Délmagyarország, 2008. április (98. évfolyam, 76-101. szám)

2008-04-01 / 76. szám

<t ínyntimolié 21 Belföld - külföld Kedd, 2008. április 1. GYURCSÁNY FERENC MENESZTI HORVÁTH ÁGNEST, DE FOLYTATJA A REFORMOT - VISSZAHÍVJÁK A SZABAD DEMOKRATA MINISZTEREKET Felmondja a kormánykoalíciót az SZDSZ Az SZDSZ nem kíván további szerepet vállalni a jelenlegi koalícióban - je­lentette be a kisebbik kormánypárt részéről a koalícióval való szakítást Kóka iános SZDSZ-elnök. A párt ügyvi­vői testülete tegnap este úgy döntött, hogy visszahívja minisztereit a kor­mányból. A párt döntésének oka, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök meneszteni akarja Horváth Ágnes egészségügyi minisztert. Az SZDSZ és a kormányfő is április 30-i határidőt adott meg a miniszterek távozására. BUDAPEST (MTI) Horváth Ágnest április 30-ával fel­menti egészségügyi miniszteri poszt­járól a miniszterelnök - jelentette be a kormányszóvivő tegnap délelőtt. Da­róczi Dávid hangsúlyozta: az egész­ségügy átalakítását folytatni kell, a cél az, hogy az emberek jobb szolgálta­tást kapjanak, és növekedjen a bizton­ság. Arra is felhívta a' figyelmet, hogy a reformoknak nyugalommal és pár­beszéddel kell párosulniuk. Hozzátet­te, hogy Horváth Ágnes utódjáról a kormánypártok egyeztetnek majd. Horváth Ágnes szó nélkül távozott Az SZDSZ a bejelentést követően köz­leményt adott ki. A liberális párt eb­ben azt írta: Gyurcsány Ferenc dönté­se, mellyel egyoldalúan, koalíciós egyeztetés nélkül meneszti a kormány­programot végrehajtó Horváth Ágnes egészségügyi minisztert, az SZDSZ szá­mára elfogadhatatlan. Horváth Ágnes a megbeszélést kővetően úgy távozott a miniszterelnöki dolgozószobából, hogy a közeli folyosón felsorakozó új­ságírókkal ne kelljen találkoznia. Gyurcsány Ferenc azt kérte a koalí­ciós pártoktól, hogy április 30-áig dol­gozzák ki az egészségügy átalakításá­nak következő két évre vonatkozó programját, amelyben a fő szempont a napi biztonság, a minőségjavítás, valamint a rend és a kiszámíthatóság. A miniszterelnök-pártelnök az MSZP-frakció tegnap délelőtti ülésén az egészségügyről szólva azt mondta, bejelentésének megfelelően, távol ma­radtak a szabad demokrata miniszte­rek és államtitkárok. HORVÁTH ÁGNES TÁVOZIK AZ ORSZÁGHÁZBÓL Fotó: MTI/Beliaay László úgy kell továbbvinni az utolsó nagy reformtörvény, az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény ügyét, hogy a biztosítottak jobban a maguké­nak érezzék az ügyet, sokkal inkább a biztosítottakról szóljon a kérdés. „Bársonyosabb reformok" A miniszterelnök szavai szerint nincs szükség kevesebb reformra, de több biztonság kell. Ügy kell folytami a re­formpolitikát, hogy az ne járjon a kiszá­míthatóság, a nyugalom, a biztonság csökkenésével, azaz „bársonyosabbá kell tenni a reformpolitikát" - hangoz­tatta. Gyurcsány Ferenc szerint olyan megoldásokat kell találni - a reformpo­litika céljainak megtartásával - ame­lyekben összekapcsolódik a nemzeti cé­lok szolgálata és az egyéni érdek. Ugyanezt a parlamentben is el­mondta tegnap, amikor Dávid Ibolya felszólalására reagált. Az MDF elnöke úgy fogalmazott: a miniszterelnöknek a kialakult helyzetben meg kellene fontolnia a távozást. Dávid Ibolya ar­ról is beszélt, hogy Gyurcsány Ferenc miért hibás a média, miért hibás az elemzők sora, miért hibás a magyar társadalom. Véleménye szerint soha nem látott kormányzati válság van A Fidesz szerint a kormánykoalíció alkalmatlan az ország helyzetének stabilizálására. Navracsics Tibor frakcióvezető újságíróknak úgy nyilatkozott: „Megint egy meglehetősen felelőtlen játéknak lehetünk szemtanúi, a két koalíciós partner, mint egy rossz házasság válófélben lévő felei napirend előtt, az egész ország nyilvánossága előtt veszekszenek. Azt hiszem, hogy ez egyenes következménye az elmúlt hat év szocialista-szabad demokrata kormányzati politikai csődjének". A KDNP egyetért Horváth Ágnes menesztésével, de úgy véli, a miniszterelnöknek is mennie kell. Halász Zsuzsa, a párt szóvivője szerint a sorrend nem jó, „Gyurcsány Ferencnek kellene mennie elöl és mutatnia az utat Horváth Ágnes számára". szombaton olyan ellenzéki beszédet mondott, amely egyértelműsítette, hogy miért rossz a kormányzás, miért hibásak az országgyűlési képviselők, ma Magyarországon. Nincs érdemi kormányzás, a minisztériumok nem működnek - tette hozzá. A plenáris ülésről, az SZDSZ korábbi Kóka nekiment Gyurcsánynak Ott volt viszont Kóka János, aki napi­rend előtti felszólalásában kijelentette: „a mai nappal világossá vált, megbi­csaklott a kormányzati akarat, Gyur­csány Ferenc kihátrált a saját reformjai mögül". „Elfogyott önben, miniszterel­nök úr az erő, a szándék, az akarat, a képesség az ország megújítására" - tette' hozzá az SZDSZ frakcióvezetője. Kóka szerint Gyurcsány Ferenc szombati be­szédével tulajdonképpen a Gyur­csány-kormány programjára mondott nemet. Kóka János úgy véli, ezt nem le­het másképpen értelmezni, mint úgy, hogy a kormányfő felmondta az együtt­működés alapjait. Az SZDSZ frakciója ezért azt javasolja a párt ügyvivői testü­letének, hogy döntsön a szabad de­mokrata miniszterek és államtitkárok kormányból való visszahívásáról, ápri­lis 30-i hatállyal. Mint mondta, a liberá­lisok eddig is az ország érdekében fon­tos liberális reformok miatt maradtak a kormányban, és nem a hatalom miatt. Hozzátette, hogy a jövőben is a refor­mok következetes végigviteléért fognak harcolni a parlamentben. „Nem a bár­sonyosakért, miniszterelnök úr, mert olyanok nincsenek. Bársonyosak ezek a székek, de még ezeknek a székeknek az érdekében sem vagyunk készek le­mondani a reformokról" - mondta a li­berális politikus a miniszteri bársony székekre utalva. A frakcióvezető emlé­keztetett rá, hogy az egészségbiztosítási törvényt a koalíció kétszer is megsza vazta. Mint mondta: „lehet nem szeret­ni Horváth Ágnest, de a miniszter a koalíció programját hajtotta végre." Az SZDSZ ügyvivői testülete tegnap este egyhangúlag úgy döntött, a párt nem kíván tovább szerepet vállalni a jelenlegi koalícióban. Kóka János párt­elnök az ülés után azt mondta: április 30-án visszahívják az SZDSZ-es mi­nisztereket és államtitkárokat a kor­mányból. MÉG HÁROM EMBERT ÁPOLNAK KÓRHÁZBAN Megsérült a csatornahálózat a robbanásban Miskolcon 8 százalék az alapkamat BUDAPEST (MTI) A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tá­nácsa 50 bázisponttal, 7,5-ről 8 száza­lékra emelte a jegybanki alapkamatot tegnapi ülésén. Az alapkamat 2007 szeptembere óta nem változott. A ta­nács megítélése szerint a 3 százalékos célnál tartósan magasabb infláció koc­kázata, valamint a forintcszközöktöl el­várt kockázati prémium emelkedése tet­te szükségessé a jegybanki alapkamat emelését. A testület a 2009-es inflációs cél elérése érdekében a továbbiakban is készen áll a szükséges lépések megtéte­lére - áll a tanács közleményében. P Valutaváltó VALUTA 1 VÉTELI ELADÁSI EURÓ 253,n 266,09 USA-DOLLÁR 160,32 168,56 ANGOL FONT 318,63 336,97 CSEH KORONA V3 10,75 HORVÁT KUNA 33,92 37,50 SVÁJCI FRANK 160,18 170,08 SZLOVÁK KORONA 7,» 8,35 rortnAs: mr> A családi házak mellett a csatorna­rendszer is megsérült Miskolcnak azon a területén, ahol rovarirtó szer miatt robbanás történt szombaton. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban még három embert tar­tanak megfigyelés alatt. MISKOLC (MTI) A kamerával végrehajtott vizsgálat szerint mintegy nyolcvanméternyi hosszúságban ki kell cserélni a háló­zatot - mondta a Miskolci Vízmüvek (Mivíz) Kft. szolgáltatási ügyvezetője tegnap az MTI-nek. Vojtilla László kö­zölte: az eredetileg meglepően jó álla­podban lévő kőagyag csatorna apróra tört, összeomlott a robbanás közelé­ben, távolabb pedig repedések hálóz­zák be. Ezt a szakaszt így teljesen cse­rélni kell - tette hozzá. A javítási költ­ségek finanszírozásáról annyit mon­dott, hogy azt megelőlegezi a társa­ság. Rendelkeznek vagyonbiztosítás sal, a félmilliós önrészt pedig a cég áll­ja - fűzte hozzá. Arról is beszámolt, hogy a robbanás utcájában lévő csa­tornarendszerbe több mint húsz lakás szennyvize érkezik. A csatornarész cseréjét ezért a lehető leggyorsabban elvégzik, várhatóan már a jövő héten elkezdik a munkát. Rétközi Ferenc, a megyei katasztró­favédelmi igazgatóság vezetője az MTI kérdésére elmondta: megvizsgálták, hogy a rovarirtó szert csatornába öntő férfi rendelkezett-e megfelelő engedé­lyekkel. A szállítási-tárolási vizsgálat szerint a férfinak van engedélye a ve­gyi anyagok használatára. A tárolásra azonban nem, hiszen a veszélyes ro­varirtókat külön telepen kell tárolni. Miskolcon, az Avasalja utcában szombat délután azért történt robba­nás a csatornahálózatban, mert a csa­ládi házas övezet egyik lakója rovarir­tó szert öntött a szennyvízcsatornába. A detonációban három családi ház megrongálódott. A rovarirtó szer miatt a levegőben is megemelkedett a gáz­koncentráció, ezt a szakemberek fo­lyamatosan méréssel ellenőrizték. A robbanás után az érintett utcából 11 embert költöztettek ki, rajtuk kívül még körülbelül féltucatnyian hagyták el a lakásukat önszántukból. Vasár­napra virradóra mindannyian roko­noknál töltötték az éjszakát, délután azonban mindenki hazatérhetett. Három ember még mindig kényte­len volt bent tölteni a kórházban a hétfőről keddre virradó éjszakát azok közül, akik a csatornarobbanás okoz­ta tünetek miatt kerültek betegágyba, de már az ő állapotuk is jónak mond­ható. A robbanást követően több mint félszáz embert vizsgáltak meg a mis­kolci megyei kórházban, rendőröket, tűzoltókat, katasztrófavédelmiseket és a környéken élőket. A Miskolci Rendőrkapitányság köz­veszély okozás gyanúja miatt indított nyomozást egy 65 éves és egy 30 éves miskolci férfi ellen. Szabadlábon ha­gyásuk mellett folyik az eljárás ­mondta Gaskó Bertalan, a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője. A gondatlanságból elkövetett közve­szély okozás vétsége három évig terje­dő szabadságvesztéssel büntethető, minősített esetben öt év is kiszabható, a szándékos közveszély okozás bünte­tési tétele pedig alapesetben 2-8 évig terjedő szabadságvesztés. VIZSGÁLJA A RENDŐRSÉG A KAPOSVÁRI DIÁKLÁNY ÜGYÉT A rendőrség közigazgatási eljárás kere­tében vizsgálja, veszélyeztetett-e az a kaposvári diáklány, aki tanáraival és diáktársaival is állandóan konfliktusba keveredett - közölte az MTI-vel tegnap a Kaposvári Rendőrkapitányság bűn­ügyi osztályvezetője. Kemény Gábor tájékoztatása szerint feljelentést senki nem tett az ügyben, így bűnvádi eljá­rást nem indítottak, ám hétfőn a kapi­tányságon meghallgatták a diáklányt és törvényes képviselőjét, az apát. Azt vizsgálják, vajon veszélyeztetett-e a kiskorú gyermek, s ha igen, akkor to­vábbi intézkedést kérnek a megfelelő hatóságoktól, amelyek esetlegesen akár a védelem alá helyezésről is dönt­hetnek - tette hozzá az osztályvezető. ELŐZETESBEN A FIÁT AGYONVERŐ APA Előzetes letartóztatásba helyezte teg­nap a bíróság azt a kaposvári férfit, akinek hároméves kisfia a rendőrség megalapozott gyanúja szerint az apa bántalmazásának következtében vesz­tette életét március 25-én - közölte Bí­ró Gábor, a Somogy Megyei Rend­őr-főkapitányság szóvivője az MTI-vel. Mint arról a távirati iroda beszámolt, a férfit, akinek gyermeke halálát kőve­tően nyoma veszett, pénteken délután fogták el a rendőrök Kaposvár külte­rületén, egy erdős, bokros területen. Főszerkesztő: SZETEY ANDRÁS • Főszerkesztő-helyettes: ÖRFI FERENC, V. FEKETE SÁNDOR • Szerkesztők: GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ, HEGEDŰS SZABOLCS, KOVÁCS ANDRÁS, LÉVAY GIZELLA, SZÁVAY ISTVÁN • Képszerkesztő: JAC0B GÁBOR • Rovatvezetők: SCHMIDT ANDREA (fotó), SULYOK ERZSÉBET (hír és Információ), Süli RÓBERT (sport) • Délvilág szerkesztőségvezető: BAKOS ANDRÁS (Csongrád, Makó, Szentes), SZÖGI ANDREA (Hódmezővásárhely) • Kiadó és szerkesztőség: 6729 Szeged, Szabadkai út 20. Levélcím: 6760 Szeged, Pf.: 153. Telefon: 62/567-888. Titkárság: 62/567-800. Fax: 62/567-881. Sportrovat: 62/567-808. Interneteim: www.delmagyar.hu • E-mail: szerkesztoseg@delmagyar.hu • 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3. Tel./fax: 62/261-905. Hirdetési tel./fax: 62/262-619. 6900 Makó, Szegedi u. 9-13. Tel.: 62/213-391, hirdetésfelvétel és előfizetés: Tel./fax: 62/213-198 . 6600 Szentes, Kossuth u. 8. Tel.: 63/601-026. Tel./fax: 63/316-838 . 6660 Csongrád, Kossuth tér 9-11. Tel./fax: 63/681-010. • KIADJA ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ • Kiadóigazgató: TÓTH IMRE TAMÁS. Kiadói titkárság: tel.: 62/567-870. • Hirdetési igazgató: KONKOLY BÉLA. tel.: 567-862, fax: 567-887. Hirdetésfelvétel: 6720 Szeged, Kölcsey u. 5. Tel.: 62/567-835. Fax: 62/567-885. • Nyomdavezető: H0CZ PÁL. Nyomás: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 67. Telefon: 62/666-867. • Terjesztési vezető: KÖTI ZOLTÁN. Terjesztés: 62/567-866. Előfizetés: 06/80/821-821 (ingyen hívható). Példányszámunkat a Matesz hitelesíti. Előfizetési díj egy hónapra 1730 Ft (Délmagyarország), 1630 Ft (Délvilág) - Árus terjesztés: Délhír Rt. és Délmagyarország Kiadó • ISSN 0133-025X (Délmagyarország), ISSN 1616-0099 (Délvilág) • A Délmagyarország Kiadó a lapcom Kft. tagja. Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom