Délmagyarország, 2000. július (90. évfolyam, 152-177. szám)

2000-07-10 / 159. szám

2 KÜLFÖLD HÉTFŐ, 2000. JÚL. 10. Haider-siimpátia nyínos kettészakadásra vall, hogy az észak-olaszor­.lY szági Jesolo díszpolgárává avatta az ide­gengyűlöletéről ismert, jobboldali osztrák politikust, Jörg Haidert. Kínos ez az olasz kormánynak azért, mert Itália is csatlakozott az Ausztria elleni EU­szankciókhoz. Am csodálkozni való mégsincs e kettősségen, hiszen miért is lenne azonos gondolko­dású és érzelmű egy ország? Hiába a központi (kor­mány) akarat, miszerint elítélendő, ahogyan ma az osztrák vezetés gondolkodik, mindenütt vannak „re­nitensek", akik a maguk belátása szerint ítélnek. Márpedig a jobbközép irányítása, befolyása alatt álló észak-olaszországi tartományokban, amelyhez Jesolo is tartozik, nem úgy ítélik meg Haidert, mint az or­szág kormánya. így van ezzel a többi európai ország is, hiszen mindenütt vannak szélsőjobboldali szimpa­tizánsok, érzelműek és elkötelezettségűek, csakhát eddig még egyikben sem jelentkezett ilyen egyér­telműen és markánsan, mint az olaszoknál, a Heider­osztrák-szélsőjobb szimpátia. Nem kizárt, hogy a kö­vetkező hónapok hoznak még e téren meglepetéseket, s ha nem is díszpolgári címmel, de a nézetvonzódás kifejezésének egyéb formájával „ajándékozza meg" valamelyik európai ország, valamely csoportja az osztrák politikust. Y Taidert egyébként nem zavarta, hogy a hátsó bejá­Lí raton kellett beosonnia a díszpolgári cím átvéte­léért. Ő magabiztos, kitartó, tántoríthatatlan, elvhű, mint a Szabadság pártot magában foglaló osztrák kormánykoalíció, amelyet a szankciókkal eleddig nem sikerült megváltoztatni. Ezt a 14-ek ismerték el Brüsszelben. (j /cJLc <j CAO itcjb*-­Népszavazást akarnak Rámalláh (MTI) Egy magas rangú palesztin illetékes, aki keddtől részt vesz a Camp David-i közel­keleti csúcson, vasárnap kö­zölte, hogy a Palesztin Ható­ság mindenképp népszavazást tart majd a békemegállapodás­ról. Jasszer Abed Rabbo sze­rint a referendumba minden palesztint bevonnak, akár a palesztin területeken élnek, akár nem. A palesztin politi­kus szerint a legkevesebb, amit elérhetnek, hogy az izra­eli földfoglalásokat leállítják. Két robbanás, hét halott Vlagyikavakaz, Rosztov (MTI) Két pokolgépes robbantás történt vasárnap dél tájban két észak-kaukázusi város­ban: Vlagyikavkazban és Don menti Rosztovban. A detonációkban összesen hét ember vesztette életét, tizen­heten megsebesültek. A mi­napi csecsenföldi merénylet­hull ápi nyomán Oroszország egész területén óvintézkedé­seket foganatosítanak a bel­ügyi tárca és a rendkívüli helyzelek miniszlériumának alárendeli egységek, hogy megelőzzék az eselleges ter­rorakciókal. Szabadulnak a túszok Suva (MTI) A Fidzsi-szigeleki pucs­csislák vasárnap megállapo­dási írlak alá az ország kalo­nai vezelésének képviselőivel az immár hél hele larló parla­menli lúszdráma befejezé­séről. Az egyezmény énei­mében a 27 lúszl, közlük Ma­hendra Chaudry a megbukta­tott miniszterelnököt, csü­törtökön engedik szabadon. A George Speight üzletem­ber köré tömörült túszejtők ezenkívül kötelezték magu­kat, hogy ugyancsak csütör­tökön leadják fegyvereiket. A szerződés azt is előirányozza, hogy a befolyásos Nagy Tör­zsi Tanács hamarosan új el­nököt, alelnököt és polgári átmeneti kormányt nevez ki, akiknek, illetve amelynek feladata lesz, hogy Fidzsit visszavezessék a demokráci­ába. Olaszországban lett díszpolgár az osztrák Szabadságpárt elnöke Egy északi város kulcsai mmm mmmm A Jörg Haider ellen tüntetők összecsaptak a kivezényelt rendörökkel a városháza előtti téren. (MTI Telefotó/AP/Stefano Raccamari) Szenzációs szezonális ajánlat! TeÉil kiárusítás a CORA Hipermarketekben. Július 12-től 31-ig 30, 40, 50 % engedmény a nyári termékekre. Női, férfi, gyermek, bébi nyári ruhák, fürdőruhák, szandálok, papucsok. Róma (MTI) Jesolo díszpolgárává avatták szombaton Jörg Haidert, aki személyesen vette át az észak-olasz város kulcsait, miközben az ellene tüntetők összecsaptak a rendfenntartó erőkkel. A Velencéhez közel eső, csak­nem huszonötezer lakosú Jesolo városi tanácsa nem­rég többségi szavazással döntött arról, hogy az oszt­rák szabadságpárti politi­kust a város díszpolgárává avatja, s ebből az alkalom­ból meghívja őt. Ennek hí­rére a balközép politikai erők és társadalmi szerveze­tek kisebb tüntetést készítet­tek elő. Haidert biztonsági okok­ból szombat délután az épü­let hátsó bejáratán vezették be a polgármesterhez, Rena­to Martinhoz az ünnepélyes ceremóniára. A város kul­csainak jelképes átadása közben valóban összegyűlt a kisebb - mintegy százfős - tüntető csoport, amely meg akarta közelíteni a vá­rosházát, és megpróbálták eltávolítani a zárókorláto­kat. A rendőrök és a csendőrök erre közbeléptek, néhányan közülük gumibot­jukat is használták. Haider személyét a jobb­közép irányítás alatt álló északi tartományokban másként ítélik meg, mint a római kormányzat berkei­ben. Itália maga is csatlako­zott az Ausztria elleni EU­szankciókhoz, emiatt a kor­mány számára megle­hetősen kellemetlen, hogy Jesolo egyenesen díszpol­gársággal kedveskedik az Európából kiközösített jobboldali politikusnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom