikus temetőben. Gyászoló család or.ii.nion J Fájdalommal tudatjuk, hogy FERENCZI MÁRTONNÉ GULYÁS BORBÁLA 72 éves korában elhunyt. Hamvasz­tás utáni búcsúztatása 2009. július 22-én 9 órakor lesz a katolikus teme­tőben. maoís, Gyászoló család Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága szerettünk, SZABÓ JÁNOS Hódmezővásárhely, Fáncsy u. 65. szám alatti lakos 58 éves korában váratlan hirtelenséggel elhunyt. Temetése július 22-én 9 órakor lesz a Dilinka­temetőben. a+2+1056 Gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyánk, KÖRÖSI JÁNOSNÉ BUJÁKI ETELKA Hódmezővásárhely, Tanya fi235. szám alatti lakos, 85 éves korában csen­desen elhunyt. Gyászoló család Qi.ii.inno J MEGEMLEKEZES Fájó szíwel gondolunk Rád, FÜLÖP LAJOSNÉ MANGA MÁRIA ROZÁLIA elmúlásod 3. évfordulóján. Családod 8+239810 MAKÓ GYÁSZHÍR Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága szerettünk, S. BÁLINT FERENCNÉ BÁRÁNYI ERZSÉBET makói lakos 9fi éves korában csendesen elhunyt. Hamvaitól szűk családi körben búcsúztunk. Gyászoló családja 8+137635 ' ' Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, JOÓ FERENC (morzsolós és savanyú káposztás) Makó, Tulipán u. 3/Aszám alatti lakos életének 82. évében elhunyt. Temetése 2009. július 23-án 9 órakor lesz a görög katolikus temetőben. s+2+0856 Gyászoló családja Rövid volt életed, hosszú a bánatunk. 1 Amíg élünk, örökké gyászolunk. \ Fájó szíwel tudatjuk, hogy drága "szerettünk, GERA TIBOR makói lakos 39 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása július 21-én 9 órakor lesz a belvárosi református ótemetőben. R+7+n+i+ Gyászoló család KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk, UNK SZVETOZÁR (Citó) temetésén megjelentek, bármely for­mában részvétükkel, virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család MEGEMLEKEZES „Nem hal meg a szeretet, nem múló az emlékezet." Fájdalommal emlékezünk drága szerettünk, KISS SÁNDOR halálának 5. évfordulóján. Bánatos felesége, lánya, veje, unokái és unokamenye, D1.7I.10AD Makó „Nem hal meg a szeretet, nem múló az emlékezet, Élni fogsz Te szüntelen szerető szívünkben." Fájdalommal emlékezünk drága kis­lányunk, CSÁVÁS MELINDA elvesztésének 5. évfordulóján. Szerető szülei

Next

/
Oldalképek
Tartalom